Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

    

    

 

Lieve allemaal,

 

Na een ongelooflijke maand vol zowel magische momenten en unieke ervaringen, als ook pittige persoonlijke processen en immense groeispurts, ligt dan eindelijk de nieuwsbrief weer voor je klaar. Deze tijdsperiode gaat je niet in de koude kleren zitten, maar wow, wat levert het een hoop ongekende groei op. We leven en groeien op het scherpst van de snede en onze processen vragen de uiterste verfijning, zorg en aandacht om zo zuiver mogelijk onze stappen te zetten. Die nu werkelijk meer dan ooit voeten in de aarde aan het krijgen zijn.

Deze nieuwsbrief is weer volledig gericht op diepere inzichten en informatie, maar ook ondersteuning voor deze tijdsperiode van Ascensie groei en reikt je weer vele mogelijkheden aan waar je hopelijk wat aan mag hebben.

Ik weet, meer dan ooit, dat deze nieuwsbrief in geheel verre van compleet is, omdat er zo immens veel gaande is in deze tijd, en het slechts een klein deel is wat belicht wordt. Maar het ontbreekt me helaas aan tijd om nog uitgebreider alle energie, mogelijkheden, uitdagingen en groei van deze tijd uit de doeken te doen. We zijn allen volop in beweging, en zo ik ook, dus alles op de juiste tijd.

Ik hoop met de informatie in deze nieuwsflits wel weer te mogen ondersteunen in Bewustwording over Alles Wat Is, in deze tijd! En wens je weer veel leesplezier!

 

Sprankelende groet van hart tot hart, van Bewustzijn tot Bewustzijn,

Willemien

                                         

 

 

*Praktijk mededelingen & website updates

*Nieuw: Nieuwsbrief Blauwdruk activaties voor deze nieuwe Tijd

*Artikel:  Ontwaken in de Nieuwe Tijd (Deel 3)

*Nieuwe Ascensie & Activatie workshops 2013

*Nieuwe  Ancient Egyptian sieraden met Universele energie en helende kracht (Ascension Shop)

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

*Praktijk Apofyliet is gesloten van 1 t/m 10 mei 2013 i.v.m. een persoonlijke retraite voor mijn eigen Ascensie Pad en processen , maar tevens voor is dit wederom (niets staat  los van elkaar) verweven met planetair, Galactisch, collectief en Kosmisch Activatiewerk voor het grote Geheel..

Ik probeer hierna weer zo spoedig mogelijk alle mails te beantwoorden!

 

*Er is weer ruimte voor aanvragen van nieuwe mini-consulten met de Ancient Khemitian Cards die ik ontworpen heb vanuit inspiratie. Meer informatie daar over vind je onder de volgende link:

 http://www.apofyliet.nl/inzconsult.html

 

*Vooraankondiging: Pillar of Light symposium te Nieuwegein

Op 6 juli 2013 zal ik samenwerken met Nanco Immanuel, Jozef Mano Blezer en Willeke Jansen tijdens het eerste krachtige Pillar of Light Symposium. Het is de bedoeling dat er deze dag veel informatie vrijkomt over de Nieuwe Aarde en er een gezamenlijk krachtveld ontstaat waarin de Pillars of Light verbonden zijn, in het veld en als personen. Een harmoniserend liefdesveld waarin we echt gaan co-creëren. Echt samen gaan staan voor de Nieuwe Aarde. Ieder is van harte welkom...

Meer informatie volgt nog op een later moment.

 

*Gezien de steeds wisselende energie Flow en steeds verder verhogende frequenties van deze tijd is het steeds moeilijker ver vooruit te plannen wat betreft workshops die exact aansluiten bij de energieën van het moment, daarom is het vooralsnog steeds een planning van enkele maanden vooruit wat betreft de los te volgen workshops.  Om de frequenties zo up to date mogelijk af te stemmen en uit te lijnen op de energie en processen van dat moment.

De nieuwe activiteitenagenda van komende periode vind je  terug in de nieuwsbrief en op de website(activiteitenagenda).

 

*Ondanks de BTW verhogingen van oktober 2012 heb ik de prijzen van alle kristallen en vrijwel alle workshops ongewijzigd gehouden, en was nog aan het bezinnen hoe en wat daarmee te doen. Maar heb op dit moment besloten dat alle prijzen verder niet gewijzigd gaan worden ondanks de hogere BTW doorvoering van de overheid.

Dat betekend dat de prijzen verder blijven zoals ze nu zijn en er geen extra 2 % btw in rekening gebracht gaat worden. Dit om iedereen vanuit het hart tegemoet te komen!! En om trouw te blijven aan mijn eigen gevoel en prijzen die ik al sinds de start van Praktijk Apofyliet in januari 2004 hanteer!!

 

*Wat ik eigenlijk nooit doe, bij deze dus wel, en eenmalig: een aantal nieuwe schedels van serieuze Caretakers  die een nieuw thuis zoeken, mogen via Praktijk Apofyliet de wijde wereld in, op zoek naar hun nieuwe Thuis.

Enkele schedels die niet de zogeheten bezieling dragen, maar wel volledig krachtig opgeladen zijn met liefdevolle helende krachten van het Kristalwezen zelf, die in deze schedels volledig tot hun recht komt en tot bloei gebracht is door voorgaande Caretakers.

Ook deze krachtige maatjes kunnen je prachtig bijstaan in je eigen groei en bieden stuk voor stuk hun liefdevolle healing aan, voor wie zich daartoe geroepen voelt.

De meeste van deze schedels staan hier al meerdere jaren en zijn dus ook volledig opgenomen geweest in (de energie van) het team van kristallen schedels waar ik mee mag werken.

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt? Mail me voor de PDF-bestanden!

 

Op dit moment zijn er ook nog  een paar eigen schedels uit mijn ‘samenwerkend team’, die klaar zijn om te vertrekken en die zich hebben aangemeld om te vertrekken. Deze schedels hebben gedurende meerdere jaren in ‘mijn team’ samen gewerkt, en zijn daardoor krachtig werkzaam en hebben reeds vele verbindingen open staan.

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt? Mail me voor de PDF-bestanden!

 

* Wist je dat Praktijk Apofyliet ook een facebook-pagina heeft waar eventuele bijzonderheden of nieuwtjes tussen de nieuwsbrieven door ook gemeld worden. Op deze wijze ben je zoveel mogelijk en zo snel mogelijk up to date van nieuwe mogelijkheden en aanbiedingen.

Vind je dit leuk, om ook op deze wijze op de hoogte gehouden te worden? En/of om daarop te kunnen reageren?

Klik dan op de button hier onder voor een rechtstreekse link en klik op de ‘vind ik leuk’ button op deze pagina, dan wordt je via Facebook op de hoogte gehouden van elk nieuw geplaatst bericht :

   

 

 

 

 

 

Ancient Khemitian Teachings & activaties voor deze nieuwe Tijd

Oer oude kennis velden en frequenties en hun vertaalslag en mogelijkheden voor het hier en nu :

                Ascensie activaties van Goddelijke Blauwdruk velden

 

 

Inleiding en meer tekst en uitleg hoe deze nieuwsbrief-activaties werken

Vanuit mijn Goddelijke Zijn, welke ook via mijn persoonlijke Ascensie en bewustwordingsprocessen meer en meer in de daadwerkelijke belichaming aan het komen is, en die ik binnen mijn pionierswerk voor het Grote Geheel  natuurlijk al jaren bezig ben om te verspreiden in de vorm van informatie voorziening, delen van kennis en bewustzijn, aanreiken van activaties en transmissies, en op allerlei andere manieren (workshops, consulten, artikelen, boek, etc.). Voelt het in het nu moment belangrijk om steeds meer van de Antieke Kennis van mijn Goddelijk Zijn welke reeds her-innert zijn en doorgewerkt en daarmee geďntegreerd en belichaamd zijn, ook te gaan delen op nieuwe manieren. En om op deze wijze via oeroude Kennis de vertaalslag te maken naar de Oorspronkelijke Blauwdrukken van ieders eigen Zijn, juist in deze Nieuwe Tijd van Ontwaken. Mede omdat het ook weer nieuwe ingangen kan aanreiken tot een dieper verstaan van jouw Zelf en dieper Bewustwording van de Gehele Schepping en hoe wij verbonden zijn met Al Wat Is aan te kunnen reiken. Voor meer zicht op de waardevolle wijsheid, overleveringen en ook Zielsherinneringen die wij allen als puzzelstukjes in ons eigen Bewustzijn dragen. En waarvan sommige sleutels prachtige nieuwe velden open kunnen leggen voor nog diepere groei en bewustwording, her-innering aan onze eigen Essentie. En ons helpen om meer en meer voorbij de sluiers van de dualiteit heen te stappen.

Door dieper inzicht in de Universele “Sleutels” die niet alleen voor de oudheid golden, maar ook in het Nu nog even essentieel zijn, simpelweg omdat het coderingen, bewustzijnsvelden zijn, die grootse Scheppingskrachten en Oorspronkelijke Blauwdrukken ook in ons Bewustzijn weer kunnen wekken en activeren.

Mijn persoonlijke ingang vanuit mijn Goddelijk Zijn en Missie ligt vooral binnen de Oer Oude Egyptische velden van oorsprong (ver voorbij de dynastieke bekende periodes, maar echt in de Scheppingsvelden ervan), zoals velen van jullie weten. En hoewel ik vanuit deze frequenties al dit gehele leven(en vele levens) functioneer, groei, her-inner wie ik werkelijk Ben, heb ik meestal de vertaalslag gemaakt van hoe informatie in mijn Bewustzijn tot her-innering en bewustwording kwam, naar buiten toe, gerelateerd aan het hier en nu, zonder daar altijd de nadruk op te leggen. Ik maakte innerlijk al de vertaalslag om naar buiten toe de bewoordingen te gebruiken die in het nu verstaan werden.

Echter ook in mijn persoonlijke processen is het steeds noodzakelijker dat ook deze vorm van Zijn en de ingang tot mijn Zijn meer en meer erkent, herkent mag gaan worden. En daartoe is dit nieuwe ‘hoofdstukje’ in de nieuwsbrief in het leven geroepen.

Om je een stukje inkijk en inzicht aan te mogen gaan reiken vanuit de directe vertaalslag vanuit mijn Zijn, en daarmee een stukje meer bewustzijn ook aan te reiken voor jouw hier en nu groei. Niet alleen door de inhoud van de Kennis die gedeeld wordt, maar ook omtrent het feit van het belang van de (h)erkenning van jouw eigen unieke Zijn, ingangen tot informatie en her-inneringen vanuit je Spirit/Ziel en de waarde daarvan, de uniekheid daarvan te mogen gaan erkennen.

Daarmee wordt je eigen Kracht en Bijdrage aan het Grote Geheel dieper en dieper actief en krijgt ruimte voor ankering en belichaming. Waardoor we echt steeds meer worden (of zijn) wie we Zijn.

 

De oeroude velden, coderingen, Scheppingskwaliteiten en Goddelijke frequenties die ik in dit nieuwe hoofdstukje een vertaalslag zal gaan geven, zullen de intentie en kracht van transmissies in Bewustzijn met zich mee gaan krijgen en daartoe een diepe impact gaan krijgen op je persoonlijke groei. Diepe bewustwording en inzicht leidt immers tot verandering, groei, heling, (nieuwe) beweging en dus activatie van nieuwe coderingen, blauwdrukken, kwaliteiten in Bewustzijn.

Ze kunnen in je eigen Bewustzijn veel losmaken over  je eigen Soul Memories, Kennis en unieke wijze van informatie/inzicht voorziening. Daarnaast zullen ze laten zien hoe Alles Wat Is waarde heeft en nog steeds actueel is in het hier en nu. Hoe elk Goddelijk Veld nog altijd doorwerkt in ieder van ons, omdat we er Een mee zijn, de Goddelijke kwaliteiten en Blauwdruk ook in ons Wezen dragen.  Misschien in jou herkenbaar onder een andere naam of noemer, maar ook bewustwording daarvan leidt je dieper naar jouw eigen ingangen en innerlijke kennis, wijsheid en Zijn terug.

Wat de informatie, en daarmee ook energieën die daaruit vrij gaan komen, verder met je zal doen, zal voor ieder anders zijn waarschijnlijk. Maar de focus en intentie ligt er op dat juist deze informatie niet alleen gericht zal zijn op herkenning, maar juist op activatie van jouw eigen Zijns kwaliteiten. Dat betekend dat de informatie een transmissie op zich in zich zal dragen, die in jouw Bewustzijn  exact de juiste deurtjes zal mogen openen die jij nodig hebt op dit moment in je Ascensie Pad. Het zal dus energetisch ook en hoop mogen brengen, ongeacht of je verstand en persoonlijkheid dat zullen begrijpen of niet. Het zet iets in beweging, in groei, in transformatie, healing en bewustwording en is derhalve een activatie van jouw eigen stukken Goddelijke Blauwdruk op zich.

 

De ‘keuze’ tot het veld wat aangeraakt en dieper uitgewerkt zal worden, zal ‘gekozen’ worden aan de hand van een zelf gecreëerde kaarten set vanuit mijn eigen Bewustzijn (die nog in wording is) en de intentie voor het trekken van de kaart en dus uit te werken Bewustzijnsveld zal liggen in dat wat in het NU voor het Collectieve veld (waar we allemaal deel van uitmaken) het meest essentieel is om dieper te belichten.

De activaties zullen in jou daar werken waar jij mee bezig bent of aan toe bent. En kunnen daarom ook ver voorbij de aangegeven informatie gaan. In de tekst en uitleg is rekening gehouden met een vertaalslag die hopelijk voor iedereen nog toegankelijk is, maar tegelijkertijd resoneert de frequentie van het betreffende Blauwdruk veld op alle lagen (dus ook hogere realiteiten die misschien niet benoemd of beschreven zijn) door.

 

Ik hoop van harte dat ik je ook met deze nieuwe manier van groei, ontvangen en bewustwording iets waardevols mag aanreiken.

En reacties of ervaringen zijn natuurlijk altijd van harte welkom!!

 

 

Ascensie activaties van Goddelijke Blauwdruk velden voor het Nu moment:

 

Isis – de Blauwdruk van Onvoorwaardelijke Universele Liefde

                       

Isis, of eigenlijk Aset vanuit de Oud Egyptische benaming en oorspronkelijke energie en blauwdruk, is de personificatie, frequentie of Blauwdrukveld van de Goddelijke Moeder, de Goddelijke Vrouw en daarmee raakt zij al jouw Goddelijk Vrouwelijke Kwaliteiten en aspecten van Bewustzijn aan. Kwaliteiten van werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde, mededogen, compassie, helende vermogens, acceptatie, vergeving, troost, bekrachtiging van het vrouwelijke, intuďtie, magie, hartkwaliteiten, heel wording op alle lagen en dwars door alle littekens heen, etc.

Isis is de Magie van het Goddelijk Vrouwelijk Aspect en tevens de Mysteriën daar binnen Zelf. Isis reikt in haar Goddelijke gelaagdheid van Multidimensionaal Zijn alle lagen van het vrouwelijke aspect aan, of het nu gaat om emotievelden, littekens en beschadigingen in het vrouwelijke veld  tot die daadwerkelijke Universele Liefdeskracht, aspecten en ‘rollen’ als moederschap, zorgzaamheid, veiligheid, basis en draagvlak, hartfrequenties en  wat al niet meer.

De frequenties van het Goddelijk Vrouwelijke aspect spelen een cruciale rol in heelwording van ons Zijn en her-innering van ons Zijn op alle lagen. De heelwording, balancering en hereniging in het Heilig Huwelijk met het Goddelijk mannelijk Aspect, om binnen te treden in de Divine Child frequenties en ons volledige Ascensiepad te kunnen voltooien. En daartoe draagt de Isis blauwdruk dus een heel belangrijke sleutel. Zonder het vermogen tot lief hebben (op welke laag of frequentie dan ook), vergeving, compassie, gevoel kunnen we niet werken aan heel-wording, healing van al-oude littekens en Zielenwonden. De Isis frequentie is ten diepste nodig voor healing van alle kernwonden en dualiteits structuren.

Niet voor niets is daartoe ook sinds 6-6-’12 de opening gecreëerd in het collectief bewustzijn op aarde om dieper en dieper het Vrouwelijk Aspect weer te gaan activeren en helpen oprijzen in haar Oorspronkelijke Kracht. Processen, collectief als ook persoonlijk, die nog altijd gaande zijn in het nu, en steeds meer verdieping vinden. Waarbij het Vrouwelijk Aspect in ieder van ons steeds dieper geheeld wordt, hersteld wordt in Oorspronkelijke Orde en weer volledig Bestaansrecht aan het krijgen is. Het is dit Isis-aspect, wat je kan zien als overkoepelend Goddelijk  Vrouwelijk Aspect welke keer op keer in het nu gevraagd wordt dieper te omarmen, ervaren, belichten, accepteren en in belichaming te brengen in je Zelf. Het is ook dit aspect van het Oorspronkelijk Blauwdruk veld wat altijd opnieuw streeft naar zuivere gelijkwaardigheid. Ook dat is een van de Isis aspecten en kwaliteiten, die ook in ons Bewustzijn aangetrilt wordt door deze Goddelijke Blauwdruk in deze tijd.

Isis is een Netert-frequentie die in vele vormen, varianten en ‘rollen’ wordt afgebeeld, vaak met verschillende ‘tools’ die ook weer kwaliteiten en mogelijkheden van dit veld vertolken. Vaak ook in combinatie met ‘zuster’- frequenties (andere Neteru, foutief vertaald als Godinnen) verwijzend naar de grootsheid van dit frequentie en kwaliteiten veld en waarin de multidimensionale gelaagdheid ook dieper zichtbaar wordt.

Isis is de Tweelingstraal frequentie van Osiris (Oprijzende Kracht van het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijk Bewustzijn en Oorspronkelijke Mannelijke Blauwdruk) en Divine Mother van het Divine Child Horus (Overkoepelend Perspectief, Androgyniteit, Ascensie). Alle drie samen zijn zij de Oer frequenties van de Holy Trinity, die ook onze eigen Heilige Drie Eenheid aantrillen, de doorgang naar volledige her-innering en embodyment van ons Volledig Goddelijk Zijn.

Isis draagt ook vele verschillende ‘titels’ die allen verwijzen naar kwaliteiten van dit Goddelijk veld of Blauwdruk. Zoals o.a. “Koningin van de Magie”, verwijzend naar de helende/ Scheppers kwaliteiten (Magie) die binnen dit blauwdrukveld liggen opgeslagen. Ook verwijzend naar de potentie van Vrouwelijk Meesterschap welke ook in onze eigen Goddelijke Potentie aanwezig is.

Isis is krachtig met de energie van Sirius verbonden en verweven, welke ook weer verwijst naar de Goddelijke Blauwdrukken en sterrenconnecties die via de Poorten van Sirius weer toegankelijk zijn.

In ieder van ons schuilt deze Isis potentie, of je nu man of vrouw bent, we dragen allemaal mannelijke en vrouwelijke polariteit in ons Zelf. En in ieder van ons zijn het dus ook deze ontluikende eigen krachten die in deze tijd dieper en dieper (h)erkent, geheeld, geďntegreerd en belichaamd willen worden, als Sleutel naar de diepere openingen, heelwording, bewustzijn en balancering met het Goddelijk Mannelijk aspect.

Nogmaals het Isis Bewustzijn is een immens draagvlak van vele, vele kwaliteiten en mogelijkheden in ons eigen Potentieel, en teveel om allemaal geheel hier uit te werken,  maar wellicht mag dit een eerste ingang bieden om in een diepere afstemming en resonantie met dit blauwdruk-veld in je eigen Bewustzijn te komen.

 

De boodschap van Isis op dit moment voor het Collectief Menselijk veld en jouw persoonlijke groei: de activatie Boodschap:

(© gechanneld door Willemien Timmer/ Praktijk Apofyliet, 26 april 2013)

 

“Nuk Aset, I am Isis. Ik ben de moeder, de vrouw, het kleine meisje in jou, die ontvankelijk, scheppend, gevend is. Die de kracht van heelheid en heelwording in alle resonanties uitademt en binnen brengt in jouw bewustzijn.

 Ik ben de kracht van het Vrouwelijke Aspect, het Goddelijke Potentieel in jou.

De wijze oude vrouw, het naďeve kinderlijke. Het speelse en het liefdevolle volhardende aspect wat keer op keer verwijst naar Eenheid, heelheid, de krachten van het Hart.

Ik draag de sleutels tot Eternity, de oneindigheid van het Hart vol Onvoorwaardelijke Liefde, de pleister op Zielewonden en de ‘lijm’ die het mannelijk aspect kan helen.

Ik draag de kap van de Oermoeder Nekhbet, de frequentie van de wijsheid, Koningschap en overvleugelend omarmend Bewustzijn waarin je kunt rusten en veilig zijn.

Ik draag de troon van Innerlijk Leiderschap en Innerlijke Wijsheid.

Mijn Liefde is groots, omarmend, overkoepelend en wijds.

Ik ben ook de littekens van verwerping, pijn, afwijzing, dat wat in jouw verkracht of gepijnigd is. Wat onderdrukt of weg gedrukt is. Juist daarin liggen mijn Zaden tot Heelheid, de uitdaging tot overstijging, heel wording, vergeving en troost. Ik ben het Vrouwelijk wat zichzelf weg gaf, ten koste van je Zelf in dienstbaarheid ten opzichte van de ander. Het oneindig troostzame en het oneindig heilzame.

Ik ben jouw kracht van intuďtie, heling en magie. Jouw eigen helend vermogen vanuit Liefde van het hart.

Ik ben je Liefde en Geliefde. De kracht van Liefde Zelf.

Ik ben jouw Vuur van Passie, kracht en inspiratie.

De stem van jouw Ziel, verstaan door het hart.

Opdat mijn’ woorden’ (resonantie) mogen helen, wakker kussen en koesteren. Ingebed in de Liefde van het hart. Je mogen ontwaken in de diepste vorm van Liefde, voor het Zelf, voor al Wat Is. Opdat je daadwerkelijk weer gaat herkennen dat je Liefde Bent, in elke laag, in heel je Zijn.

Dat je de vleugelen van bevrijding in je Zelf weer mag uitslaan. Vrijheid in je Zijn, vrijheid van het hart.

Vleugelen die zo lang gevangen hebben gezeten, waartoe jouw Wijsheid, Liefde, Passie en Kracht niet langer een vrije stroom hadden. Daar waar je zo naar verlangt. Het ligt nu binnen handbereik. Als je durft.

De kracht van werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde, door alle lagen van Zijn heen, roept om gehoord te worden. Ook in jou. Het is de kracht van je eigen Oneindige Goddelijke Wezen welke dieper her-innert wil worden, en geleefd, geleefd, geleefd.

IK BEN de Kracht van Liefde, herhaal het in je Zelf. IK BEN….en herinner hoe je ooit, in lang vervlogen tijden, lang vergeten lagen die oneindige Scheppende Kracht van Liefde WAS. En herinner je, hoe je in het Bent in het  NU, waarin poorten open staan, de versluiering overstegen kan worden. Waarin wat was ook nu IS. Hoe je de kracht, de macht, de power hebt om ook in het Nu jouw  eigenlijke Blauwdruk van Liefde aan te spreken. Simpelweg door her-innering. Door erkenning, door werkelijk te durven ontvangen in je Zijn. Mens-zijn en Ziel-zijn, al wat je Bent.

Open je deuren van je Heilige Hart en herinner. Spreek je eigen Liefdeskracht aan. Geef het bestaansrecht en ruimte, dan mag het weer Zijn. Wordt het weer deel van je daar waar je het lang geleden ooit vergat.

In de kracht van het nu, mag je je eigen Waarheid, Wijsheid en Potentie terug claimen. De poorten staan open, om te her-inneren wie jij bent in het Licht van de Overkoepelende Liefde binnen jouw eigen potentieel.

Jij bent de wijze oude vrouw, jij bent het speelse kind. Jij bent de magie en healing. Jij bent de heelwording en heelheid ineen.

Jij bent je Goddelijke Blauwdruk, de heler van het Al. Jij bent de Schepper en Creator.

Claim terug wat je erfgoed is, herinner, omarm.

De sleutel tot heling van alle wonden, drama en beschadigde structuur, wacht in je Oorspronkelijke Blauwdruk in jou.

All you have to do is call it back to life!”

 

 

Aanvullende kaart met passend advies voor het nu:

Per Djet (tombe): The House of Eternity:

Creëer voor je Zelf een veilige ruimte waarin alle ruimte is voor zorg voor je Zelf op alle lagen, inclusief het fysieke lichaam. Onze systemen staan onder zoveel ‘druk’ of invloed van zoveel veranderingen en frequentie instroom dat het noodzakelijk is zo goed als mogelijk zorg te dragen voor ons (wel) zijn op alle lagen. Van daaruit gaan we ook beter ‘verstaan’ wat wij nodig hebben in onze groei, waar extra aandacht aan besteed mag worden, diepere lagen doorvoelt mogen worden en kunnen we voldoende rust, ruimte en zorg aan alle lagen van bewustzijn besteden. En om echt te voelen wat er nodig is aan verdere koestering, zorg, aandacht en ruimte binnen onze Ascensieprocessen. Hierdoor kunnen steeds meet delen van ons Zijn echt gevoeld, gevoed, verstaan, her-innert en geďntegreerd worden. Voldoende zorg voor ons Zelf op alle lagen leidt ook naar een diepere ankering in Onvoorwaardelijke Liefde en daartoe tot belichaming van al onze Wezenslagen.

 

 

Ook persoonlijke consulten op een dergelijke wijze zijn mogelijk, informeer naar de mogelijkheden via info@praktijk-apofyliet.nl

Mini consulten met deze kaarten zijn ook mogelijk al werken deze op net weer een andere manier, zie hiervoor: http://www.apofyliet.nl/inzconsult.html

 

 

 

 

Ontwaken in de Nieuwe Tijd (deel 3)

 

De stilte in de storm

 

Wat een pittige periode, de afgelopen maand en zeer de afgelopen week. Met diverse sterrenstanden die het nodige aan oude patronen en diep onbewuste zaken naar de voorgrond trokken en gisteren de bijzondere volle maan die de maan van Ontwaken wordt genoemd, en daarbij tegelijkertijd een maansverduistering. Is er aardig wat aan het rammelen gebracht in het collectief en ieders persoonlijk bewustzijn. Het zijn nog steeds diepere stenen die boven komen uit de diep onbewuste velden om gezien, omarmt, geheeld te worden. Maar oef, dat valt lang niet altijd mee.

Heel veel oude  strijd en polariteit tussen mannelijke en vrouwelijke velden werd nog verder op de spits gedreven. Er lijken bijna scheuringen te ontstaan waardoor mannelijke en vrouwelijke aspecten of energie verder dan ooit van elkaar verwijderd lijken te zijn en elkaar volkomen misverstaan. En niets is minder waar. Deze processen voltrekken zich allemaal innerlijk in je, bijv. door de strijd tussen gedachten en gevoel, ego en Hoger Zelf, maar ook in de uiterlijke 3D wereld, in je relatie, familie of misschien werksituatie zie je deze processen zich voltrekken.

Niet alleen hebben deze processen betrekking op de volle maan van gisteren of op de sterrenstanden die ook juist op dergelijke aspecten door werken. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met de periode waarin we leven en de instroom van frequenties en nieuwe groeimogelijkheden van deze maand. Deze 4-de maand, april, wordt gekenmerkt door de 4-frequentie dis staat voor de stevigheid, verankering en het tot belichaming brengen. Dat betekend dat alles wat je al diep geďntegreerd hebt tot een diepere ankering is gekomen (of nog komt) en alles waarin dat nog niet zo is, juist uitvergroot naar voren komt. Tegelijkertijd brengen de energieën in de ruimte die ontstaat door dat waarheden in jou dieper geankerd en belichaamd worden, nieuwe lagen oud onbewustzijn omhoog. Het is een steeds dieper zich tegelijkertijd voltrekkend proces. Het enerzijds indalen en integreren (belichamen en neerzetten) van het reeds geleerde en bewust gemaakte, en het tegelijkertijd omhoog halen van oude patronen. Het is een soort van spiegelig ook van wat er in het overkoepelend geheel, ook in ons, gaande is op andere niveaus. We zijn tegelijkertijd bezig met zowel ascenderen als descenderen. Datgene wat we al aan Licht in hogere lagen vrij gemaakt hebben (bewustzijn) daalt in, in de 3D stof, ons lichaam, ons leven. We leren onze waarheden, verruimde zienswijzen, kennis, kwaliteiten toepassen en leven in de alledaagse aardse werkelijkheid.

En tegelijkertijd opent dat ons fysieke lijf en celbewustzijn voor dieper gelegen oude visies, patronen en structuren de beperken. Die dus ook om verruiming, bewustzijn, heling of bevrijding vragen.

Anderzijds is het juist deze indaling van ons Hoger Bewustzijn in de 3D stof en realiteit die ook de brug vormt voor een trillingsverhoging van onze 3D realiteit, leven en lijf om op een nieuwe 4D zo niet hogere trilling temidden van 3D te gaan leven. Diverse realiteiten en dimensies worden steeds meer al tegelijkertijd geleerd en ervaren. En dat is de schoonheid van het hele proces.

 

Neemt niet weg dat het momenteel, en eigenlijk de afgelopen maanden van 2013 soms heel erg zoeken zal kunnen zijn in je processen hoe deze vorm te geven in de 3D realiteit. Je realiseert je mogelijkerwijs steeds bewuster dat je nog steeds, of misschien wel dieper dan ooit in deze 3D realiteit aanwezig bent, maar tegelijkertijd op een geheel andere manier. Lichter, misschien ook vrijer lijkt te bewegen. Dat elke handeling, intentie, woord of daad een veel directer effect en uitwerking heeft, en steeds regelmatiger ook dat simpelweg je aanwezig Zijn al verandering brengt in situaties, energie, humeur of openheid van mensen.

Het zijn wat dat betreft wonderlijke en ongekende tijden en uniek om te ervaren.

De pittige processen wisselen geregeld af met momenten van diepe inzichten, enorme helderheid, een groots overkoepelend overzicht. En dan weer lijk je even helemaal te verdrinken in de oude emoties, patronen en structuren zoals ze zich in je 3D leven aandienen. Echter, het is van veel kortere duur dan voorheen, al is de diepte ongekend.

Voor velen blijkt het een worsteling te zijn deze tijden met de meest intense processen ooit. Maar daarentegen reikt het innerlijk ook die afwisseling aan van enorme helderheid en overzicht. Waarin nog diepere instroom van bewustzijn/wording binnen kan stromen in je leven, energie en bewustzijn.

 Vervolgens volgt weer het effect daarvan: het integreren, vrij direct na binnenkomst, en dus zwelt het proces weer aan. Het is een doorlopende golfbeweging van stroming. Binnenhalen van hoger Licht – bewustwording – heling/omarming/transformatie - integreren – leren handen en voeten geven in 3D – het tot dieper embodyment brengen en het nieuwe bewustzijn echt neerzetten en leven - verhoogt de trilling van je 3D lijf en leven -  rakelt weer nieuwe diepten op – en  dan start het allemaal opnieuw.

Grappige is ook dat dit niet eens zozeer alleen in een soort van cyclus plaats vind, maar veel van deze stappen vinden tegelijkertijd plaats, op verschillende lagen van bewustzijn ook. Omdat steeds meer dimensies van ons bewustzijn geopend en geschoond zijn en er dus ook daarin een doorlopende beweging van in- en uit- stroom, koppelen, verbinden, balanceren en ascenderen en descenderen plaats vindt. En alles wat ook in die hogere en diepere lagen van ons Wezen plaats vind, vind direct weer zijn weerklank terug in onze 3D realiteit en beleving daarvan. We zijn er maar druk mee.

Maar tevens zijn we werkelijke Meesterstappen aan het zetten in ons Ascensieplan en zijn we daadwerkelijk bezig onze hogere Licht en Bewustzijnsvelden te gaan verankeren op aarde, het daadwerkelijk aan het neerzetten en leven van.

Dat kan alleen maar gepaard gaan met ‘groeistuipen’ want elke wedergeboorte van nieuwe kwaliteiten, bewustzijn en bevrijding in ons Zelf levert dermate nieuwe ruimte op dat oude patronen weer bloot komen te liggen. Patronen die daar weer onder verstopt waren.

Simpleweg omdat we al zo ver gekomen zijn, en ten volle bezig zijn met de Creatie van onze Oorspronkelijke Droom om ons Goddelijke Zelf in alle volledigheid in alle realiteiten en dimensies te her-inneren, belichamen en dus realiseren.

En daar waar wij dat in ons Zelf dieper en dieper toe durven staan, steeds meer onze comfort zone van oude patronen verlaten en ons openen voor het ‘nieuwe’ het Goddelijke van onze Oorsprong, daar vind het versneld oplossen van onze sluiers plaats. Daar losser de sluiers van de illusie van afgescheidenheid steeds meer op en gaan we ons meer en meer bewust realiseren en herinneren dat wij nog altijd Eenheid zijn. In ons Zelf, het ons Zelf op alle lagen en met Al Wat Is.

Daar kunnen we meer en meer onze Scheppende Kwaliteiten die van Goddelijke Aard zijn weer her-inneren en dus aanspreken.

En terwijl wij in ons Zelf deze processen lopen, openen we tegelijkertijd ook nog eens de deuren voor het collectieve veld. Dus ook daarin gebeurd alles, maar dan ook alles tegelijkertijd. En zie je daarin ook steeds dieper weerspiegeld hoe alles met alles verbonden is. Elke stap in groei die jij zet, elk klein vonkje van Essentie wat jij al belichaamd en de wereld in straalt, heeft een direct effect op de wereld(en) om je heen. Je laat zien en voelen wat mogelijk is, als je blijft vertrouwen, geloven in je eigen Goddelijke Droom, in je eigen Passie en drive aangestuurd en voelbaar vanuit de Ziel via je hart.

En mogelijkerwijs ervaar je daarin ook, in de frequenties van deze tijd ook verschuiving in waarneming en beleving van je eigen bewustzijnsgroei.

In de hele shift van 2012 naar 2013 zijn we in zulke nieuwe stromingen en frequenties gebracht dat de hele wijze van groeien binnen onze Ascensie op een heel nieuwe manier ervaren en beleefd wordt. Alles is meer en meer gericht op embodyment en dat betekend dat zich tegelijkertijd veel meer aan processen (dan ooit voorheen) op het 3D vlak aan het uitwerken is. Dat betekend nieuwe manieren van ervaren, nieuwe uitdagingen, nog meer diepgang en soms ook heftige processen in het dagelijkse 3D leven. Maar het betekend ook nieuwe manieren van ervaren van ons Goddelijk Zijn in het hier en nu. Nieuwe manieren van informatie-voorziening zogezegd, nieuwe manieren waarop we onze Flow steeds dieper verhelderd zien of zien/ervaren hoe deze vorm krijgt binnen de 3D realiteit.

Daar waar voorheen wellicht via mediatie of afstemming veel informatie, handvaten of inzichten aangereikt werden, is dat nu meer en meer doorlopend mogelijk, wanneer we in tune zijn met ons Divine Being. Tegelijkertijd functionerend in de 3D realiteit en tegelijkertijd dieper dan ooit daar binnen afgestemd zijn op onze Goddelijke Stroom. Waarmee op allerhande nieuwe manieren nieuwe handvaten en synchroniciteiten manifesteren, simpelweg ook in de 3D van alledag.

Signalen in de vorm van Meestergetallen, opvallende synchroniciteiten, signalen van allerlei aard zoals via boeken, opvallende teksten, of anderszins, leiden ons feilloos in 3D naar diepere inzichten. Mits we onze ogen inderdaad geopend hebben en ons in diep vertrouwen op de Flow mee laten stromen.

Wanneer we nu langzaamaan in deze 4-de maand van 2013 dieper daarin ankeren, openen zich meer en meer deuren tussen ons Goddelijk Zijn en Mens Zijn, en vanuit de frequenties en blauwdrukken die deze maand binnen gestroomd zijn (gerelateerd aan ons 3D zijn en materiele wereld) kunnen al deze nieuwe Goddelijke Potenties, groeiwijzen steeds dieper ankeren en dus handen en voeten gaan krijgen in ons leven. We zijn nu nogmaals werkelijk bezig met de eerste lagen van embodyment/ belichaming geven, en dus werkelijk onze hogere waarheden te gaan leven en integreren in onze 3D alledaagse realiteit.

Dit is zo’n laag van vernieuwing, nieuwe ervaring dat ook dat geen wonder is dat het pittige processen en stroomversnellingen op kan leveren. Het maakt het leven op aarde ook in 3D meer dan magisch en wonderlijk, verrassend en interessant.

Maar anderzijds kan het ook veel angst triggeren. En ook dat is wat je ziet gebeuren in de wereld om je heen of misschien ook zelf ervaart. Angst omdat het oude bekende aan fundamenten en patronen om valt, niet meer lijkt te werken of in elk geval niet meer geheel zoals van ouds. Omdat je voelt dat er nieuwe stappen van je ‘verlangt’ worden, vanuit je eigen Essentie, simpelweg omdat sommige oude fundamenten, patronen, relaties niet langer bij je trilling passen (en dat in feite al heel lang niet meer doen, maar waar nog in compromis mee te leven was).

We bevinden ons op het scherpst van de snede waarin onze intentie en keuze tot groei belangrijker dan ooit is. Integriteit, waarheid van het hart en zuiverheid zijn aspecten die op alle lagen in verfijning en met focus benadrukt mogen worden. Ook dat is bewustzijn, om met finger spitzen gefuhl, hyper focus, het diepste respect en Onvoorwaardelijke Liefde en alle 'tijd/ruimte' die maar mogelijk is, de diepste coderingen en Blauwdrukken van ons Divine Being te gaan verstaan. Waarbij Oertrauma's en collectieve velden die ons vastzetten onder de loep mogen komen, ontrafeld en omgekeerd kunnen worden.

Kortom, het is een uiterst boeiende maar tevens intensieve tijd waarin het ongekende mogelijk is en wordt, meer en meer. een periode van storm op alle lagen van ons Bewustzijn, waarin tegelijkertijd de verstilling van het Zijn aanwezig is.

Waarin meer dan ooit van ons ‘gevraagd’ wordt al het geleerde ‘uit de kast’ te trekken en werkelijk in het hier en nu leven te gaan toepassen. Dat is gaan staan voor wie je Bent, en zet je Essentie meer en meer in werkelijke belichaming ook in 3D neer.

 

 © Willemien Timmer 26-4-2013

 

 

 

Aanvulling op dit artikel:

 

Nu hou ik er nooit van om dingen ‘voor te schrijven’ en dat doe ik dan ook niet, maar toch voelt het belangrijk enkele handvaten en tips aan te reiken (juist omdat ik daar veel vragen over krijg) die ik veel hanteer, en velen met mij en die daadwerkelijk kunnen helpen om je Zelf steeds opnieuw dieper te centreren en balanceren in deze uitdagende tijden. Om steeds meer je Zelf te helpen ankeren in de nieuwe energie, en om dus ook je Zelf te ondersteunen in een makkelijker integratie en gewenningsproces temidden van de vele nieuwe processen die zich ook aandienen, kan het een mooie ondersteuning zijn om:

 

*Neem met regelmaat tijd voor zelf reflectie, onderzoek wat er in je leeft, wat er in je beweegt, welke emotielagen, oude patronen, inspiratie, intuďtieve ingevingen, vragen om healing, etc.  lichten er op. Leer diepgaand te luisteren naar je Zelf op alle lagen. Dat helpt je Zelf dieper te gaan verstaan en je Zelf dieper en sneller te helen, balanceren , processen tot inzicht brengen, etc.

Van hieruit leer je ook steeds dieper onderscheid maken van waaruit je handelt, reageert en leeft. (Waar voeren oude patronen, persoonlijkheidslagen of innerlijk kind stukken nog de boventoon en waar leef je daadwerkelijk vanuit Onvoorwaardelijke Liefde).

 

*Zoveel mogelijk gehoor te geven aan wat je hart (en dus Spirit) ingeeft. Wat heb je nodig in je proces aan rust, voeding, stilte, ondersteuning, begeleiding, etc. Wees lief voor je Zelf en neem je Zelf serieus. Het wordt tijd dat we op alle lagen eindelijk gehoor gaan geven aan datgene wat je systemen echt nodig hebben.

 

*Probeer die wijsheid, kracht, liefde die je al Meester bent daadwerkelijk te leven. In je gehele doen en laten. Naarmate aspecten van je Meesterschap dieper geankerd en geďntegreerd zijn, gaat dat vanzelf. Maar hou je focus hier ook op nog meer uitdagende aspecten van groei op gericht. Dat helpt je Zelf om in steeds meer stapjes je Meesterschap dieper en dieper te gaan leven, en vlot te groeien.

 

*Volg je eigen Divine Flow, wat je hart en Ziel aangeven en niet wat anderen van je verwachten, hopen, wensen. Wanneer je op de Flow van verwachtingen van een ander vaart stagneert je eigen stroming en zul je niet gelukkig worden. Aanpassingen, soms omdat het niet anders kan, kun je maken vanuit hart en gevoel. Maar wegcijferen van je Zelf of opofferen is echt van de oude energie en dient je niet langer.

 

*Let op de signalen die het leven je geeft, op welke manier het ook op je pad komt. Uit de signalen kun je veel halen waar je staat in je leven en groei, over je mogelijkheden, uitdagingen, processen, etc.

 

*Durf die drempel van je comfort zone te verlaten als je gevoel dat ingeeft. Hoe eng het ook kan zijn uit het oude vertrouwde te stappen. Daar waar je een dergelijke stap maakt, beloofd dat ook immense nieuwe groei, openbaringen, en andere Goddelijke Mogelijkheden tot Meesterschap.

 

*Neem werkelijk je positie in Meesterschap in. Belichaam dat wat je al Bent en leef vanuit je hart, met compassie, begrip en Liefde, in vergeving en acceptatie. Maar dat betekend ook naar je Zelf toe.

 

*Hou je hyperfocus gericht op dat wat werkelijk belangrijk is en voelt voor jouw Zijn en groei.

 

 

© Willemien Timmer, 1-2-‘13

 

En verder:

…De in dit artikel beschreven processen en thema’s en mogelijkheden verre van compleet zijn over wat er momenteel allemaal gaande en mogelijk is, wat zich afspeelt in deze tijd. Maar dat dit even een korte blik werpt, om je op welke wijze dan ook te ondersteunen, een dieper inzicht te krijgen, bevestiging te vinden of wat het je ook maar mag aanreiken.

In alle workshops tegenwoordig komen meer en meer persoonlijke, collectieve en aan deze tijd gerelateerde frequenties, processen en thema’s meer naar voren. In uitleg, inspiratie, gechannelde informatie. En werken we daarmee in de diepte om je in eigen persoonlijke Bewustzijnsgroei en je Ascensie Pad verder te ondersteunen!

Dus voor meer informatie, ondersteuning, inzicht in het Grote Geheel en jouw rol daarin, verwijs ik naar de workshops omdat het me helaas aan tijd ontbreekt om meer artikelen te schrijven

 

 

 

  Nieuwe Ascensie & Activatie workshops voor 2013:

 

De nieuwe workshops zijn als altijd volledig afgestemd op de processen, groeithema’s en collectieve stukken die in  deze tijd aan de orde zijn, en die via zowel je persoonlijke processen als het collectief naar voren komen!!

De workshops worden altijd gecreëerd vanuit directe inspiratie, channeling en uitwisseling met elkaar, het gezamenlijke groepsveld dus maar ook afgestemd op individuele processen en kwaliteiten, in samenwerking met Al Wat Is (aanwezige frequenties, begeleiding, frequenties van het moment, etc. op Multidimensionaal niveau).

Naast tekst en uitleg vinden voor dieper inzicht en ook mentaal begrip vinden er gechannelde healingen, transmissies en activaties plaats die je dieper in je eigen Essentie helpen komen.

De workshops bieden dieper inzicht in je eigen processen en Bewustzijn alsmede in wat er gaande is in de energie, veranderingen, groei en Ascensieprocessen van het Grote Geheel.

Ze reiken diepe activaties, transformaties, groei en bewustzijn of bewustwording aan en ondersteunen je daartoe en bekrachtigen je in je eigen Zijn. En stimuleren daartoe ook tot een dieper samenwerking met elkaar, delen en bekrachtigen van elkaar en co-creatie vanuit totale Gelijkwaardigheid. Ze helpen je dus ook daadwerkelijk jouw unieke kwaliteiten in Zijn en Mens-zijn (h)erkennen, ankeren en vormgeven!

 

Deze workshops ondersteunen, activeren en bekrachtigen je op menselijk,  energetisch, Galactisch en Kosmisch niveau  in je persoonlijke Bewustwordings proces!

En helpen je jouw Goddelijk Zijn in al je kwaliteiten daadwerkelijk in belichaming (embodyment) te brengen !

 

 

De investering in jezelf voor de workshops is inclusief BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen.

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop               

 

Oeroude Energieën en Kennis weer beschikbaar voor het NU:

Introduction of the Ancient Egyptian Heka & Healing

      

Een kennismaking dag vanuit de oud Egyptische frequenties afgestemd op de frequenties van het Nu.

Werken met vele Neteru-velden (“Goden en Godinnen” frequenties), Ancient Egyptian Healing tools en technieken voor je eigen healingsprocessen, belichaming van je Goddelijk Zijn en Ascensieproces in deze Gouden Tijd. Leringen en coderingen van grootse Meesters en ingewijden vanuit de Oud Egyptische velden en hun rol, taak, Missie en frequenties voor het Nu.

Vele verschillende facetten van het immens grote Egyptische Bewustzijnsveld zullen in het kort de revue passeren, afgestemd op de aanwezige groep en frequentie van dat moment.

Al deze informatie , energie, inzichten en frequenties spelen een belangrijke rol bij de opbouw van het Nieuwe Gouden Tijdperk, daar deze velden vele codes en sleutels hebben ‘vast gehouden’ die nu meer en meer aan het Licht komen: Sleutels tot Meesterschap, Sleutels tot Ascensie en dus tot het oprijzen in je eigen Goddelijk Bewustzijn in belichaming van je 3D mens-zijn!

Werken met de oud Egyptische Magie (Heka) en Healing kan diepgaande openingen in je eigen Bewustzijn maken, Soulmemories en dus kennis en kwaliteiten van jouw Bewustzijn weer wekken en activeren en je dus weer een grote stap verder brengen in je Meesterschap!

 

Datum: 31 mei 2013 van 10.00-16.30 uur

Investering in je Zelf: € 111,- incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop               

 

 

       Awakening your Soul Family                 

                                              

Zeer actueel in deze processen van Ascensie in het nu!!

 

Deze workshopdag staat in het teken van je Zielen ‘familie’.  Mede Zielen die behoren bij jouw unieke Evolutiepad door de levens en dimensies heen en die nauwe verbindingen met jouw Zijn kennen. Er zijn vele gezamenlijke verbindingen en afspraken, ook in co-creatie en bij het lopen van je eigen Ascensiepad die in deze tijden steeds dieper verhelderd, aangeraakt, opgestart worden of naar komen.

Het ontmoeten van Soulmates of Tweelingaspecten van jouw Bewustzijn kan vele verwarring, vragen en onduidelijkheden, maar zeer zeker ook diepgaande processen opwekken.

Deze workshop is bedoeld om een dieper inzicht te krijgen in de Schepping van de Zielsconnecties en – familie, het hoe en waarom, hoe het tot uitdrukking word gebracht en wat redenen zijn waarom je Zielenmaatjes, Tweelingstraal of andere diepe verbintenissen in het nu weer naar je toe voelt komen.

Juist omwille van de Nieuwe Tijd en de oude afspraken m.b.t. co-creatie en Ascensie vinden dergelijke ontmoetingen met allerhande levels van Zielenfamilie in het nu grootschalig plaats!

Wanneer wij een cruciaal punt in onze bewustwording en groei bereikt hebben werken we namelijk in Ontwaken niet alleen meer voor ons eigen Zijn, maar wordt juist de grootsere connectie met Al Wat Is (bereikbaar via de Zielengroep) weer actueler en van een grootser belang.

 

Ook meer informatie in deze workshop ver o.a.

Bewustwording in en van de Zielengroep, zielenfamilie, Soul Connections, tweelingstraal, - vlammen, - zielen. Zielemaatjes, karmische verbindingen, oude (verlopen) contracten tussen zielen onderling.

Persoonlijke en gezamenlijke Missie en Bedoeling.

De splitsing van het Goddelijk Zijn in de Zielsaspecten die de Zielenfamilie zijn gaan vormen. Verschillende fasen en stadia van ontwikkeling, verschillende taken, functies en coderingen binnen de Zielengroep.

The wake up call for awakening your Soulfamily.

Diepgaande heling in actuele processen binnen jouw Bewustzijn en die van de Zielengroep.

En heel veel meer.

 

Deze workshop mag een diepergaand inzicht, verheldering, Universeel overzicht aanreiken waardoor er een dieper ‘verstaan’ van je eigen processen, Zijn, Zielenfamilie aangereikt en geactiveerd mag worden. Maar biedt daarnaast handvaten en diepgaande healing binnen je eigen patronen, processen en groei.

 

Deel 2 vind plaats in mei, en is een 2-daagse intensive voor immense verdieping!

 

Datum 18 en 19 mei 2013 van 10.00-16.30 uur

Investering in je Zelf: € 222,- incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop               

 

Oeroude Energieën en Kennis weer beschikbaar voor het NU:

The Neteru- The All who are One

   

Verbindingen met Meestervelden en Neteru (verkeerd vertaald als Goden en Godinnen) ervaren, her-inneren en verder uitdiepen. Welke Meestervelden en Neteru staan voor welke kwaliteiten en aspecten van het Goddelijk Palet en hoe kun je ze aanspreken.

Welke Meesterkwaliteiten behoren bij jouw Wezen, in het Nu, maar ook in het totaal Wezen wat je Bent.

Dieper inzicht in hoe elk aspect van de Schepping (elk Meesterveld en Neter) een deelaspect is van het Grote Geheel en dus ook van jouw eigen Bewustzijn.

Welke kwaliteiten en Bedoeling, maar ook heling en her-innering brengen specifieke Meestervelden en hoe dragen ze bij aan jouw processen van Ontwaken?

Hoe kan je met deze Goddelijke Energieën samenwerken in volledige harmonie en gelijkwaardigheid, zonder de Meesters nog op een voetstuk boven je te plaatsen (oeroude kernwond vanuit de dualiteit)?

 

Diepgaande samenwerking in heling en bewustwording van jouw eigen Goddelijk Zijn, afgestemd op de persoonlijke processen van het nu, en deze tijd.

Samenwerking in Eenheid en Gelijkwaardigheid.

Samenwerking voor het Grote Geheel.

 

Datum: 14 juni 2013, van 10.00 – ongeveer 16.30 uur

Investering in je Zelf: € 111,- incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Zonnewende - Crystal Pillar of Light

                              

Buiten-workshop!!

 

Deze workshopdag zal in het teken staan van een diepe co-creatie met elkaar en Al Wat Is. Voor Al Wat Is en het gehele Ascensie Pad welke we gezamenlijk bewandelen.

In diepe afstemming op de frequenties van vandaag, de dag dag het het langste Licht is, gaan we een Kristallen Lichtgrid of - brug met elkaar bouwen om de nieuwe Aarde frequenties en het Hoogste I Am Licht dieper te gaan ankeren. Vanuit ons Pillar of Light Bewustzijn kunnen we daarmee niet alleen in onze eigen Ascensie groei, maar tegelijkertijd voor het Grote Geheel en de Collectieve velden een krachtige Lichtpilaar creëren, waarmee we alle dimensies en ‘werelden van Zijn’ dieper met elkaar verbinden en in/aan elkaar ankeren. Hierdoor wordt een krachtig draagvlak voor het Collectieve Pillar of Light veld gecreëerd van waaruit diepere openingen ontstaan in het collectief Onbewuste waardoor nieuwe mogelijkheden tot groei (ook collectief) voorbij de dualiteitsvelden gecreëerd kunnen worden. Vanuit Onvoorwaardelijke Liefde, co-creatie in totale gelijkwaardigheid, vanuit ons eigen Pillar of Light Bewustzijn, kunnen we daarmee wel degelijk enorme openingen creëren en heel veel Licht en Bewustzijn helpen ‘binnen’ halen en ankeren, ook in de 3D realiteit en materiele wereld. Daar alle groei gefocust is op het steeds meer gaan belichamen van ons Multidimensionaal en Goddelijk Potentieel, zal deze dag in co-creatie, hoge frequenties ook je eigen Pillar of Light Bewustzijn steeds dieper helpen ankeren en belichamen in het 3Dhier en nu!

 

Een prachtige krachtige nieuwetijds workshop dag, volledig afgestemd op mogelijkheden van het Nu in de nieuwe aarde energie.

 

Voor de creatie van deze Pillar of Light ‘Brug’ mag je kristallen, healingtools, of andere krachtvoorwerpen meenemen, waarmee we in verbinding met elkaar een gezamenlijk krachtveld/ vortex/ codering gaan vormen om alle frequenties naar hier te halen.

 

Tevens persoonlijke activaties en transmissies omtrent je eigen Pillar of Light Bewustzijn en Ascensie Pad. Welke enorme bekrachtigingen en nieuwe groei en bewust wording mogen aanreiken.

 

Datum: 21 juni 2013, van 10.00 – ongeveer 16.30 uur

Investering in je Zelf: € 99,99 incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Portaal & Sterrenpoort dagen

Tijdens de krachtige Portaaldagen die gekenmerkt zijn door Meestergetallen vinden zeer krachtige initiaties op en in de aarde plaats en zo ook in het menselijk Bewustzijn. Afhankelijk van welke Sterrenpoort en Portaal het betreft komen er deze dagen zeer specifieke krachten, mogelijkheden, initiaties, healingen vrij die we gezamenlijk met elkaar dieper mogen helpen verankeren op en in de aarde, via ons eigen Bewustzijn en groei.

 

Deze dagen, die al jaren op deze belangrijke data worden gegeven helpen je om diep bewust de kracht en intenties van deze frequenties en de daarmee aangeraakte groei en healing te ervaren. En vanuit deze ervaring vormen we een ‘kanaal’ om deze kwaliteiten te helpen ankeren in en op de aarde, in de collectieve Bewustzijnsvelden of waar het dan ook maar nodig is. Dit alles ter ondersteuning van het kosmisch Plan om Moeder Aarde en dit universum te helpen bij de Creatie van de Nieuwe matrix van eenheids Bewustzijn, en zodat werkelijke Ascensie via de belichaming van ons volledig Meesterschap potentieel weer mogelijk wordt. Uiteraard gaat dat proces stap voor stap en daar spelen deze portaaldagen een belangrijke rol in, om steeds dieper Bewustzijn te initiëren en activeren, steeds dieper onze kwaliteiten en Zijn te her-inneren en verstaan en deze weer werkelijk te leren gaan belichamen, voorbij alle dualiteit en oude (karmische) pijn en onbewustzijn.

 

Deze dagen worden volledig afgestemd op de op dat moment binnenstromende frequenties en de daarvoor aanwezige Begeleiding vanuit alle uithoeken van het Universum, want vele Lichtwezens begeleiden en ondersteunen ons in dit geboorte proces van de Nieuwe aarde en de Gerealiseerde Mens of Meesterschap op aarde.

 

Na de Ultieme Shift van 21-12-'12 waarin we in volledige uitlijning met het Galactisch Hart zijn gekomen, vind er als vervolg daarvan in 2013 en verdere jaren een duidelijke nieuwe opbouw in frequenties, processen en trillingen plaats om ons zo bewust en krachtig mogelijk voor te bereiden op deze diepe initiaties die ons volledig in de Ultieme Transformatie en voorbereiding plaatsen van een diepere ‘Understanding’ van wie wij in Wezen Echt Zijn! De oude dualiteit, schaduw en karmische restanten (ook van Galactische oorsprong) worden op deze wijze steeds dieper bewust, geheeld, los gelaten en getransformeerd, opdat onze goddelijke Meesterkwaliteiten weer her-innert, geďntegreerd en belichaamd kunnen worden. Vanuit de 2013 frequentie kunnen we werkelijk gaan werken aan de verdere opbouw van de nieuwe Gouden Tijd, omdat het fundament van de Bewustzijns-shift nu gelegd is. Elk volgend Portaal betekend dus een krachtige stap voorwaarts in ons eigen Meesterschap en op weg naar de Volledige Ascensie. Maar ook in co-creatie met elkaar helpen we op deze wijze Ascensie voor alles en iedereen werkelijk neerzetten in belichaming, ook in de 3-de dimensie!

 

Je zal diepe aanrakingen in je eigen Bewustzijn mogen ervaren, diepgaande healing, inzichten, transformatie en gigantische groei en stroomversnellingen mogen ervaren tijdens deze Portaaldagen.

Tevens zal je meer inzicht en feeling krijgen met wat er momenteel gaande is op aarde in alle Planetaire en Kosmische processen, alsook in het menselijk collectief Bewustzijn, als natuurlijk in je Zelf.

 

Tijdens deze dagen werken we op diep en hoog niveau samen met Al Wat Is voor de Ascensie van Al Wat Is!

Planetaire, Galactische- en Kosmische Healing en Bewustwording, naast je eigen Meesterschap! Simpelweg omdat een steeds dieper/hoger Bewustzijn en gradatie van Meesterschap de aard heeft om in Gelijkwaardigheid met Al Wat Is te verbinden en samen te werken!!

 

Ervaring is niet nodig, wel de juiste intentie en bereidheid je Zelf te willen her-inneren in je volledig Goddelijk Potentieel!

 

 

Portaaldagen 30-3 en 4-4 en 5-5  zal ik elders activatiewerk verrichten m.b.t. het Grote Geheel! En is er dus helaas geen workshop mogelijk!

 

Eerst volgende portaal dag zal plaats vinden in workshop/groepsverband op 6 juni 2013: het 6-6-6 Portaal!!

Een zeer cruciaal portaal en ‘omkeer’- punt!!!

 

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

Voor meer informatie en aanmeldingen, mail me op: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meer nieuwe workshops en inhoud van de workshops zijn al terug te vinden

 in de activiteitenagenda!                                       Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

Wil je ook een stuk verheldering in jouw processen en Bewustzijnsgroei ervaren? Of wens je meer te gaan meevoelen en begrijpen van wat er gaande is op aarde en in de Universele processen?

Alle workshops die ik geef nemen delen van wat zich in het Nu afspeelt met zich mee, zijn daarop afgestemd om een zo passend mogelijk beeld te krijgen van wie wij zijn, waar wij zijn en waar we naartoe gaan.

Ook veel tekst en uitleg over alles wat aan de orde is in deze tijd, vind je in de workshops die in de planning staan.

Maar is ook mogelijk (op maat) in persoonlijke consulten en sessies.

Voor meer informatie, opgave voor workshops of afspraken: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

            

 

 

 

 

 

Met heel veel Liefde, vreugde en plezier in overeenstemming met de energieën van het Nu heb ik in mijn geliefde Thuis Egypte prachtige nieuwe sieraden ontworpen en laten maken.

Alles handgemaakt, uiterst verfijnd gedetailleerd en van een prachtige kwaliteit!!!!

Alle sieraden bevatten Egyptische antieke symbolieken, die in feite Universele frequenties en codes in zich dragen en daarmee ook uiterst krachtig, bekrachtigend en effectief zijn voor de processen en groei in het hier en nu!

 

(En het leuke is, er is nog meer in ontwikkeling en op komst!!)

 

Hier onder vind je een deel van de collectie welke op dit moment nog op voorraad is. Er is momenteel al een heleboel verkocht!

De gehele nieuwe collectie vind je hier:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopegyjewelry.htm

Maar aangezien ik binnen korte tijd terug ga, is het mogelijk ook om nieuwe voorraad en bestellingen mee te nemen.

Dus zie je iets wat er op dit moment niet meer is? Laat het me weten en ik zorg dat het er begin april 2013 wel weer is!

 

        

Handgemaakt op speciale bestelling & ontwerp van Praktijk Apofyliet!

           Sieraden met Bezieling, energie en speciale symboliek!

 

 

Foto:         NIEUW!!!

Artikel code: Winged Solar Disc

Prijs: € 33,-                                                        Inmiddels nog maar 1 stuks op voorraad!

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt!

Symboliek en energie:

De Zonneschijf met vleugels en ureaus (slangen) kom je overal in Egypte tegen. Deze symboliek is een zeer krachtige en kan ook heel veel in je Bewustzijn teweeg brengen.

Het Solaire (Zonne) Bewustzijn staat voor je eigen Kosmische herkomst en Solair Bewustzijn, welke bij volledige her-innering en integratie ‘vleugels’ geeft. Dat wil zeggen volledige Vrijheid, bescherming en overkoepelend perspectief. Je Hoogst haalbare Bewustzijn kan vrij uit ‘bewegen’ en de vleugels uitslaan. De 2 ureaus (cobra’s) staan voor de mannelijke en vrouwelijke frequenties die met elkaar in volledige balans gebracht zijn. Maar tevens gaat deze symboliek over het volledig geactiveerde Kundalinivuur, en dus Volledige Zelf Realisatie. Want deze symboliek vertegenwoordigd ook het geactiveerde Solaire Bewustzijn wat bereikt wordt in en via de pijnappelklier (zonneschijf), via de volledig geactiveerde Kundalini kracht (de 2 slangen), waardoor de ‘vleugels’ uitgeslagen worden, wat verwijst naar Volledig Gerealiseerd Meesterschap op alle lagen inclusief de 3-de dimensie.

Deze hanger raakt in jouw Bewustzijn de activatie van je eigen Ascensie proces dieper aan en brengt je in een diepere trilling van Zelf Realisatie, dieper openend Bewustzijn en in diepere verbinding met je eigen Solaire en Universele Bewustzijn.

 

Foto:                       NIEUW!!!

Artikel code: Aton Solar disc

Prijs: € 44,-                                                        Inmiddels nog maar 1 stuks op voorraad!

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt!

Symboliek en energie:

De frequentie en symboliek van de Aton, opnieuw op aarde in her-innering gebracht door Meesters Akhenaton en Nefertiti, draagt de Kracht en her-innering van ALL IS ONE in zich. Akhenaten verkoos vanuit zijn bijzondere Missie deze symboliek om makkelijker de link te leggen voor het ‘aardse’ volk naar de Kosmische/ Universele herkomst van Al Wat Is en Al wie wij Zijn. De symboliek vertegenwoordigd de zonneschijf met slang (kosmische en aardse aspecten) en aan de Lichtstralen van de zon zijn handen uitgebeeld, o.a. met de ankh van Levenskracht. Deze symboliek is van een Meesterlijke orde omdat het de link legt naar de Zon als Solair Universeel Bewustzijn van ons Zijn en de gevende en leven gevende krachten van ons eigen Goddelijk Zijn.

De frequentie van deze symboliek brengt ons dieper in contact met ons eigen Goddelijk Zijn, brengt een diepere balans tussen aards en Kosmisch Bewustzijn en vormt een brug daar tussen. Het activeert je eigen Solaire Levenskracht en Gouden Bewustzijn in een diepere her-innering aan wie je werkelijk Bent en je oneindige verbondenheid in Eenheid met Al Wat Is.

 

Foto:                                  NIEUW!!!!

Artikel code: Tweebenige ankh

Prijs: € 17,50                                                     nog 3 stuks op voorraad!

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt!

Symboliek en energie:

De Oorspronkelijke ankh die symbool staat voor o.a. de mens en menselijke ervaring, maar tegelijkertijd symbool is voor de Levenskracht. Het opdoen van, binnenhalen van en initiaties en bewustwording door middel van Levenskracht. De Levenskracht die via de ankh wordt aangesproken/binnen gebracht is de cruciale leven gevende Universele kracht die al je Lichtlichamen sterkt en activeert  van Kosmisch tot en met 3D niveau. Het is de voeding van de Ziel die op alle lagen noodzakelijk is om gezond te zijn, dieper bewust te worden, vitaliteit en helderheid te ervaren.

 

 

Foto:

Artikel code: Scarabee hanger Amethist

Prijs: € 33,-                                        Er zijn er weer 3 leverbaar!

Afmeting:

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt! Achterzijde open en volledig bewerkt.

Symboliek en energie:

Kheper, de scarabee staat symbool voor het Nieuwe Ontwaken, het nieuwe Tijdperk en de opkomende zon. Hij symboliseert dus deze tijd van Bewust wording waarin we weer volledig gaan ontwaken in ons eigen Gouden (Zonne) Bewustzijn.

De kracht van amethist helpt je om dieper af te stemmen op je eigen Hoger Bewustzijn en vanuit diepe ontspanning en afstemming een diepere connectie met je eigen Zijn te her-inneren.

 

Ook in turkoois, parelmoer en Lapis Lazulli op voorraad!!!!

 

Van al deze kristalsoorten in deze vorm van de Scarabee zijn ook bijpassende prachtige armbanden leverbaar, zie hieronder 1 voorbeeld, zie verder de website:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopegyjewelry.htm

 

Foto:  

Artikel code: Scarabee armband Amethist

Prijs: € 77,-                                        Nog 1 stuks op voorraad!

Afmeting:

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt! Prachtige lichte amethist van super mooie kwaliteit! Achterzijde open en volledig bewerkt.

Symboliek en energie:

Kheper, de scarabee staat symbool voor het Nieuwe Ontwaken, het nieuwe Tijdperk en de opkomende zon. Hij symboliseert dus deze tijd van Bewust wording waarin we weer volledig gaan ontwaken in ons eigen Gouden (Zonne) Bewustzijn.

De kracht van amethist helpt je om dieper af te stemmen op je eigen Hoger Bewustzijn en vanuit diepe ontspanning en afstemming een diepere connectie met je eigen Zijn te her-inneren.

 

 

Hangers in 925 zilver, volledig handgemaakt en prachtig gedetailleerd!

 

Foto:

Artikel code: Unity hanger

Prijs: € 55,-                         nog 2 stuks in hoogglans zilver versie op voorraad!

Afmeting:

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt! Leverbaar in licht of donkere versie (zie foto). Met een speciale techniek bewerkt zodat deze oud lijkt, maar ook op bestelling leverbaar in volledig hoogglans zilver!

Op dit moment alleen de hoogglans versie op voorraad!

Aan de achterzijde zijn 2 oogjes bevestigd waar de ketting doorheen kan.

Symboliek en energie:

In deze hanger is de symboliek van het symbool van “Unity” uitgebreid en gedetailleerd afgebeeld. De 2 personen zijn de energie/afbeelding van Hapi, de energie (‘God’) verbonden aan de Nijl en daarmee aan de leven gevende oneindig stromende Kracht. Het knopen van de koorden wat deze 2 uitdrukkingsvormen van Hapi laat zien, symboliseert het verenigen van polariteiten in de Eenheid van het Hart. Het symbool werd in verschillende uitdrukkingsvormen (met verschillende ‘Goden”) toegepast als het ging om het verenigen van ‘De 2 Landen”(Opper en neder Egypte) maar is universeel voor het verenigen van Overkoepelende Polariteiten zoals mannelijk/vrouwelijk, angst/ Liefde, Licht/ donker, etc. en brengt in jouw bewustzijn de energie van vereniging, balancering en harmonie.

 

Foto:

Artikel code: Sechmet hanger

Prijs: € 65,-                                        nog 1 stuks op voorraad!

Afmeting:

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt! Op de achterzijde zit een ringetje om aan een ketting te kunnen hangen.

Symboliek en energie:

Sechmet is de Goddelijk Vrouwelijke Kracht die een enorme power in zich draagt. Een power die zowel diep transformerend als destructief (vanuit onbewustzijn) kan zijn. De kracht van Sechmet in deze hanger helpt je diepgaande transformaties aan te gaan in je eigen Bewustzijn om dieper te ontwaken in je eigen Zijn en mogelijkheden qua Scheppende Kracht. Sechmet is namelijk ook sterk verbonden met de Creatie Kracht en het Zonne Bewustzijn. Ze helpt je de zonnevlecht thema’s uit te zuiveren van onbewustzijn naar bewustzijn en van ego naar ego-loosheid. Ze  opent je eigen Zonnekracht van power, Joy, schepping en vreugde binnen je Zijn.

 

Foto:

Artikel code: Djed hanger (replica van origineel!)

Prijs: € 29,-                                        2 stuks op voorraad!

Afmeting:

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt! Replica van een Djed symbool die gevonden is in Abydos!!!

Symboliek en energie:

De Djed staat symbool voor de ‘ruggengraat’ van Osiris en is de oprijzende Kracht van Bewustzijn. de groei die wij als Ziel maken om vanuit onbewustzijn naar volledig Bewustzijn en Meesterschap te groeien. Het verbind je met de Kracht van Osiris, die het Overkoepelende originele blauwdrukveld van het Mannelijk Aspect vertegenwoordigd (voorbij de littekens van het mannelijke veld zoals overleving dus bijv).

Deze hanger helpt je dieper/hoger op te rijzen in Bewustzijn en voorbij je eigen littekens van de Ziel te groeien om tot een dieper Ontwaken te komen in je eigen Zijn en Meesterschap.

 

Foto:

Artikel code: Djed- Tyet hanger

Prijs: € 29,-                                        nog 1 stuks op voorraad!

Afmeting:

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt!

Symboliek en energie:

De Djed staat symbool voor de ‘ruggengraat’ van Osiris en is de oprijzende Kracht van Bewustzijn. de groei die wij als Ziel maken om vanuit onbewustzijn naar volledig Bewustzijn en Meesterschap te groeien.

De Tyet is verbonden met de Magie van Isis, de Goddelijk Vrouwelijke Magie die de sleutel draagt om tot volledige Ascensie of Meesterschap te komen doordat deze kracht de liefdevolle balancering kan brengen tussen onze overkoepelende polariteiten (mannelijk en vrouwelijk).

Deze hanger brengt je in dieper contact met je eigen innerlijke Isis Magie (van het Vrouwelijk aspect in jou) opdat je sterker en dieper in je eigen Bewustzijn kan groeien en je eigen Djed kan laten oprijzen (Kundalini door de ruggengraat, waardoor je krachtiger in je Meesterschap en volledig ontwaakt Bewustzijn gaat staan).

 

 

Foto:  

Artikel code: Armband Gevleugelde Isis groot

Prijs: € 55,-                         nog 3 stuks op voorraad!

Afmeting:

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt!

Symboliek en energie:

Isis is de ‘personificatie’ van Onvoorwaardelijke Liefde en het Overkoepelend Vrouwelijk Bewustzijnsveld, met kwaliteiten als acceptatie, compassie, heling, zachtheid, wijsheid, etc.

De uitdrukking van de gevleugelde Isis biedt bescherming vanuit het Onvoorwaardelijke Liefdevolle hart en verbinding met de eigen hartenergie, welke een oneindige kracht en drijfveer is, van waaruit de Ziel spreekt, leeft, tot uitdrukking komt.

Deze armband brengt je de energie van bescherming vanuit je eigen hart en helpt je dieper in je eigen Multidimensionale hart te settelen en van daaruit te leven.

 

Foto:        

                     

Artikel code: Armband Gevleugelde Isis klein

Prijs: € 48,-                                        Nog 1 stuks op voorraad!

Afmeting:

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt!

Symboliek en energie:

Isis is de ‘personificatie’ van Onvoorwaardelijke Liefde en het Overkoepelend Vrouwelijk Bewustzijnsveld, met kwaliteiten als acceptatie, compassie, heling, zachtheid, wijsheid, etc.

De uitdrukking van de gevleugelde Isis biedt bescherming vanuit het Onvoorwaardelijke Liefdevolle hart en verbinding met de eigen hartenergie, welke een oneindige kracht en drijfveer is, van waaruit de Ziel spreekt, leeft, tot uitdrukking komt.

Deze armband brengt je de energie van bescherming vanuit je eigen hart en helpt je dieper in je eigen Multidimensionale hart te settelen en van daaruit te leven.

 

Foto:

Artikel code: Hanger Gevleugelde Isis

Prijs: € 25,-                                        3 stuks op voorraad!

Afmeting:

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt!

Symboliek en energie:

Isis is de ‘personificatie’ van Onvoorwaardelijke Liefde en het Overkoepelend Vrouwelijk Bewustzijnsveld, met kwaliteiten als acceptatie, compassie, heling, zachtheid, wijsheid, etc.

De uitdrukking van de gevleugelde Isis biedt bescherming vanuit het Onvoorwaardelijke Liefdevolle hart en verbinding met de eigen hartenergie, welke een oneindige kracht en drijfveer is, van waaruit de Ziel spreekt, leeft, tot uitdrukking komt.

Deze hanger brengt je de energie van bescherming vanuit je eigen hart en helpt je dieper in je eigen Multidimensionale hart te settelen en van daaruit te leven.

 

 

Foto:

Artikel code: Lotus hanger

Prijs: € 22,-                                        weer 3 stuks op voorraad

Materiaal: 925 zilver

Bijzonderheden: Volledig hand gemaakt!!! Zeer gedetailleerd! Speciaal op bestelling gemaakt!

Symboliek en energie:

De lotus symboliseert de hoogste zuiverheid, waarheid en afstemming met je eigen pure Zijn.

Deze hanger brengt je in een diepere afstemming met je eigen zuiverheid en integriteit en je eigen Ziel en Zijn.

 

 

De gehele nieuwe collectie vind je hier:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopegyjewelry.htm

 

 

Nieuw en prachtig aansluitend bij de frequenties van deze tijd ter ondersteuning:

Splitarmbanden aquamarijn en morganiet combinatie

De frequenties van deze kristallen brengen een prachtige balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën in je veld en helpen op deze manier zacht, liefdevol en toch krachtig te balanceren. Zodat je dichter bij je gevoel en Zijns-frequentie kunt blijven.

Zachte diepgaande healing en zeer hoge frequenties.

Prachtige heldere (en half)  transparante kwaliteit van beide kristalsoorten.

(Op de foto komen de prachtige zacht roze en blauwe kleur helaas niet zo naar voren).

Aanbieding in februari 2013: van € 13,- nu voor € 11,- (zonder reading)

 

 

Opheffingsuitverkoop, zolang de voorraad strekt op: www.trommelsenzo.nl voor alle producten geldt 25 % korting!!!!

 

 

 

Kijk voor heel veel meer van deze en andere nieuwe Meesterkristallen HIER!!

(http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopmeesterkristallen.htm )

 

Voor het gehele assortiment nieuwe Meesterkristallen sieraden, kijk hier!!

(http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopcoachingcrystals.htm )

 

Voor therapeuten zijn er ook speciale sets van kristallen te vinden in Apofyliet’s  Ascension shop.

Kijk hier voor prachtige kortingen en aanbiedingen!

 

Heel veel meer healingtools, Meesterkristallen, Egyptian essences en nog veel meer vind je in de Apofyliet Ascension Shop!!

 

(Op de website is slechts een deel van de voorraad van kristallen zichtbaar momenteel!)

 

 

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!! En alle kristallen zijn stuk voor stuk persoonlijk uitgezocht op kwaliteit, energie, mogelijkheden en afgestemd op de Ascensie- en Bewustwordingsprocessen in deze tijd!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

 

 

 

 

Datum & tijd

Workshop

Categorie

Uitwisseling

 

 

 

 

 

April 2013

 

 

 

 

 

 

Zat & zon 27 & 28 apr

10.00-16.30 uur

Master Group Ancient Egyptian Healing Light

Workshop 4:

De Neteru: The All Who Are One

Doorlopende opleiding

en Creatiegroep 

€ 222,- per persoon

 

 

 

 

 

Mei 2013

 

 

 

 

 

 

1-10 mei 2013

Praktijk Apofyliet gesloten!!

 

 

 

 

 

 

Zat & zon 18 & 19 mei

10.00-16.30 uur

Awakening your Soul Family               

 

De enorme verdieping die dit weekend aan zal reiken, zal immense versnelling, diepgang en transformatie mogen brengen in je eigen bewustzijns-groei en Ascensiepad van het NU. Het zal diepere inzichten in je eigen connecties, contacten en verbinden brengen op heel persoonlijk hier en nu vlak, maar ook Universeel gezien!

 

Deze workshopdag staat in het teken van je Zielen ‘familie’. Mede Zielen die behoren bij jouw unieke Evolutiepad door de levens en dimensies heen en die nauwe verbindingen met jouw Zijn kennen. Er zijn vele gezamenlijke verbindingen en afspraken, ook in co-creatie en bij het lopen van je eigen Ascensiepad die in deze tijden steeds dieper verhelderd, aangeraakt, opgestart worden of naar komen. Het ontmoeten van Soulmates of Tweelingaspecten van jouw Bewustzijn kan vele verwarring, vragen en onduidelijkheden, maar zeer zeker ook diepgaande processen opwekken.

Deze workshop is bedoeld om een dieper inzicht te krijgen in de Schepping van de Zielsconnecties en – familie, het hoe en waarom, hoe het tot uitdrukking word gebracht en wat redenen zijn waarom je Zielenmaatjes, Tweelingstraal of andere diepe verbintenissen in het nu weer naar je toe voelt komen.

Juist omwille van de Nieuwe Tijd en de oude afspraken m.b.t. co-creatie en Ascensie vinden dergelijke ontmoetingen met allerhande levels van Zielenfamilie in het nu grootschalig plaats!

Wanneer wij een cruciaal punt in onze bewustwording en groei bereikt hebben werken we namelijk in Ontwaken niet alleen meer voor ons eigen Zijn, maar wordt juist de grootsere connectie met Al Wat Is (bereikbaar via de Zielengroep) weer actueler en van een grootser belang.

 

Ook meer informatie in deze workshop ver o.a.

Bewustwording in en van de Zielengroep, zielenfamilie, Soul Connections, tweelingstraal, - vlammen, - zielen. Zielemaatjes, karmische verbindingen, oude (verlopen) contracten tussen zielen onderling.

Persoonlijke en gezamenlijke Missie en Bedoeling.

De splitsing van het Goddelijk Zijn in de Zielsaspecten die de Zielenfamilie zijn gaan vormen. Verschillende fasen en stadia van ontwikkeling, verschillende taken, functies en coderingen binnen de Zielengroep.

The wake up call for awakening your Soulfamily.

Diepgaande heling in actuele processen binnen jouw Bewustzijn en die van de Zielengroep.

En heel veel meer.

 

Deze workshop mag een diepergaand inzicht, verheldering, Universeel overzicht aanreiken waardoor er een dieper ‘verstaan’ van je eigen processen, Zijn, Zielenfamilie aangereikt en geactiveerd mag worden. Maar biedt daarnaast handvaten en diepgaande healing binnen je eigen patronen, processen en groei.

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

 

 

€ 222,- per persoon

 

 

 

 

Dond 23 mei

10.00-16.30 uur

Tweede 5-5 portaal                o.v.b.

De ankering van het  Christus Bewustzijn in het volledig 13D Potentieel

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zat & zon 25 & 26 mei

Master Group Ancient Egyptian Healing Light

Workshop 5:

Mysteriescholen en de oude initiaties

 

Doorlopende opleiding

en Creatiegroep 

€ 222,- per persoon

 

 

 

 

Vrij 31 mei

10.00-16.30 uur

Oeroude Energieën en Kennis weer beschikbaar voor het NU:

Introduction of the Ancient Egyptian Heka & Healing

 

Een kennismaking dag vanuit de oud Egyptische frequenties afgestemd op de frequenties van het Nu.

Werken met vele Neteru-velden (“Goden en Godinnen” frequenties), Ancient Egyptian Healing tools en technieken voor je eigen healingsprocessen, belichaming van je Goddelijk Zijn en Ascensieproces in deze Gouden Tijd. Leringen en coderingen van grootse Meesters en ingewijden vanuit de Oud Egyptische velden en hun rol, taak, Missie en frequenties voor het Nu.

Vele verschillende facetten van het immens grote Egyptische Bewustzijnsveld zullen in het kort de revue passeren, afgestemd op de aanwezige groep en frequentie van dat moment.

Al deze informatie , energie, inzichten en frequenties spelen een belangrijke rol bij de opbouw van het Nieuwe Gouden Tijdperk, daar deze velden vele codes en sleutels hebben ‘vast gehouden’ die nu meer en meer aan het Licht komen: Sleutels tot Meesterschap, Sleutels tot Ascensie en dus tot het oprijzen in je eigen Goddelijk Bewustzijn in belichaming van je 3D mens-zijn!

Werken met de oud Egyptische Magie (Heka) en Healing kan diepgaande openingen in je eigen Bewustzijn maken, Soulmemories en dus kennis en kwaliteiten van jouw Bewustzijn weer wekken en activeren en je dus weer een grote stap verder brengen in je Meesterschap!

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

Juni 2013

 

 

 

 

 

 

Zat 1 juni

Pillar of Light Bewustzijn

 

 

Informatie volgt nog….

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zon 2 juni

 

 

 

 

 

 

 

Dond 6 juni

6-6-6 portaal

Een zeer cruciaal portaal van ‘omkering’ en ankering van Goddelijk Zijn in de 3D wereld!

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zat 7  juni

De diepere Essentie van jouw Zijn gaan verstaan

 

 

Informatie volgt nog….

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zon 8 juni

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 14 juni 2013

10.00-17.00 uur

Oeroude Energieën en Kennis weer beschikbaar voor het NU:

The Neteru- The All who are One

 

Verbindingen met Meestervelden en Neteru (verkeerd vertaald als Goden en Godinnen) ervaren, her-inneren en verder uitdiepen. Welke Meestervelden en Neteru staan voor welke kwaliteiten en aspecten van het Goddelijk Palet en hoe kun je ze aanspreken.

Welke Meesterkwaliteiten behoren bij jouw Wezen, in het Nu, maar ook in het totaal Wezen wat je Bent.

Dieper inzicht in hoe elk aspect van de Schepping (elk Meesterveld en Neter) een deelaspect is van het Grote Geheel en dus ook van jouw eigen Bewustzijn.

Welke kwaliteiten en Bedoeling, maar ook heling en her-innering brengen specifieke Meestervelden en hoe dragen ze bij aan jouw processen van Ontwaken?

Hoe kan je met deze Goddelijke Energieën samenwerken in volledige harmonie en gelijkwaardigheid, zonder de Meesters nog op een voetstuk boven je te plaatsen (oeroude kernwond vanuit de dualiteit)?

 

Diepgaande samenwerking in heling en bewustwording van jouw eigen Goddelijk Zijn, afgestemd op de persoonlijke processen van het nu, en deze tijd.

Samenwerking in Eenheid en Gelijkwaardigheid.

Samenwerking voor het Grote Geheel.

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Vrij 21 juni

10.00-16.00 uur

Zonnewende - Crystal Pillar of Light

 

Buiten-workshop!!

 

Deze workshopdag zal in het teken staan van een diepe co-creatie met elkaar en Al Wat Is. Voor Al Wat Is en het gehele Ascensie Pad welke we gezamenlijk bewandelen.

In diepe afstemming op de frequenties van vandaag, de dag dag het het langste Licht is, gaan we een Kristallen Lichtgrid of - brug met elkaar bouwen om de nieuwe Aarde frequenties en het Hoogste I Am Licht dieper te gaan ankeren. Vanuit ons Pillar of Light Bewustzijn kunnen we daarmee niet alleen in onze eigen Ascensie groei, maar tegelijkertijd voor het Grote Geheel en de Collectieve velden een krachtige Lichtpilaar creëren, waarmee we alle dimensies en ‘werelden van Zijn’ dieper met elkaar verbinden en in/aan elkaar ankeren. Hierdoor wordt een krachtig draagvlak voor het Collectieve Pillar of Light veld gecreëerd van waaruit diepere openingen ontstaan in het collectief Onbewuste waardoor nieuwe mogelijkheden tot groei (ook collectief) voorbij de dualiteitsvelden gecreëerd kunnen worden. Vanuit Onvoorwaardelijke Liefde, co-creatie in totale gelijkwaardigheid, vanuit ons eigen Pillar of Light Bewustzijn, kunnen we daarmee wel degelijk enorme openingen creëren en heel veel Licht en Bewustzijn helpen ‘binnen’ halen en ankeren, ook in de 3D realiteit en materiele wereld. Daar alle groei gefocust is op het steeds meer gaan belichamen van ons Multidimensionaal en Goddelijk Potentieel, zal deze dag in co-creatie, hoge frequenties ook je eigen Pillar of Light Bewustzijn steeds dieper helpen ankeren en belichamen in het 3Dhier en nu!

 

Een prachtige krachtige nieuwetijds workshop dag, volledig afgestemd op mogelijkheden van het Nu in de nieuwe aarde energie.

 

Voor de creatie van deze Pillar of Light ‘Brug’ mag je kristallen, healingtools, of andere krachtvoorwerpen meenemen, waarmee we in verbinding met elkaar een gezamenlijk krachtveld/ vortex/ codering gaan vormen om alle frequenties naar hier te halen.

 

Tevens persoonlijke activaties en transmissies omtrent je eigen Pillar of Light Bewustzijn en Ascensie Pad. Welke enorme bekrachtigingen en nieuwe groei en bewust wording mogen aanreiken.

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 99,99 per persoon

 

 

 

 

Meer info vind je door

op de betreffende workshops te klikken, of mail:

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                                   Willemien Timmer

                                                    T. Harkeswei 25

                                                     8408 CG Lippenhuizen

 

                                                    www.apofyliet.nl

                                                    www.praktijk-apofyliet.nl

                                                    www.apofyliet-kristalshop.nl

                                                    www.kristallenschedels.nl

 

                                                   info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                   

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                                   Willemien Timmer

                                                    T. Harkeswei 25

                                                     8408 CG Lippenhuizen

 

                                                    www.apofyliet.nl

                                                    www.praktijk-apofyliet.nl

                                                    www.apofyliet-kristalshop.nl

                                                    www.kristallenschedels.nl

 

                                                   info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                   

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J