Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

                   Apofyliet Nieuwsflits 30 januari 2008 

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

 

*Artikel: Wat is er gaande in deze bijzondere tijd….

*Nieuw: Workshops Egyptian Healing Light ©

*Wijzigingen workshops Almere

*Nieuwe kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

Lieve allemaal,

 

Bij deze een korte nieuwsflits met enkele wijzigingen en nieuwe workshops.

Er is veel in beweging bij iedereen sinds het begin van januari 2008, zo ook bij ons,

wat fantastische nieuwe mogelijkheden aanreikt voor hen die ervoor open staan.

Verderop in deze nieuwsflits kun je hier meer over lezen en vind je ook de ‘vruchten’

hiervan terug in de vorm van geheel nieuwe workshopmogelijkheden.

 

Dat we allemaal met de Stroom des Levens in deze tijd mogen mee gaan….

 

Stralende hartegroet,

Willemien

 

 

* Artikel:     Wat is er gaande in deze bijzondere tijd….

 

In deze bijzondere tijd waarin de trilling zo sterk verhoogd en de energieën enorm

stromen is een nieuwe fase van groei, manifestatie en Bewustwording aan de orde

van de dag.

De transformaties die momenteel mogelijk zijn, zijn enorm en van Multidimensionale

omvang. We kunnen nu Werkelijk al die oude delen van ons Zelf helen, in balans

brengen, her-inneren en nieuwe vorm geven.

Mede dankzij de mogelijkheden van de 1:1:1 Poorten (zowel op 1 januari 2008, als

op 19 januari 2008) gaat alles in verhoogd tempo en zijn er volop mogelijkheden

voor iedereen om uit te reiken in ieders eigen Zielenfrequenties voor fantastische

transformaties.

In samenwerking met andere Lichtwerkers, Grote Lightbeings en Moeder Aarde

hebben we afgelopen prachtig healingwerk mogen verrichten voor het herstel van

Oorspronkelijke lijnen vanuit de begintijden van Lemurië. Deze krachtige

Multidimensionale healingen zijn bedoeld voor Werkelijk Herstel van de Oorspronkelijke

Lichtkrachten die ieder in zich draagt. Voor de Wereldvrede en Galactische Vrede, opdat

Ook. Niet alleen mochten deze verbindingen hersteld en geheeld worden, ook mochten

we deze doortrekken tot het Hart van Creatie van Moeder Aarde en Grote Centrale Zon,

maar ook door alle oude Atlantische en Egyptische tijdslijnen heen. Belangrijke oude

Lichtcoderingen mochten hierbij vrijkomen, ontwaken en her-innert worden, Tweeling-

straal Verbindingen van Grote Master Beings als Pan en Pandora, Ay en Tiya, Achnaton

en Nefertiti en anderen, hersteld worden, waarmee weer toegang verleent wordt door

enorme Krachten en de her-innering aan onze eigen Oorspronkelijke Tweelingstraal

ook weer via het Collectief Veld ervaren en her-innert kan worden. Zoals Sananda en

Maria Magdalena deze in hun tijden op aarde verankert en gedragen hebben.

Ook de Lichtwerkers die hieraan mee werkten, en als hun juiste Kosmische timing was

aangebroken, mochten Tweelingstraal verbindingen her-inneren, ermee versmelten en

het voor eens en altijd te herstellen in het OorsprongsLicht.

Dit biedt enorme nieuwe openingen en Lichtpotentieel binnen je Zelf als Kosmisch

Wezen en brengt een enorme Transformerende Bewustzijnsgroei met zich mee!

Herstel van het beginsel van de Galactische oorlogen, die momenteel op aarde hun

weerklank nog steeds hebben, mocht hiermee ook een eerste stap nemen in

Verandering en heling.

 

Deze tijden zijn nu werkelijk aangebroken, lieve Lichtwerkers. De tijden van passief

toekijken zijn voorbij. Het is werkelijk tijd om in actie te komen en te gaan staan voor

we wij Zijn, onze Oorsprong beetje bij beetje verder te her-inneren, neer te zetten en

te manifesteren.

Oud ego, karmische patronen en conditioneringen nu echt voor eens en voor altijd in

de Spiegel der Waarheid te aanschouwen en verantwoordelijkheid te nemen voor onze

Oorspronkelijke Bedoeling waarvoor wij op Moeder Aarde wilden komen in deze

tijdsperiode.

Het ‘wijzen met de vinger’ (afschuiven) is voorbij. Zo ook de tijd voor het terugvallen

in slachtofferschap of macht. De tijd van oordelen en veroordelen, naar je Zelf of de

ander is voorbij.

Het is werkelijk tijd om op te staan. Er is nog veel werk te verrichten voordat we

werkelijk de Verlichting in zullen gaan stappen op Planetair en Galactisch niveau! Er

moet nog veel gebeuren, geheeld worden, hersteld worden, bewust gemaakt en

uitgebalanceerd worden.

De laatste maanden van 2007 waren uitermate goed in het uittesten van hoeveel

egopatroontjes nog op sluikse wijze in onze genen aanwezig zijn. Velen vielen door

de mand door de valkuil van ego. Maar goed nieuws: ook dat was bedoeld als

waardevolle leerles in Bewustwording! Hoe gewend zijn we aan onze patronen en

reacties en hoe makkelijk grijpen we daarop terug? Misschien zelfs zonder te beseffen

dat het ego-patroontjes zijn?

De eind maanden van 2007 waren in die zin ultiem om al die schaduw nog naar de

voorgrond te halen, uit te spelen, het Licht te laten zien. En bij de ‘omslag’ van energie

vanaf de eerste 1:1:1 poort op 1 januari was de energie ‘omslag’ bijna fysiek te proeven.

De nieuwe stroming is in volle kracht en neemt met de dag toe. Dat biedt gelegenheid

om al die stukjes die in het eind van 2007 de kop opstoken nu vanuit de Vernieuwing te

 aanschouwen. En wellicht heb je al gemerkt hoeveel makkelijker deze stukken nu los te

laten zijn, getransformeerd worden, alleen al door er in alle eerlijkheid, naaktheid en

oprechtheid naar te kijken.

En elke keer dat dergelijke oude thema’s of ego-patroontjes los komen voel je de

Bevrijding en een diepe innerlijke Vreugde, verwondering voor het leven misschien

zelfs. Het is Werkelijke Bevrijding en een steeds dichter komen bij ons Ware Zelf.

De opening van de 1:1:1 Poort op 19 januari 2008 zette deze nieuwe stromingen en

mogelijkheden pas echt Kracht bij en bood gelegenheid om je Zelf op vele hogere

Frequenties van Zijn te ontmoeten en onderzoeken. Deze Lichtpoortfrequenties waren

ultiem en hebben vele nieuwe Poorten in je Zielenwezen geopend, waardoor

Lichtcoderingen voor jouw Ascensie en die van de hele planeet gaandeweg meer

her-innert mogen worden.

 

De mogelijkheden zijn dus enorm als je je niet langer verzet tegen de nieuwe stroming.

Echter hou je de rem er op, al is het maar een klein beetje, en blijf je kijken door de

gekleurde bril van dualiteit, dan kan het zwaar zijn, of zwaarder worden zelfs. Ook jouw

Ziel vraagt je nu in deze tijd om je in alle Eerlijkheid voor de Waarheid van je Ziel open

te stellen. Pas dan kun je echt de vruchten plukken van alle groei die je al doorgemaakt

hebt. Pas dan ook zul je gaan zien wat je al gedaan, bereikt hebt, en ligt het Pad van

verdere groei werkelijk open en bloot voor je neus.  Dan zul jij ook kunnen putten uit je

grootse Zielservaringen, her-inneringen van eeuwen kunnen healen en integreren en ga

je pas echt de Grootsheid van wie jij Bent ervaren in elke cel en elke ‘uithoek’ van je

Wezen. En kan dit vorm aan gaan nemen, opdat je ook Werkelijk je eigen Droom, en die

van Moeder Aarde kunt leven en belichamen!

Dan ook zul je zien hoeveel zwaarte, onbewustzijn, dualiteit en ego-patronen op alle

lagen van Zijn nog steeds vragen om Licht, healing en Bewustwording en kun je in

overeenstemming met je Ziel hier werkelijk in alle Volheid voor gaan!

Wij zijn er klaar voor…jij ook???

 

Namaste, in het Licht van Onvoorwaardelijke Liefde,

 

© Willemien Timmer, 30 januari 2008

 

 

 

*Nieuw: Workshops Egyptian Healing Light ©

 

Egyptian Healing Light   ©  - Workshops

 

 

Deze workshops zijn gebaseerd op de Universele Oorspronkelijke Energieën en

inwijdings energieën zoals ik deze her-inner vanuit vele Egyptische incarnaties en

Lichtcoderingen vanuit mijn Ziel. Daarom ook voelde ik dat ik deze technieken en

frequenties die in verschillende workshops uitgedragen mogen worden, ook Egyptian

 Healing Light genoemd mogen worden.

Echter deze technieken werden in deze veelal Egyptische incarnaties herinnert vanuit

mijn Oorsprong en ingezet, maar hun Werkelijke Oorsprong is Universeel en Kosmisch.

Je hoeft dan ook niet perse een heel directe verbinding met de Egyptische energie,

Goden of Godinnen te ervaren om deze workshops te kunnen volgen. Ze zijn

oegankelijk voor iedereen die zich hiertoe vanuit het hart of de Ziel aangetrokken voelt.

 

Vanuit mijn her-innering aan vele Egyptische incarnaties op diverse dimensie niveaus

van ontwikkeling, Taak en Levensdoelstellingen zijn deze Lichtcoderingen, technieken

en Poorten in mijn Bewustzijn gaandeweg weer meer geopend in deze incarnatie.

Opdat ze wijsheid, Kennis, ervaring en bovenal Lichtcoderingen bevatten die essentieel

zijn voor deze Nieuwe Tijd.

De afgelopen jaren zijn we vele malen in mijn ‘Thuis’- land Egypte geweest om deze

coderingen in mijn systemen te activeren, her-inneringen ‘op te halen’ , transformaties

tot stand te brengen en Lichtfrequenties ook te brengen aan die specifieke plekken,

waarmee ook het Bewustzijn van die Tempelfrequenties of Heilige Kracht Plaatsen

weer geactiveerd en hersteld mochten worden.

Dit Lichtwerk reikt dus alle kanten op: het is voor de bewuste plaatsen zelf, voor

Moeder aarde, Sterren connecties, je Zielengroei, etc. van belang.

Al vele jaren (sinds mijn kindertijd) zijn deze her-inneringen en daarmee gepaard

gaande processen, activaties, transformaties en inwijdingen gaande en is nu de tijd

er nu rijp om naar buiten gebracht te worden voor hen die hun hart voelen

resoneren op deze frequenties!

 

Samenwerking in Verbondenheid

Onder de energieën van Egyptian Healing Light werken we in deze workshops samen

met vele grote Meesters van het Oude Land van de Zon, zij die de Poorten tot onze

Werkelijke Kern hebben weten vast te houden en zullen ons begeleiden op onze weg

terug naar Huis.

Dit kunnen zij op velerlei wijzen doen. Bijv Isis via zachte genezende, liefdevolle

energieën, die je door processen van pijn en eenzaamheid dragen. De Hathors via

krachtige helende klanken die alles in je laten resoneren op de frequenties van Licht.

De Gouden Krachten van Ra voor Gouden Wijsheid, Inzicht, Vreugde, Zonnigheid.

Horus, Nephthys, Amon, Sechmet, Nechbet en vele anderen.

Ook mijn eigen Goddelijk Bron Bewustzijn zal een zeer belangrijk kanaal vormen in

deze workshops opdat mijn Goddelijke Vonk, die de Seshat/Thot energie in essentie

en versmelting van Tweelingstralen is, welke ik inmiddels volledig heb mogen integreren

en her-activeren, deze coderingen en Kronieken van de Oorsprong door de eonen heen

heeft vast weten te houden en die de drijfveer is dat de juiste tijd hiervoor is

aangebroken om naar buiten te treden en in alle Volheid her-innert te worden.

Ook de enorm transformerende krachten van het kristallen schedel Bewustzijn zullen

hierbij mogelijk via transmissies bij mogen dragen in diepe transformatie en

bewustwording.

 

De Egyptian Healing Light (EHL) workshops helpen je om je eigen Multi-dimensionaal

Bewustzijn steeds verder te leren opschonen, activeren, bewust worden, verkennen

en (her)-ontdekken waardoor al je Lichtpotentieel uiteindelijk weer (h)erkend,

aangesproken en ingezet mag worden voor je Zelf, de ander en Moeder Aarde. Tijdens

deze workshops zullen we niet alleen in ons eigen Bewustzijn deze verbindingen weer

mogen ontdekken en activeren, maar werkt dit ook door naar het Collectief Bewustzijn,

energie rasters met verbindingen naar Moeder aarde of plaatsen op en in de aarde,

andere dimensies van Zijn en Stellaire verbindingen. Multi-dimensionaal Lichtwerk dus!

 

 

De Egyptian Healing Light workshops op een rij:

 

1.     Sounds of Light Healing                                     

2.     Key of Life Healing                                                      

3.     Masters of the Sun Light Healing/ Call of Light Healing  

4.     Keys of Light Healing I                                       

5.     Flower of Light Healing I                 

6.     Keys of Light Healing II Intensive                               

7.     Flower of Light Healing II Intensive                  

8.     Temples of Light Healing                                             

9.     Starfamily of Light Healing                                          

 

Kijk voor de inhoud en data van deze workshops hier!

Aanmelding kan via dit formulier per email

 

 

Introductie workshop EHL

Deze workshop is bedoeld ter kennismaking met de bijzondere krachten

van Egyptian Healing Light. In deze workshop maak je kennis met de

verschillende mogelijkheden, energieën en technieken. Verschillende

Meesters van het Oude Land zullen de revue passeren en passende

healing, transformatie en bewustwording mogen aanreiken via

transmissies. In samenwerking met deze Meesters zullen we ook onze

eigen Gouden Voetsporen in de Tijd meer mogen gaan verkennen als

introductie in ons eigen Gouden Pad der Werkelijkheid in deze

nieuwe tijd!

Een krachtige start en tevens introductie in de mogelijkheden en

Krachten van Egyptian Healing Light.

 

Opmerking: Vrijblijvend / los te volgen workshop /introductie

 

Workshop datum: vrijdag 21 maart 2008, 10.00- 16.30 uur

Investering in jezelf: € 111,- incl. koffie, thee, soep.

Aanmelding kan via dit formulier per email

 

 

 

*Wijzigingen workshops Almere

 

Er zijn enkele kleine wijzigingen geweest in de planning van workshops in Almere.

 

*De eerste wijziging had betrekking op workshop 1: “Kennismaking met kristallen

schedels”: deze workshop is verplaatst naar 14 september 2008!

 

*Omdat de groep voor workshop 2: “Je eigen Multidimensionale (aarde) Bewustzijn

verkennen” al binnen 2 weken vol zat, is er een nieuwe datum geprikt om deze

workshop nogmaals in Almere te geven. Deze nieuwe datum is: 13 april 2008.

 

*Hieronder vind je het complete overzicht:

 

Apofyliet Transformatie Lichtwerk workshops in Almere

 

Plaats: Praktijk de Adelaar

Sportlaan 41 te Almere

Mail voor aanmeldingen naar: hans@adelaarnet.nl of edwin@adelaarnet.nl

 

In samenwerking en verbondenheid met elkaar bieden Praktijk De Adelaar en Spirituele

Praktijk Apofyliet een zestal Transformatie Lichtwerk Workshops aan in 2008 in Almere.

Deze gechannelde workshops zijn volkomen afgestemd op de Nieuwe Tijdsenergie en de

aanwezige groep, onder leiding van diverse Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde en

kristallen schedels.

 

Deze workshops zijn vrij te volgen. Echter voor de workshops 3 en 4 geldt dat minimaal

vooraf workshop 2 gevolgd is.

 

Deze  workshops zijn een investering in jezelf en bieden verdieping en handvaten voor

je eigen (ascensie) groei en bewustwordingsprocessen. Maar kunnen daarnaast een

verrijking zijn voor je praktijkwerk, dagelijks leven, healingwerk voor de ander of

 moeder aarde.

 

Minimaal aantal deelnemers: 4 personen

Maximaal aantal deelnemers: 8 personen

 

Kosten en data:

N.B. Kosten zijn incl. koffie, thee en water. Voor een lunchpakketje dient zelf gezorgd

te worden.

 

Workshop:

Datum:

Kosten:

 

 

 

Kennismaking met de Krachten van kristallen schedels

 

Verplaatst naar zondag 14 september 2008.

10.00-16.30 uur

€ 120,- per persoon

Je eigen Multidimensionale (Aarde) Bewustzijn verkennen

 

Zondag 30 maart 2008.

10.00-16.30 uur

€ 120,- per persoon

Extra dag: Je eigen Multidimensionale (Aarde) Bewustzijn verkennen

 

Zondag 13 april 2008.

10.00-16.30 uur

€ 120,- per persoon

Werken met de Magie van het Merlin Bewustzijn

 

Zaterdag 31 mei 2008.

10.00-16.30 uur

€ 120,- per persoon

Werken met de Kracht van Lichtdraken

 

Zaterdag 28 juni 2008.

10.00-16.30 uur

€ 120,- per persoon

(Samen) werken met de Meesters van het Gouden Egypte Bewustzijn

 

Zondag 20 september 2008.

10.00-16.30 uur

€ 120,- per persoon

Lichtwerk met kristallen – kennismaking met kristalwezens

Zaterdag 8 november 2008.

10.00-16.30 uur

€ 120,- per persoon

 

Kijk hier voor meer informatie over de inhoud van deze workshops!

 

 

 

*Nieuwe kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

 

Zeer binnenkort kun je weer nieuwe voorraad en bijzondere kristallen in de Apofyliet Kristalshop! Check dus zo nu en dan de website: www.apofyliet-kristalshop.nl

 

Eenmaal, andermaal, als afsluiting van de maand nog enkele aanbiedingen! (geldig t/m 1 februari 2008):

 

Artikel code: The Golden Rays of Ra

Prijs: Van 9,50  nu voor 8,50 euro  (introductieprijs) flesje 2,5 -3 ml

Kenmerken: Heerlijke geur en tevens bijzonder Krachtige helende werking!!

Deze Egyptische Bloemen Essences zijn geopend en geactiveerd, verbonden en extra opgeladen met behulp

van de Tweebenige Oorspronkelijke Egyptische Ankh en kristallen schedels. En werken

hierdoor bijzonder diepgaand en krachtig.

Gebruik: Niet om in te nemen!!! Alleen voor uitwendig gebruik! Zie verder de

algemene tekst over het gebruik van deze helende bloemen essences.

Korte reading op deze helende essence:

Gouden Stralen van Goddelijk Bewustzijn stralen naar je toe en brengen je Hoger Bewustzijn dichter bij het hier en nu. Elk van de 12 Gouden Stralen van Ra is vertegenwoordigd in deze essence en activeert op verschillende niveaus je Hoger Bewustzijn. Diverse Lichtlichamen worden hiermee geopend en geactiveerd.

Ziele-herinneringen worden hiermee teruggeplaatst of geopenbaard, ie van nut zijn

voor deze incarnatie en processen van Transformatie en Verlichting.

Deze essence brengt een diepgaande uitlijning van je Goddelijk Bewustzijn met de

Aardse Blauwdruk, dat wil zeggen: het aard en ankert je in het hier en nu als Multidimensionaal Wezen/Bewustzijn.

Deze essence brengt enorme schoonmaak en transformatie op gang met zeer hoge

Lichtfrequenties, maar brengt daarnaast ook de stralende Zonnigheid van

Zonnekracht in je leven, waarmee processen beter/makkelijker te dragen zijn en

Levensvreugde en Levenskracht in je leven aanwezig mag zijn!

Deze essence is verbonden met de 12 Gouden Stralen van Ra en met Ra, dus ook

met oude inwijdingsinformatie en energie.

 

 

Artikel code: Egyptian Healing

Prijs: Van 9,50  nu voor 8,50 euro (introductieprijs)   flesje 2,5 -3 ml

Kenmerken: Heerlijke geur en tevens bijzonder Krachtige helende werking!!

Deze Egyptische Bloemen Essences zijn geopend en geactiveerd, verbonden en extra opgeladen met behulp van de Tweebenige Oorspronkelijke Egyptische Ankh en kristallen schedels.

En werken hierdoor bijzonder diepgaand en krachtig.

Gebruik: Niet om in te nemen!!! Alleen voor uitwendig gebruik! Zie verder de algemene tekst over het gebruik van deze helende bloemen essences.

Korte reading op deze helende essence:

Deze essence lijnt alle chakra’s en Wezensdelen van je Zijn met elkaar uit en brengt een volkomen balans en zuivering teweeg. Het verbind delen van je Zelf die ooit ontbonden of afgescheiden zijn geraakt (dualiteit) en brengt hierin meer Heel-Zijn.

Deze essence verbind je diep en krachtig met het Eenheids Bewustzijn.Het lijnt oude incarnatie gegevens uit en weegt deze af ten opzichte van je huidige Taken en Doelen. Alles wat voor je groei niet langer van nut/dienst is of zijn functie al heeft vervult, mag losgelaten worden in het Licht van deze essence.Een initiatie in je eigen Goddelijke Zijns Energie en herverbinder van alle dimensies en lagen van je Zelf. Bijzonder krachtige healer!

Deze essence kent verbindingen met diverse Meesters van het Oude Land van de Zon.

 

Artikel code: Initiation by Thot

Prijs: Van 9,50  nu voor 8,50 euro (introductieprijs)   flesje 2,5 -3 ml

Kenmerken: Heerlijke geur en tevens bijzonder Krachtige helende werking!!

Deze Egyptische Bloemen Essences zijn geopend en geactiveerd, verbonden en extra opgeladen met behulp van de Tweebenige Oorspronkelijke Egyptische Ankh en kristallen schedels. En werken hierdoor bijzonder diepgaand en krachtig.

Gebruik: Niet om in te nemen!!! Alleen voor uitwendig gebruik! Zie verder de algemene tekst over het gebruik van deze helende bloemen essences.

Korte reading op deze helende essence:

Deze essence is verbonden met Kosmische en Goddelijke Wijsheid en Kennis. Deze essence brengt je initiaties in je eigen Goddelijk Bewustzijn om je geheel en al steeds verder te openen  voor je Ware Essentie. Het kan hiermee oude Kennis of ervaringen

ophalen die van dienst zullen zijn bij je groei in het hier en nu, naar verlichting.

Het is de Kracht van Thot zelf die je opnieuw inwijd in je eigenlijke Kracht en Goddelijke Kennis en hiermee het kruinchakra verder opent. Maar deze ook uitlijnt met je basischakra: zodat een krachtige ankering en verbinding tussen hemel en aarde in je Bewustzijn hersteld en of geactiveerd mag worden. Dit helpt je om verder uit te reiken in de Goddelijke energie en dit tegelijkertijd te behappen, vorm te geven en te integreren in het hier en nu.Krachtige essence die de Ware Essentie en Zielen Wijsheid weer in ere hersteld in het hier en nu!

Direct diep verbonden met de Bewustzijnsvelden van Thot.

 

Artikel code: Aton Sun Power

Prijs: Van 9,50  nu voor 8,50 euro  (introductieprijs)  flesje 2,5 -3 ml

Kenmerken: Heerlijke geur en tevens bijzonder Krachtige helende werking!!

Deze Egyptische Bloemen Essences zijn geopend en geactiveerd, verbonden en extra opgeladen met behulp

van de Tweebenige Oorspronkelijke Egyptische Ankh en kristallen schedels. En werken

hierdoor bijzonder diepgaand en krachtig.

Gebruik: Niet om in te nemen!!! Alleen voor uitwendig gebruik! Zie verder de algemene tekst over het gebruik van deze helende bloemen essences.

Korte reading op deze helende essence:

Deze stralende en krachtige essence is direct verbonden met de Hogere Leringen van de Zon en Zonne Logos. Het helpt je om verbinding te maken met de Kennis van het Universum en de Krachten van het Licht.Aton symboliseert de Zonneschijf die Kracht, Licht en Levenskracht inhoudt. Deze energieen worden meer en meer geactiveerd in je Bewustzijn middels deze essence.Een essence die vernieuwing en groei brengt. Levenskracht (Prana) aanreikt voor kracht, energie en moed om je Levenspad te bewandelen en Levenstaken aan te gaan.Deze essence versterkt de zonnevlecht inclusief levenslust, passie, vuur en doorzettingsvermogen, maar brengt ook Blijdschap en Vreugde van Zijn je leven binnen. Het laat je je volledige Levenskracht voelen en activeert je Gouden Goddelijk Bewustzijn en het Eenheids gevoel met Al Wat Is.

Deze essence is verbonden met verschillende Meesters van het Land van de Zon, maar de grootste hulp en Kracht komt naar je toe onder leiding van de Zonneschijf Aton.

 

Kijk voor de beschrijving en meer Egyptische Bloemen essences hier!

 

Foto: 

Artikel code:  Albast piramide XXL 002

Prijs: Van 29,95 euro  voor 23,50 euro 

Afmetingen: 7,8 cm hoog

Kenmerken: Schitterende kwaliteit albast. Stralend goud-geel met witte belijningen en ‘vlekken’.  Piramide, handbewerkt. (hierdoor is de vorm niet altijd even exact).

Reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een persoonlijke korte reading, afgestemd opjouw energie en op wat dit kristal voor jou kan betekenen. Een reading op maat dus!

 

Foto: 

Artikel code:  Albast piramide XL 005

Prijs: van 26,50 euro  voor 19,50 euro             

Afmetingen: 6,3 cm hoog

Kenmerken: Schitterende kwaliteit albast. Stralend goud-geel met witte belijningen en ‘vlekken’.  Piramide, handbewerkt. (hierdoor is de vorm niet altijd even exact).

Reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een persoonlijke korte reading, afgestemd opjouw energie en op wat dit kristal voor jou kan betekenen. Een reading op maat dus!

 

Kijk voor meer Egyptische Albast (Ascensie steen) hier!!!!

 

Foto:  

Artikel code: Arkansas uitstralingskristal 001

Prijs: van 25 nu voor 22,50 euro            

Afmetingen: 6 cm lang

Kenmerken: Stralend helder transparant met lichte inwendige sluiers.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een persoonlijke korte reading, afgestemd opjouw energie en op wat dit kristal voor jou kan betekenen. Een reading op maat dus!

 

Foto:

Artikel code: Arkansas uitstralingskristal 002

Prijs: van 22,50 nu voor 20 euro            

Afmetingen: 5 cm lang

Kenmerken: Stralend helder transparant met lichte inwendige sluiers.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een persoonlijke korte reading, afgestemd opjouw energie en op wat dit kristal voor jou kan betekenen. Een reading op maat dus!

 

Kijk voor meer aanbiedingen hier!!!

 

Foto: 

Artikel code:  Egyptian Cosmic Balancer Karnak Tempel 002

            Prijs: 7,50 euro       

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Buisje gevuld met zand, afkomstig uit de Tempel van Amon in het

Karnak Tempel Complex te Luxor. Drager van de Kosmische energieen van deze

Heilige Plaats.

Sterk verbonden met Amon, Amon Ra en Aton.

 

Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer:

De energie van Karnak omvat verscheidene energieen opdat dit enorme tempel complex aparte kapellen en tempels kent die gewijd zijn aan verschillende Goden en Godinnen en tegelijkertijd in verschillende periodes zijn gebouwd. Dat betekend dat deze energie een omvattend geheel in zich draagt en hierdoor makkelijk uit verschillende  energieen geput kan worden, afgestemd op wat het juiste bij jou past op dat moment of waar je Bewustzijn behoefte aan heeft voor verdere groei.

Energieen gericht op de Zonne Goden zijn sterk (‘overheersend’ ) aanwezig en versterken hiermee dan ook je eigen Kracht en Bewustzijn maar ondersteunen ook in het ‘ophalen’ van Her-inneringen van de Ziel aan tempel levens en of inwijdingen. Maar daarnaast kun je ook Godinnen energieen oppikken uit deze balancer, bijv. van Isis, Sechmet of Hatsjepsut.Deze balancer verbind namelijk ook mannelijke-vrouwelijke en Goden en Godinnen Kracht in je Bewustzijn.

 

Foto: 

Artikel code:  Egyptian Cosmic Balancer Luxor Tempel 003

            Prijs: 7,50 euro       

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Buisje gevuld met zand, afkomstig uit de Luxor Tempel te Luxor.

Drager van de Kosmische energieen van deze Heilige Plaats.

Sterk verbonden met Serapis Bey (een van zijn incarnaties was Toetmosis)

 

Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer:

De energie van de Luxor Tempel, die ook de energieen van alle chakra’s in zich draagt, werkt bijzonder zuiverend en openen op je hele chakra systeem. Alle chakra’s worden met elkaar uitgelijnd en verbonden. Dit brengt meer algehele balans, maar ook meer her-inneringen van de Ziel naar de oppervlakte. Ook hieruit zul je mogen putten om je groei te versnellen en bekrachtigen, maar zal ook nuttige tools of technieken mogelijk (opnieuw) aan kunnen reiken voor je verdere groei.

Bijzonder krachtige Balancer, die je ook direct verbind met de Etherische Luxor Tempel, het domein van Serapis Bey, wat zich ook op deze plek bevind (zij het in andere dimensies). Op deze hoog ingewijde plek kun je putten uit Kosmisch Onderwijs, Reinigings rituelen en initiaties van de Ziel door de Grote Meesters van het Land van de Zon.

 

Kijk hier voor alle Egyptian Cosmic Balancers en meer tekst en uitleg! 

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Datum:

Workshop: 

Uitwisseling: 

 februari 2008

 

 

Zaterdag 9 &
zondag 10 feb.08
10.00-16.30 uur

Besloten workshopdag
Master Kristallen & Healing

 

Deze groep is al vol!!!!

€222,- per persoon

Zaterdag 16 feb. 08
10.00-16.30 uur

NIEUW!      NIEUW!      NIEUW!
Voorbereidingsdag Egypte Lichtwerk
Transformatie Reis

Meer info na aanmelding
Lichtwerkreis Egypte

Deze groep is al vol!!!!

€77,- per persoon
Nieuw: inclusief
verrassing!!!

Zaterdag 23 feb.08
10.00-16.30 uur

Wijziging:
Lichtwerk Opleiding, workshop 2.5:
Samenwerking met het
Bewustzijn van Kristallen,
Healing met kristallen
en Ascensie Kristallen

Deze groep is al vol!!!!

meer info over
de Opleiding

€100,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Donderdag 28 feb.
t/m 6 maart 2008

NIEUW!      NIEUW!      NIEUW!
Lichtwerk Transformatie Reis
in Luxor, Egypte

Kijk hier voor meer info!!!

Deze groep is al vol!!!!

Heb je belangstelling
voor
een dergelijke reis?
Laat het me weten!
Bij meer belangstelling
organiseren we
een nieuwe reis!

 

 

 

 

maart 2008

 

 

 

 

 

Zaterdag 15 en
zondag 16 maart08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 3.1:
Healing, Transformatie &
chakra balancing door alle
dimensies van Zijn heen

Deze opleidingsgroep is al vol!!!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Vrijdag 21 mrt.08
10.00-16.30 uur

Egyptian Healing Light ©
Introductie workshop!

Multidimensionaal Lichtwerk!

Nog 6 plaatsen vrij!

€111,- per persoon

      NIEUW!!!

Zondag 30 maart 08
10.00-16.30 uur

Je eigen Multidimensionale
(Aarde) Bewustzijn verkennen

Deze workshopdag zit al helemaal vol!
Deze workshop wordt herhaald op
13 april 2008!

Almere
Kijk hier voor
meer info!

 

 

 

april 2008

 

 

 

 

 

Zaterdag 5 april 08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 3.2:
Soundhealing & Karma Cleaning

Deze opleidingsgroep is al vol!!!

meer info over
de Opleiding

€100,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zaterdag 12 apr.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Transformatie Workshop:
Karma Cleaning Intensive

 

Nog 5 plaatsen vrij!

€111,- per persoon

NIEUW!!!

Zondag 13 apr.08
10.00-16.30 uur

Extra dag: Je eigen Multidimensionale
(Aarde) Bewustzijn verkennen

 

Nog 4 plaatsen vrij!

Almere
Kijk hier voor
meer info!

Zaterdag 26 en
zondag 27 apr.08
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding, workshop 3.3:
Healing & reading, ontwikkeling & groei

Deze opleidingsgroep is al vol!!!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!