Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits November 2009

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

         *Wijzigingen & updates & Mededelingen:

*The Ultimate 11-11-11 Portal of Transformation

*Voorproefje: Nieuwe Ascensie workshops najaar 2009

*Nieuwe Kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Lieve allemaal,

 

Ultieme prachtige tijden met ongekende mogelijkheden in groei, deze afgelopen en komende periode. Een zeer krachtige 11-11-11 Poort opening is net achter de rug, en daarmee de afsluiting van vele oude duale stukken. En tegelijkertijd is er alweer zoveel in een nieuwe stroming gebracht en werkt zich door ons Bewustzijn, het Collectief en het Universum heen op weg naar een nieuwe climax in Transformatie. Nog een aantal zeer essentiële Poort openingen staan in het vooruitzicht, welke van wezenlijk belang zijn voor onze groei in Bewustzijn!

Verderop in deze nieuwsbrief lees je daar vast van alles over!

Kort maar krachtig wens ik je weer veel leesplezier met deze nieuwsflits en wie weet tot ziens!

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*Wijzigingen & updates & Mededelingen:

We gaan zo langzaamaan weer beginnen….

 

*Van velen hoor ik dat zij nog steeds de nieuwsflits 2 keer ontvangen. Mijn vreselijke excuses hiervoor. Ik ben er nog steeds niet achter hoe dit kan. Ik heb het al vele malen gecontroleerd, maar iedereen staat echt maar een keer met een mailadres in de ‘lijst’. Als iemand tips heeft of weet hoe het kan dat de nieuwsbrief 1 keer verstuurd wordt, maar toch 2 keer aankomt, hou ik me warm aanbevolen!

 

Ongeacht dat ik nu momenteel wat beperkter in de tijd zit en we eerst een nieuw ritme mogen gaan vinden met de veranderde thuis situatie, gaan we langzaamaan weer proberen onze Taak op te pakken.

Dat betekend voor de Praktijk het volgende op dit moment:

 

*Er staan nog een aantal afstandsconsulten in de wacht, deze zullen zo spoedig mogelijk gechanneld gaan worden. Tot die tijd zal het helaas nog even niet mogelijk zijn nieuwe afstandsconsulten aan te vragen. Zodra er wel weer ruimte is voor afstandsconsulten, kun je dat terug vinden op de website (‘updates’) en in de nieuwsbrieven.

 

*Praktijk uur-consulten zijn weer mogelijk, zij het op een aantal vaste dagen en data om mee te starten. Heb je hier belangstelling voor? Laat het weten, dan mail ik je de mogelijke data en tijden en kunnen we wellicht tot een afspraak komen.

Vooralsnog zijn de consult-dagen wisselend gepland op dinsdag, woensdag en donderdag.

Inmiddels is het ook weer mogelijk om  persoonlijke workshop sessies van 2 ˝ uur te kunnen gaan inplannen, dus heb je hier belangstelling voor: Laat het weten!

 

*Apofyliet Kristalshop: Voor hen die belangstelling hebben voor kristallen of andere krachtige artikelen, er is weer volop nieuws te vinden in de Kristalshop. Slechts een voorproefje vind je onderaan in deze nieuwsflits.

Wil je iets bestellen? Laat het maar weten!

 

*Langzaamaan wordt er ook weer een start met de Ascensie Activatie & Transformatie workshops gemaakt. Verderop in deze nieuwsbrief kun je daar veel meer over lezen. Enkele nieuwe workshops, aansluitend op de nieuwetijdsfrequenties, staan uitgebreid toegelicht.

 

 * Helaas ontbreekt het me momenteel aan tijd om meer te schrijven in de nieuwsbrief over de meest belangrijke processen die momenteel gaande zijn op aarde, hoewel het zulke essentiële stukken, leerthema’s en zuiverings processen zijn die nu aan de orde van de dag zijn. Gelukkig is hier wel volop ruimte voor in de workshops van afgelopen en komende periode. Vandaar ook dat je opnieuw in deze nieuwsbrief meerdere nieuwetijds en hoogfrequente Ascensie Activatie Workshops aantreft, die allen gericht zijn op de essentiële processen die momenteel gaande zijn in en op de aarde, de Kosmos en het Universum, maar ook in ons eigen Bewustzijn en onze groei naar Meesterschap.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Wil je meer inzicht in jouw eigen processen, omtrent je

Bewustzijnsgroei en/of je praktijk?

Via diverse consultmogelijkheden kan hier in gelijkwaardigheid en

samenwerking naar gekeken en aan gewerkt worden!

Bijvoorbeeld via uurconsulten in de praktijk of persoonlijke

workshops (coaching) van 2 ˝ uur.

Mail me voor meer informatie: info@praktijk-apofyliet.nl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*The Ultimate 11-11-11 Portal of Transformation

 

© Willemien Timmer 12 november 2009

 

 

Op de prachtige kracht-activatie dag 11 november 2009 mochten we met een krachtige groep deze schitterende energieen in Vernieuwing, Creatie en Transformatie beleven met elkaar, en krachtig healingwerk voor Moeder aarde en dit Universum met elkaar verrichten. Uiteraard in samensmelting en verbinding met Al Wat Is, krachtige Ascended Master velden, Engelen, Starnations, Natuurwezens, kristalwezens, kristallen schedels en vele andere Lichthulp.

Ik kan niet anders zeggen dat de frequenties, activaties, verankeringen en initiaties dan werkelijk Ultiem waren. We mochten verder dan ooit uitreiken in de Universele frequenties, ons eigen Bewustzijn en zeer krachtige nieuwe velden verankeren en activeren.

 

De Ultieme Portalen van de 11-11-11 brachten hoogfrequent Kristallijne Licht voor Transformatie, Vernieuwing en Creatie terug naar Moeder Aarde, en zelfs in dit hele Universum. Frequenties en mogelijkheden die hiermee voor het eerst sinds oeroude tijden opnieuw op aarde mogen gaan uitkristalliseren en manifesteren via ons Bewustzijn en het Collectief. De nieuwe mogelijkheden, veranderingen en shift in Bewustzijn zijn hiermee op een nieuwe laag verankert en blijvend in trilling verhoogd. Dit biedt voor vele Zielen op, in en rondom Moeder aarde geheel nieuwe kansen van groei en Bewustwording op het Pad van Meesterschap. De tijd om de Meesterschaps ‘schoenen’ en ons Creatie- en Scheppend Vermogen weer werkelijk vanuit Onvoorwaardelijke Liefde te aanvaarden, her-inneren, leren belichamen en manifesteren. Waarmee ons hoger Dimensionaal Bewustzijn steeds verder zal gaan openen, ontwaken, her-inneren en we ons Ware Zijn steeds meer kunnen laten stralen en neerzetten, ook in de 3D dagelijkse realiteit.

De activaties van deze 11-11-11 Poorten zijn direct gekoppeld aan de start van dit jaar(1-1-2009, ook een 11-11 Portaal) die de start van het jaar 2009 (Transformatie) inluidde. Waarop het startsein werd gegeven om de nieuwe frequenties (the New Rainbow Light Codes) voor het eerst in deze tijden op aarde te initiëren. Initiaties die dit gehele jaar nog doorgang zullen vinden.

Maar zullen na de opening, activaties en verankering van de 11-11-11 frequenties, de komende weken steeds sterker hun weerklank gaan vinden in de 3D frequenties.

Ultieme stromingen van Transformatie, vernieuwing, verandering, expansie van je bewustzijn zal het gevolg mogen zijn. Zo ook intense healingen, schoonmaak, bewustwording en loslaten van de oude structuren en patronen, om gezuiverd en vernieuwd dieper in je Zelf verankerd te mogen worden.

Deze vernieuwing, healing, schoonmaak en transformatie wordt wederom verdiept, bekrachtigd en verankert op 29 november 2009 (wederom een 11-11-11 Portaal). Wees je dus bewust van de gevolgen van deze krachtige initiaties in de velden van Moeder Aarde die op 11-11-11 vanuit de Kosmos op aarde geďnitieerd zijn en wat hun gevolgen zijn voor jouw groei naar Meesterschap. Dit biedt ultieme gelegenheden om in razend tempo (sneller dan ooit tevoren) te groeien, op te ruimen en bewust te worden!

 

Wij, als groep, mochten gisteren verschillende van deze frequenties zeer intens beleven, bekrachtigen, verbinden aan ons eigen Bewustzijn, Moeder Aarde en het Collectief Menselijk Bewustzijn. Vanuit Onvoorwaardelijke Liefde en dienstbaarheid naar Al Wat Is bracht dat ook nog enkele andere activaties en Creaties voort, voortvloeiend uit de ontelbare mogelijkheden van deze Kristallijne Frequenties van de Nieuwe tijd die de 11-11-11 Portalen kenmerken. Enkele van de prachtige ervaringen die we met Al Wat Is mochten delen in samenwerking van hart tot hart, van Bewustzijn tot Bewustzijn, in de wetenschap vanuit een intens ervaren dat wij allen (nog altijd) EEN Zijn.

Zo werden allereerst onze Lemurische Harten verder en dieper geopend dan ooit tevoren, om in de Onvoorwaardelijke Liefdeskracht gebaad te worden, welke ook healing voortbracht en onze eigen Onvoorwaardelijke Liefdeskracht oneindig veel verder dan ooit tevoren uitdiepte en wakker kuste. Vervolgens mochten we hier doorheen naar de Oorsprongs energieën terugkeren, van waaruit in de begintijd de Lemurische beschaving gecreëerd is. Via ons 11-dimensionaal Bewustzijn en de Her-inneren die daarin opgeslagen liggen werd ons Creatie- of Scheppend Vermogen uitgelijnd en opgetrokken tot het 11-dimensionaal Bewustzijn en dieper en verder geopend. Maar tegelijkertijd gekoppeld en teruggebracht, uitgelijnd aan ons fysieke celbewustzijn, zodat we in alle cellen ons eigen Meesterschap en Scheppend Vermogen mochten voelen resoneren.

Van hieruit werden de frequenties nog veel hoger opgetrokken naar de Ultieme 13-13-13 uitlijning met je eigen Monade, waarin het Bewustzijn zover expandeert dat je Bewustzijn dit hele Universum omvat en bevat, kent en voelt. Om vervolgens door de Portals van het Volgende Universum uit te reiken voor Werkelijke her-innering met je Meesterschap en Creatie Vermogen (op nog veel hogere frequentieniveaus), van waaruit ons Universum opgebouwd is in de 12 dimensielagen en het overkoepelend Monadisch Licht.

 

Misschien even ter extra informatie:

Omdat de Schepping in de begintijden van Moeder Aarde, vanuit het Lemurisch Bewustzijn, wel een Schepping vanuit meer Eenheid was dan nu op aarde aanwezig is, verheerlijken vele Lichtwerkers het Lemurische Tijdperk. Wat echter gebeurd is in deze tijden, is dat toen wij uiteindelijk verkozen de incarnatie- en leerprocessen op aarde aan te gaan, wij het Paradijs op aarde creëerden vanuit het Bewustzijn wat we op dat moment (als Mensheid/Creators) droegen. Dat was nog van een hogere orde dan dat je nu op aarde ziet. Echter, ook in deze frequenties zaten al de nodige versluieringen en dualiteit, vanuit de afdaling in dimensies toen wij als Meester Bewustzijn dit Universum binnenkwamen en onze leerweg en ervaringen in het verdichten van dimensies al op diverse andere planeten, sferen en dimensies doorlopen hebben. Dus tegen de tijd dat we ons wensten te verbinden met Moeder Aarde, de commitments met elkaar en Moeder Aarde aan gingen om de ultieme Leerschool in 3D te ervaren, betekende dat, dat onze dualiteit opgedaan in andere dimensies van ons Zijn ook ingecodeerd werden in onze Creatie op Moeder Aarde in Lemurië.

 

Lees hier verder………….

 

© Willemien Timmer, 12 november 2009

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*Voorproefje: enkele nieuwe Ascensie workshops in najaar 2009

 

2009…gekenmerkt door geheel nieuwe energieën, frequenties en veranderingen, brengt uiteraard ook geheel vernieuwde hoogfrequente workshops voort om zo up to date mogelijk afgestemd te zijn, worden en of blijven op alle veranderingen en energieën die op aarde werkzaam zijn.

Dat betekend met de vele nieuwe Poortopeningen ook vernieuwde en verdiepende connecties in je Zelf en het Universum ontdekken, die werkzaam zijn in je en om je heen en nieuwe mogelijkheden creëren op ons Pad van Ascensie.

 

Enkele van deze nieuwe workshops afgestemd op de frequenties van dit jaar, vind je hier onder:

 

* Bijzondere nieuwe Ascensie workshops:

 

 

Ascensie Activatie Workshop:

Experience the Ultimate 11-11-11 Portal of Transformation

 

Deze workshopdag staat volledig in het teken van de speciale en zeer hoge frequenties die deze dag op en in de aarde geďnitieerd zullen worden.

De hoge Kristallijne frequenties voor de Ultieme Vernieuwing middels transformatie en Een-wording zullen via ons Bewustzijn dieper verankert mogen worden in het Hart/Kernkristal van Moeder Aarde, dwars door alle Aarde Bewustzijnslagen heen. Vanuit Ultieme samenwerking met Al Wat Is, voor en door elkaar!

Dat betekend niet alleen Lichtwerk op hoog niveau voor Moeder Aarde, en samenwerking met vele grote Meestervelden, maar ook voor je Zelf zal dit een enorme stap voorwaarts in je eigen Bewustzijnsgroei en je Pad naar Meesterschap mogen betekenen.

Met het toelaten, het fungeren als kanaal en de functie van Mede-Schepper opnieuw in je toelaten, gaan alle Kristallijne frequenties van het 11-11-11 Portaal namelijk ook door heel jouw Multidimensionale velden heen (werken). En biedt dat zo de kans om alles wat het Licht nog niet kan/kon toelaten, nu in het Licht van Onvoorwaardelijke Liefde via het Kristallijne Licht van Oorsprong, wat op deze dag in frequentie naar ons toe stroomt,  mag transformeren.

Deze ultieme transformaties openen Wezenslagen en dimensies in je Bewustzijn die eerder wellicht niet of moeilijk bereikbaar waren. Dat betekend dat er een enorme verdieping en verrijking in je eigen Bewustzijn ervaren mag worden. Een diepere verkenning van je Oorspronkelijke Zelf, opening en activatie van Wezenslagen in je Multidimensionale Zijn. Dit alles leidt tot nieuwe bewustwording, groei, her-innering, herstel en healing, alles wat nodig is om tot je eigen Meesterschap in Volledig Bewustzijn te kunnen komen.

Via de Kristallijne frequenties van deze Ultieme Poortdag vind er een mega opschoning, transformatie en verschuiving plaats, welke de komende weken gaandeweg nog meer diepte gaat krijgen. Op deze Poortdag worden de poorten geopend, in de navolgende weken ga je deze poorten in je eigen Zijn meer verkennen en ontdekken. Dit is dus ‘slechts’ de eerste stap naar enorme verdieping en vernieuwing, aansluiting op de frequenties en veranderingen en mogelijkheden van deze tijd. Nieuwe aansluitingen op de 5D-Kristallijne rasters van Moeder Aarde, wat inhoudt dat je steeds meer/makkelijker mee gaat resoneren op de nieuwe 5D Aarde frequenties en je 3D wereld daar steeds meer in kunt integreren. 3D en 5D worden steeds meer Een en ga je steeds meer tegelijkertijd ervaren. Zodat je makkelijker ook in 3D je 5D afstemming kunt vast houden en andersom (je 5D inzichten en verbindingen kunt ompolen en verankeren, belichamen en neerzetten in 3D). Het versmelt meer met elkaar!

 

Voor de verankering van de Kristallijne 11-11-11 frequenties voor Moeder Aarde en ons eigen Bewustzijn, zullen we connectie mogen maken met de 11D kristalrasters in Moeder Aarde, waar deze frequenties van Transformatie naar Meesterschap en Vernieuwing, verankert mogen worden. Dat betekend dat de frequenties ultiem hoog zullen orden opgetrokken en uitgelijnd. En hiervoor is het noodzakelijk samen te werken met vele Grote Bewustzijnsvelden, Ascended Masters, natuurwezens, Engelen, kristallen en kristallen schedels. En verder alle Lichthulp die zich reeds nu al meldt voor deze belangrijke initiatiedag.

Enkele van hen zijn zoal: Metatron, Serapis Bey, Sananda, Uriel, Rafaël, Zadkiël. En vele anderen. We zijn allen Meesters en betrokken bij het Grote Geheel!

Zij zullen ons Bewustzijn ondersteunen, begeleiden, versterken en we zullen met hen samenwerken voor de verankeringen in de verschillende velden en dimensies van Moeder Aarde alsook in onze eigen systemen.

 

Met de activaties, initiaties en verankering van het Kristallijne 11-11-11 Portaal zal er tevens een enorme verdieping gegeven worden aan de sinds dit jaar (2009) geďnitieerde New Rainbow Light Codes (zie nieuwsflits januari 2009). Deze frequenties die je reeds binnengehaald en verankert hebt zullen meer diepgang, dus meer grond en voedingsbodem door de activaties van het 11-11-11 Portaal mogen krijgen. Ook dit brengt verschuivingen, transformatie, verdieping, groei, nieuwe uitlijningen en Bewustwording met zich mee, die je helpen om dieper in je Authentieke Zelf en Meesterschap te komen, in Volledig Bewustzijn.

 

Kortom: een zeer veelzijdige workshop met enorme diepgang, afgestemd op de frequenties van deze tijdsperiode en zeer essentiële en bijzondere dag. Een workshop die enorme verdieping en vernieuwing brengt, enorme transformaties in gang zal zetten!

 

Op 29 november 2009 (opnieuw een 11-11-11 Portaal) zal er opnieuw een verankering en activatie plaats mogen vinden van alle transformaties, wijzigingen in uitlijningen, verhoging van je frequenties die je hebt ondergaan sinds dit 11-11-11 Portaal op 11 november 2009.

De activaties en nieuwe uitlijning die op 29 november verankert worden plaatsen je dieper in je nieuwe afstemming en uitlijning op je eigen Multidimensionale Zijn en poetsen die laatste restjes van oude energie weg met opnieuw een stoot Kristallijne/Oorspronkelijke Transformerende energie (stukken in je Bewustzijn die Vernieuwing in de weg staan, bijvoorbeeld vanuit je Ego Zelf, innerlijk kind, afgescheiden sub-delen van je Ziel, afgescheiden of gespleten ziele-extensies, etc.) Maar zal tevens ook weer nieuwe dimensies en velden van je Multidimensionale Zijn bloot leggen voor transformatie, healing, verkenning, ontdekking, her-innering en Bewustwording. Lagen die voorheen nog niet toegankelijk waren.

Tja, de frequenties en dus ook de groei gaat tegenwoordig razendsnel als je afgestemd en uitgelijnd bent met de nieuwe tijds frequenties, en bieden daarmee een keur aan groeispurten in je eigen groei naar Meesterschap!

 

Datum: 29 november 2009 (11-11-11, aansluitende Integratiedag)

Tijden: 10.00 tot 17.00 uur

Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl. koffie, thee & soep

 

Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij!

Dus wil je meedoen? Wees er snel bij en laat van je horen!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ascensie Activatie Workshop:

The 12-12 Portal of Ultimate Integration

 

Dit jaar (2009) zijn er zeer bijzondere initiatie momenten geweest die zeer diepgaande energieën en activaties naar de aarde gebracht hebben. Het Portaal van de 12-12 energieën van deze dag, frequenties en initiaties die vandaag op aarde verankert worden, sluiten hier volledig op aan en hebben een grote integratie functie. De afsluiting van het 11-jaar (2009) is bijna in zicht en het is essentieel dat alle geďnitieerde en geactiveerde frequenties tot een goede verankering, aarding en integratie mogen komen. Des te dieper zul je ze in je eigen Bewustzijn verankeren en integreren. Het 12-12 Portaal van je Multidimensionaal Bewustzijn helpt je hierbij om alle dimensielagen van je Wezen met elkaar te helpen versmelten, samenvoegen en aan elkaar te verbinden. Op deze wijze kan alles wat geopend, geactiveerd en bewust gemaakt is dieper binnenkomen in je Zijn. Alles wat in het afgelopen jaar door deze groei, bewustwording en veranderingen is vrij gekomen, losgelaten of getransformeerd, wat nieuwe ruimte en bevrijding in je Bewustzijn heeft gebracht, kan hiermee ook meer een prominente plek in je Bewustzijn en leven van alledag gaan innemen.

Dat betekend dat de 12-12 frequenties je 12-voudig Bewustzijn meer op een lijn met elkaar zullen brengen, opnieuw op elkaar zullen afstemmen en dat er een enorme integratie en dus verdieping in je Zijnsstaat zullen mogen brengen.

Wanneer alle hoge frequenties en initiaties namelijk verankert en geaard worden, zul je ze veel bewuster kunnen aanspreken. Zo ook kwaliteiten, inzichten, mogelijkheden en Kennis vanuit je eigen Bewustzijn.

 

Deze dag staat in het teken van de bewuste integratie, aarding en verankering van je eigen 12-dimensionaal Bewustzijn, opdat je 13-voudig Overkoepelend Bewustzijn (je Monadisch Zelf, Staat van Meesterschap) meer ruimte krijgt om ‘in te dalen’.

Tevens worden deze frequenties ook geankerd in het Hart van Moeder Aarde, dwars door alle Aarde Bewustzijnslagen heen, opdat deze mogelijkheden en integratie ook op alle aardelagen bewust ingebracht wordt. Dat zal z’n weerklank hebben op het Ascensie proces van Moeder Aarde, die hiermee nog meer de nieuwetijdsfrequenties en de 5D nieuwe Aarde energie zal gaan kunnen belichamen. Maar het zal ook z’n weerklank mogen hebben op het collectief menselijk Bewustzijn wat hiermee mogelijkheden en openingen schept voor iedere Ziel die momenteel op aarde verblijft, voor ieder op de eigen Kosmische Timing.

 

In samenwerking met vele Wezensdelen van ons Zelf, Ascended Masters, Engelen, dolfijnen Bewustzijn, natuurwezens, kristallen en kristallen schedels zullen we steeds meer ons eigen Creatie Vermogen gaan ontdekken middels de integratie van ons Multidimensionaal Zijn.

 

Kortom: een zeer veelzijdige workshop met enorme diepgang, afgestemd op de frequenties van deze tijdsperiode en zeer essentiële en bijzondere dag. Een workshop die enorme verdieping en vernieuwing brengt, enorme transformaties in gang zal zetten!

 

Datum: 12 december 2009

Tijden: 10.00 tot 17.00 uur

Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl. koffie, thee & soep

 

Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij!

Dus wil je meedoen? Wees er snel bij en laat van je horen!

 

         --------------------------------------------------------------------------

 

Multidimensionaal groeien in je eigen Bewustzijn           

 

Basisworkshop op hoog spiritueel niveau waarin je krachtig leert om jouw Hoger Bewustzijn op vele van je dimensielagen te ‘verstaan’, ervaren, integreren en begrijpen.

Er zullen verschillende dimensies van je Wezen aangeraakt en geheeld mogen worden en tevens bewust(er) gemaakt en ervaren worden. Dit biedt een schat aan Kennis en inzicht in wie jij Bent , jouw unieke Ziels Evolutie Spiraal en waar jij NU staat op je Pad van groei. Dit brengt je tegelijkertijd enorme stroomversnellingen in je bewustwordingsprocessen en opschoning van oude belemmeringen, blokkades en conditioneren op diverse Wezenslagen die je groei of het zicht op jouw Bewustzijn kunnen doen stagneren.

Er worden verschillende healingtechnieken aangereikt die essentieel zijn voor een krachtige goede basis en verankering voor verdere groei, er worden handvaten aangereikt om jezelf steeds dieper in je Multidimensionale Bewustzijn te kunnen voortbewegen binnen de aardse 3-dimensionale wereld, om je Zijn te ervaren, belichamen en werkelijk te gaan leven in alle facetten.

Er zal o.a. gewerkt worden met tot dusverre onbereikbare lagen van je innerlijk kind, Hogere Zelven, Monadisch Bewustzijn. Zielsher-inneringen worden wakker gemaakt en geďntegreerd op vele niveaus van je Zijn. Samenwerking met Hogere Lichthulp en Begeleiding. Aardse (karmische) en Galactische healingen en eventueel bij toestemming zelfs healingen op jouw Kosmisch niveau.

Er zullen activaties en diepgaande verankeringen van ons Bewustzijn gemaakt worden in uitlijning met het Kernkristal van Moeder aarde en de Aarde Bewustzijnslagen, leren om een krachtige Multidimensionale basisuitlijning neer te zetten, en tevens werken aan bescherming van en kan er gewerkt worden met je verschillende Lichtlichamen, zoals o.a. de Merkaba, Octaëder, Dodecaëder, Merkivah, etc.

En verder alles wat aan de orde komt, wat de Begeleiding aangeeft, wat speelt in persoonlijke- en groepsprocessen en dat wat in het Nu moment de juiste Kosmische Timing heeft om geheeld, geschoond en of bewust gemaakt te worden.

 

Diepgaande (basis) workshop die de essentiële sleutels aandraagt om je helemaal in je Multidimensionale Bewustzijn te centreren, je Bewustzijn in het hier en nu te ankeren en belichamen en diepgaande handvatten voor je verdere Verlichtingspad en Ascensie groei mogen worden aanreikt.

Data voor deze workshop: zaterdag 21 november 2009.

Workshop van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf : € 111,- per persoon incl. koffie, thee en soep

 

 

 

Meer nieuwe workshops volgen binnenkort en/of zijn al terug te vinden in de activiteitenagenda!         Voor aanmeldingen, mail me!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Nieuwe Kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

 

Er zijn nog een aantal kleinere en een paar grotere Kristallen Schedels die nieuw zijn binnen gekomen en nog een nieuw Thuis zoeken.

Ook zijn er nog een aantal mini kristallen schedels hangers!

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

Heel veel nieuw assortiment kristallen!

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

 

Foto:

Artikel code: Sleutelhanger spiraal

Prijs: Aanbieding € 4,50 per stuk      

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: sleutelhanger met spiraalhanger waarin knuffelstenen gedragen kunnen worden. Handig aan je broek als je geen broekzakken hebt en toch een kristal bij je wilt dragen!

Ook diverse kristal bolletjes voor in deze sleutelhanger vind je in het nieuwe assortiment en hier onder!

 

Foto:

Artikel code: Bolletje sodaliet 001 t/m 003

Prijs: € 7,50  per stuk     

Afmetingen: ongeveer 2 cm doorsnede

Kenmerken: Past prachtig qua formaat in de spiraal sleutelhanger. Prachtige diep

blauwe sodaliet met witte belijning, in bolvorm geslepen. Super kwaliteit!

Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de

Nieuwe Energie:

De kracht van Sodaliet is zeer waardevol in deze tijd. Naast het feit dat het krachtige

verbindingen met 3D en de aarde in zich draagt, heeft het veelal ook prachtige

Sterrenverbindingen uitstaan. Het verbind je met de Universele jij en de aardse jij.

Dat betekend dat  sodaliet je helpt om steeds meer van je Sterren- en Universele

bewustzijn te her-inneren en dat ook echt aan te trekken naar 3D. het verbind

dus je Kosmisch Zijn met je Aardse Zijn.

Sterk verbonden aan de energie van Sodaliet zijn de frequenties van de

Walvissenmatrix, die je ondersteunen en begeleiden in het steeds verder verkennen

van de diepte, Wijsheid en Grootsheid van je Zelf. Maar ook ondersteunt deze

begeleiding je stroming in je groei en leven.

Ook verbonden aan de sodaliet frequenties zijn de krachten van Lady Nada, de Blauwe

Galactische Straal, Aartsengel Michael en de Melkweg. Ook de leylijnen (aderen van

Moeder Aarde).

Voor integratie van Kosmische her-inneringen en Multidimensionale Ziele Wijsheid

in het hier en nu.

© Willemien Timmer 2008

 

Foto:

Artikel code: Bolletje hematiet 001 t/m 003

Prijs: € 7,50 per stuk      

Afmetingen: ongeveer 2 cm doorsnede

Kenmerken: Past prachtig qua formaat in de spiraal sleutelhanger. Prachtige

glimmende hematiet, in bolvorm geslepen. Super kwaliteit!

Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de

Nieuwe Energie:

Hematiet brengt je een diepe aarding, en verbinding met Moeder Aarde, maar

ook met je eigen Aarde Bewustzijn. Je basis chakra wordt hierdoor meer geopend,

geactiveerd en gezuiverd, waardoor je krachtiger in het leven gaat staan. Heel je

Zielen Pad wordt hierdoor helderder en bekrachtigd.

De hematiet zal je helpen om je Hoger Licht meer door te trekken naar je

onderlichaam, zodat ook daar meer openheid, healing en Licht toegestaan wordt,

waardoor je daadkrachtig en sterk geaard in het dagelijks leven zult staan. En kan

je helpen om de diepte van je Wezen in te duiken om hier je eigen Kracht te

ontdekken en deze per direct ook neer te zetten in het dagelijks leven. Het is een

grote stroming van Aarde Kracht die hierbij ontstaat, die direct een wisselwerking

met jouw eigen Kracht aan gaat. Hierdoor wordt je eigen Kracht meer geďntegreerd

en meer stabiel, waardoor je ook anderen kunt helpen hun eigen Kracht te vinden

en te voelen. En hen hierin te ondersteunen. Dit kristal helpt je je eigen Kracht te

verbinden aan je Aardse Blauwdruk, om ook aarding te brengen en healing aan oude

delen van je Zijn. Maar trekt ook jouw Bewustzijn meer en meer in verbinding met

je aardse, fysieke Zijn, o.a. via het bloed.

© Willemien Timmer, 2007

 

 

Foto:

Artikel code: Bolletje aventurijn 001 t/m 003

Prijs: € 7,50  per stuk     

Afmetingen: ongeveer 2 cm doorsnede

Kenmerken: Past prachtig qua formaat in de spiraal sleutelhanger. Prachtige zacht

groene aventurijn, in bolvorm geslepen. Super kwaliteit!

Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de

Nieuwe Energie:

Dit kristal brengt een zachte doch krachtige aarding teweeg, die je rechtstreeks

verbind van hart tot hart met Moeder Aarde. Aventurijn helpt je om een dieper

contact met de natuur en Natuurrijken op te bouwen en te ervaren. Niet alleen

met de krachten van Moeder Aarde op de aarde, maar ook in de aarde. Deze

kristallen dragen zachte, zuivere connecties naar de Midden Aardefrequenties in

zich en verbinden je dus ook meer met de Rijken van de Elfen, feeën en deva’s.

zij kunnen je ondersteunen, begeleiden en helpen bij je Bewustzijnsgroei, daar

waar je nog moeite hebt om werkelijk op aarde aanwezig te zijn. Op deze wijze

voel je de ondersteuning, zachtheid, liefdevolle hulp die Gaia je te bieden heeft,

om steeds meer in je vertrouwen en vanuit je hart werkelijk te kunnen genieten

van het leven en werkelijk steeds meer met al je Lagen van Zijn op aarde

aanwezig te zijn.

© Willemien Timmer 2009

 

Foto:

Artikel code: Arkansas bolletje 001 t/m 003

Prijs: € 7,50 per stuk       

Afmetingen: ongeveer 2 cm doorsnede

Kenmerken: Prachtige transparante Arkansas kristal met inwendige regenbogen.

Super kwaliteit! In bolvorm geslepen.

Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de

Nieuwe Energie:

Arkansas (berg)kristal is een zeer krachtig kristal met een heel hoge Lichtfrequentie.

De Kracht van Arkansas draagt het Oorspronkelijke Kristallijne licht in zich, welke

deze kristallen nog altijd vasthouden vanuit het begin van de Schepping. Zij stralen

dit in een krachtig Wit en Regenboog kleurige frequentie uit, en dit brengt een

enorme Transformerende Kracht met zich mee.

In dit Licht van Transformatie kunnen Hogere connecties met Zieledelen van je

Zelf hersteld, her-innert en weer ‘opgehaald’ worden. Dat betekend dat Arkansas

kristal je je eigen Lichtcoderingen van je Oorsprong, je originele codes, weer helpt

te doen ontwaken en aantrekken. Dit werkt zowel transformerend, helend als

enorm Bewustzijnsverruimend. Je Monadisch Licht komt hiermee dichter binnen

handbereik in het hier en nu en je wordt in je volledige Potentie uitgelijnd.

Des te meer je systemen dit kunnen dragen en in dit is gerelateerd aan in hoeverre

jij dit kunt verankeren (waarvoor een zeer krachtige aarding vereist is), des te meer

wordt je Hoger Bewustzijn en Multidimensionaal Bewustzijn geopend.

Dat betekend dat je Ware Potentieel zich weer (gaandeweg) aan je Bewuste hier en

nu zal mogen gaan openbaren, kwaliteiten van je eigen Zijn weer wakker gekust

worden en zich kunnen manifesteren in het hier en nu en jouw Licht en Zijn zich

kunnen manifesteren in diepe verbinding met je Aardse Zelf. Hiervoor ook is uiteraard

een zeer diepe connectie met Moeder Aarde en je eigen Aarde Bewustzijn een must,

opdat de Kracht van Arkansas kristal je anders makkelijk uit je aarding/realiteit trekt,

opdat de energie ervan zo sterk en hoog qua trilling is. Een goede aarding en

verankering in de aarde-energie is dus zeer essentieel wanneer je werkt met dit kristal.

Arkansas kristal draagt naast het Oorspronkelijke Kristallijne Licht, ook verbindingen

met grote Meester Bewustzijnsvelden, zoals de Scheppende Krachten van de Elohim,

de hoge transformerende frequenties van Metatron, de zuiverende frequenties van

Serapis Bey. Maar daarnaast is Arkansas kristal ook volledig uitgelijnd en afgestemd

op de tonen van het Kernkristal in Moeder Aarde en het Kernkristal van Alcyone,

waarmee een zeer hoogfrequentie, zuivere en bewustzijnsverruimende uitlijning

wordt neergezet, die wanneer je werkt met dit kristal, ook in jouw systemen en

Multidimensionale Zijn wordt neergezet.

Daarnaast stralen ook de frequenties van de Regenboog Stralen door dit kristal

heen om heel gedoseerd en passend healing in verschillende kleur/frequentietonen

te kunnen aanreiken, passend bij je groei, jouw Bewustzijn, energie en processen.

Arkansas kristal versnelt je processen in een razend tempo. Maakt oude

schaduwstukken wakker om belicht, doorzien, her-innert, herkend en omarmt te

worden. Het her-innert je aan je eigen Ware Zijnslicht en Oorsprong, maar vraagt

daarmee ook uiterste zuiverheid en respect voor Al Wat Is, opdat het kristal je laat

zien hoe jij ‘wij’ zijn, hoe we onderdeel zijn van Al Wat Is. Dat we Mede-Schepper

zijn van Al Wat Is en hoe we ons Zijn kunnen Manifesteren door alle dimensies van

Zijn heen, in het hier en nu.

Arkansas kristal weerspiegeld ons ons Ware Zijnslicht vanuit de Oorsprong, in

Kristallijne Structuren.

©Willemien Timmer, oktober 2009

 

 Voor Lemurische Iris kwarts, kijk hier!

Vele nieuwe kristallen in diverse formaten, maten, vormen en kwaliteiten!

 

 

Foto:  

Artikel code: ketting, armband & oorbellen set rozenkwarts 001 t/m 003

Prijs: Aanbieding € 15,-  per set        

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Leuke ketting, armband en oorbellen met rozenkwarts kristalletjes en

zilverdraad.

Gereinigd, geopend en geactiveerd, zonder reading!

 

Kijk hier voor meer sets in diverse kristalsoorten!

 

Foto:

Artikel code: Mini hanger hart citrien 001 t/m 004

Prijs: € 6,- per stuk          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Prachtige mini  hart-hanger. Mooie kwaliteit, zilveren hanger.

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een korte reading op maat,

afgestemd op jouw energie en Bewustzijn, de energie en kwaliteiten van dit kristal

en de Nieuwe tijds energie.

 

Kijk hier voor heel veel meer hangers in diverse kristal soorten, vormen en maten!!

           

 

Foto:

Artikel code: Fluoriet schijf hanger 001 t/m 005

Prijs: € 17,50 per stuk           

Afmetingen: gemiddeld zo’n 3,5 tot 4 cm lang

Kenmerken: Prachtige transparante kwaliteit, in schijf geslepen. Met ingeboord

gaatje voor ketting.

Korte algemene reading op dit kristal: Fluoriet is een kristal wat prachtige

healing brengt door telkens opnieuw al je Wezenslagen met elkaar uit te

balanceren en uit te lijnen. Hierdoor ontstaat steeds een nieuwe innerlijke

rust en harmonie. Dit kan zeer welkom zijn ten tijde van diepe groeiprocessen,

waarbij je veel oude zwaarte los laat, om telkens opnieuw de vernieuwing dieper

toe te laten, de healing of groei te helpen integreren of de innerlijke rust en

harmonie te bewaren. Fluoriet lijnt je mannelijk en vrouwelijke energie uit, je

kosmische en aardse verbinding, links en rechts, en alle auralagen. De

verschillende kleuren dragen ieder andere frequenties die dan ook andere

aspecten helpen helen, aantrillen of transformeren. bijvoorbeeld groen werkt

sterk op het hartgebied, wit op je totaliteit als Lichtwezen, paars op je spirituele

integratie, etc.

Juist in deze tijd waarin veranderingen, groei, healing en stormachtige processen

gaande zijn kan fluoriet een zucht van rust, balans en harmonisering teweeg

brengen. Waardoor je weer dieper in je Zelf komt, dichtbij je gevoel, intuďtie en

de Bedoeling van je processen. Omdat het door de innerlijke harmonie te

herstellen ook de ruimte geeft voor een adempauze, nieuwe inzichten en met

vernieuwde moed en hartkracht je processen weer aan te gaan.

© Willemien Timmer 2008

 

Foto:

Artikel code: Amethist schijf hanger 001 t/m 005

Prijs: € 16,50 per stuk           

Afmetingen: gemiddeld zo’n 3,5 tot 4 cm lang

Kenmerken: Prachtige transparante kwaliteit, in schijf geslepen.

Met ingeboord gaatje voor ketting.

Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en

Nieuwe Energie:

Amethist kristallen zijn sterk verbonden met de frequenties van de Purperen-Gouden

Straal en het Violette Vuur. Dat betekend dat zij immense Transformaties teweeg

kunnen brengen in je systemen (via de Violette Vlam) op diverse Bewustzijnslagen.

Maar tegelijkertijd werken deze energieën relaxerend opdat je steeds dichter bij je

Zelf vanuit de ontspanning kunt komen. Ontspanning, diepere innerlijke rust, meer

afgestemd raken op je hart en gevoel omdat je ratio gesust wordt, wat betekend

een dieper Thuis komen in je Zelf.

En dan kunnen de frequenties van de Purperen Straal via de amethist kristallen binnen

komen en hun werk doen. De frequenties van de Purperen-Gouden Straal brengen een

diepe Kennis van het Zelf, oeroude Wijsheden van de Ziel en diepgaande her-inneringen

aan de Oorsprong van je Zijn en het Universum binnen. Dat betekend dat na alle

openingen, transformatie en healing, gebracht in je Bewustzijn middels de hulp van

de Violette Vlam, daarna echt ruimte geopend is om je ware Zijns Her-inneringen

weer op te halen.

Amethist kristallen openen van nature met hun frequenties je kruinchakra en veelal

werken ze ook in op je derde oog. Daarom is hun basiskwaliteit al om je bewuster te

maken, te ondersteunen bij je afstemming en uitlijning en steeds dichter bij je eigen

Wijsheid, Waarheid en Kennis te komen. Maar in combinatie met de frequenties van

deze tijdsperiode worden ook hoger gelegen Multidimensionale velden of chakra’s

verder geopend en kan het zijn dat er dieper en directer toegang wordt verleent in

eerder nog niet toegankelijke dimensies van je Zerlf, waarin Zielsher-inneringen,

Kennis en Wijsheid opgeslagen ligt, welke toepasbaar en essentieel is voor je

Bewustzijnsgroei in het hier en nu. Dat betekend dat geheel ‘nieuwe’ informatie,

indrukken, ervaringen, her-inneringen, Kennis en Wijsheden zich weer gaandeweg

aan je Bewustzijn zullen openbaren ter ondersteuning van je groei naar

Meesterschap, met behulp van en in samenwerking met de amethist. Deze

ervaringen en energieën zullen zich toespitsen op Transformaties waardoor je steeds

meer Thuis zult kunnen komen in je Ware Zijns Licht van Kennis, Wijsheid en

Waarheid en deze steeds meer leert verankeren en belichamen.

© Willemien Timmer, oktober 2009

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts schijf hanger 001 t/m 005

Prijs: € 16,50 per stuk           

Afmetingen: gemiddeld zo’n 3,5 tot 4 cm lang

Kenmerken: Prachtige transparante kwaliteit, in schijf geslepen. Met ingeboord

gaatje voor ketting.

Korte algemene reading op dit kristal: Rozenkwarts is een zeer zachte en liefdevolle

healer, die niet alleen heelt op hartaspecten, maar je totale Zijn hierin mee neemt.

Rozenkwarts in deze vorm (dubbeleinder) brengt een krachtige balans tussen hemelen

en aarde in je Bewustzijn en uitlijning en heelt hiermee alle aspecten van verdriet, kou,

onvermogen, donkerte, eenzaamheid, en noem maar op. Al die delen van je Zijn die

behoefte hebben aan troost, warmte, en zachtheid ontvangen healing van deze rozenkwarts.

De frequenties van Quan Yin, Maria Magdalena en Isis werken nauw samen met deze

kristallen en bieden een toegevoegde waarde van inzicht, acceptatie en begrip met

betrekking tot je Bewustwordingsprocessen bij het helen van de oude (Zielen)pijn thema’s.

© Willemien Timmer 2009

 

Kijk hier voor schijf hangers in diverse kristal soorten:

Arkansas kristal, rozenkwarts, amethist & fluoriet.

 

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts punt hanger in zilveren zetting 001 t/m 005

Prijs: Aanbieding: € 15,- per stuk     

Afmetingen: Ongeveer 2,5 – 3 cm lang

Kenmerken: Prachtig subtiel puntje in mooie zilveren zetting. Mooie kwaliteit!

Korte algemene reading op dit kristal: Rozenkwarts is een zeer zachte en liefdevolle

healer, die niet alleen heelt op hartaspecten, maar je totale Zijn hierin mee neemt.

Rozenkwarts in deze vorm (dubbeleinder) brengt een krachtige balans tussen hemelen

en aarde in je Bewustzijn en uitlijning en heelt hiermee alle aspecten van verdriet, kou,

onvermogen, donkerte, eenzaamheid, en noem maar op. Al die delen van je Zijn die

behoefte hebben aan troost, warmte, en zachtheid ontvangen healing van deze

rozenkwarts.

De frequenties van Quan Yin, Maria Magdalena en Isis werken nauw samen met

deze kristallen en bieden een toegevoegde waarde van inzicht, acceptatie en begrip

met betrekking tot je Bewustwordingsprocessen bij het helen van de oude

(Zielen)pijn thema’s.

            © Willemien Timmer 2009

 

            Kijk hier voor meer prachtige punthangers in diverse kristal soorten:

            Arkansas kristal, amethist & rozenkwarts

 

Kijk hier voor heel veel meer hangers in diverse kristal soorten, vormen en maten!!

 

 

Foto:

Artikel code: Ruwe Abalone schelp hanger 001

Prijs: € 17,50                   

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: prachtige hanger van ruwe Abalone schelp. Voorzijde prachtig gekleurd

(verkleurd mee in het licht) en de achterzijde ruwe schelp.

Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de Nieuwe

Energie:

De energie van Abalone schelp brengt je de energie van de zee, de energie van

water. Een energie die vervult is met stroming, doorstroming, maar ook met dat

wat er diep van binnen in leeft. Dat betekend dat deze energie je helpt allereerst

met een enorme doorstroom in je energie, een opschoning, een zuivering.

Waardoor vervolgens de ruimte ontstaat te zien en ervaren wat daar in de diepte

van je eigen gevoel of Bewustzijn nog leeft of verborgen is geraakt. Dat betekend

dat Abalone je helpt bij het steeds meer her-ontdekken van dat wat er werkelijk

onder de oppervlakte leeft in je gevoel, emoties en je Bewustzijn. Drijfveren in

handelen of gevoelens, oorzaken van bepaalde emoties, ideeën, gedachten, visies

of ervaringen mogen weer steeds meer aan het Licht komen. Doorzien worden,

begrepen worden en van daaruit kun je nog meer loslaten, onderzoeken,

transformeren en opruimen.

Abalone helpt je dus met een enorme schoonmaak en een her-ontdekking van je

diepere innerlijk opdat je je Zelf op steeds diepere niveaus ook leert verstaan en

kennen.

Deze schelp-energie werkt samen met verschillende Krachten en verbindingen

gekoppeld aan de Nieuwe Tijd: de energie van dolfijnen en walvissen ondersteund

in het (her)vinden van je innerlijke vreugde en het steeds meer leren meestromen

in overgave en volledig vertrouwen, in Wijsheid en Kracht.

De energieen van de Regenboog van het volgende Universum helpen je heel subtiel

te helen op steeds diepere niveaus. Met de verfijnde subtiele kleurschakeringen

(zichtbaar in de Abalone zelf) brengen ze deze subtiele hoge Lichtkrachten naar je

toe en helpen alles wat niet stroomt of wat nog diep weggestopt in het onbewuste

zit, in stroming en Bewustzijn te brengen. Ook oud-karmische aspecten kunnen

hierbij heel vloeiend en in stroming uit je onbewustzijn, je bewustzijn in stromen.

Om erkend, gezien, ervaren te worden en vervolgens geheeld, getransformeerd

en of bevrijd te worden.

De energie van Abalone en de daaraan gekoppelde hulp vanuit verschillende

verbindingen, brengt een diepe innerlijke rust en enorme bevrijding!

© Willemien Timmer, augustus 2008

 

Kijk hier voor meer Abalone sieraden!

 

Foto:

Artikel code: Mini hanger hart Barnsteen 001 t/m 003

Prijs: € 17,50 per stuk           

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: prachtige mini hart-hanger van barnsteen. Normaal gesproken onbetaalbaar,

nu voor een zacht prijsje!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een korte reading op maat,

afgestemd op jouw energie en Bewustzijn, de energie en kwaliteiten van dit kristal

en de Nieuwe tijds energie.

 

Foto:

Artikel code: Sodaliet Engel hanger 001

Prijs: Nu van € 15,-   voor € 13,50     

Afmetingen: 2 cm lang, met zilveren oogje.

Kenmerken: Blauwe sodaliet met witte vlekken.

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een korte reading afgestemd

op de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke

reading op maat!

 

Foto:

Artikel code: Jaspis Engel hanger 002

Prijs:   Nu van € 15,-   voor € 13,50  

Afmetingen: 2 cm lang, met zilveren oogje.

Kenmerken: bruine jaspis. Niet transparant.

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een korte reading afgestemd

op de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke

reading op maat!

 

Foto:

Artikel code: Bergkristal Engel hanger 001

Prijs: Nu van € 15,-   voor € 13,50     

Afmetingen: 2 cm lang, 1,5 cm breed

Kenmerken: Kleine geslepen engel met zilveren hanger.

Korte reading op dit kristal: Deze Engel brengt je Helderheid, inzicht en

nieuwe visie op je Pad van groei. Deze Engel begeleid je naar steeds hoger

Bewustzijn en helpt je een steeds helderder zicht te ontwikkelen op wie je

Werkelijk Bent in je Licht en hoe dit licht uit te stralen op aarde. Deze Engel

helpt je ook bij transformatie van oude dualiteitstukken in je Zelf om

zodoende steeds Lichter op aarde te leven en Zijn.

 

Kijk hier voor meer Engelen hangers!

 

 

Foto:

Artikel code: Krachtsymbool Horus 001

Prijs: € 33,-                      

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Metaal, te gebruiken als sieraad (ketting) of krachtvoorwerp in bijvoorbeeld een krachtwiel, of op je altaar. Incl. goudkleurige ketting.

Korte informatie over dit krachtvoorwerp:

Opgeladen en geďnitieerd in de Egyptian Healing Light © energie, daardoor bijzonder krachtig als symbool, wat in je Bewustzijn de nodige Poorten kan openen.

De Kracht van Horus staat voor de Kracht van Vrijheid, Wijsheid, Kennis. Horus als ‘zoon’ van Isis en Osiris bevat de krachten van Versmelting van het Heilig Huwelijk (Verbinding tussen Isis en Osiris) en de overstijging daarvan. Horus komt voort uit deze versmelting en dat betekend dat dit symbool je ook versmelting van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten brengt en de overstijging daarvan: de Eenwording binnen je Zelf, Meesterschap, Eenheid, androgyniteit.

De Kracht van Horus spreekt je eigen Horus-oog aan: jouw kwaliteiten van Zijn, waarin horen, zien, voelen, weten, etc zijn versmolten tot een Eenheid, je Zijnsstaat van waaruit je BENT.

Horus symboliseert deze staat van Ultieme Bevrijding en Thuiskomen in je eigen Zijnsstaat, je Meesterschap.

Dit krachtsymbool en sieraad triggert telkens opnieuw deze her-innering in je Bewustzijn en zet je groei aan om in versnelt tempo hier gerichter naartoe te kunnen groeien.

 

Kijk hier voor meer Egyptische Krachtsymbolen!

 

 

 

 

 

Verschillende nieuwe gechannelde healingen van de afgelopen periode zijn op cd’s in het assortiment opgenomen:

 

Prijs per cd € 12,50 excl. Verzendkosten!

 

*Gechannelde Healing cd:

Healing op het Oud Atlantische Grid

(ook in je eigen groei en Bewustzijn) m.b.v. roze opaal

  

*Gechannelde Healing cd:

Multidimensionale healing op je mentale lichaam via Lemon kwarts en Prana

 

*Gechannelde Healing cd Deel 1 t/m 3:

Thuis komen in je eigen Multidimensionaal Bewustzijn:

Afstemming & healing op persoonlijke groeithema’s

 

Kijk hier voor de inhoud van deze healing cd’s en de overige nieuwe cd’s!!!

 

 

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

Datum & tijd            

Workshop                                                        

Kosten                      

 

 

 

November 2009

 

 

 

 

 

Zat. 21 nov. '09
10.00-16.30 uur

Multidimensionaal groeien in je
eigen Bewustzijn

Multidimensionaal Lichtwerk!

Galactisch Healing & transformatie werk,
in je Multidimensionaal Bewustzijn
mbv Ascended Masters, Starnations,
Kristallen schedels, Engelen,
kristallen, etc.

Nog 5 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

Zon. 29 nov'09
10.00-17.00 uur

Experience the 11-11-11 Portal
Integratie-dag

Multidimensionaal Lichtwerk!

Nog 2 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

December 2009

 

 

 

 

 

Zat. 5 &
zon.6 dec '09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 4.1
Her-inneringen van de Ziel/ Connecties met
de Ouden der Aarde

 

De opleidingsgroep is al vol!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zat. 12 dec.'09
10.00-17.00 uur

The 12-12 Portal of Ultimate Integration

Multidimensionaal Lichtwerk!

Nog 2 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

Zat.19 dec.'09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 4.2
Healing & Reading en werken
vanuit de Goddelijke Magie van het
Merlin Bewustzijn

 

De opleidingsgroep is al vol!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

Januari 2010

 

 

 

Meer Ascensie Activatie workshops volgen!

 

 

Binnenkort vind je hier de nieuwe planning!

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J