Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

Dit is de nieuwsflits van 30 oktober 2006 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

T.Harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Wijziging workshop programma: nieuwe kristallen schedel dag

*In the spotlight: De basis van aragoniet

*De Liefdevolle helende, magische, Godinnen energie van Nephthys

*Nieuwe kristallen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

                                                       

 

Na de Ultra Violette Straal en de Kristallen Schedel Conferentie in Zeeland zijn er weer

dusdanige veranderingen gaande en voelbaar.

Nieuwe groei, manifestatie en stroomversnellingen dienen zich bij velen aan! Ook hier is

weer merkbaar verandering en vooral verdieping te vinden. Nog meer oude thema’s

mogen aan het Licht komen om geschoond te worden, nieuwe processen en bovenal

nieuwe groei en verdieping zijn gaande! Nieuwe verbindingen mogen gelegd worden,

Zielsconnecties hersteld worden! Zo mocht ik opnieuw mijn oude “zielenmaatje’

Indarro Firefly (Kristallen Schedel) terug vinden in mijn huidige leven, voor nieuwe groei,

healing en Bewust wording. Maar ook nieuwe (oude) connecties mogen uitgewerkt worden

tot een vruchtbare samenwerking. Zo zijn we nu o.a. samen met andere organisaties al met

voorbereidingen gestart voor een nieuwe Kristallen Schedel Conferentie in Nederland in 2007.

Er is weer veel stroming gaande!

Wat een fantastische reisavonturen mogen we als Ziel toch meemaken in deze bijzondere tijd!

Met deze herfst Nieuwsbrief hoop ik weer bij te dragen aan de telkens veranderende en

Verhogende energieën in deze tijd!

Ik wens je weer veel leesplezier!

Stralende hartegroet,

Willemien

 

 

 

 

*Wijziging workshop programma: (Sound) Healing met  kristallen schedels

 

                                                Elijah, citrien kristallen Schedel

 

Omdat het volledig de tijd voor het ontwaken van de Kristallen Schedels is, en zij meer en

meer naar de voorgrond treden met hun waanzinnig krachtige helende krachten, werd mij

opnieuw ‘van boven’ gevraagd om aandacht te schenken aan hun helende en ondersteunende

capaciteiten, en unieke werkwijzen, healing en kennis die zij aanreiken.

Ik ben nog bezig met de nieuwe workshop planning voor 2007, en ook dan zullen er zeker

meer kracht workshops met de Kristallen Schedels volgen, maar het voelde goed om ook

eerder nog gehoor te geven aan deze ‘innerlijke roep’. Daarom ook kan ik jullie met veel

enthousiasme het volgende mededelen:

 

Op zaterdag 18 november aanstaande was er weer een workshop Soundhealing gepland.

Deze workshop komt te vervallen, dat wil zeggen: wordt aangevuld en uitgebreid tot een

 

Workshop (Sound) Healing met Kristallen Schedels!!!

 

Gechannelde workshop onder leiding van Kristallen Schedel Bewustzijn, Lichtmeesters, Engelen,

Lichtdraken en alle Lichthulp die zich aandient.

Ook deze workshop zal zoals altijd afgestemd worden op de aanwezige groep/deelnemers, de

energie van dat moment en alles wat de Schedels en het Licht ons aanreiken.

 

Omdat Kristallen Schedels op vele verschillende manieren hun kracht, healing en Bewustzijn met

je delen lijkt het me fantastisch om samen te mogen ervaren welke ongelooflijk krachtige

healingen de Schedels ons kunnen brengen, wanneer we hun Krachten en de mogelijkheden

van Soundhealing met elkaar bundelen.

Niet alleen brengen de Kristallen Schedels steeds meer Hoger Licht in ons systeem aan,

verankeren zij dat waardoor wezenlijke stroomversnellingen in je Bewustzijnsgroei mag plaats

vinden. Ook brengen zij een diep Weten, diepe Verbondenheid en diepgaande Karmische Healing

voort. Wanneer we nu deze kwaliteiten bundelen aan Soundhealing, worden deze Krachten nog

vele malen krachtiger versterkt, en vind het ook direct(er) een weerklank in ons fysieke lijf. We

bestaan immers voor ongeveer 80% uit water en water en sound/trilling samen brengen heel je

lijf tot op celniveau in resonantie.

 

Kernwoorden voor deze workshop zijn: karma cleaning & healing tot op fysiek niveau door vele

dimensies van je Zelf heen, ophalen van her-inneringen en oude Zielskwaliteiten voor het hier en

nu, kracht-kwaliteiten van Kristallen Schedels,  kennismaking met het Bewustzijn van verschillende

Kristallen Schedels, welke verbindingen heb ik uitstaan/welke verbindingen heeft mijn kristallen

schedel uit staan, Bewustzijn verhogen, je eigen Goddelijk Zijn meer naar het hier en nu halen en

opnieuw verbinden. Poorten van Bewustzijn via de Kristallen Schedels ervaren, ophalen en

integreren ten behoeve van je eigen Ascensie proces!

 

Naast de vele healingen die plaats zullen mogen vinden, zal er ook volop gelegenheid zijn om

kennis te maken met de verschillende energieën en het Bewustzijn die iedere afzonderlijke

Kristallen Schedel in zich draagt.

 

Een waar Lichtfeest van trilling en healing zal dus mogen plaats vinden, in verbinding met elkaar!

Niet alleen ik, maar ook de Kristallen Schedels staan te popelen om jullie ook met deze Krachten

kennis te laten maken!

Uiteraard zijn ook je eigen Kristallen schedels meer dan welkom om zich met alle andere

aanwezige schedels te verbinden!

Heb je geen kristallen schedel? Geen probleem: je kunt ook kristallen meenemen om op te laden in de

energie van de kristallen schedels en de workshopdag!

 

Krachtige workshop voor de wat meer gevorderde Lichtwerker die veel verbinding met de Kristallen

Schedels voelt!

 

Datum: zaterdag 18 november 2006

Plaats: Spirituele Praktijk Apofyliet te Lippenhuizen

Kosten: € 111,- euro per persoon, incl. koffie/thee/soep

 

Mail me voor meer informatie of aanmeldingen

 

 

 

 

*In the spotlight: De basis van aragoniet

 

         Inleiding:

We zijn in deze tijden steeds meer genoodzaakt om ook bewuster te werken aan onze onderste chakra’s

en aarding, om ook daadwerkelijk ons Hoger Licht steeds meer door te trekken naar de

aarde. In deze en afgelopen periode zijn er daarom ook steeds meer thema’s van het derde,

tweede en eerste chakra die de kop opsteken, om gezuiverd te worden. Vooral Lichtwerkers

dragen vaak nog erg veel zwaarte, angststukjes, verdriet, onvrede, schaamte of

onbegrepenheid gevoelens stukjes mee in de onderste chakra’s, die een gevoel van

onveiligheid creëren. Bewust of onbewust, maar vaak gerelateerd aan oude levens en

karmische jasjes, omdat ieders Ziel in eerdere incarnaties ervaren heeft dat het leven op

aarde ook  onveilig kan zijn. Zeker wanneer het gaat om het steeds meer aantrekken en

belichamen van je eigen Hoger Licht. Velen kennen de Zielservaringen hiervoor gemarteld of

zelf gedood te zijn, des te meer reden dat er nog angstlaagjes aan deze basis chakra’s

kleven.

Echter, om een volledig gerealiseerd God Mens op aarde te worden, om je Verlichting te

bereiken, is het noodzakelijk dat ook je onderste chakra’s gezuiverd worden van deze

oude stukjes, en je heel je Goddelijk Licht ook hierin kunt leren dragen en uitstralen.

Er zijn natuurlijk verschillende kristallen die je in deze processen kunnen ondersteunen,

ook afhankelijk van de thema’s en persoonlijke stukjes waaraan je werkt. Maar deze

maand voelde het goed om extra de nadruk te leggen op de zacht helende werking van

de aragoniet. Een kristalletje wat met liefdevolle zachtheid helpt om de eerste openingen

naar je eigen onderste chakra’s te maken, wat op een zachte wijze de opening kan

vormen voor dieper liggend healingwerk.

 

De basis van aragoniet

 

 

Aragoniet is een kristalsoort wat in verschillende vormen en kleuren voor komt. Het meest

bekend is de zacht groene vorm, die kleurschakeringen ook in zich kan dragen van zacht

groen tot diep donkerbruin en rood. Deze vorm wordt het meest bewerkt tot verschillende

vormen. Daarnaast is er de rode aragoniet, waar je hierboven een foto van vindt. Voor

deze roodbruine aragoniet vind je hieronder de versterkende Ascensiewerking.

Aragoniet geeft basis en oervertrouwen. Het geeft je op fysiek niveau meer weerstand en

het verstevigt de botten. Op emotioneel gebied werkt het goed tegen overmatige en of

opgekropte emoties. Energetisch gezien brengt aragoniet aarding en verbind je op dieper

gaande wijze met de Moeder Aarde en een oergevoel. Daarnaast verbind het je met de

Aardewezens en aardekrachten. Het brengt een dieper gevoel en verbinding met de Aarde

teweeg. Mede hierdoor zul je steeds meer connectie kunnen maken met de natuur, er deel

van uit kunnen gaan maken en meer respect hiervoor ontwikkelen.

Daarnaast helpt aragoniet je om je Zelf steeds meer in je tweede en basis chakra te doen

‘indalen’, het maakt meer opening om door te kunnen dringen in de veelal nog wat

zwaardere energieën van de onderster chakra’s, op geheel zachte en liefdevolle wijze, wat

de basis voor verder, diepgaander healingwerk in dit gebied voor te bereiden. Het maakt je

vast wat meer vertrouwd met je onderlichaam en onderliggende chakra’s en helpt je zo te

wennen aan het steeds verder bewust te worden van je onderliggende energie en de

mogelijke thema’s die hier nog om healing en zuivering vragen.

 

© Willemien Timmer januari 2006, uit: “Lichtwerk met Kristallen”

 

 

 

 

*De Liefdevolle helende, magische, Godinnen energie van Nephthys

 

Hierop aansluitend zou ik graag nog een prachtige aanvulling op deze healing thema’s aangeven,

en dan gaat het om de zacht helende magische vrouwelijke Krachten van Nepthtys. Nephthys,

bekend uit de Egyptische mythologie, heeft zich de afgelopen periode steeds meer aangediend,

als energie zijnde die past binnen de thema’s van deze tijd en energie.

De energie die Nepthtys draagt is die van de magische Godinnen energie. Je zou het de

vrouwelijke tegenhanger van de Merlin energie kunnen noemen, hoewel deze energieën verder

 totaal geen overeenkomsten of verbindingen in zich dragen, hebben ze beide te maken met

Goddelijke Magie.

De Nepthtys Energie is echter gebaseerd op de Godinnen Kracht die bij velen nog niet is

aangediend in de groei en persoonlijke ontwikkeling, maar die steeds meer op het punt staat

om naar voren te komen.

De Godinnen energie van Nepthtys is heel subtiel, zacht en Liefdevol. Het is als een warme,

tedere aanraking, die je steeds meer in verbinding brengt met je eigen Godinnen Kracht, een

energie die veelal beschadigt is of troost nodig heeft. Het heeft dan ook alles te maken met

het mogen Zijn wie je Bent, het laten stromen van je energie en de Kracht van de Intuïtie.

Nepthtys geeft aan in deze tijd voor veel Lichtwerkers meer intuïtieve kanalen te kunnen

openen, maar ook zachte liefdevolle dragende healing te kunnen brengen in gekwetste

Vrouw-zijn stukjes, daar waar de mentale of mannelijke energie nog overheerst, en meer

vertrouwen te bieden in de eigen intuïtieve indrukken en stroming van het Leven.

Nepthtys zal je helpen en ondersteunen in je eigen creërende Krachten en om deze meer tot

uiting te laten komen, deze meer te laten stromen. Opdat je zult mogen doorzien dat iedere

Ziel een eigen Scheppend Vermogen in zich draagt en niet slechts een speelbal van het lot is,

maar dat je je eigen leven kunt scheppen, kunt co- creëren. Ook/juist via je vrouwelijke,

intuïtieve, magische kant, en niet via de mannelijke/mentale kant vol doe-kracht.

Nepthtys leert je dan ook om in stilte te Zijn met je Zelf, in vertrouwen, aanwezig zijn,

in vrede met je Zelf, en tegelijkertijd mee te stromen met de resonantie en het ritme van je Ziel,

om in tune te zijn met je Doelen en dat wat je hier op aarde komt belichamen.

Ook zal de Nepthtys energie je helpen om de sluiers binnen je eigen Bewustzijn te doen

oplichten, zodat de ware Zielservaringen, Zielen Kennis en Universele Liefde steeds meer

naar de voorgrond mag treden, en niet langer in nevelen gehuld blijft. Dat houdt dus ook in

dat je Liefdeskwaliteiten zich zullen verdiepen, maar je ook meer karmische stukjes van zowel

je hart, Hoger Hart, tempellevens en vrouwelijke/Godinnen Kracht geheeld mogen worden.

Het is dus nogal wat, wat deze Godinnen Kracht komt brengen en belichaamd, omdat het vele

aspecten beslaat en vele lagen/frequenties in zich draagt. En er zit nog veel en veel meer in

deze Magische Godinnen Krachten verborgen, wat in latere periodes ook opnieuw aan het Licht

mag komen en Bewust gemaakt mag worden.

Een Godinnen energie vanuit de Oudheid, die ook prachtig liefdevol healingwerk voor het Nu

mag komen brengen!

 

Je kunt je op verschillende manieren meer op deze energie afstemmen:

 

*Vanuit oude Zielservaringen/ herkenning van deze energie vanuit oude incarnaties, die

mogelijk aangeraakt worden door dit artikel, kun je je in meditatie op deze energie afstemmen.

 

*Middels de Egyptische essence Nepthtys, Godess of Magic die heel dit Bewustzijn, deze

energie draagt en het je letterlijk laat voelen. Niet alleen draagt deze essence in de geur en

basis van de olie deze energie, ook is deze energie er krachtig in gechanneld. Deze essence kan je

helpen om directer met Nepthtys te verbinden en haar Godinnen energie te ervaren en of te

her-inneren. Bijv. door met deze essence te mediteren, deze essence door je aura heen te halen

(met olie op je handen of sprayen in je aura), de essence op je onderste chakra’s te smeren om

ook hier meer van deze stromingsenergie in te brengen, of op de vele andere mogelijke manieren.

(Deze essence is in pure (olie) vorm of in spray vorm verkrijgbaar bij Praktijk Apofyliet, kijk in de Kristalshop

voor de mogelijkheden.)

 

 

©  Willemien Timmer, 28 oktober 2006

 

 

 

 

*Nieuwe kristallen in de kristalshop

 

In dit ‘hoofdstukje’ kun je verschillende nieuwe kristallen vinden. Sommige zijn net binnen en

Andere zijn enige tijd geleden weer als nieuwe en heel bijzondere kristallen aan de Kristalshop

toegevoegd. Hieronder kun je een deel  van het nieuwe assortiment vinden. Voor grotere foto’s

en meer nieuw assortiment: kijk in de Kristalshop!

 

 

Ook zijn er opnieuw nieuwe Kristallen schedels gearriveerd van bergkristal vol regenbogen

en rozenkwarts!!! Voor meer informatie: mail me, want zij staan niet in de Kristalshop !!!

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts dubbeleinder hanger

Prijs: 22,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Zacht roze rozenkwarts in dubbeleinder vorm geslepen, in zilveren zetting.

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd op deze

hanger en jouw eigen energie!

 

 

Hoewel het niet puur natuur is, op veler verzoek ook enkele aqua aura kristallen in de kristalshop!!!

 

Foto:

Artikel code: Aqua Aura dubbeleinder hanger 001

Prijs: 39,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Aqua aura is kwartskristal wat bewerkt is met goud, onder hoge druk, waardoor de

kwaliteiten van kwarts en goud samengevoegd worden. Hierdoor ontstaat een schitterende

blauwe kleur met mooie parelmoer glans.

In deze hanger is tevens een kleine olivijn verwerkt.

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd

op deze hanger en jouw eigen energie!

 

 

Foto:

Artikel code: Aqua Aura dubbeleinder hanger 002

Prijs: 39,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Aqua aura is kwartskristal wat bewerkt is met goud, onder hoge druk, waardoor de

kwaliteiten van kwarts en goud samengevoegd worden. Hierdoor ontstaat een schitterende blauwe

kleur met mooie parelmoer glans.

In deze hanger is tevens een kleine turkoois verwerkt.

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd op

deze hanger en jouw eigen energie!

 

 

                                                Ook op veler verzoek is er weer nieuwe opaliet (Ook niet een volledig natuurproduct!)!

                                                Helaas dit keer geen engeltjes, maar wel andere, nieuwe mogelijkheden voor een zachtere prijs!

 

Foto:  

Artikel code: Opaliet armband helder 001

Prijs: 8,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: helder transparante opaliet, met schitterende parelmoer glans!

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd op deze hanger en jouw eigen energie!

 

Foto:  

Artikel code: Opaliet armband helder 003

Prijs: 8,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: helder transparante opaliet, met schitterende parelmoer glans!

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd op deze hanger en jouw eigen energie!

 

Foto:  

Artikel code: Opaliet armband ‘wit’ 001

Prijs: 9,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Troebel/witte transparante opaliet, met schitterende parelmoer glans!

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd op deze hanger en jouw eigen energie!

Foto:  

Artikel code: Opaliet armband ‘wit’ 002

Prijs: 9,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Troebel/witte transparante opaliet, met schitterende parelmoer glans!

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd op deze hanger en jouw eigen energie!

 

Foto:

Artikel code: Opaliet ster hanger ‘wit’ 006

Prijs: 7,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Troebel/witte transparante opaliet, met schitterende parelmoer glans!

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd op deze hanger en jouw eigen energie!

 

Foto:

Artikel code: Opaliet ster hanger ‘wit’ 007

Prijs: 7,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Troebel/witte transparante opaliet, met schitterende parelmoer glans!

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd op deze hanger en jouw eigen energie!

 

Foto:

Artikel code: Opaliet ster hanger helder 001

Prijs: 6,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Helder transparante opaliet, met schitterende parelmoer glans!

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd op deze hanger en jouw eigen energie!

 

Foto:

Artikel code: Opaliet ster hanger helder 002

Prijs: 6,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Helder transparante opaliet, met schitterende parelmoer glans!

Korte reading op dit kristal: Volgt bij bestelling! Je ontvangt dan een reading op maat: afgestemd op deze hanger en jouw eigen energie!

 

Kijk hier voor meer opaliet!!!

 

Foto:  

Artikel code: Anhydriet bol groot 001

Prijs: 85 euro                

Afmetingen: 5,9 cm doorsnede

Kenmerken: Totaal onbekend kristal, maar een echte Nieuwetijdskristal: Anhydriet. Zacht paars, violet, lavendel kleurig met schitterende glans!

LET OP: extra verzendkosten voor dit kristal i.v.m. grootte en of gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt een grote zachtheid en rust en tegelijkertijd een enorme Transformerende Kracht in je Bewustzijn teweeg. Het verbind je heel direct en krachtig met het Violette uur en de Krachten van St. Germain door vele dimensies heen, waardoor healing op vele lagen van je Zelfgelijktijdig plaats mag vinden. Zeer krachtige healer die je in steeds hogere trilling brengt, steeds dichter bij je Ware Zelf.

Dit kristal kent connecties met het Draken Bewustzijn, maar ook met de Magie van Merlin. Het brengt daardoor naast zeer serieuze groei ook speelsheid en creatie met zich mee, en brengt verbindingen tot stand met grote Bewustzijnsvelden die je zelf nooit voor mogelijk hield, en die toch onderdeel van de Schepping zijn.

Een waar nieuwetijds kristal wat grote Wijsheden en oeroude Waarheden in zich mee draagt en je groei een enorme uplift geeft door vele dimensies van je Zelf heen!

 

Foto:  

Artikel code: Anhydriet bol middel 003

Prijs: 45 euro                

Afmetingen: 4,4 cm doorsnede

Kenmerken: Totaal onbekend kristal, maar een echte Nieuwetijdskristal: Anhydriet. Zacht paars, violet, lavendel kleurig met schitterende glans!

Dit exemplaar heeft ook een vlek met groene insluitsels van andere mineralen, voor extra aarding en verbinding met Moeder Aarde!

LET OP: extra verzendkosten voor dit kristal i.v.m. grootte en of gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal draagt naast de Grote Goddelijke Krachten ook een krachtige verbinding met Moeder Aarde Wijsheid in zich. Hierdoor verbind het heel direct de hemelse en aardse aspecten van je Zelf met het hier en nu, en passend bij deze incarnatie en – Doelen. De verbindingen met het Merlin Bewustzijn worden hierdoor krachtig en direct verankert waardoor een grote manifestatie van creërende Kracht binnen je groei ontstaat. Het gezegde: “weet waar je om vraagt”  wordt hierdoor veel bewuster, en vraagt ook om de nodige verantwoordelijkheid.

Ook dit kristal brengt een grote Transformerende Kracht middels zowel het Violette Vuur als het Merlin Bewustzijn, en leert je daarnaast bijzonder krachtig in je Goddelijke Kracht te gaan staan, ook in het dagelijks leven in het hier en nu.

Het biedt ook speelsheid en stroomversnellingen binnen je groei.

 

Kijk hier voor meer van deze bijzondere kristallen!

 

Foto:  

Artikel code: Transparante Regenboog Fluoriet bol 001

Prijs: 27,50 euro          

Afmetingen: 3,9 cm doorsnede

Kenmerken: Helder transparante fluoriet met veel paars en groen tinten, veel diepte en inwendige regenboogjes. Schitterend exemplaar!

LET OP: extra verzendkosten voor dit kristal i.v.m. grootte en of gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Dit ware Krachtkristal wat met grote zachtheid en Liefde aan je hart verbonden wordt, zal een enorme stimulans voor nieuwe groei in je leven brengen. Het kristal lijnt je volkomen op nieuw uit met hemel en aarde, gericht op de energieën van deze tijd. Hierdoor mag bevrijding van het oude optreden, healing van oude pijn, verdriet of leed in balans gebracht worden. De verschillende grote Krachten die door dit kristal heen werken zijn o. a. de Purperen Straal en het Violette Vuur onder leiding van St. Germain, maar ook de kracht van de Groene Galactische Straal, die diepgaand inwerkt op je hart dimensies en verbindingen brengt met de Oude Kennis van Moeder Aarde. Een bijzonder kristal wat veel kwaliteiten en mogelijkheden in zich draagt!

 

Foto:

Artikel code: Regenboog Fluoriet healingstick groot 001

Prijs: 45 euro                

Afmetingen: 10 cm lang, 2,7 cm breed, 2,3 cm dik

Kenmerken: Half transparante fluoriet, met vooral witte en paars tinten. Schitterend exemplaar!

LET OP: extra verzendkosten voor dit kristal i.v.m. grootte en of gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:  Zeer uniek!

Artikel code: Zwarte toermalijn healing stick klein 001

Prijs: 32 euro                

Afmetingen: 6,5 cm lang, 1,8 cm breed

Kenmerken: Zeer uniek! Zwarte toermalijn komt zeer zeldzaam in geslepen vorm voor, omdat het moeilijk te slijpen is. Dit is dan ook een zeer uniek kristal!

Korte reading op dit kristal: Diepgaande healing en ankering in je aardechakra’s en verbindingen met Moeder Aarde, dat komt dit kristal je brengen. Het helpt je om krachtig en kordaat in het leven en je groei te staan en helpt je om je beenkanalen en aarding via je stuit optimaal te laten stromen. Des te dieper je geankerd/geaard wordt, des te hoger kun je uitreiken in het Licht. Dit kristal is dan ook een aanwinst voor je groei, omdat het je krachtiger met de Aarde (Wijsheid) verbind en tegelijkertijd verheft naar hogere dimensies van je Zelf!

 

Foto:

Artikel code: Geslepen granaat 002

Prijs: 20 euro                

Afmetingen: 2,8 cm doorsnede

Kenmerken: Aangeslepen waarbij de natuurlijke groeivorm behouden blijft (dodecaëder vorm). Lijkt in eerste instantie heel donker, wanner het licht er doorheen valt: diep donker rood. Schitterend exemplaar!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Kijk hier voor meer bijzondere granaat!

 

Foto:

Artikel code: Aangeslepen robijn 001

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: 3,6 cm lang, 1,9 cm breed, 1,5 cm dik

Kenmerken: Ruw met aangeslepen stukje in de punt. Schitterend kleuren en lichtspel. Zeer uniek!

Korte reading op dit kristal: Diepe oerkrachten worden gewekt in je basischakra, wat de gelegenheid geeft om dit chakra tot in de diepte verder te zuiveren en aarden. Het helpt je oude blokkades en onveiligheids gevoelens in je basis te transformeren en plaatst je in een veel diepere ankering op de aarde, waardoor je veel grotere ‘hoogten’ binnen je groei kan bereiken. Bijzonder krachtig kristal!

 

 

Balance hangers:

Zowel de voor- als achterzijde van deze hangers zijn in een driehoek geslepen, waardoor je, zodra je er doorheen kijkt, de vorm van een davidsster in zult vinden.  Je kunt er voor kiezen deze hanger met de geslepen punt omlaag te dragen voor meer aarde verbinding. Of met de punt omhoog, voor meer afstemming met de Kosmos.

Tezamen brengen ze je in balans, in perfecte uitlijning van hemel en aarde, en nemen daarin heel je energie, Bewustzijn, maar ook je chakra’s mee.

Het kan voorkomen dat de hanger uit zich zelf zal draaien, wanneer je energie aan een van deze krachten meer behoefte hebt. Maar samen brengen deze driehoekvormen je een perfecte balans en uitlijning en in afstemming op het Christus Bewustzijn.

De keuze voor een bepaalde kristalsoort versterkt de kwaliteiten van het specifieke kristal. Zo brengt de Arkansas kristal bijv. meer zuivering en helderheid, en de rozenkwart meer zachtheid, acceptatie en healing.

 

Foto:  

Artikel code: Balance hanger Arkansas kristal 001

Prijs: 30,- euro             

Afmetingen: 1,6 cm doorsnede

Kenmerken: Super transparante edelsteen kwaliteit, in schitterende zilveren hanger vervat! Super kwaliteit edelsteen en zilver!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:   

Artikel code: Balance hanger Ioliet 002

Prijs: 37,50 euro          

Afmetingen: 1,5 cm doorsnede

Kenmerken: Super transparante edelsteen kwaliteit, in schitterende zilveren hanger vervat! Schitterend transparant blauw! Super kwaliteit edelsteen en zilver!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:  

Artikel code: Balance hanger amethist 001

Prijs: 27,50 euro          

Afmetingen: 1,4 cm doorsnede

Kenmerken: Super transparante edelsteen kwaliteit, in schitterende zilveren hanger vervat! Super kwaliteit edelsteen en zilver!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Foto:  

Artikel code: Balance hanger Labradoriet groot 001

Prijs: 42,50 euro          

Afmetingen: 2 cm doorsnede

Kenmerken: Super transparante edelsteen kwaliteit, in schitterende zilveren hanger vervat! Bijzonder mooie kleuren lichten op! Super kwaliteit edelsteen en zilver!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Kijk hier voor meer van deze schitterende sieraden!

 

Foto:

Artikel code: Armband de luxe: Regenboog fluoriet 001

Prijs: 17,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Diverse kleuren fluoriet in kleine platte knuffelsteentjes geslepen en verwerkt tot armband.

Korte reading op dit kristal: Verbindingen met de Regenboog stromen je energie binnen. Deze armband is helend werkzaam op diverse lagen van je zelf en in diverse chakra’s. het brengt meer balans en harmonie en lijnt je hart uit tussen hemel en aarde. In verbinding met diverse Galactische Stralen en Bewustzijnsvelden wordt passende healing ingebracht, daar waar jij het het meeste nodig hebt. Op elk moment afgestemd op jouw processen, groei en leerlessen!

 

Foto:

Artikel code: Armband de luxe: Rozenkwarts 001

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Zacht roze rozenkwarts in kleine platte knuffelsteentjes geslepen en verwerkt tot armband.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal verspreid zachte healing in je energie en brengt hiermee meer hart bewustzijn op gang. Het opent zacht en liefdevol jouw hart voor de wereld(en) om je heen en mag je hart beroeren. Zachte Engelen Kracht vermengt zich met de energie van deze armband, wat hoge tonen van Liefde en healing in jouw richting zend. Zachte kracht van heelheid, Eenheid en Universele Liefde.

 

Foto:  

Artikel code: Armband de luxe: Transparante rozenkwarts 002

Prijs: 14,50 euro          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken:

Korte reading op dit kristal:Zachte helende Krachten en verbindingen met het Isis Bewustzijn brengt deze armband in je energie. Deze energie kan heel oude pijnstukken en wantrouwen helen in je hart. Oude gevoelens van niet welkom zijn, niet goed genoeg zijn, maar ook dienen terwijl je jezelf vergeet, mogen hiermee aangeraakt en geheeld worden. Heel oude hartskennis uit d Tempel tijden van Isis kunnen weer bewuster gemaakt worden en de Waarheid van je eigen Ziel zal hier doorheen mogen spreken. Bijzonder helend, bewust makend en stimulerend voor vernieuwde groei!

  

Foto:

Artikel code: Citroen Chrysopraas donut klein 001

Prijs: 8,50 euro            

Afmetingen: 2,5 cm doorsnede

Kenmerken: Wit met zacht citroen geel, soms met donkere belijning. Weinig voorkomende steensoort! Heerlijk verfrissende nieuwetijdssteen!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt een verfrissende koele energie met zich mee die bijzonder kalmerend en verademend werkt wanneer je processen krachtig en heftig zijn. Het blaast heel je aura weer schoon en geeft meer lucht en ruimte! Verbonden aan zowel de Groene als Gele Galactische Straal brengt dit kristal ook healing teweeg in diverse aspecten van je Zijn die extra verfrissende energie kunnen gebruiken.

 

Foto:

Artikel code: Citroen Chrysopraas donut klein 002

Prijs: 8,50 euro            

Afmetingen: 2,5 cm doorsnede

Kenmerken: Wit met zacht citroen geel, soms met donkere belijning. Weinig voorkomende steensoort! Heerlijk verfrissende nieuwetijdssteen!

Korte reading op dit kristal: Naast de verfrissende energie die heel je aura zuivert en opfrist, brengt dit kristal ook een krachtiger verbinding met Moeder Aarde op gang, waardoor ook je eigen aardingsvermogen meer gezuiverd en geactiveerd wordt. Zo helpt het kristal niet alleen je aura te verfrissen aar ook e aarding te versterken. Zachte verfrissende healing!

 

Foto:

Artikel code: Ciastoliet hangertje 001

Prijs: 15 euro                

Afmetingen: cm doorsnede

Kenmerken: hanger vorm van geslepen ciastoliet. Uiteraard met het kenmerkende kruis in de steen.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt bijzonder oude verbindingen met zich mee en brengt hier ook healing in, wanneer ervaringen of herinneringen aan oude levens je blokkeren of belemmeren om verder te groeien. Met name levens gewijd aan tempels f natuurreligies komen hierbij aan bod en zullen je Bewustzijn ook weer verder openen om opgedane Kennis door de eeuwen heen weer te her-inneren en toepasbaar te maken voor het hier en nu.

 

Foto:  Uniek!

Artikel code: Blauwe aragoniet bol 002

Prijs: 19,50 euro          

Afmetingen: 2,8 cm doorsnede

Kenmerken: Wit met zacht blauwe tinten, vlekjes of belijning. Unieke vorm en kleur voor aragoniet, komt zeer zelden voor!

Korte reading op dit kristal: Dit kristal brengt je helemaal terug tot een diepe innerlijke stilte waarin het mogelijk wordt om steeds meer van je eigen Oorsprongs Licht te doorvoelen. Het laat je opnieuw kennis maken met het Christus Bewustzijn en de eenheid van het nieuwe Gouden Tijdperk. Dit kristal leert je de kalmte en stilte in jezelf vast te houden en telkens opnieuw afgestemd te zijn op jouw unieke Zielentrilling en groei. Het brengt zelfbewustzijn en directere verbindingen met de Meesters van Licht! Bijzonder Nieuwetijdskristal wat meer stroming in je leven en groei brengt!

 

Kijk hier voor meer van deze bijzondere kristallen!

 

Foto:

Artikel code: Superkwaliteit labradoriet knuffel groot 005

Prijs: euro                     

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Superkwaliteit labradoriet met zeer veel kleuren uit het hele kleurenspectrum. Unieke kwaliteit! Schitterend!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Kijk hier voor meer van deze superkwaliteit labradoriet!

 

Foto:  

Artikel code: Ruwe aquamarijn 005

Prijs: 10 euro                

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Super mooie kwaliteit zacht b;lauwe aquamarijn met kleine heldere stukjes en soms regenboogjes.

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

Kijk hier voor meer ruwe aquamarijn!

 

Foto:

Artikel code: Lemurische amethist 003

Prijs: 8,50 euro            

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: helder transparante amethist met inwendige regenboogjes en schitterende Eenheids energie!

LET OP: extra verzendkosten voor dit kristal i.v.m. grootte en of gewicht!!!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling van dit kristal ontvang je een persoonlijke reading op dit kristal in combinatie met jouw energie. Een reading op maat dus!

 

 

Voor grotere foto’s en meer nieuw assortiment: kijk in de Kristalshop!

 

 

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

November 2006:

 

 

 

 

 

Zaterdag 4 nov. 2006, 10.00-16.30 uur

Kristal Opleiding, groep 3:                           

Inwijding in je Hartkristal

 

Deze groep is al vol!!!

 

122,- per persoon

 

Zaterdag 18 nov. 2006, 10.00-16.30 uur

           WIJZIGING/ NIEUW:

Transformatie Lichtwerk Workshop:           

(Sound) Healing met Kristallen Schedels

 

Er zijn nog 5 plaatsen vrij!!!

 

111,- per persoon

 

 

Zondag 19 nov. 2006, 10.00-16.30 uur

Transformatie Lichtwerk Workshop:          

Lichtwerk(ers) Workshop: samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Lichtdraken, natuurwezens, kristallen, Moeder Aarde, etc.

 

Er zijn nog 3 plaatsen vrij!!!

 

111,- per persoon

 

 

Zaterdag 25 nov. 2006, 10.00-16.30 uur

Kristal Opleiding, groep 3:                            

Inwijding in je Krachtkristal

 

Deze groep is al vol!!!

 

122,- per persoon

 

Datum & Tijd:

Workshop:

Kosten:

 

 

 

December 2006:

 

 

 

 

 

Zaterdag 9 dec. 2006, 10.00-16.30 uur

Transformatie Lichtwerk Workshop:          

Werken met de Krachten van Licht Draken

 

Er is nog 1 plaats vrij!!!

 

 

111,- per persoon

 

NIEUW!!!!

Zondag 10 dec. 2006, 10.00-16.30 uur

Transformatie Lichtwerk Workshop:          

Gecombineerde workshop: Werken met de Krachten & Magie van Metatron & Merlin

 

Er zijn nog 3 plaatsen vrij!!!

 

111,- per persoon

 

NIEUW!!!!

Zaterdag 16 dec. 2006, 10.00-16.30 uur

Kristal Opleiding, groep 3:                           

Kristallen Krachtwielen

 

Deze groep is al vol!!!

 

130,- per persoon

Meer informatie over de inhoud van de workshops vind je door op de betreffende workshop te klikken!!! Voor aanmeldingen: mail me!!!

 

 

 

 

Dit was de nieuwsflits van 30 oktober 2006 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

T.Harkeswei 25

8408 CG Lippenhuizen

www.apofyliet.nl

www.praktijk-apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

info@praktijk-apofyliet.nl