Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

 

 

 

Lieve allemaal,

 

Eindelijk maar toch weer een nieuwsbrief boordevol informatie en vele nieuwe producten. Ondanks mijn enthousiasme zal ik de inleiding vandaag maar een beetje beperken, want er valt nog genoeg te beleven en lezen in deze nieuwsbrief.

Dus bij deze rest me enkel nog te zeggen: heel veel leesplezier en dat het hopelijk weer een bijdrage mag leveren aan de processen van deze tijd, misschien opheldering, bevestiging of ondersteuning mag opleveren, daar waar jij Bent in je processen in het NU.

En mocht ik iets voor je kunnen betekenen, dan hoor ik het graag!

 

Ik hoop met de informatie in deze nieuwsflits weer te mogen ondersteunen in Bewustwording over Alles Wat Is, in deze tijd! En wens je weer veel leesplezier!

 

Heb een stralende zomer waarin dieper ontwaken en stralen in je eigen (zonne) Licht centraal mogen staan!

 

Sprankelende groet van hart tot hart, van Bewustzijn tot Bewustzijn,

Willemien

 

                            

 

 

*Praktijk mededelingen & website updates

*Wist je dat…..

*Artikel: Wat is er gaande in deze tijden van verandering (Deel 8)

*In the Spotlight: The Sacred Flower of Life

*Nieuwe Ascensie & Activatie workshops 2012 uitgelicht

*Heel veel nieuwe Healingtools in de Ascension Shop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

 

*Op dit moment heb ik nog steeds geen nieuwe ‘roep’ ontvangen van Spirit om nieuwe kristallen schedels geboren te laten worden (te laten maken), dus wanneer er weer nieuwe schedels zullen komen, blijft op dit moment nog even de vraag.

Dit komt momenteel  ook  omdat er inmiddels vele openingen reeds gemaakt zijn in de afgelopen jaren in het Kristallen Schedel Collectief met dank aan deze Meesters in Kristal.  En in deze tijd dienen steeds meer, andere Collectieven ook verder voorbereid en geopend te gaan worden. Dus mijn Missie ligt momenteel ook meer in andere velden en frequenties.

 

Op dit moment echter zijn er nog een aantal eigen schedels uit mijn ‘samenwerkend team’, die klaar zijn om te vertrekken en die zich hebben aangemeld om te vertrekken. Deze schedels hebben gedurende meerdere jaren in ‘mijn team’ samen gewerkt, en zijn daardoor krachtig werkzaam en hebben reeds vele verbindingen open staan. Ze zijn binnen enkele dagen beschikbaar!

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt? Mail me voor de PDF-bestanden!

 

*Er zijn weer heel veel nieuwe los te volgen hoogfrequente workshopdagen in de activiteitenagenda gecreëerd in samenwerking met Spirit, volledig afgestemd op de 2012 frequenties en mogelijkheden van deze tijd! (Meer daarover verderop in de nieuwsflits).

Als altijd workshops van heel uiteenlopende aard!! Allemaal zijn ze volledig in tune en afstemming op wat er momenteel aan veranderingen op aarde en in de Mensheid (dus ook in jou) gaande is, en geven stuk voor stuk meer inzicht in de Ascensie processen die momenteel ‘uitgespeelt’ worden op aarde.

Verderop in deze nieuwsflits vind je er enkele nader uitgelicht, in de agenda op de website vind je heel veel meer workshops!!

 

* Wist je dat Praktijk Apofyliet ook een facebook-pagina heeft waar eventuele bijzonderheden of nieuwtjes tussen de nieuwsbrieven door ook gemeld worden. Op deze wijze ben je zoveel mogelijk en zo snel mogelijk up to date van nieuwe mogelijkheden en aanbiedingen.

Vind je dit leuk, om ook op deze wijze op de hoogte gehouden te worden? En/of om daarop te kunnen reageren?

Klik dan op de button hier onder voor een rechtstreekse link en klik op de ‘vind ik leuk’ button op deze pagina, dan wordt je via Facebook op de hoogte gehouden van elk nieuw geplaatst bericht :

   

 

 

 

 

…er werkelijk prachtig mooie, magische en hoogfrequente mogelijkheden zijn in deze tijden wat betreft healingwerk, bewustwording en een dieper en dieper ontwaken in ons eigen Bewustzijn.

En dat niet alleen geldt voor het menselijk Bewustzijn, maar al het Bewustzijn evolueert mee. Dat is wat regelmatig ook in de workshops naar voren komt, en waarin we in diepe hartverbinding en totale Gelijkwaardigheid samenwerken met diverse Meestervelden om ook in de vele andere Collectieve Velden openingen, verbinding, activaties, healing, of wat maar nodig is binnen te brengen.

Zoals tijdens het 7-7 Portaal alle activaties doorgetrokken en binnengebracht werden in 7 Collectieve velden (zie artikel in deze nieuwsflits). Zo ontstaat dat in diverse workshops keer op keer op andere velden en collectieven, naast het feit dat via ons Bewustzijn altijd het Collectief Menselijk Bewustzijn meegenomen wordt in de trillingsverhogingen en een dieper ontwaken.

 

…we tijdens een van de laatste workshops van de Mastergroup prachtige nieuwe openingen en activaties binnen het Kristallen Schedel Collectief mogen brengen en een upgrade in frequenties naar het Bron Bewustzijn mogen doorvoeren. Dat houdt in dat het gehele Schedel Collectief (en alle daarop ‘aangesloten’ kristallen schedels) de mogelijkheid hebben verder te evolueren in hun Bewustzijn en eveneens daarmee hun Caretakers weer naar grotere hoogten in hun Bewustzijn te helpen. Een bijzonder prachtige activatie dag met bijzonder hoge frequenties en Lots of Joy over zoveel nieuwe Evolutie en vooruitgang voor de Kristallen schedels.

Ook het Kristal Collectief veld werd tijdens een van deze Mastergroup dan frequentie ge-upgrade, zodat hogere frequenties en dimensionaal Bewustzijn van de Kristal Wezens naar voren kunnen gaan komen en de Kristallen Wezens ook meer en meer tot hun Volledige Recht kunnen komen in hun Taken en Missies voor de nieuwe Aardematrix.

 

…steeds meer mensen in hun persoonlijke groei en bewustwording in aanraking komen met of in daadwerkelijk fysieke of energetische ontmoeting komen met hun Tweelingstraal, de Beloved wederhelft van je eigen I Am Bewustzijn. Daar waar nog veel onduidelijkheid, onbegrip, verkeerd verstaan is of verwarring met begrippen als ‘tweelingzielen’, zie je hoe dan ook dat de mega intense groeiprocessen naar je eigen volledige Heelheid werkelijk een nieuwe verdiepende fase zijn ingegaan. Steeds meer mensen mag ik ontmoeten en ontvangen die in dergelijke fases van hun Ascensieproces beland zijn. Intense processen meestal van zeer pittige en ingewikkelde aard. Bijzonder uitdagend en alle oude fundamenten en grenzen overschrijdend…. Maar allen met het Doel om dieper en dieper het Zelf te omarmen in volledige Devine Love, alle oude polariteit en dualiteit te balanceren en alle diep onbewuste processen van alle ongeziene lagen van je Zelf mogen daartoe aan het Licht komen om gezuiverd, geheeld, omarmt en volledig gebalanceerd en overstegen te worden.  Er valt heel veel meer te zeggen over deze fase van de Ascensie waarin je heen en weer ‘zwaait’ tussen volledige Separation en complete Unity, om uiteindelijk de illusie van Separation volledig te kunnen doorzien met volledig geopend en ontwaakt Bewustzijn.

En daarover vind je in deze nieuwsflits een klein beetje meer, en nog meer in de aankomende workshop over dit onderwerp.

 

…Praktijk Apofyliet telkens op zoek is naar nieuwe ondersteuning van hoog frequente aard om hulpmiddelen en of healingtools om ieders processen zo goed mogelijk te helpen dragen in deze uitdagende en veelal hobbelige tijd.

Elk hulpmiddel of healingtool is letterlijk wat dat is: een hulpmiddel, niet een medicijn of wonder wat alle stenen wel even van je pad rolt.

Echter in je groei kan het soms bijzonder fijn zijn je te omringen door hoogfrequente artikelen, healingtools, kristallen of andere middelen om je zo soepel mogelijk door je processen te helpen gaan. Jij bent echter degene die het mag doen, maar met een mooie energie en ondersteuning aan je zij kan het soms wel degelijk een beetje lichter zijn !

Alle producten van kristallen tot energetische tools zijn met zorg en aandacht stuk voor stuk uitgezocht op frequentie, energie en waarde voor  deze tijd en ook afgestemd op de processen van deze tijd.

 

…er nog steeds heel veel aan nieuwe artikelen en informatie in de planning zit (helaas al een hele poos) om uit te werken voor nieuwsbrieven of boeken, omdat de inspiratiestroom en processen en dus ook Kosmische informatie van een ongekende orde is in deze tijd. Maar dat het me gewoonweg aan tijd ontbreekt om alles op papier te zetten (Alles op de juiste Devine Timing natuurlijk)vanwege de vele consulten en workshops. Die hoe dan ook voorrang hebben omdat ze zowel persoonlijke ondersteuning en groeiwerk omvatten als ook groepswerk en daarmee ook collectief, planetair, galactische en kosmisch werk voor de nieuwe tijd omvatten.

Des te meer blij ben ik dan maar weer wanneer er tenminste een klein beetje informatie op papier komt, zoals de artikelen van “wat is er gaande in deze tijden?” Al is het een puntje van de ijsberg, het is tenminste iets wat vastgelegd wordt van de ongekende mogelijkheden en processen van deze tijd, die nooit eerder op aarde in deze vormen zo zijn voorgekomen. Lieve mensen, deze tijden hebben we al eeuwen en eeuwen op gewacht en we razen ze in volle vaart door op alle trillingsverhogingen en stroomversnellingen die dat brengt.

Probeer mede daarom alleen al zo nu en dan eens stil te staan bij de unieke tijd waarin we leven, en al zijn de processen vaak uitdagend en intens, probeer zo nu en dan ook een beetje te genieten…deze tijden komen nooit meer terug en zijn een unicum ook in het Universum! Niet alleen op aarde!

 

 

 

 

 

Wat is er gaande in deze tijden van verandering? (Deel 8)

 

        ©Tekst:Willemien ’12

 

Deze maand een kort overzicht van de portalen van 2012 tot nu toe, waarin werkelijk de diepste versnellingen zijn aangezet in de Ascensie van ons Zijn en van Al Wat Is.

Om de grote lijn van Bewustwording en ontwaken dieper en dieper te gaan verstaan, en te gaan voelen en zien waar we naar op weg zijn…

(voor meer informatie van alle portalen en de belangrijke aanloop naar 2012 toe in met name de laatste maanden en portalen van 2011,  zie de eerdere artikelen ‘Wat is er gaande in deze tijden van verandering?”)

 

2012, de frequentie van het jaar

2012 is enerzijds een 5-jaar (2+0+1+2= 5). Dat betekend een jaar van Creatie en Manifestatie. Vanuit een ander perspectief (’12)  is het een 3-jaar. Het jaar van de Heilige Drie Eenheid, het Heilig Huwelijk. Waar we al zo lang steeds meer in de diepte op voorbereid worden.

Zou je nu symbolisch deze frequenties van de 3 en de 5 bij elkaar optellen, dan krijg je het getal 8: de Oneindigheid, de Eeuwigheid, de lemniscaat.

Al deze 3 getallen en dus frequenties zijn alles zeggend over het jaar 2012 en welke energieën we dit jaar zullen kunnen ervaren en leren kennen. Vooral in ons Zelf, maar ook waar deze frequenties ons Bewustzijn naartoe stuwen en toe stimuleren.

En dat is nog diepere herkenning van ons Zijn, nog diepere opschoning van alles wat de Liefde en Eenheid in ons in de weg staat. Alle polariteiten die tegenover elkaar staan in ons, in ons leven en ervoor zorgen dat we ons telkens opnieuw bewust of onbewust identificeren met de dualiteit. Weet en voel dat we in wezen nog altijd die heelheid en eenheid zijn, en dat in elke uithoek van ons wezen nog in ons dragen. We mogen het ons nu alleen ook gaan her-inneren in de 3-de en 4-de dimensie van ons zijn. Want dan kunnen we werkelijk in onze grootse Multidimensionaliteit gaan leven, ook op aarde. De intentie en grootste uitdaging die onze Ziel ooit is aangegaan!

2012 biedt werkelijk de potentie om daar grootste stappen in te zetten en daarom ook is het sinds het ultieme 11-11-11 Portaal en de instroom van die frequenties, in voorbereiding op de 2012 frequentie van een pittige orde geweest. En zoals het nu lijkt zal dat ook nog wel even zo blijven. Want al denken we al zoveel aan oud fundament geruimd te hebben, werkelijk de diepste lagen, terug naar ons volledig Ontwaken mogen we aangaan.

 

1-1 Portaal

Een opstart in her-activering, de coderingen  en transformatie om binnen te stromen in de trillingen van het jaar 2012. Activaties van vernieuwing, transformatie en trillingsverhoging om voluit te kunnen gaan mee resoneren op de vernieuwde frequenties. Een nieuwe opstart zogezegd en uitlijning met het nieuwe jaar.

 

2-2 Portaal

Het 2-2  portaal bracht een flinke trillingsverhoging om dieper en dieper te herrijzen in je eigen Kracht en om de Polariteiten in je Zelf dieper met elkaar te kunnen gaan verbinden of samen brengen. Deze Portaaldag activeerde zowel mannelijke als vrouwelijke velden en opende deze – op vooral diep onbewuste lagen- om dieper en dieper voorbereid te worden, doorgewerkt te worden in zeer diep onbewuste oude patronen, hier bewustzijn en heling in te brengen. In voorbereiding op de 3-3-3 Portalen. Heel oude praktisch onbekende patronen van afhankelijkheid, overleving, verwachtingspatronen konden o.a. daarbij blootgelegd worden om te transformeren.

 

De drie 3-3-3 Portalen              (3-3-’12,   12-3-’12 en 30-3-’12)

Deze 3 portalen waren allemaal 3-3-3 Portalen, die qua frequentie in het teken stonden van het Heilig Huwelijk. Het innerlijk Heilig Huwelijk van het Goddelijk Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijk welke overkoepelingen zijn van alle polariteiten en dualiteit in ons. Deze Portalen werkten dan ook diepgaand openend op het verder aantrillen, uitlijnen, activeren en balanceren van ons goddelijk Mannelijk/Vrouwelijk Potentieel om dat dieper en dichter bij elkaar te brengen. Naarmate we deze overkoepelende velden meer met elkaar hand in hand brengen, uitzuiveren en balanceren, kunnen stap voor stap de versmeltingen in eenheid gaan plaats vinden. Dat zijn de stappen in Androgyniteit. Dat wat we Ascensie noemen, waarbij elke polariteit overstegen wordt, of beter gezegd opgelost is en in elkaar opgegaan. Het Heilig Huwelijk verloopt in fasen en stappen. Dat kan ook niet anders, daar we als Multidimensionaal wezen zoveel oude littekens op zo vele lagen hebben opgelopen en zoveel dualiteit binnen ons zijn hebben belichaamd sinds de allereerste start vanuit de Bron.

Echter in deze tijd zetten we ook werkelijk Meesterstappen of reuzenstappen om terug naar onze eigen Bron en Essentie te groeien. En juist met de activatie van deze 3 Portalen worden al deze processen van Balancering van het innerlijk Heilig Huwelijk in ons volledig Multidimensionaal Potentieel dusdanig versterkt en versnelt.

Tijdens al deze portalen werden diepere velden van zowel het Goddelijk Vrouwelijk als het Goddelijk Mannelijk aspect geopend. Dat betekend echter ook dat daarmee de pijnlagen, de littekens binnen deze velden meer en meer naar de oppervlakte komen. Alles waarin nog kwetsuren zit die je Heilig huwelijk, de weg naar je Ascensie, in de weg staat, kan daardoor vrij gaan komen.

 Of het nu (heel persoonlijk) gaat om innerlijke kind pijnen, gekwetstheden in relaties, gebrek aan vertrouwen, kracht/macht aspecten, niet van je Zelf kunnen houden, geen verantwoordelijkheid durven dragen, niet je eigen kracht durven pakken, fysieke klachten, of van welke andere aard dan ook is. Voor ieder zal dat persoonlijk en anders kunnen zijn. Maar hoe dan ook zal het ene proces na het andere zich in deze stukken ontvouwen, om alle littekens aan het Licht te brengen, te accepteren, omarmen, helen of wat er maar nodig is om een diepere connectie met je oorspronkelijke zijn voorbij aan de littekens te kunnen gaan ervaren.

Ieder van ons draagt zowel de mannelijke als vrouwelijke velden en dus ook die kwetsuren in zich. Niet alleen heel persoonlijk, maar ook resoneer je bewust of onbewust mee op de collectieve mannelijke en vrouwelijke (pijn) velden. Daar waar jij nog littekens of kwetsuren hebt zitten, zul je weerspiegeld zien in de wereld om je heen (via het collectief). Dit is bedoeld om je bewuster te maken van wat zich nog onder de oppervlakte in je bewustzijn bevind, wat vraagt om aandacht, heling en bewustwording.

En de werkelijke diep onbewuste lagen, waarvan we vaak werkelijk geen weet hebben dat we ze in ons dragen komen daarin nu ook aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld  oude diep karmische pijnlagen, aangenomen of aangeleerde overtuigingen, overlevingsmechanismen, familielijnen, genetische stukken, zielsrelaties en afspraken, kracht/macht stukken, eigenliefde, etc.

Dat is ook een reden waarom jein 3D momenteel veel over relatieproblemen hoort of misschien ook zelf ervaart. Waarom veel mensen kampen met ziekte of klachten, uitputtingsverschijnselen, niet meer tevreden zijn met hun leven of werk. Waarom mensen worstelen met emotionele issues.

Alles zoekt naar een balans, een zuivering om die balans te vinden en daarmee mannelijke/vrouwelijke aspecten in ons met elkaar hand in hand te brengen en uiteindelijk in het Heilig Huwelijk naar Androgyn Bewustzijn te laten versmelten. (Zelf Realisatie of Meesterschap realiseren op die aspecten van je Zijn, totdat dat in je volledig Multidimensionaal of 13-voudig Bewustzijn gerealiseerd is!)

Het vraagt van ons het uiterste in Onvoorwaardelijke Liefde naar ons zelf en al onze kwetsuren, ego interpretaties, versluieringen, pijnstukjes, innerlijke kind aspecten en zoveel meer te kijken.

Het vraagt ons met Compassie, acceptatie en vergeving ons Zelf in de armen te nemen en te wiegen, zodat we ons Zelf verder en verder kunnen helen.

Het vraagt van ons Overgave en Vertrouwen om dieper ons Zelf de ruimte te geven en alle kwetsuren aan het licht te brengen die zorgen voor afgescheidenheid en onbalans, die ons weg houden van ons Oorspronkelijke Zijn, Joy, happiness, Liefde en Bevrijding.

 

4-4 Portaal:

Het 4-4 Portaal (4-4-‘12) waarop er werkelijk bestaansrecht en ankering mocht plaats vinden aan de 3-3-3 Portalen en alle frequenties die daarin binnen gebracht en geopend zijn. Dat geeft een heel nieuwe opening en werkelijke verdieping in de verbinding van ons hoogste Bewustzijn en alle groei die we doorlopen. Namelijk het geeft het stevigheid en daarmee kan alles wat reeds doorlopen is veel dieper door werken. Het geeft ook een dieper activatie en opening naar het werkelijke Embodyment van alle Bewustzijn wat we reeds her-inneren en geïntegreerd hebben. De frequenties van het 4-4- portaal brengen alles dieper de aarding in, dieper naar het 3D leven toe en ook daardoor kan deze periode als weer anders ‘hobbeliger’ ervaren worden. Nog meer dieptelagen van ons 4D diep onbewuste worden hiermee ook geopend en krijgen bestaansrecht en ook dat kan weer een veelheid aan nieuwe processen opleveren.

Een van de hoofdthema’s van de afgelopen en komende periode is het werkelijk in Embodyment brengen van al hetgeen je reeds bewust bent, geïntegreerd hebt en bereikt hebt in je groei. Dat betekend dat je hoger Bewustzijn meer en meer in je 3D leven en lijf aan het ‘landen’ is, zodat er ook vanuit ons 3D mens-zijn werkelijk handen en voeten aan ons Meesterschap gegeven kan gaan worden. Nadeeltje is dat dit een enorme opschoning van ons o.a. celbewustzijn activeert, waarmee vele onbekende of juist oude fysieke klachten de kop opsteken. Allemaal signalen dat je te midden van de processen naar embodyment van je Zijn aan het bewegen bent.

Je lichaam zal steeds meer aandacht vragen. Neem je lijf en celbewustzijn, je DNA en RNA telkens opnieuw mee in je uitlijningen. Werk met de Seed of Life via het perineum welke Collectief geactiveerd is tijdens het 11-11-’11 portaal die het kanaal vorm van je Hoogste Bewustzijn en Scheppingskracht naar je 3D lichaamsbewustzijn toe, die je Licht helpt in embodyment binnen te brengen.

 

Het 5-5 Portaal en Super maan:

Het 5-5 portaal viel samenmet de super maan en Wesak. Wat het tot een uiterst krachtig portaal markeerde!

De 5-5 frequenties resoneren op de velden van het Christus Bewustzijn en brengen deze dieper en dieper in Manifestatie en embodyment. De Goddelijk Vrouwelijk aspect staat op de voorgrond om diepgaande pijnstukken, Zielstrauma’s en littekens te helen vanuit het Eenheids Licht van het Chistus Bewustzijn.

Healing van oud onbewust oordeel op je Zelf, gebrek aan vertrouwen, eigenwaarde, karmische en genetische lijnen, relaties, innerlijk kind en persoonlijk zelf stukken, ongelijkwaardigheid in je Zelf en relaties en kosmischer verbindingen, oude emotionele patronen, overlevingsmechanismen, oude ingesleten of aangeleerde patronen en visies die je weerhouden om in Eenheid te Zijn, eenheid te herinneren en belichamen, etc.

Deze frequenties vroegen je de verantwoordelijkheid voor je I Am weer op je te nemen, je Goddelijke Scheppingskracht, Goddelijke Gelijkwaardigheid. Om je positie in te nemen, in het Universum en allereerst in je Zelf!

De super maan houdt in dat de maan op het dichtste punt bij de aarde en daardoor super groot en laag staand in de avond, en deze energie trok diep onbewuste oude emotionele litteken velden(t/m cellulair niveau) naar voren om te helen.

 

6-6 portaal en Venus transit:

Terugkeer van het Goddelijk Vrouwelijke en activaties en gronding daarvan in de materiele wereld. Met de verzachte doch krachtig helende werking van het Goddelijke Vrouwelijke is/was het mogelijk de materiele wereld in een shift van verandering en trillingsverhoging te brengen.

De 6-6 frequenties brachten een essentiele upgrade en trillingsverhoging binnen in de materiele wereld.

Gelijktijdig met het 6-6 Portaal was er de Venus transit. Een vrij ongebruikelijk en weinig voorkomend verschijnsel waarbij Venus zichtbaar een baan voor de zon maakt. Interessant was het aantal Meestergetallen die hierbij betrokken was. Zo vind een Venus transit altijd (eens in de zoveel 100 jaar)  in een cyclus van 2 plaats, met een 8-tal jaren er tussen.

De 2 staat voor de Devine Counterparts, de twee polariteiten, overkoepelend gezien als Mannelijk en Vrouwelijk. De 8 staat voor de lemniscaat, de oneindigheid maar ook Kosmische balans tussen Goddelijk mannelijk en Vrouwelijk en het feit datdeze altijd met elkaar verbonden zijn en resoneren op elkaar. Venus draagt de frequenties van het Vrouwelijke en de hogere waarden (dan 3D) van liefde. Het Vrouwelijke passeert de zon (Solaire Licht) en komt daarmee weer volledig aan het Licht. Love comes forth in the Universal Light! De zon symboliseerd ook ons eigen Gouden Bewustzijn.

 

7-7 portaal:

Bestaansrecht terug gegeven en verankerd van het Goddelijk Vrouwelijke. Dit zorgde voor een beweging in de gekwetste mannelijke velden. Littekens van onmacht, macht, manipulatie, agressie, oude overlevingsmechanismen, oude houvast, hakken in het zand zetten, emotionele reacties, etc. komen naar voren. Omdat het mannelijke op natuurlijke wijze hierdoor gestimuleerd wordt tot een diepere overgave te komen.

Er werden diepgaande activaties en frequentie instroom van de 7-7 frequentues binnen gebracht en verankert in  7 collectieve velden: Het menselijk collectief, Het planetair collectief, Het midden aarde collectief, De natuurwezen/deva/elfen collectieven, Het kristal collectief, Het water collectief (wateren van de aarde en in het eigen Zijn), Het dieren collectief (vooral via dolfijnen, walvissen, orka’s en vogels. Sirius frequenties).

Enkele van de vele frequenties en activaties tijdens dit portaal waren bijvoorbeeld: De 7D frequenties van Devine Joy en Creatiekracht werden binnen gebracht in de velden van groei en ontwaken, vanuit de 7 Zusters (Pleiaden).

Activatie van Sisterhood frequenties in verbondenheid, in eenheid, gelijkwaardigheid, vanuit het hart, in Joy, sprankeling, hoge afstemming en energie.

Ring van Vuur activaties: hereniging met en bekrachtiging van  je eigen Goddelijke Vrouwelijke Kracht. En uiteindelijk: bekrachtiging van en volledig bestaansrecht van het Vrouwelijke Goddelijke Zijn werden terug gebracht op aarde!

 

3-8-’12 / 3-8-3 portaal:

Doordat het Goddelijk Vrouwelijke aspect haar bestaansrecht terug heeft gekregen  en van hieruit zichzelf dieper en dieper aan het verkennen en her-inneren is, bestaat een grote behoefte in het Vrouwelijke Zijn om zich terug te trekken en hyper focus te houden op de processen die innerlijk leven. Deze ruimte is nodig om volledig het Vrouwlijk Zijn en haar Missie en kwaliteiten weer te kunnen her-inneren. Het geheelde vrouwelijke draagt immers de Sleutels tot heelwording van het gekwetste mannelijke.

Deze naar binnen gekeerde beweging van het Vrouwelijke creert echter een uitgaande beweging in de Mannelijke litteken-velden van angst , onbegrip, om zich heen grijpen en processen waarbij vele oude overlevingsmechanismen blootgelegd worden en de kop op steken in de Mannelijke velden.

Daarom ontstonden deze dag met prachtige energiefrequenties diepgaande healingen op het Goddelijke mannelijke veld en werden eerste openingen gecreert  om het Oorspronkelijke Goddelijke Mannelijke in bluwdruk door de mannelijke littekenvelden heen te laten stralen. In verhoogde trilling te brengen en openingen te creeren  in die littekenvelden die al healing kunnen ontvangen en dieper tot overgave kunnen komen. Het oprijzend principe (Djed Kracht) van het Oorspronkelijk Goddelijk mannelijk veld wordt geactiveerd om door de mannelijke littekenvelden heen te gaan stralen.

De 3-8-3 frequenties hielpen meer en meer Mannelijke en Vrouwelijke velden balanceren en dieper verbinden, daar waar dat al mogelijk was, in de energie van de lemniscaat/Oneindigheid en Kosmische Balans/de Tweelingstraal frequenties. Dieper diverse velden ‘hand in hand’ brengend, daar waar polariteit al overstegen kon worden, opdat deze lagen zich door hand in hand te gaan kunenn voorbereiden op het innerlijk Heilig Huwelijk van die lagen/aspecten/kwaliteiten van overkoepelend Bewustzijn.

 

8-8 portaal:

Diepere verbinding en kosmische balancering van het Goddelijk Mannelijke en Vrouwelijke. Tweelingstraal frequenties werden dieper geactiveerd m.b.t. de Sacred Reunion van het Goddelijk Mannelijke en Goddelijk Vrouwelijk op multidimensionaal (13D) level t/m in het celbewustzijn en DNA. Dieper ontwaken vd Goddelijk Vrouwelijke Vuur Kracht (Lionsgate). Diepgaande healingen in 4D t/m 6D Orionvelden en de Grey(s)zone, daar waarde mannelijke litteken velden niet verder kunnen in hun openingen tot overgave (o.a. velden van emotiesloosheid, of juist diepe emoties. Velden van het zichzelf niet kennen, vasthouden aan het ‘wij’ vanuit overlevingsmechanisme waarin het eeuwen en eeuwen het vrouwelijke heeft voortgedragen, terwijl het mannelijke zichzelf nu ook op een nieuwe manier, los van het oude, mag leren kennen zonder overleving, maar in overgave.)

Diepe samenwerking met Tweelingstraal Meestervelden en de Kosmische Balans met de Lemniscaat voor diepgaande balancering van Goddelijk Mannelijke en Vrouwelijke velden op 13-voudig niveau/bewustijnslagen.

 

En nu…op weg naar een tweede opvolgend 8-8 portaal voor verdieping (op 26-8-’12) van al deze activaties en trillingsverhogingen, om de puntjes op de i te zetten op weg naar het  9-9 Portaal…..welke een cruciale afronding zal brengen inde huidige processen en een immense versnelling gaat brengen in de laatste groeispurt van het jaar, door het laatste deel van 2012 heen op weg naar het 12-12-12 en 21-12-’12 Portaal, dus een groeispurt die ingeluid wordt op weg naar de uitlijning met het Galactisch Hart…..

 

 

© Willemien Timmer 12-8-‘12

 

Energie van deze dagcodering: 12-8-12

Erkenning en bestaansrecht toekennen aan je eigen volwaardig Meesterschap, je 12-voudig Bewustzijn, vanuit de frequenties van de Tweelingstraal en Kosmische Balans in de Liefde die wij Zijn, wat mag leiden tot volledige versmelting in je I Am of 13-voudig Monadisch Bewustzijn. (volledige Ascensie)

 

Energie van deze dagcodering: 3-8-3

Frequenties van het Heilig Huwelijk  (Holy Trinity) worden uitgebalanceerd in zowel mannelijke als vrouwelijke velden rondom de Tweelingstraal-verbinding, opdat de Sacred Reunion met de Beloved Counterpart (in ons Zijn) de enige weg terug is naar volledige Heelheid/Ascensie/androgyniteit.

 

En verder:

 

Actuele thema’s en groei van deze (gehele) periode zijn Overgave, Oervertrouwen, Onvoorwaardelijke Liefde, Devine Flow, Embodyment, overspoeld worden door Meestergetallen (coderingen, activaties en initiaties), Sacred Reunion/Heilig Huwelijk! (Van mannelijk-vrouwelijk in ons, maar ook in het grotere Geheel, Tweelingstraal Reunions die op steeds grotere schaal plaatsvinden en de diepst mogelijke processen aanraken).

Het Mannelijk aspect in ons wat steeds dieper uitgenodigd wordt om tot overgave te komen, opdat alle oude strijd, ego, denken, overlevingsmechanismen van eeuwen, innerlijk kind pijnen, onmacht en zoveel meer eindelijk echt getransformeerd kunnen worden. Waardoor het Mannelijk en vrouwelijk aspect in ons dieper met elkaar in gelijkwaardigheid kunnen samenwerken en er een grotere opening van je Hoger Bewustzijn werkelijk handen en voeten krijgt in je 3D leven. En waarmee je de 5D frequenties al ten volle kunt gaan leren leven (op de eerste niveaus van Zijn) in het hier en nu, alledaagse leven.

Al deze ‘sleutels’ zijn nodig om de ‘bumpy ride’ van de processen in deze tijd zo goed en zo kwaad als het gaat aan te kunnen. Deze tijd zit meer dan ooit vol met vele uitdagingen, nu we dieper het jaar en de energie van 2012 binnen gaan.

 

…Deze beschreven processen en thema’s en mogelijkheden verre van compleet zijn over wat er momenteel allemaal gaande en mogelijk is, wat zich afspeelt in deze tijd. Maar dat dit even een korte blik werpt, om je op welke wijze dan ook te ondersteunen, een dieper inzicht te krijgen, bevestiging te vinden of wat het je ook maar mag aanreiken.

In alle workshops tegenwoordig komen meer en meer persoonlijke, collectieve en aan deze tijd gerelateerde frequenties, processen en thema’s meer naar voren. In uitleg, inspiratie, gechannelde informatie. En werken we daarmee in de diepte om je in eigen persoonlijke Bewustzijnsgroei en je Ascensie Pad verder te ondersteunen!

Dus voor meer informatie, ondersteuning, inzicht in het Grote Geheel en jouw rol daarin, verwijs ik naar de workshops omdat het me helaas aan tijd ontbreekt om meer artikelen te schrijven

 

 

 

 

                         The Sacred Flower of Life

 

De Sacred Flower of Life

De Flower of Life symboliek vertaald de schepping op zich, omdat het symbolisch uitgebeeld is als bloem van een vruchtboom. Deze bloem draagt het zaad in zich, dat wanneer het de juiste voedingsbodem vindt, opnieuw kan uitgroeien tot een boom. Dit vertolkt ook de Oneindigheid en Creatieve Schepping die ieder in zich draagt.

In de Flower of Life ligt alle Geometrie van waaruit de schepping opgebouwd vervat. Dat betekend dat het de Oorspronkelijke Geometrieën en Blauwdrukken van onze Hoogste Staat van Zijn  bevat welke in onze multidimensionale structuren vanuit onze Descentie vanuit de Bron vervormd geraakt zijn doordat we ons in steeds diepere velden van Dualiteit en Afgescheidenheid zijn gaan bevinden, door steeds diepere/lagere dimensies van Zijn heen. Met als resultaat dat we vanuit ons 3D Bewustzijn weer terug mogen gaan groeien en bewust worden van onze Totale Oorspronkelijke Zijnsstaat. En waardoor we gaandeweg in het Pad van Ascensie weer in staat zullen zijn onze Oorspronkelijke Blauwdrukken weer in alle Multidimensionale velden die wij zijn te herstellen en verbinden aan elkaar, waardoor we in de volledige Belichaming kunnen komen van ons overkoepelend 13D Bewustzijn of Monadisch Zelf, waarbij alle onderliggende 12 dimensies incl. het overkoepelend 13-voudig Bewustzijnsveld ook in 3D belichaamd zullen gaan worden.

De Flower of Life is onze ‘Reminder’ aan onze eigen Creatiekracht en dit Scheppingsplan wat wij vanuit het Bron Bewustzijn aan de start van de schepping en afsplitsing gecreëerd hebben. De Flower of life draagt al deze Scheppings Coderingen in zich en helpt ons op steeds dieper dimensies van zijn steeds dieper onze afgescheiden, vervormde, beschadigde structuren te herstellen opdat we steeds dieper ontwaken uit de onbewuste staat van zijn waarin we in de afdaling van dimensies verstrikt geraakt zijn.  De Flower of Life is daarom ook een krachtig healingtool om steeds daar waar wij zijn in onze groei te helpen nieuwe lagen van Bewustzijn te openen, herstellen, helen en integreren. Tegelijkertijd kan het ondersteunen in de her-verbinding en nieuwe versmeltingen van reeds geïntegreerd en geopend Bewustzijn en de nieuwe lagen, lijnen, structuren en Bewustzijn wat aangetrilt en getriggerd wordt door het Flower of Life symbool.

Daarbij wordt niet alleen in dimensies en energie velden gewerkt, nogmaals het omvat ons hele Multidimensionale Bewustzijn en dus ook onze fysieke structuren van cellen en DNA.

Dat betekend dat de Flower of Life ook daadwerkelijk oeroude velden van Bewustzijn op ons cel- en DNA niveau kan decoderen en herstellen en het Bewustzijn wat hierin ligt weer wakker kan maken.

 

Flower of Life Healingtools:

Praktijk Apofyliet biedt diverse krachtige Flower of Life Healingtools aan, die gemaakt zijn van verschillende materialen zoals edelstaal/titanium en zilver (verbonden met de Lunaire krachten) of messing (verbonden met de Solaire krachten).

Maar nieuw zijn ook de goudkleurige stickers die voor een krachtige energetisering en herstel van beschadigde structuren kunnen zorgen.

Of de 3D (bolvormige) Flower of Life van zilver die een zeer krachtige drager van deze Heilige Geometrie frequenties is.

Elk healingtool werkt weer op geheel eigen wijze, maar volledig afgestemd op herstructuring van beschadigingen in je velden en Multidimensionaal Bewustzijn en diep ontwakend en activerend binnen de eigen Ascensie processen.

Op welke wijze dan ook, werken met de Flower of Life is feitelijk werken met een Flower of Light!

 

Door te werken met een vaste (3D) vorm van de Flower of Life die zeer krachtige energieën ook draagt, helpt dat tot een dieper integratie, healing en bewustwording komen, welke ook gerelateerd is en dieper binnen gebracht kan worden in je 3D leven en lijf.

 

Deze Flower of Life Healingtools van Praktijk Apofyliet zijn op Multidimensionaal potentieel geactiveerd en geïnitieerd (stuk voor stuk) via een set van 3 series Moeder Flowers in diverse hoeveelheden en formaten, die al minimaal 22 initiatie, activatie en transformatie reizen door Egypte mee gereis t zijn en in alle tempels en heilige plaatsen van Egypte mee gewerkt hebben aan initiaties en activaties ter plaatse en derhalve ook alle coderingen van deze Sacred Sites in zich hebben opgenomen.

Daarnaast zijn deze sets van Moeder Flowers ook meerdere malen in diverse energieën en aanwezigheid van diverse Neteru krachtig en zeer specifiek geïnitieerd, zowel in het Osirion (onder de afbeelding van de Flower of Life) als in de Sacred Room of Osiris in het Osirion, als in het Holy Water van de Oer Nijl die nog altijd door het Osirion heen stroomt en alle coderingen bevat van deze Heilige en oeroude Krachtplaats.

Al deze frequenties, activaties, initiaties en energieën stromen nog altijd door deze set Moeder Flowers of Life heen, waarmee ook de andere Flowers of Life (die niet mee op reis zijn geweest) geïnitieerd zijn. De Coderingen zijn op elk healingtool overgedragen, zo ook de frequenties en mogelijkheden. En dat betekend dat naast de sowieso al krachtige mogelijkheden van dit universele Symbool ook het hele Multidimensionale veld geïnitieerd en geactiveerd is in deze Healingtools. Van 1D t/m 13D. En dat maakt het een immens krachtige Tools voor bewustwording, healing en herstel van de Oorspronkelijke Structuren en Blauwdrukken. Krachtige tools dus om volledig in het Ontwaken te komen op alle niveaus van Zijn.

 

 

Enkele van de Essentiele Coderingen of Geometrieën die in de Flower of Life vervat liggen:

 

 Flower of life

 

 Vesica Pisces: Het ontstaan van de eerste splitsing in het Goddelijke Androgyne Bewustzijn

wat zich reeds onderscheiden heeft van het AL: de Splitsing van Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk

in het eigen Bewustzijn op het hoogste Bewustzijnsniveau. Van hieruit (afhankelijk vanuit welk perspectief het

 bezien wordt) ontstaat de Tweelingstraal splitsing. Vanuit een ander goddelijk Perspectief bezien de op het

hoogste niveau van bewustzijn de innerlijke afsplitsing van mannelijke en vrouwelijke energie.

Tegelijkertijd symboliseert de Vesica Pisces op weer een ander niveau de Heilige Drie eenheid: de weg terug

 van het opnieuw balanceren en versmelten van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk in ons, waardoor

we terugkeren in de staat van Androgyniteit. Met andere woorden het: symboliseert ook het Heilig Huwelijk in

ons waarnaar wij op weg zijn in onze Ascensie reis, helt helen en herstellen van zowel Mannelijke als vrouwelijke

potentie waardoor de Gouden Horus geboren kan worden (ons Meesterschap bereikt kan worden vanuit de

androgyne staat van Zijn).

 

 Holy Trinity: De Heilige Drie eenheid is de volgende stap in de vorming van de Flower of Life.

Afhankelijk van het perspectief betekend het geest, lichaam, verstand. Of vader, zoon en heilige geest. Of

Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk die versmelten tot het Androgyne. (ook wel gerepresenteerd

door de verbintenis van de Tweelingstralen Isis en Osiris welke vanuit de versmelting met elkaar de Gouden

Horus voort laten komen, oftewel: de Gerealiseerde Mens, Ascensie, verlichting!)

 

 Seed of Life: De 7 cirkels die de basis voor de Flower of life vormen staan symbool voor de 7

dagen van de Schepping. De 7 stadia van Creatie. Welke resoneren op je eigen ontstaanscellen in het perineum,

en waar sinds het 11-11-’11 Portaal en aanverwante activaties op Universeel niveau de Seed of Life frequentie

geactiveerd is, welke als Creatiekanaal dient om volledig embodyment, ook in fysiek cel- en DNA Bewustzijn

binnen te brengen!

 

The Egg of Life: wordt gevormd uit de eerste 7 cirkels van de Flower of Life en vertegenwoordigen de eerste 7 cellen

van het ontstaan of de vorming van een nieuw organisme. Het zijn de cellen van een organisme die in de eerste uren

na het ontstaan ervan gevormd worden.

De Egg of Life is de basis voor de volgende geometrische patronen in de Flower of Life: de kubus en tetraëder

(platonische lichamen) en de Merkaba (ster tetraëder).

 

    De Fruit of Life: is het basispatroon of de blauwdruk van het ontwerp van elke atoom,

moleculaire structuur, levensvorm en van alles wat bestaat. Het bevat de patronen van Metatron’s kubus die de andere

geometrische vormen of platonische lichamen  weer voortbrengt. Zoals de onderstaande vormen:

 

 

 De Tree of Life: Een concept wat het meest bekend is uit de Kabbala.

De boom des levens die de ‘kaart’ is van de gehele schepping of Kosmologie. (The Map of Creation).

 

 

© Willemien Timmer juli 2011 – bijgewerkt: augustus 2012

 

                           2 van de vele oorspronkelijke Flowers of Life van het Osirion in Egypte

                                                 ©Willemien Timmer, december 2011

 

Sacred Flower of Life Healingtools van Praktijk Apofyliet zijn o.a.:

 

*Flowers of Life Healingtool voor meditatie, krachtwiel, en vele andere doeleinden.

Uitvoering in  klein, middel, groot of XXL van edelstaal

 

*Flower of Life Hangers. Uitvoering in edelstaal of verzilverd, met of zonder swarovski kristallen. Diverse formaten.

 

Nieuw:

*Flower of Life 3D hanger (bolvormig), zie verderop in deze nieuwsflits.

 

*Flower of Life stickers, zie verderop in deze nieuwsflits.

 

 

Voor meer informatie: zie de website/ Ascension shop, verderop in deze Nieuwsflits of eerdere nieuwsflitsen en

of mail me voor meer informatie: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

Nieuwe Ascensie & Activatie workshops voor de tweede helft van 2012:

Enkele workshops uitgelicht!

 

Onderstaande (nieuwe) workshops zijn allen op een eigen wijze en via andere ingangen gerelateerd aan de nieuwe Ultieme mogelijkheden van deze tijd en dragen allen een sleutel bij aan je persoonlijke Bewustwordings- en Ascensie processen. Om deze in een grote versnelling te brengen en volledig in tune met de processen en planetaire initiaties van deze tijd te kunnen meegaan.

Opdat we ons Meesterschap weer volledig mogen gaan her-inneren, leren integreren en belichamen.

Ieder op onze eigen unieke wijze, in onze eigen Devine Timing en vanuit onze eigen Ziels- evolutiespiraal.

In de workshops zal veel tekst en uitleg ook gegeven worden over het potentieel aan mogelijkheden wat hiermee is vrijgekomen, en wat dat voor jouw eigen groei betekend of betekenen kan.

 

Wil je up to date mee gaan in de hoogst mogelijk haalbare groei

die op dit moment op Aarde mogelijk is?

 

  Dan zijn dit de workshops voor je die je daarin op menselijk,

energetisch, Galactisch en Kosmisch niveau ondersteunen

in je persoonlijke Bewustwordings proces!

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Een sterk aan deze tijd gerelateerde workshop, waar nog veel verwarring bij velen omheen lijkt te hangen, ook angst lijkt te triggeren, en toch een realiteit is die we op ons Ascensiepad vroeg of laat kunnen gaan tegen komen. Voor een klein beetje meer achtergrond informatie (verre van compleet) vind je hier een tipje van de sluier opgelicht:

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Twinray activations

 

Deze tijd kenmerkt zich door steeds meer Tweelingstraal ontmoetingen. Je Tweelingstraal is de ‘andere jij’ zogezegd, de enige Ziel die de exacte Blauwdruk als jij draagt, alleen dan in polariteit met jouw Hoogste Bewustzijn. De een is de mannelijke pool en de ander de vrouwelijke pool, welke ontstaan is bij de eerste splitsing vanuit de Bron, waar het Goddelijk Wezen wat we Zijn besloot de Schepping te gaan ervaren (en creëren) en waarbij wij als Eenheid besloten onszelf dus op te splitsen. En vanuit de Androgyniteit in een splitsing van mannelijk en vrouwelijk terecht kwamen. Beide dragen echter wel een stuk Blauwdruk van de ander in zich mee zogezegd en zo kun je je Zelf en je Tweelingstraal zien als een Yin en Yang, beide dragen zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten in zich. Alleen de een is van Oorsprong de Mannelijke Afsplitsing van de Bron, de andere de Vrouwelijke.

In deze tijden waarin we zo sterk groeien in alle trillingsverhogingen en dichter en dichter ons Thuis, de Bron weer naderen, kan het niet anders dan dat je op een gegeven moment in dat Ascensie pad je Tweelingstraal (anders dus dan Tweelingziel!!) weer ontmoet. Dit omdat deze de Sleutel voor beide (en dus voor het Overkoepelend Blauwdruk veld wat je samen vormt) in de Terugkeer naar Huis inhoudt. De ontmoeting van elkaars Essentie levert een ‘rollercoaster’ aan ongekende groeiprocessen op waarin beide in hun eigen diepste groeistromen terecht komen, en waarin werkelijk de onderste bouwsteen van een dualistisch fundament van eeuwen aardse incarnaties boven komt. Alles maar dan ook alles wat niet resoneert op het hoogste Goddelijke Licht van je Zijn, maar wat versluiert is, diep weggestopt in de onderste lagen van je onbewuste, komt aan het Licht. Waardoor je dus in feite elkaars grootste Spiegel bent en elkaars grootste uitdaging. Juist omdat je dezelfde Blauwdruk in frequentie draagt, er is niemand in het hele Universum die dichter bij je staat dan jouw Tweelingstraal. En dus is er niemand die jou in die Essentie kan raken.

En nogmaals dat maakt deze de ultieme spiegel van alles wat nog niet heel is, maar maakt ook de meest krachtige kwaliteiten van o.a. Liefdesfrequenties in je Bewustzijn los. Het Doel van deze ontmoetingen en herkenning is om dieper en dieper je Zelf te leren omarmen in al je facetten, om dieper en dieper de Goddelijke Liefde voor het Zelf, de Scheppingskracht weer te omarmen en her-inneren, om de diepste oertrauma’s te helen en uiteindelijk in het Heilig Huwelijk volledig weer in Eenwording/versmelting met alle lagen van je Zijn te komen (Ascensie).

En het is de ultieme en enige weg om door het oer-trauma van afscheuring vanuit de Bron heen te gaan om in het volledige Werkelijke Zijn van Eenheid en Goddelijkheid terug te keren. En kenmerkt zich door ervaringen van het doorlopen van de diepste verscheuringen  en de aller grootste Liefde waar je je als mens geen voorstelling van kunt maken (tenzij je het ervaren hebt). Je Tweelingstraal wakkert je diepste kernwonden van je I Am aan (en dat doe jij dus ook voor jouw Tweelingstraal) en dat reikt je de mogelijkheid om je volledig Multidimensionaal potentieel terug te brengen in Eenheid en Heelheid.

Sommigen  of eigenlijk steeds meer Zielen ervaren deze uiterst diepgaande ontmoetingen (waardoor je leven en groei volledig over de kop gaat en nooit meer hetzelfde zal zijn!) echt op het 3D vlak in deze tijden, sommigen ervaren dit enkel en alleen in een diep verlangen naar de Ultieme Goddelijke Liefde, een veelal onbewuste zoektocht of verlangen naar hun Beloved wederhelft op Goddelijk niveau. En weer anderen ervaren hun Tweelingstraal op onstoffelijk , puur Kosmisch niveau.

Er valt heel erg veel over deze zeer unieke verbinding en ‘relaties’ te zeggen, en dat komt voor een deel aan bod in deze workshopdag. Er zijn vele kenmerken en groeiwegen die hierin overeen lijken te komen en die allen aanwijzingen zijn voor de relatie met je Tweelingstraal. Alhoewel ieder zijn/haar eigen unieke Pad hierin loopt.

Deze dag is bedoeld ter verheldering en ondersteuning over wat de Tweelingstraal connectie nu exact in houdt, waarom er steeds meer Tweelingstraal ontmoetingen plaats vinden, wat hun waarde en Bedoeling is voor je/jullie eigen leven en Ascensie, en wat de waarde en het belang is voor het Grote Geheel (planetaire en Kosmische Ascensie van Al Wat Is), welke kenmerken, processen, fasen van groei en versmelting in het Heilig Huwelijk zich voor kunnen doen, hoe hiermee om te gaan en te dealen met deze ultieme uitdagende processen die veelal door de buitenwereld echt niet te begrijpen zijn, ervaringen uit te wisselen en te delen,  diepere inzichten in jouw ‘Soul Story’ hierin te krijgen en diepe healing, je Tweelingstraal dieper aan te trekken of bewust te worden (als je deze nog niet bewust hebt) en wat maar verder naar voren komt in deze energie van de dag.

Deze dag voelt voor mij slechts als een introductie, omdat een dag nooit genoeg is om alle facetten van de Tweelingstraal en de activaties van Ascensie die dat brengt te belichten.

Wellicht volgt later (bij belangstelling) een vervolg.

 

©Willemien Timmer 12-7-‘12

 

 

In het kort over deze workshopdag:

Energetische verbindingen met je Tweelingstraal verkennen/activeren voor een dieper verstaan van wie jij Bent en wat jouw Missie hier op aarde is. En verheldering van  kernwonden van je I Am om dieper en dieper in het Heilig Huwelijk met je eigen Zijn/Devine Beloved/Counterpart te kunnen versmelten, wat de volledige Ascensie van je I Am op 13D niveau. Uitwisselen en delen met ‘andere ervaringsdeskundigen’ die je wel begrijpen hierin (daar waar de meeste mensen dergelijke ervaringen niet kunnen verstaan!). Een dieper inzicht in het belang van de Tweelingstraal verbinding voor je eigen Ascensie en die van het Grote Geheel! Tweelingstraal verbindingen dragen namelijk een zeer krachtige Bedoeling in verspreiding en activatie van Universele Liefde binnen het Grote Geheel, waarbij elk Tweelingstraal ‘koppel’ specifieke Sleutels draagt voor de Nieuwe aarde!

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij!!

 

Datum: 19 augustus  2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Tweelingstraal Persoonlijke sessies of consulten zijn ook een mogelijkheid die Praktijk Apofyliet aanbiedt! Informeer naar de mogelijkheden!

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Devine Love activations

 

Diepgaande harthealingen op multidimensionaal niveau om je eigen Zijn in alle facetten dieper te leren (h)erkennen, omarmen, helen, openen en kwaliteiten vanuit je Multidimensionale hart  zoals Universele Liefde (ver voorbij 3D liefde), Compassie, vergeving, oervertrouwen, zelf genezend vermogen, volledige gelijkwaardigheid, etc. weer te activeren. Noodzakelijk om dieper en dieper het pad van ascensie te gaan!

Diverse hartactivaties die je Multidimensionaal hart helpen dieper te verkennen en leven.

Zeer krachtige doch liefdevolle workshop o.l.v. van vele grootse Meestervelden vanuit de velden van Devine Love zullen krachtig ondersteunen en diverse hartactivaties aanreiken, om dieper en dieper gecentreerd te worden in ons eigen Heilige Hart en onze diepste Universele Liefde voor het Zelf, en daarmee voor Al Wat Is. Zoals alle workshops van deze tijd staat ook deze workshop daarbij steeds in het teken van het dieper integreren en in embodyment brengen (het werkelijk gaan leven en belichamen) van deze ultiem helende, leven gevende en Scheppende frequenties van je eigen Goddelijk Zijn.

Je leert je Zelf met andere ogen aanschouwen, vergeven, Lief hebben, in Goddelijke Compassie de wereld en je eigen processen bezien, en deze frequenties zetten aan tot een steeds verder gaande verdieping in erkenning, herkenning en integratie van volledige Goddelijke Liefde voor het Zijn. De sleutel tot volledige Ascensie!

 

Nog enkele plaatsen vrij!!!

 

Datum: 18 augustus  2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl          

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

The crystalline earth matrix

 

 

I.s.m. diverse meesterkristallen in/aan het kristallijne raster of grid van Moeder  Aarde werken voor diepgaande ankering van jouw Zijn in het Kristallijne veld en dieper bestaansrecht creëren voor de Nieuwe Aarde Matrix, d.w.z. diepere activaties binnen de collectieve bewustzijnsvelden en immense trillingsverhogingen helpen binnen brengen op en in de aarde t.b.v. planetaire Ascensieproces.

 

Meer informatie volgt te zijner tijd!

 

Datum: 29 en 30 september 2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 222,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

En incl. kristal wat meegenomen is in deze Creatie matrix energie van het weekend

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl          

 

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

     Day of Creation

 

Een ontmoetingsdag om met elkaar t.b.v. de Nieuwe Aarde diepere creaties en activaties van Eenheid, gelijkwaardigheid, Devine Love, Heelwording, ontwaken in de collectieve velden en Grote Geheel te creëren/binnen te brengen. Vanuit ieders Zijn en de Unieke sleutels die ieder in zich draagt te bundelen mag datgene voor het Grote Geheel aan bod komen, wat toegankelijk is op dat Nu-moment. i.s.m. Al Wat Is.

 

Meer informatie volgt te zijner tijd!

 

 

Datum: 14 oktober 2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl          

 

 

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

              Portaal & Sterrenpoort dagen

 

Tijdens de krachtige Portaaldagen die gekenmerkt zijn door  Meestergetallen vinden zeer krachtige initiaties op en in de aarde plaats en zo ook in het menselijk Bewustzijn. Afhankelijk van welke Sterrenpoort en Portaal het betreft komen er deze dagen zeer specifieke krachten, mogelijkheden, initiaties, healingen vrij die we gezamenlijk met elkaar dieper mogen helpen verankeren op en in de aarde, via ons eigen Bewustzijn en groei.

Deze dagen, die al jaren op deze belangrijke data worden gegeven helpen je om diep bewust de kracht en intenties van deze frequenties en de daarmee aangeraakte groei en healing te ervaren. En vanuit deze ervaring vormen we een ‘kanaal’ om deze kwaliteiten te helpen ankeren in en op de aarde, in de collectieve Bewustzijnsvelden of waar het dan ook maar nodig is. Dit alles ter ondersteuning van het kosmisch Plan om Moeder Aarde en dit universum te helpen bij de Creatie van de Nieuwe matrix van eenheids Bewustzijn, en zodat werkelijke Ascensie via de belichaming van ons volledig Meesterschap potentieel weer mogelijk wordt. Uiteraard gaat dat proces stap voor stap en daar spelen deze portaaldagen een belangrijke rol in, om steeds dieper Bewustzijn te initiëren en activeren, steeds dieper onze kwaliteiten en Zijn te her-inneren en verstaan en deze weer werkelijk te leren gaan belichamen, voorbij alle dualiteit en oude (karmische) pijn en onbewustzijn.

 

Deze dagen worden volledig afgestemd op de op dat moment binnenstromende frequenties en de daarvoor aanwezige Begeleiding vanuit alle uithoeken van het Universum, want vele Lichtwezens begeleiden en ondersteunen ons in dit geboorte proces van de Nieuwe aarde en de Gerealiseerde Mens of Meesterschap op aarde.

 

Op weg naar de Ultieme Sterrenpoort van dit jaar (12-12-‘12) waarin we in volledige uitlijning met het Galactisch Hart zullen komen, vind er een duidelijke opbouw in frequenties, processen en trillingen plaats om ons zo bewust en krachtig mogelijk voor te bereiden op deze diepe initiaties die ons volledig in de Ultieme Transformatie en voorbereiding plaatsen van een diepere ‘Understanding’ van wie wij in Wezen Echt Zijn! De oude dualiteit, schaduw en karmische restanten (ook van Galactische oorsprong) worden op deze wijze steeds dieper bewust, geheeld, los gelaten en getransformeerd, opdat onze goddelijke Meesterkwaliteiten weer her-innert, geïntegreerd en belichaamd kunnen worden. Elk Portaal betekend dus een krachtige stap voorwaarts in ons eigen Meesterschap en op weg naar de Volledige Ascensie.

 

Je zal diepe aanrakingen in je eigen Bewustzijn mogen ervaren, diepgaande healing, inzichten, transformatie en gigantische groei en stroomversnellingen mogen ervaren tijdens deze Portaaldagen.

Tevens zal je meer inzicht en feeling krijgen met wat er momenteel gaande is op aarde in alle Planetaire en Kosmische processen, alsook in het menselijk collectief Bewustzijn, als natuurlijk in je Zelf.

Tijdens deze dagen werken we op diep en hoog niveau samen met Al Wat Is voor de Ascensie van Al Wat Is!

 

Planetaire, Galactische- en Kosmische Healing en Bewustwording, naast je eigen Meesterschap! Simpelweg omdat een steeds dieper/hoger Bewustzijn en gradatie van Meesterschap de aard heeft om in Gelijkwaardigheid met Al Wat Is te verbinden en samen te werken!!

 

Ervaring is niet nodig, wel de juiste intentie en bereidheid je Zelf te willen her-inneren in je volledig Goddelijk Potentieel!

 

De eerst volgende Portaal dagen vind je terug in de nieuwe activiteiten agenda!

De eerst volgende los te volgen Portaal dag zal plaats vinden op 26 augustus (een tweede 8-8 Portaal ter verdieping van de activaties!)

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

 

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl          

               

 

 

Voor meer informatie en aanmeldingen, mail me op: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meer nieuwe workshops en inhoud van de workshops zijn al terug te vinden

 in de activiteitenagenda!                                      Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

Wil je ook een stuk verheldering in jouw processen en Bewustzijnsgroei ervaren? Of wens je meer te gaan meevoelen en begrijpen van wat er gaande is op aarde en in de Universele processen?

Alle workshops die ik geef nemen delen van wat zich in het Nu afspeelt met zich mee, zijn daarop afgestemd om een zo passend mogelijk beeld te krijgen van wie wij zijn, waar wij zijn en waar we naartoe gaan.

Ook veel tekst en uitleg over alles wat aan de orde is in deze tijd, vind je in de workshops die in de planning staan.

Maar is ook mogelijk (op maat) in persoonlijke consulten en sessies.

Voor meer informatie, opgave voor workshops of afspraken: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

Eindelijk zijn er weer heel veel nieuw Meester kristallen en andere healingtools van hoge frequentie en met

krachtige ondersteuning voor de Ascensieprocessen van deze tijd gearriveerd.

Hier onder vind je een klein deel van de nieuwkomers!

Het gehele aanbod vind je op de website of (live) in de Ascension shop!

(Zie http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopmeesterkristallen.htm )

 

 

Nieuwe hoog frequente healingtools

 

 

Flower of Life 3D Hanger (zilver)

 

Prijs € 80,- per stuk

Voorraad: 2 stuks

Doorsnede 2,5 cm. Hoogwaardige kwaliteit zilver.

Gebruik: Juist door de 3-D vorm van deze hanger is deze extra krachtig in uitstraling en daardoor uitstekend als healingtool voor Bewustwording en dieper Ontwaken in te zetten. Deze 3D Flower of Life is geschikt voor vele verschillende doeleinden. Enkele voorbeelden: Als grote (ketting) hanger of voor de trillingsverhoging van een ruimte. Of in te zetten om de energie in bijv. je werkruimte of behandelkamer in trilling enorm te doen opliften.

In te zetten  als healing of meditatie tool.

Ook bruikbaar als pendel of voor het snel opladen van water (in een paar minuten een krachtig opgeladen frequentie in een glas drinkwater brengen, waardoor het water in eigen essentie hersteld wordt en dus veel krachtiger en zuiverder werkt).

Meer info over de Flower of Life ontvang je bij bestelling.

 

 

Flower of Life ring (zilver)

Prijs: € 88,-

Slechts 1 stuk op voorraad! (1 maat, verstelbaar). Ongeveer 2 cm breed. Groot model.

Meer info over de Flower of Life ontvang je bij bestelling.

 

Flower of Life ring (edelstaal)

Prijs € 49,-

2 stuks op voorraad (1 maat, verstelbaar)

Meer info over de Flower of Life ontvang je bij bestelling.

 

 

Double Twinray/ Oneness hanger (zilver/verguld)

 

Prijs: € 55,-

Op voorraad: 3 stuks

Kenmerken: hoogwaardige kwaliteit zilver en goud (verguld). 2,3 cm hoog

Symboliek: De symboliek van 2 in elkaar versmolten lemniscaten (lemniscaat: symbool voor de Tweelingstraal en de kosmische balans tussen Goddelijk Mannelijke en Vrouwelijke frequenties in je) is versmolten en omringt door een gouden cirkel: de Oneindigheid. Tevens symbool (goud) voor de Solaire frequenties.

Dit krachtsymbool balanceert alle polariteit en dualiteit in je Bewustzijn en verbind je dieper en dieper in een Kosmische Balans met je Tweelingstraal. Het trekt het Bewustzijn van je eigen I Am en die van je Tweelingstraal (je Goddelijke Component of Wederhelft) aan om samen tot een diepere verbinding en balans te komen. Dit Pad is noodzakelijk om weer volledig te kunnen versmelten in Eenheid en dus tot Ascensie te komen.

Door de symboliek van de twee lemniscaten werkt deze ook balancerend en verbindend op alle facetten van polariteit in je Zijn, zoals, links-rechts, binnen-buiten, boven-beneden, licht-donker, mannelijk-vrouwelijk, etc. en verbind al deze facetten van je Zijn weer in diepe Eenheid en Goddelijke Balans voor herstel van je eigen Solair of I Am Bewustzijn.

Pas dan ook kan je op elk level van je Multidimensionaal Bewustzijn je Tweelingstraal versmelten en wordt jullie I Am Bewustzijn weer volledig compleet en heel.

Elke Lemniscaat staat daarbij voor een van de twee  polariteiten van je Volledige I Am, jij en je Tweelingstraal. Welke elkaar ontmoeten en versmelten (voor eeuwig verbonden) in het hart van beide lemniscaten. In het hart van de zonnecirkel van oneindigheid.

Ook markeert dit hart van de lemniscaten/Tweelingstraal frequenties, in het hart van het Solair Bewustzijn het ultieme Creatiepunt vanuit het hoogste Goddelijke.

© Willemien Timmer aug. 2012

 

 

Holy Trinity/ Oneness hanger (zilver/amethist)

 

Prijs: € 55,-

Op voorraad: Nog 1 stuks (op bestelling meer leverbaar!)

Kenmerken: hoogwaardige kwaliteit zilver en gefacetteerde edelsteenkwaliteit amethist.

2,3 cm groot

Symboliek: Symboliek van de Heilige Drie Eenheid, welke verbonden is met de cirkel van oneindigheid. De Heilige Drie Eenheid staat voor het Pad van Aspecten van je Zijn welke steeds dieper hand in hand mogen gaan en gebalanceerd mogen worden om tot volledige Versmelting of Ascensie te komen. Deze symboliek, die ook weer voortkomt uit de Flower of Life is een essentiële sleutel op het pad van Ontwaken en Bewustzijnsgroei. Het symboliseert de velden van innerlijk kind, Persoonlijk Zelf (3D aardse persoonlijkheid) en Hoger Zelven, welke met elkaar in verbinding en samenwerking in gelijkwaardigheid gebracht mogen worden, waardoor je Multidimensionaal Bewustzijn volledig geopend kan worden.

De cirkel die al deze aspecten verbind is weer de Oneindigheid die al deze facetten van je Zijn helpt verbinden in gelijkwaardigheid, maar tevens aangeeft dat alles onderdeel is van je Zijn. En daarmee gelijkwaardig en even belangrijk.

Het Ego Zelf dient niet uitgewist te worden, het dient slechts niet de overhand te hebben in je denken, voelen, leven. Datzelfde geldt voor het innerlijk kind en je Hoger Zelf. Zodra een van de drie de overhand heeft is er geen balans.

Deze hanger helpt je steeds dieper de balans in alle facetten van de Heilige Drie Eenheid binnen je Zelf te balanceren, verbinden in gelijkwaardigheid en herstellen waar de balans zoekgeraakt is.

De gefacetteerde amethist in het hart van de verbindingen symboliseert en bekrachtigd dat alle Kosmische Balans, Ontwaken en Verbinding in Gelijkwaardigheid vanuit het Hart dient te geschieden, de Poort van Onvoorwaardelijke Liefde. De transformerende kracht van amethist werkt hier krachtig in mee.

Tegelijkertijd staat de amethist, in het centrum van deze Heilige Drie eenheid voor het Ultieme Middelpunt waar alle aspecten samenkomen, het punt van Creatie.

© Willemien Timmer aug. 2012

 

Opruimingsaanbieding laagste prijzen:         (zolang de voorraad strekt!)

Flower of life verzilverd 3 cm van € 29,- nu voor € 22,-  (nog 4 stuks op voorraad!)

of

Flower of Life verzilverd 4 cm van € 44,- nu voor € 33,- ( nog 1 stuks nog op voorraad!)

 

 

   Flower of Life stickers

Kenmerken:  Diverse formaten,  goudkleurige Flowers of Life op doorzichtige folie

(Lastig mooi op de foto te zetten maar ze zijn van een prachtige kwaliteit!!)

Gebruik: ter energetisering van bijvoorbeeld water (op kan of glas), om op het raam te plakken, op je telefoon of op andere voorwerpen om de energie van Heelheid en de Geometrie van de Oorspronkelijke Schepping er doorheen te laten stromen/stralen. (ontstoring ook van disharmonieuze energie). Bekrachtigd en versterkt de natuurlijke energie stroom, brengt krachtige healing en herstructurering naar Heelheid teweeg vanuit de natuurlijke Universele structuren van de Flower of Life.

Voor allerhande doeleinden in te zetten!

Afmetingen:                                     normale prijs:                       introductieprijs t/m 31 augustus:

Doorsnede 3 cm, prijs per stuk                  € 0,55                        € 0,30

Doorsnede 5 cm, prijs per stuk                  € 1,55                        € 1,25

Doorsnede 7,5 cm, prijs per stuk               € 2,-                            € 1,55

Doorsnede 9 cm, prijs per stuk                  € 2,50                        € 2,-

Doorsnede 20,5 cm, prijs per stuk            € 7,50                        € 5,55

 

Binnenkort ook prachtige Flower of Life kaarten!!!!

En Flower of Life stickers in de formaten 3 cm en 5 cm in zilver!

 

 

Cosmic Activators / Awakeners

 

Glashangers gevuld met hoogfrequente materialen, zoals Egyptische witte albast, zand van

hoogenergetische Multidimensionale Portalen en Krachtplaatsen, Egyptische essences.

 

Cosmic Awakener/activator Egyptische Witte Albast

Prijs: € 9,99

Kenmerken: Glazen hanger in bolvorm met zilverkleurig dopje. Gevuld met mini stukjes witte Egyptische albast, die de oer-oude energie draagt van het oude Thebe, het gebied waar het vandaan komt.

Werking: Deze witte albast komt uit het Thebaanse gebergte, dat gebied rondom het oude Thebe (huidige Luxor) waar al vele duizenden jaren het grootste gedeelte van de antiek Egyptische beschaving zich gesetteld heeft en welke nu nog een steeds een waar openlucht museum is aan heilige tempels en krachtplaatsen. De frequenties van dit gebied en (uit)gedragen door deze witte albast zijn van een uitermate hoge energetische frequentie en dragen diverse coderingen tot Ontwaken in zich. De witte frequenties van deze albast soort (die relatief veel minder voor komt dan de gele albast) is van een heel zuivere aard en hoge trilling. De oer-frequenties van het gebied stralen makkelijk en vloeiend door deze mini kristalletjes heen en omringen en doordringen je met een krachtig zuiverende frequentie. Deze Activator en Awakener werkt nauw samen ook met de frequenties van Serapis Bey voor zuivering en trillingsverhoging, maar reikt daarnaast aan ieder op zich aansluitende coderingen van uit het Gouden Egyptische Bewustzijn aan. Coderingen of energieën die je helpen dieper te ontwaken in jouw unieke Zijn, vanuit de hoogste Zuiverheid en Integriteit.

 

 

Cosmic Awakener/activator Sacred Reunion Isis-Osiris

Prijs: € 9,99

Kenmerken: Glazen hanger in bolvorm met zilverkleurig dopje. Gevuld met zeer hoogfrequent zand van een Heilige plaats in Egypte, die een krachtig Multidimensionaal portaal is in het hart van Egypte.

Werking: de frequenties waarvan dit zand de drager is zijn afkomstig van een uitermate Heilige natuurlijke plaats in het hart van Egypte, welke een krachtig natuurlijk Multidimensionaal Vrouwelijk (Isis) Portaal welke amper tot nooit betreden wordt. De frequenties zijn dermate hoog van dit gebied dat het zichzelf beschermd tegen betreding totdat de juiste Devine Timing daar is. Slechts eenmaal werd ons (Goddelijke) toestemming verleend dit gebied (welke werkelijk voelt als de baarmoeder van Isis zelf) te betreden, en dat was voor een zeer specifieke gebeurtenis, namelijk het doortrekken van de Ascensielijnen van en tot activatie brengen van het Heilig Huwelijk van Isis en Osiris. Dit ten behoeve van het Grote Geheel, waarmee de mogelijkheid tot het binnen gaan treden in je eigen Heilig Huwelijk geactiveerd werd vanuit de Kosmische Velden, in de aardse Ascensielijnen en daarmee  mogelijk gemaakt werd op aarde.

Deze Cosmic Activator and Awakener draagt dus de Heilige Coderingen van het Heilig Huwelijk welke jouw Bewustzijn aanzet dieper de versnelling in te gaan om alle dualiteit en polariteit van je eigen Bewustzijn met elkaar in balans te brengen, het innerlijk Heilig Huwelijk in je eigen Zijn binnen te gaan brengen. Diepgaande balancering, opening van diep onbewuste lagen, herstel van littekenvelden in mannelijke en vrouwelijke overkoepelende velden en ultieme diepgang van processen op weg naar Reunion met je eigen I AM worden in gang gezet. Voor ieder zal het zeer persoonlijke eigen initiaties, activaties en healingen aan gaan reiken, die afgestemd zijn op jouw Zielsevolutie en Ascension Plan.

Naast het feit dat dit zand drager is van deze krachtige heilige frequenties, schijnt het zand ook mineralogisch gezien bijzonder helend te zijn (geen wonder als het van zo’n hoog energetisch gebied komt).

 

Cosmic Awakener/activator Sacred Waters - Osirion

 

Prijs: € 9,99

Kenmerken: Glazen hanger in bolvorm met zilverkleurig dopje. Gevuld met zeer hoogfrequent zand uit het Osirion welke volledig ondergedompeld en geïnitieerd zijn  geweest in het heilige water van het Osirion (Abydos), het Mannelijk Hartchakra van Egypte en de Heiligste en meest hoog frequente plaats van Egypte. De plek waar de Flower of Life gevonden is!

Werking: Het zand in deze hanger komt uit de meest krachtige plek in het Mannelijk Hart van Egypte, uit het Osirion, daar waar de Oorspronkelijke Flower of Life nog altijd te vinden is. Doordat het Heilige water van de Oer Nijl nog altijd door deze tempel heen stroomt en vaak in hoogte wisselt (door natuurlijke waterstand die varieert) is het zand op een natuurlijke manier voor perioden ondergedompeld geweest in het water wat de Heilige Coderingen van deze plek volledig in zich draagt. Deze zeer krachtige frequenties, gewijd aan de Osiris Bewustzijnsvelden brengen een diep initiatie en activatie proces op gang die je dieper en dieper helpt oprijzen in je eigen I AM Bewustzijn. De coderingen van het zand van deze Heilige Krachtplaats als ook de daarmee gemengde watercoderingen van deze plek dragen krachtige mogelijkheden in zich voor cellulaire en DNA activering van je eigen Licht. En dragen derhalve mee aan het werkelijk in embodyment doen ontwaken in 3D van je I Am Bewustzijn. Deze Awakener en Activator kan zeer diepe DNA en cel-healingen binnen brengen in je groei, die alle oude ballast en versluiering die tot in je cellen gecodeerd zit, openen en helen, herstellen in de Oorspronkelijke Blauwdruk van je Zijn.

Daarnaast neemt het alle verbindingen mee die jij in alle lagen van je Wezen draagt, en zo ook in je celbewustzijn, dus ook karmische en genetische verbindingen die gezuiverd en geheeld mogen worden in jouw systemen.

Eer krachtige Awakener en Activator, die wel een stevige aarding vereist en zeer zeker de bereidheid vraagt om echt tot het uiterste van je eigen Ontwaken te willen gaan!

 

Cosmic Awakener/activator Hathor Healing

Prijs: kennismakingsaanbieding € 4,99

Kenmerken: Glazen hanger in bolvorm met zilverkleurig dopje. Gevuld met zeer hoogfrequent zand van de Hathor Tempel te Dendera, in combinatie met een klein laserwand kristal.

Werking: Deze hanger bevat gecombineerde frequenties die de hanger een heel zachte vrouwelijke en toch stevige frequentie meegeven, welke het in jouw Bewustzijn en energie brengt. Het Hathor Bewustzijn vis de frequenties van het zand uit de Hathor tempel brengt je in een diepe afstemming op je eigen Vrouwelijk Zijn waar het de diepte littekens en Zielentrauma’s kan gaan aanpakken om te helen. De frequenties van de Hathors als ook van de mini laserwand bieden een diepe helende werking aan vol verzachting, troost en ondersteuning. Maar reiken daarnaast zeer vreugdevolle, speelse frequenties in alle kleurschakeringen aan. Juist de combinatie van de zandfrequenties met dit laserwand kristal, beide volledig afgestemd op en samenwerkend met het Hathor Bewustzijn brengen je in een diepe connectie met je eigen Hathorkwaliteiten zoals healing, helend vermogen, speelsheid, beweging, zang, dans, creativiteit, Vrouwelijke kwaliteiten en energie, etc.

 

Cosmic Awakener/activator Grounding

Prijs: kennismakingsaanbieding € 4,99

Kenmerken: Glazen hanger in bolvorm met zilverkleurig dopje. Gevuld met zeer hoogfrequente hematietkristallen die diverse activatie en initiatie reizen mee hebben gewerkt op diverse Heilige plaatsen in Egypte, en hebben bijgedragen aan het verankeren en activeren van een Multidimensionale instroom van Goddelijk Licht in aarding. (Helpt je dieper en dieper in embodyment te komen!)

Werking: deze Awakener en Activator reikt je een diepgewortelde ankering en aarding aan, welke noodzakelijk is om steeds hogere frequenties van je Zijn te openen, verkennen, her-inneren en te integreren. Juist doordat deze kristalletjes actief hebben bijgedragen en samengewerkt tijdens diverse activaties van Heilige plaatsen en Ascensielijnen, bieden zij daarvoor een extra krachtige ondersteuning. Omdat ze naast de aardende energie ook de sterk openende, verheffende energieën van de Krachtplaatsen in zich opgenomen hebben. Hiermee krijg je een prachtige gebalanceerde frequentie van hemel en aarde verbinding in gelijkwaardigheid. Want daar waar jij je Zijn dieper kunt ankeren, daar kun je gelijkwaardig je Bewustzijn ook verder/hoger openen. Krachtige ondersteuning in deze tijd om in het centrum van je Kracht en uitlijning te gaan/blijven staan.

 

 

Op aanvraag ook mogelijk met andere zand-frequenties van de Cosmic Balancers !!!

(zie Ascension shop voor de mogelijkheden en verschillende zand-frequenties!)

 

 

Aanbieding:                                               augustus/september 2012

 

Ascension Diamond Cosmic Balancers i.p.v. € 15,55 nu voor € 9,99

(hangers in diamant vorm in diverse kleuren gevuld met hoogfrequent zand van diverse Heilige Plaatsen!)

 

Foto:

Artikel code: Ascension Diamond Cosmic Balancer 001

Prijs: € 15,55                   

Aantal: voldoende voorraad

Leverbaar in: geel, groen, blauw, roze, violet en transparant/wit.

Geef bij bestelling je voorkeur aan!

Afmetingen: ongeveer 2 cm lang

Kenmerken: Glazen hanger met zilveren hangoog in de vorm van een diamant met Egyptisch tempelzand naar keuze. Voor persoonlijke ondersteuning, bekrachtiging en healing van de krachtplaatsen van Egypte. Zie verder bovenstaande tekst.

Glas is een krachtige geleider die de frequenties overneemt en versterkt uitstraalt.

 

Voor de specifieke frequenties en ondersteuning van de diverse Heilige Plaatsen zie rechtstreekse link:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopegyptebalancer2010.htm

 

 

 

Slechts enkele exemplaren van deze hoog energetische bijzondere ‘kristallen’ verkrijgbaar:

 

                                                   Abydosiet

 

 

Dit kristal is een combinatie-vergroeiing van albast en calciet en is afkomstig van een specifieke vindplaats in de omgeving van Abydos, Egypte. Er is slechts een relatief klein stuk gevonden waar deze ‘kristalsoort’ als een immense brok in het woestijnzand verstopt was.

Nu wordt er in heel Egypte albast en calciet-achtige varianten gevonden. Die overigens allemaal een prachtige energie hebben en uitermate sterk bijdragen aan je Ascensieprocessen, omdat ze allemaal de Solaire coderingen in zich dragen van ons Oorspronkelijke Licht. En elk ‘kristal brengt daar aan de hand van de vindplaats, oftewel de plek waar deze in de fysieke wereld gegroeid is, extra eigenschappen, energie, kwaliteiten en potentieel in mee.

Wat maakt de energie nu van specifiek deze kristallen uit dit gebied, Abydos, zo speciaal?

Je moet weten dat dit hele midden gebied van Egypte werkelijk oer en oer oud is en hoog energetisch. Ondanks in de 3D realiteit aan vervuilingen, vertroebeld bewustzijn en wat al niet meer. De Oerpotentie van het Gouden Egypte, en daarmee ook de Gouden aarde wordt in dit gebied nog altijd bewaard. Het hele gebied is namelijk het Gouden Hart van Egypte, en draagt daarmee unieke coderingen en energieën, die ook opgeslagen liggen in deze kristallen.

Dat betekend dat de frequenties van deze (uiterlijk lang niet altijd mooie) kristallen, je helpen om naar de hogere frequenties van je eigen hart te komen, je eigen Gouden Hart en je daarvanuit veel dieper te kunnen afstemmen op, verbinden met en uitlijnen met de Nieuwe aarde Matrix, het ultieme Nu. Dat betekend dat deze kristallen je helpen uit te stijgen boven de beperkingen van het persoonlijk zelf, ego, innerlijk kind, littekens, beschadigingen en zielenpijnen en je telkens opnieuw een ‘glip’ laten zien en voelen van wie jij werkelijk Bent in je Gouden Jij, de Horus kracht zogezegd, of misschien beter verstaanbaar voor de meesten: je Ascensie en Essentie. Dit ter stimulans en bekrachtiging van jouw Pad van Bewustwording. Het werkt daarnaast bijzonder helend omdat ze werkelijk het Gouden Licht van de Zon ook zo sterk in zich dragen, en dus je eigen Lichtkracht immens versterkt wordt, maar tevens je aarding, die dieper en dieper verankert wordt.

Kortom: een Gouden Healer die niet voor niets in deze tijd gevonden is, waar slechts beperkte  aantallen kristallen van zijn die van werkelijk hoogwaardige energie kwaliteit zijn!

 

Deze kristallen zijn vrij zacht van aard, dragen mannelijke en vrouwelijke potentie in zich en stimuleren deze polariteiten in jou dus ook om dieper met elkaar te verbinden. Ze dragen zowel Solaire als aardse frequenties in zich en helpen je uitlijning dus zo krachtig, hoog en diep mogelijk te houden.

Ze zijn alleen verkrijgbaar in ruwe vorm . Ze hebben geen grote hardheid (zacht materiaal qua steensoort). Vaak is de buitenkant vrij ondoorzichtig en ruw, terwijl de binnenkant (meestal zichtbaar aan boven en onderkant) half tot helder transparant kan zijn, vaak met vele regenbogen.

Meestal in het champagne kleur en of wit/transparant.

 

Deze kristallen zijn daarnaast ook geactiveerd en geïnitieerd in het Heilige water van het Osirion waarmee ze nog vele malen krachtiger werkzaam zijn. En ook diep inwerken op herstel, healing en activatie van je eigen celbewustzijn, DNA en RNA.

 

© Willemien Timmer, januari 2012

 

Mail me voor het PDF bestand met beschikbare kristallen, info@praktijk-apofyliet.nl

Prijzen vanaf € 12,50!!!

 

 

Foto:

Artikel code: Ruwe paarse fluoriet 006

Prijs:  € 5,-                                 

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Natuurlijke groeivorm, ruwe paarse fluoriet, veelal met/op zeldzame witte fluoriet.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Paarse fluoriet bezit een kracht en frequentie apart. Het draagt een intens transformerende energie met zich mee, die met een ultieme zachtheid en liefdevolle zorg in je bewustzijn aan de slag gaat. Het werkt nauw samen met de Frequenties van de Violette Vlam, en dus ook met het Bewustzijn van St. Germain en Merlin.

Deze fluorietsoort brengt een zeer integere transformatie op gang waarbij je volledig wordt uitgelijnd en recht gezet in je eigen systemen en reeds her-innerde Lichtlichamen.

Het draagt een hoog frequentiegehalte aan openingen binnen je eigen Bewustzijn in je her-innerend vermogen van Kosmische Wijsheid en Waarheid. Het activeert opgeslagen Kennis in je Bewustzijn, en het lijnt al deze facetten van je Zijn met elkaar uit en verbind ze. Dualiteit, onbewustzijn, angst of onbalans wat deze uitlijning in de weg staat mag transformeren via de Violette Vuur frequenties. Lichtlichamen, dimensies van je Zijn of afgesloten lagen van je Zelf die je nog niet bewust bent, worden aangetrilt, opdat zij op de juiste Kosmische Timing binnen jouw groei zich verder kunnen openen in je Bewustzijn. Opdat de leerlessen, her-inneringen en groei die deze nog bevatten, hun pad kunnen gaan bewandelen in je leven.

De frequenties van de Purperen Straal helpen je steeds meer de velden van Creatie binnen je eigen Bewustzijn te verkennen, en leren je steeds meer werkelijk feeling te krijgen met manifesteren, scheppen en creëren vanuit je Hart en Hoogste Bewustzijn. Deze openen ook steeds Hogere Delen van je Zijn met daarin besloten gelegen Kennis en Wijsheid van de Ziel van eeuwen. Opdat je zelf je eigen Meesterschap op jouw Kosmische Timing volledig zult kunnen gaan belichamen. Op het Pad hier naartoe ondersteund deze fluoriet met krachtige doch liefdevolle healing, transformatie, her-innering en Magische Bewustwording.

© Willemien Timmer 2010 

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen4.htm

 

 

 

Kijk voor heel veel meer van deze en andere nieuwe Meesterkristallen HIER!!

(http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopmeesterkristallen.htm )

 

Voor het gehele assortiment nieuwe Meesterkristallen sieraden, kijk hier!!

(http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopcoachingcrystals.htm )

 

Voor therapeuten zijn er ook speciale sets van kristallen te vinden in Apofyliet’s  Ascension shop.

Kijk hier voor prachtige kortingen en aanbiedingen!

 

Heel veel meer healingtools, Meesterkristallen, Egyptian essences en nog veel meer vind je in de Apofyliet Ascension Shop!!

 

(Op de website is slechts een deel van de voorraad van kristallen zichtbaar momenteel!)

 

 

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!! En alle kristallen zijn stuk voor stuk persoonlijk uitgezocht op kwaliteit, energie, mogelijkheden en afgestemd op de Ascensie- en Bewustwordingsprocessen in deze tijd!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

 

 

 

 

Datum & tijd

Workshop

Categorie

Uitwisseling

 

 

 

 

 

Augustus 2012

 

 

 

 

 

 

Zat 18 aug

10.00-16.30 uur

Devine Love activations

 

Diepgaande harthealingen op multidimensionaal niveau om je eigen Zijn in alle facetten dieper te leren (h)erkennen, omarmen, helen, openen en kwaliteiten vanuit je Multidimensionale hart  zoals Universele Liefde (ver voorbij 3D liefde), Compassie, vergeving, oervertrouwen, zelf genezend vermogen, volledige gelijkwaardigheid, etc. weer te activeren. Noodzakelijk om dieper en dieper het pad van ascensie te gaan!

Diverse hartactivaties die je Multidimensionaal hart helpen dieper te verkennen en leven.

 

Nog een paar plaatsen vrij!

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zon 19 aug

10.00-16.30 uur

Twinray activations

 

energetische verbindingen met je tweelingstraal verkennen/activeren en kernwonden van je I Am verhelderen om dieper en dieper in het Heilig Huwelijk met je Devine Beloved/Counterpart te kunnen versmelten = volledige Ascensie van je I Am op 13D nivo.

 

Nog een paar plaatsen vrij!

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zon 26 aug

10.00-16.30 uur

(2-de) 8-8 portaal

Verdieping in activaties!

 

Nog een paar plaatsen vrij!

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

September 2012

 

 

 

 

 

 

1 en 2 sept 2012

Master Group 2012

 

Workshop 9 Timeline Healing vanuit het Ultieme NU

 

(groep is al vol!)

Opleiding

€ 200,- per persoon

 

 

 

 

5-14 sept 2012

Praktijk Apofyliet gesloten wegens Planetair activatie werk elders

9-9 portaal

Persoonlijke activatie reis Egypte

 

(the Devine 9 in preparation for alignment with the Galactic Heart at 9D)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsd 18 sept

10.00-16.30 uur

(2-de) 9-9 portaal!

Verdieping in activaties!

 

The Devine 9 in preparation for alignment with the Galactic Heart at 9D

 

Nog een paar plaatsen vrij!

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Vrijd. 21 sept 2012

Wijziging!

Rainbow Light 2012 Master Group

 

Workshop 11: De Indigo-Gouden Straal in verbinding met Sananda &  Nut

 

(groep is al vol!)

Opleiding

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

22 en 23 sept 2012

Wijziging!

 

Verdiepingsworkshops

Lichtwerkopleiding 7

 

(groep is al vol!)

Doorlopende opleiding en Creatiegroep

€ 200,- per persoon

 

 

 

 

Zat 29 en zon 30 sept

10.00-16.30 uur

The crystalline earth matrix

 

I.s.m. diverse meesterkristallen in/aan het kristallijne raster of grid van Moeder  Aarde werken voor diepgaande ankering van jouw zijn in het Kristallijne veld en dieper bestaansrecht creëren voor de nieuwe aarde matrix, d.w.z. diepere activaties binnen de collectieve bewustzijnsvelden en immense trillingsverhogingen helpen binnen brengen op en in de aarde t.b.v. planetaire Ascensieproces.

 

Nog een paar plaatsen vrij!

 

€ 222,- per persoon

incl. kristal wat meegenomen is in deze Creatie matrix energie van het weekend

 

 

 

 

 

Oktober 2012

 

 

 

 

 

 

6 en 7 okt 2012

Master Group 2012

 

Workshop 10 Activatie van je Lichtlichamen en Galactisch Erfgoed ( 5D t/m 8D)

 

(groep is al vol!)

Opleiding

€ 200,- per persoon

 

 

 

 

Woe 10 okt

10-10 Portaal

 

A shift and new beginning on our way to the 12-12-12/male and female balancing together in deeper levels

 

Nog een paar plaatsen vrij!

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zat 13 okt

Inhaaldag alle opleidingsgroepen

 

Voor hen die workshops gemist hebben. Deze inhaaldag wordt er een veld gecreëerd aan de hand van gemiste workshopthema’s van alle deelnemers en vanuit dat Nu moment zal de workshop invulling krijgen, afgestemd op dat moment, de energieën en thema’s  en de aanwezige groep.

 

Alleen voor opleidingsgroepen!

Alleen voor de opleidings-groepen

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zon 14 okt

Day of Creation

 

Een ontmoetingsdag om met elkaar tbv de Nieuwe Aarde diepere creaties en activaties van Eenheid, gelijkwaardigheid, Devine Love, Heelwording, ontwaken in de collectieve velden en Grote Geheel te creëren/binnen te brengen. Vanuit ieders Zijn en de Unieke sleutels die ieder in zich draagt te bundelen mag datgene voor het Grote Geheel aan bod komen, wat toegankelijk is op dat Nu-moment. i.s.m Al Wat Is.

 

Nog een paar plaatsen vrij!

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Vrijd 19 okt 2012

Rainbow Light 2012 Master Group

 

Workshop 12: De Zwart-Gouden Straal in verbinding met An-Ra & Anubis

(ook een 10-10 portaal!)

 

(groep is al vol!)

Opleiding

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

20 en 21 okt 2012

Verdiepingsworkshops

Lichtwerkopleiding 8

 

(groep is al vol!)

Doorlopende opleiding en Creatiegroep

€ 200,- per persoon

 

 

 

 

Dond. 25 okt

Golden Egypt

ism Nanco Immanuel

 

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

Nadere info volgt nog……

co-creatie proces is nog in volle gang!

 

 

 

 

Zat 27 okt

Inhaaldag alle opleidingsgroepen

 

Voor hen die workshops gemist hebben. Deze inhaaldag wordt er een veld gecreëerd aan de hand van gemiste workshopthema’s van alle deelnemers en vanuit dat Nu moment zal de workshop invulling krijgen, afgestemd op dat moment, de energieën en thema’s  en de aanwezige groep.

 

Alleen voor opleidingsgroepen!

Alleen voor de opleidings-groepen

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zon 28 okt

(2-de) 10-10 Portaal

Verdieping in activaties!

 

A shift and new beginning on our way to the 12-12-12/male and female balancing together in deeper levels

 

Nog een paar plaatsen vrij!

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Heel veel meer

Workshops vind je op de website!!!

 

 

 

 

 

 

 

Meer info vind je door

op de betreffende workshops te klikken, of mail:

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                                   Willemien Timmer

                                                    T. Harkeswei 25

                                                     8408 CG Lippenhuizen

 

                                                    www.apofyliet.nl

                                                    www.praktijk-apofyliet.nl

                                                    www.apofyliet-kristalshop.nl

                                                    www.kristallenschedels.nl

 

                                                   info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                   

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                                   Willemien Timmer

                                                    T. Harkeswei 25

                                                     8408 CG Lippenhuizen

 

                                                    www.apofyliet.nl

                                                    www.praktijk-apofyliet.nl

                                                    www.apofyliet-kristalshop.nl

                                                    www.kristallenschedels.nl

 

                                                   info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                   

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J