Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits April 2009

 

Apofyliet Nieuwsflits April 2009

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

         *Wijzigingen & updates & Mededelingen

*Voorproefje: enkele nieuwe Ascensie workshops in zomer 2009

*Nieuwe Kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Lieve allemaal,

 

Na een zeer enerverende, bijzondere en zeer krachtige transformatie Lichtwerk reis in Egypte, en met het lente weer wat eindelijk weer aanbreekt, een hoop nieuwe veranderingen en inspiratie voor de komende periode. Meer hierover vind je nu alvast in deze nieuwsflits. Binnenkort wellicht meer op de website of in de volgende nieuwsflits.

Er is volop beweging, verandering en stroming gaande op aarde en in ieders Bewustzijn en dat brengt vele nieuwe mogelijkheden naar je toe in je groei en processen van Bewustwording.

Dat is dan ook de reden waarom het ook hier druk was, vooral vanaf de terugkomst uit Egypte, wat er ook voor zorgde dat er helaas weinig tijd overbleef om een nieuwsflits te schrijven. Maar ook een verslag van de prachtige initiatiereis naar Egypte, met groep, is helaas daar nog even bij in geschoten.

Het gaat allemaal zo hard in deze tijd, veel werk dient/diende verzet te worden, vele consulten en workshops gegeven en vele prachtige initiaties ondergaan en doorgegeven. Het is immens wat er tegenwoordig mogelijk is en waar we als Zielenwezen in onze groei al aan toe mogen zijn/komen om aan te werken. De mogelijkheden zijn ongekend, zo ook de frequenties die naar de aarde stromen.

Dat maakt het wel eens lastig alles ook in een 3D-verpakking van woorden en teksten te stoppen, want de tijd lijkt daarvoor steeds meer te ontbreken, naarmate we steeds meer in het Ultieme NU leren leven. Uiteraard blijven we ons best hiervoor doen en in elk geval heeft dat op dit moment al geresulteerd in weer een aantal prachtige hoogfrequente nieuwe Ascensie/activatie workshops, die volledig inspringen op de nieuwetijds energieën, die je vele stappen voorwaarts zullen brengen in je Multidimensionele Bewustzijnsgroei.

Het kan en mag hard gaan in deze tijd als je afgestemd bent (en blijft) op de frequenties, initiaties en activaties die ook planetair momenteel gaande zijn.

De ultieme kans om immens vlot te groeien, je hoger Bewustzijn te openen, her-inneren, integreren, en leren belichamen in de 3D-wereld.

Maar er is nog veel meer in vorming, wording en uitvoering, maar dat is voor een later moment!

 

Ik wens je weer veel leesplezier en wie weet tot ziens!

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

 

 

*Wijzigingen & updates & Mededelingen

 

 

*De nieuwe activiteiten agenda van zomer 2009 is klaar. Zie de website of verderop in deze nieuwsflits voor een voorproefje!

 

*Vanaf 1 mei 2009 zal er een prijswijziging in de uitwisseling van uur-consulten plaats vinden, die zowel in de praktijk, als op afstand kunnen plaats vinden.

De uitwisseling bedraagt vanaf dan niet meer € 50,- maar  € 55,- per consult-uur.

 

*Vanwege de drukte in de Praktijk kan de wachttijd voor afstandsconsulten momenteel helaas oplopen tot 7-8 weken. Ik probeer alles zo spoedig mogelijk te channelen en doe mijn uiterste best, maar hoop dat jullie ook enigszins geduld kunnen opbrengen.

Voor de praktijkconsulten bedraagt de wachttijd momenteel ongeveer 2 weken!

 

 

 

 

*Voorproefje: enkele nieuwe Ascensie workshops in zomer 2009

 

2009…gekenmerkt door geheel nieuwe energieën, frequenties en veranderingen, brengt uiteraard ook geheel vernieuwde hoogfrequente workshops voort om zo up to date mogelijk afgestemd te zijn, worden en of blijven op alle veranderingen en energieën die op aarde werkzaam zijn.

Dat betekend met de vele nieuwe Poortopeningen ook vernieuwde en verdiepende connecties in je Zelf en het Universum ontdekken, die werkzaam zijn in je en om je heen en nieuwe mogelijkheden creëren op ons Pad van Ascensie.

 

Enkele van deze nieuwe workshops afgestemd op de frequenties van het nieuwe jaar, vind je hier onder:

 

Multidimensionaal groeien in je eigen Bewustzijn              NIEUW!

Basisworkshop op hoog spiritueel niveau waarin je krachtig leert om jouw Hoger Bewustzijn op vele van je dimensielagen te ‘verstaan’, ervaren, integreren en begrijpen.

Er zullen verschillende dimensies van je Wezen aangeraakt en geheeld mogen worden en tevens bewust(er) gemaakt en ervaren worden. Dit biedt een schat aan Kennis en inzicht in wie jij Bent , jouw unieke Ziels Evolutie Spiraal en waar jij NU staat op je Pad van groei. Dit brengt je tegelijkertijd enorme stroomversnellingen in je bewustwordingsprocessen en opschoning van oude belemmeringen, blokkades en conditioneren op diverse Wezenslagen die je groei of het zicht op jouw Bewustzijn kunnen doen stagneren.

Er worden verschillende healingtechnieken aangereikt die essentieel zijn voor een krachtige goede basis en verankering voor verdere groei, er worden handvaten aangereikt om jezelf steeds dieper in je Multidimensionale Bewustzijn te kunnen voortbewegen binnen de aardse 3-dimensionale wereld, om je Zijn te ervaren, belichamen en werkelijk te gaan leven in alle facetten.

Er zal o.a. gewerkt worden met tot dusverre onbereikbare lagen van je innerlijk kind, Hogere Zelven, Monadisch Bewustzijn. Zielsher-inneringen worden wakker gemaakt en geïntegreerd op vele niveaus van je Zijn. Samenwerking met Hogere Lichthulp en Begeleiding. Aardse (karmische) en Galactische healingen en eventueel bij toestemming zelfs healingen op jouw Kosmisch niveau.

Er zullen activaties en diepgaande verankeringen van ons Bewustzijn gemaakt worden in uitlijning met het Kernkristal van Moeder aarde en de Aarde Bewustzijnslagen, leren om een krachtige Multidimensionale basisuitlijning neer te zetten, en tevens werken aan bescherming van en kan er gewerkt worden met je verschillende Lichtlichamen, zoals o.a. de Merkaba, Octaëder, Dodecaëder, Merkivah, etc.

En verder alles wat aan de orde komt, wat de Begeleiding aangeeft, wat speelt in persoonlijke- en groepsprocessen en dat wat in het Nu moment de juiste Kosmische Timing heeft om geheeld, geschoond en of bewust gemaakt te worden.

 

Diepgaande (basis) workshop die de essentiële sleutels aandraagt om je helemaal in je Multidimensionale Bewustzijn te centreren, je Bewustzijn in het hier en nu te ankeren en belichamen en diepgaande handvatten voor je verdere Verlichtingspad en Ascensie groei mogen worden aanreikt.

Data voor deze workshop: Zowel 6 juni als 15 augustus 2009.

Workshop van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf : € 111,- per persoon incl. koffie, thee en soep

 

 

Activatie van je Multidimensionale hart en bewustzijn Deel 1  NIEUW!

Deel 1: 4-7-09: Via het 11-11 Portaal van Zelfrealisatie en Transformatie!

 

Zeer verdiepende Transformatie en activatie Ascensie workshop waarbij we afstemmen op de bijzondere frequenties die deze dag naar de aarde stromen. Om zo optimaal mogelijk af te stemmen op het huidige proces en de frequenties die in je Bewustzijn en het Goddelijk Plan in het Universum gaande zijn.

*Multidimensionele Bewustwording en healingen, een grote stap voorwaarts in jouw Ascensiegroei en Zelf Realisatie!

*Uitlijning in je eigen Nulpunt en Multidimensionale Hart voor jouw Pad naar Meesterschap!

*Opening, activatie en her-innering van je eigen aards, galactisch en Kosmisch Bewustzijn.

*En nog veel meer!

 

Meer informatie volgt te zijner tijd….

 

Datum: zaterdag 4 juli 2009.

Workshop van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf: € 111,- per persoon incl. koffie, thee en soep

 

 

Activatie van je Multidimensionale hart en bewustzijn Deel 2  NIEUW!

Deel 2: 8 –8-09: Via de 8-8 Portalen van Immortality!

 

Zeer verdiepende Transformatie en activatie Ascensie workshop waarbij we afstemmen op de bijzondere frequenties die deze dag naar de aarde stromen. Om zo optimaal mogelijk af te stemmen op het huidige proces en de frequenties die in je Bewustzijn en het Goddelijk Plan in het Universum gaande zijn.

*Multidimensionele Bewustwording en healingen, een grote stap voorwaarts in jouw Ascensiegroei en Zelf Realisatie!

*Uitlijning in je eigen Nulpunt en Multidimensionale Hart voor jouw Pad naar Meesterschap.

*Opening, activatie en her-innering van je eigen aards, galactisch en Kosmisch Bewustzijn.

*Je Immortality Codes her-inneren en activeren in je Bewustzijn.

*En nog veel meer!

 

Meer informatie volgt te zijner tijd….

 

Datum: zaterdag 8 augustus 2009.

Workshop van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf: € 111,- per persoon incl. koffie, thee en soep

 

 

Multidimensional Connections with Crystal Skulls

Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal Bewustzijn mbv kristallen schedels. Multidimensionaal Ascensie healingwerk!

 

Deze dag gaan we op diep en hoog niveau de velden van het individuele en Collectief Kristallen Schedel Bewustzijn gaan verkennen en ervaren. Deze ervaringen die healing, bewustwording en enorme groeiversnellingen zullen aanreiken, zullen een enorme verdieping brengen in je contact met de kristallen schedels. Het zal een dieper ‘verstaan’ naar voren brengen van je eigen uitwisseling, aantrekkingskracht en samenwerkingsverband met de kristallen schedels. Ook zullen bepaalde dualiteitvelden in je Zelf en in het Collectief geschoond mogen worden, opdat je met een meer verhoogt Bewustzijns visie deze Bewustzijnsvelden kunt benaderen, ervaren of ermee leert samen werken. Dit brengt je verdieping, nieuwe visies, samenwerking op meerdere niveaus tot stand en maakt je kritischer/realistischer en veel sensitiever voor de juiste kristallen schedel(s) en of het werkelijk je Ziels Bedoeling is daar iets mee te mogen doen.

In samenwerking met de aanwezige kristallen schedels zullen we meerdere activaties in ons eigen Bewustzijn mogen ontvangen waardoor onze eigen verbinding met de kristallen schedels, onze Bedoeling vanuit het Hoger Perspectief, steeds helderder zal gaan worden. Opschoning, (h)erkenning, zuivering en herstel van oeroude karmische verbindingen en oude contracten met het kristallen Schedel Bewustzijn of aanverwante velden zullen hiermee mogelijk ook aan het Licht komen om tot herstel te brengen. Zwarte contracten, machtsmisbruik, egodoeleinden worden hierin doorzien, geheeld, getransformeerd. In je Zelf, maar ook in het Collectief Schedel Bewustzijn. Dergelijke ‘zwarte matrixen’ weerhouden je om te zien wat Werkelijk IS en kunnen illusies voorhouden aan je Bewustzijn, omtrent het (samen)werken met kristallen schedels, maar ook je verbinding met hen. Mogelijk zullen we onder begeleiding van vele Lichthulp en kristallen schedels delen van deze matrixen mogen opschonen,

Opdat het Kristallen Schedel Collectief ook steeds in de eigen Oorsprong hersteld kan worden en meer mee kan gaan stromen in een hogere trilling in de nieuwe frequenties die vrij komen op aarde, en daarmee een steeds zuiverder intentie en werking mogen hebben voor ieder die met deze Krachtige Meesters mag samenwerken.

Dit betekend tevens een enorme verdieping in je eigen Bewust-Zijn en brengt enorme bevrijding van oude dualiteitstukken met zich mee.

Maar ook verdieping in je uitwisseling, contact en samenwerking met kristallen schedels.

Voor degenen die eerder de kristallen schedel workshops hebben gevolgd, kan deze workshop wellicht interessant zijn, omdat we in deze workshop veel meer velden van het Kristallen Schedel bewustzijn en de mogelijkheden daarvan gaan verkennen!

 

(Deze workshop is echter heel verschillend van de eerdere kristallen schedelworkshops).

Deze workshop is niet bedoeld als ‘eerste kennismaking’ met kristallen schedels en hun energie!!!!

Deze gechannelde workshop is volledig afgestemd op de Nieuwe Tijds energieën en de aanwezige groep deelnemers, de processen die innerlijk bij deelnemers spelen

en die energieën die van belang zijn voor ieders groei op dat moment. Dat betekend dat dergelijke gechannelde workshops nooit gelijk zijn!.

De workshops zullen altijd zullen inhaken vanuit het Hoger Licht, op jouw stukken, processen en groei!!!Ze zullen ten alle tijden jouw groeiprocessen in een stroomversnelling brengen en zorgen voor zuivering en nieuwe groei!

 

Datum: zaterdag 18 juli 2009.

Workshop van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf: € 111,- per persoon incl. koffie, thee en soep

 

Multidimensional Connections in your Galactic Consiousness     

Galactisch Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal Bewustzijn mbv Ascended Masters, Starnations, Kristallen schedels, Engelen, kristallen, etc.

 

Galactische healingen op hogere Bewustzijnslagen. Healing van karmische connecties vanuit Sterren Bewustzijn, verbindingen met Starnations/Sterrenvolkeren, verbindingen met Galactische Wezens, contracten/manipulatie/aansturing/onderdrukking van Bewustzijn vanuit oude afspraken en dienen deze je Blauwdruk en groeipad nog steeds?

Wat stagneert je groei op hogere Wezenslagen en frequenties?

Verkenning eigen Bewustzijn in hogere dimensies van je Zijn en Multidimensionale connecties daarin.

 

Zeer intense workshop die vele nieuwe inzichten zal openbaren in je eigen Bewustzijn over wie jij Bent vanuit Galactisch Oogpunt.

 

Samenwerking met Ascended Masters, Engelen, Universele logos, Starnations, kristallen schedels, Moeder Aarde, kristallen, Galactische en Kosmische Stralen en wat maar nodig of wenselijk is of zich aandient!

 

Datum: Na groot succes en mega transformaties zal deze workshop opnieuw plaats mogen vinden op:

1 & 2 augustus 2009, beide dagen van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf:  € 222,-

 

 

Meer nieuwe workshops volgen en of zijn al terug te vinden in de activiteitenagenda!         Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

 

 

*Nieuwe Kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

 

Er zijn nog een flink aantal kleinere Kristallen Schedels die nog een nieuw Thuis zoeken. En binnenkort zullen een aantal zeer bijzondere exemplaren nog hier aankomen!

Van hen zijn er nog een aantal hier die een nieuwe caretaker zoeken!

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

Foto:    5 stuks leverbaar!

Artikel code: Ametrien knuffelsteen 001

Prijs: Aanbieding: € 5,-          

Afmetingen: knuffelsteen formaat

Kenmerken: Zacht transparante ametrien combinatie van amethist en citrien). Prachtig van kleur.

Korte algemene reading op dit kristal: Ametrien verbind de hogere chakra’s met de zonnevlecht en verbind hiermee het eigen Licht aan je eigen Kracht. Het werkt zuiverend in je zonnevlecht gebied, activeert hier je eigen Kracht, maar verbind deze ook aan je intuïtie en hogere afstemming.

Dit kristal brengt je naast de zuiverende Kracht van Transformatie ook een initiatie in je eigen zonnevlecht. Het helpt je ook hier Hogere Lichtdelen van je Zelf te activeren en integreren, waardoor diepe schoonmaak in je zonnevlecht mag ontstaan. Schoonmaak van oude stukjes, macht/onmacht gevoelens en oude angsten. Door de Transformatie die plaats vindt zul je meer in je eigen Kracht en tegelijkertijd in hogere afstemming mogen gaan staan.

Ametrien verbind je zowel met de Gele als de Paarse Straal en brengt hiermee zuivering en Transformatie, maar ook Bewustwording met zich mee. Het maakt je bewuster van jouw eigen kwaliteiten en Kracht en helpt je deze directer en krachtiger neer te zetten. Verbindingen met het Merlin Bewustzijn zijn ook terug te vinden in dit kristal, als ook met St.Germain. Bijzonder zuiverend, transformerend kristal welke je groei enorm kan versnellen.

© Willemien Timmer 2006

 

Foto:    5 stuks leverbaar!

Artikel code: Arkansas mini dubbeleinder 001

Prijs: Aanbieding: € 8,50         

Afmetingen: gemiddeld ongeveer 3,5 cm lang

Kenmerken: Kraakheldere stralende Arkansas dubbeleinder in mini formaat. Heerlijk voor in de broekzak! Brengt een krachtige doorstroming teweeg doordat het aan beide zijden een punt heeft, en daarmee de perfecte groeivorm van kristal draagt!

Korte algemene reading op dit kristal: De Kracht en stralendheid die Arkansas (berg) kristal draagt is ongelooflijk en enorm. Dit zijn werkelijk de Lichtbakens onder de kristallen. Zij zijn vaak al in grote mate ontwaakt en bewust en kunnen een enorme hoeveelheid Hoog Goddelijk Licht door zich heen trekken en uitstralen. Hun Lichttrilling is bijzonder hoog.

Vaak herken je deze kristallen direct door hun stralende, glasheldere uiterlijk, en als je gevoelig bent, ook door de hoge energie die ze uitstralen.

Deze fantastische Lichtwerk kristallen kunnen bulten werk verzetten voor jouw Ascensie ontwikkeling juist omdat ze zo krachtig en stralend zijn. Ze zuiveren tot in heel diepe lagen van je Bewustzijn en zetten diepgaande schoonmaakprocessen op gang. Ze brengen een Goddelijk Monadisch Licht in je systeem en helpen je je eigen Hoger Zelf te doen indalen en verankeren in je Bewustzijn in het hier en nu. Ze verhogen direct ook jouw trilling, wat ook de nodige blokkades of groeiaspecten triggert die van belang zijn in je groei, en helpen je hier krachtig doorheen te gaan. Ze kunnen je werkelijk tot op heel diepe niveaus helpen om oude sluiers en schaduwen te Transformeren en hier Hoger Licht aan toe te voegen in je systeem.

Arkansas kristal is een van de weinige kristalsoorten die een ongekend aantal programmeringen en Galactische Stralen in zich kan dragen en uitstralen. Ook hierin zijn ze uniek.

Arkansas kristallen zijn vaak verbonden aan het hoogste Goddelijke Licht: het Kristallijne Licht, en hiermee ook aan verschillende Lichtmeesters en Engelen.

Arkansas kristal kan als direct Lichtbaken fungeren, ook voor jouw ontwikkeling en groei, en brengt enorme stroomversnellingen en zuivering in je groei en systeem.

Dit is een waar Lichtwerkers kristal voor de Nieuwe Tijd!

© Willemien Timmer, 2006

 

Foto:  4 stuks leverbaar!

Artikel code: Mangano calciet knuffel 001

Prijs: € 10,-                         

Afmetingen: knuffelsteen formaat

Kenmerken: zacht roze mangano calciet met witte belijning.

Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de Nieuwe Energie:

Dit kristal brengt je zeer zachte, troostrijke healing op zeer diepgaande en oude lagen. Van innerlijk kindstukken tot heel oude Zielenpijnen. Laag voor laag wordt er door diepere pijnstukken heen gewerkt, op verschillende niveaus, opdat je steeds meer kunt opruimen, loslaten en transformeren en je eigen Engelen Zachtheid weer gaat ervaren, belichamen en utstralen. Zeer bijzondere healer die zeer intens maar teder diepgaand healingwerk van eeuwen kan verrichten.

De hoge tonen/frequenties van de Krachten van de Roze Galactische Straal werken met een zachte verfijnde transparantie door dit kristal heen en hebben een wijd bereik om zeer uiteenlopende Zielsgeschiedenissen en innerlijk kind stukken te helen. Dit geeft enorm veel meer bevrijding in je Bewustzijn en zal aanzet zijn om steeds meer nieuwe ‘deurtjes’ in je Zijn te openen en dus op steeds dieper niveau Bewust te worden van wie je werkelijk Bent, wat je Oorsprong is en wat je Ziels Bedoeling is.

© Willemien Timmer augustus 2008

 

 

 

Foto:   5 stuks leverbaar!

Artikel code: Natuurlijke citrien punt 001

Prijs: € 37,50                       

Afmetingen: 5 cm lang, 4 cm breed

Kenmerken: Natuurlijke citrien punt met heel veel mini puntjes. Uniek exemplaar! Zacht geel van kleur!

Let op: Voor dit kristal gelden extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht!

Korte algemene reading op dit kristal: Citrien versterkt je zonnevlecht en hiermee ook je eigen Kracht. Het helpt je dicht bij jezelf te blijven. Citrien helpt je om je zonnevlecht meer kracht en bescherming te bieden, opdat de zonnevlecht fungeert als Poort met de buitenwereld. Via de zonnevlecht komen energieën van buitenaf je systeem binnen. Citrien kristallen helpen hier meer bescherming in aan te brengen zodat je dichter bij jezelf en jouw energie kunt blijven, maar ook het onderscheidingsvermogen leert ontwikkelen welke energieën van jou zijn en welke niet.

Citrien ruimt oude dualiteitstukken van de zonnevlecht op en helpt je nieuw Hoger Licht hier te integreren. Opdat je uiteindelijk je eigen Licht ook in de zonnevlecht kunt dragen en belichamen, waardoor je kunt leren om daadkracht te combineren met intuïtie en gevoel. Waardoor je je eigen Kracht en Doelen ook sterker naar voren kunt brengen en ook daadwerkelijk in je eigen Licht durft te gaan staan.

Citrien helpt je via de zonnevlecht om te gaan staan voor wie jij Bent, voor jou Licht en voor die dingen die je komt uitdragen in deze incarnatie!

Citrien is vaak sterk verbonden met het Gouden Licht van Melchizedek of van Ra, wat bijzondere diepgaande healing en Bewustzijnsgroei met zich mee brengt. Het verbind je met je eigen  Gouden Licht van Wijsheid en Kennis, met jouw Gouden Bewustzijn.

© Willemien Timmer 2005

 

Foto:  Meerdere danburiet formaten leverbaar!

Artikel code: Meesterkristal: Zacht roze danburiet XL 001

Prijs: Aanbieding: € 45,-         

Afmetingen: gemiddeld tussen de 6 en 7 cm lang

Kenmerken: Grote transparantie. Zacht roze van kleur. Mooie kwaliteit danburiet. Weinig voorkomend in dit formaat!

Let op: Voor dit kristal gelden extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht!

Korte algemene reading op dit kristal: Danburiet is een hoogfrequent nieuwetijds kristal wat nog steeds relatief weinig voorkomt. Het draagt zeer zachte, hoge, ijle frequenties die van origine androgyn zijn (dus noch mannelijk, noch vrouwelijk). De Liefdesenergie die danburiet met zich meedraagt is van een ongekend hoog kaliber. Zeer zacht en hoog qua energie, maar daarmee ook een enorme Lichtkracht.

Het werken met danburiet heeft veelal alleen echt zin wanneer je al de nodige zwaarte getransformeerd hebt en al een grote potentie aan Lichtkracht in al je systemen kunt dragen. Dat betekend niet alleen op je Hogere Bewustzijnslagen, maar betekend zeer zeker ook in je auravelden en fysieke systemen. Juist vanwege de fragiele, hoge frequenties van danburiet, heeft het dan pas echt toegang tot alle lagen van je Bewustzijn en wordt de Kracht van danburiet werkelijk geopenbaard en voelbaar.

Danburiet kent zeer hoge verbindingen met o.a. het Regenboog Licht van deze nieuwe Tijd (New Rainbow Light Codes), het Kristallijne Licht, het Bewustzijn van Maria, Maria Magdalena, maar ook met de Engelensferen.

Middels deze verbindingen en de unieke kracht van danburiet worden er steeds hogere Wezenslagen van je Bewustzijn geopend voor je eigen Monadisch Licht. Dat betekend enorme openingen in je Bewust ZIJN en brengt enorme transformaties en groei teweeg. Maar nogmaals, alleen wanneer jij daar aan toe bent en je systemen dat ook kunnen dragen. Als er nog veel dualiteit of Ego Zelf energieën in je systeem aanwezig zijn, zal danburiet weinig tot niets voor je kunnen betekenen!

Wanneer je hard aan je eigen groei werkt en op vele lagen van je Bewustzijn al bewust voor het Ascensie Pad gekozen hebt (met daarbij alle uitdagingen die daarbij horen!) kan de danburiet helpen steeds meet je Goddelijk Plan en bedoeling binnen te halen in je leven. Kortom: danburiet helpt je steeds meer je eigen Meesterschapspad te gaan zien, ervaren, belichamen en leven en doet dit op Multidimensionaal niveau (op alle Wezens lagen dus van je Monadisch Licht!).

Dat betekend echter ook dat oude pijnstukken en zwaarte daardoor ook aan het Licht zullen komen vanuit hogere Bewustzijnslagen en Galactische thematieken.

Echter de kracht van danburiet is zo zacht en liefdevol dat zij ook ondersteunt in de omarming van deze stukken voor transformatie en verankeringen daarvan.

© Willemien Timmer 2009

 

Foto:  Uniek qua grootte!!!

Artikel code: Moldavit XL 001

Prijs: € 175,-                        

Afmetingen: 3,5 cm lang, 1,8 cm breed

Kenmerken: Uniek qua grootte!! Zeer groot stuk moldavit. Prachtige ‘tekening’ en schitterend transparant!

Let op: Voor dit kristal gelden extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:  

Artikel code: Rozenkwarts punt 001

Prijs: € 111,-                        

Afmetingen: 10 cm lang, 6,5 cm breed, 5 cm dik

Kenmerken: Geslepen punt (rozenkwarts groeit niet in punten). Prachtige dieproze kleur. Schitterende kwaliteit!

Let op: Voor dit kristal gelden extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:

Artikel code: Amethist punt 001

Prijs: € 77,-                         

Afmetingen: 7,5 cm lang, 8 cm breed, 7,5 cm dik

Kenmerken: Prachtige diep paarse aangeslepen amethist punt. Schitterende kwaliteit!

Let op: Voor dit kristal gelden extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:  

Artikel code: Meesterkristal: Geslepen rookkwarts XXL 001

Prijs: € 299,-                        

Afmetingen: 14,5 cm lang, 10 cm breed, 4 cm dik, Weegt meer dan 1 kilo!

Kenmerken: Diep donkere rookkwarts, geslepen in vrije vorm. Intens diep van kleur, met grote transparantie. Diep donkere bruine natuurlijke rookkwarts met schitterende transparantie. Prachtige unieke kwaliteit!

Let op: Voor dit kristal gelden extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

 

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

Datum & tijd            

Workshop                                                        

Kosten                      

 

 

 

April 2009

 

 

 

 

 

Zat. 18 en
zond. 19 apr. '09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding '07/'08
Scriptie presentatie weekend
& 'Update' workshop

€ 200,- p.p.
Alleen voor
deelnemers van
de lichtwerk
opleiding 2007-2008

Zat. 25 &
zon.26 apr. '09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 2.2
Lemurian Heart crystals & Power Initiation Crystals

 

Deze groep is al vol!

Instromen niet meer mogelijk!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

Mei 2009

 

 

 

 

 

Zat. 9 &
zon.10 mei '09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 2.3
Healing Crystals

 

Deze groep is al vol!

Instromen niet meer mogelijk!

 

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zat. 16 mei '09
10.00-16.30 uur

Multidimensional Connections
in Mother Earth

Multidimensionaal Lichtwerk!

Healing & transformatie werk, activaties in
je Multidimensionaal Bewustzijn m.b.v.
elfen, feeën, waterwezens,
natuurwezens, etc.
& Diepgaand healingwerk voor Moeder Aarde

 Nog 2 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

Zon. 17 mei '09
10.00-16.30 uur

NIEUW!!!
New Rainbow Lightcodes

Multidimensionaal Lichtwerk!

Healing & transformatie werk, activaties
in je Multidimensionaal Bewustzijn
via het werken met de frequenties
van de Regenboog voor
intense healing op Multidimensionaal
niveau!

Nog 4 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

Zat. 30 &
zon.31 mei '09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 2.4
Ascension Crystals

 

 Deze groep is al vol!

Instromen niet meer mogelijk!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

Juni 2009

 

 

 

 

 

 

Zat. 6 juni '09
10.00-16.30 uur

NIEUW!!!
Multidimensionaal groeien in je
eigen Bewustzijn

Multidimensionaal Lichtwerk!

Galactisch Healing & transformatie werk,
in je Multidimensionaal Bewustzijn
mbv Ascended Masters, Starnations,
Kristallen schedels, Engelen,
kristallen, etc.

Nog 5 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

Zat. 13 &
zon.14 juni '09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 2.5 & 2.6
Ascended Master
& Star connected Crystals

 

Deze groep is al vol!

Instromen niet meer mogelijk!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zat. 20 juni '09
10.00-16.30 uur

Egyptian Healing Light ©
Introductie & mixdag

Multidimensionaal Lichtwerk!

Nog 5 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

Zat. 27 &
zon.28 juni '09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 3.1
Healing, Transformatie & chakra balancing

 

 Deze groep is al vol!

Instromen niet meer mogelijk!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J