Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits  17 oktober 2008 

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

         *Wijzigingen & updates & Mededelingen

*Artikel:  In het kader van Bewustwording….

*Apofyliet Lichtwerk Opleiding

*In the spotlight: Nieuwe Ascensie Workshops

         *Nieuwe aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Lieve allemaal,

 

Het is enige tijd stil geweest van deze kant vanwege vele prachtige bezigheden en

veranderingen. Naast de vele inspirerende consulten en uitwisselingen met mensen

in sessies en workshops, naast mijn eigen processen die weer een ‘upgrade’

mochten ontvangen, zijn er ook fysiek stukken veranderd. De Praktijk is namelijk

voorzien van hele nieuwe wanden, waardoor de oude slechte en vooral rotte muren

eindelijk verdwenen en verwijderd zijn. (Foto’s binnenkort via deze link op de site te vinden)

Ook dat is het tot uitdrukking brengen van vernieuwing van het oude, en zo

aansluitend bij de processen die voort lijken te razen in versnelling in deze tijd.

Het gaat hard deze periode, en deze versnelling zet zich alleen maar voort, nu we

2009 steeds meer gaan naderen.

2008 heb ik vooraf en tijdens, als een speciaal jaar ervaren met krachtige energieën

en heel veel versnelling, verandering en mogelijkheden. En het houdt niet op

natuurlijk!

Ook met 2009 (Een Meesterjaar van het getal 11) in het vooruitzicht, welke weer

start met een krachtige en bijzondere 1-1-11 Poort die enorme Transformaties zal

gaan brengen, luidt het een jaar van nog meer vernieuwing, verandering, groei,

Bewustwording en frequentieverhoging in.

In het kader van dit nieuwe jaar die van grootbelang zal zijn in ons

Bewustwordingsproces, en in de combinatie met het 5 jarig bestaan van Praktijk

Apofyliet op 1 januari 2009, wil ik bij deze vast en vooraankondiging doen:

 

Op zondag 4 januari 2009 vind de viering van het 5-jarig bestaan

van Praktijk Apofyliet als officieel praktijk plaats. Onder het genot

van een hapje en drankje mogen er volop uitwisselingen plaatsvinden

in het kader van de Nieuwe Tijd, Bewustwordingsprocessen en ons

Pad van Groei op weg naar Ascensie.

Deze dag staat vooral in het kader van ont-moeting, uitwisseling,

herkenning, delen, Van hart tot hart, her-inneren, etc.

Maar we zullen ook doelgericht en bewust ervaringen, intenties en

bewustwording met elkaar mogen uitwisselen via een korte workshop:

  Start van het nieuwe jaar: the shift to 2009: intenties voor het nieuwe jaar

 

Graag opgave van te voren i.v.m. beperkte ruimte!

De uitwisseling bedraagt € 33,- per persoon

Meer informatie volgt te zijner tijd!

 

 

Maar goed, zo ver zijn we nog lang niet natuurlijk.

Allereerst mogen we nog enkele specifieke en belangrijke Portalen doorgaan

binnen onze groei op aarde in de komende maanden: de 10-10-10 Portal (10

oktober 2008) is pas geweest, de 11-11 (11 november) en de 12-12 (12

december) komen er nog aan. Allemaal frequentiepoorten die de frequenties

doen stijgen en dus nieuwe veranderingen, vernieuwing, frequentieverhoging,

bewustzijnsverruiming en nog veel meer inhouden, maar ook voorbereidingen

op 2009 gaan inhouden.

 

Ik wens jullie een prachtige reis in deze unieke en bijzondere tijd!

En nu eerst wens ik je alle leesplezier weer met deze nieuwsflits!

 

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

 

*Wijzigingen & updates & Mededelingen

 

Er zijn enkele wijzigingen op de website geweest gedurende de afgelopen

periode, ik probeer zo tussen alle bedrijven door gaandeweg steeds meer

pagina’s up te daten en te verversen met nieuwe informatie, aansluitend op

de frequenties en energieën van het NU. Dat valt niet altijd mee naast het vele

andere belangrijke werk. Daarom zal gaandeweg de website steeds meer

aangevuld worden met nieuwe teksten en informatie. Maar zullen vanwege dit

groot onderhoud sommige pagina’s tijdelijk ook niet bereikbaar zijn, zoals bijv.

de kristallen pagina’s. hiervoor verwijs ik dan ook momenteel maar even naar

mijn boek “Lichtwerk met kristallen” voor uitgebreide beschrijvingen van vele

verschillende kristallen.

Enkele pagina’s die la ververst zijn, zijn o.a. Lichtwerk, Ascension Healing,

werkwijzen van Praktijk Apofyliet en de home-pagina. De rest volgt hopelijk

vlot.

Ik hoop dat jullie enigszins geduld kunnen opbrengen, want zoals jullie

weten is de site enorm uitgebreid en kost het aardig wat tijd alles up to

date te houden.

 

Vanwege de drukte in de Praktijk kan de wachttijd voor afstandsconsulten

momenteel oplopen tot 5-6 weken. Ik probeer alles zo spoedig mogelijk te

channelen en doe mijn uiterste best, maar hoop dat jullie ook enigszins

geduld kunnen opbrengen.

 

De nieuwe data van de Lichtwerk Reis naar Egypte zijn hopelijk zeer spoedig

bekend! Mocht je belangstelling hebben, check dan regelmatig even de site.

Wat Spirit aangeeft zal deze in elk geval ergens begin maart 2009 mogen

gaan plaats vinden.  Een rechtstreekse link vind je hier!

 

 

*Meer informatie, tekst en uitleg over Lichtwerk:

 

In het kader van Bewustwording….

(Noot: Dit is een lang artikel, het complete verhaal is terug te vinden

op de website van Praktijk Apofyliet, of door hier te klikken)

 

Welke definitie je aan Lichtwerk geeft is voor ieder mens persoonlijk. En ook

zal ieder mens op een eigen wijze invulling geven aan Lichtwerk.

Echter de laatste jaren merk ik op dat er veel meningsverschillen of eigenlijk

onduidelijkheid bestaan over wat Lichtwerk nu werkelijk inhoud.

Door het dichte bos van ‘spirituele termen’ waar de zoekende mens in terechtkomt

wanneer deze zich begeeft op het pad van spirituele ontwikkeling, is af en toe de

juiste term voor waar we mee bezig zijn zoek geraakt. En vele woorden, termen of

definities zijn qua werkelijke inhoud lang niet altijd bekend bij iedereen, waardoor

foutieve invulling aan de ‘vaktermen’ wordt gegeven, waardoor in feite alleen maar

meer onduidelijkheid ontstaat.

Ik merk dat vele mensen die zich bezig houden met spirituele ontwikkeling daarvoor

ook de term “Lichtwerk” of “Lichtwerker” gaan gebruiken zonder echt te weten wat

dit inhoudt.

Dat is niet erg natuurlijk, maar omdat we het in deze tijd hebben over Bewustwording

is het wel essentieel ook bewust te zijn van welke ‘etiketten’ je op plakt en wat deze

werkelijk inhouden. Ze zijn namelijk nogal bepalend, niet alleen voor de weg die je

gaat, maar ook bij wat je daarin aantrekt door je te identificeren met bepaalde termen

of ‘etiketten’.

Deze informatie is niet bedoeld om onderscheid te maken in die zin: “oh, jij behoort tot

die groep en ik tot die groep”, want daarmee wordt opnieuw volkomen voorbij gegaan

aan de aard van Spirit die volkomen Neutraal is en niet in onderscheid denkt. Dergelijke

gedachten, onderscheid of invullingen wat gemaakt wordt komen voort uit het Persoonlijk

of Ego Zelf.

Deze informatie is wel bedoeld als eye opener, als bewustmaking omtrent waar je staat

op jouw ZielenPad, over welke coderingen er wellicht in jouw Bewustzijn meegedragen

worden of niet, wat ook veelzeggend kan zijn over je eigen processen en pad van groei

en kan wellicht verhelderend werken temidden van het dichte bos aan ‘spirituele termen’

waar vaak mee rond gestrooid wordt.

 

Spirituele ontwikkeling

“Wie zoekt zal vinden” zo luidt de bijbeltekst en niets is minder waar.

Er zijn momenteel (en ook al de afgelopen jaren) vele mensen die zogezegd aan het

ontwaken zijn. Mensen die in het medische circuit niet geholpen kunnen worden doordat

artsen hun klachten weg wuiven of ‘raadselachtig’ vinden maar er verder niets mee

kunnen of doen. Maar ook mensen die kampen met bijvoorbeeld burn out, of tegen de

maatschappij aanlopen, slecht in hun vel zitten, kampen met emoties, verdrongen

ervaringen, en noem maar op.

Er zijn vele redenen waarom mensen in het alternatieve circuit uit komen en velen van

hen zijn zoekend.

Vaak ontstaat vanuit een eerste contact met het alternatieve circuit een soort van

nieuwsgierigheid en gaan deze mensen verder op zoek naar iets wat bij hen aansluit,

meer helderheid kan verschaffen of hulp kan aanreiken. Uiteindelijk belnaden vele van

deze mensen, en misschien herken je jezelf daar ook in, in cursussen, lezen spirituele

boeken en gaan op zoek naar zichzelf en hun eigen kwaliteiten.

Een prachtige ontwikkeling en ook zeer noodzakelijk en tegelijkertijd zo passend in de

frequenties van deze tijd, dat er steeds meer mensen ontwaken en tot de conclusie

komen: zo gaat het niet meer. Dit geeft geen invulling, vervulling of voedt mijn innerlijke

behoefte.

Mensen gaan op pad om zichzelf beter te leren kennen en pijnstukjes, dualiteit of

verdrongen ervaringen te helen als deze zich aandienen. Dit alles behoort tot spirituele

ontwikkeling, waartoe je je zelf beter leert kennen, ontdoet van zwaarte, verdriet of pijn

en steeds meer je eigen Licht, kwaliteiten en Zelf leert ontdekken.

Ook kun je gaandeweg in je groei hierin karmische stukken tegen komen en beland je in

vorige levens op aarde om ook deze te helen en van daaruit tot een nog dieper verstaan,

kennen en begrijpen van je Zelf te komen.

Sommige mensen blijven hier hun hele leven mee bezig, gaan steeds verder open staan

en blijven in eerlijkheid naar zichzelf kijken. Dit draagt bij aan het leren kennen van je

zelf en werkt vaak ook aanstekelijk voor de mensen om je heen. Maar gaat tot een

bepaalde reikwijdte en bewustzijn.

Sommigen groeien van hieruit wel door en ontdekken steeds andere capaciteiten,

mogelijkheden en kwaliteiten in zichzelf en brengen daar steeds meer verdieping aan en

ontdekken gaandeweg dat ze “Lichtwerker” zijn.

 

Lichtwerkers

Echter de Lichtwerker gaat hier een stap verder in. Nadat er steeds meer opgeschoond is

in je bewustzijn komen er ongekende, wellicht eerder ongeziene kwaliteiten en

mogelijkheden van jouw Bewustzijn aan het Licht. Deze kun je leren benutten of inzetten.

Allereerst voor jezelf, dan misschien ook voor de ander. Het kan gaan om een stuk

heldervoelen of helende handen bijvoorbeeld.

In de verder ontplooiing en ontwikkeling kunnen ook steeds meer delen van je Zelf in het

Licht mee gaan resoneren en wordt je gaandeweg op diepere niveaus van wie je bent en

wat je in huis hebt. Wellicht zelfs van Taken of Doelen die je Ziel hier komt brengen. Maar

veelal in eerste instantie wat je nog op dient te schonen of uit dient te werken. Proces na

proces wordt doorgewerkt vanuit het level van groei waar je op dat moment staat.

Belangrijk hierbij is en centraal staat op een gegeven moment om de Eenheid te proberen

vast te houden of bereiken, en ook de Eenheid tussen alle verschillende Rijken en

Lichtwerelden weer te herstellen, door opnieuw en bewust verbindingen met de verschillende

dimensies en Lichtwezens te maken en met hen samen te werken. Veelal begint dit met een

samenwerking of bewustwording van gidsen, daarna volgen Lichtmeesters en Engelen.

Sommigen ervaren ook een verbinding met Moeder Aarde, de natuurrijken, kristallen of

andere Bewustzijnsvormen.

Gaandeweg in de groei leer je steeds meer met deze Krachten en velden samenwerken en

kan de drang ontstaan om ook voor Moeder Aarde of andere mensen iets te kunnen betekenen.

Dat kan resulteren in de drang om bijvoorbeeld aardehealingen te geven, cursussen te

geven, andere mensen te behandelen of te voorzien van adviezen of wat dan ook.

Lees hier verder….

 

 

 

 

*Apofyliet Lichtwerk Opleiding

 

De allereerste Lichtwerk Opleiding van Praktijk Apofyliet loopt helaas al bijna ten

einde. Afgelopen week zijn we gestart met het laatste lesblok en werken min of

meer opleidingtechnisch gezien, nu toe naar een afronding. Een afronding die er

natuurlijk nooit echt zal zijn, want onze groei gaat volop door. Maar het prachtig

om te zien is hoe de deelnemers immens gegroeid zijn, ieder op haar eigen wijze

en in de eigen kwaliteiten. De uitwisselingen zijn zo prettig te ervaren, want ieder

levert zo duidelijk een eigen bijdrage in de groep, en dus ook in de groei van de

andere deelnemers.

Daar waar sommigen langere tijd kampten met onzekerheid over het eigen kunnen

of hoe hen Zelf op aarde te leren zetten, is er steeds meer Licht ontstaan en gaan

mensen nu echt aan de slag met alle geleerde technieken, ervaringen en gechannelde

healingen, opdat ze helemaal vanuit eigen Kracht en Meesterschap straks de wijde

wereld in gaan en van hieruit heel Bewust verder stappen in hun groei en

Bewustwording. Voor de mensheid en Moeder Aarde, voor de eigen Ascensie, maar

ook voor Planetaire, Galactische en Kosmische Ascensie.

Het houdt natuurlijk nooit op! Maar het geleerde helpt ieder op een eigen wijze in

tune te blijven met hun Zelf, de nieuwe tijd, de frequenties die essentieel zijn,

opdat ze steeds verder in hun eigen Multidimensionaliteit kunnen gaan zetelen, op

heel bewust niveau, maar ook in 3D, de dagelijkse realiteit, vanuit een diepe aarding.

 

Ik ben dan ook heel blij met de super enthousiaste reacties van deze eerste

opleidingsgroep. Niet alleen omtrent de opleiding, de groei die ze zelf doormaken,

maar ook over het feit dat ze liever volgend jaar gewoon doorgaan als groep, omdat

de waarde van elkaar en elkaars ervaringen in deze tijd van veel en snelle

veranderingen zo waardevol is gebleken. De uitwisselingen op alle niveaus, het

teamwerk, het gezamenlijke en individuele healingwerk, de ontdekkingen en verdere

verkenning in ieders eigen Bewustzijn en kwaliteiten die aan het Licht mogen komen.

Het is immens, ontroerend en prachtig tegelijkertijd.

Naast de individuele processen waren daar uiteraard ook de groepsprocessen, maar

het heeft ieder bijgedragen aan ieders eigen groei en de hartverbinding telkens

versterkt en verdiept.

Ik weet het, er ligt nog een prachtig en intens lesblok voor ons, maar bij deze wil ik

alle deelnemers alvast wel bedanken voor hun grote inzet, het harde werken aan de

eigen groei, de eerlijkheid, oprechtheid en integriteit om telkens opnieuw naar je

Zelf te kijken. Voor de prachtige reis die we samen hebben mogen maken, en die

zeer zeker nog doorgaat! Er is zo’n intense hartverbinding ontstaan, we zullen

elkaar zeker niet uit het oog verliezen!

 

Dit wilde ik vanuit mijn hart toch graag uitspreken en dus bij deze!

Stralende hartegroet naar ieders ZIJN!

 

 

Over de Lichtwerk Opleiding van Praktijk Apofyliet

In deze opleiding die Multidimensionaal van aard is (wat betekend dat het ALLE lagen van

je Zijn mee neemt) zullen wonderbaarlijke, prachtige, intense en diepgaande ervaringen

opgedaan mogen worden die toepasbaar zijn in je hier en nu 3D belichaming, maar die ook

een enorme weidsheid van Hoger perspectief en inzicht in andere dimensiesferen met zich

mee zal brengen, waardoor je als therapeut ook een enorme meerwaarde kunt zijn voor je

cliënten.

 

Deze opleiding bestaat uit verschillende lesblokken met verschillende workshops, en is

bedoeld voor die (beginnende of gevorderde) Lichtwerkers die vanuit een goede basis en

opbouw hun spirituele groei willen ‘upgraden’ naar werkelijke Multidimensionaliteit en het

Pad van Ascensie (Verlichting) willen bewandelen.

Binnen deze opleiding komen daarom ook vele verschillende aspecten aan het Licht en

worden ook in ons zelf nader onderzocht, om op deze wijze steeds meer oude zwaarte,

onbewustheid, Zielenpijn, verdriet, eenzaamheid, onbegrepenheid te overwinnen op

verschillende lagen van ons Multidimensionaal Zelf en onszelf volledig op aarde te

realiseren in ons Goddelijk Licht.

Hiervoor mogen we weer volledig alle schaduwjasjes, patronen, illusies die we misschien

al zolang voor waarheid aan namen en hanteerden, doorzien om te Transformeren,

omzetten en in hoger perspectief brengen, wat ons steeds meer in de gelegenheid brengt

ons hoger Licht weer te ervaren, dichter bij te brengen naar het hier en nu om te kunnen

putten uit de onmetelijke Bron van Kennis, Wijsheid en Liefde van onze Ziel.

Om zo veel mogelijk ons Licht hier te kunnen ankeren en belichamen zullen we dan ook

door heel onze chakra’s, auralichamen en alle dimensies die wij Zijn heen healing mogen

aanbrengen, waardoor blokkades of belemmeringen opgeruimd mogen worden en onze

Goddelijke Energie weer soepel kan stromen.

 

De start van deze opleiding is dan ook gericht op de meest essentiële basis principes van

spirituele groei, waarbij belangrijke items nader worden belicht, ervaren en onderzocht.

Hoe zit het met mijn energie bescherming? Hoe goed geaard ben ik? Hoe bewust ben ik

van mijzelf? En noem maar op. Deze aspecten die als rode draad gedurende je groei

belangrijk zijn, zijn bij vele Lichtwerkers vaak nog te weinig toegepast omdat we veelal

liever in de ‘hogere energie sferen’ vertoeven en liever niet geheel indalen in de onderste

chakra’s omdat daar vaak nog vele oude pijnstukken vastzitten.

Echter, om volledig je Goddelijk Licht op aarde te realiseren (Ascensie) zal het nodig zijn

heel bewust met je energie om te gaan en te weten wat er in je energie leeft of beweegt.

Te ervaren dat alles wat je ‘boven’ wil halen ook in je eigen Bewustzijn en in de aarde leeft,

en het van hieruit veel makkelijker wel geaard te ervaren, dragen en belichamen is!

 

Ook het aangaan van die oude karmische stukken, die je belemmeren om in volledige

Eenheid en Vrijheid te Zijn, zullen nu eindelijk na vele eeuwen van zwoegen en ploeteren

opgelicht mogen worden om gezuiverd te worden. Waardoor werkelijke Bevrijding en meer

contact met je ware Zelf zal ontstaan! Het is tijd om de maskers van eeuwen af te nemen

en de sluiers van dualiteit op te trekken.

Deze tijd is er volkomen rijp voor, de energieën in deze tijd helpen en ondersteunen zo

krachtig wanneer we deze stukken van onszelf aan durven, dat we met gedeelde Kracht

en moed heel veel meer kunnen en mogen transformeren dan ooit eerder op aarde!

 

Door de loop van de workshops heen zal telkens opnieuw (karmische, maar ook galactische)

healing een rol spelen, en zal er bij elke workshop grote transformatie in je Bewustzijn mogen

plaats vinden. Hierdoor kun je steeds meer van je Ware Bewustzijn ervaren en toelaten in je

leven. Maar ook vele oude Kennis, een Hoger Weten vanuit je Zielenervaringen, zal weer aan

het hier en nu gekoppeld mogen worden. Hierdoor komen kwaliteiten van je Zelf meer aan

het Licht, naar de voorgrond, die toepasbaar zijn om je Hogere Doelen voor deze incarnatie

te realiseren.

Nieuwe inzichten, openheid, helderheid, groei, bewust wording en nieuwe perspectieven

staan centraal in de opleiding.

Door de loop van de workshops heen zullen telkens andere thema’s en mogelijkheden zich

openbaren voor healing van je Zelf, maar dit zal je Bewustzijn ook aanzetten voor het meer

naar voren brengen van jouw unieke kwaliteiten en Krachten. Zo zul je heel nieuwe Wegen

in kunnen slaan. Met meer moed, Vertrouwen en duidelijk de (bege)Leiding van het Goddelijk

Licht in je leven kunnen ervaren.

Naast deze grote Transformaties, activaties, initiaties en groeiversnellingen binnen je Zelf

zal je ook meer kunnen betekenen voor de wereld(en) om je heen, omdat je vele

healingtools en kwaliteiten aangereikt zal krijgen of vanuit je Ziel zal mogen her-inneren,

die toepasbaar zijn in het dagelijks leven of voor de ondersteuning van mens, dier, Moeder

Aarde en Galaxy.

 

Kortom, dit is een opleiding die een goede basis vormt voor diepgaande veranderingen en

groei, en die de sleutel omdraait van spirituele groei naar werkelijke Multidimensionale

Ascensie groei. Voor verrijking van je Zielsleven, diepgaande transformaties en karma

healing, Bewustwording van je Ware Goddelijke Zelf in al z’n facetten en integratie en

realisatie van je Goddelijk Zelf op Aarde!

 

De opleiding is naast bijzonder helend en het ophalen van heel je Monadisch Bewustzijn,

ook gericht op het praktisch handelen. Je eigen Zielen Doelen en Taken zullen helderder

worden en je zult nieuwe manieren leren om je Licht ook daadwerkelijk uit te dragen in

de wereld. Ongeacht of dat nu via de weg van therapie gaat, of via andere paden.

 

Maar er wordt dus ook iets verwacht van de deelnemers om alles tot op het hoogste

niveau in je Zelf te realiseren: actieve deelname, eerlijkheid naar je Zelf en inzet!

 

Meer informatie of aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

Kijk voor veel meer informatie (ook per lesblok en diverse workshops) hier!

 

Deze opleiding is volledig afgestemd op de processen die in deze Nieuwe Tijd

spelen op aarde en in je eigen Bewustzijn. En biedt op deze wijze een krachtige,

intense en bijzondere meerwaarde voor enorme groeiversnellingen in je

Bewustwording, en om de “omslag” te maken van Lichtwerker naar

Multidimensionaal Bewust Zijn!

 

Er zijn nog 2 plaatsen vrij voor deze opleiding!!!

Dus wil je nog mee doen? Wees er snel bij, want vol = vol!

 

 

 

*In the spotlight: 2 nieuwe workshops en nog veel meer in het verschiet

 

In deze nieuwsflits wil ik opnieuw graag 2 nieuwe workshops onder de aandacht

brengen die begin oktober zouden plaats vinden, maar die wegens griep helaas

geen doorgang konden vinden.

Daarom zijn deze workshops verzet naar andere data in oktober!

Dat biedt dus nog een optie voor ieder die mee wenst te doen maar op eerdere

data niet aanwezig kon zijn!

Er zijn nog plaatsen vrij! Dus wil je meedoen? Laat het me dan weten!

 

Deze nieuwe workshops zullen de voorloper zijn van een geheel nieuwe

Activiteiten agenda die binnenkort op de site zal verschijnen, de nieuwe planning

vanaf 2009, met volop nieuwe Ascensie workshops, afgestemd op de Nieuwe

energieën en processen die daarbij horen.

Voor verhoging van je Lichttrilling, verdere ontplooiing van je hoger Bewustzijn,

stroomversnellingen in je groei en herinneringen aan je eigen Multidimensionaliteit!

 

Ascensie/Activatie workshop:
Multidimensional Connections in Mother Earth          NIEUW!

Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal Bewustzijn mbv elfen, feeën,

waterwezens, natuurwezens, etc. Multidimensionaal Ascensie healingwerk!

 

Nieuwe datum: Zaterdag 25 oktober 2008, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

De uitwisseling voor deze dag bedraagt €111,- per persoon incl. koffie, thee en soep

 

Deze dag gaan we ons richten op een verdieping en verkenning van onze eigen

Multidimensionele Aarde Bewustzijnsvelden waarin vele sleutels van groei,

openbaring en Bewustwording klaar liggen om verkend en ontdekt te worden.

Sleutels die je zullen helpen dieper te ankeren op aarde in je eigen Goddelijk Licht,

en een immense aardingskracht in je systemen zullen brengen. Vanuit deze

afstemming kun je prachtig en krachtig samenwerken voor je eigen verdere groei

met de Lichtbegeleiding die zich aandient. Of het nu gaat om Ascended Masters,

Engelen, deva’s, elfen, dolfijnen of andere Lichthulp.

We gaan deze dag ook deze connecties ervaren, Poorten openen en ontdekken die

zich in het Multidimensionale veld van Moeder Aarde bevinden en van waaruit vele

specifieke connecties en begeleiding voor je Bewust Zijn toegankelijker wordt,

voor samenwerking, ondersteuning, begeleiding en uitwisseling van hart tot hart.

 

Op deze wijze en via deze afstemming kunnen we ook iets voor Moeder Aarde of

specifieke plaatsen op of in de aarde betekenen. Om oude dualiteitstukken, velden

van illusie of zwaarte op te schonen, te doorzien, te helen, wat kan leiden tot een

dieper inzicht in de Essentie van leven op aarde, de Hogere bedoeling of oorzaken

van wat er ‘leeft’ op aarde en wat er gaande is in deze Nieuwe Tijd, maar ook zal

dit in ons eigen Licht enorme healing en Bewustwording teweeg brengen, omdat

oude visies, gedachtepatronen en beweegredenen doorzien, geheeld en

getransformeerd kunnen worden en op een hoger level kunnen gaan trillen.

We zullen deze dag ook veel met de elfen en deva energieën mogen gaan werken

voor de opbouw van een diepere samenwerking en ‘verstaan’ van hen. En verder

samen mogen werken met alle Bewustzijnsvelden die zich aandienen.

 

Voor degenen die eerder de workshop “Je eigen Multidimensionale Aarde Bewustzijn

verkennen” hebben gevolgd, kan deze workshop wellicht ook interessant zijn, omdat we

in deze workshop veel meer velden van het aarde bewustzijn en de mogelijkheden

daarvan gaan verkennen!( Deze workshop is echter heel verschillend en veel dieper

 gaander dan bovengenoemde workshop).

 

Deze gechannelde workshop is volledig afgestemd op de Nieuwe Tijds energieën

en de aanwezige groep deelnemers, de processen die innerlijk bij deelnemers

spelen en die energieën die van belang zijn voor ieders groei op dat moment. Dat

betekend dat dergelijke gechannelde workshops nooit gelijk zijn!.

De workshops zullen altijd zullen inhaken vanuit het Hoger Licht, op jouw stukken,

processen en groei!!!Ze zullen ten alle tijden jouw groeiprocessen in een

stroomversnelling brengen en zorgen voor zuivering en nieuwe groei!   

 

 

 

Ascensie/Activatie workshop:
Multidimensional Connection with Crystal Skulls       NIEUW!

Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal Bewustzijn mbv

kristallen schedels. Multidimensionaal Ascensie healingwerk!

 

Nieuwe datum: Zondag 26 oktober 2008, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

De uitwisseling voor deze dag bedraagt €111,- per persoon incl. koffie, thee en soep

 

Deze dag gaan we op diep en hoog niveau de velden van het individuele en

Collectief Kristallen Schedel Bewustzijn gaan verkennen en ervaren. Deze

ervaringen die healing, bewustwording en enorme groeiversnellingen zullen

aanreiken, zullen een enorme verdieping brengen in je contact met de kristallen

schedels. Het zal een dieper ‘verstaan’ naar voren brengen van je eigen uitwisseling,

aantrekkingskracht en samenwerkingsverband met de kristallen schedels. Ook

zullen bepaalde dualiteitvelden in je Zelf en in het Collectief geschoond mogen

worden, opdat je met een meer verhoogt Bewustzijns visie deze Bewustzijnsvelden

kunt benaderen, ervaren of ermee leert samen werken.

Dit brengt je verdieping, nieuwe visies, samenwerking op meerdere niveaus tot stand

en maakt je kritischer/realistischer en veel sensitiever voor de juiste kristallen

schedel(s) en of het werkelijk je Ziels Bedoeling is daar iets mee te mogen doen.

 

In samenwerking met de aanwezige kristallen schedels zullen we meerdere activaties

in ons eigen Bewustzijn mogen ontvangen waardoor onze eigen verbinding met de

 kristallen schedels, onze Bedoeling vanuit het Hoger Perspectief, steeds helderder

zal gaan worden.

Opschoning, (h)erkenning, zuivering en herstel van oeroude karmische verbindingen

en oude contracten met het kristallen Schedel Bewustzijn of aanverwante velden zullen

hiermee mogelijk ook aan het Licht komen om tot herstel te brengen.

Zwarte contracten, machtsmisbruik, egodoeleinden worden hierin doorzien, geheeld,

getransformeerd. In je Zelf, maar ook in het Collectief Schedel Bewustzijn.

Dergelijke ‘zwarte matrixen’ weerhouden je om te zien wat Werkelijk IS en kunnen

illusies voorhouden aan je Bewustzijn, omtrent het (samen)werken met kristallen

schedels, maar ook je verbinding met hen. Mogelijk zullen we onder begeleiding van

vele Lichthulp en kristallen schedels delen van deze matrixen mogen opschonen, Opdat

het Kristallen Schedel Collectief ook steeds in de eigen Oorsprong hersteld kan worden

en meer mee kan gaan stromen in een hogere trilling in de nieuwe frequenties die vrij

komen op aarde, en daarmee een steeds zuiverder intentie en werking mogen hebben

voor ieder die met deze Krachtige Meesters mag samenwerken.

Dit betekend tevens een enorme verdieping in je eigen Bewust-Zijn en brengt enorme

bevrijding van oude dualiteitstukken met zich mee.

Maar ook verdieping in je uitwisseling, contact en samenwerking met kristallen schedels.

 

Voor degenen die eerder de kristallen schedel workshops hebben gevolgd, kan deze workshop

wellicht interessant zijn, omdat we in deze workshop veel meer velden van het Kristallen

Schedel bewustzijn en de mogelijkheden daarvan gaan verkennen!  (Deze workshop is echter

heel verschillend van de eerdere kristallen schedelworkshops).

Deze workshop is niet bedoeld als ‘eerste kennismaking’ met kristallen schedels en hun energie!!!!

 

Deze gechannelde workshop is volledig afgestemd op de Nieuwe Tijds energieën en de

aanwezige groep deelnemers, de processen die innerlijk bij deelnemers spelen en die

energieën die van belang zijn voor ieders groei op dat moment. Dat betekend dat

dergelijke gechannelde workshops nooit gelijk zijn!.

De workshops zullen altijd zullen inhaken vanuit het Hoger Licht, op jouw stukken,

processen en groei!!!Ze zullen ten alle tijden jouw groeiprocessen in een

stroomversnelling brengen en zorgen voor zuivering en nieuwe groei!   

                                                                               

 

 

*Nieuwe aanbiedingen in de kristalshop

 

Er zijn nog een aantal Kristallen Schedels die nog een nieuw Thuis zoeken.

Afgelopen week zijn er weer een serie ‘zware jongens’ van immense kracht hier

gearriveerd, en verschillende hebben inmiddels al (bijna met haast) hun nieuwe

Thuis gevonden, maar anderen wachten nog op de juiste caretaker!

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

Hier onder vind je slechts een fractie van het assortiment!

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor het gehele assortiment!

 

 

Nieuwsbrief Korting:

De hier onder volgende aanbiedingen gelden voor de lezers van de Nieuwsbrieven

en nieuwsflitsen !!!!

(aanbiedingen zijn dus niet terug te vinden op de website!).

In de kristalshop vind je meer foto’s en huidige prijzen zonder

Nieuwsbrief-korting!

 

 Chakra armband, van € 10,- voor € 9,-

Met algemene korte reading op de kristalenergie!

Zolang de voorraad strekt!

 

 Blauwe maansteen armband, van € 7,50 voor € 7,-

Met algemene korte reading op de kristalenergie!

Zolang de voorraad strekt!

 

 Labradoriet armband, van € 6,50 voor € 6,-

Met algemene korte reading op de kristalenergie!

Zolang de voorraad strekt!

 

 Rookkwarts armband, van € 7,50 voor € 7,-

Met algemene korte reading op de kristalenergie!

Zolang de voorraad strekt!

 

 Prachtige labradoriet sieraden

Diverse prijzen. Elke hanger nu met € 3,50 korting!

Met korte persoonlijke reading op de kristalenergie!

Zolang de voorraad strekt!

 

 Diverse Toermalijn sieraden

Diverse prijzen. Nu op elke hanger € 3,50 korting!

Met korte persoonlijke reading op de kristalenergie!

Zolang de voorraad strekt!

 

Diverse Parel sieraden

Diverse prijzen. Nu op elke hanger € 3,50 korting!

Met korte persoonlijke reading op de kristalenergie!

Zolang de voorraad strekt!

 

 Serafiniet sieraden

Diverse prijzen. Nu op elke hanger € 2,50 korting!

Met korte persoonlijke reading op de kristalenergie!

Zolang de voorraad strekt!

 

 Mini laserwand kristalletjes

Prijs: Normaal € 0,50 per stuk , nu 10 stuks voor € 4,50     

Afmetingen: gemiddeld 1 tot 2 cm lang

Zonder reading! Zolang de voorraad strekt!

 

 Blauwe Andesopaal baby knuffels

2 formaten :

*mini van € 15,- voor 12,50

*iets groter: van € 20,- voor 17,50

Met korte persoonlijke reading op de kristalenergie!

Zolang de voorraad strekt!

 

En verder:

 

Op alle fluoriet: € 2,50 korting!

 

Lemurisch ijs mini: normaal € 3,- per stuk, nu 2 stuks voor € 5,-

 

Op alle seleniet € 1,50 korting!

 

Op alle MERKABA hangers: € 2,50 korting!

 

Op alle grote Merkaba kristallen: € 2,50 korting!

 

 

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

oktober 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 25 okt.08
10.00-16.30 uur

NIEUW!!! Wijziging!!!
Multidimensional Connections
in Mother Earth

Multidimensionaal Lichtwerk!

 

Healing & transformatie werk, activaties in
je Multidimensionaal Bewustzijn m.b.v.
elfen, feeën, waterwezens,
natuurwezens, etc.

 

Nog 3 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

Zondag 26 okt.08
10.00-16.30 uur

 

NIEUW!!! Wijziging!!!
Multidimensional Connections
with Crystal Skulls

Multidimensionaal Lichtwerk!

Healing & transformatie werk, activaties in
je Multidimensionaal Bewustzijn m.b.v.
Kristallen Schedels

Nog 3 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

november 2008

 

 

 

 

 

Zaterdag 1 en
zondag 2 nov.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 5.2:
Samenwerking in Eenheid
& Verbondenheid II

LET OP: deze opleidingsgroep is al vol!!!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

Wijziging:

vrijdag 7 november 2008
10.00-16.30 uur

Lichtwerk met kristallen
– kennismaking met kristalwezens


Multidimensionaal Lichtwerk met kristallen!

Afgestemd op deze nieuwe tijdsfrequenties!

 

Samenwerking met kristalenergieën,

verdiepende connecties met kristallen

ervaren, healing van diverse

kristalsoorten, en nog heel veel meer!

 

 

Nog 5 plaatsen vrij!

 

Wijziging:

€ 111,-
per persoon
Deze workshop
vind plaats bij
Praktijk apofyliet
i.p.v. in Almere

 

 

 

Zaterdag 22 en
zondag 23 nov.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 5.3:
Samenwerking in Eenheid
voor Moeder Aarde

LET OP: deze opleidingsgroep is al vol!!!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J