Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

    

    

 

Lieve allemaal,

 

 

Bij deze een tussentijdse korte nieuwsflits naast de gewone uitgebreide nieuwsbrief  met heel veel nieuwtjes, reacties, ervaringen en nieuwe aanbiedingen in de spotlight. 

Binnenkort volgt de ‘gewone’ nieuwsbrief met artikelen weer. Maar omdat er in het nu al zoveel nieuwe informatie beschikbaar is, wordt deze anders te groot. Vandaar deze Highlights nieuwsflits over al hetgeen er gaande en mogelijk is in deze tijd! Het is tijd voor concrete stappen!

 

De energie van juni is een volledige omkering van de energie van het eerste deel van 2013. De kracht van de 6 (de maand juni) is volledig gericht op het in de stof gaan brengen van al het reeds bewuste en eigen gemaakte aan groei en kwaliteiten en is helemaal gericht op de (diepere) start van belichaming van je eigen Meesterschaps kwaliteiten en unieke eigen Blauwdruk.

 

Persoonlijk ervaar ik dat doordat ik enorm in de lift zit en er razendsnel de ene na andere inspiratie, inzichten en informatie nu naar voren komen. Dat wordt ook weer weerspiegelt door de sterren en maanstanden, een tweede Volle super maan ligt inmiddels ook alweer achter ons, die de nodige oude stukken en patronen naar voren mocht halen om te helen.

Maar naast nieuwe groei, flow en stroomversnellingen openbaren zich ook nieuwe uitdagingen en stappen en zo ook heel veel nieuwe mogelijkheden.

Ja, we krijgen ieder voor zich nog steeds oude stukjes proces en onbewustzijn om de ‘oren’, mogen nog steeds stukken doorleven, helen, zuiveren, maar tegelijkertijd begint nu echt de opbouw van de Nieuwe Aarde in razend tempo ‘aan te kloppen’ en wijst ons op onze verantwoordelijkheden en het reeds geïntegreerde stuk aan groei en dus Meesterschap wat we al bezitten. Het is tijd al je kwaliteiten uit de kast te trekken en daadwerkelijk de keuze voor het nieuwe te maken. En daar in je Zelf daadwerkelijk in en voor te gaan staan.

 

Gisteren hebben we een tweede en zeer vruchtbare samenkomst gehad in voorbereiding op een heel krachtig en bekrachtigend evenement wat je verderop i deze nieuwsflits vind. En mochten samen een zeer krachtig veld al uitzetten in voorbereiding en aanloop op!

Het is geweldig om te ervaren hoe we nu daadwerkelijk als Pillars of Light en Meesters in de Stof mogen gaan vormgeven, ieder vanuit de eigen unieke kwaliteiten en daarbij de krachten bundelen in gelijkwaardige samenwerking. Een zeer liefdevol en krachtig draagvlak mocht ontstaan, waarin naaktheid, openheid, eerlijkheid ( allemaal kwaliteiten van eigen Meesterschap) in zuiverheid gedeeld en uitgesproken konden worden.

Dit is de nieuwe Aarde en nieuwe Tijd waar we al zo lang naartoe gewerkt hebben en dit is hoe dat op dit moment vorm mag gaan krijgen.

Steeds zoekend naar de ultieme nieuwe manier, volledig vrij gekoppeld van de oude manieren en energie van werken. Het is zoeken, hoe zetten we nu de nieuwe energie, ons Bewustzijn werkelijk ten diepste in de stof? Hoe mag dat werken in de nieuwe stroming van het nu?

En dat geldt voor ons allen privé in onze groei ook. Wat hoort nu exact bij de oude aarde? En wat bij de nieuwe energie? Waarin sluipt de oude energie er heel sneaky toch weer in binnen? Waarin stappen we vanuit oude patronen en overtuigingen, angst voor het onbekende of om welke reden dan ook toch weer uit onze kracht, kernkwaliteiten en dus Meesterschap. Geven we de Vrijheid van Creatie uit handen….

De oude energie werkt niet meer. Zo simpel is dat. En het is soms zoeken naar een weg binnen de nieuwe energie in hoe het mag gaan werken. Dat is een kunst op zich en dat is ook weer de nieuwe stap in Meesterschap waar we ons nu bevinden.

Niet alleen geldt dat in onszelf, dat geldt ook voor ons temidden van de samenleving. Zo binnen, zo buiten en andersom.

En daartoe hebben we elkaar bijna meer dan ooit nodig, voor zelfreflectie, bekrachtiging, om de handen ineen te slaan. Vanuit gelijkwaardigheid, (h)erkenning van je eigen en elkaars kernkwaliteiten en de krachten te bundelen. En niet langer te kiezen (bewust of onbewust) voor oordeel, concurrentiegevoel, jaloezie, ego of wat dan ook vanuit de oude aarde energie. Het gaat om werkelijke erkenning van jouw Blauwdruk en Zijn, jouw kwaliteiten en mogelijkheden.

Zo bouwen we werkelijk het fundament voor de nieuwe aarde!

Dit is waar we staan op dit moment van het Ascensie proces!

Samenwerken in gelijkwaardigheid aan een nieuwe aarde!

 

Ik hoop met de informatie in deze nieuwsflits  weer te mogen ondersteunen in Bewustwording over Alles Wat Is, in deze tijd! En wens je weer veel leesplezier!

 

Sprankelende groet van hart tot hart, van Bewustzijn tot Bewustzijn,

Willemien

                                         

 

 

*Pillar of Light Symposium: The First Stage a.s. 6 juli

* (Groeps) Blauwdruk activaties op afstand en enkele ervaringen

* Nieuwe Blauwdruk Activaties

*Aankomende Ascensie Activatie workshops

*Kristal aanbiedingen!

 

 

 

 

 

Pillar of Ligt symposium: The First Stage

 

Het eerste Pillars of Light Symposium waarin verschillende Pillars of Light een deel van de dag zullen verzorgen, in co-creatie werken met de groep in het gezamenlijk belang voor de Nieuwe Aarde, informatie verstrekken en een krachtige groepsactivatie neerzetten voor de volgende stap.

 De delen worden verzorgd door Willemien Timmer, Mano Jozef Blezer, Willeke Jansen en Nanco Immanuël.

 Een echte aanrader voor de manifestatie van een veel groter eenheidsveld.

 Lieve broeders en zusters,

 Hartelijk welkom op het Eerste Pillars of Light Symposium binnen de Benelux.

 Dit symposium is een co-creatie van Willeke Jansen (www.verbindinginvrijheid.org), Mano Jozef Blezer (http://www.puurzijn.net/), Willemien Timmer (http://www.praktijk-apofyliet.nl/) en Nanco Immanuël ( www.galactic-heart-centre.com) en alle aanwezigen tijdens de dag.

 

 Willeke, Mano, Willemien en Nanco zijn 4 Pillars die gezamenlijk vanuit het eenheidsveld hebben gekozen om de volgende stap te zetten in de manifestatie van de Nieuwe Aarde.

 

 Pillars of Light zijn bewuste mensen/zielen die gekozen hebben om alle lagen van de Schepping te (door)leven en begrijpen, zodat er een volledige harmonie ontstaat tussen het Goddelijke Mannelijke/Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Kind.

 

 Een Pillar of Light realiseert en weet dat de Bron in haarzelf is en in ieder mens. Hierdoor zal de Pillar deze boodschap/herinnering altijd in beweging brengen, in dienstbaarheid van het Zelf en het geheel. Dit is een basis van ons Aquarius Tijdperk.

 Een Pillar of Light erkent de geschapen angsten, omarmt ze en verkiest daarmee Liefde als zijn/haar centrale kompas.

 De Liefde gemanifesteerd in zichzelf en in de wereld. Zo binnen, zo buiten.

 Het innerlijke Zijn en het handelen (doen) zijn in balans.

 

 De volgende stap die tijdens dit symposium door Willeke, Mano, Willemien en Nanco wordt gezet is een co-creatie, waarin de Pillar of Light velden heel duidelijk voelbaar samenkomen en daardoor een steeds ruimer liefdesveld scheppen. Hoe meer ruimte, hoe meer mogelijkheden tot creatie en vormgeving. Het is een liefdevolle toename van individuele en gezamenlijke levenskracht.

 

 Zoals de Christus zegt: Waar twee of drie mensen verenigd zijn in MIJN NAAM, zal ik in hun midden zijn.

 

 De Pillars of Light, 9-dimensionale, 13-voudige bewustzijnsvormen hebben binnen het fysieke mens-zijn een keuze gemaakt om een steeds groter wordend eenheidsveld te scheppen die voor iedereen voelbaar is. Het is een diepe expansie en bekrachtiging van ieders bewustzijn, bij alle aanwezigen tijdens deze dag. Binnen de tijdsversnelling van 2013 krijgen we gezamenlijk als mensheid toegang tot steeds diepere Liefdesvelden, in een steeds sneller tempo. De mogelijkheid om dit te gronden en concreet neer te zetten in de samenleving neemt enorm toe.

 

 De Pillars of Light van vandaag zullen allemaal een onderdeel van de dag verzorgen in co-creatie met iedereen die verkiest aanwezig te zijn. Ook zullen ze elkaar aanvullen met ieders unieke kwaliteiten om gezamenlijk in het eenheidsveld een ruimer beeld te scheppen van wat de Nieuwe Aarde is en hoe het praktisch vorm krijgt. We staan allen aan de basis van een co-creatie waarin iedere ziel een gelijkwaardig onderdeel is van het geheel. Iedereen is nodig..

 

 Willeke, Mano, Willemien en Nanco doen allemaal hun eigen stuk vanuit hun Pillar of Light-zijn, terwijl de velden elkaar bekrachtigen en overlappen. Het is een alchemistisch en synergistisch geheel dat elkaar aanvult en versterkt. Er vindt hierdoor een enorme transformatie plaats bij iedereen, doordat we toegang krijgen tot verschillende coderingen die doorkomen vanuit ieders goddelijke bewustzijn. Ieder doet zijn/haar stuk in harmonie/verbinding met de groep. Juist door de erkenning van ieders uniekheid en authenciteit is dit een unieke dag van samen-zijn en empowerment.

 

 Naast het groepsgebeuren is er wat tijd ingepland voor de unieke bijdrage van Mano, Willeke, Willemien en Nanco. Ieder neemt even de tijd om zijn/haar individuele creatie te verbinden met de grotere groepscreatie, waardoor er een prachtige, vitale empowerment plaatsvindt. Ook heeft de groep vandaag alle inspraak en zijn er mogelijkheden tot creativiteit en expressie. Het is een vrije dag met een verfijnde structurele opzet. Een combinatie van structuur en 'laten gebeuren', wat de Nieuwe Aarde o.a. is.

 

 Het is een heel liefdevol en krachtig samenzijn waarin we een nieuwe dimensie van co-creatie betreden. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, om de Pillars of Light velden in jou op meer niveaus te ver-een-igen.

 

 

 Energetische uitwisseling: 44 euro plus vrijwillige bijdrage, deze vrijwillige bijdrage wordt dan in een nieuwe stroom gebracht, een investering in de Nieuwe Aarde vormgeving.

 Info/opgave via willekejansen@gmail.com

 Telefoon: 06-22576038

 

 

 Mano en Willeke:

 Het uitgangspunt van ons werk is ‘Liefde voor de waarheid’. Waarheid is in die zin een ruim begrip. Waarheid kan persoonlijk zijn en universeel. Wij zien ontwaken als een totaal proces door alle lagen heen, de mind, het hart én buik . Ook ons kristallijne Zelf wil in dit proces van ontwaken en ontvouwen van waarheid meegenomen worden. Wat voor ons wezenlijk is in het proces van ontvouwen en ontwaken is aanwezig kunnen zijn in je lichaam. Aanwezig zijn in ons lichaam zorgt voor het fundament waarbij op een belichaamde manier waarheid zich kan ontvouwen. Vooral in diepe processen is het belangrijk om een stevig fundament te hebben in ons lichaam. Via het lichaam maak je contact met je levensstroom en al datgene wat je levensstroom blokkeert. Door aanwezigheid, mildheid, openheid, nieuwsgierigheid kan zich op een natuurlijke manier diepere waarheid ontvouwen.

 

‘Op dit moment leven op aarde broeders en zusters met een bewustzijn in uiteenlopende ontwikkelingsfases. Mensen die aan het begin van hun reis op aarde zijn, oude zielen die zich inzetten voor het welzijn van de samenleving en zeer oude zielen die de Eenheid op mentaal nivo hebben neergezet en op weg zijn om deze op emotioneel nivo te laten indalen.

 Deze laatste fase is de allermoeilijkste en de meest hardnekkige. Angst en met name het instinct van overlevingsangst staat de overgave aan de goddelijke essentie in de weg. Als deze hobbel eenmaal is genomen staat de ascensie of de verlichting niets meer in de weg’ (Pamela Kribbe)

 

 Op deze dag willen we dmv van een geleide meditatie/satsang/activatie in een gezamenlijk veld met de genoemde kwaliteiten werken.

 

 

 Nanco Immanuël:

 In dit dagdeel zal ik vertellen wat de Pillar of Light vanuit mijn visie werkelijk is. De Pillar of Light loopt samen met een veel grotere kosmische cyclus die juist in het Aquarius-Tijdperk volledig tot leven komt. Wat is de Pillar of Light mens en hoe kunnen alle Pilaren zich met elkaar verbinden, zodat er heel concreet gehoor gegeven kan worden aan het Goddelijke Plan en Het Levende Verbond?

 Ik zal de informatie aanpassen aan de energieën van juli 2013 en up-to-date met jullie delen waar we momenteel staan. Wat is er nu aan het gebeuren en waar gaan we naartoe vanaf hier?

 Ik zal na de introductie een energietransmissie begeleiden m.b.t. het Pillar of Light zijn waarin we in aanraking komen met een interdimensionale ingang, wat het kruispunt is tussen de 6e en 7e dimensie. Het is een ascensiepoort waar we ons bewust van mogen zijn. Een poort waarin vorm/geometrie en 7-dimensionale energie aan gaan raken. De 7e dimensie loopt samen met gelijkwaardigheid, het eerste level van non-dualiteit en goddelijke creatie. Het herbergt de archieven van creatie, de 7e universa en de 7e levels van initiatie om de Hemel op Aarde te manifesteren. (The Kingdom of Heaven). Het is een oerformule, een DNA-code van de Godin Eva, zij die bestaansrecht geeft aan de Goddelijke Mens. Via de Eva DNA-codering activeren we een ingang in ons fysieke lichaam waarin de gelijkwaardige energie van creatie bestaansrecht heeft. Dit is de benodigde levensenergie om de Pillars of Light stap voor stap met elkaar te ver-eenigen. Het is een samenzijn in meesterschap. Het is de dimensie van waaruit we werkelijk gaan voelen en begrijpen wat gelijkwaardigheid is. We gaan het leven, met onszelf en elkaar. De Eva DNA-codering gaat resoneren op het trillingsniveau van de 7e dimensie van het Zelf. Een zeer krachtig liefdesveld. Ik verheug me erop. Heel graag tot 6 juli. Namasté, Nanco

 

 Willemien Timmer

 Werkzaam vanuit Spirituele Praktijk Apofyliet om de kwaliteiten van Ontwaken en Meesterschap dieper te helpen ontwaken in mensen, en via coaching, healing, reading, channeling, teachings en workshops dieper inzicht te geven in zowel mens-zijn als Goddelijk Zijn. En begeleiding te bieden in elke willekeurige vorm binnen deze Ascensie processen. Dit inmiddels al 9 ½ jaar via de vorm van Praktijk Apofyliet, die telkens opnieuw up to date mogelijkheden aanreikt, afgestemd op de Collectieve en persoonlijke groei van elk moment.

 Ik probeer te allen tijde mens-zijn en Goddelijk Zijn met elkaar te verenigen en dieper binnen te brengen in embodyment/belichaming in het alledaagse hier en nu, en daarmee ook concreet handvaten te bieden in hoe je diepste innerlijke Zijn en Onvoorwaardelijke Liefde te leven in het mens-zijn op aarde, in de 3-de dimensie. Ik poog een zo concreet mogelijke vertaalslag te maken van al hetgeen er gaande is, persoonlijk en universeel, opdat zoveel mogelijk mensen ook werkelijk gaan verstaan wat er in deze tijden en processen gaande is.

 Diepe activaties, initiaties, empowering en healing vanuit verschillende ‘ingangen’ en bewustzijnsvelden zijn mogelijk in vormen van channeling en transmissie, met als doel het eigen volledig Goddelijk Zijn, Potentieel en Blauwdruk weer te gaan her-inneren, omarmen en integreren, om het eigen Meesterschap volledig te gaan dragen.

 Mijn persoonlijke blauwdruk basis ligt in het oude Khemitische (Egyptische) Scheppingsveld.

 Vanuit mijn Zijn, welke diep verbonden is met en deel is van deze Creatie ligt ook een groot deel van mijn Missie in het hier en nu in het Egyptische veld en DNA om de oeroude mysteriën, schepping en coderingen weer te wekken en activeren. Opdat de werkelijke Scheppingskennis en Goddelijke Kwaliteiten die nog altijd aanwezig zijn in deze Oervelden weer beschikbaar worden voor het Grote Geheel (en dus in ons allen!). Vanuit deze diepe codering van mijn Zijn biedt dat echter vele andere ingangen van werkwijze daar het oer oude Egyptische Scheppingsveld ook weer een Universele ingang biedt.

 Ik kan niet anders dan altijd vanuit het ‘nu-moment’ en in de flow van frequenties van dat moment, de aanwezige mensen en energieën, coderingen en blauwdrukken werken. Dus weet nooit exact van te voren wat er mag gaan komen en gebeuren. Maar vanuit een inmiddels diepgeworteld vertrouwen in mijn eigen Zijn, begeleiding vanuit alle uithoeken van het Universum en Moeder Aarde, komt altijd het meest essentiële van dat moment aan de orde. Veelal gepaard in diepere zelf bewustwording, healing en activatie van nieuwe codes en blauwdrukken in jouw Bewustzijn, welke op dat moment zullen helpen de volgende stappen in jouw Ascensieproces te helpen verdiepen, activeren of openen.

 Ik werk op Multidimensionaal niveau, zodat alle lagen, velden en levels van je Zijn aangetrilt worden en dieper geactiveerd zodat deze met elkaar in een balans kunnen gaan komen, opdat je eigen Gods Zijn uiteindelijk volledig gerealiseerd, belichaamd en geleefd kan worden in je 3D mens-zijn. (en andersom).

 Mijn werk gaat altijd hand in hand met begeleiding vanuit alle uithoeken van het Universum, of het nu gaat om Aardewezens, Lady Gaia, Ascended Masters, Neteru, Engelen of Sterrenwezens.

 Mijn streven, intentie en werkwijze is altijd vanuit het hart, gefundeerd in Onvoorwaardelijke Liefde, gelijkwaardigheid, samenwerking en het streven naar het volledig realiseren van ons Goddelijk Zijn in Eenheid en Verbondenheid.

 

 

 

 

De in de vorige nieuwsbrief geïntroduceerde Blauwdruk Activaties zijn een geweldig powerfull succes! Het is geweldig om te merken hoe en wat er mag gebeuren als wij ons met elkaar verbinden op een gelijkwaardig hartniveau en wat er gebeurd als er een diepere connectie en uitwisseling en daarna ook transmissie tot stand mag komen.

 

Het is overweldigend hoeveel prachtige, hartverwarmende en ontroerende reacties er na beide Blauwdruk Activaties al gedeeld werden. Zowel persoonlijk naar mij toe, als ook op Facebook.

Overweldigend bekrachtigend en prachtig ook te zien wat een hoeveelheid overeenkomsten er waren in ervaringen van alle deelnemers.

 

En van velen hoorde ik terug dat de activaties zeer lange tijd blijven werken, en daadwerkelijk aanzetten tot nieuwe inzichten en concrete stappen in het hier en nu leven en groei.

Prachtig!!

 

Hoewel de activaties van 20.00-20.30 uur gepland zijn waren beide keren de opbouw van energie al vanaf een uur of 5 te voelen en stroomde deze de hele avond door. Zo ook de nawerking en effecten, die bij sommigen zoals ik hoor, nog steeds diep na werken.

 

De eerste activatie waren we met in totaal 24 mensen. Dat kwam nummerologisch heel mooi uit op een 6. Heel toepasselijk vanwege de 6-6-6 Blauwdruk.

De tweede activatie waren we met maar liefst 45 personen, nummerologisch een 9, welke staat voor voltooiing. Het was dan ook het 3-de en laatste 6-6-6 portaal. Ook weer prachtig toepasselijk!

 

De derde activatie die gepland staat kent nu al weer inmiddels 30 aanmeldingen en dat terwijl het pas over 1 ½ week is.

 

Van beide activaties heb ik zelf ook een verslagje gemaakt, welke terug te vinden is in de notities op mijn Facebook pagina. Zodat deelnemers weten wat er exact gebeurd is tijdens de activatie, en hierin ook mijn persoonlijke ervaringen.

 

Hier onder even enkele van de vele, vele reacties die ik terug mocht ontvangen en die gedeeld zijn:

 

“Hier even mijn ervaringen van Zaterdag 15 juni ’13.

Ik voelde een heel sterke energie bij mijn hoofd en doorgaan naar de rest van mijn lichaam.

Tijdens de gehele activatie heb ik ook aan mijn hoofd,  3e oog, nek en linker schouderblad de energie sterk gevoeld.

Ik had het gevoel dat ik mijn nek niet kon draaien tijdens de activatie alsof dit zo moest zijn op dat moment.

Bijna aan het eind van de activatie had ik het gevoel dat ik mijn handen moest openen en heb ze in de ontvangpositie gedaan en stond

versteld over de sterke energie die ik toen mocht voelen. Alsof er een genezende energie ingebracht was, die ik door zou mogen geven.

Ik weet niet of dit zo is, maar zo voelde het voor mij.”

 

“En tjee wat een veld Willemien, heerlijk om in te zijn. De vibratie was hoog, ik ontving verschillen de activaties.....wortelchakra/kundalini activatie........hartchakra en ik kreeg het gevoel van een soort uitlijning in mijn lichaam precies door het midden.........en aan mijn hoofd is gewerkt.........en er kwamen nog meerdere downloads binnen na afloop....dus ik kijk al weer uit naar de volgende.....veel energie en het werkte goed grondend......heerlijk en dikke knuffel voor wat je allemaal doet......oh ja ik hoorde bij het begin welcome sister”

 

even mijn ervaring met je delen hoor!
Het viel me op dat ik erg vrolijk was vlak voor de activatie, vast door de hoogfrequente energie waarop ik me onbewust al aan het afstemmen was;-) Tijdens de activatie voelde ik heel veel energie door mijn kruinchakra binnenstromen, het leek me dat er ook zeer veel informatie met de energie mee kwam. Toen zag ik een boeddhistisch wiel van Dharma, zo'n traditioneel gouden wiel, in een grote cirkel rond draaien (op zijn kant, dus echt als een wagenwiel haha). Alsof dat wiel om de groep (die ik niet zag) heen 'reed'. Mijn kruinchakra stond zeer ver open, het tintelde aan alle kanten en de energie bleef binnenstromen. Toen kwam er een zin in me op: ''Dit zet me extra op mijn pad.'' Dat voelde goed ;-) Op een gegeven moment voelde ik wat spanning in mijn onderbuik, alsof er daar nog wat ongeheelde stukjes gingen rommelen. Dus heb ik meteen na de activatie nog een vorig leven geholpen waarvan ik wist dat ze er zat en die ik vanvond toch al wilde helpen. Daarna was de spanning weg en voelde ik me prima, opgeruimd en heel positief gestemd, alsof ik een goede healing heb gehad! Ik merkte ook dat mijn creatieve inspiratie extra ging stromen, en dat is erg fijn want ik had de laatste tijd een klein beetje last van een writer's blockje;-) Dus al met al een zeer positieve ervaring en ik meld me hierbij vast aan voor de 2e activatie!

nog even dat wiel van Dharma opgezocht, want ik had natuurlijk wel ooit de klok gehoord, maar wat het nu precies ook alweer betekent... Wikipedia: ''Dharma (Sanskriet:"धर्म" in het Devanagari schrift) is een Indiaas begrip dat de wezenlijke natuur van iets of de natuurlijke wetmatigheid die eraan ten grondslag ligt betekent. Het volgen van de dharma heeft betrekking op het pad van het menselijke welzijn in de ruimste zin. (...) Over het algemeen gelooft men dat iemand die in overeenstemming leeft met de dharma, het doel van zijn bestaan heeft bereikt of zal bereiken. (...) Als concept lijkt dharma in andere culturen overeen te komen met het Oud-Egyptische Maät (...)''

Mooi he? Komt volgens mij erg overeen met het doel van de activatie! Xxx

 

“Ik voelde het veld al eerder bezig. Een heel mooi zeer liefdevol vibrerend krachtveld. Veel activaties in mijn derde oog, achterkant nek en ook in mijn schedel. Ook stevigere uitlijning. Sterk gevoel van herkenning wie ik ben. Ook zag ik het krachtveld. Heel mooi WIllemien, dank je wel.”

 

“Klopt ook ik voelde al vanaf ca. 17.00 u. de opbouw van energie. Bij mij ook diepe activatie in 3e.oog, achterkant nek en schedel. Mijn kruinchakra is aangenaam open. Ook zag ik tijdens de activatie dolfijnen aan het werk. Hebben jullie dit ook opgemerkt ? Het was prachtig om te zien. Voel ook nu nog instroom van energie. Dank je wel Willemien en alle anderen die hebben meegedaan.”

 

”Het was een krachtige ervaring! Voelde meteen een enorme stroom energie, alsof ik in een energiedouche gezet werd. Voelde na ongeveer 5 minuten dat ik een bepaals kristal en de ankh die ik jaren geleden bij jou gekocht heb, moest pakken. Was daarna ongeveer 10 minuten in een diepe staat van zijn, niet slapend, maar ook niet helemaal bewust van mijn omgeving. Toen ik weer wat meer ´op aarde´ kwam, ontving ik een aantal boodschappen die erg relevant zijn voor mij op dit moment, en voelde uitlijning en activatie plaatsvinden. Achteraf zei mijn partner dat hij me nog nooit zo sterk, stralend en in mijn centrum had gezien, en ikzelf voelde ook een enorme verbinding met mijn natuurlijke staat van zijn, niet omlaag getrokken door emoties, angstige gedachten etc. Gisteren kwam er een enorme stroom aan ideeen op gang over activiteiten die ik het komende jaar ga doen, en vandaag voel ik me nog steeds verbonden met een krachtige energiestroom. Dank!”

 

“Wauw onwijs mooi. Het was ook zo mooi en liefdevol veld. Echt een samenzijn in de andere dimensies, so much love. Echt gaaf om jouw verhaal er ook bij te horen. Willemien, Count me in voor de aankomende keer, don't want to miss this. <3 <3 iedereen bedankt voor dit samenzijn.”

 

“Ik vond het heel bijzonder om mee te maken.Wel zwaar ook.
Kreeg een dag later ineens helderheid over een situatie van vroeger en had sterk de indruk dat die helderheid een uitvloeisel was van de activatie.
Nu ik het heb mogen ervaren wil ik me ook nog graag opgeven voor de andere 2”

 

“Gisteren nam ik deel aan de eerste afstands activatie. Om te beginnen maakte ik de verbinding met het hart van Moeder Aarde. Daar zag ik in een lege nest van dieren een huilend kind liggen. Ik heb dit kind in mijn armen gekoesterd en getroost tot 20.30 uur. Tegen het einde voelde ik dat de ganse groep een laagje rose meekreeg. Ik kon plots “ ik hou van je “ zeggen tegen alles. Helaas kon ik dit gevoel niet vasthouden, maar ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen ervaren.

 Heel veel dank!”

 

 “Dankjewel, Willemien!!!! Het was heel krachtig! Vooral fysiek, of ik naar beneden gedrukt werd. Voelde me heel licht en tegelijkertijd ook heel massief! Een bepaald moment kreeg ik het gevoel of er in het hartgebied een groot gat zat, wat later weer weg trok. Er werd ook duidelijk aan mijn linkerkant gewerkt. Liefs,”

 

Pjoejj i'm still shaking. Wat een energy en activaties en onwijs liefdesveld. Echt supergaaf weer. Super bedankt allemaal, speciaal alle lichtwezens ook, want die waren er volop, zelf heb ik vooral de hathors, walvissen en de draken gezien en ervaren. Zo mooi

Ja, het resoneert zeker nog lekker door. Echt heerlijk gevoel.”<3

 

“Ik heb alleen maar extase ervaren, verder niets, erg hè.”

 

“wauw wat een super activatie in mijn ervaring zat er nauwelijks opbouw in de Energie ....... een snel opkomende Liefdevolle Krachtige Energie waarbij ik nauwelijks bij kon houden wat er allemaal gebeurde .... na de activatie gelijk alles opgeschreven en daarna enkele foto's gemaakt van het Krachtwiel waar ik in zat . waar ik er een van wil delen met jullie , de groeps Energie was zo duidelijk waar te nemen <3 gáaf dank jullie wel Allemaal ......”

“Bedankt voor je notitie en voor de blauwdruk activatie Willemien! Ik ben even voor achten gaan liggen om me helemaal te ontspannen. Had me voorgenomen vooral niet in slaap te vallen omdat ik het gevoel had dat dat wel eens gebeuren kon. Ben binnen een minuut in slaap gevallen en heb dus bewust niets meegemaakt. Ben tussendoor nog wel even weer aan de oppervlakte gekomen omdat ik iets voelde maar was ook zo weer weg tot even na half negen. Ben benieuwd of ik in dromen nog iets merk.

Een liefdevolle groet!”

 

“Schitterend, heb het zelf nog niet opgeschreven, maar ik sta versteld van sommige gelijkenissen, thx

 

“dank voor het delen van jouw ervaring~voelde idd zachter en rustiger aan dan de 1e, voor mijn gevoel ook omdat het nu 'gedragen' kon worden door meer mensen EN omdat (ik in ieder geval) al wat gewend was aan de energie (na de 1e keer). Heb iig flink geslapen!! “<3

Dank je wel voor je prachtige verslag van de Blauwdruk Activatie van gister. Het is zo fantastisch mooi om te lezen en gewoon bijna niet te bevatten dat ik dit zelf mee heb mogen maken.
De instroom van het witte Licht via de kruin was zooo goed voelbaar en daarbij kreeg ik van Gaia zo een geweldig mooie sterke gronding, dat dat me al bijna de adem benam. Inderdaad helemaal perfect !
Voelde me totaal opgenomen in het Geheel en kon de instromen via ruggegraat, Kundalinikanaal en het Pranakanaal zo goed waarnemen, dat was al zo fantastisch :D
De achterzijde van mijn Hartchakra was op zeker moment een groot tintelende plek en tegelijkertijd had ik het gevoel dat er aan mijn oren gewerkt werd (ook ik dacht dat de Hathors weer aanwezig waren) tot driemaal toe kreeg ik een soort van ''lichtflits'' door mijn oren heen, van rechts naar de linkerkant van mijn hoofd en ''hoorde'' ik bepaalde klanken. Mijn hoofd kreeg echt een ''optater'' van die flitsen :D
Dit keer heb ik geen dolfijnen gezien, maar de matrix was op zeker moment wel heel voelbaar/merkbaar voor me.
Toen ervaarde ik de Christus-Energie, waarmee ik helemaal omgeven werd. Ik was gedompeld in kleuren van Goud en Roze en ook kon ik de Energie van Isis en Osiris goed ervaren <3 Gewoonweg zaaaaaliggg.
Toen kwam ik in een heel rustige Flow terecht, waarbij ik alles maar liet ZIJN . Het was zo ontzettend Liefdevol. Ben er zooo dankbaar voor !
Ik kwam om 20.44 uur uit meditatie en voelde dat alles voor mij was afgerond. Ben lekker vroeg naar mijn mandje gegaan, en heb heerlijk geslapen .
Lieve Willemien, nogmaals dank ! Omdat jij je hiervoor openstelt en ons de gelegenheid geeft dit met elkaar mee te maken.
Ik geniet hier zo ontzettend van en de volgende Activatie wil ik graag weer meedoen. Love it

<3

“Het was een hele mooie ervaring, heb vooral de Liefde gevoeld die dit alles met zich meebracht en de zachtheid....er is veel gebeurd, nog niet allemaal onder woorden te brengen. Voel me rustig, bij mezelf, dankbaar dat ik het mocht ervaren en ja heel graag de volgende ook !! “<3

 

 

 

(Afstands) Blauwdruk Activaties

(in groepsverband)

    

Specifieke blauwdruk activaties. Zeer krachtige transmissies gericht op de ‘aanwezige deelnemers’.

Vanuit het aangemelde aantal mensen en de daaruit gevormde ‘groep’ wordt een krachtig groepsveld gecreëerd (op afstand) waar binnen ieder in zijn/haar eigen groei en processen de juiste ondersteuning kan vinden die aansluit bij wat jij in het Nu moment in Essentie nodig hebt. Maar waarin de aanwezige groep ook daadwerkelijk mogelijk voelbaar kan zijn.

 

De transmissie van frequenties die ik vanuit mijn Zijn en coderingen binnen brengen in het gecreëerde groepsveld, helpen je op jouw bewustzijns-level van groei op dat moment om nieuwe stappen voorwaarts te zetten, in verheldering, transformatie, healing, activatie van blauwdrukken of wat je maar nodig hebt. Maar is ten alle tijden gericht op jouw unieke Meesterschap, jouw unieke kwaliteiten en het embodyment ( belichaming van je Goddelijk Zijn in je mens-zijn).

Transmissies vinden plaats vanuit mijn Zijn in gelijkwaardige samenwerking met Al Wat Is en Al wat zich voor dat moment als in de Essentie passende aandient!

 

Deze Creatie momenten dienen niet alleen je eigen groei en Ascensieproces, ze zetten ook zoden aan de dijk voor het Collectieve veld en ze dienen ook ter uitwisseling van unieke codes en sleutels die ieder van ons draagt. Via het groepsveld wat gecreëerd en gedragen wordt, kunnen deze sleutels (soms bewust, anders onbewust) uitgewisseld worden, waardoor je elkaar bekrachtiging, ondersteuning, noodzakelijke codes voor verdere eigen groei aanreikt.

Dat is co-creatie met elkaar, in gelijkwaardigheid. En resoneert volledig op de energie van deze nieuwe Tijd. Een nieuwe manier van werken, bekrachtigen, ontvangen en geven vanuit balans en gelijkwaardigheid.

 

Het enige wat je hoeft te doen, als je deelneemt, is een moment van rust in en voor je Zelf te creëren. Afstemming op je hart, hemel en aarde uitlijning en je openen voor al het geen er maar mogelijk is. Liefst blanco zonder enige verwachtingen (kan uitdagend zijn!) en simpelweg te laten ontstaan wat mag ontstaan, ervaren wat mag worden ervaren, en je Zelf de gelegenheid geven om dieper en bewuster te mogen groeien in je eigen Meesterschap!

 

Opgave vooraf is noodzakelijk want er wordt een specifiek veld gecreëerd waaraan je Zielscoderingen/Zijn en menselijke naam gekoppeld worden, zodat het veld krachtig afgeschermd is en voldoende veiligheid kan bieden om diepgaande transformaties in jouw Multidimensionaal Bewustzijn en het groepsbewustzijn te laten plaats vinden! En er geen eventuele ongewenste ‘aanhakingen’ van buitenaf binnen kunnen komen.

 

 

Opgave via de mail info@praktijk-apofyliet.nl of facebook.

Dan ontvang je de gegevens de van belang zijn voor deze activatie.

Opgave kan tot 1 dag van te voren!

 

Uitwisseling ter investering in je Zelf: € 11,11 per activatie/avond

(Graag vooral te voldoen!)

Met deze uitwisseling (die de frequentie van diepgaande transformatie en een nieuw begin in zich draagt) geef je je Zelf akkoord om daadwerkelijk de diepte van de transformatie in te stappen ‘no matter what’, en creëer je een opening om werkelijk de drempel van de nieuwe Creatie en Meesterschap in jouw Zijn binnen te stappen.

Tegelijkertijd dient deze uitwisseling als energetische uitwisseling om deel te nemen binnen het veld wat op dat moment neergezet wordt, begeleid wordt en voorzien wordt van de transmissie van frequenties.

 

*Eerste afstands activatie vind plaats op:

Zaterdag 15 juni 2013 van 20.00 – 20.30 uur, het tweede 6-6-6 portaal:

Diepere bekrachtiging en verankering van de 6-6-6 codering die vandaag de planeet binnen stroomt, op Multidimensionaal niveau binnen je eigen Bewustzijn. En ondersteuning in integratie van de binnen gestroomde 6-6-6 frequenties vandaag.

Vanwege korte tijdsperiode kan opgave t/m zaterdag middag 15.00 uur!

 

 

*Tweede Afstands activatie vind plaats op:

24 juni 2013 van 20.00 – 20.30 uur, het derde 6-6-6 portaal:

Diepere bekrachtiging en verankering van de 6-6-6 codering die vandaag de planeet binnen stroomt, op Multidimensionaal niveau binnen je eigen Bewustzijn. En ondersteuning in integratie van de binnen gestroomde 6-6-6 frequenties vandaag.

Opgave graag uiterlijk voor 23 juni 2013! Zodat het veld voorbereid kan worden!

 

De 6-6-6 transmissie/afstands activatie:

Transmissie/healing/empowerment via gechannelde frequenties rechtstreeks in je Ziels Blauwdruk in de Holy Trinity (overkoepelende Goddelijke velden van Mannelijk-Vrouwelijk en Divine Child) welke de ‘doorgang’ is naar je volledige 13-voudige of I AM Bewustzijn.

Coderingen worden gestabiliseerd, gebalanceerd, verankert ook in je 3D mens-zijn en dieper bekrachtigd. Gericht op de mogelijkheid alle frequenties die op deze portalen binnen stromen zo diep en krachtig mogelijk te ankeren, integreren en tot belichaming te gaan brengen in je 3D mens-zijn (op alle lagen: emotioneel, mentaal, fysiek, energetisch, spiritueel).

Een diepgaande activatie-bekrachtiging waardoor jouw eigen unieke Bewustzijn en groei dieper deze coderingen kunnen ontvangen, ook in belichaming van je 3D alledaagse leven en waarmee je meer en meer het Levend Voorbeeld van Meesterschap kunt gaan neerzetten via jouw Zijn.

 

*Derde Afstands activatie vind plaats op:

8 juli 2013 van 20.00 – 20.30 uur

Vanuit de 8-7-6 frequentie. Activatie van blauwdrukken van diepere creatiekracht (de 7) en oneindige kosmische balans (de 8) ook binnen het 3D mens-zijn (de 6).

Vanuit de frequenties van zowel Sirius, Pleiaden als Andromeda zullen Star Codes binnen stromen indien aansluitend op jouw Bewustzijn om Blauwdrukken van je eigen Meesterschap dieper te openen, activeren en of initiëren. Onder leiding van Star Beings van deze frequentievelden zullen de transmissies coderingen inhouden die aansluitend werken op jouw Blauwdrukken om jouw Creatie Kracht en  Kosmische Balans ook binnen de Heilige Drie Eenheid van jouw Goddelijk Zijn dieper naar en in je hier en nu menselijk bewustzijn en lichaam toe te brengen. Waardoor diepgaande healing opschoning, activatie van jouw Goddelijke Potentie ook in je 3D leven dieper in belichaming tot ontwaken kan komen. Dit kan leiden tot een grotere zuivering van oude ballast lagen, zowel energetisch als fysiek, waardoor je eigen potentieel weer vrij(er) gemaakt wordt. Maar kan ook leiden tot een diepere activatie van intuïtie, inspiratie flow, Goddelijke Vreugde, balans, creativiteit, buikintuïtie, helderheid in visie en perspectief, diepere verbinding met eigen hart en bewustzijn, etc.

Opgave graag uiterlijk voor 7 juli 2013! Zodat het veld voorbereid kan worden!

 

© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2013

 

 

 

 

Nieuwe Blauwdruk activaties in de planning:

 

Omdat ik me al jaren  bewust ben van dat voor energie uitwisseling in welke vorm dan ook een gelijkwaardige vergoeding berekend mag worden, omdat ook geld zelf een energie betreft, en ik van meerdere mensen terug ontving dat het bedrag voor deze activaties echt te laag is, omwille van wat ze inhouden en aanreiken. Waar ik het geheel mee eens ben overigens, maar omdat het een nieuwe aanbieding van een nieuwe mogelijkheid binnen de praktijk betrof en ik mensen tegemoet wilde komen, heb ik bewust de prijs laag gehouden.

Echter voor de nieuwe specifieke blauwdruk activaties die ik hier wil gaan introduceren, zal ik daarentegen wel een redelijker prijs in gelijkwaardige uitwisseling gaan vragen. Daarmee nog altijd ook rekening houdend met een stukje toegankelijkheid voor iedereen of ten minste voor zoveel mogelijk mensen.

Ja, velen hebben moeite met de geldstroom (wat ook een weerspiegeling is van een deel van onze nog niet aangesproken Creatie kracht en overvloed-bewustzijn), en we moeten allemaal zogezegd ‘op de kleintjes letten’, maar we moeten allemaal ook een boterham zien te verdienen.

Maar juist in de uitwisseling van energie (wat je 3D praktisch ook als dienst zou kunnen zien) mag er wel een gelijkwaardige uitwisseling aangeboden worden. Het heeft ook weer met erkenning van kernkwaliteiten en verleende diensten te maken. Met respect dus ook.

Maar zoals velen van jullie gelukkig weten,  poog ik ook al jaren mijn prijzen af te stemmen op een gelijke waarde van de uitwisseling.

Daarom ook heb ik in nu inmiddels 9 ½ jaar praktijkvoering nooit o.a. de workshop prijzen veranderd. Maar zijn bij deze dus wel de uitwisseling voor de specifieke blauwdruk activaties wat verhoogd.

 

Nieuwe specifieke Blauwdruk activaties

De specifieke Blauwdruk activaties worden ook in groepsverband gegeven, op afstand, omdat we in verbinding met elkaar een krachtig groepsveld creëren waarin je je veilig en gedragen kunt voelen, waardoor je je dieper in bewustzijn en afstemming kunt openen en daardoor dieper de activatie kunt toelaten.

Datgene wat geactiveerd mag worden in jouw is afkomstig vanuit je eigen Zijn en betreft mogelijkheden, kwaliteiten, eigenschappen en energie die volledig eigen is. Er komt dus in die zin niets bewustzijn-vreemd aan energie naar binnen. Enkel worden je eigen blauwdrukken die al aanwezig zijn in je Zijn, maar nog niet bewust, gewekt of actief, aangeraakt om dieper bewust te worden en mee te gaan resoneren in wie jij Bent, je pad van groei en ascensie.

Alles wordt afgestemd op wie jij Bent in Essentie en voor jouw hoogste Goed, en in overeenstemming met wat in het nu jouw Hoogste Goed en Zielsevolutie dient.

 

Naast afstands Blauwdruk activaties, zullen verschillende van deze activaties binnenkort ook in een nieuwetijds ‘workshop-vorm’ gegoten worden, en live in groepsverband doorgegeven en ontvangen mogen worden. Dit om ook de gelegenheid te bieden met elkaar live te verbinden, ontmoeten, uit te wisselen en bekrachtigen, wat een nog veel diepere impact mag hebben op de te activeren blauwdrukken en wellicht juist daardoor ook nog veel dieper bewust mogen worden.

Deze dagen zullen er per dag 4 blauwdruk activaties plaats mogen vinden. Daarnaast is er alle ruimte voor uitwisseling met elkaar, processen die aan de orde zijn, de energie van deze tijd die aan de orde is, meer achtergrond en uitleg van de betreffende blauwdrukken, en wat maar aan de orde komt. Het zijn diepgaande maar ook speelse dagen waarin alles mag ontstaan wat wil zijn.

 

 

Gerichte blauwdruk activaties op afstand:

 

1*Blauwdruk van je ontwakend bewustzijn

Versnelling brengend in alle mogelijke processen die al gaande zijn en of waar je telkens opnieuw tegen aan lijkt te lopen. De valkuilen van waaruit het mogelijk wordt vanuit onbewuste stromingen  toch weer terug stappen in het oude, bewuster maken.  Reeds ontwakende kwaliteiten uitvergroten, verhelderen en bewuster maken. Zodat ze ook inzetbaar worden.

Datum: maandag 15 juli van 20.00-20.30 uur

 

2*Blauwdruk van je zelf-helend en zelf reflecterend vermogen

Activatie van je innerlijk zelfhelend vermogen door dimensies van Zijn heen. Waardoor elke realiteit en dimensie in je Zijn een diepere healing kan ontvangen en in alle lagen je Multidimensionaal Zelf genezend vermogen vanuit zicht (zelf reflecterend vermogen) aangesproken kan worden. Helen vanuit een steeds dieper Bron niveau van Schepping!

Datum: 22 juli van 20.00-20.30 uur

 

 

3*Blauwdruk van jouw kernkwaliteiten

Je kernkwaliteiten worden tijdens deze activatiedieper aangetrilt en naar voren gehaald. De blauwdruk waarin je kernkwaliteiten op elke laag van Bewustzijn vorm krijgen wordt dieper geactiveerd zodat je meer en meer je eigen grootste kracht, waarheid en mogelijkheden leert kennen, aanspreken en inzetten.

Datum: 29 juli van 20.00-20.30 uur

 

 

4*Blauwdruk van Overvloed bewustzijn en heling oud armoede bewustzijn

Diepgaande heling op het zo diepgewortelde armoede bewustzijn wat zich in vele lagen manifesteert, ook nu nog. Waardoor gebrek aan overvloed, financiën of geluk niet voor je weg gelegd lijken te zijn. De oeroude overtuigingen of pijnwonden mogen aangeraakt worden en helen, waardoor het oorspronkelijk Overvloed Bewustzijn dieper geactiveerd wordt en je in staat bent om steeds meer overvloed in je leven aan te gaan trekken.

Datum: 5 augustus 2013 van 20.00-20.30 uur

 

 

5*Blauwdruk van embodyment

Ondersteuning in belichaming van alle reeds geïntegreerde groei, kennis, kwaliteiten, en de kracht, moed, daadkracht om deze daadwerkelijk dieper in de stof tot uitdrukking te gaan brengen (te gaan belichamen en leven). Diepere activatie van je Blauwdruk van embodyment helpt je om steeds hogere lagen van Bewustzijn daadwerkelijk tot in cel- en DNA niveau te ankeren en belichamen.

Datum: 12 augustus van 20.00-20.30 uur

 

6*Blauwdruk van je Missie

Diepere activatie van de Blauwdruk van je Takenpakket en Missie en activatie van je innerlijk vermogen daar dieper zicht op en meer bewuste feeling mee te krijgen. Kan leiden tot diepe inzichten en een gerichtere vormgeving aan je pad in het hier en nu.

Datum: 19 augustus van 20.00-20.30 uur

 

7*Blauwdruk van je Oorspronkelijk Zijn

Je volledig multidimensionaal potentieel wordt ten diepste aangetrilt en geactiveerd, afgestemd op waar jij bent in het nu van je Evolutie. Opdat er een steeds dieper voelen en werkelijk bewust-zijn ontstaat over wie jij Bent door alle dimensies heen, tot in de Godsvonk die je Bent.

Datum: 26 augustus van 20.00-20.30 uur

 

8*Blauwdrukken van Creatie Kracht

Activatie om je eigen Goddelijke Scheppingskracht, door alle voorgaande activaties van blauwdrukken heen, weer volledig aan te spreken en een stuk Meesterschap vanuit eigen Scheppingskracht weer daadwerkelijk te kunnen gaan activeren en belichamen.

Datum: 2 september van 20.00-20.30 uur

                        

 

Uitwisseling per activatie, bewust laag gehouden: € 33,33 per persoon.

 

 

 

Workshop-dagen met Blauwdruk activaties:

een immense bekrachtiging van je Zijn en van elkaar:

 

workshop 1: Blauwdruk activaties:

                  

Activaties van Blauwdrukken:

*Ontwakend Bewustzijn

*Zelfhelend en zelf reflecterend Vermogen

*Kernkwaliteiten

*Overvloed Bewustzijn

 

Datum: zat. 20 juli 2013 van 10.00-16.30 uur

 

 

workshop 2: Blauwdruk activaties:

 

Activaties van Blauwdrukken:

*Embodyment

*Missie

*Oorspronkelijk Zijn

*Creatie Kracht

 

Datum: zond. 21 juli 2013, van 10.00-16.30 uur

 

Uitwisseling per workshopdag: € 111,- per persoon incl. BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen

 

De workshopdag en transmissies worden afgestemd en gechanneld op het moment/de dag, de energie van dat moment, aanwezige groep deelnemers en Licht Begeleiding die daarbij aanwezig is.

 

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

  Nieuwe Ascensie & Activatie workshops voor 2013:

 

De nieuwe workshops zijn als altijd volledig afgestemd op de processen, groeithema’s en collectieve stukken die in  deze tijd aan de orde zijn, en die via zowel je persoonlijke processen als het collectief naar voren komen!!

De workshops worden altijd gecreëerd vanuit directe inspiratie, channeling en uitwisseling met elkaar, het gezamenlijke groepsveld dus maar ook afgestemd op individuele processen en kwaliteiten, in samenwerking met Al Wat Is (aanwezige frequenties, begeleiding, frequenties van het moment, etc. op Multidimensionaal niveau).

Naast tekst en uitleg vinden voor dieper inzicht en ook mentaal begrip vinden er gechannelde healingen, transmissies en activaties plaats die je dieper in je eigen Essentie helpen komen.

De workshops bieden dieper inzicht in je eigen processen en Bewustzijn alsmede in wat er gaande is in de energie, veranderingen, groei en Ascensieprocessen van het Grote Geheel.

Ze reiken diepe activaties, transformaties, groei en bewustzijn of bewustwording aan en ondersteunen je daartoe en bekrachtigen je in je eigen Zijn. En stimuleren daartoe ook tot een dieper samenwerking met elkaar, delen en bekrachtigen van elkaar en co-creatie vanuit totale Gelijkwaardigheid. Ze helpen je dus ook daadwerkelijk jouw unieke kwaliteiten in Zijn en Mens-zijn (h)erkennen, ankeren en vormgeven!

 

Deze workshops ondersteunen, activeren en bekrachtigen je op menselijk,  energetisch, Galactisch en Kosmisch niveau  in je persoonlijke Bewustwordings proces!

En helpen je jouw Goddelijk Zijn in al je kwaliteiten daadwerkelijk in belichaming (embodyment) te brengen !

 

 

De investering in jezelf voor de workshops is inclusief BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen.

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop               

 

   Inzicht in de Creatie:  Zielsfamilie

 

De enorme verdieping die dit weekend aan zal reiken, zal immense versnelling, diepgang en transformatie mogen brengen in je eigen bewustzijns-groei en Ascensiepad van het NU. Het zal diepere inzichten in je eigen connecties, contacten en verbinden brengen op heel persoonlijk hier en nu vlak, maar ook Universeel gezien!

Inzicht in je eigen Zielsfamilie en Scheppings structuren is een essentieel handvat voor je eigen Pad van Groei  en her-innering aan je eigen kwaliteiten van Meesterschap. Het kan je je eigen Scheppingsmatrix dieper helpen verstaan.

 

                                  

Zeer actueel in deze processen van Ascensie in het nu!!

 

Deze workshopdag staat in het teken van je Zielen ‘familie’. Mede Zielen die behoren bij jouw unieke Evolutiepad door de levens en dimensies heen en die nauwe verbindingen met jouw Zijn kennen. Er zijn vele gezamenlijke verbindingen en afspraken, ook in co-creatie en bij het lopen van je eigen Ascensiepad die in deze tijden steeds dieper verhelderd, aangeraakt, opgestart worden of naar komen. Het ontmoeten van Soulmates of Tweelingaspecten van jouw Bewustzijn kan vele verwarring, vragen en onduidelijkheden, maar zeer zeker ook diepgaande processen en immense groei opwekken.

Deze workshop is bedoeld om een dieper inzicht te krijgen in de Schepping van de Zielsconnecties en – familie, het hoe en waarom, hoe het tot uitdrukking word gebracht en wat redenen zijn waarom je Zielenmaatjes, Tweelingstraal of andere diepe verbintenissen in het nu weer naar je toe voelt komen.

Juist omwille van de Nieuwe Tijd en de oude afspraken m.b.t. co-creatie en Ascensie vinden dergelijke ontmoetingen met allerhande levels van Zielenfamilie in het nu grootschalig plaats!

Wanneer wij een cruciaal punt in onze bewustwording en groei bereikt hebben werken we namelijk in Ontwaken niet alleen meer voor ons eigen Zijn, maar wordt juist de grootsere connectie met Al Wat Is (bereikbaar via de Zielengroep) weer actueler en van een grootser belang.

 

Ook meer informatie in deze workshop over o.a.

Bewustwording in en van de Zielengroep, zielenfamilie, Soul Connections, tweelingstraal, - vlammen, - zielen. Zielemaatjes, karmische verbindingen, oude (verlopen) contracten tussen zielen onderling.

Persoonlijke en gezamenlijke Missie en Bedoeling.

De splitsing van het Goddelijk Zijn in de Zielsaspecten die de Zielenfamilie zijn gaan vormen. Verschillende fasen en stadia van ontwikkeling, verschillende taken, functies en coderingen binnen de Zielengroep.

The wake up call for awakening your Soulfamily.

Diepgaande heling in actuele processen binnen jouw Bewustzijn en die van de Zielengroep.

En heel veel meer.

 

Deze workshop mag een diepergaand inzicht, verheldering, Universeel overzicht aanreiken waardoor er een dieper ‘verstaan’ van je eigen processen, Zijn, Zielenfamilie aangereikt en geactiveerd mag worden. Maar biedt daarnaast handvaten en diepgaande healing binnen je eigen patronen, processen en groei.

Daarnaast zal het een ontmoetingsweekend zijn waarin zielenmaatjes, - broeders en – zusters met elkaar kunnen uitwisselen over het persoonlijk Ascensie pad, leerlessen, kwaliteiten

 

Datum 13 & 14 juli 2013 van 10.00-16.30 uur

Investering in je Zelf: € 222,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Portaal & Sterrenpoort dagen

Tijdens de krachtige Portaaldagen die gekenmerkt zijn door Meestergetallen vinden zeer krachtige initiaties op en in de aarde plaats en zo ook in het menselijk Bewustzijn. Afhankelijk van welke Sterrenpoort en Portaal het betreft komen er deze dagen zeer specifieke krachten, mogelijkheden, initiaties, healingen vrij die we gezamenlijk met elkaar dieper mogen helpen verankeren op en in de aarde, via ons eigen Bewustzijn en groei.

 

Deze dagen, die al jaren op deze belangrijke data worden gegeven helpen je om diep bewust de kracht en intenties van deze frequenties en de daarmee aangeraakte groei en healing te ervaren. En vanuit deze ervaring vormen we een ‘kanaal’ om deze kwaliteiten te helpen ankeren in en op de aarde, in de collectieve Bewustzijnsvelden of waar het dan ook maar nodig is. Dit alles ter ondersteuning van het kosmisch Plan om Moeder Aarde en dit universum te helpen bij de Creatie van de Nieuwe matrix van eenheids Bewustzijn, en zodat werkelijke Ascensie via de belichaming van ons volledig Meesterschap potentieel weer mogelijk wordt. Uiteraard gaat dat proces stap voor stap en daar spelen deze portaaldagen een belangrijke rol in, om steeds dieper Bewustzijn te initiëren en activeren, steeds dieper onze kwaliteiten en Zijn te her-inneren en verstaan en deze weer werkelijk te leren gaan belichamen, voorbij alle dualiteit en oude (karmische) pijn en onbewustzijn.

 

Deze dagen worden volledig afgestemd op de op dat moment binnenstromende frequenties en de daarvoor aanwezige Begeleiding vanuit alle uithoeken van het Universum, want vele Lichtwezens begeleiden en ondersteunen ons in dit geboorte proces van de Nieuwe aarde en de Gerealiseerde Mens of Meesterschap op aarde.

 

Na de Ultieme Shift van 21-12-'12 waarin we in volledige uitlijning met het Galactisch Hart zijn gekomen, vind er als vervolg daarvan in 2013 en verdere jaren een duidelijke nieuwe opbouw in frequenties, processen en trillingen plaats om ons zo bewust en krachtig mogelijk voor te bereiden op deze diepe initiaties die ons volledig in de Ultieme Transformatie en voorbereiding plaatsen van een diepere ‘Understanding’ van wie wij in Wezen Echt Zijn! De oude dualiteit, schaduw en karmische restanten (ook van Galactische oorsprong) worden op deze wijze steeds dieper bewust, geheeld, los gelaten en getransformeerd, opdat onze goddelijke Meesterkwaliteiten weer her-innert, geïntegreerd en belichaamd kunnen worden. Vanuit de 2013 frequentie kunnen we werkelijk gaan werken aan de verdere opbouw van de nieuwe Gouden Tijd, omdat het fundament van de Bewustzijns-shift nu gelegd is. Elk volgend Portaal betekend dus een krachtige stap voorwaarts in ons eigen Meesterschap en op weg naar de Volledige Ascensie. Maar ook in co-creatie met elkaar helpen we op deze wijze Ascensie voor alles en iedereen werkelijk neerzetten in belichaming, ook in de 3-de dimensie!

 

Je zal diepe aanrakingen in je eigen Bewustzijn mogen ervaren, diepgaande healing, inzichten, transformatie en gigantische groei en stroomversnellingen mogen ervaren tijdens deze Portaaldagen.

Tevens zal je meer inzicht en feeling krijgen met wat er momenteel gaande is op aarde in alle Planetaire en Kosmische processen, alsook in het menselijk collectief Bewustzijn, als natuurlijk in je Zelf.

 

Tijdens deze dagen werken we op diep en hoog niveau samen met Al Wat Is voor de Ascensie van Al Wat Is!

Planetaire, Galactische- en Kosmische Healing en Bewustwording, naast je eigen Meesterschap! Simpelweg omdat een steeds dieper/hoger Bewustzijn en gradatie van Meesterschap de aard heeft om in Gelijkwaardigheid met Al Wat Is te verbinden en samen te werken!!

 

Ervaring is niet nodig, wel de juiste intentie en bereidheid je Zelf te willen her-inneren in je volledig Goddelijk Potentieel!

 

 

Eerst volgende portaal dag zal plaats vinden in workshop/groepsverband op 7-7 ( 7 juli 2013)

 

 

Er zijn nog plaatsen vrij!!!

 

 

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

Het 7-7 portaal

 

Creatie portaal vanuit de Goddelijk Vrouwelijke Creatie Kracht.

Deze dag staat in het teken van het volledig indalen van de Magdalena en Isis Coderingen die via het vrouwelijke veld en in je eigen aarding en de nieuwe aarde energie mogen gaan verankeren. Een immense bekrachtiging van het Goddelijk helend Vrouwelijk Aspect wat z’n weerklank zal hebben op heel je hart potentieel en van waaruit de diepe lagen van het gekwetste Goddelijk Mannelijk Potentieel heel diep geheeld en gebalanceerd kunnen worden.

 

Zeer essentieel en bijzonder portaal met unieke nieuwe mogelijkheden binnen onze eigen groei en de Creatie van de Nieuwe Aarde!! (weke een vervolg en verdieping ook krijgt op 25 juli 2013!)

 

Op 25 juli ’13 vind een tweede 7-7 portaal plaats in vervolg op het eerste 7-7 portaal. Deze is van een extra diepgang omdat dit ook een Dag buiten de Tijd is!!!

 

 

 

Voor meer informatie en aanmeldingen, mail me op: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meer nieuwe workshops en inhoud van de workshops zijn al terug te vinden

 in de activiteitenagenda!                                         Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

Wil je ook een stuk verheldering in jouw processen en Bewustzijnsgroei ervaren? Of wens je meer te gaan meevoelen en begrijpen van wat er gaande is op aarde en in de Universele processen?

Alle workshops die ik geef nemen delen van wat zich in het Nu afspeelt met zich mee, zijn daarop afgestemd om een zo passend mogelijk beeld te krijgen van wie wij zijn, waar wij zijn en waar we naartoe gaan.

Ook veel tekst en uitleg over alles wat aan de orde is in deze tijd, vind je in de workshops die in de planning staan.

Maar is ook mogelijk (op maat) in persoonlijke consulten en sessies.

Voor meer informatie, opgave voor workshops of afspraken: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Grote voorraad-opruimingsactie van kristallen via Facebook!

Heel veel grote kortingen op de nog aanwezige voorraad Meesterkristallen en sieraden!De komende periode zullen er steeds nieuwe aanbiedingen toegevoegd gaan worden!

 

Like de pagina en zie en geniet van alle facebook-aanbiedingen op:

https://www.facebook.com/pages/Spirituele-Praktijk-Apofyliet/118093274938653 

 

Voorraad-leegverkoop

 De komende periode zullen er steeds meer kristallen en sieraden die al langere tijd op voorraad liggen hier voor extra lage aanbiedingsprijzen aangeboden worden.....de voorraad mag slinken, zonder er ruimte komt voor wat nieuws!!

 

 Kenmerken van kristallen van Praktijk Apofyliet:

 

 *Elk kristal is per stuk uitgezocht op kristal- en energetische kwaliteiten, en dus altijd van een hoogwaardige kwaliteit op alle fronten.

 

 *Alle kristallen en producten van Praktijk Apofyliet zijn krachtig werkzaam op je groei- en Ascensie processen, omdat alles wat aangeboden is werkzaam is op 13-voudig of Multidimensionaal niveau.

 

 *Geen grote inkoop waarbij kwaliteit dus wisselt of gemixt is zoals velen dat wel aanbieden (mooie en minder mooie kwaliteit als je bijv. per kilo koopt).

 

 *Prijzen liggen daardoor soms misschien iets hoger, maar daarmee heb je gegarandeerd een waardevol kristal welke je groei krachtig ondersteund!

 

 *vrijwel elk kristal is voorzien van een reading of ten minste beschrijving van eigen hand. Vaak ook voorzien van persoonlijke reading voor wat het kristal ook voor jou specifiek kan betekenen (al geldt dat nu niet voor de aanbiedingen!)

 

 *Meer tekst, uitleg, begeleiding of ondersteuning is daarnaast ook onderdeel van de service!

 

 Aanbiedingen zijn excl. Verzendkosten!

 Meer informatie of bestellen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 Zolang de voorraad strekt!! En alleen via Facebook!!!

 

 

Via deze facebook pagina vind je altijd up to date informatie, aanbiedingen, nieuwe producten en informatie over de energieën van deze tijd!!

 

 

 

 

 

Datum & tijd

Workshop

Categorie

Uitwisseling

 

 

 

 

 

Juni 2013

 

 

 

 

 

 

Zat & zon 29 & 30 juni

Master Group Ancient Egyptian Healing Light

Workshop 6:

Meesters van de Goddelijke Blauwdrukken, Faraolijnen & Ascensielijnen

Doorlopende opleiding

en Creatiegroep 

€ 222,- per persoon

 

 

 

 

 

Juli 2013

 

 

 

 

 

 

Zat 6 juli

Pillar of Light symposium: The First Stage

Met Nanco Immanuel, Mano Jozef Blazer, Willeke Jansen

 

In Nieuwegein

 

Op 6 juli 2013 zal ik samenwerken met Nanco Immanuel, Jozef Mano Blezer en Willeke Jansen tijdens het eerste krachtige Pillar of Light Symposium. Het is de bedoeling dat er deze dag veel informatie vrijkomt over de Nieuwe Aarde en er een gezamenlijk krachtveld ontstaat waarin de Pillars of Light verbonden zijn, in het veld en als personen. Een harmoniserend liefdesveld waarin we echt gaan co-creëren. Echt samen gaan staan voor de Nieuwe Aarde. Ieder is van harte welkom...

Meer informatie in deze nieuwsflits…

 

Creatie van nieuw draagvlak voor het Grote Geheel

€ 44,- per persoon + vrijwille bijdrage

 

 

 

 

Zon 7 juli ‘13

10.00-16.30 uur

7-7 portaal

 

Creatie portaal vanuit de Goddelijk Vrouwelijke Creatie Kracht.

Deze dag staat in het teken van het volledig indalen van de Magdalena en Isis Coderingen die via het vrouwelijke veld en in je eigen aarding en de nieuwe aarde energie mogen gaan verankeren. Een immense bekrachtiging van het Goddelijk helend Vrouwelijk Aspect wat z’n weerklank zal hebben op heel je hart potentieel en van waaruit de diepe lagen van het gekwetste Goddelijk Mannelijk Potentieel heel diep geheeld en gebalanceerd kunnen worden.

 

Zeer essentieel en bijzonder portaal met unieke nieuwe mogelijkheden binnen onze eigen groei en de Creatie van de Nieuwe Aarde!! (weke een vervolg en verdieping ook krijgt op 25 juli 2013!)

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

8 juli 2013

20.00-20.30 uur

Afstand Blauwdruk Activatie

8-7-6 Frequenties/activatie

 

Zie info in deze nieuwsflits

 

€ 11,11 per persoon

 

 

 

 

Zat 13 en zon 14 juli ‘13

10.00-16.30 uur

Inzicht in de Creatie:  Zielsfamilie

 

De enorme verdieping die dit weekend aan zal reiken, zal immense versnelling, diepgang en transformatie mogen brengen in je eigen bewustzijns-groei en Ascensiepad van het NU. Het zal diepere inzichten in je eigen connecties, contacten en verbinden brengen op heel persoonlijk hier en nu vlak, maar ook Universeel gezien!

Inzicht in je eigen Zielsfamilie en Scheppings structuren is een essentieel handvat voor je eigen Pad van Groei  en her-innering aan je eigen kwaliteiten van Meesterschap. Het kan je je eigen Scheppingsmatrix dieper helpen verstaan.

 

Deze workshopdag staat in het teken van je Zielen ‘familie’. Mede Zielen die behoren bij jouw unieke Evolutiepad door de levens en dimensies heen en die nauwe verbindingen met jouw Zijn kennen. Er zijn vele gezamenlijke verbindingen en afspraken, ook in co-creatie en bij het lopen van je eigen Ascensiepad die in deze tijden steeds dieper verhelderd, aangeraakt, opgestart worden of naar komen. Het ontmoeten van Soulmates of Tweelingaspecten van jouw Bewustzijn kan vele verwarring, vragen en onduidelijkheden, maar zeer zeker ook diepgaande processen en immense groei opwekken.

Deze workshop is bedoeld om een dieper inzicht te krijgen in de Schepping van de Zielsconnecties en – familie, het hoe en waarom, hoe het tot uitdrukking word gebracht en wat redenen zijn waarom je Zielenmaatjes, Tweelingstraal of andere diepe verbintenissen in het nu weer naar je toe voelt komen.

Juist omwille van de Nieuwe Tijd en de oude afspraken m.b.t. co-creatie en Ascensie vinden dergelijke ontmoetingen met allerhande levels van Zielenfamilie in het nu grootschalig plaats!

Wanneer wij een cruciaal punt in onze bewustwording en groei bereikt hebben werken we namelijk in Ontwaken niet alleen meer voor ons eigen Zijn, maar wordt juist de grootsere connectie met Al Wat Is (bereikbaar via de Zielengroep) weer actueler en van een grootser belang.

 

Ook meer informatie in deze workshop over o.a.

Bewustwording in en van de Zielengroep, zielenfamilie, Soul Connections, tweelingstraal, - vlammen, - zielen. Zielemaatjes, karmische verbindingen, oude (verlopen) contracten tussen zielen onderling.

Persoonlijke en gezamenlijke Missie en Bedoeling.

De splitsing van het Goddelijk Zijn in de Zielsaspecten die de Zielenfamilie zijn gaan vormen. Verschillende fasen en stadia van ontwikkeling, verschillende taken, functies en coderingen binnen de Zielengroep.

The wake up call for awakening your Soulfamily.

Diepgaande heling in actuele processen binnen jouw Bewustzijn en die van de Zielengroep.

En heel veel meer.

 

Deze workshop mag een diepergaand inzicht, verheldering, Universeel overzicht aanreiken waardoor er een dieper ‘verstaan’ van je eigen processen, Zijn, Zielenfamilie aangereikt en geactiveerd mag worden. Maar biedt daarnaast handvaten en diepgaande healing binnen je eigen patronen, processen en groei.

Daarnaast zal het een ontmoetingsweekend zijn waarin zielenmaatjes, - broeders en – zusters met elkaar kunnen uitwisselen over het persoonlijk Ascensie pad, leerlessen, kwaliteiten.

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 222,- per persoon

 

 

 

 

Maandag 15 juli 20.00-20.30 uur

Afstand Blauwdruk Activatie

 

Zie info in deze nieuwsflits

Afstand activaties voor iedereen

€ 33,33 per persoon

 

 

 

 

Vrij 19 juli

De diepere Essentie van jouw Zijn gaan verstaan

Meer info volgt tzt

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

 

 

 

 

 

Zat. 20 juli . 10.00-16.30 uur

Blauwdruk activaties:

                              

Activaties van Blauwdrukken:

*Ontwakend Bewustzijn

*Zelfhelend en zelf reflecterend Vermogen

*Kernkwaliteiten

*Overvloed Bewustzijn

 

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zon. 21 juli 2013 10.00-16.30 uur

Blauwdruk activaties:

 

Activaties van Blauwdrukken:

*Embodyment

*Missie

*Oorspronkelijk Zijn

*Creatie Kracht

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Maandag 22 juli 20.00-20.30 uur

Afstand Blauwdruk Activatie

 

Zie info in deze nieuwsflits

Afstand activaties voor iedereen

€ 33,33 per persoon

 

 

 

 

Do 25 juli ‘13

10.00-16.30 uur

Tweede 7-7 portaal en dag buiten de tijd

 

Creatie portaal vanuit de Goddelijk Vrouwelijke Creatie Kracht.

Deze dag staat in het teken van het volledig indalen van de Magdalena en Isis Coderingen die via het vrouwelijke veld en in je eigen aarding en de nieuwe aarde energie mogen gaan verankeren. Een immense bekrachtiging van het Goddelijk helend Vrouwelijk Aspect wat z’n weerklank zal hebben op heel je hart potentieel en van waaruit de diepe lagen van het gekwetste Goddelijk Mannelijk Potentieel heel diep geheeld en gebalanceerd kunnen worden.

 

Zeer essentieel en bijzonder portaal met unieke nieuwe mogelijkheden binnen onze eigen groei en de Creatie van de Nieuwe Aarde!!

 

Doordat het vanuit de Maya filosofie ook nog eens de Dag buiten de Tijd is, biedt dat de openingen om nog dieper door de Sluiers van Creatie binnen te gaan, als vervolg op het eerste 7-7 Portaal!

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zat & zon 27 & 28 juli

Master Group Ancient Egyptian Healing Light

Workshop 7:

Heilige Plaatsen en multidimensionale Portalen,

deel 1

Doorlopende opleiding

en Creatiegroep 

€ 222,- per persoon

 

 

 

 

Maandag 29 juli 20.00-20.30 uur

Afstand Blauwdruk Activatie

 

Zie info in deze nieuwsflits

Afstand activaties voor iedereen

€ 33,33 per persoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info vind je door

op de betreffende workshops te klikken, of mail:

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                                   Willemien Timmer

                                                    T. Harkeswei 25

                                                     8408 CG Lippenhuizen

 

                                                    www.apofyliet.nl

                                                    www.praktijk-apofyliet.nl

                                                    www.apofyliet-kristalshop.nl

                                                    www.kristallenschedels.nl

 

                                                   info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                   

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                                   Willemien Timmer

                                                    T. Harkeswei 25

                                                     8408 CG Lippenhuizen

 

                                                    www.apofyliet.nl

                                                    www.praktijk-apofyliet.nl

                                                    www.apofyliet-kristalshop.nl

                                                    www.kristallenschedels.nl

 

                                                   info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                   

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J