Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

Dit is de nieuwsFlits van 30 mei 2005 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

 

 

In deze nieuwsFlits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Alweer Egypte Nieuws: een onverwacht geluk!

*Workshop data wijzigingen voor deze maand

*Nieuw: Workshops vanaf september 2005!

 

 

                                                                      

           

*Alweer Egypte Nieuws: een onverwacht geluk!

 

Geheel onverwachts diende zich voor ons een ongelooflijke mogelijkheid aan om vanaf 9 juni opnieuw voor 8 dagen naar Egypte af te reizen.

Het wordt werkelijk wel weer van ‘bovenaf’ gestuurd, want ineens krijgen we alles weer rond en is er ook de mogelijkheid om te gaan. Al het werk voor nu is af, dus ook dat vormt geen bezwaar.

Ik kijk er met vreugde naar uit opnieuw naar de Zon te reizen en opnieuw de nodige ballast af te mogen werpen en nieuw Licht en Bewustzijnsdelen van mezelf te mogen ‘ophalen’ en integreren.

Na de vorige Egyptereis is er veel gebeurd; veel losgelaten, veel getransformeerd en heel veel Oude Kennis en Bewustzijn heeft in een nieuw Licht mogen integreren. Ook de afgelopen weken na deze reis bleef de informatie binnen stromen en de inspiratie was ongelooflijk! Daarom kan ik vol Vreugde ook voor het najaar diverse gechannelde workshops gaan aanbieden, o.l.v. de Lichtmeesters, Engelen, Ra en vele anderen. In de nieuwsbrief van 26 mei 05 vindt je hierover meer informatie!

Om de processen te completeren voor dit moment, is het dus de bedoeling opnieuw het Land van de Zon te bezoeken, wat mijn hart natuurlijk met Vreugde en blijdschap vult!

Ik heb gemerkt hoe stap voor stap na de vorige reis, het Hoger Licht is verinnerlijkt. Eerst via mijn hart, daarna via mijn zonnevlecht, waardoor ik ineens gigantisch sterk in mijn Eigen Kracht kon gaan staan, nu merk ik hoe dit Licht verder aan het afdalen is naar de onderste chakra’s, wat opnieuw de nodige schoonmaak en transformatie met zich mee brengt. Ik voel en besef dat we opnieuw de energie van Egypte lijfelijk mogen ervaren om ook in de onderste 2 chakra’s nog meer te mogen en kunnen opruimen, om ook hier meer Licht in toe te kunnen laten en dit te integreren. Zodat we het ook daadwerkelijk ‘vast kunnen houden’ en neer kunnen zetten. Tevens voelt het van belang in verband met de nieuwe najaars workshops die gegeven zullen gaan worden (zie hiervoor ook de nieuwsbrief van 26 mei 05).

Het beloofd opnieuw een spannende innerlijke reis te worden!

 

 

Door deze onverwachte verrassing om opnieuw op reis te gaan is de

 

praktijk daarom ook van 9 t/m 18 juni 2005 opnieuw gesloten!!!!

 

Daarna probeer ik alle mail weer zo spoedig mogelijk te beantwoorden!

Hopelijk hebben jullie opnieuw begrip en geduld!

 

Dankzij deze verrassende mogelijkheid zijn we echter wel in de gelegenheid om hopelijk opnieuw een aantal albast eieren mee te nemen, die een schitterende energie dragen (zie de nieuwsbrief van 26 mei 05 en www.apofyliet.nl ) en je absoluut bij kunnen staan in je processen en Lichtkracht.

 

                           

 

 

*Workshop data wijzigingen voor deze maand

 

 

         Vanwege deze onverwachte reis zal de volgende workshop verplaatst worden:

 

Introductie workshop: Kristallen deel II die op vrijdag 17 juni 2005 gegeven zou worden wordt verplaatst naar vrijdag 1 juli 2005, van 13.30 t/m 16.30 uur

Ieder die zich al had aangemeld voor deze workshop heeft hierover inmiddels ook al persoonlijk bericht ontvangen.

 

En de volgende workshop avond komt te vervallen:

 

Channeling/krachtwiel voor healing. Maandag 13 juni 2005, 19.30 – 21.00 uur

 

 

 

*Nieuw: Workshops vanaf september 2005!

 

Onderstaande workshops zullen een hele dag van ongeveer 10.00 uur tot ongeveer 16.30 uur gaan duren. De data en overige informatie zullen binnenkort op de website verschijnen!

 

                                              

 

*Workshop: Ra en de Hathors:

 

Gechannelde workshop waarin transformatie centraal staat. Mbv de Zonnekrachten van Ra zullen we meer en meer onze eigen Krachten en Licht binnen halen en gaan belichamen. Hiervoor is eerst healing en transformatie nodig van oude zwaarte en schaduw.

Zowel Ra, de Hathors en vele andere Lichtwezens zullen deze helende Kracht dag in Liefde en Eenheid begeleiden.

Voor transformatie en spirituele groei naar Ascensie. Voor heelwording en om de Eenheid in jezelf opnieuw te ervaren en terug te vinden.

 

De Hathors zijn 4-dimensionale Meesters van klank, kleur en energie en m.b.v. klank en kleur helpen zij je te bevrijden van die oude delen die je lange tijd belemmerd hebben om je Werkelijke Pad en Doel te bewandelen.

 

Ra is een Meester in het verwarmen en helen van gekwetste gevoelens. Met zijn Zonnekracht helpt hij je het oude te transformeren en nieuwe Kracht, positiviteit en Zon (Licht) in je systeem te brengen.

Hij is een kei in het versterken van het contact met je eigen Kracht en Licht en zijn energie werkt verwarmend, koesterend en Bewustzijn verhogend.

 

                                                                      

 

*Workshop: De Kracht van de Witte Lotus: (Deel I)

 

Gechannelde workshop o.l.v. verschillende Lichtmeesters en Engelen.

In deze workshop reiken we je de Kracht van de Witte Lotus aan: de zuivering naar heelheid en Eenheid.

M.b.v. deze energetische Witte Lotus zal diepgaande healing en transformatie plaatsvinden.

De Kracht van de Witte Lotus werd veelvuldig gebruikt bij oude Egyptische Inwijdingen en vormt ook in het heden een brug naar transformatie. Waarbij oude kwaliteiten en inwijdingskennis opnieuw tot je kan komen (in je Bewustzijn her-innerd wordt) die je in het heden kan helpen verder te groeien in Bewustzijn. Het kan oude technieken of tools opnieuw bewust maken, die je kunnen helpen jezelf dieper te helen en te transformeren. Maar het kan ook oude inwijdingsstukken, die je niet langer dienen, transformeren zodat deze je niet langer belemmeren in je groei.

 

                                                                      

 

*Workshop: Inwijding in de Witte Lotus: (Deel II)

 

Gechannelde workshop o.l.v. verschillende Lichtmeesters en Engelen.

In deze workshop gaan we verder werken met de Kracht van de Witte Lotus. Ook nu weer zal diepgaande healing en transformatie plaatsvinden. En zullen meer delen van je Zelf her-innerd en geactiveerd worden. Hogere Lichtdelen van je Zelf zullen opnieuw opgehaald worden en verbonden aan je systeem, je wordt dus meer Heel en zult opnieuw de Eenheid binnen jezelf ervaren.

Na het uitzuiveren en transformeren van oude stukken in je systeem zullen we ingewijd worden in de Kracht van de Witte Lotus. Deze Kracht van Zuiverheid helpt je her-inneren aan het Zuiverste Wezen wat je van oorsprong Bent.

Je wordt teruggeplaatst in de Eenheid en je Monadisch Licht.

Dit is een diepgaand helend en transformerend proces wat je in staat stelt steeds meer in je Hoger Licht te blijven en te leven vanuit zuiverheid en hart.

Met deze inwijding wordt een healingproces in gang gezet.

 

                                                                      

 

*Workshop: Inwijding in de 12 Gouden Stralen van Ra:

 

Gechannelde workshop o.l.v. verschillende Lichtmeesters en Engelen.

In deze workshop gaan we werken met de 12 Gouden Stralen van Ra, die diepgaande transformatie zullen bewerkstelligen.

Onder leiding van Ra zullen we met meerdere van deze Stralen aan de slag gaan voor healing en integratie.

De 12 Gouden Stralen van Ra belichamen aspecten van het Hogere Licht en Bewustzijn en dienen geďntegreerd te worden voor onze Verlichting een feit wordt.

We zullen gaan werken met gechannelde healingtool die aangereikt worden om onze systemen te zuiveren, opdat Nieuw Licht en Hoger Bewustzijn kan indalen.

Ook na deze workshop zal de nodige zuivering plaats vinden en zullen de Stralen waarmee we gewerkt hebben verder geďntegreerd worden.

Het werken met de Gouden Stralen van Ra kan inhouden dat je Bewustzijn meer geopend wordt, dat meer Lichtkwaliteiten geactiveerd worden in je systeem en je Kracht en groei toe zullen nemen.

 

Een bijzonder diepgaande en transformerende workshop!

 

                                                       

 

*Nieuw: Kristal opleiding vanaf september 2005!

 

Naast de bovenstaande workshops zal er in september ook gestart worden met diverse workshops die tezamen een kristalopleiding vormen. Hierin zullen we alle vormen van werken met kristallen toe gaan passen en ervaren, inclusief het leren communiceren met kristallen, en het openen en activeren van kristallen. Naast het werken met de kristallen, wat dus ook healing brengt, zal dit ook je spirituele groei enorm doen versnellen.

Ook hierover volgt later meer informatie in de nieuwsbrieven en op de website: www.apofyliet.nl

 

 

 

Dit was de nieuwsFlits van 30 mei 2005 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

info@apofyliet.tk