Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
      Februari 2014     Lieve allemaal, Op de valreep tenmidden van vele prachtige nieuwe creatiestromen door, ook nog even de tijd gevonden om een nieuwsbrief in elkaar te ‘draaien’. Het is ongeooflijk hoe prachtig het allemaal werkt in deze tijd, vanuit de stroming (of Goddelijke Flow) is alls op het juiste moment voor handen. Ook als dat geldt voor de juiste tijd om iets te creeren en neer te zetten. Vanuit mijn beleving lukt dat niet meer omdat iets ‘moet’ maar juist wanneer alle condities kloppend zijn en de energie juist is. Dan stroomt alles zo uit de pen (in mijn geval) en staat het er voordat je er erg in hebt. Ik blijf het zeggen: we leven in ongekende tijden! Hoewel de processen ook deze afgelopen maand bijzonder pittig en stormachtig zijn openen zich meer en meer ook de ervaringen en beleving van ‘allestegelijkertijd ervaren’. De Multidimensionaliteit opent haar deuren in ons bewustzijn meer en meer. De sluiers worden dunner en steeds meer ervaren we alles tegelijkertijd: pittige uitdagingen in groei of helingsprocessen in bewustwording, als ook de ‘magie’ van alles wat het brengt, een overkoepelender overzicht of directe ‘instant healing’ op het moment dat kwartjes gaan vallen. Het 3D concept ‘tijd’ lijkt meer en meer te vervagen (in de ervaring van het mens-zijn te versnellen of soms geheel weg te vallen). En daar waar je hart ligt, vraagt dat steeds meer om de aandacht, in plaats van alle oude conditioneringen van ‘wat moet’, wat ‘geacht wordt’ of wat verwachtingen van jezelf of de ander van je vragen. De nadruk komt steeds meer te liggen op wat werkelijk Essentieel is, en alles wat dat ‘in de weg staat’ wordt keihard uitvergroot naar voren gehaald op het moment. Daarnaast zijn er door de ‘dunne sluiers’ steeds meer Zielsaspecten aan het ‘terugkeren’ in ons Bewustzijn, waarmee steeds meer van ons Multidimensionaal en Goddelijk Potentieel weer ‘vrijgegeven’ wordt of andersgezegd, weer beschikbaar wordt voor ons mens-zijn. We zijn op weg naar diepte bevrijding van lagen en dimensies in ons Wezen die al heel erg lang ‘vergeten’ zijn geraakt. En dat vergt het uiterste op vele vlakken. Ieder ervaart dat op een eigen (passende) manier innen het eigen leven en groei. De een in de emotionele velden, de ander in relationele, weer een ander op weer andere vlakken. Hoe dan ook, er is heel erg veel beweging, misschien wel meer dan ooit. En lang niet altijd leuk, laten we eerlijk zijn. Want de uitdagingen zijn soms torenhoog en vragen ons keer op keer in alle eerlijkheid naar ons Zelf te kijken, in diep vertrouwen te blijven, moed te hebben, en wat al niet meer,  en dat kan behoorlijk uitdagend zijn. Nogmaals, alles is steeds meer tegelijkertijd (dat is altijd zo, maar gaan we nu steeds meer ook werkelijk weer zo ervaren) en dus staan zowel krachtige, prachtige ervaringen  naast de uitdagingen. In feite zoekt het een balans. Maar het is niet meer alleen of het een of het ander. En dat op zich ervaar ik als een verademing. Natuurlijk is dit al geruime tijd aan de gang, maar het kristalliseert zich meer en meer uit nu en wordt steeds sterker en door steeds meer mensen ervaren. En gewoon in het mens-zijn, in ons alledaagse leven kunnen we de meest bijzondere of verhelderende of helende ervaringen hebben tegenwoordig. De sluiers ook tussen het hogere dimensionale en het aardse 3D vallen steeds meer weg, en dat maakt dat spiritualiteit dieper dan ooit te ervaren is in de kleine dagelijkse dingetjes. Spiegels, heldere inzichten, dieper wakker worden in bewustzijn, directe healing of bevrijding zijn mogelijk terwijl je de dagelijkse dingetjes aan het doen bent. Daarnaast ervaar ik juist dat al dergelijke energieen die nu aan de orde zijn een diepe creatieve stroming teweeg brengen: energieen waarin Spirit tot uitdrukking wenst te komen in alle lagen van bewustzijn, ook in 3D, als ondersteuning om dieper wakker te worden en het pad van zelf Realisatie te vervolgen. Ik geniet met volle teugen van al die inspiratie en creatie stroming. Het werkt bijzonder helend, allereerst voor mij, en hopelijk op een later tijdstip (juist door mijn doorleving ervan) mag het ook anderen gaan helpen op hun pad. Met alles wat gaande is, is er amper een bewuste focus op de aankomende reis naar Egypte, terwijl tegelijkertijd ten diepste ervaren wordt hoe alles verbonden is met elkaar en in een stroming met elkaar verweven is. Dus enerzijds lijkt het ‘niet in voorbereiding’, tegelijkertijd is het te diepste ‘wel in voorbereiding op’…. Deze maand geen compleet artikel, maar op verschillende andere manieren, vervlochten door de nieuwsbrief heen, meer informatie over alles wat Is in deze tijd! Ik wens jullie een krachtige komende periode toe, waarin steeds meer de diepgang van ons eigen Goddelijk Wezen naar voren mag gaan komen! Ik hoop met de informatie in deze nieuwsflits  weer te mogen ondersteunen en inspireren in Bewustwording over Alles Wat Is, in deze tijd! En wens je weer veel leesplezier! En wie weet tot ziens! Sprankelende groet van hart tot hart, van mens tot mens, van Bewustzijn tot Bewustzijn, Willemien              *Praktijk mededelingen & website updates/ Wist je dat… *3-3 Portaal: Essentiele afstands activatie vanuit het Egyptische veld *Nieuwe Ascensie & Activatie workshops 2013 en 2014 *Aanbiedingen in de Ascension/Kristal Shop *Activiteiten Agenda van deze en komende maand
Wist je dat…. Spirituele Praktijk Apofyliet van 26 februari t/m 11 maart gesloten is i.v.m. activatie werk in Egypte. We zullen met een middelgrote groep krachtig en intens binnen de velden van ons Zelf (en daarmee binnen het Grote Geheel) gaan werken. De innerlijke en uiterlijke voorbereidingen zijn al sterk gaande. …Ik in deze periode dus niet in de gelegenheid zal zijn om mail te beantwoorden, maar daarna zo spoedig mogelijk alle email probeer te beantwoorden. …Op het 3-3 portaal (3 maart) vanuit Egypte een nieuwe afstandactivatie in de planning staat. Deze keer vanuit de afstemming met de groep die op dat moment aanwezig is. Wat voor eennog veel grootser draagkrachtig veld zal zorgen dan anders, en weer geheel nieuwe Meesterschapskwaliteiten mee zal nemen in het groepsveld. Verderop in deze nieuwsflits vind je daar meer informatie over. ...Er een nieuwe ‘consult-vorm’ mogelijk is op dit moment in de praktijk. Een ‘vorm’die erg veel zoden aan de dijk zet: Co-Creatie in Gelijkwaardigheid  (Keys of Creation) Dit is een geheel nieuwe vorm van uitwisseling, ontstaan in de frequenties van 2014, die daarvoor een geheel  dragend fundament en nieuwe mogelijkheden-stroom opent. Dit ‘consult’ omvat een tijdsduur van ongeveer 1 1/2 uur. Meer informatie hierover vind je bij de praktijkconsulten op de website. De uitwisseling of investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 88,- voor 1 1/2 uur incl. 21% BTW. Het tweede grote project waar ik aan werk helaas wat vertraging heeft opgelopen.  (Aangekondigd in oktober 2013, naast mijn nieuwe boek ‘De Tempel van het Zijn’) Maar de afgelopen weken is het weer in een stroomversnelling gekomen en pakt de Creatie Fl,ow lekker stevig door. Het vergt nogal wat werk, maar ik hoop over niet al te lange tijd alsnog, een beetje later dan gepland, de ‘nieuwe geboorte’ te kunnen aankondigen! …De eerste workshop van de ‘opleiding’ van 2014 ‘Van zijn naar Zijn’ in febrari heeft plaats gevonden en van bijzonder krachtige en helende aard was. Ieder deelnemer mocht diep geraakt worden en van daaruit healing en groei ervaren. Het was prachtig om te ervaren hoe er heel open,ontvankelijk en vanuit gelijkwaardigheid gewerkt en gedeelt kon worden! …De workshops bij Praktijk Apofyliet een mix zijn van heel veel ‘teachings’ (tekst en uitleg) vanuit afstemming op de energie van het nu, met  het zelf dieper de ervaring van bewustwording in stappen. Op deze wijze krijg je dieper inzicht op mentaal niveau, maar ook op gevoels- en multidimensionaal niveau, zodat de inzichten echt binnen kunnen komen, op alle lagen. Omdat er vanuit de Creatie Stroming van het Nu moment gewerkt wordt en veel van de informatie gechanneld is (vanuit de Belichaming van mijn Zijn) brengt dat een grote kracht naar voren en creert dat een veld van helderheid waardoor je Zelf dieper bewust kunt worden, je Zelf kunt ervaren en dieper je Zelf kunt helen van oude ballast. …De energie van 2014 van een immense nieuwe instroming en impact is op alle energiewerk, workshops, sessies en eigen persoonlijek groei. De energie van 2014 ondersteund ten volle om alles wat nog niet bewust is of in balans is aan het licht te helpen komen, en trekt dat naar de voorgrond. Tegelijkertijd zijn directere en diepere healing en bewustwording dan ooit daardoor mogelijk. Elke ontmoeting is intens en ontmoeting vanuit gelijkwaardigheis levert immens veel op voor alle partijen. Elke ontmoeting, uitwisseling of delen met elkaar brengt verdieping in de her-innering aan wie we Zijn. Belangrijk zijn de teachings (tijdens workshops of sessies) waarin meer inzicht gekregen kan worden in eigen processen, in de Schepping, persoonlijek groeiwegen, Zielsevolutie of wat maar aan de orde is in je leven. Dieper (in)zicht levert snellere en diepere healing op. Ondanks dat kan deze tijd bijzonder uitdagend ervaren worden, juist omdat er zoveel onbalans en ‘schaduw’ naar voren komt om te helen, doorzien, transformeren of om te keren. …Ik ervaar sinds de start van 2014 een ongekende Creatie flow en immense creatieve impuls. Veel dingen mogen nu eindeijk vorm gaan krijgen in de 3D stof en willen ‘geboren ‘  worden in het mens-zijn. Zeer vreugdevol, maar soms ook even stoeien met de 3D tijd  om alles ook daadwerkelijk vrom te geven. ( Tijd is een 3D creatie en vanuit hogere levels van afstemming is er geen enkele liniaire tijd, alleen het Nu). …Wist je dat er in deze tijdsperiode heel erg veel meer van je Multidimensionaliteit te ervaren is?! Heel veel dingen gebeuren tegelijkertijd, zowel in je aardse leven als energetisch en steeds meer mensen pikken dit tegelijkertijd op. De sluiers worden werkelijk steeds dunner waardoor we steeds meer aspecten en lagen van ons Zelf gaan ervaren. …Ook de dualiteit wordt steeds krachtiger uitgelicht, zowel in ons, als in de wereld om ons heen. Tegenstellingen komen uitvergroot aan het licht en kristalliseren zich uit. Er is daarmee ook opnieuw een enorme schifting aan het plaats vinden (noem het nieuwe plaats bepaling) binnen de ‘lichtwerk kringen’ waarin nieuwe ‘posities’ van bewustzijn wel of niet ingenomen worden. Vele ‘Lichtwerkers’ stappen terug in oude patronen en processen, vanuit oude angst en overleving, vaak onbewust. Sommige pas ontwaakte Zielen zetten Meesgterlijek stappen voorwaarts. Het is allemaal afhankelijk van welke keuze je innerlijk maakt. Strvendn naar Zelf Realisatie en hoogste Zuiverheid opent vele nieuwe poorten van mogelijkheden en groei in deze tijd. Maar beteked ook dat vele oude valkuilen, angsten, sluiers van onbewustzijn afgedaan en aanschouwd mogen worden. Dat vraagt moed, vertrouwen en doorzettingsvermogen om je Zelf zo ten diepste in de naaktheid te durven aankijken. Het is echter de enige manier om je elf ten volle te leren lief hebben en omarmen in alles facetten die je bent (Licht en Schaduw). …Er zijn daarom ook weer verschillende hypes gaande die vat lijken te krijgen op vele mensen, zelfs ook op de min of meer ‘bewustere mens’. Hypes die een beroep doen op enthousiasme en ‘helpen om het Grote Geheel te helen’. Waar vele Lichtwerkers bevattelijk voor zijn. Het zijn echter valkuilen van de oude energie die massaal naar voren komen, met de keuze zo dicht mogelijk vanuit hart en Spirit te voelen wat er wel of niet met je resoneert. Het zijn valkuilen en spiegels om bewust te maken wat wel of niet resoneert met zuiverheid en de nieuwe tijdsenergie, of wat resoneert op herhaling van het oude. Onvrije energie die in eerste instantie ‘goed’ wordt neergezet en waaruit vervolgens stromingen van macht en manipulatie, gebrek aan respect en andere soortgelijke Atlantische taferelen uit voortvloeien. In plaats van zonder bewust zelf te reflecteren wat het inhoudt, storten velen zich met vol enthousiasme er in, om mee te helpen de ‘aarde te helen’.  Leuk en prachtig bedoeld vanuit een bepaalde laag van bewustzijn, en uiteraard vanuit het hart en de zorg voor moeder Aarde. Maar op een bepaalde Bewustzijnslaag. En niet in resonantie met het totale Wezen van wie je Bent. Want immers, alles start van binnenuit. Daar waar wij geen (innerlijke) vrede, zuiverheid, Eenheid of wat dan ook in ons bewustzijn kunnen leven op alle vlakken, daar zullen we het ook niet kunnen creeren in de buitenwereld. Dan kun je de aarde helen wat je wilt maar zal dat weinigblijvend effect hebben. Alle verandering, groei en heelwording start IN je Zelf. Niet buiten je Zelf. En het is juist daar waar de meeste hypes op gericht zijn: buiten je Zelf. Het zijn spiegels die ons helpen te laten zien waar de Zuiverheid resoneert en waar niet, waar oude energie (onvrijheden, macht, manipulatie) aan het werk zijn en waar niet.  Vanuit het hart zonder oordeel vragen deze spiegels om bewuster te worden. Het gaat om een steeds dieper onderscheid leren maken in wat wel of niet (meer) resoneert met wie we Zijn in het nu-moment. En alles binnen je Zelf ervaren en niet langer buiten je. Want dat is duaal ervaren en het in stand houden van de 3D illusie van afgescheidenheid. daardoor blijf je de tegenstellingen van dualiteit telkens opnieuw ervaren in de bitenwereld, omdat het niet innerlijk aanschouwt en doorzien wordt. Dat heeft alles te maken met het feit dat alles wat nog duaal is, onbewust is of niet in balans is helderder mag worden. Pas dan kan het doorzien en geheeld worden. Eerst in ons, dan van daar uit (in de belichaming) in de wereld om ons heen. Simpelweg omdat wij niet een ‘concept’ meer nastreven, mara het daadwerkelijk in alle lagen leven. Dat veranderd de wereld om ons heen, dat heeft invloed op de energie van Moeder Aarde of onze omgeving. Dat raakt harten van de ander die je ontmoet aan. ‘Walk your talk’, dat is waar het om gaat, de ten diepste in deze tijd. Alles wat je buiten je Zelf zoekt is simpelweg ‘afleiding’ die je afhoudt van je eigen Essentie. Er valt heel erg veel uit te leggen en te zeggen over deze ‘materie’ alsook over het aspect ‘aarde healing’ in combinatie met bewustzijn van deze tijd, dus ik probeer daar binnen kort op terug te komen, ook middels een workshop die hier speciaal op gericht zal zijn om meer bewustzijn hierop te verkrijgen. …Er heel erg veel over deze tijdsperiode te schrijven en zeggen valt, maar het me helaas op dit moment even aan tijd ontbreekt daarvoor, en ik alleen even ‘tipjes van de sluier’ kan aanreiken. Maar in de workshops die ik aanreik wordt direct gewerkt met de energie en mogelijkheden van deze tijd en daarmee kun je het zelf dieper en bewuster ervaren, zodat het als handvaten kan werken in je dagelijkse groei en bewustwordingsprocessen.
*Praktijk Apofyliet streeft er naar vanuit de hoogst haalbare Zuiverheid een kanaal te zijn om ieder verder op weg op het eigen pad van (Multidimensionale) Bewustwording te ondersteunen. Er wordt met up-to-date energie, mogelijkheden, informatie en frequenties gewerkt vanuit Hart en Ziel, vanuit totale Gelijkwaardigheid en in diep respect voor waar ieder zich op zijn of haar Pad van Zielsevolutie bevindt. Er wordt vanuit een Multidimensionaal Perspectief geleefd, gewerkt en gekeken, waardoor de Goddelijke Potentie van elk moment zoveel mogelijk verhelderd mag worden en bestaansrecht mag krijgen. Leidend naar nieuwe inzichten, co-creatie, hervorming van bewustzijn, heling van het oude, in mens-zijn en Multidimensionaliteit van het Goddelijk Zijn. Praktijk Apofyliet biedt een breed scala aan ‘ingangen’ vanuit verschillende velden en energieen, waardoor een breed werkterrein mogelijk is. Praktijk Apofyliet probeerd zo simplistisch en aards mogelijk de vertaalslag te maken van Multidimensionale Goddelijke Scheppings mogelijkheden, verstaanbaar voor het aardse alledaagse ikje. Neem eens een kijkje op de geheel vernieuwde website (januari 2014) voor een klein beetje indruk van de ontelbare mogelijkheden! www.apofyliet.nl  *Vanuit de steeds verder verhogende frequenties en de daaruit voortvloeiende wijzigingen ook op Grote Schaal wordt het steeds lastiger om ver vooruit up-to-date workshops te plannen. Ik doe daarvoor nog steeds mijn best, maar om de workshops zo verfijnd mogelijk aan te sluiten op de frequenties van dat moment dat ze gegeven worden, kan het soms niet anders dan dat er wijzigingen plaats vinden in de agenda. En lang niet altijd meer maanden vooruit gepland wordt wat betreftde los te volgen workshops. Het meest recente en up to date aanbod vind je in de nieuwsflitsen en op de website in de activiteitenagenda. * BELANGRIJKE WIJZIGING: De geplande opleiding voor 2014  blijft op de activiteiten agenda staan, maar niet als vast traject met vaste groep. De mogelijkheid wordt nu gecreerd deze ten dele te volgen als losse workshops. Voor hen die het gehele traject willen volgen is dat mogelijk. Verder is vrije instroom mogelijk per workshop. Dat betekend echter niet de veilige bekrachtigende basis die een vast opleidingsgroep biedt met een groep die steeds dieper met elkaar samenwerkt vanuit een steeds diepere verbinding. Maar wel een mogelijkheid om de workshops of volledige opleiding voor hen die dat wensen te kunnen volgen. Consequenties zijn wel dat er daarmee mogelijk gaandeweg het jaar wijzigingen kunnen plaats vinden, waarvan je uiteraard bij (vaste) deelname direct op de hoogte gebracht wordt. Wijzigingen zouden eventuele data, workshopduur (van 2 dagen naar 1 dag) of wijziging van inhoud kunnen zijn. Juist omdat de opbouw die in de opleiding aanwezig was nu veranderd door veranderende deelnemers. Het kan ook betekenen dat sommige van de laatste workshops niet toegankelijk zullen zijn voor vrije instroom indien deelnemers niet meerdere workshops van het traject gevolgd hebben. Dat zal ik te zijner tijd gaan bekijken en doorvoelen. Bij te weinig deelname aan een van de workshops, wordt met de aangemelde mensen doorgegeven en wordt er even onderling overlegd hoe we dit anders kunnen invullen. Indien dit aan de orde is, worden aangemelde deelnemers hier uiteraard van bericht! Bij onvoldoende deelname zullen workshops kunnen worden gewijzigd of geannuleerd. Alle informatie over deze opleiding in 2014, en daarmee de vanaf nu los te volgen workshops die daarin opgenomen zijn,  vind je hier! *Er is momenteel helaas op sommige momenten een wat langere wachttijd op afstandsconsulten of het beantwoorden van emails, vanwege de hoeveelheid afspraken en andere werkzaamheden en vernieuwing die ook allemaal de focus, intentie en aandacht vragen. Ik probeer zo spoedig mogelijk alles altijd af te handelen maar dat kan alleen maar in de Flow  van wat op elk moment het meest passend is. En dat is als altijd mijn leidraad. Alles in de juiste Kosmische Timing, ongeacht dat het mens-zijn (persoonlijkheid) dat soms graag even anders ziet.  Mijn excuses als je soms iets langer dan gebruikelijk moet wachten! Als altijd doe ik mijn uiterste best zo spoedig mogelijk aan antwoorden (mails) en afspraken te voldoen. *Alle prijzen van Praktijk Apofyliet, genoemd in mail, nieuwsbrief en website zijn inclusief BTW. En vrijwel onveranderd sinds de start van Praktijk Apofyliet in 2004! * Wist je dat Praktijk Apofyliet ook een facebook-pagina heeft waar eventuele bijzonderheden of nieuwtjes tussen de nieuwsbrieven door ook gemeld worden. Op deze wijze ben je zoveel mogelijk en zo snel mogelijk up to date van nieuwe mogelijkheden en aanbiedingen. Vind je dit leuk, om ook op deze wijze op de hoogte gehouden te worden? En/of om daarop te kunnen reageren? Klik dan op de button hier onder voor een rechtstreekse link en klik op de ‘vind ik leuk’ button op deze pagina, dan wordt je via Facebook op de hoogte gehouden van elk nieuw geplaatst bericht.  
Portaal activatie op afstand:   Het 3-3-14 Portaal Tijdens dit portaal zal ik zelf in het mannelijk hart van Egypte (Abydos) aanwezig zijn met een kleine groep krachtige Ascensiepioniers/Lictwerkers en zullen we gezamenlijk vanuit de verbinding en activaties die mogelijk zijn op dat moment, binnen deze Portaal energieën een krachtig veld gaan dragen en neerzetten.  De frequentie van het 3-3 portaal is gericht op versmelting van polariteiten (zoalos angst-liefde, mannelijk-vrouwelijk, boven- beneden, etc). waardoor een balans tussen polariteiten die in ieder van ons, en in de wereld bestaan dieper geactiveerd, bekrachtigsd en neergezet worden. vanuit deze balancering volgt een versmelting van deze polariteiten, wat we het Heilig Huwelijk noemen. Er ontstaat een derde veld. het veld van Horus, het Goddelijk Kind. de vrije, speelse, vreugdevolle krachten en een hoger perspecief van(uit) je Zijn kunnen daarmee meer geboren worden en bestaansrecht krijgen in je alledaagse aardse leven.  op deze wijze worden nieuwe mogelijkheden binnen jouw persoonlijke leven gecreëerd, nieuwe groei geactiveerd en hoger bewustzijn en diepere bewust wording naar de voorgrond. Diepe oude pijnpatronen van dualiteit, ongelijkwaardigheid, strijden, overleven, polariteit ervaren, littekens en nog veel meer kunnen hiermee helen. Waarmee een stukje Heilige Drie Eenheid innerlijk hersteld kan worden, en je bewustzijnstrilling blijvend verhoogd. Door de instroom van deze portaal energie wordt alles extra bekrachtigd, maar gaat ook het groepsveld van alle deelnemers dieper als een kanaal fungeren om ook deze mogelijkheden dieper op aarde en in het collectieve bewustzijn door te laten stromen.  Terwijl we 'werken' aan ons elf en onze heelwording, zijn we tevens doorgeefluik voor het Grote Geheel. Zo werkt het: het begint bij je Zelf. n daar waar je nieuwe energie, mogelijkheden en creatie kunt belichamen, daar ga je het ook uitstralen naar de wereld(en) om je heen. Juist in de verbinding met elkaar, als een krachtig dragend veld, biedt dat veiligheid en de nodige hulp en begeleiding (vanuit gelijkwaardige samenwerking met vele grote Kosmische en Aarde velden en Meesters) om grootse stappen voorwaarts te zetten richting en binnen het eigen Meesterschap!  De energie van Abydos, het mannelijk hartchakra van Egypte, biedt een krachtige ondersteuning en activatie van de Oorspronkelijke Goddelijk mannelijke Blauwdruk (van de Goddelijke man in ieder van ons) via het Osiris Bewustzijn. Poorten naar onze eigen Hemelen op Aarde leven worden daarmee dieper geopend. Doordat deze helpen om de gekwetstheden en ballast van eeuwen in ons Mannelijk veld van kwaliteiten te helpen helen en overstijgen. (littekens die pijnpatronen, beperkt bewustzijn, overlevingsmechanismen, versterking van het ego, etc. in stand houden). Deze dag zijn de activaties van het 3-3 portaal van ons als groep gecentreert in zowel het mannelijk als vrouwelijk hart van het Egyptische veld (Abydos en Dendera) en dat betekend dat deze portalen en energieen deze dag al dieper geopend en verbomden met elkaar worden. en dat vind zijn doorwerking ook in het groepsveld en de activatie op afstand die deze avond plaats vindt. Mannelijk en Vrouwelijk Hart dieper gebalanceerd en verenigd in elkaar, leidend naar de geboorte van het derde veld: het Goddelijk Kind.  Het 3-3 Portaal en deze afstands activatie activeert onder andere de man-vrouw-kind Blauwdrukken in zowel het Mannelijke en Vrouwelijke, de Holy Trinity Blauwdruk zogezegd die ingebed ligt in zowel het Mannelijke als het Vrouwelijke van voor de allereerste afsplitsing van de Bron. Het is de route kaart terug naar Huis dieper herinneren. En een activatiedag die het Heilig Huwelijk van overstijging van dualiteit en versmelting van polariteiten dieper activeert en stimuleert.  Een diepere stap naar eigen Meesterschap en een noodzakelijke stap en energie die ook op aarde verankerd mag worden tijdens dit portaal!  Investering in je Zelf: € 33,33  Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl  Vanwege het feit dat deze afstandsactivatie vanuit Egypte plaats vind, ten tijde van een groepsreis, zal ik pas na de reis in staat zijn om een verslag van deze activatie naar alle deelnemers te kunnen mailen. Deze komt dus niet zoals gebruikelijk een dag later, maar ergens half maart in je mailbox binnen rollen.  Aanmelden kan uiterlijk tot 26 februari 2014!!!
  Nieuwe Ascensie & Activatie workshops voor 2014: De nieuwe workshops zijn als altijd volledig afgestemd op de processen, groeithema’s en collectieve stukken die in  deze tijd aan de orde zijn, en die via zowel je persoonlijke processen als het collectief naar voren komen!! De workshops worden altijd gecreëerd vanuit directe inspiratie, channeling en uitwisseling met elkaar, het gezamenlijke groepsveld dus maar ook afgestemd op individuele processen en kwaliteiten, in samenwerking met Al Wat Is (aanwezige frequenties, begeleiding, frequenties van het moment, etc. op Multidimensionaal niveau). Naast tekst en uitleg vinden voor dieper inzicht en ook mentaal begrip vinden er gechannelde ‘teachings’ (tekst en uitleg), healingen, transmissies en activaties plaats die je dieper in je eigen Essentie helpen komen. De workshops bieden dieper inzicht in je eigen processen en Bewustzijn alsmede in wat er gaande is in de energie, veranderingen, groei en Ascensieprocessen van het Grote Geheel. Ze reiken diepe activaties, transformaties, groei en bewustzijn of bewustwording aan en ondersteunen je daartoe en bekrachtigen je in je eigen Zijn. En stimuleren daartoe ook tot een dieper samenwerking met elkaar, delen en bekrachtigen van elkaar en co-creatie vanuit totale Gelijkwaardigheid. Ze helpen je dus ook daadwerkelijk jouw unieke kwaliteiten in Zijn en Mens- zijn (h)erkennen, ankeren en vormgeven! Deze workshops ondersteunen, activeren en bekrachtigen je op menselijk,  energetisch, Galactisch en Kosmisch niveau  in je persoonlijke Bewustwordings proces!  En helpen je jouw Goddelijk Zijn in al je kwaliteiten daadwerkelijk in belichaming (embodyment) te brengen! Zie ook de activiteiten agenda onderaan deze nieuwsbrief voor nieuwe workshops!! Of kijk in de Activiteitenagenda van www.apofyliet.nl voor een totaal overzicht van reeds geplande activiteiten. Ascensie Activatie Workshop            De werelden van Midden Aarde Deze workshopdag gaan we dieper de velden van de Aarde frequenties verkennen via de ‘ingang’ van Midden Aarde. Die Aarde frequenties die ten diepste resoneren op ‘sprookjesachtige’ werelden en waar Wezens leven die we ons herinneren middels de ‘overleveringen’ die we sprookjes noemen. Wezens als de Elfen, de Eenhoorn, Pegasus, natuurwezens, Lichtwezens van Binnen Aarde, Draken frequenties, Wizard Bewustzijn, sfinxen, trollen, en heel veel meer. Magische werelden in werelden die ten diepste van belang zijn om ook weer dieper te gaan he-inneren. We gaan onze eigen Gods Aspecten binnen deze werelden dieper verkennen en her-inneren en ons dieper binnen laten begeleiden in de magische werelden van Midden Aarde. Ongetwijfeld komt daarbij veel her-innering vrij en daarmee ook een diepere bewustwording omtrent de illusie van onze afgescheidenheid van Al Wat Is en de aangeleerde menselijke gedachtegang, patronen, etc. Daarnaast een essentieel verhelderend inzicht in wat deze werelden betekenen met betrekking tot Ascensie van het Geheel, hun rollen, onze verbinding met, geschiedenissen,etc. Een Magische verkenningstocht binnen je eigen connecties met Midden Aarde voor een geheel nieuw blikveld op Al Wat Is, Ascensie, Multidimensionaal gewaarzijn en onze connecties. Datum: Zondag 16 maart 2014 van 10.00-17.00 uur Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl Ascensie Activatie Workshop Samen ‘zwemmen’ vanuit de Dolfijnen matrix in healing voor Moeder Aarde Tijdens deze workshopdag gaan we dieper afstemmen op en samen (leren) werken met de Waterwezens en Dolfijnen Bewustzijn. Deze dag staat in het teken van dieper healing van het water aspect, in ons Zelf en voor Moeder Aarde. Met de krachtige speelse, diep helene en stromende frequenties van de Dolfijnen Wezens, hun Oorspronkelijke Bewustzijn en in een samenwerking met de Blauwdrukken die de Sirius frequentei vast houdt, zal er een diepte zuivering mogen plaats vinden binnen de watermoleculen. Diepte zuivering allereerst in onze eigen waterhuishouding, tot op cellulair niveau, en via ons Bewustzijn ‘als kanaal’ zullen we dit door laten gaan stromen in de wateren van Moeder Aarde. Diepte zuivering, trillingsverhoging, dieper in vertrouwen meegaan op de Flow of Life, Joy, stroming, diepere bewustwording van het ‘celgeheugen’ van water! Datum: Zondag 13 april 2014 van 10.00-17.00 uur Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl Workshops in voorbereiding en of al in de planning opgenomen: vooraankondiging: *Ancient Khemitian Mystery Teachings Intensive, 1 t/m 4 mei 2014 *5-5-5 Portaal: Christus Bewustzijns Verankering, 5 mei 2014 *Omgaan met entiteiten, 10 mei 2014 *Werken met Egyptsche Essences en Cosmic Balancers, 11 mei 2014 *Workshops met verschillende thema’s en ingangen (velden) vanuit de ‘serie workshops Geintegreerd Meesterschap' staan al in de activiteitenagenda. *Creatie Kracht vanuit je Zijn *Multidimensionaliteit ten diepste ervaren *Aarde Healing (alle healing start in je Bewuste Zelf) *Hathor Healing *Ascension Glyphs: Zielendelen terug halen naar het Nu Voor meer informatie en aanmeldingen, mail me op: info@praktijk-apofyliet.nl  Meer nieuwe workshops en inhoud van de workshops zijn al terug te vinden  in de activiteitenagenda!         Voor aanmeldingen, mail me! Wil je ook een stuk verheldering in jouw processen en Bewustzijnsgroei ervaren? Of wens je meer te gaan meevoelen en begrijpen van wat er gaande is op aarde en in de Universele processen? Alle workshops die ik geef nemen delen van wat zich in het Nu afspeelt met zich mee, zijn daarop afgestemd om een zo passend mogelijk beeld te krijgen van wie wij zijn, waar wij zijn en waar we naartoe gaan. Ook veel tekst en uitleg over alles wat aan de orde is in deze tijd, vind je in de workshops die in de planning staan. Maar is ook mogelijk (op maat) in persoonlijke consulten en sessies. Voor meer informatie, opgave voor workshops of afspraken: info@praktijk-apofyliet.nl                     
Voorraad-leegverkoop  De komende periode zullen er steeds meer kristallen en sieraden die al langere tijd op voorraad liggen hier voor extra lage aanbiedingsprijzen aangeboden worden.....de voorraad mag slinken, zonder er ruimte komt voor wat nieuws!!  Kenmerken van kristallen en producten van Praktijk Apofyliet:  *Elk kristal is per stuk uitgezocht op kristal- en energetische kwaliteiten, en dus altijd van een hoogwaardige kwaliteit op alle fronten.  *Alle kristallen en producten van Praktijk Apofyliet zijn krachtig werkzaam op je groei- en Ascensie processen, omdat alles wat aangeboden is werkzaam is op 13-voudig of Multidimensionaal niveau.  *Geen grote inkoop waarbij kwaliteit dus wisselt of gemixt is zoals velen dat wel aanbieden (mooie en minder mooie kwaliteit als je bijv. per kilo koopt).  *Prijzen liggen daardoor soms misschien iets hoger, maar daarmee heb je gegarandeerd een waardevol kristal welke je groei krachtig ondersteund!  *vrijwel elk kristal is voorzien van een reading of ten minste beschrijving van eigen hand. Vaak ook voorzien van persoonlijke reading voor wat het kristal ook voor jou specifiek kan betekenen (al geldt dat nu niet voor de aanbiedingen!)  *Meer tekst, uitleg, begeleiding of ondersteuning is daarnaast ook onderdeel van de service!  Aanbiedingen zijn excl. Verzendkosten!  Meer informatie of bestellen: info@praktijk-apofyliet.nl  Zolang de voorraad strekt!! En alleen via Facebook!!! Via de facebook pagina vind je altijd up to date informatie, aanbiedingen, nieuwe producten en informatie over de energieën van deze tijd!! Maar de nieuwe website wordt nu ook weer geregeld ge-update! Grootse aanbiedingen voor bodem prijzen: De laatste restanten New Age producten Kijk hier voor alle mega aanbiedingen op een rij Aanbiedingen zijn excl. Verzendkosten!! Meer informatie of bestellen: info@praktijk-apofyliet.nl Zolang de voorraad strekt!! © Willemien Timmer, Spirituele praktijk Apofyliet  www.apofyliet.nl Heel veel meer healingtools, Meesterkristallen, Egyptian essences en nog veel meer vind je in de Apofyliet Ascension Shop!! (Op de website is slechts een deel van de voorraad van kristallen zichtbaar momenteel!)   Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is: Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!! En alle kristallen zijn stuk voor stuk persoonlijk uitgezocht op kwaliteit, energie, mogelijkheden en afgestemd op de Ascensie- en Bewustwordingsprocessen in deze tijd! Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen. Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen.  Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt. Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt. ©Willemien Timmer 2008
Februari 2014 22-23 feb ‘14      10.00-17.00 uur Mastergroup EHL/ Creatie groep  Workshop 2  (Deze groep is al vol) Opleiding Investering in je Zelf: € 222,- per persoon Maart 2014 3-3-14    20.00-20.30 uur Afstandsactivatie vanuit Egypte mbt 3-3 portaal  Op afstand Vanuit Egypte Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon 14-3-14     20.00-20.30 uur 14-3-14 portaal afstandsactivatie Op afstand Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon 15 mrt ‘14    10.00-17.00 uur (Opleiding) Geïntegreerd Meesterschap  workshop 2 Ascensie en ascensie symptomen Opleiding of als los te volgen workshop Investering in je Zelf: € 111,- per persoon Zon 16-3-14      10.00-17.00 uur De werelden van Midden Aarde Los te volgen: Ascensie,initiatie & activatie workshop Investering in je Zelf: Aanbieding € 99,99 per persoon 22-23 mrt 14        10.00-17.00 uur EHL/ Creatie groep  Workshop 3   (Deze groep is al vol!)   Investering in je Zelf: € 222,- per persoon Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!                                           Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet     Willemien Timmer      T. Harkeswei 25       8408 CG Lippenhuizen      www.apofyliet.nl       www.praktijk-apofyliet.nl      www.apofyliet-kristalshop.nl      www.kristallenschedels.nl     info@praktijk-apofyliet.nl  Voor wie het leuk vind: Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc.. Je vind praktijk Apofyliet op facebook onder het volgende web-adres:         Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten! Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,           zolang het geen ongevraagde spam wordt!!   © Willemien Timmer 2004-2014