Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

Dit is de nieuwsflits van 29 september 2005 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Artikel: Woelige tijden

*Nieuwe updates op de website www.apofyliet.nl

*Verslag eerste Transformatie Lichtwerk Workshops

*Inspiratie beurs 9 oktober 2005 te Drachten

*Bijzondere nieuwe cadeaus in de Kristalshop

*Aanbiedingen in de Kristalshop

 

 

         *Woelige tijden

 

Woelige tijden zijn aangebroken. Er gebeurd heel veel om je heen, maar ook innerlijk. Steeds duidelijker zijn veranderingen te zien, ook in de wereld en de mensen om je heen. Soms positief, soms naar het lijkt negatief. Er veranderd veel, er transformeert veel, en dat kan soms verwarrend en onstabiel aanvoelen. Waar is je grond, waar is die ‘zekere’ factor? Waar moet je nog Kracht, geloof, hoop vandaan halen? Het is soms werkelijk zwaar, moeilijk, verwarrend. Waar is dan dat Liefdevolle hart waar je al zo lang aan werkt, waarom krijg je niet een respons?

Ook het weer lijkt hieraan mee te werken. Het druilerige triestige weer is in aantocht, het stormt in de nacht. Soms lijkt het precies dat te weerspiegelen wat je innerlijk voelt.

Ook wij zitten weer in de nodige transformatie processen. Het houdt niet op, het staat nooit stil. Soms zou je willen dat je even een pas op de plaats zou kunnen maken, maar de groei, de schoonmaak raast enkel verder. Er wordt meer gezuiverd, meer oude rottigheid naar boven ‘getoverd’ om te transformeren tot Licht, tot geloof, tot hoop, tot het vinden/behouden van je eigen Kracht.

En ja, soms is dat zwaar, tergend zwaar. En ja, soms ook vallen er tranen. Ongewilde of ongeplande situaties of mensen waarvan je afscheid ‘moet’ nemen. Maar ook nog steeds de factoren onbegrip, veroordeling en angst die anderen naar je terug spelen. Die in feite ook stukjes zijn die je in jezelf nog verder tot Heelheid mag laten komen. Zo confronterend soms, zo pijnlijk soms ook. Maar ook de Waarheid van die ander mag hierin weerspiegeld worden, hoe deze dat ook naar voren brengt. Een waarheid die niet altijd fijn is om onder ogen te zien, omdat we die ander (vanuit ons positieve denken en geloof) toch voor meer waar hadden aangezien. Een waarheid die soms verdrietig is te ontdekken. Hoeveel harteloosheid er toch nog in mensen kan leven, hoeveel angst, hoe weinig Kracht, geloof, vertrouwen en hoop. Hoe sterk het materialisme hen voort drijft, zonder geest, zonder bezieling. En hoe pijnlijk is het niet te ervaren dat die ander de ogen nog zo stijf gesloten houdt, zo weigert om te ZIEN. Terwijl wij niets liever willen dan de ander te helpen tot inzicht te komen, tot ontwaken te stimuleren.

Dat doet soms pijn.

Maar ook dat is onderdeel van onze leerlessen en processen. Van onze eigen stukjes groei, met vallen en opstaan. Het vasthouden van je Licht, het niet langer meegaan in negativiteit, stukken van de ander, angst of dualiteit.

De dualiteit tiert welig op het moment. Licht en donker worden steeds meer tegenover elkaar gezet. We hebben de keuze…te allen tijde! Waar ga je in mee? Waar wijdt jij je leven aan?

Open je ogen en ontwaak! Het is TIJD! Tijd om de keuze voor je hart, je Licht te maken. Tijd om te ontwaken, te Transformeren wat je kan. Hoewel ook deze weg soms zwaar is, onbekend, biedt het ook Kracht, Hoop, Geloof, Liefde en Licht! Zelfs in die momenten dat je alleen op de wereld bent, dat heel de wereld tegen je lijkt te zijn. De Lichtmeesters en Engelen waken over je, steunen je, bieden Kracht, Troost en Liefde. En groeien zul je! Met vallen en opstaan wellicht, maar een ding is zeker: er is progressie, groei en ontwikkeling! En je zult nooit meer dezelfde zijn!

 

Ook wij maken deze dingen mee, dagelijks en al maanden duurt een zware strijd voort. We zitten midden in een groot en diepgaand Transformatieproces waarmee vele eeuwen karmische strijd mogen worden opgelost. De manieren om hiermee om te gaan zijn niet altijd makkelijk. Soms gewoonweg moeilijk en tergend pijnlijk. Hoe te handelen? Hoe te reageren? Hoe in je Licht te blijven? Hoe voorkomen dat je er toch in mee gaat? Niet weer meegaan in de oude strijd van eeuwen geleden, maar hoe? Hoe ga je om met al die veroordeling over wie jij BENT? Wij zien oorzaak en gevolg, zien consequenties en krijgen meer inzicht, maar de ander blijft weigeren het Licht te willen zien, de positiviteit, de goedheid in te zien. En houdt vast aan Duisternis, Angst, oordelen en kritiek. Hoe ga je daarmee om? Soms wil je de ander wel door elkaar schudden om de ogen te openen…

Nee….makkelijk is anders. Maar het is o zo belangrijk voor onze Ziele groei, onze Ziele verbindingen, ons Ascensie proces.

Als de ander niet de ogen WIL openen, dan toch zorgen dat jij ze open houdt, opdat je niet je eigen groei ten onder doet gaan, opdat je niet opnieuw dezelfde valkuilen blindelings in loopt zoals je misschien al eeuwen deed. Het blijft een kwestie van bewust Zijn en bewust blijven, te allen tijde. Opdat ieder z’n eigen verantwoordelijkheid draagt!

 

De Middeleeuwen zijn voorbij, de tijd van veroordeling op die Middeleeuwse wijze zou ook voorbij moeten zijn. Helaas blijkt het tegendeel zich nog altijd te bewijzen door hen die blind blijven staren en weigeren te ontwaken, die vasthouden aan kritiek, emoties, oordeel en vooral aan ANGST.

Okee, je beland misschien niet meer in een kerker of op een brandstapel, maar alleen al de energetische speren, vuren en wat dan ook wat door de ander onbewust naar je toe geworpen wordt, verschilt vaak niet eens zo veel van die fysieke martelingen uit die oude tijden. Als je gevoelig bent, dan voel je dat en maakt dat geen enkel verschil: De worsteling, veroordeling en ‘marteling’ is dezelfde. (De kracht van negatief denken en veroordeling wordt nog door zoveel mensen onderschat!)

Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die hiermee of met dergelijke processen worstelt in deze tijd. En ik weet ook uit ervaring hoeveel moeite dit kan kosten, maar ik vraag jullie, vanuit mijn hart:

Waak over al die mensen (hoe moeilijk dan ook) die jou veroordelen, die je niet begrijpen, die vastzitten in angst, wrok, materialisme, onbewustzijn, die weigeren zichzelf te zien voor wie ze Zijn en vast zitten in veroordeling, duisternis, angst of wat dan ook. Hou je hart voor hen open, stuur hen je Licht, healing, Kracht, moed en hoop. Opdat het onze Taak als Lichtwerker is!

Ook ik blijf dit proberen, hoe moeilijk soms ook. En uiteraard val je soms even terug. En ook dat is niet erg, ook dat is groei, mits je je ervan bewust blijft!

In onze processen naar Bewustzijn hebben wij het soms zwaar, dat ontken ik niet. Maar de keuze en het Pad die deze zielen maken/kiezen (het onbewust blijven, niet willen ZIEN, etc) is vele malen zwaarder dan waar wij doorheen gaan!

 

Hou dus de hoop vast, de positiviteit en je eigen Licht en Kracht!!! Roep de Lichtmeesters en Engelen op voor hulp, steun, begeleiding en Wijsheid en Kracht! Weet dat er goed voor ons gezorgd wordt. En weet dat er wel degelijk naar je geluisterd wordt!!!

Weet ook dat je zoveel hulp en Licht kunt verwachten als je zelf niet oordeelt en je blijft inzetten voor die ander!!!

Het versterkt je eigen Licht en Kracht ook veelvuldig!

 

Ik wil hierbij graag ook alle ‘Aardse Engelen’ bedanken die ons steunen in dit proces, die ons bijstaan met Licht, Kracht en hulp, die een luisterend oor bieden en die vooral ook onbevooroordeeld met ons mee kunnen leven!

 

Met hernieuwde Kracht, Liefde in mijn hart, vol Vertrouwen en Moed,

 

© Willemien, 29 september 2005

 

 

 

*Verslag eerste Transformatie Lichtwerk Workshops

 

Inmiddels zijn er al weer 2 Transformatie Lichtwerk Workshops achter de rug. De eerste

workshop was “Ra en de Hathors”  en de tweede was de Kracht van de Witte Lotus/

Inwijding in de Witte Lotus”.

Deze zeer bijzondere workshops, waarin we werkten met bijzondere tools voor

Transformatie en healing waren zeer bijzonder in hun soort. We mochten heel veel healing

en zuivering in ons Bewustzijn en onze energie systemen ontvangen. Zuivering en

Transformatie van oude, soms heel oude, stukken die we nog met ons mee droegen. Tijdens

de Workshop Ra en de Hathors werd er vooral veel healing gebracht in oude Egyptische

incarnaties, tempel levens en inwijdings levens (waar en wanneer ook in de geschiedenis).

Zodat alles van de Oude Wereld wat beperkend heeft gewerkt of nog steeds beperkend

werkte in je leven opgeruimd mocht worden en plaats mocht maken voor de Nieuwe Energie

van deze Tijd.

We reisden af naar de oude Lichtstad Achetaton (op de plaats die tegenwoordig Amarna heet,

in Egypte), om hier connectie te maken met de Hoogste Wijsheid, de Goddelijke Zonnekracht

en opnieuw verbonden te worden in Eenheid. Zonder alle dualiteit of oude stukken uit deze of

andere inwijdingslevens, zonder alle stukjes karma die verbonden zijn aan tempel en

inwijdings levens (macht, onmacht, seksuele misbruiken, inwijdingen, symbolen, etc.) en die

ons voor de Nieuwe Tijd niet langer dienen, maar eerder kunnen belemmeren.

We mochten schitterende healing klanken van de Hathors in ons Wezen ervaren, die diepgaande

healing en Transformatie teweeg brachten. We reisden af naar Venus om directe verbindingen

met de Hathors te bevestigen en te verankeren. Voor super krachtige soundhealing.

We werden door Ra volledig getransformeerd in zijn Gouden Stralen en werden ingewijd in de

Eerste Gouden Straal van Ra, die ook als tool gedownload werd in onze systemen. Een bijzonder

krachtig healingtool wat inzetbaar is voor ons zelf, maar ook voor al ons Lichtwerk voor Moeder

Aarde.

Kortom: het is teveel om op te noemen. Er mocht schitterend en bijzonder healingwerk

plaatsvinden onder leiding van de Lichtmeesters, Ra en de Hathors.

 

Daarna volgde de gecombineerde workshop De Kracht van de Witte Lotus/ Inwijding in de

Witte Lotus. Ook deze Lichtwerkers Workshop was een zeer bijzondere dag, met zeer veel

bijzonder healingwerk, maar weer van een heel andere orde. Op deze dag mochten we kennismaken

met de Eenheidskrachten van de Witte, Roze en Blauwe Lotus, waarmee zelfs in Lemurie al gewerkt

 werd, en daarna veelvuldig ook in de Egyptische tempels. De bijzondere helende krachten van

deze Lotussen werden verankert en verenigd in ons Bewustzijn, wat tot bijzondere Transformaties

en diepgaande healing leidde. De bijzonder zachte, maar hoge Kracht van de Lotus energieën

werkte tot in de diepste en hoogste lagen van ons Bewustzijn door, waarbij het alles heelde wat

aan de oppervlakte kwam, wat ons niet langer dient in ons Proces van Ascensie.

De Lotussen vertegenwoordigden diverse dimensies en er werd dan ook contact gelegd met

diverse dimensies en geheel op diverse dimensionale niveaus.

De Witte Lotus bracht vooral zuivering en Transformatie. De Roze Lotus vooral Liefde en Eenheid,

zachte vrouwelijke Goddelijke energie, Heelheid. De Blauwe Lotus bracht diepe zuivering,

bewustwording, groei, verbindingen en Kracht. Elk van deze Lotussen vertegenwoordigd meerdere

dimensies, elkaar aanvullend en of overlappend, waardoor je heel je Multidimensionale Wezen

meenam in deze Transformaties.

De uiteindelijke versmelting/inwijding leidde ons tot een zeer hoog Eenheidslicht waarbij een

Kristallijne Lotus geplaatst werd in ons hart. Dit was zeer bijzonder en krachtig.

Daarnaast werden er ook healingtools ‘gedownload’ die bijzonder krachtig zijn, en de Hoogste

Eenheid en Zuiverheid bevatten, als middel voor je eigen Trasformatie processen, voor zelf-healing,

healing voor anderen, maar ook toepasbaar zijn voor Aardehealing.

Kortom: ook deze workshop was enorm bijzonder en krachtig.

 

Er mochten in beide workshops diepgaande Transformaties plaats vinden, onder goede begeleiding.

Vele Engelen en Lichtmeesters ondersteunden en begeleiden ons, waardoor ieder precies dat

aangereikt kreeg waar zij aan toe was, maar ook passend in ieders Plan en Ascensie proces.

Veel meer informatie kan ik hier nu niet over delen, het meeste is informatie geweest voor de

deelnemers zelf terwijl we ons open stelden voor deze healingen en mochten ontvangen. Wie weet

verschijnt het te zijner tijd ooit op de site.

Belangrijk voor de deelnemers was om dit zelf te ervaren en zij weten/ervaren welke goede

Krachten dit heeft mogen brengen en welke Transformatie heeft mogen plaatsvinden.

 

Wil je zelf een dergelijke bijzondere workshop meemaken? Kijk in de Activiteiten Agenda voor

de geplande Lichtwerk Transformatie Workshops! Of mail me voor reacties, eigen ervaringen

en of aanmeldingen!!!

 

© Willemien Timmer, 26 september 2005

 

Er is nog een enkele plek vrij bij de onderstaande  Lichtwerk Transformatie workshops:

 

*Vrijdag 14 oktober: Werken met de Kracht en Magie van Merlin

*Vrijdag 4 november:  Inwijding: De 12 Gouden Stralen van Ra

*Vrijdag 25 november 2005: Ra en de Hathors

*Vrijdag 16 december 2005 (middag): Werken met de Kracht en Magie van Merlin

*Vrijdag 3 februari 2006: Werken met de Kracht en Magie van Merlin

 

 

 

*Inspiratie beurs 9 oktober 2005 te Drachten

 

Op 9 oktober 2005 wordt er in de Lawei te Drachten een informatieve beurs over spiritualiteit georganiseerd.

Je kunt hier diverse stands vinden met informatie van verschillende praktijken, behandelwijzen, therapieën en mogelijkheden.

In de workshopzaal (podium van de kleine theaterzaal) is een programma met diverse

workshops van 15 tot 30 minuten, waaraan je actief kunt deelnemen.

Spirituele Praktijk Apofyliet zal ook een tafeltje ‘bezetten’ op deze beurs en we heten je van harte welkom om eens kennis te maken met alle mogelijkheden die Praktijk Apofyliet te bieden heeft!!!

Helaas zijn verkoop en behandelingen tijdens deze beurs niet mogelijk!

 

Plaats: Schouwburg De Lawei , Drachten

Datum: 9 oktober 2005, 10.30 – 17.00 uur

Entree: Vanaf 12 jaar en ouder 7,50 euro

 

 

*Bijzondere nieuwe helende cadeaus in de Kristalshop

 

Nieuw in het kristalshop assortiment zijn kalenders voor het jaar 2006, boordenvol

met super mooie kristal en edelsteen foto’s, gemaakt door Willemien Timmer.

Uitgeven in eigen beheer door Spirituele Praktijk Apofyliet en nergens anders

verkrijgbaar, hierdoor nog unieker!!! Keuze uit 2 verschillende ontwerpen.

 

Laat je inspireren door de helende krachten die uit de foto’s spreken!!!

 

Model 1:                Model 2: 

 

 Kijk voor meer informatie, prijzen en levertijd op www.apofyliet.nl in de Kristalshop!!!

 

 

*Opruimings Aanbiedingen in de Kristalshop:

 

Foto:

Artikel code: Apofyliet cluster 001

Prijs: Van 18,- euro nu voor 16,50 euro!!!                  

Afmetingen: 6 cm lang, 5,8 cm breed, 4,8 cm hoog

Kenmerken: Zacht groen, enkele grote punten, heldere puntjes, op moedergesteente. Let op: Hogere verzendkosten i.v.m. het gewicht!!

Korte reading op dit kristal: De zacht groene Straal en Engelen werken sterk door dit kristal heen. Het kristal brengt zachtheid in denken en voelen. Lost oud verdriet op en verbind je sterker met je Hoger Zelf en eigen Licht. Het brengt zachte healing in oude verbindingen. Hersteld connecties met je Hoger Zelf en de Engelen. Het brengt een hoge Ik Ben trilling met zich mee en brengt hierdoor helderheid in Doelen en Taken.

 

Foto:

Artikel code: Pyriet knuffel 001

Prijs: Nu 6,50 euro             

Afmetingen: 2 cm lang, 2,2 cm breed, 1,5 cm dik

Kenmerken: Gepolijste vorm, wat zeldzaam is bij pyriet.

Korte reading op dit kristal: Het Gouden Licht van hemel en aarde in een kristal ‘gevangen’. Dit kristal brengt je een diepe verbinding met de kern van moeder Aarde en aard je systeem zodanig dat je stevig geaard in het leven kunt staan. Tegelijkertijd helpt het je om je Hoger Licht naar de aarde te trekken, zodat je dit ook werkelijk meer kunt belichamen op aarde.

 

Foto:

Artikel code: Seleniet knuffelsteen 003

Prijs: Nu 7,- euro                

Afmetingen: 4 cm lang, 2,5 cm breed, 2 cm dik, omtrek 6,7 cm

Kenmerken: ovale vorm, halftransparant, met mooie wit oplichtende glans

Korte reading op dit kristal: heldere en zachte kracht ineen. Dit kristal is sterk verbonden met het Licht van de Nieuwe Tijd. Het brengt transformatie en healing. het kristal verbind je met Engelen en je eigen gidsen. Het hersteld verbindingen met Lichtsferen en kan je leren communiceren met de Engelenrijken. Het brengt Vleugels van Licht in je systeem aan.

 

Foto:

Artikel code: Heldere citrien punt 002

Prijs: Nu voor 13,50 euro    

Afmetingen: 2,5 cm lang, 1,5 cm breed, omtrek 4,2 cm

Kenmerken: heldere pure citrien (dus GEEN gebrande amethist!), schitterend puntje! Goudgeel van kleur.

Korte reading op dit kristal: Dit stralende kristal helpt je graag om meer helderheid in je zonnevlecht in te brengen. Hierdoor wordt je gesterkt in je Eigen (Vuur) Kracht. Het helpt je ook om je 3-de chakra af te schermen voor invloeden van buitenaf. Het brengt helderheid in het Eigen Weten. Het kristal versterkt, brengt Vreugde en positiviteit.

 

Foto:                

Artikel code: Egyptisch Onyx ei 002

Prijs: Nu 21 euro                

Afmetingen: 7 cm lang, 5 cm breed, omtrek ‘buik’ 16,5 cm

Kenmerken: Diverse zachte kleuren, en dan voornamelijk zacht groen en rood/roze. Veel diepte in dit ei. Schitterend exemplaar.

Korte reading op dit kristal:  Zachte liefdevolle healing en Engelen Kracht brengt dit kristal. Met een roze (energie) van het hart, met het zachte groen van de Ware Liefde. Om open in het leven te staan, in verbinding met Spirit, in verbinding met je eigen Hoger Zelf, in verbinding met de Lichtrijken. En tegelijkertijd stevig geaard te staan en verbonden met Moeder Aarde.

Dit kristal draagt verbindinghen naar de Engelen en natuurwezens in zich, dus zowel hemel als aarde.

Het brengt zachte heling van het hart en Hoger Hart, opdat je meer in contact komt met je eigen Wezen (je Hoger Zelf en Ik Ben Licht). Het heelt een gekwetst innerlijk kind en leert je opnieuw te genieten en te vertrouwen.

Dit kristal werkt op vele lagen tegelijkertijd. Van oppervlakkig tot in de diepte. En hierdoor brengt het grote schoonmaak en transformatie!

 

Foto:                

Artikel code: Zwarte Obsidiaan 005

Prijs: Van 6,- euro nu voor 5,50 euro!!!

Afmetingen: 2,7 cm lang, 2,5 cm breed, 2 cm dik

Kenmerken: diep zwart, beetje een bolvorm

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt meer bewustzijn en inzicht in de eigen processen. Soms confronterend, soms bevestigend. Het verruimd je aura voor meer eigen waarheid. Het helpt je om eigen (ontwikkelings) stukjes onder ogen tew zien. De stappen die al doorlopen zijn in je ontwikkeling en de stappen die nog voor je liggen, kan dit kristal aan je openbaren.

Het brengt de waarheid voor je Zelf aan het Licht!

Het verbind je ook met je aarding om de losgelaten en bewust gemaakte stukken af te voeren. Het brengt ook kracht en krachtige transformatie teweeg in je systeem.

 

 

 

Kijk voor meer nieuws, updates en wijzigingen op www.apofyliet.nl en op de nieuwe dochter site:                                                                             www.praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

Dit was de nieuwsflits van 29 september 2005 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

info@praktijk-apofyliet.nl