Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits 2 januari 2010         

 

 

 

In deze tussentijdse nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Channeling Melchizedek over 2010

*Nieuwe Ascensie Activatie workshops in 2010

*Grootse aanbiedingen & leegverkoop in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Lieve allemaal,

 

Allereerst een stralend, inspirerend, warm, liefdevol, bewust jaar toegewenst met enorme Bewustzijnsgroei!

Vanwege een bijzondere gechannelde boodschap over het jaar 2010 verschijnt toch vrij vlot op de vorige nieuwsflits, deze tussentijdse nieuwsflits met daarin een deel van de informatie, de rest is terug te lezen op de website!

 

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Channeling Melchizedek over 2010

© Willemien Timmer 31 december 2009.

 

In de allerlaatste ascensie activatie workshop van 2009 (integratie van een jaar vol Transformatie op 29 dec. 2009) werd ter afsluiting van alle healingen en ter voorbereiding op het nieuwe jaar met alle nieuwe energie, mogelijkheden, initiaties, activaties en uitdagingen via Melchizedek een blik geworpen op de thema’s en energieen van 2010.

Deze channeling is uiteindelijk nu uitgewerkt tot tekst, daar er misschien meer mensen zijn die hierin geïnteresseerd zijn en/of kan wellicht verhelderend werken op jouw eigen Pad van groei naar Meesterschap.

De gechannelde informatie vind je verderop, maar voor de goede orde dienen we eerst nog wat meer thema’s, activaties, healingwerk en energieën van 2009 onder de loep te nemen om beter te kunnen begrijpen waarover Melchizedek spreekt. En om de lijn van het Grotere Plan van Creatie op ons eigen ad van Bewustwording beter te kunnen begrijpen, en het voorgaande bewandelde Pad te verhelderen, welke geleid heeft naar de frequenties en uitdagingen van 2010.

 

 

Een korte terugblik op de meest essentiële energie, processen, uitdagingen, healingwerk en initiaties van 2009 binnen het Grote Geheel en Collectief Menselijk Bewustzijn:

 

Voor meer info hierover zie de artikelen op de website:

New Rainbow Codes: The New Rainbow Light Codes

13-de Rainbow Code: artikel The Ultimate 11-11-11 Portal of Transformation

 

Vanaf het 11-11 Portaal op 1 januari 2009 werden er gedurende het jaar, via diverse Portalen voor het eerst the New Rainbow Codes op aarde geïnitieerd t.b.v. het Ascension proces. Tijdens verschillende workshops dit jaar hebben we ons afgestemd op dit planetaire en Kosmische proces en wat dat inhield voor onze eigen processen. Tijdens een van deze ascensie activatie workshops (The Ultimate 11-11-11 Portal op 11-11-09) werd zelfs de 13-de Rainbow Code (Turkoois-Goud) gecreëerd en geactiveerd.

De ascensie activatie workshop The Ultimate 12-12 Portal op 12 december 2009, vond plaats op de dag van de initiatie van de 12-e New Rainbow Light Code: de Zwart-Gouden frequentie die veel oude karmische belasting in een nieuw Licht zou plaatsen. Tijdens deze workshop werd ook doorgegeven door Melchizedek dat op 21 december 2009 (winter zonnewende) de “Tweelingstraal frequentie’ van deze Zwart-Gouden Straal geactiveerd zou worden, namelijk de Wit-Gouden Codes. Vanaf deze datum zouden deze twee Rainbow Codes als een spiralende dans om elkaar heen draaien door de aarde, het collectief bewustzijn en het Universum. Om uiteindelijk op het 11-12 Portal (29 december 2009) tot versmelting te komen met elkaar, opdat de Wit-Gouden coderingen alle voorgaande initiaties van Rainbow Codes zou gaan overstralen. Waarmee de cyclus van initiaties van de New Rainbow Codes definitief verankert zou worden.

Op 29 december 2009 (het 11-12-11 Portaal) vond de integratie workshop plaats die een bijdrage mocht leveren aan alle processen en groei die doorlopen zijn in het transformatie jaar 2009. om vanuit ons overkoepelend Bewustzijn (Monade) tot diepgaande integratie te kunnen komen waardoor alle groei, leerlessen en aangeraakte stukken van dit jaar verankert konden werden in heel ons Multidimensionaal Zelf. Eventuele laatste restjes aan healingstukken of thema’s behorend bij de energieen van 2009 kregen hierdoor ook kans op een krachtige afronding, ondersteuning en/of healing.

 

 

 

 In het hele jaar 2009 werd er tevens hard gewerkt in vele verschillende ascensie activatie workshops en persoonlijke groeistukken aan het duale Atlantische grid, welke meer en meer bloot is komen te liggen in de afgelopen jaren van frequentie verhoging.

Dit dualiteits grid, welke gecreëerd is door dualiteit gecreëerd in de Galactische sferen (en dus hogere dimensies binnen ons Zijn) is een afspiegeling om de Ultieme dualiteit op aarde in 3D te ervaren. Dit grid, welke een weerspiegeling is van de leerlessen die we ten tijde van Atlantis op aarde, in 3D tot uitdrukking hebben gebracht, is al die duizenden jaren door Moeder aarde vastgehouden. Door het verval in dualiteit zoals dat ten tijde van de eindtijd van Atlantis in 3D verankerd is in ons Collectief Bewustzijn heeft er vele duizenden jaren voor gezorgd dat we vele duale stukken in ons Zelf dienden uit te zuiveren, bewust te worden, te erkennen, herkennen en omarmen.

Echter door alle initiaties en frequentieverhogingen van de afgelopen jaren waardoor het Bewustzijn enorm potentieel tot groei kon ontwikkelen, is dit grid meer naar de oppervlakte aan het verschuiven omdat de juiste tijd is aangebroken om ook dit grid te schonen, zuiveren en bewust te worden/her-inneren.

In 2009 werden steeds meer van deze velden aangetrilt en getriggert wat er voor zorgde dat velen door zeer intense, diepe processen heen konden gaan. Echter het betekende ook enorme triggers (en dus ook valkuilen) die aangewakkerd werden van het Ego Zelf. Dat betekende ook een ultieme stoot aan Ego energie die ten tonele verscheen, enkel en alleen met de Bedoeling doorzien, herkend en omarmt te worden. Helaas is dit proces uiteraard nog lang niet afgerond en dat betekend dat velen zich nog steeds in deze valkuilen en sluiers van onbewustzijn over deze processen bevinden, ook vele zogenaamde “Lichtwerkers’ die daarmee hun ware Potentieel nog niet kunnen her-inneren en integreren.

Veel jaloezie, agressie, Ego, spiritueel Ego, sneaky manieren van het Ego om (soms zelfs onbewust) nog te kunnen manipuleren, zichzelf op de borst te kloppen, hechten aan materie, kopieer gedrag, ‘vingertjes wijzen’ en schuld afschuiven in plaats van naar binnen te kijken, asociaal gedrag, valuilen, niet eigen verantwoordelijkheid pakken, kans op psychoses, vasthouden aan oude aangeleerde (Lichtwerk-)technieken en denkwijzen zonder dat daar enige vorm van vernieuwing binnen kon stromen, etc. kwam daarbij in 2009 dus ook versterkt naar de voorgrond. Vele oude duale patronen konden daarmee vrij spel krijgen.

Maar nogmaals, niets gebeurd voor niets, alles dient de Hogere Bedoeling dat alle patronen gaandeweg (h)erkent, doorzien, omarmt en dus getransformeerd worden.

Essentiele Key in deze processen is een diepgaande aarding gerefereerd aan de nieuwe frequenties of 5D frequenties van de Nieuwe aarde. Deze grids zijn  al geruime tijd klaar en worden meer en meer geactiveerd. De oude manieren van aarden, healingwerk, etc. bieden dus ook geen echte bijdrage meer omdat ze resoneren op de oude energie, en geen aansluiting kunnen vinden op de nieuwe verhoogde frequenties.

Aarding met heel je Bewustzijn is dus de sleutel. Anders bestaat/bestond de reële kans dat je door eigen blinde vlekken, onbewustzijn of versluierd zicht (vanuit de frequenties van het Atlantisch grid) misleidt wordt, je valkuilen met open ogen in stapt, geen onderscheidingsvermogen bezit voor wie je ‘ aan de lijn hebt’ in connecties met andere velden van Bewustzijn, etc.

Het is en was dus door dit Atlantisch grid best oppassen geblazen en keer op keer verwijst dit naar het belang van aarding in de nieuwe frequenties, eerlijke zelfreflectie keer op keer opnieuw, het streven bij alles wat je doet naar hoogste Bewustwording en Zuiverheid. Maar vraagt ook van je Ziel en mens-zijn om nu eindelijk je verantwoordelijkheid op je te nemen. There’s no way back. Woorden die ik zo vaak en zo intens heb gehoord het afgelopen jaar. De verandering zet door, er is geen ontkomen aan, maar dat vraagt ook van ons om ons volledig bewust te zijn in zoverre als waar je staat in jouw groei) van onze Taken, Missie, rollen en verantwoordelijkheden hierin.

Ook onze zogenaamde ‘donkere rollen’ die we in het nu of in eerdere incarnaties hebben gespeeld zijn daarbij van ultiem belang en vormen vaak zelfs de sleutels tot enorme Bewustzijnsgroei in het hier en nu. Maar zolang als we daar voor weg blijven lopen, er omheen blijven draaien omdat we de moed, het lef, vertrouwen, de kracht of ons verantwoordelijkheidsgevoel daar niet aan kunnen verbinden, komen we niet door die stukken heen. En blijven ze versluieren en je vasthouden in onbewustzijn. Ook al ben je op sommige lagen al verder bewust of ontwikkelt.

Er zijn in vele ascensie activatie workshops afgelopen jaar enorme openingen gecreëerd, zacht en liefdevol, maar ook met enorme Kracht, om steeds meer Licht binnen te brengen in het duale Atlantische Grid, dat heeft ertoe geleid dat voorlopers in het Ascensie proces enorme transformaties hebben doorlopen. Echter dit vroeg uiterste krachtinspanning, diepgaand vertrouwen en onnoemelijk veel lef van alles die hieraan meegewerkt hebben, want de uitdagingen waren enorm.

Uiteraard ligt er nog veel werk in het verschiet, maar een essentieel stuk van het Atlantisch grid welke door Moeder Aarde vastgehouden wordt in resonantie is inmiddels geopend. Dit leverde voor betrokkenen diepgaande en vaak oeroude persoonlijke Ziele-processen op. Maar tegelijkertijd leverde dat ook cruciale openingen in dit grid welke gekoppeld zijn aan het Collectief Menselijk Bewustzijn. Dat betekend dat ieder die daar klaar voor is, hiermee de gelegenheid aangereikt heeft gekregen om via het Collectief Veld, waar we allen deel van zijn, op een makkelijker manier de eigen processen omtrent Ego Zelf, Atlantis en zelfs veel verder dan dat, op de eigen Devine Timing aan te kunnen gaan. Omdat de weg geopend is dit jaar om tot e diepste wortels te kunnen gaan helen en herstellen.

 

 

 

Door alle frequentie verhogingen, initiaties, activaties, Sterrenpoorten, initiaties op en in de Aarde en het Collectief, de Galaxy en het Universum werden de diepste processen van de onderste 3 chakra’s (met name) sterk aangetrilt dit jaar, om hier de eerste openingen naar meer verdieping en Bewustwording te creëren.

Er werd een start gemaakt van het steeds dieper openen van onze ultieme belemmeringen in groei en bewustzijn, die vastgehouden worden in ons eigen onderste chakrasysteem. Voor een ieder hield dat eigen individuele en wellicht wat andere processen in, maar voor vrijwel iedereen zijn ze meer dan intens, diepgaand, heftig, uitdagend en misschien soms zelfs angstaanjagend geweest. Diepe doodsangsten, diepe Ziele-trauma’s, alles wat in eerste instantie aan de oppervlakte lag werd ‘wakker gekust’ om stap voor stap steeds verder aangeraakt, uitgediept, aangegaan te worden. Dit proces heeft enorm veel gebracht dit jaar in persoonlijke en collectieve processen, maar zal in de komende jaren nog steeds verder de verdieping ingaan. Bij sommigen is slechts het ‘topje van de  ijsberg’ geopend. Steeds diepere lagen zullen aangeraakt mogen gaan worden om tot herstel, (h)erkenning en heling te mogen komen.

Echter de eerste openingen roepen veelal de meeste angst, weerstand op, misschien zelfs een diepe schok. Deze eerste openingen triggeren het meest. Naarmate we steeds meer in deze lagen, velden, Wezenslagen en dimensies (gekoppeld aan de thematieken van de onderste 3 chakra’s) doordringen, komen we tevens steeds meer in een flow van groei en gaat dit gaandeweg makkelijker worden, naarmate we bekender raken met deze wezenslagen van ons Bewustzijn. Immers sommige van deze delen van ons zijn , zijn al zo lang afgescheiden of afgesloten geweest dat wanneer de deur voor het eerst weer op een kier gaat, de thema’s, processen, pijnen, angsten, dualiteitstukken etc. ons als niet-eigen kunnen voorkomen.

Des te meer we in deze velden gaan werken in ons Zelf, ze opschonen, helen, omarmen en (h)erkennen, des te meer gaan we ons deze delen van ons Zijn her-inneren, en komt de nieuwe flow van groei steeds meer op gang en stromen we steeds makkelijker van het ene in het andere proces. Zoals we dat kennen van onze groei door de afgelopen jaren heen.

Deze healingsprocessen echter zullen ook de komende jaren steeds dieper mogen gaan uitreiken naar de diepste wortels en het ontstaan van de persoonlijke Ziele-trauma’s en ballast welke in de onderste chakra’s mee gedragen worden. Daarbij zullen intens diepe dualiteits/afscheidings aspecten van ons Bewustzijn in diverse Multidimensionale lagen aan het Licht mogen komen. Dat vergt opnieuw veel moed, lef, durf, vertrouwen en doorzettingsvermogen, maar ook Kracht van ons, om alles werkelijk aan te gaan. En deze processen vragen van ons ook daadwerkelijk onze Verantwoordelijkheid weer op ons te nemen. Afschuiven of er voor weg lopen is in deze processen niet meer mogelijk als je er werkelijk innerlijk voor kiest tot in je hoogste Zijn op te schonen. Immers, dit is ‘the one and only’ weg naar Volledig Bewustzijn en Meesterschap.

Dat houdt in dat Bewustzijn, Zuiverheid en Meesterschap op elke laag, in elk deelaspect van ons Wezen hersteld, her-innert en actief geleefd kan worden in al onze dimensies.

Dus dienen we daarvoor ook Verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor alles wat we creëren ongeacht in welke laag, dimensie of aspect van ons Zijn, om onze Ware Potentie in ons Heel Zijn op alle lagen ten volle te kunnen leven!

 

 

De Roep van Gaia om te versmelten met haar Hart en daarmee met je diepste aarding en verankering was daarom ook afgelopen jaar dieper en grootser dan ooit te voren. En zal ook komend jaar de essentiële sleutel zijn om dwars door de diepte lagen van ons Wezen heen te kunnen gaan.

Versmelting met het Hart van Moeder Aarde, om van daaruit in Her-innering aan ons eerder gesloten verbond met Gaia, vanuit totale gelijkwaardigheid te kunnen samenwerken.

Aarding tot in je diepste Wezenslagen was en is een ‘must’ wil je verder in je Multidimensionaal Zijn groeien en is van levensbelang om je Missie, jouw Droom, de Droom van Moeder Aarde & die van het Universum te creëren en volbrengen!

        

© Willemien Timmer 31 december 2009.

 

 

 

Channeling Melchizedek over 2010

© Willemien Timmer 29 december 2009.

 

 (Hieraan voorafgaand en tussentijds vonden gechannelde healingen , activaties en initiaties plaats die via verschillende frequenties en Lichthulp begeleid werd, omtrent een zeer diepe verankering en aarding voor de afronding van groeiprocessen en thema’s van 2009. en voorbereidings activaties voor 2010. Hier uit voortvloeiend kwam de informatie van Melchizedek op gang…)

 

“2010 vormt de uitdaging om alle polariteit weer te laten versmelten waardoor ook in jou dat Heilig Huwelijk gesloten kan worden. Waarin de polariteiten versmelten zogezegd boven en beneden, links en rechts, mannelijk en vrouwelijk, dualiteit en Eenheid. Dat je nog meer, nog dieper weer Thuis kunt komen in je Zelf.

En vanuit die versmelting van polariteiten zogezegd je mannelijk en vrouwelijk deel die je beide bent en draagt, kunnen versmelten tot een androgyniteit waarin beide in balans, hand in hand, in je leven en je Spirit bestaansrecht krijgen.

Waarin je vrouwelijke sensitieve, intuïtieve, ontvankelijke staat  hand in hand mag gaan met de draagkracht, de daadkracht, het zetten van stappen, van je mannelijke kant.

Zonder dat je van de ene polariteit in de andere hoeft te schieten. Beide heeft bestaansrecht. En mag er tegelijkertijd zijn. 

Gedurende heel 2010  zal dat het hoofdthema zijn: Het Heilig Huwelijk binnen je Zelf.

Waaruit nieuwe Creatie, nieuwe Schepping kan en mag plaats vinden.

Waarmee dus ook steeds meer je eigen Scheppend Vermogen gestimuleerd en bekrachtigd zal worden. Om vele facetten van polariteit en dualiteit op hogere en diepere lagen, zal daarin steeds meer samengebracht worden. Om te versmelten tot een Heilig Vuur. Het Vuur van Creatie. Als Scheppingskracht van versmelting …”

 

Lees hier verder….

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Voorproefje: enkele nieuwe Ascensie workshops in 2010

 

2010…gekenmerkt door weer geheel nieuwe energieën, frequenties en veranderingen, brengt uiteraard ook geheel vernieuwde hoogfrequente workshops voort om zo up to date mogelijk afgestemd te zijn, worden en of blijven op alle veranderingen en energieën die op aarde werkzaam zijn.

Dat betekend met de vele nieuwe Poortopeningen ook vernieuwde en verdiepende connecties in je Zelf en het Universum ontdekken, die werkzaam zijn in je en om je heen en nieuwe mogelijkheden creëren op ons Pad van Ascensie.

 

Enkele van deze nieuwe workshops afgestemd op de frequenties van dit jaar, vind je hier onder:

 

 

Egyptian Healing Light © / Ascensie Activatie workshop (mix workshop)

…a new beginning in a new Matrix of Creation…

 

Het jaar 2010: een 3-jaar, waarin de ultieme versmelting mag gaan plaats vinden tussen mannelijk & vrouwelijk van waaruit androgynie (en dus geïntegreerd Meesterschap) geboren mag gaan worden. I.s.m. onder andere Isis, Osiris en Horus.

Nieuwe openingen, activaties en versmelting van mnl/vrl in je eigen Bewustzijn.

 

Nieuwe openingen, activaties en her-inneringen in je eigen Scheppingskracht en moments of Creation. Verbindingen met en healingen op eigen Ziele-extensies die nog in afscheiding bestaan en het Pad van Versmelting belemmeren.

Creations of the New Dawn of your Existence! Bewustwording en healing van aardse, Galactische en Kosmische scheppingen binnen je eigen Bewustzijn binnen dit Universum.

Vanuit Mannelijk en/ of Vrouwelijke extensies, en het samenbrengen, helen en laten versmelten daarvan in Bewust-zijn.

Creatie van nieuwe realiteiten vanuit je eigen Meesterschap en Multidimensionaal Zijn.

We werken deze dag o.a. vanuit de Hallen van Amenti waarin vele Goddelijke Sleutels opgeslagen liggen, m.b.t. oude coderingen, methodes en technieken vanuit het Antieke Egypte in haar Gouden tijd. Verder zullen we via Amenti ook vele Lichtsteden in de aarde tegen komen, die nog altijd deze Gouden Tijdperk coderingen hebben weten vast te houden.

We zullen daarbij ook samenwerken vanuit Eenheid en gelijkwaardigheid met vele grote Meester Bewustzijnsvelden als Ascended Masters, Engelen, Natuurwezens, Starnations, dolfijnen- en Walvissen Bewustzijn, Christus Bewustzijn, Witte Broeder- en Zusterschappen en vele andere hoogfrequente velden.

De Gouden sleutels tot Ascensie zullen we in zoverre als mogelijk is (afgestemd op de Devine Timing) mogen activeren, her-inneren en verankeren in het Collectief Bewustzijn. Afgestemd op het Grote Geheel en het Nu-moment. Opdat er nieuwe mogelijkheden voor groei, Bewustwording en Meesterschap geopenbaard kunnen worden.

Integratie van Gouden Tijdperk Bewustzijn (vanuit welke aardse tijdperiode dan ook) in versmelting met het Hier en Nu van waaruit Nieuwe Creatie en Vormgeving geboren kan worden, afgestemd op deze tijd in het Nu. Voor de Creatie en verankering van de Nieuwe Gouden Tijd.

 

Datum: zaterdag 16 januari 2010

Tijden: 10.00 tot ongeveer 17.00 uur

Investering in jezelf: € 111,- incl. koffie, thee en soep.

Voor aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

                   --------------------------------------------------------------

 

 

Crystal Light Teachings ©:

New Crystalline Codes for Ascension

 

Specifiek thema van deze dag:

Nieuwe openingen en activaties van de Kristallijnen Rasters in Moeder Aarde

 

Deze dag staat in het teken van verbindingen leggen vanuit een Nieuwe Staat van Bewustzijn om van hieruit grootschalig aardehealingwerk te kunnen en mogen verrichten in samenwerking met vele Lichthulp. De kristalwezens zullen in deze dag een grote rol gaan spelen in gelijkwaardige uitwisseling, ondersteuning en samenwerking voor dit healingwerk, welke gericht zal zijn op onze eigen Bewustzijnsgroei, die van Moeder Aarde en het Collectief Bewustzijn. We zullen deze dag vooral gericht zijn op her-activatie van de al-oude Kristallijne Rasters in Moeder Aarde die oude informatie, coderingen en Sleutels tot het Gouden Tijdperk in zich dragen. De vervuiling, stagnaties en belemmeringen die in de loop der eeuwen op deze velden zijn gaan plakken zullen we zo veel als mogelijk mogen gaan zuiveren, doorzien, helen en transformeren. opdat deze velden, waarop ook ons Bewustzijn is aangesloten en waarop wij mee resoneren, weer in een steeds hogere trilling kan gaan uitstralen. Dit zal ieders Bewustzijnsgroei enorm mogen versnellen en ondersteunen, opdat het Aarde Bewustzijns Raster daarmee een enorm nieuwe Lichtimpuls zal ontvangen en Moeder Aarde geholpen wordt zichzelf steeds  verder te verplaatsen naar de 5D frequenties.

Er zal samengewerkt worden, naast diverse kristalwezens en – velden met vele andere grote Bewustzijnsvelden, vanuit Universeel Bewustzijn en Perspectief. Maar ook Lady Gaia zal een grote Rol mogen vervullen, als Hoger Bewustzijn van Moeder Aarde, deze dag.

 

 

Datum: zaterdag 30 januari 2010

Tijden: 10.00 tot ongeveer 17.00 uur

Investering in jezelf: € 111,- incl. koffie, thee en soep.

Voor aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

                            -------------------------------------------------------

 

 

Ascensie Activatie Workshop:

Multidimensional connection with crystal skulls:

 

Specifiek thema van deze dag:

Activating the new codes in the (old) crystal skull Consiousness!

                                            

Meer algemene inhoud van deze workshopdag:

Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal

Bewustzijn mbv kristallen schedels. Multidimensionaal Ascensie healingwerk!

 

Deze dag gaan we op diep en hoog niveau de velden van het individuele en Collectief Kristallen Schedel Bewustzijn gaan verkennen en ervaren. Deze ervaringen die healing, bewustwording en enorme groeiversnellingen zullen aanreiken, zullen een enorme verdieping brengen in je contact met de kristallen schedels. Het zal een dieper ‘verstaan’ naar voren brengen van je eigen uitwisseling, aantrekkingskracht en samenwerkingsverband met de kristallen schedels. Ook zullen bepaalde dualiteitvelden in je Zelf en in het Collectief geschoond mogen worden, opdat je met een meer verhoogt Bewustzijns visie deze Bewustzijnsvelden kunt benaderen, ervaren of ermee leert samen werken.

Dit brengt je verdieping, nieuwe visies, samenwerking op meerdere niveaus tot stand en maakt je kritischer/realistischer en veel sensitiever voor de juiste kristallen schedel(s) en of het werkelijk je Ziels Bedoeling is daar iets mee te mogen doen.

In samenwerking met de aanwezige kristallen schedels zullen we meerdere activaties in ons eigen Bewustzijn mogen ontvangen waardoor onze eigen verbinding met de kristallen schedels, onze Bedoeling vanuit het Hoger Perspectief, steeds helderder zal gaan worden. Opschoning, (h)erkenning, zuivering en herstel van oeroude karmische verbindingen en oude contracten met het kristallen Schedel Bewustzijn of aanverwante velden zullen hiermee mogelijk ook aan het Licht komen om tot herstel te brengen. Zwarte contracten, machtsmisbruik, egodoeleinden worden hierin doorzien, geheeld, getransformeerd. In je Zelf, maar ook in het Collectief Schedel Bewustzijn.

Dergelijke ‘zwarte matrixen’ weerhouden je om te zien wat Werkelijk IS en kunnen illusies voorhouden aan je Bewustzijn, omtrent het (samen)werken met kristallen schedels, maar ook je verbinding met hen. Mogelijk zullen we onder begeleiding van vele Lichthulp en kristallen schedels delen van deze matrixen mogen opschonen, Opdat het Kristallen Schedel Collectief ook steeds in de eigen Oorsprong hersteld kan worden en meer mee kan gaan stromen in een hogere trilling in de nieuwe frequenties die vrij komen op aarde, en daarmee een steeds zuiverder intentie en werking mogen hebben voor ieder die met deze Krachtige Meesters mag samenwerken.

Dit betekend tevens een enorme verdieping in je eigen Bewust-Zijn en brengt enorme bevrijding van oude dualiteitstukken met zich mee.

Maar ook verdieping in je uitwisseling, contact en samenwerking met kristallen schedels.

Voor degenen die eerder de kristallen schedel workshops hebben gevolgd, kan deze workshop wellicht interessant zijn, omdat we in deze workshop veel meer velden van het Kristallen Schedel bewustzijn en de mogelijkheden daarvan gaan verkennen!

 

(Deze workshop is echter heel verschillend van de eerdere kristallen schedelworkshops). Deze workshop is niet bedoeld als ‘eerste kennismaking’ met kristallen schedels en hun energie!!!!

 

Datum: zondag 31 januari 2010

Tijden: 10.00 tot ongeveer 17.00 uur

Investering in jezelf: € 111,- incl. koffie, thee en soep.

Voor aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

Meer nieuwe workshops begin 2010 zijn o.a.:

 

* Multidimensional connection with our Brothers & Sisters

(Ascended Masters and Light Beings)

 

* Crystal Pillar of Light matrix activation I, II en III

 

* Multidimensionaal groeien in eigen bewustzijn/meesterschap

 

* Keys of Light activation & integration

 

*Nieuwe Egyptian Healing Light © Workshops

 

 

Meer nieuwe workshops en inhoud van de workshops zijn al terug te vinden in de activiteitenagenda!       

Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*Mega aanbiedingen in de kristalshop

 

Er zijn nog een aantal kleinere en een paar grotere Kristallen Schedels die nog een nieuw Thuis zoeken.

Ook zijn er nog een aantal mini kristallen schedels hangers!

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mega leeg verkoop Apofyliet Kristalshop per direct

 

30 % korting op de hier onder volgende artikelen.

Klik op de betreffende link om alle kristallen in de uitverkoop te zien.

De kristallen met 30 % korting hebben een *** achter hun artikelcode!

Op alle prijzen, vermeld op de site, gaat de 30% korting nog af bij bestelling!

Zolang de voorraad strekt! Kortingen gelden niet op verzendkosten.

 

30 % korting op:

*Rookkwarts

*Fluoriet

*Apofyliet

*Seleniet

*Oranje & honing Calciet

*Witte calciet

*sieradensets

*labradoriet hangers (AAA kwaliteit)

*diverse andere hangers (staat per het artikel onder de link aangegeven!)

*Arkansas grote knuffelstenen XL

*Bergkristal dubbeleinders

*Hemimorfiet

*Egyptische onyx bollen (niet op de site, maar in de Shop te vinden!)

*Howliet bollen (niet op de site maar in de shop) doorsnede ongeveer 3,5 cm.

Prijs € 15,- min 30% korting!

 

*Hematiet bollen (niet op de site maar in de shop) doorsnede ongeveer 3,5 cm.

Prijs € 25,- min 30% korting!

 

*carneool & chalcedoon knuffels (niet op de site, maar in de Shop te vinden!)

 

*Arkansas punten (niet op de site, maar in de Shop te vinden!) diverse

afmetingen en erg lage prijzen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand


Januari 2010

 

 

 

 

 

zat. 5 & zon.
6 jan. ‘10
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 4.3
Werken met de Goddelijke
van het Gouden Egyptisch Bewustzijn

 

De opleidingsgroep is al vol!

 

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

zat. 16 jan. ‘10
10.00-17.00 uur

Egyptian Healing Light © Mix workshop:
…a new beginning in a new Matrix of Creation…

Specifieke thema’s voor deze dag:
Het jaar 2010: een 3-jaar, waarin de ultieme
versmelting mag gaan plaats vinden
tussen mannelijk & vrouwelijk van
waaruit androgynie (en dus geïntegreerd
Meesterschap) geboren mag gaan worden.
Nieuwe openingen, activaties en versmelting
van mnl/vrl in je eigen Bewustzijn.

Nog 2 plaatsen vrij!

 

€111,-
per persoon

zat. 23 & zon.
24 jan. ‘10
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 4.4
Atlantische Kennis voor deze tijd integreren:
Kristallen Schedels

 

De opleidingsgroep is al vol!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

zat. 30 jan. ‘10
10.00-17.00 uur

Crystal Light Teachings ©:
New Crystalline Codes for Ascension


Specifiek thema van deze dag:
Nieuwe openingen en activaties van de
Kristallijnen Rasters in Moeder Aarde

Nog 4 plaatsen vrij!

 

€111,-
per persoon

zon. 31 jan’10
10.00-17.00 uur

Multidimensional connection with crystal skulls

Specifiek thema van deze dag:
Activating the new codes in the
(old) crystal skull Consiousness!

Nog 4 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J