Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits eind april 2010

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

*Praktijk mededelingen & website updates

*In the spotlight: Meesterkristallen: Lithium kwarts

*In the spotlight: Meesterkristallen: Elestial kristal

*Nieuwe Ascensie Activatie workshops in 2010

*Speciale mei-aanbiedingen in de Ascension Shop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Lieve allemaal,

 

 

Ik wens je weer veel leesplezier toe met deze nieuwsflits en hopelijk tot ziens!

 

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Praktijk mededelingen & website updates

 

*Recentelijk heb ik gelukkig weer even wat tijd gevonden om enkele pagina’s van de website te updaten. Enkele wijzigingen zijn:

 

*Vele nieuwe Meesterkristallen zijn in de Ascension Shop geplaatst, enkele daarvan vind je ook verderop in de nieuwsbrief.

 

*Verder zijn er weer een aantal kristallen schedels op weg naar hier. Deze zal ik ergens in de komende weken hier mogen verwelkomen. Het zijn weer wat kleinere schedels van heel bijzondere kristalsoorten.

 

*Opnieuw een aantal nieuwe Ascensie Workshops ook staan in de planning, verderop in deze nieuwsflits ook daar meer over, en uiteraard op de site nog meer informatie (in de Activiteitenagenda).

 

*Gedurende de maand mei gelden een aantal extra aanbiedingen op bijzondere Nieuwetijdskristallen, ook deze vind je verderop in deze nieuwsbrief. Kortingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, en gedurende de hele maand mei 2010.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*In the Spotlight: Lithium kwarts kristallen

 

                  

Deze kristallen bezitten erg bijzondere kwaliteiten en zijn dan ook echte nieuwetijdskristallen, alhoewel zij veelal niet helder transparant en doorschijnend zijn (is ook geen vereiste voor een nieuwetijdskristal overigens). Deze kristallen combineren de kracht van bergkristal met een mineraal vorm van lithium, welke een bijzondere, krachtige en  uitermate specifieke werking geeft aan dit kristal. Het kristal brengt middels de frequenties van de bergkristal krachtige zuivering en doorstroom in je energie en Bewustzijn en via het lithium mineraal werkt dat met name zeer krachtig door op immense velden van Bewustzijn in je hart. Vele  vele lagen van Bewustzijn in het hart zijn nog afgesloten waardoor we wel de term ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ kennen, maar veelal nog niet daadwerkelijk kunnen voelen, ervaren en laat staan dagelijks leven. De kracht van deze lithium kwarts is er op gericht om je stap voor stap verder in te wijden in je eigen Hoger hart Bewustzijn, en zal liefdevol, zacht, doch krachtig steeds diepere lagen van jouw Hart Bewustzijn gaan blootleggen. Dit om te helen wat er te helen valt, bewust te maken wat bewust wenst te worden en die Kennis, informatie, coderingen, Wijsheid en ervaringen wakker te kussen die ertoe bij kunnen dragen om steeds meer weer werkelijk de Onvoorwaardelijke Liefde te kunnen ervaren, beleven, dragen, uit te dragen en doorlopend te Zijn.

Dit kristal brengt je gegarandeerd een diepe reis van ontdekking in je Zelf en jouw velden van Hart Bewustzijn en zal je hoe dan ook ten alle tijden tijdens deze reis liefdevol en zacht ondersteunen en begeleiden. Een ‘life changing’ kristal van immense impact!

De extra krachten van de frequenties van de laserwand vorm brengen diepgaande begeleiding en verbinding met de Hathors op gang, welke de Meesters zijn van Healing, klank en kleur. Zij ondersteunen je processen diepgaand, liefdevol en krachtig, en begeleiden je door de vele Poorten van je Hart om werkelijk te her-inneren! Soundhealing met deze kristallen versterkt en versnelt dit healing/her-inneringsproces vele vele malen!

De kracht van de dubbeleindervorm brengt daarnaast een prachtige krachtige uitlijning in je Wezen voort die je ondersteunt tijdens deze processen. Het helpt je telkens opnieuw krachtig in balans te blijven en in een harmonieuze verbinding met Hemelen en aarde!

© Willemien Timmer 2010

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*In the Spotlight: Elestial kristallen

 

 

De specifieke kracht van Elestial kristal is groot en uitgebreid. Hoewel de fysieke kristallen niet altijd een heel hoge transparantie dragen, draagt de energie van Elestial deze wel. Heel hoge frequentiestromen (energie) stromen vanuit dit kristal en helpen heel oude stagnaties, belemmeringen, karmische knelpunten, oude schaduw, pijn en dualiteit naar de voorgrond te halen om te belichten en te kunnen transformeren. Elestial kristal doet dat met gratie en op een zachte manier hoewel de energie erg hoog is en de effecten zeer krachtig helend en transformerend. Veelal werkt de energie van Elestial laagsgewijs door alle oeroude lagen van pijn heen, rechtstreeks naar de kern of oorzaak van een probleem. Ongeacht of deze oorzaak zit in een aardse incarnatie, een galactische of verder terug in de oorsprong. De aard van Elestial is om steeds dieper te graven naar de werkelijke wortels van pijn of dualiteit, om deze aan het Licht te brengen, ongeacht waar die wortels liggen.

Vele van deze kristallen dragen ook oerzand of klei nog in hun fysieke kristalwezen en juist deze energie geeft een prachtig krachtig aardend effect, maar ondersteund ook bij de integratie en helpt je letterlijk je oeroude wortels (na het helen van de pijn of schaduw) weer vast zetten in oeroude ‘grond’. Dat geeft niet alleen enorme verdieping van wie je Bent, bevrijding van het oude en dus ruimte van het nieuwe, het betekend ook dat je weer steeds meer uit je eigen Zielen Akasha zult kunnen putten. Want alles wat gestagneerd was door de geheelde oeroude wortels, komt weer in beweging en druppelt gaandeweg je Bewustzijn weer binnen. Dat betekend een stroomversnelling van vernieuwing, her-innering aan Kennis en Wijsheden van eeuwen en eeuwen van je Ziel en een dieper gaande hereniging met jouw Zelf.

Daarnaast dragen deze kristallen een enorme hoeveelheid Kennis en informatie in zich vanuit de ontstaansperiode van Moeder Aarde en de eerste hoogfrequente Scheppingen op aarde (o.a. de Lemurische tijd). Het zijn dus zogenaamde Memory Crystals die heel oude trillingen nog altijd vasthouden, uitstralen en doorgeven, voor hen die hun via Bewustzijn kan verstaan. Daarin traint dit kristal je dus ook door je eigen stagnaties van eeuwen op te schonen en je Bewustzijn verder en verder te verruimen, openen en activeren. Opdat je gaandeweg weer steeds meer werkelijk gaat her-inneren en werkelijk voelen hoe je een Mede Schepper bent, ook van je eigen Leven. De sleutels tot deze innerlijke herinneringen draagt dit kristal je aan en op deze wijze zul je ook steeds meer via de Memories van het kristal her-inneren.

Deze kristallen dragen heel veel Scheppingsinformatie in zich en sluiten daarbij feilloos aan bij de frequenties van deze Nieuwe Tijd.

© Willemien Timmer, april 2010

 

 

Voor alle nieuwe hoogfrequente kristallen en producten van de Ascension Shop, kijk hier:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/kristshop.htm

 

Voor bestellingen kun je me mailen op: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Voorproefje: enkele nieuwe Ascensie workshops in 2010

 

2010…gekenmerkt door weer geheel nieuwe energieën, frequenties en veranderingen, brengt uiteraard ook geheel vernieuwde hoogfrequente workshops voort om zo up to date mogelijk afgestemd te zijn, worden en of blijven op alle veranderingen en energieën die op aarde werkzaam zijn.

Dat betekend met de vele nieuwe Poortopeningen ook vernieuwde en verdiepende connecties in je Zelf en het Universum ontdekken, die werkzaam zijn in je en om je heen en nieuwe mogelijkheden creëren op ons Pad van Ascensie.

 

Enkele van deze nieuwe workshops afgestemd op de frequenties van dit jaar en voornamelijk deze tijdsperiode, vind je hier onder:

 

Wil je up to date mee gaan in de hoogst mogelijk haalbare groei

die op dit moment op Aarde mogelijk is?

 

Dan zijn dit de workshops voor je die je daarin op menselijk,

energetisch, Galactisch en Kosmisch niveau ondersteunen

in je persoonlijke Bewustwordings proces!

 

 

 

Ascensie Activatie & initiatie Workshop:                                         NIEUW!

 

Verken jouw Team van Licht

 

Specifiek thema deze dag:

Iedere Ziel die met een nadrukkelijke Missie in deze tijden op aarde leeft, leert en groeit heeft een Team van Lichtwezens om zich heen waarmee samengewerkt kan en mag worden. Veelal zijn zij voor specifieke Missies en Bedoelingen aanwezig, en veelal komen zijn uit alle 'windstreken'(dimensies, sferen, etc.). Denk bijvoorbeeld aan Ascended Masters, Engelen, maar ook Elfen, deva's, afgezanten van diverse sterren, dimensies, en noem maar op.

Deze workshop reikt je een kennismaking aan met enkele zo niet meerdere van jouw Persoonlijke leden van jouw Team van Licht. Opdat je je van hen Bewuster wordt, maar ook steeds dieper met hen leert samenwerken op een harmonieus en volkomen gelijkwaardig niveau, vanuit je eigen Meesterschap. Dit omwille van je eigen groei en bewustwording, het uitvoeren van jouw Missie hier op aarde, maar uiteraard ook omwille van de verdere groei van deze Lichtwezens zelf.

Waarom koos je ervoor met elkaar samen te werken? Een team te vormen? Welke Missie ligt hieraan ten grondslag? Welke specifieke (Licht)kwaliteiten bezit jij en

welke je Team? En hoe kun je dat combineren/ samen inzetten?

Allemaal sleuteltjes die meer en meer verhelderd mogen worden en veel hernieuwd inzicht, visie en Bestemming zullen vinden.

Het werken vanuit totale gelijkwaardigheid staat voorop om op diepgaand niveau met je Mede-Meesters te kunnen en mogen samenwerken!

Ook al ken je een of meerdere leden van jouw Team van Licht al, dan nog kan deze workshop aanvullend, aanreikend, inzichtgevend zijn en nieuwe Teamleden of bewustzijnslagen verhelderen!

 

Multidimensionaal Lichtwerk voor, door en met elkaar!

 

 

Datum: zaterdag 1 mei 2010, van 10.00 tot 17.00 uur

En:  Zondag 27 juni 2010 van 10.00 tot 17.00 uur

Uitwisseling: € 111,- per persoon incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

                   -----------------------------------------------------

 

 

Ascensie Activatie & initiatie Workshop:                                          NIEUW!

 

Kristallen Schedel Cirkel

 

Specifiek thema deze dag:

Ontmoetingsdag voor uitwisseling met elkaar en voor de kristallen schedels onderling.

Activatie cirkel van kristallen schedels voor aansluiting en afstemming op de nieuwe

frequenties en coderingen (voorbij het oude duale Atlantische Grid) van deze tijd,

zodat jouw schedel(s) jou zo goed en passend als mogelijk kunnen begeleiden in alle

processen en trillingsverhogingen van deze tijd.

Je kristallen schedel(s) ontvangen hierbij dus een initiatie in de nieuwe frequenties en

gaan daardoor nog concreter, gerichter, effectiever, krachtiger met jouw Bewustzijn samenwerken.

Tevens kan hun eigen Bewustzijn hierdoor ook meer tot ontplooiing komen en in het volledige potentieel belichaamd worden!

Daarnaast zul je zien dat de uitwisselingen die tussen de schedels onderling ontstaan ook boeiend, fascinerend, vreugdevol en zeer waardevol voor jouw groei en die van je schedel(s) zullen zijn.

 

Multidimensionaal Lichtwerk voor, door en met elkaar!

 

 

Datum: zaterdag 29 mei 2010 van 10.00 tot 17.00 uur

Uitwisseling: € 99,99 per persoon incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

-----------------------------------------------------

 

 

Ascensie Activatie & initiatie Workshop:

Starconnections: Galactic Healing

 

Specifiek thema deze dag:

Bewust(er) worden van je eigen Galactische ‘wortels’/ incarnaties / verbindingen met sterren, planeten en andere dimensiesferen.

Welke effecten hebben deze frequenties, Soul Memories, eventuele karmische belasting op jouw Bewustzijn, groei en Ascensie Pad in het hier en nu?

Healing op diepe lagen van je Zelf, opgetrokken tot en met je eigen karmische Galactische frequenties. Diepgaande galactische healing en dus bewustwording van je eigen hogere dimensies, herkomst, wortels, oorsprong van vele stagnaties en blokkades in het nu en je Lichtlichamen waarmee enorm veel Lichtpotentieel, her-inneren en Soul Memories (ook omtrent je Taken en Missies) verhelderd worden, wakker kunnen worden, her-innert en weer geactiveerd kunnen worden en weer ingezet kunnen worden in het hier en nu, ten behoeve van je groei, processen en Bewustwording.

 

 

Datum: zondag 2 mei 2010 van 10.00 tot 17.00 uur

Uitwisseling: € 111,- per persoon incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

                            -----------------------------------------------------

 

Meer nieuwe workshops in 2010 zijn o.a.:

 

*Werken met Meesterkristallen (Crystal Light Teachings ©)

*Connecties met en samenwerken met Natuurwezens & Moeder Aarde

*The Cosmic Rays of Light, Initiations by Ra

* The Books of Knowledge, Initiations by Thoth

*Power of the Goddess, Initiations by Isis, Nephthys, Ma’at, Sechmet & Nechbet

*Pillar of Light matrix Activation

*Zomer Zonnewende viering met groot kristallen krachtwiel & Aardehealing

 

 

Meer nieuwe workshops en inhoud van de workshops zijn al terug te vinden in de activiteitenagenda!        

Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*Kristallen schedels

 

Er zijn nog een aantal kleinere en een paar grotere Kristallen Schedels die nog een nieuw Thuis zoeken.

Tevens zijn er weer een aantal kleinere heel bijzondere schedels onderweg naar hier, deze zullen ergens in de komende weken arriveren!

Ook zijn er nog een aantal mini kristallen schedels hangers! (met korting!!!)

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*Mega mei-aanbiedingen in de Ascension shop:

 

Foto:

Artikel code: Ascended Master Coaching Crystal Arkansas dubbeleinder

Prijs: Nu super stunt mei 2010 aanbieding:  € 11,11      

Afmetingen: gemiddeld ongeveer 2 cm lang

Kenmerken: kleine dubbeleinder van Arkansas kristal in zilveren zetting.

Bijzonder:Zeer krachtige hanger, opgeladen met energieën van diverse Ascended

Masters voor rechtstreekse, krachtige ondersteuning in je Ascensie processen.

Zeer krachtig healingtool en ondersteuning in je eigen Bewustzijnsgroei!

Verbonden Krachtvelden/Bewustzijnsvelden aan deze hanger:

Diverse Meesters vanuit de Grote Witte Broeder- en Zusterschappen,

Serapis Bey en Metatron.

Korte algemene reading op de energie van dit kristal, afgestemd op de

 frequenties van de Nieuwe Tijd:

Arkansas (berg)kristal is een zeer krachtig kristal met een heel hoge

Lichtfrequentie. De Kracht van Arkansas draagt het Oorspronkelijke Kristallijne

 licht in zich, welke deze kristallen nog altijd vasthouden vanuit het begin van

de Schepping. Zij stralen dit in een krachtig Wit en Regenboog kleurige frequentie

uit, en dit brengt een enorme Transformerende Kracht met zich mee.

In dit Licht van Transformatie kunnen Hogere connecties met Zieledelen van je

Zelf hersteld, her-innert en weer ‘opgehaald’ worden. Dat betekend dat Arkansas

 kristal je je eigen Lichtcoderingen van je Oorsprong, je originele codes, weer

helpt te doen ontwaken en aantrekken. Dit werkt zowel transformerend, helend

als enorm Bewustzijnsverruimend. Je Monadisch Licht komt hiermee dichter

binnen handbereik in het hier en nu en je wordt in je volledige Potentie uitgelijnd.

Des te meer je systemen dit kunnen dragen en in dit is gerelateerd aan in

hoeverre jij dit kunt verankeren (waarvoor een zeer krachtige aarding vereist is),

des te meer wordt je Hoger Bewustzijn en Multidimensionaal Bewustzijn geopend.

Dat betekend dat je Ware Potentieel zich weer (gaandeweg) aan je Bewuste hier

en nu zal mogen gaan openbaren, kwaliteiten van je eigen Zijn weer wakker

gekust worden en zich kunnen manifesteren in het hier en nu en jouw Licht en Zijn

zich kunnen manifesteren in diepe verbinding met je Aardse Zelf. Hiervoor ook is

uiteraard een zeer diepe connectie met Moeder Aarde en je eigen Aarde Bewustzijn

een must, opdat de Kracht van Arkansas kristal je anders makkelijk uit je aarding/

realiteit trekt, opdat de energie ervan zo sterk en hoog qua trilling is. Een goede

 aarding en verankering in de aarde-energie is dus zeer essentieel wanneer je

werkt met dit kristal.

Arkansas kristal draagt naast het Oorspronkelijke Kristallijne Licht, ook

verbindingen met grote Meester Bewustzijnsvelden, zoals de Scheppende Krachten

van de Elohim, de hoge transformerende frequenties van Metatron, de zuiverende

frequenties van Serapis Bey. Maar daarnaast is Arkansas kristal ook volledig

uitgelijnd en afgestemd op de tonen van het Kernkristal in Moeder Aarde en het

Kernkristal van Alcyone, waarmee een zeer hoogfrequentie, zuivere en

bewustzijnsverruimende uitlijning wordt neergezet, die wanneer je werkt met dit

kristal, ook in jouw systemen en Multidimensionale Zijn wordt neergezet.

Daarnaast stralen ook de frequenties van de Regenboog Stralen door dit kristal

heen om heel gedoseerd en passend healing in verschillende kleur/frequentietonen

te kunnen aanreiken, passend bij je groei, jouw Bewustzijn, energie en processen.

Arkansas kristal versnelt je processen in een razend tempo. Maakt oude

schaduwstukken wakker om belicht, doorzien, her-innert, herkend en omarmt te

worden. Het her-innert je aan je eigen Ware Zijnslicht en Oorsprong, maar vraagt

daarmee ook uiterste zuiverheid en respect voor Al Wat Is, opdat het kristal je

laat zien hoe jij ‘wij’ zijn, hoe we onderdeel zijn van Al Wat Is. Dat we Mede-Schepper

zijn van Al Wat Is en hoe we ons Zijn kunnen Manifesteren door alle dimensies

van Zijn heen, in het hier en nu.

Arkansas kristal weerspiegeld ons ons Ware Zijnslicht vanuit de Oorsprong, in

Kristallijne Structuren.

©Willemien Timmer, oktober 2009

 

 

 

Foto:

Artikel code: Super stunt mei 2010 aanbieding: diverse armbanden 001

Prijs: Normale prijs gemiddeld € 7,50 tot € 10,-, nu voor € 5,55  (per stuk)    

Afmetingen: 1 maat

Kenmerken: Prachtige kwaliteit splitarmbanden die gereinigd, geopend, geactiveerd zijn in hun volwaardig 13-dimensionaal Bewustzijn en je dus krachtig ondersteunen in jouw Bewustzijnsgroei! Met korte algemene reading op de frequenties van deze tijd en ondersteuning die de kristalsoort daarin aanreikt.

De volgende kristalsoorten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt:

 

Chalcedoon:

Chalcedoon helpt je steeds meer te spreken vanuit je hart. Je eigen Licht en Kracht, maar ook Wijsheid en Kennis op deze wijze de wereld in brengen. Stimuleert ook creativiteit (uitdrukking geven aan je Zelf), stroming, dieper innerlijk horen en verstaan.

 

Rozenkwarts:

Helpt je om Onvoorwaardelijke Liefde werkelijk te voelen in je Hart. Heelt oude Zielenpijn en kwetsuren. Helpt je je hart geopend te houden, ongeacht welke spiegels van groei je treft op je Pad. Acceptatie, vergeving, Liefde, zachtheid, heling en troost voor je Zelf en de wereld(en) om je heen ervaren. Diepe afstemming op je Zelf.

 

Citrien:

Helpt je je zonnevlecht beter in balans te brengen en de Kracht van de Zon toe te laten in je eigen leven en groei. Versterkt je eigen Kracht maar ook de verbinding met je eigen Zonne- of Lichtkracht. Maakt dus ook bewuster van je eigen potentieel en kwaliteiten.

 

Arkansas bergkristal:

Enorme transformatie en heling, maar ook de Kracht die ondersteunt om tot verheldering en inzichten te komen. Brengt enorme stroomversnellingen in groei en Bewustwording aan en helpt je steeds meer met een Hoger Perspectief naar je Zelf en de wereld(en) om je heen te kijken.

 

Carneool:

Ondersteunt je buikgebied en tweede chakra, waar zich vele processen beginnen aan te dienen in de frequenties van deze tijd. Brengt levensvreugde en zachte healing, maar ook troost en warmte. Schenkt aandacht aan gekwetste innerlijk kind stukken of oude emoties en brengt via de Oranje Galactische Straal enorm diepgaande karmische healing. Voor het steeds meer leven vanuit werkelijke Goddelijke Vreugde.

 

Fluoriet:

Brengt een prachtige balans in al je chakrasystemen en Bewustzijnslagen. Helpt je telkens opnieuw de hoogst haalbare uitlijning met hemelen en aarde vast te houden. Brengt een stroming van innerlijke harmonie, vrede en rust op gang welke gelegenheid biedt om je processen van groei en bewustwording zorgvuldig onder de loep te nemen.

 

Nefriet/jade:

Brengt zachte healing op oud hartezeer van eeuwen. Helpt je je hart te openen op steeds diepere Wezenslagen, met name gericht op het weer leren zien van je eigen Schoonheid als Ziel en ook je verbindingen met je Missie hier op aarde. Zachte energie van grote waarde, vol troost, kalmte, verstilling, innerlijke vrede.

 

Labradoriet:

Brengt een krachtige bescherming opdat je eigen Bewustzijn en energie de gelegenheid krijgt het eigen zelfbeschermend vermogen weer aan te spreken en aan te sterken. Helpt en ondersteund om dichter bij je Zelf te komen en te blijven en houdt verstorende invloeden en energieen van buitenaf buiten jouw energie.

 

 

 

Foto:

Artikel code: Super stunt mei 2010 aanbieding: diverse armbanden 002

Prijs: Normale prijs gemiddeld €12,50, nu voor € 7,77    (per stuk)      

Afmetingen: 1 maat

Kenmerken: Prachtige kwaliteit splitarmbanden die gereinigd, geopend, geactiveerd zijn in hun volwaardig 13-dimensionaal Bewustzijn en je dus krachtig ondersteunen in jouw Bewustzijnsgroei! Diverse duurdere soorten! Met korte algemene reading op de frequenties van deze tijd en ondersteuning die de kristalsoort daarin aanreikt.

De volgende kristalsoorten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt:

 

Aquamarijn:

Verbindingen met de Walvissen- en dolfijnenmatrix zorgen voor een enorme impuls van de hogere energie van water in je bewustzijn en energie. Dat betekend een enorme nieuwe, bevrijdende stroming aan transformatie, groei, speelsheid, sprankeling, maar ook wijsheid en kracht. Enorme vernieuwende energie die het beste in jouw zijn naar voren haalt.

 

Lapis lazuli:

Diepgaande verbindingen met oeroude Kennis van je Ziel kunnen gaandeweg aangetrilt en wakker gekust worden met behulp van deze energie. De Kracht van Kennis, Wijsheid en inzicht die ingezet kan worden in je groei in het hier en nu, ten behoeve van je Zelf en /of de ander. Je eigen Wijsheid her-inneren. Je Goddelijk Vermogen tot leven vanuit het Hoger Perspectief verder ontplooien.

 

Granaat :

Diepgaande aarding en verankering van je Zijn vanuit de hoger Bewustzijnslagen in 3D, het hier en nu. Granaat stimuleert het wakker worden van je Zielenpassie en helpt op deze wijze steeds meer je aardse Blauwdruk aan te trillen, en ook te verbinden met je Kosmische Blauwdruk. Opdat je vanuit Passie steeds meer werkelijk je Missie op aarde kunt brengen, bewust worden en uitvoeren.

 

Zwarte toermalijn :

Diepgaande verankeringen in de rasters van Moeder Aarde. Voor een krachtige verbinding met de aarde om jouw Zijn  zoveel als mogelijk te integreren in het alledaagse 3D leven. Helpt ook krachtig oude energieen te transformeren, af te voeren en ontladen waardoor nieuw licht en Bewustzijn weer de ruimte krijgt. Enorm essentieel voor ieder die mee kan gaan in de nieuwetijds frequenties, om ook stevig, geaard en verankert te kunnen werken vanuit dat Licht.

 

Toermalijn kleurenmix:

Diepgaande healing op diverse aspecten van je Zijn die nog de aandacht behoeven, troost, zorg, warmte, verzachting. Healing op verschillende oeroude patronen die vaak zo belemmerend kunnen werken. Vaak thema’s van eeuwen en eeuwen. Hardnekkige patronen dus die ook in het nu je groei telkens opnieuw aandienen, hoe vaak en hoe veel je er ook al aan gewerkt hebt. Deze energie helpt je steeds dieper naar de wortels van zo’n stuk te gaan om daadwerkelijk op alle niveaus en Wezenslagen deze thema’s te helen. Krachtige healer!

 

Olivijn:

Dit kristal werkt krachtig en diep in je hartfrequenties om weer geheel andere lagen van je hart te verkennen en her-inneren. Het gaat hier met name om de basis van je hart te versterken van binnenuit opdat je hart blijvend steeds meer geopend kan blijven, handvaten aanreikt via intuitie en gevoel, maar belangrijker nog: een groot vertrouwen van binnenuit, vanuit je Spirit, weer voelbaar maakt. Deze enorm creatieve Kracht schenkt een immense gift aan jouw Bewustzijn wanneer je werkelijk weer je Goddelijk Vertrouwen in je hart kunt ervaren (waarna het geïntegreerd mag raken in de onderliggende chakra’s).

Verdieping van je Zelf-contact en met je Zielsfrequenties, enorme transformatie van je hart en diepgaande vernieuwing en stroming in nieuwe groei, vanuit je hart.

 

Charoiet:

De Magie in je eigen Bewustzijn weer leven inblazen, opdat ook je Magische innerlijke kind weer ‘mee kan doen’ met wie jij Bent in al je facetten. Deze energie stimuleert je eigen Kosmische Wijsheid en Magie om weer geactiveerd te worden, her-innert te worden en ingezet in het hier en nu. Deze zeer speelse energie reikt tot in hoge regionen van je Bewustzijn uit en kan vele oude kennis, Wijsheden en Kosmische Wetmatigheden omtrent de Innerlijke Magie weer doen her-inneren. Stimuleert de creativiteit, stroming in speelsheid, pakt ook de hogere frequenties van je innerlijke kind.

 

Zonnesteen transparant:

De kracht van deze energie is er een van een prachtige combinatie. Deze frequenties verbinden namelijk hemelen en aarde op steeds diepere Wezenslagen in je energie en Bewustzijn, met elkaar. Hierdoor ontstaat een stevigheid, draagkracht maar ook een stabiel draagvlak om jouw eigen Hoger Bewustzijn steeds meer daadwerkelijk in het hier en nu te leven, te belichamen en neer te zetten. Krachtige ondersteuning vanuit prachtige balans en uitlijning!

 

Gele opaal:

Brengt krachtige Solaire energieen binnen in je systemen en bewustzijn voor een steeds dieper her-inneren aan wie je werkelijk Bent. Zonder omwegen, misschien daardoor soms met een confrontatie, maar altijd bewust makend en verhelderend. Deze energie helpt je in razend tempo steeds meer van je eigen Solaire of Gouden Kracht her-inneren en helpt je daarmee steeds meer in je eigen Kracht te gaan staan in je leven, groei en bewustwordingsprocessen. Bewust en verantwoordelijk voor wie jij Bent en wat jij uitdraagt!

 

 

Foto:

Artikel code: Merkivah bergkristal 001

Prijs: Aanbieding: €  77,-

Afmetingen: ongeveer 6 a 7 cm doorsnee

Kenmerken: Prachtige zeer heldere en stralende 12-puntige ster of Merkivah. Super mooie kwaliteit heldere bergkristal.

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit kristal!     

Bijzonderheden: Bij aankoop ontvang je een persoonlijk afgestemde korte reading op wat dit kristal voor jou, je groei en Bewustzijn kan betekenen.

 

 

 

 

Voor alle Coaching Crystals, kijk hier:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopcoachingcrystals.htm

 

 

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*Mega leegverkoop Apofyliet Kristalshop i.v.m. de

                   Vernieuwing binnen de Shop vanaf 2010

 

30 % korting op bijna alle artikelen.

Zolang de voorraad strekt!

Kortingen gelden niet op verzendkosten.

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment met kortingen!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 Datum

Workshop 

 Uitwisseling

 

 

 

Mei 2010

 

 

 

 

 

zat.1 mei ‘10

10.00-17.00 uur
NIEUW!!!

Verken je Team van Licht
Persoonlijke (Bewustzijns)groei
en Healingwerk!

 

Nog meerdere plaatsen vrij!

 

 

€111,-
per persoon

zon.2 mei ‘10
10.00-17.00 uur
NIEUW!!!

Starconnections: Galactic Healing

 

Nog meerdere plaatsen vrij!

 

 

€111,-
per persoon

zat. 8 mei ‘10
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 5.3
Samenwerking in Eenheid & Verbondenheid Integratie

 

Deze groep is al vol!

 

meer info over
de Opleiding

€100,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

zon.9 mei ‘10

10.00-17.00 uur

The Cosmic Rays of Light, Initiations by Ra
Egyptian Healing Light © Workshops

 

Nog meerdere plaatsen vrij!

 

 

€111,-
per persoon

vrijdag
21 mei ‘10
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 4.2
Inhaaldag Merlin Bewustzijn

 

Deze groep is al vol!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

zat. 22 mei ‘10
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 5.4
Samenwerking in Eenheid & Verbondenheid Integratie

 

Deze groep is al vol!

meer info over
de Opleiding

€100,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

zat.29 mei ‘10
10.00-17.00 uur
NIEUW!!!

Kristallen Schedel Cirkel

 Nog meerdere plaatsen vrij!

 

€99,99
per persoon

 

 

 

Juni 2010

 

 

 

 

 

zat. 5 juni ‘10
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 5.5
Samenwerking in Eenheid & Verbondenheid Integratie

 

Deze groep is al vol!

meer info over
de Opleiding

€100,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

zat. 6 juni ‘10

10.00-17.00 uur
Wijziging!!!

Keys of Light activation & integration

 

Nog meerdere plaatsen vrij!

 

€111,-
per persoon

zat.12 juni ‘10

10.00-17.00 uur

Power of the Goddess
Initiations by Isis, Nephthys, Ma’at,
Nechbet & Sechmet.

Egyptian Healing Light © Workshops

 

Nog meerdere plaatsen vrij!

 

 

€111,-
per persoon

zon. 13 juni ‘10

10.00-17.00 uur
Wijziging!!!

The Books of Knowledge, Initiations by Thoth
Egyptian Healing Light © Workshops

 

Nog meerdere plaatsen vrij!

 

 

€111,-
per persoon

zat. 19 juni ‘10

10.00-17.00 uur
NIEUW!!!

Werken met Meesterkristallen
Crystal Light Teachings ©

 

Nog meerdere plaatsen vrij!

 

 

€111,-
per persoon

zon.20 juni ‘10

10.00-17.00 uur

Zomer Zonnewende Viering:
Kristallen krachtwiel voor Moeder Aarde

 

Nog meerdere plaatsen vrij!

€99,99
per persoon

eigen kristallen &
passende
Krachtvoorwerpen
mee nemen om het
krachtwiel gezamenlijk
buiten mee te leggen!

zat. 26 juni ‘10

10.00-17.00 uur
NIEUW!!!

Connectie & samenwerking met
Natuurwezens & Moeder Aarde

 

Nog meerdere plaatsen vrij!

 

 

€111,-
per persoon

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J