Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
                    Maart/April 2014 Lieve allemaal, Na een zeer pittige maand vol prachtige processen op het Ascensiepad, maar met zeker ook de nodige uitdagingen, een prachtige reis in volkomen Eenheids Bewustzijn en Co-creatie met de reismaatjes, bij deze op de valreep (op het laatste 3-3 Portaal van deze maand) dan weer een nieuwsflits. Met daarin op nieuw tot mijn grote Vreugde een nieuwe Creatie die tijdens de diepgaande reis in Egypte tot stand mocht komen. Reeds lange tijd ‘voorbereid in Geest en persoonlijke processen’ en die nu werkelijk op aarde manifest mocht gaan worden, als krachtig draagvlak en ondersteuning voor de processen van de Nieuwe Tijd, op weg naar onze Zelf Realisatie. Je leest er meer over verderop in deze nieuwsflits. Het was het ‘Levende Voorbeeld’ van hoe co-creatie werkt, deze reis. Juist door een heel divers gezelschap reismaatjes, die in gelijkwaardheid  en toch in hun eigenheid binnen de groep functioneerden, juist daardoor werd een zeer krachtig veld van verbinding en Eenheid opgebouwd. En juist daardoor was het mogelijk dat ieder zijn of haars eigen Zielsafspraken na kon komen, persoonlijke en groeps processen kon doorleven, met elkaar of afzonderlijke creaties kon neerzetten of hun unieke coderingen in kon brengen, daar waar nodig (voor het Grote Geheel of specifieke plaatsen). Het was een groot ‘spel’ van gelijkwaardig met elkaar, in het eigen unieke Zijn, met de Flow mee bewegen. En daar ontstaat de waarlijke Magie, ook in de 3D. daar ontstaan intense ontmoetingen, momenten van delen, grootste lol, dans, Joy en wat al niet meer.  Het was een reis van ongekende orde! En mede dankzij dit draagvlak werd het ook voor mij mogelijk om weer een  ‘Opdracht van mijn Zijn’ in de vorm van deze Creatie (essences) werkelijk het levenslicht te laten zien. De Creatie van de Essences leverde diepgaande persoonlijek processe op, maar ook pure Magie op alle fronten, van hoog Kosmisch tot direct zichtbaar in de 3D/ aardse realiteit. Een ongelooflijk mooi proces waar ik ten diepste dankbaar voor ben! Het gaf me ook hoop, moed en bekrachtiging, deze groep en alle processen die zich daar binnen mochten vormen…..dat het werkelijk mogelijk is met elkaar de Hemel op Aarde (allereerst in ons Zelf) te creeren. Want dat is wat er in het klein mocht gebeuren met elkaar. En de impact die dat heeft op de buitenwereld en ieder die daarmee in aanraking komt, is ongekend en in de meest simpele expressie daarvan alleen al hart- openend! Daarnaast mag de focus van deze nieuwsflits zich richten op een hele serie nieuwe workshops met allerhande verschillende ‘ingangen’ die allen hun eigen steentje bijdragen aan een dieper verstaan van de persoonlijke processen die in deze tijd en dit jaar plaats vinden. Die van een geheel ongekende andere orde zijn dan wanneer ook de afgelopen jaren. Alle channelings, informatie en oefeningen tijdens de workshops worden als altijd volledig afgestemd op de aanwezige groep deelnemers, persoonlijke processen die spelen, Zielspotentie en op dat Nu moment, dat alles omvat. De workshops dragen bij aan een dieper inzicht in wie je Bent op alle lagen van je wezen alsook aan een dieper gaan begrijpen van waar we persoonlijk en collectief op aarde staan, in diepe connectie met het Universum en alles wat zichdaar tussen ‘beweegt’. De workshops zijn voor ieder toegankelijk, hoe ver je ook bent op je pad van groei, omdat er veel persoonlijke aandacht is, ruimte voor vragen en persoonlijke begeleiding waar nodig. De aandacht magecht weer even gevestigd worden voor mijn gevoel op de mogelijkheden van deze tijd. Waarin iedereen zijn of haar eigen pittige processtukken te ‘verduren’ krijgt. Maar waarbij soms ook een beetje vergeten lijkt te worden hoe het individuele bewustzijn van ‘ik’ in deze tijd ook omgepoold mag worden naar ‘wij’. Metdaarbinnen alle ruimte juist om het ‘ík’ volledig te laten zijn wie het is. Want pas daarin ontstaat werkelijke gelijkwaardigheid en co-creatie. En dat zijn wel de thema’s die ook vanaf dit jaar meer dan ooit verder verkend en ontplooid mogen worden. Juist in creatie van e Nieuwe Aarde, want daar dragen we allemaal onze steentjes (coderingen) aan bij! In deze nieuwsflits dus indirect meer informatie over wat er gaande is in deze tijd, aan de hand van de nieuwe Creatie van de Essences en de vele nieuwe workshops die gepresenteerd worden. Waardor niet direct als via een artikel, maar indirect de grondtoon van deze tijd wordt belicht.                               
Ik wens jullie een krachtige komende periode toe, waarin steeds meer de diepgang van ons eigen Goddelijk Wezen naar voren mag gaan komen! Ik hoop met de informatie in deze nieuwsflits  weer te mogen ondersteunen en inspireren in Bewustwording over Alles Wat Is, in deze tijd! En wens je weer veel leesplezier! En wie weet tot ziens! Sprankelende groet van hart tot hart, van mens tot mens, van Bewustzijn tot Bewustzijn, Willemien *Praktijk mededelingen & website updates/ Wist je dat… *Weer een nieuwe geboorte: Sacred Water Liquid Light Frequencies Essences *Heel veel nieuwe Ascensie & Activatie workshops van 2014 *Aanbiedingen in de Ascension/Kristal Shop *Activiteiten Agenda van deze en komende maand Wist je dat…. …ik graag met jullie enkele van de vele Magische Momenten wil delen die ten tijde van deze bijzondere reis voor mochten komen. (Enkele reis kent andere soorten maar vergelijkbare momentopnames waarin de werkelijke Goddelijke Magie van de Synchroniciteit werkelijk in het 3D alledaagse leven zichtbaar, voelbaar en manifest wordt). Dit zijn enkele van deze meest opmerkelijke synchroniciteit en Magie momenten uit de laatste reis: *Overal op mijn en ons pad verschenen symbolen in de vorm van harten, in de vorm van stenen, wolken, blaadjes, gevouwen handdoeken, plassen water, etc.  en op de meest onbedenkbare plaatsen en momenten. Maar altijd direct gerelateerd aan diepe initiatie of activatie momenten. *Na verschillende diepte activaties ging het ineens regenen. Een gegeven wat zeldzaam in zuid Egypte voor komt. Laat staan een hagelbui (voor het eerst sinds 20 jaar) met hagel zo groot als knikkers. Heftige onweersbuien met donder of bliksem exact op op cruciale momenten van portaal opening of dieper activeren van energie, op dat moment, in het Egyptische veld. Dan weer ging exact op het moment van activatie de zon weer van achter de wolken schijnen. Perfecte timing en synchroniciteiten. Alle natuurelementen werkten krachtig mee en zagen we reageren op al het energetische werk wat plaats mocht vinden. *En wel de meest spectaculaire: Exact bij het betreden van het tempelterrein van een ‘Geboortehuis’ (onderdeel van verschillende tempels) in het Vrouwelijk hartchakra van Egypte (Dendera, de Hathor Tempel) waarbij we nog enkele meters moesten lopen om daadwerkelijk de tempel binnen te treden, kwam een immens grote groep van ooienvaars aanvliegen. Een groot van honderden ooienvaars, bij het betreden van het geboortehuis! En niet alleen kwamen ze aanvliegen, ze bleven exact boven het geboortehuis circelen op de thermiek van de wind. Een magisch en ongekend moment en uitzicht. Een diepere bekrachtiging van (weder) geboorte is er niet mogelijk! Deze ervaring heeft ruim 20 minuten geduurd voordat de ooienvaars weer langzaamaan hun pad vervolgden en door vlogen en wij de tempel konden betreden. …Wist je dat er in deze tijdsperiode heel erg veel meer van je Multidimensionaliteit te ervaren is?! Heel veel dingen gebeuren tegelijkertijd, zowel in je aardse leven als energetisch en steeds meer mensen pikken dit tegelijkertijd op. De sluiers worden werkelijk steeds dunner waardoor we steeds meer aspecten en lagen van ons Zelf tegelijkertijd gaan ervaren. Die ervaring kan even wennen zijn, maar dat is wel waar naartoe we op weg zijn. …Ook de dualiteit wordt steeds krachtiger uitgelicht, zowel in ons, als in de wereld om ons heen. Tegenstellingen komen uitvergroot aan het licht en kristalliseren zich uit. Dit met de Bedoeling om ten diepste alle lagen van versluierd bewustzijn in ons Wezen te helpen opschonen en op steeds diepere lagen van ons Zijn te ontwaken. Dat kan soms een aardige spagaat geven, omdat je voelt dat je door diepe kernwonden heen werkt, wat immense verruiming geeft, maar tegelijkertijd is daar ook nog het 3D leven wat net zo goed de nodige aandacht vraagt. Het is soms even zoeken naar de juiste balans. Maar ook dat hoort allemaal bij de integratie en groeiprocessen om alles ook in 3D belichaamd te krijgen. Ook in 3D ervaren velen dat het leven niet makkelijker wordt, al voelt het heel anders dan vorig jaar. Iets steviger, maar ook met genoeg uitdagingen en processen. Het is allemaal afhankelijk van welke keuze je innerlijk maakt. Strevend naar Zelf Realisatie en hoogste Zuiverheid openen vele nieuwe poorten van mogelijkheden en groei zich, in deze tijd. Maar betekend ook dat vele oude valkuilen, angsten, sluiers van onbewustzijn afgedaan en aanschouwd mogen worden. Dat vraagt moed, vertrouwen en doorzettingsvermogen om je Zelf zo ten diepste in de naaktheid te durven aankijken. Het is echter de enige manier om je Zelf ten volle te leren lief hebben en omarmen in alles facetten die je bent (Licht en Schaduw). In deze tijdsperiode speelt dit meer dan ooit tevoren. Maar is er ook meer Hulp dan ooit tevoren om je in die processen te ondersteunen en te begeleiden. …we steeds dieper op weg zijn om nu ook de Goddelijk Mannelijke Blauwdruk dieper te helen, voorij de velden van overleving, die oeroud zijn? De diepste littekens van vasthouden aan structuur, valse houvast, overlevingsmechanismen, strijdersrollen, projectiemechanismen, manipulatie, macht en onmacht, slachtoffer en daderrollen, etc. Dit en vele andere thema’s resoneren op de beschadigde ‘structuren’ van onze Mannelijke energie, in ons en in het collectief. Het zijn momenteel (sinds de start van 2014) deze velden die in ieder individueel meer en meer geprikkeld worden om wakker te worden om deze te helen, doorzien en te worden overstegen. Pas dan kan de oorspronkelijke Blauwdruk van Godelijek Mannelijke Kracht, die van veel meer zachte maar ook hoge trilling is, zijn plek in ons Bewustzijn steeds meer in gaan nemen. In gelijkwaardigheid met het Goddelijk Vrouwelijke in ons! Want uiteindelijk gaat het daar in basis om: Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijke Blauwdrukken in Oorsprong herstellen, zodat beide Gelijkwaardig, in balans en in Eenheid hand in hand kunnen gaan. Van daar uit kunnen versmelten (Sacred Reunion) want van daaruit kan het Goddelijk Kind geboren worden. (Eenheid, onschuld, speelsheid, Overkoepelend Overzicht, etc). dat brengt ons voorbij de dualiteit op alle lagen, volledig terug in onze eigen Bron! Dit gebeurd de afgelopen jaren al stap voor stap op de vele verschillende lagen van ons bewustzijn, gewoon gedurende onze groei. Daar waar we stap voor stap stukjes polariteit in onszelf helen en balanceren. Maar 2014 staat echt in het teken van de diepte of hoogte velden, waarin de Goddelijk Mannelijke Blauwdruk (het 14-de deel van Osiris) weer vrij mag gaan komen. Dat betekend dat de diepste littekenvelden van het Mannelijke in ieder van ons (en ook Collectief) ten diepste vrij aan het komen zijn. De diepste wonden van afscheiding van de Bron en dualiteit met het Vrouwelijke Aspect. En dat levert opnieuw pittige proces-tijden op met grootse uitdagingen maar tevens grootse cadeaus in groei en bewustwording! Meer informatie hierover zit verweven in alle workshops van de komende periode, omdat dit de cruciale energie is, die in basis door alle processen van deze tijd heen stroomt! …Er heel erg veel over deze tijdsperiode te schrijven en zeggen valt, maar het me helaas op dit moment opnieuw aan tijd ontbreekt daarvoor, en ik alleen even ‘tipjes van de sluier’ kan aanreiken. Maar in de workshops die ik aanreik wordt direct gewerkt met de energie en mogelijkheden van deze tijd en daarmee kun je het zelf dieper en bewuster ervaren, zodat het als handvaten kan werken in je dagelijkse groei en bewustwordingsprocessen. …De workshops bij Praktijk Apofyliet een mix zijn van heel veel ‘teachings’ (tekst en uitleg) vanuit afstemming op de energie van het nu, met  het zelf dieper de ervaring van bewustwording in stappen. Op deze wijze krijg je dieper inzicht op mentaal niveau, maar ook op gevoels- en multidimensionaal niveau, zodat de inzichten echt binnen kunnen komen, op alle lagen. Omdat er vanuit de Creatie Stroming van het Nu moment gewerkt wordt en veel van de informatie gechanneld is (vanuit de Belichaming van mijn Zijn) brengt dat een grote kracht naar voren en creert dat een veld van helderheid waardoor je Zelf dieper bewust kunt worden, je Zelf kunt ervaren en dieper je Zelf kunt helen van oude ballast. De energie van 2014 van een immense nieuwe instroming en impact is op alle energiewerk, workshops, sessies en eigen persoonlijke groei. De energie van 2014 ondersteund ten volle om alles wat nog niet bewust is of in balans is aan het licht te helpen komen, en trekt dat naar de voorgrond. Tegelijkertijd zijn directere en diepere healing en bewustwording dan ooit daardoor mogelijk. Elke ontmoeting is intens en ontmoeting vanuit gelijkwaardigheis levert immens veel op voor alle partijen. Elke ontmoeting, uitwisseling of delen met elkaar brengt verdieping in de her-innering aan wie we Zijn. Belangrijk zijn de teachings (tijdens workshops of sessies) waarin meer inzicht gekregen kan worden in eigen processen, in de Schepping, persoonlijke groeiwegen, Zielsevolutie of wat maar aan de orde is in je leven. Dieper (in)zicht levert snellere en diepere healing op. Ondanks dat kan deze tijd bijzonder uitdagend ervaren worden, juist omdat er zoveel onbalans en ‘schaduw’ naar voren komt om te helen, doorzien, transformeren of om te keren. …Ik ervaar sinds de start van 2014 een ongekende Creatie flow en immense creatieve impuls. Veel dingen mogen nu eindelijk vorm gaan krijgen in de 3D stof en willen ‘geboren ‘  worden in 3D en in het mens-zijn. Zeer vreugdevol, maar soms ook even stoeien met de 3D tijd  om alles ook daadwerkelijk vorm te geven. ( Tijd is een 3D creatie en vanuit hogere levels van afstemming is er geen enkele liniaire tijd, alleen het Nu). De Essences zijn daar ook deel van, en het andere grootse project wat ik nog even niet verklap (al aangekondigd in oktober/november 2013 met de aankondiging van mijn nieuwe boek) is nog volop in de vormgeving. Maar laat hopelijk nu ook niet zo lang meer op zich wachten! *Vanuit de grote aanvraag en daarmee weer oplopende wachttijden, heb ik besloten om weer (tijdelijk) te stoppen met de afstandsconsulten  die een uurconsult ‘vervangen’. Ik begrijp hoe prettig het voor velen is om niet te hoeven rijden voor een consult, maar tegelijkertijd blijf ik ervaren hoe een consult live in de praktijk veel meer directe zoden nog aan de dijk zet, omdat directe co-creatie en actie en reactie met elkaar mogelijk is! *Wel is het nog steeds mogelijk de korte mini consulten (op afstand) te boeken met de Khemtian Cards, aangevuld met reading/channeling inzichten. Zie hiervoor de rechtreekse link voor meer informatie: http://www.apofyliet.nl/afstandconsulten.htm * Excuses  aan de mensen die nog steeds op hun afstand-consult wachten, vanwege diepgaande persoonlijke processen en een daaropvolgende griep is de hele planning helaas iets opgeschoven. Je hoort zo gauw mogelijk iets van me! *Praktijk Apofyliet streeft er naar vanuit de hoogst haalbare Zuiverheid een kanaal te zijn om ieder verder op weg op het eigen pad van (Multidimensionale) Bewustwording te ondersteunen. Er wordt met up-to-date energie, mogelijkheden, informatie en frequenties gewerkt vanuit Hart en Ziel, vanuit totale Gelijkwaardigheid en in diep respect voor waar ieder zich op zijn of haar Pad van Zielsevolutie bevindt. Er wordt vanuit een Multidimensionaal Perspectief geleefd, gewerkt en gekeken, waardoor de Goddelijke Potentie van elk moment zoveel mogelijk verhelderd mag worden en bestaansrecht mag krijgen. Leidend naar nieuwe inzichten, co-creatie, hervorming van bewustzijn, heling van het oude, in mens-zijn en Multidimensionaliteit van het Goddelijk Zijn. Praktijk Apofyliet biedt een breed scala aan ‘ingangen’ vanuit verschillende velden en energieen, waardoor een breed werkterrein mogelijk is. Praktijk Apofyliet probeerd zo simplistisch en aards mogelijk de vertaalslag te maken van Multidimensionale Goddelijke Scheppings mogelijkheden, verstaanbaar voor het aardse alledaagse ikje. Neem eens een kijkje op de geheel vernieuwde website (januari 2014) voor een klein beetje indruk van de ontelbare mogelijkheden! www.apofyliet.nl  *Vanuit de steeds verder verhogende frequenties en de daaruit voortvloeiende wijzigingen ook op Grote Schaal wordt het steeds lastiger om ver vooruit up-to-date workshops te plannen. Ik doe daarvoor nog steeds mijn best, maar om de workshops zo verfijnd mogelijk aan te sluiten op de frequenties van dat moment dat ze gegeven worden, kan het soms niet anders dan dat er wijzigingen plaats vinden in de agenda. En lang niet altijd meer maanden vooruit gepland wordt wat betreftde los te volgen workshops. Het meest recente en up to date aanbod vind je in de nieuwsflitsen en op de website in de activiteitenagenda. *Er is momenteel helaas op sommige momenten een wat langere wachttijd op afstandsconsulten of het beantwoorden van emails, vanwege de hoeveelheid afspraken en andere werkzaamheden en vernieuwing die ook allemaal de focus, intentie en aandacht vragen. Ik probeer zo spoedig mogelijk alles altijd af te handelen maar dat kan alleen maar in de Flow  van wat op elk moment het meest passend is. En dat is als altijd mijn leidraad. Alles in de juiste Kosmische Timing, ongeacht dat het mens-zijn (persoonlijkheid) dat soms graag even anders ziet.  Mijn excuses als je soms iets langer dan gebruikelijk moet wachten! Als altijd doe ik mijn uiterste best zo spoedig mogelijk aan antwoorden (mails) en afspraken te voldoen. *Alle prijzen van Praktijk Apofyliet, genoemd in mail, nieuwsbrief en website zijn inclusief BTW. En vrijwel onveranderd sinds de start van Praktijk Apofyliet! * Wist je dat Praktijk Apofyliet ook een facebook-pagina heeft waar eventuele bijzonderheden of nieuwtjes tussen de nieuwsbrieven door ook gemeld worden. Op deze wijze ben je zoveel mogelijk en zo snel mogelijk up to date van nieuwe mogelijkheden en aanbiedingen. Vind je dit leuk, om ook op deze wijze op de hoogte gehouden te worden? En/of om daarop te kunnen reageren? Klik dan op de button hier onder voor een rechtstreekse link en klik op de ‘vind ik leuk’ button op deze pagina, dan wordt je via Facebook op de hoogte gehouden van elk nieuw geplaatst bericht Weer een nieuwe geboorte: Sacred Water Liquid Light Frequencies Essences Over het preparatie proces van Sacred Waters Liquid Light Frequency Essences Op 22-2-14 kreeg ik spontaan vanuit Spirit, via mijn Zijn de opdracht dat het nu tijd was om een Liquid Light Frequentie te gaan prepareren en wel op de aankomende reis naar mijn geliefde Thuis, Egypte. Eerdere spontane ingevingen, informatie en voorbereidingen door de loop der laatste jaren heen bleken in elkaar te schuiven als puzzelstukjes van een puzzel en bleken daarmee ongeweten al voorbereidingen te zijn geweest op dat moment. In volledige overgave en vertrouwen, maar met een portie gezond verstand en praktisch organisatorisch werk gaf ik deze Flow van Inspiratie graag gehoor. En zo zijn gedurende de periode tussen 28 februari en 9 maart 2014 in totaal 13 Sacred Waters Liquid Light Frequencies ontstaan. Exact zoals vooraf aangegeven tijdens de directe inspiratie. Hoewel veel vooraf aan mij bekend gemaakt was, van wat de Bedoeling was, had ik geen idee van hoe of waar exact de Essences tot stand zouden mogen komen. Vanuit diepgeworteld vertrouwen echter en een weids geopend luisterend Bewustzijn liet ik mij geheel leiden in wat de Bedoeling was gedurende mijn reis door mijn Thuis land en basis van vele eonen. Tijdens het eerste bezoek aan een Multidimensionaal Portaal gedurende deze reis, werd direct via channeling, transmissie en directe persoonlijke ervaring een soort ‘handleiding’ aangegeven over de dieper manier van werken van waaruit de essences gecreëerd dienden te worden. De ‘handleiding’ die ontvangen en ten diepste ervaren werd, daar tijdens de spontane preparatie van de eerste essence gaf ten diepste aan dat het ging om het ten diepste in de belichaming ‘trekken’ van het Goddelijk Bewustzijn. En dat wat door mijn wezen op alle lagen te dragen zou zijn, ook in het 3D fysieke jasje, zou doorgegeven mogen worden en vorm krijgen in de essence. Dat zou de basis als hologram voor de Liquid Light Frequencies gaan vormen. Gedurende de rest van deze reis zou ik keer op keer dieper gaan ervaren om welke velden het daarom zou gaan en hoe deze elk op andere wijzen door mijn bewustzijn en systemen heen zouden mogen werken, op zoek naar verankering, waardoor de Goddelijke Frequenties belichaamd konden gaan worden. Op de meest onverwachte momenten, die je zelf niet zou verzinnen, of ongebruikelijke plaatsen in de Heilige Krachtplaatsen, tempels of hoogfrequente gebieden, ontstonden persoonlijke zeer diepgaande Ascensie initiaties, voortbordurend op mijn persoonlijke Ascensiepad en resonerend op mijn Zielsevolutie, alsook op de mogelijkheden en Bedoeling van dit moment in de Tijd van Ontwaken. Elke preparatie van elke essence verliep geheel anders, volledig aangestuurd door Spirit en mijn hoogste Essentie of Zijn (IK BEN), in volledige co-creatie met Al Wat Is. Het liefdevolle draagvlak van Eenheidsvelden en co-creatie met de groep reismaatjes (die ik ‘op sleeptouw’ had) bracht een waarlijke vrijheid en ruimte om vanuit volledig je Zelf kunnen Zijn ook daadwerkelijk de ruimte te creëren voor de persoonlijke proces stukken en daarmee de preparatie van de Essences. Elk initiatie en activatieproces omvatte niet alleen mijn eigen Ascensieproces of die van de Heilige Plaats waar deze plaats vond. Het betrof ook trillingsverhogingen en bewustzijnsverruiming voor betrokken Meester Begeleiding en Collectieve Velden die meegenomen of verbonden waren in het Geheel. Elke initiatie en activatie behelsde moed, vertrouwen, zuiverheid, immense zelfreflectie, het dapper aangaan van eigen patronen, pijnlagen, versluiering, blinde vlekken en diepste littekenvelden, teneinde de Goddelijke Blauwdrukken van Oorsprong daar doorheen weer te kunnen activeren. Maar tegelijkertijd dat sommige van deze processen bijzonder pittig waren, was er altijd ook een enorme dosis humor en plezier weer ergens aanwezig. Soms op de voorgrond, soms op de achtergrond, soms naderhand. Ook was er een ongekende stroom aan Goddelijke Synchroniciteiten, Goddelijke Cadeaus op allerhande wijzen en immense reeksen Meestergetallen (coderingen) die de Ware Goddelijke Magie van Creatie binnen alle processen bekrachtigden en bevestigden. Het volledig Hart van het Khemitische veld (Oud Egyptische Oer Scheppings Matrix)**  is volledig in resonantie op de essences en processen die daarbij horen, en het was ook dit veld die dagelijkse in volle glorie van Goddelijke Magie doorlopend liet voelen hoe het Hart van de Schepping betrokken was bij dit Creatie Proces, en gaf dagelijks vele bekrachtigende signalen op mijn pad. Het is een onbeschrijfelijke reis en persoonlijk diepgaand initiatiepad geweest, voortvloeiend uit mijn reeds eigengemaakte groei en als vervolg op mijn persoonlijk Ascensie pad op weg naar volledige Gods Realisatie. Een ‘reis’ die werkelijk niet in woorden te vervatten is. ** Voor meer informatie hier over zie mijn boek ‘De Tempel van het Zijn’, over wat deze velden voor mij persoonlijk betekenen. Alle essences zijn dus tijdens het preparatieproces eerst volledig in proces, frequentie en bewustwording door mijn eigen Multidimensionaal Bewustzijn heen gegaan en tot diep in celkernen en DNA binnen gebracht, doorleeft en verankert. De staat van belichaming van de frequenties maakte het mogelijk de hologrammen van de verschillende essences in een manifeste vorm op aarde te krijgen. De ‘Moeder frequenties/ essences’ die hieruit voortvloeiden zijn echter bijna te sterk om  al te kunnen behappen. Dat werd voorafgaand aan de Creatie van de Essences ook aangegeven. Deze super geconcentreerde essences dienen echter als basis matrix van waaruit de meer gedoseerde essences voortkomen. De ‘Moeder Frequenties’ zouden teveel en te snel je velden in een klap overhoop halen. En dat is nooit de Goddelijke Bedoeling. De ‘gedoseerde’ essences echter, die vanuit het creatie proces van de 13, terug in Nederland in een laatste afrondend initiatieproces gecreëerd mochten worden vanuit de Moeder Essences, bevatten dezelfde Multidimensionale hologrammen en frequenties, zij het in een gedoseerdere zachtere vorm, zodat deze toegankelijker is voor iedereen. Waardoor het een krachtige ondersteuning, hulp en stimulans kan zijn ieders Bewustzijn dieper te openen. De volledige Multidimensionale (13D) gelaagdheid van ieder oorspronkelijk hologram uit de ‘Moeder Essence’ zit in elke gedoseerde essence opgeslagen. En daarmee kan ieder op zijn/haar niveau passend met deze gedoseerde essences aan de slag. Iedereen zal met die lagen en  frequenties van de essences in verbinding kunnen treden die al toegankelijk zijn voor je Bewustzijn, of die je juist die passende stappen verder zal helpen oprijzen in je eigen volledig Ontwaken, passend bij waar je staat op jouw Ascensiepad. Door de Multidimensionale gelaagdheid van de essences kunnen ze telkens opnieuw in andere processen van groei, ontwaken en Ascensie weer een andere bijdrage leveren, resonerend op wat jij op dat moment nodig hebt. De hologrammen voor de preparatie van en verwerkt in de essences, zijn opgebouwd tijdens de verschillende persoonlijke initiaties en activaties die tijdens dit proces ontstonden. Het zijn Licht geometrieën en  coderingen die vanuit mijn Zijn bijeen zijn gebracht in verbinding met alles wat mee werkte aan energie en heilige plaats op dat moment, per essence. Dat betekend dus ook Meesterbegeleiding, tempelenergie, hulpmiddelen/tools zoals de stenen, veertjes, of andere zaken die zich aandienden ten tijde van het proces. De processen die op dat moment aan de orde waren vertaalden ook als een deel van het  hologram. Al die frequenties samen gebundeld vormen een soort van Licht geometrie en stralen dus gezamenlijk een frequentie uit, die via mijn Zijn in die frequenties werd door getrokken in belichaming. Pas van daaruit, als ik het kon dragen op alle lagen tot in de celkernen, werd de frequentie door getrokken in het water/brandewijn van de essence. Deze werden uiteindelijk temidden van het preparatieproces ook (energetisch) gefixeerd en verzegeld, waarmee het water blijvend deze frequenties als een essence zouden gaan dragen. Hiermee mocht een zeer krachtig werkend hulpmiddel ter ondersteuning van persoonlijke Ascensiegroei ontstaan. Een hulpmiddel wat in een versnelt tempo zal helpen je eigen Littekenvelden, onbewustzijn, versluiering of pijnlagen te helpen zuiveren, transformeren en helen. Waardoor je eigen Lichttrilling immens opgelift wordt en waardoor Oorspronkelijke Blauwdrukken weer ten diepste gewekt kunnen worden en door je volledig Multidimensionaal Potentieel heen naar en in de belichaming getrokken mogen worden. Belichaming (embodyment) is noodzakelijk om volledige Zelf of Gods Realisatie of Ascensie te kunnen bereiken. Het betekend simpelweg dat je daadwerkelijk je Goddelijke Bewustzijn, kwaliteiten, Potentie, Missie en Bedoeling daadwerkelijk op alle lagen, inclusief in het aardse leven en mens-zijn leeft. Het is het werkelijk weer worden wie je Bent (Goddelijk en Oneindig), ook in je aardse persoonlijkheid, lichaam en leven. En dit voorleven, uitstralen en neerzetten in alles wie je Bent en alles wat je doet. Hoewel de Essences zeer hoog van frequentie zijn, dragen ze ook een immens aardend vermogen in zich, juist doordat ze enkel via belichaming van de Goddelijke Blauwdrukken gecreëerd konden worden. Alle Essences zijn Portalen op zich naar verschillende frequentie- en resonantie velden die in ieder van ons op een geheel unieke, individuele wijze aanhaken en aanwezig zijn. Maar die ook volledig resoneren op de energieën van de nieuwe Tijd van Ontwaken en de trillingsverhogingen die met betrekking tot het persoonlijke en planetaire Ascensieproces in deze tijden gaande zijn. Elke essence leidt je het betreffende Portaal van 13D overkoepelende velden binnen en biedt je de gelegenheid om op alle Multidimensionale lagen van jouw Zijn, evenals in planetaire en of collectieve velden,  deze Zijns aspecten te helen, verhelderen, inzichtelijk te maken, te transformeren, om te zetten en de Oorspronkelijke Goddelijke Blauwdruk weer te wekken. Ondanks dat deze essences zijn gecreëerd  op Egyptisch Heilig grondgebied* , zijn alle essences  van een Universele aard in frequentie, resonantie en werking en daarmee voor iedereen krachtig werkzaam voor diepere Bewustwording, heling en de persoonlijke Ascensieprocessen!! (* Omdat dit mijn Thuis frequentie op aarde is en dat ze via deze ‘ingang’ gecreëerd werden zegt alles over mijn Essentie, Pad en Missie, zie mijn boek  ‘De Tempel van het Zijn’. Maar betekend niet dat ze alleen werkzaam zijn met de Egyptische coderingen of energie, welke overigens ook van Universele aard is). Willemien Timmer, feb-maart 2014        www.apofyliet.nl info@praktijk-apofyliet.nl Alle Essences op een rij: 1. Gateway to Amenti 2. Gateway of the 3 stages of Awakening 3. Gateway of the Sacred Fire (within) 4. Gateway to the Silence of the Desert 5. Gateway of the pure Twin Connection 6. Gateway to Infinite Wisdom and Knowledge 7. Gateway to Resurrection of the Source 8. Gateway to Nun: Divine Creation 9. Gateway to Purification in Initiation 10. Gateway to balancing Multidimensional Realities 11. Gateway to the Birth into Kingship 12. Gateway to Resurrection in Freedom of Birth (Creation) 13. Resurrection out of the Duat: Gateway of Re-alignment with All Gates (Portals/ dimensions) Heel veel meer informatie, werkwijzen, kiezen van een essence en de gobale werking van elke afzonderlijke Essence vind je onder de volgende link: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/sacredwateressences.htm Workshop: Werken met de Sacred Water Liquid Light Essences Tijdens deze workshopdagen maak je kennis met de nieuwe hoge trillingsfrequenties van de Sacred Water Liquid Light Essences. Niet alleen leer je meer over de creatie ervan, de achtergronden en de energieën die verweven zitten in de essences. Ook gaan we uitgebreid de verschillende essences zelf  ervaren en beleven wat hun trilling voor jou en in jouw energie kan betekenen. Je leert daarmee een stukje meer van de verschillende mogelijkheden van de essences kennen. Maar ook zal er aandacht zijn aan de verschillende wijzen waarop je ze kunt toepassen en inzetten voor je groei. Er wordt dus ook gewerkt, naast eigen worden met de essences, aan een dieper vertrouwen in je eigen intuïtie en heldere vermogens.  Een enorme stimulans voor vergroten van je Bewustzijn en dieper contact met je eigen Ik Ben of Essentie en gelijkwaardige samenwerking met Lichtbegeleiding. Daarnaast zal er alle aandacht zijn voor vragen, delen van ervaringen en wat maar essentieel zal zijn deze dagen, de revue zal mogen passeren. De essences zijn volledig afgestemd op de Ascensie processen en brengen daarmee enorme lichttrillingen in je bewustzijn die krachtig ondersteunen om Meesterschapsstappen voorwaarts in je groei te zetten, helpen te zuiveren, bevrijden en transformeren bij helende processen waarin je bewustzijn dieper de dualiteit zal kunnen overstijgen. En je Goddelijk Bewustzijn weer dieper toegankelijk wordt voor je aardse mens-zijn en alle Multidimensionale Realiteiten die je Bent. Het werken met de verschillende essences tijdens deze dagen zullen dus ook een enorme boost aan groei aan mogen reiken die je hoe dan ook verder zullen helpen in je bewustwording en Ascensiegroei. Deze workshop is inclusief één flesje essence die het meest direct ondersteunend en aansluitend op jouw groei zal werken en die op de eerste workshop dag zelf ingevoeld en uitgekozen mag worden. Workshop van 2 dagen: van 10.30 tot 16.00 uur Omdat Apofyliet 10 jaar bestaat dit jaar, wil ik deze workshops graag bij wijze van aanbieding voor een gereduceerde uitwisseling aanbieden: Investering in je Zelf van dag 1:  Aanbieding: € 88,- incl. BTW, één essence, koffie, thee, soep en versnaperingen. Investering in je Zelf van dag 2: Aanbieding € 77,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen Deze workshopdagen horen bij elkaar en zijn niet los te volgen! Data: 3 en 4 mei 2014!!   Nieuwe Ascensie & Activatie workshops voor 2014: De nieuwe workshops zijn als altijd volledig afgestemd op de processen, groeithema’s en collectieve stukken die in  deze tijd aan de orde zijn, en die via zowel je persoonlijke processen als het collectief naar voren komen!! De workshops worden altijd gecreëerd vanuit directe inspiratie, channeling en uitwisseling met elkaar, het gezamenlijke groepsveld dus maar ook afgestemd op individuele processen en kwaliteiten, in samenwerking met Al Wat Is (aanwezige frequenties, begeleiding, frequenties van het moment, etc. op Multidimensionaal niveau). Naast tekst en uitleg vinden voor dieper inzicht en ook mentaal begrip vinden er gechannelde ‘teachings’ (tekst en uitleg), healingen, transmissies en activaties plaats die je dieper in je eigen Essentie helpen komen. De workshops bieden dieper inzicht in je eigen processen en Bewustzijn alsmede in wat er gaande is in de energie, veranderingen, groei en Ascensieprocessen van het Grote Geheel. Ze reiken diepe activaties, transformaties, groei en bewustzijn of bewustwording aan en ondersteunen je daartoe en bekrachtigen je in je eigen Zijn. En stimuleren daartoe ook tot een dieper samenwerking met elkaar, delen en bekrachtigen van elkaar en co-creatie vanuit totale Gelijkwaardigheid. Ze helpen je dus ook daadwerkelijk jouw unieke kwaliteiten in Zijn en Mens-zijn (h)erkennen, ankeren en vormgeven! Deze workshops ondersteunen, activeren en bekrachtigen je op menselijk,  energetisch, Galactisch en Kosmisch niveau  in je persoonlijke Bewustwordings proces!  En helpen je jouw Goddelijk Zijn in al je kwaliteiten daadwerkelijk in belichaming (embodyment) te brengen! Zie ook de activiteiten agenda onderaan deze nieuwsbrief voor nieuwe workshops!! Of kijk in de Activiteitenagenda van www.apofyliet.nl voor een totaal overzicht van reeds geplande activiteiten. Ascensie Afstands Activatie 4-4 portaal: Activaties t.b.v. Belichaming van je 14-de deel (Mannelijke Blauwdruk) De 44 codering brengt de frequenties van stevigheid, verankering, tot diep in de aarding brengen. En brengt daarmee een krachtige mogelijkheid om alles wie je nu Bet, dwars door al je paden van groei en bewustwording heen, volledig te verankeren in de aarde energie. Daarmee komt de kracht van Bestaansrecht dieper vrij in je Bewustzijn. Bestaansrecht voor jouw Zijn of Essentie, maar ook voor je mens-zijn. We kunnen dat immers niet los van elkaar beschouwen. De instroom van trillingsverhogingen deze Portaaldag is van essentieel belang om alles was we reeds doorleeft, doorwerkt, gewekt en geactiveerd hebben in ons volledig Multidimensionaal Bewustzijn in een krachtige aarding te brengen. Naast dieper bestaansrecht, geeft ons dat op 3D menselijk vlak (in het dagelijks leven) ook duidelijker handvaten. Spirit komt dichter bij ons mens-zijn zogezegd, het wordt dieper gekoppeld, het wordt dieper toegankelijk. Alles was al wel ontwaakt is, maar nog niet echt wortel heeft geschoten in onze 3D realiteit, krijgt hiermee de kans om te verankeren, waardoor Goddelijke Potentie, inspiratie, kwaliteiten ook daadwerkelijk ervaarbaar gaan worden in het dagelijks leven. Daarnaast zijn er lagen van bewustzijn die oude pijn, trauma’s, dualiteit of andere versluiering in zich dragen, die nooit ten diepste geheeld en omgepoold kunnen worden, wanneer deze geen aarding vinden. Dan blijven we steeds tegen dezelfde thematieken aan lopen, poetsen steeds een laagje schoon in healing, maar bereiken nooit de kern van de wond. Door de instroom van frequenties op deze Poort dag worden (ook. M.b.v. het hologram en de frequenties van Essence 4 en 5) ook deze Littekenvelden dieper geankerd en geaard. Dat betekend dat daarmee de potentie vrij komt om je diepste Zielentrauma’s werken te kunnen gaan aanpakken en oplossen. Dat betekend ook, met dat Pad van groei wat daarmee vrij komt, de mogelijkheid tot integratie van het 14-de deel van Osiris in jou, de Goddelijke Mannelijke Blauwdruk, dieper voorbij de littekenvelden voelbaar kan gaan worden. En gaandeweg daadwerkelijk steeds dieper geleefd kan worden op alle lagen van je Zijn. (Ook in 3D). Een essentieel Portaal die tot een immense ompoling zal gaan leiden. nieuwe groeimogelijkheden voor de komende periode vrij zal maken en een ongekende mogelijkheid tot volledig overstijgen van Kernwonden van de Ziel aanreikt. I.s.m. de frequenties van Essence 4  en 5, het Isis en  het Ptah Bewustzijn (Voor meer informatie over deze essence frequentie, zie:http://www.apofyliet-kristalshop.nl/sacredwateressences.htm) Datum: Vrijdag 4 april (4-4) 2014 van 20.00-20.30 uur, op afstand Investering in je Zelf: € 33,33 per persoon incl. BTW en een verslagje per mail naderhand Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl Ascensie Activatie Workshop: Geintegreerd Meesterschap Essentiele Sleutels voor groei in het nu Er zijn verschillende essentiële manieren die, indien toegepast, krachtig bijdragen aan je eigen groei en bewustwording. Enkele daarvan zijn het Hart als Universeel Portaal van ons Zijn, zelfreflectie en intentie. Maar ook zoals de oude Egyptenaren dat noemden de ‘Ren’ frequentie. (De oorspronkelijke Blauwdruk kennen). Kwaliteiten van ons Zijn en ‘Hulpmiddelen’ die aangewend in deze tijd krachtiger dan ooit werken omdat de sluiers tussen de dimensies steeds dunner worden en we steeds krachtiger (bewust of nog onbewust) aanspraak maken op onze Scheppingskracht. Hoe kun je hier dieper mee leren verbinden en daar vanuit functioneren. Hoe pas je deze krachtig toe, vanuit je eigen hoogste afstemming, wat brengt je dat en welke sleutels, kwaliteiten en mogelijkheden draag jij in je Zelf om dieper bewust te worden? Knelpunten in bewustzijn en energie: karmaknopen, karmische belasting, oude overleving, oude conditioneringen en overtuigingen. Welke oude ballast opgedaan in vele levens op het aardse of galactische vlak draag jij nog met je mee en ondermijnen (onbewust) je groei en bewustwording in het hier en nu? Welke oude patronen liggen onder de oppervlakte om zichtbaar gemaakt te worden en welke stukken mogen healing en transformatie ontvangen? Hoe werkt jouw zelfdestructieve of ondermijnende onbewustzijn tegen je? Diepe inzichten in hoe je onderbewustzijn jouw karmische ballast tot uitdrukking laat komen via het ego (persoonlijkheid) en gekwetste innerlijk kind delen. En heling van die stukken die aan de orde zijn in jouw groei op dat moment. Datum: Zaterdag 12 april 2014 van 10.00-17.00 uur Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl Ascensie Activatie Workshop Samen ‘zwemmen’ vanuit de Dolfijnen matrix in healing voor Moeder Aarde Tijdens deze workshopdag gaan we dieper afstemmen op en samen (leren) werken met de Waterwezens en Dolfijnen Bewustzijn. Deze dag staat in het teken van diepere healing van het water aspect, in ons Zelf en voor Moeder Aarde. Met de krachtige speelse, diep helene en stromende frequenties van de Dolfijnen Wezens, hun Oorspronkelijke Bewustzijn en in een samenwerking met de Blauwdrukken die de Sirius frequentei vast houdt, zal er een diepte zuivering mogen plaats vinden binnen de watermoleculen. Diepte zuivering allereerst in onze eigen waterhuishouding, tot op cellulair niveau, en via ons Bewustzijn ‘als kanaal’ zullen we dit door laten gaan stromen in de wateren van Moeder Aarde. Diepte zuivering, trillingsverhoging, dieper in vertrouwen meegaan op de Flow of Life, Joy, stroming, diepere bewustwording van het ‘celgeheugen’ van water! Leren werken met Dolphin Healing, de kracht van Vreugde en Stroming, speelsheid en Creatiekracht als combinatie!! (Die inzetbaar is op alle fronten van Healingwerk in ons Zelf en voor de ander!) Datum: Zondag 13 april 2014 van 10.00-17.00 uur Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl Ascensie Afstands Activatie   14-4-14 portaal afstandsactivatie Balancering van de 14 frequentie, die enerzijds de “14-e deel van Osiris” codering in zich draagt, de Goddelijke Mannelijke Blauwdruk. Maar die ook de Manifestatiekracht (van de 5-frequentie) in zich draagt. Wat deze Portaaldag tot een krachtige instroom-dag maakt van frequenties die helpen om heel je( tot nu toe) geopende en gewekte Bewustzijn te helpen balanceren, uitlijnen en verenigen met elkaar, als oomk in je aardse mens-zijn en 3D leven. Waarbij je eigen Multidimensionale Hogere Zelven met elkaar op lijn gebracht kunnen worden en op elkaar afgestemd worden, ook in evenwicht met je aardse persoonlijkheid . En het geheel wordt ook dieper verankert in het hier en nu. Dit zal een grootsere helderheid gaan brengen omdat lagen en ‘kwartjes van inzicht’ letterlijk bij elkaar gaan komen, waardoor een groter plaatje makkelijker gezien, ervaren en beleefd kan worden. (Of dat nu gaat om een groter plaatje van jouw Zijn, groeiprocessen, collectieve processen, oplossingen voor worstelingen waar je tegenaan loopt, of wat dan ook). Daarnaast opent het de poorten tussen mens-zijn en Goddelijk Zijn dieper, ook in de belichaming van alledag. Waardoor je intuïtie krachtig versterkt wordt, je Hogere Zelf delen meer bestaansrecht ook krijgen en helderder ‘zullen spreken en deelnemen’ aan je alledaagse aardse leven. I.s.m. de frequenties van Essence 10,  Khnum en Serapis Bey (Voor meer informatie over deze essence frequentie, zie: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/sacredwateressences.htm) Datum: 14 april 2014 van 20.00-20.30 uur, op afstand Investering in je Zelf: € 33,33 incl. BTW, verslagje na de activatie per mail Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl Ascensie Activatie Workshop 5-5-5 Portaal: Christus Bewustzijn De frequentie instroom van dit Ultieme Portaal is volledig afgestemd op een immense trillingsverhoging waarin heel het Bewustzijn op, in en van de aarde, naar de eerste levels van Christus Bewustzijn, en dus Eenheids Bewustzijn worden opgetild. De Instroom van Oneness energieën vandaag zal immense oude littekenvelden helpen overstijgen in je Zelf en je dieper je eigen Christus Bewustzijnsfrequenties helpen herkennen, herinneren, doorwoelen en ermee verbinden. Maar ook ankering en het binnen gaan brengen in belichaming (in je aardse leven en lijf) staan daarin centraal. We zullen vanuit onze eigen processen van verheffing naar de eerste gradaties van Eenheids Bewustzijn op 5D niveau dieper onze eigen Eenheidsstaat tot belichaming mogen brengen. Om van hieruit een kanaal te vormen met elkaar, om deze frequenties te helpen binnen brengen in de collectieve velden (van mens, dier, deva, kristallen en alle andere collectieven), de Nieuwe aarde matrix en het hart van Moeder Aarde Zelf. Krachtige bekrachtigingen van de Christus Kracht in ons Bewustzijn en diepere activatie van dit Eenheids Bewustzijn in alle lagen van ons Multidimensionale Zelf. Dus naast Persoonlijke processen zal er ook planetair, Galactisch en Kosmisch werk verzet gaan worden met elkaar in gelijkwaardige co-creatie! I.s.m. onder andere Yeshua en Maria Magdalena, Osiris en Isis, Gaia en vele andere Meestervelden aan Goddelijke Begeleiding. Datum: 5 mei (5-5) 2014 van 10.00-17.00 uur Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl Ascensie Activatie Workshop  Omgaan met entiteiten Omdat de dimensiesluiers steeds dunner worden en realiteiten steeds meer met elkaar vervloeien, komen steeds meer mensen in aanraking met o.a. entiteiten of donkeren energieën van buitenaf. Je kunt hierbij denken aan energieën van overleden mensen, maar ook buitenaardse energieën, imprints van geschiedenissen in bepaalde gebieden of huizen, vervuilde leylijnen of aardstraling, en vele andere mogelijkheden die lagere trilling energieën vast houden. Voor mensen die hier niet (al) bekend mee zijn  kan dit beangstigend of verwarrend zijn en vele vraagtekens oproepen in hoe daarmee om te gaan. Maar ook bij velen die al wel meer bekend met deze materie zijn, kunnen er de nodige vragen, angsten of onbekendheid aan de orde zijn. Deze workshop dient om meer inzicht en overzicht te geven in wat entiteiten en donkere energieën exact zijn, hoe daarmee om te gaan, wat ze je ‘te vertellen’ hebben over je Zelf en je eigen groei en kwaliteiten en hoe deze spiegelingen te leren hanteren, ook in het alledaagse aardse leven. Ook aan de orde komen het leren detecteren en verwijderen van donkere trilling  of verlagende energieën, energieën die ‘leeg zuigen’ of auralifters. Vanuit diepe afstemming op je eigen Essentie/ Goddelijk Zijn en in directe focus op je eigen energiesystemen, zullen we ons Zelf nader onderzoeken waar we zelf beïnvloed worden door dergelijke energieën, die ook je Ascensiegroei en bewustwording daadwerkelijk kunnen temperen. Maar ook van directe invloed kunnen zijn op je dagelijks functioneren als mens, en daarnaast tevens ziekte, kwalen of andere ongemakken kunnen veroorzaken op lichamelijk gebied. Een workshop volledig afgestemd op datgene wat in het nu aan nieuwe openbaringen en informatie aangereikt mag worden, voor een steeds bewuster functioneren vanuit je eigen unieke Kracht in deze unieke nieuwe Tijd. Datum: 10 mei 2014 van 10.00-17.00 uur Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl Ascensie Activatie Workshop  Meestergetallen als Universele Taal In deze workshop gaan we aan de slag met het ‘ontcijferen’ van de Universele Taal die via Meestergetallen (dubbele getallen) doorlopend ons aardse pad kruist. De Meestergetallen brengen ons specifieke frequenties, coderingen en initiaties en wanneer wij deze Universele Taal dieper weer leren herinneren en verstaan kunnen we daar veel aanwijzingen, ondersteuning, inzichten en groter perspectief in ontvangen. Bewustwording van deze unieke coderingen op je pad brengt letterlijk de Goddelijke Leiding van je eigen Zin dieper in het aardse leven. De coderingen kunnen allerhande boodschappen in zich dragen die leiden tot dieper bewustwording, groei, verstaan van wat er gaande is, brengen initiaties of activaties en zijn een van de verschillende ‘middelen’ waartoe ons Goddelijk Zijn ons Mens-zijn weet te bereiken, ook wanneer we even niet bewust afgestemd zijn. Datum: Zondag 11 mei 2014 van 10.00-17.00 uur Investering in je Zelf: € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl Workshops in voorbereiding en of al in de planning opgenomen: vooraankondiging: *Ancient Khemitian Mystery Teachings Intensive, juni 2014 *Workshops met verschillende thema’s en ingangen (velden) vanuit de ‘serie workshops Geintegreerd Meesterschap' staan al in de activiteitenagenda. *Creatie Kracht vanuit je Zijn *Multidimensionaliteit ten diepste ervaren *Aarde Healing (alle healing start in je Bewuste Zelf) *Hathor Healing *Ascension Glyphs: Zielendelen terug halen naar het Nu * BELANGRIJKE WIJZIGING: De geplande opleiding voor 2014  blijft op de activiteiten agenda staan, maar niet als vast traject met vaste groep. De mogelijkheid wordt nu gecreerd deze ten dele te volgen als losse workshops. Voor hen die het gehele traject willen volgen is dat mogelijk. Verder is vrije instroom mogelijk per workshop. Dat betekend echter niet de veilige bekrachtigende basis die een vast opleidingsgroep biedt met een groep die steeds dieper met elkaar samenwerkt vanuit een steeds diepere verbinding. Maar wel een mogelijkheid om de workshops of volledige opleiding voor hen die dat wensen te kunnen volgen. Consequenties zijn wel dat er daarmee mogelijk gaandeweg het jaar wijzigingen kunnen plaats vinden, waarvan je uiteraard bij (vaste) deelname direct op de hoogte gebracht wordt. Wijzigingen zouden eventuele data, workshopduur (van 2 dagen naar 1 dag) of wijziging van inhoud kunnen zijn. Juist omdat de opbouw die in de opleiding aanwezig was nu veranderd door veranderende deelnemers. Het kan ook betekenen dat sommige van de laatste workshops niet toegankelijk zullen zijn voor vrije instroom indien deelnemers niet meerdere workshops van het traject gevolgd hebben. Dat zal ik te zijner tijd gaan bekijken en doorvoelen. Bij te weinig deelname aan een van de workshops, wordt met de aangemelde mensen doorgegeven en wordt er even onderling overlegd hoe we dit anders kunnen invullen. Indien dit aan de orde is, worden aangemelde deelnemers hier uiteraard van bericht! Bij onvoldoende deelname zullen workshops kunnen worden gewijzigd of geannuleerd. Alle informatie over deze opleiding in 2014, en daarmee de vanaf nu los te volgen workshops die daarin opgenomen zijn,  vind je hier! Voor meer informatie en aanmeldingen, mail me op: info@praktijk-apofyliet.nl                 Dit is slechts een deel van Nieuwsflits van maart 2014. Wil je de totale nieuwsbrief ontvangen?                                                                    Mail me: info@praktijk-apofyliet.nl