Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

Dit is de nieuwsflits van 31 juli 2005 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

info@apofyliet.tk

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Nieuwe updates op de website www.apofyliet.nl

*Artikel na de Aardehealing reis in Schotland

*Enkele nieuwe kristallen nader toegelicht

 

 

            *Nieuwe updates op de website www.apofyliet.nl

 

Op dit moment zijn de reisverslagen met ervaringen en belevenissen in Schotland toegevoegd aan de website. Je vind hier niet alleen mijn verslag en een fotogalerie, maar inmiddels zijn er ook verslagen van anderen uit de groep geplaatst.

Daarnaast is er sinds vanmiddag een nieuw artikel geplaatst, die ook hieronder staat: In de ban van angst of de Kracht van Liefde?

Een artikel wat zowel handelt over de ervaringen tijdens en na de Schotland reis als ook voor ieders spirituele ontwikkeling en bewustwording.

Ik wens ieder weer veel lees- en groei plezier!!! Opdat het Licht mag stralen in ieders hart!

 

 

            *Artikel na de Aardehealing reis in Schotland

 

In de ban van angst of in de Kracht van Liefde?

 

                                              

 

Artikel door Willemien Timmer, 31 juli 2005

 

 

In deze tijd, waarin zoveel veranderingen op aarde en in de mens gaande zijn, lijkt het alsof de tijd zich steeds sneller voor schrijdt. Als ik zo terug kijk op het afgelopen half jaar van 2005 dan is er zoveel gebeurd, zoveel veranderd en is er ook zoveel groei en beweging te zien. Maar ook is de tijd voorbij gevlogen. Van steeds meer mensen om me heen hoor ik hetzelfde. De tijd lijkt te vliegen, de ene ervaring volgt de andere op, de groei lijkt voortdurend sneller te gaan, het ene proces volgt het andere op, het lijkt of je zoveel makkelijker overal doorheen ‘vliegt’, er is zoveel meer beweging, groei, Bewustzijn, wat zich met de dag vergroot en ontvouwt. En ook is er zoveel Lichthulp aanwezig wat ons steunt en kracht geeft, wat ons leerlessen brengt en meer Bewustzijn en inzicht aanreikt. Ook dit lijkt in aanwezigheid toe te nemen en soms zelfs fysiek zichtbaar te worden.

Maar naast al deze o zo positieve en stralende veranderingen, kun je je soms nog zo verkneukelen in oude stukjes, oude processen die wederom de kop op steken, emoties die je blijkbaar toch nog niet helemaal losgelaten had, ook al dacht je van wel. Angst die toch nog ergens diep verscholen lag in de spelonken van je ziel. Processen of stukjes van anderen, waar je toch weer in meegaat. Soms zo moeilijk te herkennen of onderscheiden, soms nog zoveel moeilijker om los te laten.

 

De leerlessen blijven, ze zijn ook onderdeel van je groei. En onderscheid leren maken is zo belangrijk hierin. Want waar laat je je door leiden: Door je angst of door de Liefde zelf?

Dat is een vraag die ik nu de laatste tijd bewust onder ogen heb gezien, en die ik volledig heb mogen doorwerken en uitdiepen tijdens en na onze Aardehealingsreis in Schotland.

Een reis die op sommige momenten een ware nachtmerrie was, maar op andere momenten zo Licht en vervuld met Liefde en Eenheids Licht. Een reis die duale gevoelens opriep in eerste instantie, waar het negatieve beeld in eerste instantie de overhand had. Juist omwille van de Angst. Angst in jezelf getriggerd, angst omdat het zogenaamde duister daadwerkelijk hard kan terug slaan en zich zelfs fysiek kan manifesteren en zelfs kan aanvallen, wanneer jij Licht komt brengen. Angst omdat het op jou gericht is, omdat het oordeelt, over jouw Licht. Omdat duister het Licht niet verdragen kan. En wat kan het dan moeilijk zijn om zelf in je Licht te blijven.

In de loop der tijd na deze reis heb ik deze stukken in mezelf eens goed onder de loep genomen. Het heeft zoveel hartverbinding ‘gekost’ om in ons Licht te blijven tijdens ons verblijf in zo’n lage trilling die in opstand kwam tegen ons Licht. Het Eenheids Licht van de groep, de uitwisseling van hart tot hart, het is uiteindelijk wat het sterkt stand heeft gehouden, en wat ons erdoorheen gesleept heeft.

En het was zwaar, dat geef ik toe, zwaarder dan ieder van de groep verwacht had, maar we hebben het gered dankzij ons Licht, onze gebundelde Kracht, onze hartenergie en alle Lichthulp die er ook voor ons was.

En dankzij dit Eenheids Licht is een ieder uit de ‘groep van 7’ een stuk verder gegroeid in eigen Licht, in eigen stukken en leerlessen en zijn we zovele malen krachtiger en Lichter geworden. Ik heb zoveel mogen leren uit dit bizarre avontuur. Ik sta nu zoveel sterker en krachtiger ook in mijn geloof en Kracht. Ik heb zo duidelijk nu leren scheiden wat mijn stukken zijn en wat die van de ander zijn, en geleerd hier niet langer in mee te gaan, zeker niet in de negativiteit van de ander(en), of in oordelen. Niets kon erger zijn dan dit, en we zijn voor de test geslaagd: het Licht in ons overwint! Overwint alles: twijfel, ongeloof, wantrouwen, angst, vooral angst! En wanneer de angst verdwijnt, doorzien wordt, is het enige wat overblijft: Kracht, Liefde en Licht, in nog grotere mate dan voorheen.

Hoewel ik slechts van een enkeling de indruk heb gekregen dat dit niet begrepen werd, en dat alleen het negatieve overheerste of uit mijn verslag gehaald werd, is dit alles behalve waar. (Het spijt me te moeten zeggen dat hier dan ook direct de eigen angst van de persoon gaat spreken). De eerste indruk was negatief, sommige ervaringen waren ‘minder leuk’, maar het was nodig en ik dank de hemelen voor deze krachtige ervaring! Die uiteindelijk helemaal niet negatief is, maar juist grote groei heeft gebracht, en grote (Licht) Kracht, en zoveel meer inzicht en Bewustzijn! En dat werkte niet alleen zo ten tijde dat we in Schotland waren, uiteraard werkt dat door.

In de afgelopen twee weken heb ik volledig mogen doorzien hoe angst werkt, en hoe het Licht en de Liefde hierop werkt.

En wanneer je dit leert doorzien, dat duister gebaseerd is op angst, onwetendheid of ongeloof, een gebrek aan Liefde, kun je je stralende Licht hierop laten schijnen, en verdwijnt angst en wordt omgeturnd tot Licht, Kracht, Bewustzijn en Liefde. En het veranderd je ook. We merken allemaal hoe we nu nog meer in tune zijn met Spirit, nog meer mee kunnen stromen met het leven: Go with the flow! Nou, het is nu werkelijk zo. Afgelopen week verliep weer zo anders dan gepland. Maar het is oké, het vervult je met Vreugde, Licht en Liefde, dan zij het zo.

De lessen die wij op deze wijze mochten leren, in de meest extreme vorm, krijgen we natuurlijk niet voor niks op deze wijze voorgeschoteld. Voor ieder zitten er eigen stukjes in, eigen lessen te leren, eigen stukjes Kracht om te pakken. De samenstelling van de groep was ook als zodanig, niet voor niks. De groep is ooit in een ver verleden in dezelfde zielensamenstelling al bij elkaar geweest. En het was ook nodig opnieuw op deze wijze samen te komen, zodat de groepsverbinding stond, zodat ieder de kans op groei had. Opdat ieder uit de groep van hieruit weer verder kon met eigen stukken, maar wel vanuit meer Kracht en Licht. Met meer Liefde in het hart, meer Bewustzijn en angsten overwonnen.

 

En wat wij in meest extreme vorm mochten ervaren, werkt in feite in het dagelijks leven net zo. En zo is het ook voor de mensen die je ontmoet, in kennissen, in vrienden, in familie. Je ontmoet nooit voor niks een ander. Je triggert iets in elkaar, houdt elkaar spiegels voor, werkt samen (bewust of onbewust) karma uit. En soms pakt dat goed uit en is dat niet of minder pijnlijk of confronterend, en soms zijn het harde lessen die pijn kunnen doen, die kunnen kwetsen en littekens veroorzaken. Soms besluit je samen door te gaan, soms besluit je dat het beter is als ieder zijn eigen pad gaat.

Vooral wanneer je je bezig houdt met je werkelijke Doelen en Taken, wanneer je je hart en het Licht van je ziel volgt, kun je nogal wat tegenstand verwachten. Alsof het zich tegen je keert, net als wij ervaren hebben in Schotland, zij het in mindere mate. Je verliest vrienden of kennissen, zelfs familie soms, omdat samen door een deur niet meer gaat. Soms gaat dat geleidelijk en vloeit iemand zo uit je leven, het contact verwaterd, soms gaat dat met een knal.

Wanneer jij bewust groeit, kan het zijn dat je soms geen aansluiting meer vindt bij anderen, alsof ze stil blijven staan, zich alleen bekommeren om uiterlijkheden of materie, of wat dan ook.

In de meest erge gevallen keren mensen zich tegen je, neemt de angst, het mentale of onwetendheid de overhand en vliegen oordelen of veroordelingen de tafel over. En hoe sterk kun je dan blijven staan in je Licht? In je eigen Kracht? Neemt angst de overhand of juist de Liefde? Ga je mee in die energie? Kun je zuiver blijven? Kun je trouw blijven aan je eigen hart?

Dit zijn aspecten die zo aan de orde van de dag zijn op dit moment. Vooral ook in combinatie met de thema’s van het eerste, tweede en derde chakra, die we in deze tijd mogen uitzuiveren: Vertrouwen, basis, staan voor je Doelen, relaties, niet oordelen, in je Licht en Kracht blijven staan, Etcetera. Dit zijn ook de aspecten waarop je zoveel testen en lessen krijgt in deze tijd. Testen en lessen om bewuster te worden van je eigen valkuilen, om te groeien en om werkelijk te kiezen voor je Zelf.

 

Ook ik heb de afgelopen tijd menige testen gehad op dit gebied, en ik moet zeggen: dankzij ‘het examen’ in Schotland was de rest een eitje. Veroordeel je mij? Noem je mij een heks? Je doet maar. Ik ga er niet meer in mee, dat zijn niet (meer) mijn stukken, ze zijn van jezelf en gebaseerd op ANGST. Hoewel ik vroeger in mijn gekwetstheid zou schieten, in onmacht, in woede of verdriet. Heb ik nu geleerd in mijn neutraliteit te blijven staan. In mijn Licht, Kracht en Liefde. En ik stuur enkel Liefde en Licht terug, dat de ander in mag zien welk stuk hem/haar parten speelt, wat het is dat ze op mij proberen te spiegelen middels veroordeling. En vooral ook dat de ander het Licht in zichzelf mag ontdekken!

Leuk is anders, deze situaties, dat is waar. Maar het zijn waardevolle lessen. Net zo goed voor mij als ook voor die ander.

De ander worstelt met (vaak onbewuste) angsten, wat zich op allerlei vlak kan uiten, bijv. in veroordeling, pesten, jaloezie, ruzie, etc. Maar vrijwel altijd is de daadwerkelijke oorzaak: angst.

Blijf in je neutraliteit, hoe moeilijk dat soms ook is. Ga niet mee in de energie van veroordeling, macht of onmacht. Ga niet mee resoneren op de trilling van de ander, die gebaseerd is op angst, ongeloof of onmacht! Blijf bewust van jezelf en vraag je bewust af of je resoneert op Licht of resoneert op angst.(Ook dat is groei). Blijf in je Licht, hou je hart open en stuur Liefde, opdat de ander ook mag ontwaken uit zijn/haar angstdroom en het eigen Licht mag vinden!

Alleen het Licht en de Liefde kunnen angst overwinnen!!!!

 

Ik weet dat meerdere mensen met deze zelfde thema’s worstelen op dit moment en worden lastig gevallen met dergelijke veroordelingen. Ik hoop dat zij ook kracht mogen putten uit de Kracht van de Liefde. En het Hoogste Goddelijke Licht. En dat mijn verhaal hier een bijdrage aan heeft mogen leveren, al is het door het zaaien van meer Bewustzijn over de werkelijke strijd tussen Angst en Liefde die gaande is!

 

In Licht, Liefde en Kracht.

Opdat ieder zijn ware Licht mag ontdekken en laten schijnen en de angst overwonnen wordt!

 

© Willemien Timmer, 31 juli 2005

 

 

            *Enkele nieuwe kristallen nader toegelicht

 

         Kristallen voor je Hartkracht, Liefde, Eigen Lichtkracht en eigen Licht:

 

Foto:

Artikel code: Groot rozenkwarts ei 001

Prijs: 13,- euro    

Afmetingen: 5 cm lang, 3,5 cm breed, omtrek ‘buik’ 12 cm

Kenmerken: zacht tot donkerder roze, lichte witte belijning inwendig. Excl. onderzetter! Let op: extra verzendkosten i.v.m. gewicht en grootte!

Korte reading op dit kristal: De zacht helende kracht van zowel de Roze als de Lavendelkleurige Galactische Straal schuilen in dit kristal. Dwz dat het de magie en creatie vanuit de hartkracht opent, activeert en toevoegt aan je hartkracht. Dwz dat het diepe verbindingen met het Zelf brengt, maar ook met alles waarmee je verbonden bent: de Lichtrijken, Engelen, etc.

De Magie van het Hart mag opnieuw ontwaken in pure Goddelijke Liefde.

Een zeer bijzonder kristal, zeer zacht en zeer liefdevol!

 

Foto:

Artikel code: Baby ei rozenkwarts 001

Prijs: 6,75 euro    

Afmetingen: 3 cm lang, 2,3 cm breed, omtrek ‘buik’ 7 cm

Kenmerken: Je ziet niet vaak eieren in dit formaat! Donker roze.

Korte reading op dit kristal: Dit kristal versterkt je hartkracht en (vrouwelijke) zachtheid. Het brengt tederheid en Liefde. Verzacht je hart, ook ten opzichte van jezelf. Zelfacceptatie en zelf Liefde. Verbonden met de Roze Galactische Straal en Maria energie.

 

Foto: 

Artikel code: Albast ei 004

Prijs: 22,50 euro

Afmetingen: 6,5 cm lang, 5,4 cm breed, omtrek ‘buik’ 17 cm

Kenmerken: zacht geel gecombineerd met witte belijning (zowel dik als smal). Onder een witte vlek.

Algemene reading op dit kristal:  klik hier!

Voor een persoonlijke korte reading op dit kristal geldt nu de actie die boven aan de bladzijde van de Egyptische producten is vermeld!!!

 

Foto:

Artikel code: Heldere citrien punt 002

Prijs: 15,- euro    

Afmetingen: 2,5 cm lang, 1,5 cm breed, omtrek 4,2 cm

Kenmerken: heldere pure citrien (dus GEEN gebrande amethist!), schitterend puntje! Goudgeel van kleur.

Korte reading op dit kristal: Dit stralende kristal helpt je graag om meer helderheid in je zonnevlecht in te brengen. Hierdoor wordt je gesterkt in je Eigen (Vuur) Kracht. Het helpt je ook om je 3-de chakra af te schermen voor invloeden van buitenaf. Het brengt helderheid in het Eigen Weten. Het kristal versterkt, brengt Vreugde en positiviteit.

 

Foto:

Artikel code: Rutielkwarts 001

Prijs: 12 euro    Kijk voor dit kristal nu bij AANBIEDINGEN!!!

Afmetingen: 4,8 cm lang, 2,9 cm breed, 2 cm dik

Kenmerken: Zeer helder doorzichtig met heel dunne rutielnaaldjes. Schitterend in het licht

Korte reading op dit kristal: Brengt zowel helderheid als zonnekracht in je systemen binnen. Het brengt een frisse energie die als schoonmaak wind door je systeem heen blaast, waarna de zonnekracht (Lichtkracht en warmte) je systemen opvult. Met de goudgele energie ondersteund dit kristal de positiviteit en eigen kracht. Het helpt je je eigen kernkwaliteiten en kracht te ontdekken en neer te zetten. Het brengt m.b.v.  de verbinding met Ra energie zonnekracht, d.w.z. je Stralend Zelf, Goddelijke blijdschap en genieten.

 

Foto:

Artikel code: Mangano calciet 002

Prijs: 8,50 euro    

Afmetingen: 3 cm lang, 1,9 cm breed, 2 cm dik

Kenmerken: langwerpige vorm, egaal zacht roze.

Korte reading op dit kristal: Zachte Liefde omhult je als een roze deken van energie. Dit kristal brengt zachtheid, troost, vertrouwen, geborgenheid. Helpt je te Zijn wie je Bent, ongeacht waar je staat in je ontwikkeling. Het kristal helpt je innerlijk kind te vertrouwen, helpt je ineerlijk kind te mogen Zijn wie het is. Helpt je ook de zachtheid van je eigen hart te ervaren. Het kristal brengt healing in alle afgescheidenheid en dualiteit.

 

 

                   Volgende maand hoop ik weer vele nieuwe bijzondere kristallen

te kunnen aanbieden!!!

 

 

Dit was de nieuwsflits van 31 juli 2005 van

 

Spirituele praktijk Apofyliet

Willemien Timmer

Drachtsterweg 16

9001 BE Grou (Friesland)

www.apofyliet.nl

info@apofyliet.tk