Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits  December 2008 

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

         *Wijzigingen & updates & Mededelingen

*Viering 5-jarig bestaan van Praktijk Apofyliet

*Egypte Lichtwerk Reis 2009 & voorbereidend werk 2008

*Voorproefje: enkele nieuwe workshops in 2009

*Nieuwe Kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

Lieve allemaal,

 

De laatste loodjes van het jaar wegen meestal het zwaarst, in afronding van het oude

jaar en ter voorbereiding op het nieuwe jaar.

Zeker dit jaar 2008, zijn er essentiële thema’s en processen opgerakeld en geactiveerd

in december, welke zich op velerlei wijzen uitten in 3D. vele oude ego-gezichten en

thematieken mochten aan het Licht komen en uitgespeeld worden op het toneel dat

‘dagelijks leven’ heet. Vele oude schaduwen, projecties, angsten en emotionele oude

patronen mochten aangeraakt worden opdat we het tot healing mochten brengen.

Dat dat soms pijn doet, confronterend is, grenzen aan geeft of vraagt om eerlijke

zelfreflectie om het vanuit je eigen Neutraliteit te kijken, zijn slechts enkele van de

Meesterschaps punten die we onder de knie mochten leren krijgen.

Lang niet altijd makkelijk, lang niet altijd leuk. Maar des te meer noodzakelijk om

werkelijk oude patronen en onbewuste delen in ons Zelf aan onderzoek te onderwerpen,

los te laten, te helen en bewust te worden.

Essentieel voor het nieuwe jaar om met een verse, frisse start meteen de 11-11 poort in

te stappen op 1 januari 2009. Een eerste krachtige stap en belangrijk Portaal in een

essentieel Meesterjaar waarin Transformatie op ultiem niveau en Meesterschap centraal

zullen staan.

Eind 2008 was slechts een voorproefje van de thematieken en aspecten die in 2009 aan

het Licht zullen mogen komen, gezuiverd mogen worden, opdat ons Bewustzijn zich in

vele nieuwe frequenties en dimensies mag gaan openbaren en bewegen, zodat we steeds

meer werkelijk gaan ervaren wie we Zijn en waarom we hier zijn.

We leven in unieke tijden, met unieke mogelijkheden. En dat is soms een uitdaging, maar

altijd bedoeld in het Licht van het werkelijk Her-inneren van wie wij Zijn!

 

Ik wens jullie een prachtige reis in deze unieke en bijzondere tijd!

In Kracht, Integriteit, Eerlijkheid, Eenheid en Verbondenheid!

En nu eerst wens ik je alle leesplezier weer met deze nieuwsflits!

 

 

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

 

 

*Wijzigingen & updates & Mededelingen

 

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de nieuwe

Multidimensionale Lichtwerk Opleiding die begin januari 2009 van start gaat.

Heb je belangstelling of voel je je geroepen om mee te doen?

Laat dan wat van je horen!

 

 

De nieuwe data van de Lichtwerk Reis naar Egypte zijn inmiddels bekend!

Zie verderop in deze Nieuwsflits.

Een rechtstreekse link naar meer informatie op de website, vind je hier!

Inschrijvingen stromen mondjesmaat binnen, maar wie nog mee wil…laat van je horen!

Des te eerder kunnen we boeken.

 

 

 

 

*Viering 5-jarig bestaan van Praktijk Apofyliet

 

Met 2009 (Een Meesterjaar van het getal 11) in het vooruitzicht, welke weer start met

een krachtige en bijzondere 1-1-11 Poort die enorme Transformaties zal gaan brengen,

luidt het een jaar van nog meer vernieuwing, verandering, groei, Bewustwording en

frequentieverhoging in.

In het kader van dit nieuwe jaar die van grootbelang zal zijn in ons Bewustwordings-

proces, en in de combinatie met het 5 jarig bestaan van Praktijk Apofyliet op

1 januari 2009, wil ik bij deze vast en vooraankondiging doen:

 

Op zondag 4 januari 2009 vind de viering van het 5-jarig bestaan

van Praktijk Apofyliet als officieel praktijk plaats. Onder het genot

van een hapje en drankje mogen er volop uitwisselingen plaatsvinden

in het kader van de Nieuwe Tijd, Bewustwordingsprocessen en ons

Pad van Groei op weg naar Ascensie.

Deze dag staat vooral in het kader van ont-moeting, uitwisseling, herkenning,

delen, Van hart tot hart, her-inneren, etc.

Maar we zullen ook doelgericht en bewust ervaringen, intenties en bewustwording

met elkaar mogen uitwisselen via een korte workshop:

 

Start van het nieuwe jaar: the shift to 2009: intenties voor het nieuwe jaar

 

Graag opgave van te voren i.v.m. beperkte ruimte!

De uitwisseling bedraagt € 33,- per persoon

Van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur

 

Het gaat vrij hard met de aanmeldingen, dus wil je ook dit Lichtfeestje met ons meevieren?

Laat het me weten!

 

 

Vanwege het 5-jarig bestaan van Praktijk Apofyliet op de bijzondere en zeer belangrijke

Poortdag van 1 januari 2009, gelden in de maand januari op alle kristallen in de

kristalshop 5% korting!

(Noot: Deze aanbieding geldt niet voor de kristallen schedels of overige producten!)

En er gelden meer aanbiedingen, zie onderaan deze nieuwsflits!

 

 

 

*Egypte Lichtwerk Reis 2009 & voorbereidend werk 2008

 

Egypte reis: nieuwe Lichtwerk Reis in de planning!

Data zijn bekend! Inschrijving kan gaan beginnen!

 

 

December 2009: voorbereidend werk in Egypte

 

Onverwacht werden we begin december 2008 weer door Spirit weer  ‘geroepen’ om voorbereidend

werk te verrichten in Egypte. Lichtwerk op Multidimensionaal niveau voor het Collectief Bewustzijn,

het Egyptisch Bewustzijn, Moeder Aarde en ons eigen Monadisch Licht.

Daar de tijdsenergieën zoveel nieuwe mogelijkheden en versnellingen aanbrengen in de energieën

op aarde en het Collectief, waren er nieuwe mogelijkheden om Poorten te openen, ter voorbereiding

op de belangrijke energie shift van 1 januari 2009.

Dit werd fysiek of in 3D ook weerspiegeld in het feit dat eindelijk maar toch per 1 december de

konvooien zijn afgeschaft en er nu dus veel meer reis-vrijheid is in grote delen van Egypte. Niet meer

vastzitten aan tijden van het politiekonvooi, nergens mogen stoppen, etc. Dat is eindelijk verleden tijd.

Nu kun je zelf je tijden en route indelen, plaatsen waar te gaan en hoe je dag in te vullen. Dat is

werkelijk een verbetering, niet alleen voor de ‘toerist’ maar ook voor de bevolking zelf. (Hele dorpen

en wegen werden voorheen afgezet op tijden dat het konvooi zou langskomen of aankomen, waardoor

de bevolking ook veel hinder en ergernis van de konvooien ondervond).

 

Naast activaties in diverse tempels en heilige Krachtplaatsen die voorheen nog niet bereikbaar of

(energetisch) toegankelijk waren, omdat de juiste Kosmische Timing en frequenties nog niet gereed

waren, daar mochten we nu ook ons Lichtwerk verrichten om nieuwe Portals te openen, nieuwe

verbindingen te leggen en een nieuwe doorstroom te creëren.

Niet alleen voor Egypte en de Heilige Plaatsen Zelf, ook voor het Collectief van de Egyptische bevolking,

en ook dat heeft weer invloed op het gehele Menselijk Collectief. Opdat daarmee nog meer oude

informatie vrij kan gaan komen en stromen en meer Zielsherinneringen weer bewust(er) kunnen worden.

 

Een van de belangrijkste activaties hierin was een kleine tempelkapel gewijd aan Hathor, in een

weinig bekende plaats in zuid-Egypte.. Deze kleine kapel die een serene rust en frequenties

uitademde bevind zich aan wat letterlijk de ‘mound of the desert’ wordt genoemd. Een doorgangs-

weg de woestijn in, vanuit de (in vroeger tijden)  bewoonde wereld, de leegte van de woestijn in.

Deze kapel was een laatste ‘toevluchtsoort’ om de Godinnen te vereren en te vragen om een

behouden reis en bescherming, alvorens men aan een lange barre tocht door de woestijn begon.

De Hathors, Nechbet en Isis frequenties van deze kapel boden een krachtige bescherming en

liefdevolle omarming voor hen die deze plaats bezocht.

En juist ook omdat deze plaats zo weinig bezocht wordt door toerisme, zijn vele van deze

bijzondere energieën ook behouden gebleven en zeer krachtig voelbaar.

 

Datzelfde gold voor andere bijzondere plaatsen die we op deze reis mochten bezoeken en activeren.

Een van deze ‘onbekende’ tempels zal ook mee genomen gaan worden in de nieuwe groepsreis in

2009, omdat de energieën zeer speciaal, sereen en tevens krachtig helend zijn. En deze tempel

inmiddels energetisch klaar en opnieuw geactiveerd is, overeenkomstig de nieuwe tijdsenergieën

en daardoor een feilloos aansluitende healing kan aanreiken.

Deze tempel, gewijd aan een van de oudste valkgoden (de voorloper van Horus) van het oude

Egypte, bezit specifieke coderingen om de eigen dualiteitstukken in een razend tempo te

verhelderen en transformeren. Uiteraard altijd in afstemming met je eigen Ziel en Zielenplan en

jouw unieke Kosmische Timing. Maar toch…in de stilte van deze tempel zie je werkelijk je eigen

spiegel onder ogen, omarmt door liefdevolle steun en wordt je krachtig geholpen de oude dualiteit

en schaduw in je eigen Bewustzijn te omarmen en los te laten. Vanuit hoog perspectief en een

Multidimensionaal weten en voelen. Werkelijke Bevrijding dus, maar op een heel zachte, intense

en serene, stille manier.

 

Deze reis kenmerkte zich ook met de leegte, stilte en sereniteit. Vele malen werden we naar

verlaten plaatsen en woestijn geleid, waar de stilte soms bijna pijn aan de (fysieke) oren deed en

een voorbij komende vlieg qua geluid al als herrie klinkt. De intensiteit van het prachtige

woestijnlandschap, de intense stilte en verlatenheid zijn een ultieme ervaring in het versmelten

met je Zijn, maar biedt ook bij uitstek gelegenheid tot heling van eenzaamheid, verdieping in jezelf,

dicht bij je Zelf komen of andere persoonlijke thema’s.

We wisten en voelden ons zoals altijd gedragen door de vele liefdevolle krachtige Begeleiding van

het Oude Land, die zo Thuis zijn en zo bekend. De vele Meesters, Neteru (Goden/Godinnen) en

Engelen waren doorlopend de leidraad en ondersteuning op onze reis.

Deze reis stond tevens in het teken van Joy en ook de frequenties van Vreugde, spontaniteit en

meestromen met dat wat zich aandient. Mede daardoor was het een heel ontspannen geheel met

onverwachte verassende wendingen en heel veel plezier. Ook deze aspecten zijn meer dan

noodzakelijk om alles goed tot integratie te kunnen brengen, 3D en hogere dimensies beter te

integreren met elkaar en het vanuit realistisch, luchtig en tegelijkertijd Multidimensionaal

perspectief te beleven.

Datzelfde zal ook gelden voor de aankomende groepsreis waarin we dit voorbereidend werk zullen

voortzetten, voor en met elkaar….

 

© Willemien Timmer december 2008

 

 

Algemeen over de Lichtwerk Activatie & Initiatie groeps Reis van 2009

Na vele incarnaties in het antieke Egypte te hebben vertoefd, en vele reizen in dit leven naar dit

Land van de Zon, is het dan eindelijk toch zo ver gekomen:

In februari/maart 2009 gaat de tweede groepsreis van Praktijk Apofyliet naar Luxor,

Egypte van start!

In het voorjaar van 2008 hebben we deze intense, transformatie en Lichtwerk Reis voor de eerste

keer georganiseerd, en we kunnen wel zeggen dat het een groot en vooral krachtig succes was!

Naast de Kracht van Eenheid binnen de groep, mocht ieder in het Hart aangeraakt worden op zijn/

haar manier. Prachtige groei heeft mogen plaats vinden bij iedere deelnemer, maar ook diepgaande

healing, initiatie en Bewustwording.

 

Ook deze tweede Lichtwerkreis zal in het kader staan van Multidimensionaal Bewustzijn/groeien,

bezieling, Lichtwerk en Transformatie zijn en zal zeker een grote waarde voor je eigen groei hebben.

Naast de vele bijzondere tempels en Heilige Plaatsen die we bezoeken, zal er volop

gelegenheid zijn voor integratie, verdieping, healing, her-innering en initiatie in je eigen Zijn. Naast

het brengen van een stukje healing of Lichtwerk, zullen we vooral veel healing en diverse initiaties

of activaties voor onszelf mogen ophalen en herinneringen van de Ziel weer bewust(er) mogen

worden, zodat eventueel aanwezige oude karmische stukken ook opgeschoond en geheeld kunnen

worden, waardoor je veel dieper in je eigen Zijn zal kunnen groeien. We werken vanuit

Multidimensionaal oogpunt, wat betekend dat we zoveel als mogelijk op alle niveaus van je Zijn uit

deze reis proberen te halen. Telkens opnieuw zullen afstemmen op wat wenselijk of noodzakelijk is

voor de groep en of individuele deelnemers en wat Spirit daarin ook aan mag reiken.

 

Bijzondere kenmerken van deze reis:

 

*Deze reis wordt niet een gejaagde reis zoals de reguliere tour leaders dat vaak wel doen. D.w.z.

dat lang niet alle bijzondere sites bezocht kunnen worden, omdat deze te veel (reis) tijd zullen

vergen. (Dit is überhaupt niet mogelijk in 1 week tijd).

We proberen zo ontspannen mogelijk een programma op te bouwen waarin healing,

Bewustwording, Her-innering, initiatie, Transformatie, verbinding, stilte en afstemming mogelijk is.

De vele sites die we bezoeken zullen op deze aspecten uitgezocht zijn, en vele van deze sites zijn

dan ook niet bekend bij het grote publiek of liggen niet in de route van reguliere tours (en zijn

daardoor erg rustig).

Andere sites zullen vrij zijn om op eigen gelegenheid te bezoeken op vrije momenten, naar eigen

keuze. Wij kunnen hier echter altijd in adviseren omdat we met vrijwel alle  plaatsen, waar dan ook

in Egypte, bekend zijn.

 

*Deze reis wordt ook niet een opeenstapeling van het opdoen van indrukken of het rennen van de

ene tempel naar de andere. We proberen dit gedoseerd en gevarieerd

aan te bieden, en de nadruk ligt op healing, her-innering en spirituele groei, maar ook op integratie,

vrije keuze en het volgen van je eigen gevoel/intuďtie.

Deze reis is dan ook duidelijk anders dan ‘gewone’ georganiseerde reizen, omdat je in deze reis kennis

maakt met zowel de oud Egyptische cultuur als de cultuur in het nu. We zullen dus niet in een ‘glazen

kooitje’ door het land reizen, zoals vele andere georganiseerde tours dat vaak doen. Weet echter dat

dat inhoud dat je niet alleen de mooie kanten van het land zal zien maar ook de dagelijkse realiteit

van het Egyptische volk en leven. Dat kan soms een ‘cultuur-shock’ opleveren.

We maken contact met de dagelijkse cultuur van Egypte en zullen dan ook veelvuldig hulp mogen

ontvangen van de lokale bevolking en enkele lokale vrienden van ons.

Denk aan taxi’s, paardentaxi, lokale veerboot, feluka (zeilboot) of motorbootjes, etc.

 

*De stilte-bezinnings momenten/workshops met de groep zijn bedoeld voor afstemming, healing,

bewustwording, diepgang, vragen, meer uitleg en persoonlijke processen. Omdat dit lang niet altijd

in de tempels zelf mogelijk zal zijn, vanwege de (soms vele) aanwezige toeristen.

Deze momenten zullen globaal ingedeeld zijn als volgt, maar kunnen variëren naar gelang de

behoefte, wensen, processen en energieën:

-delen van ervaringen

-channeling/meditatie in voorbereiding op de volgende te bezoeken plaats(en) of dat wat op dat

moment het meest aan de orde is.

-eventuele praktische zaken of achtergrond informatie over de te bezoeken plaats(en)

-eventueel mogelijkheden of afspraken voor de volgende dag

Op deze momenten wordt er ook gelegenheid en ruimte geboden om in te gaan op vragen,

ervaringen en praktische zaken als de planning en het programma.

 

*Er zal veel vrijheid zijn om je eigen gang te gaan bij bezoeken aan tempels of Heilige Plaatsen.

We zullen hierover als groep afspraken maken, wanneer we elkaar waar weer ontmoeten. In de

tempels zal het mogelijk zijn geheel je eigen gang te gaan, of

aan te sluiten bij ons of bij elkaar. Volg je intuďtie en gevoel, dat staat voorop! Wordt je ergens

naar toe getrokken om healing te ontvangen of juist te brengen? Volg dat gevoel.

In sommige tempels en plaatsen zullen we echt als groep samen iets kunnen doen. We volgen

de stroming en aanwijzingen van de Hogere Begeleiding hierin!

 

Lees hier nog veel meer informatie over deze prachtige, intense Lichtwerk Reis, en bekijk het

programma van te bezoeken sites!

 

Wil je met ons mee op deze krachtige en helende ‘life changing’ reis?

Mail me voor aanmeldingen, dan ontvang je het inschrijfformulier!!!

 

Nieuwe data voor deze reis:  27 februari t/m 6 maart 2009

Voorbereidingsdag: 21 februari 2009

Minimaal aantal deelnemers: 5 personen

Maximaal aantal deelnemers: 11 personen

Kijk hier voor alle informatie!

 

Kijk hier voor het verslag van de eerste Groepsreis in februari - maart 2008!!!

 

Kijk ook hier voor indrukken van onze eerdere reizen!!!

 

 

 

 

*Voorproefje: enkele nieuwe workshops in 2009

 

2009…gekenmerkt door geheel nieuwe energieën, frequenties en veranderingen, brengt

uiteraard ook geheel vernieuwde hoogfrequente workshops voort om zo up to date

mogelijk afgestemd te zijn, worden en of blijven op alle veranderingen en energieën die

op aarde werkzaam zijn.

Dat betekend met de vele nieuwe Poortopeningen ook vernieuwde en verdiepende

connecties in je Zelf en het Universum ontdekken, die werkzaam zijn in je en om je heen

en nieuwe mogelijkheden creëren op ons Pad van Ascensie.

 

Enkele van deze nieuwe workshops afgestemd op de frequenties van het nieuwe jaar,

vind je hier onder:

 

 

New Rainbow Lightcodes                        NIEUW!

Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal Bewustzijn via het werken

met de frequenties van de Regenboog voor intense healing op Multidimensionaal niveau!

 

Werken met de frequenties van de Nieuwe Regenboog voor intense healing op

Multidimensionaal niveau! Afgestemd op de frequenties die momenteel op aarde, in de

Galaxy en het Universum werkzaam zijn m.b.t. de Nieuwe Gouden Tijd!

In deze nieuwe tijdsperiode zijn het verhoogde frequenties en nieuwe Regenboog

kleuren die zichtbaar en voelbaar worden in het spectrum, welke unieke en nieuwe

mogelijkheden in zich dragen om ons pad van Bewustwording te versterken,

versnellen en ondersteunen.

Het werken met de New Rainbow Lightcodes leert je steeds dieper je Oorspronkelijk

Zelf en je Ware Bedoeling kennen en is dus naast krachtige healing ook zeer zeker

een prachtige bekrachtiger van jouw unieke Evolutiespiraal.

 

Datum: 31 januari 2009, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf:  € 111,-

 

 

 

Multidimensional Connections with Ascended masters & Angels      NIEUW!

Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal Bewustzijn mbv

Meesters & Engelen.

 

Verkenning van Meester Bewustzijnsvelden, en jouw connecties/verbindingen met hen.

Je persoonlijke en ziele gidsen ontmoeten, leren kennen en een samenwerkimg aangaan .

Contracten/afspraken/pacts met Meesters en Engelen vanuit hogere dimensies

onderzoeken en verkennen en ervaren of deze nog passend zijn bij jouw Blauwdruk,

Zielewensen, Zielenpad.

Nieuwe connecties aan gaan vanuit verhoogd Bewustzijn omtrent ZielenPad  en

Blauwdruk.

En nog heel veel meer….van wat de Ascended Masters en alle andere Lichthulp op

dat moment aan te reiken hebben!

 

Datum: 1 februari 2009, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf:  € 111,-

 

 

 

Multidimensional Connections in your Galactic Consiousness      NIEUW!

Galactisch Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal Bewustzijn mbv

Ascended Masters, Starnations, Kristallen schedels, Engelen, kristallen, etc.

 

Galactische healingen op hogere Bewustzijnslagen. Healing van karmische connecties

vanuit Sterren Bewustzijn, verbindingen met Starnations/Sterrenvolkeren,

verbindingen met Galactische Wezens, contracten/manipulatie/aansturing/

onderdrukking van Bewustzijn vanuit oude afspraken en dienen deze je Blauwdruk

en groeipad nog steeds?

Wat stagneert je groei op hogere Wezenslagen en frequenties?

Verkenning eigen Bewustzijn in hogere dimensies van je Zijn en Multidimensionale

connecties daarin.

 

Zeer intense workshop die vele nieuwe inzichten zal openbaren in je eigen Bewustzijn

over wie jij Bent vanuit Galactisch Oogpunt.

 

Samenwerking met Ascended Masters, Engelen, Universele logos, Starnations,

kristallen schedels, Moeder Aarde, kristallen, Galactische en Kosmische Stralen en wat

maar nodig of wenselijk is of zich aandient!

 

Datum: 4 & 5 april 2009, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf:  € 222,-

 

 

 

Meer nieuwe workshops volgen en of zijn al terug te vinden in de activiteitenagenda!

 

 

 

 

 

*Heel veel nieuwe kristallen & aanbiedingen in de kristalshop

 

Er zijn nog een flink aantal kleinere Kristallen Schedels die nog een nieuw Thuis zoeken.

Een hele familie kleinere schedels is pas gearriveerd.

Van hen zijn er nog een aantal hier die een nieuwe caretaker zoeken!

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

Vanwege het 5-jarig bestaan van Praktijk Apofyliet op de bijzondere en zeer belangrijke

Poortdag van 1 januari 2009, gelden in de maand januari 2009 op alle kristallen in de kristalshop 5% korting!

(Noot: Deze aanbieding geldt niet voor de kristallen schedels of overige producten!)

 

In januari 2009 geldt tevens als extra Feestaanbieding:

Bij bestelling van minimaal € 75,- ontvang je een gratis cadeau ter waarde van

 € 18,50

Zolang de voorraad strekt!

 

Hier onder vind je slechts een fractie van het gehele nieuwe assortiment!

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor het gehele assortiment!

 

Nieuw in het assortiment aangevuld zijn bijvoorbeeld:

*Spiegel apofyliet * Lemon kwarts *Prasioliet * Smaragd * saffier * Sodaliet punten

*vele bijzondere fluoriet * vele nieuwe armbanden en hangers * Ruwe Tanzaniet

·         Aquamarijn * Witte topaas * Morganiet * Fairy Healingsticks * Verschillende calciet

·         soorten*  Chalco pyriet * verschillende soorten mini puntjes * en nog heel veel meer….

 

 

Nieuw assortiment: Klik op de foto’s voor een rechtstreekse link!

 

 Armband roze Andes opaal  € 13,50 Zolang de voorraad strekt!   

 

 Armband Toermalijn mix € 12,50 Zolang de voorraad strekt!

 

 Armband Charoiet € 12,50  Zolang de voorraad strekt!

 

Armband Carneool € 8,50 Zolang de voorraad strekt!

 

Chakra Balancers, 2 stuks leverbaar! Verschillende prijzen!

 

 Lapis Lazuli icosaëder hanger, aanbieding € 22,-

Zolang de voorraad strekt!

 

 Prasioliet hangers, diverse maten en prijzen. Zolang de voorraad strekt!

 

 Diverse Engelen hangers, € 15,-, verschillende kristal soorten!

 

Foto:  Uniek!

Artikel code: Lavendel fluoriet 001

Prijs: € 17,50                

Afmetingen: knuffelsteen formaat

Kenmerken: Violet/lavendelkleurige fluoriet. Prachtige en zeer unieke kleur!! Niet geverfd!

Korte reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de Nieuwe Energie:

Lavendel kleurige Fluoriet bezit een kracht en frequentie apart. Het draagt een intens transformerende

energie met zich mee, die met een ultieme zachtheid en liefdevolle zorg in je bewustzijn aan de slag

gaat. Het werkt nauw samen met de Frequenties van de Violette Vlam, en dus ook met het Bewustzijn

van St. Germain en Merlin.

Deze fluorietsoort brengt een zeer integere transformatie op gang waarbij je volledig wordt uitgelijnd

en recht gezet in je eigen systemen en reeds her-innerde Lichtlichamen. Het lijnt al deze facetten

van je Zijn met elkaar uit en verbind ze. Dualiteit, onbewustzijn, angst of onbalans wat deze uitlijning

in de weg staat mag transformeren via de Violette Vuur frequenties. Lichtlichamen, dimensies van je

Zijn of afgesloten lagen van je Zelf die je nog niet bewust bent, worden aangetrilt, opdat zij op de

juiste Kosmische Timing binnen jouw groei zich verder kunnen openen in je Bewustzijn. Opdat de

leerlessen, her-inneringen en groei die deze nog bevatten, hun pad kunnen gaan bewandelen in je

leven.

De frequenties van de Lavendelkleurige Straal en het Merlin Bewustzijn helpen je steeds meer de

velden van Creatie binnen je eigen Bewustzijn te verkennen, en leren je steeds meer werkelijk

feeling te krijgen met manifesteren, scheppen en creëren vanuit je Hart en Hoogste Bewustzijn.

Opdat je zelf je eigen Meesterschap op jouw Kosmische Timing volledig zult kunnen gaan belichamen.

Op het Pad hier naartoe ondersteund de lavendel fluoriet meet krachtige doch liefdevolle healing,

transformatie en Magische Bewustwording.

© Willemien Timmer 2008

 

Foto:  Uniek!

Artikel code: Lemurisch Iris kristal groot 001

Prijs: Super aanbieding: € 15,50            

Afmetingen: knuffelsteen formaat

Kenmerken: Zeer transparante kwarts met inwendige breuken in een netwerk als een spinnenweb.

Veel inwendige regenboogjes.

Korte algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de Nieuwe Energie:

Dit geheel nieuwe tijds kristal draagt een enorme Lichtkracht, die zich kenmerkt door helderheid,

kracht, Licht, vertrouwen en hoop, is als een Lichtbaken in tijden van verandering. Het kristal draagt

directe connecties naar de Krachten van de Regenboog, de 12 Goddelijke- en 12 Galactische Stralen

en de Elohim. Deze kwaliteiten, frequenties en krachten ondersteunen je in je groei en maken je

steeds bewuster van je werkelijke Zijn. In Lemurische tijden werden deze kristallen gebruikt door

de ‘Zieners van het Hart’  om in Zuiverheid telkens opnieuw af te stemmen wat noodzakelijk is qua

Creatie in het Zelf en op aarde, en daarom ook dragen ze de naam Iris kristal. Het centreert en

brengt tot de Ware Zuivere Kern.

Het kristal helpt je op een zeer zachte, vriendelijke en liefdevolle wijze steeds meer in je Zelf naar

binnen te kijken. In eerlijkheid, oprechtheid en acceptatie, om tot opheldering te komen wat er

werkelijk leeft in je, wat nog gezuiverd, opgehelderd of bewust gemaakt dient te worden.

Dit kristal verschaft dan ook inzichten in je Zelf, maar reikt daarmee ook gelijk healing, vertrouwen,

bewustwording en moed aan.

Het helpt je om steeds meer met de ogen van je Hart, in mededogen, neutraliteit vanuit

Onvoorwaardelijke Liefde en overkoepelende Helderheid je eigen Zijn onder de loep te nemen. Waar

kun je nog in groeien? Wat dient nog geschoond te worden? Welke leerlessen laat ik links liggen?

Waar ligt mijn essentie en Kern? Ben ik werkelijk mijn Zielen Plan aan het leven, neerzetten en

uitdragen? Allemaal vragen, en nog veel meer, die in eerlijkheid aanschouwt mogen worden in het

Licht van Lemurisch Iris Kristal.

© Willemien Timmer 2008

 

Vanwege het 5-jarig bestaan van Praktijk Apofyliet op de bijzondere en zeer belangrijke

Poortdag van 1 januari 2009, gelden in de maand januari 2009 op alle kristallen in de kristalshop 5% korting!

(Noot: Deze aanbieding geldt niet voor de kristallen schedels of overige producten!)

 

In januari 2009 geldt tevens als extra Feestaanbieding:

Bij bestelling van minimaal € 75,- ontvang je een gratis cadeau ter waarde van € 18,50

Zolang de voorraad strekt!

 

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien

nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd,

geopend en geactiveerd!!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden

samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en

activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn

eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijns-

velden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken,

zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig,

wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer

wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

 

 

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 Datum:

Workshop / activiteit: 

 Uitwisseling:

 

 

 Januari 2009

 

 

 

 

zat. 4 jan.'09
10.00-15.00 uur

       Viering: 5-jarig bestaan van

Praktijk Apofyliet!

Met een hapje en een drankje!

Met korte workshop:
Start van het nieuwe jaar:
the shift to 2009:
intenties voor het nieuwe jaar

Nog 2 plaatsen vrij!

€ 33,-
per persoon

 

 

 

Zat. 11 en
zond. 12 jan. '09
10.00-16.30 uur

Start Lichtwerk Opleiding
workshop 1.1 & 1.2

1.1 Basis Ascensie Lichtwerk
1.2 Bewustwording & healing van Innerlijk
kind, Persoonlijk Zelf en Hoger Zelf

 

Nog 2 plaatsen vrij!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

Zat. 31 jan. '09
10.00-16.30 uur

NIEUW!!!
New Rainbow Lightcodes

Multidimensionaal Lichtwerk!

Healing & transformatie werk, activaties
in je Multidimensionaal Bewustzijn
via het werken met de frequenties
van de Regenboog voor
intense healing op Multidimensionaal
niveau!

Nog 2 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

 

 

 

 

 Februari 2009

 

 

 

 

Zond. 1 feb. '09
10.00-16.30 uur

NIEUW!!!
Multidimensional Connections with

Ascended masters & Angels

Multidimensionaal Lichtwerk!

Healing & transformatie werk, activaties
in je Multidimensionaal Bewustzijn
via het werken met de Lichtmeesters & Engelen

Nog 4 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

Zat. 7 en
zond. 8 feb. '09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 1.3
Aura en chakra’s verkennen, openen en zuiveren

 

 Nog 2 plaatsen vrij!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

Zat. 14 en
zond. 15 feb. '09
10.00-16.30 uur

Egyptian Healing Light ©
Workshop 1 & 2


1. Sounds of Light Healing
2. Key of Life (Ankh) Healing

Multidimensionaal Lichtwerk!

Nog 4 plaatsen vrij!

€222,-
per persoon
of € 111,-
voor 1 dag

 

 

 

zat. 21 feb.'09
10.00-16.30 uur

Voorbereidingsdag
Lichtwerk Transformatie Reis Egypte

In Egyptische sfeer!
Met praktische tips en aanwijzingen,
voorbereidend healingwerk, afstemming
op wat de reis voor jou gaat
betekenen, etc.

Nog 3 plaatsen vrij!

€ 77,-
per persoon

 

 

 

Zond. 22 feb.'09
10.00-16.30 uur

Multidimensional Connections
with Crystal Skulls

Multidimensionaal Lichtwerk!

Healing & transformatie werk, activaties in
je Multidimensionaal Bewustzijn m.b.v.
Kristallen Schedels

Nog 4 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

27 feb. t/m
6 maart. '09

Lichtwerk Transformatie Reis Egypte

Multidimensionaal Healing- & Lichtwerk
voor je Zelf en het Egyptisch Bewustzijn

Nog 3 plaatsen vrij!

Kijk hier voor
meer informatie!

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J