Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits Februari 2009

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

         *Wijzigingen & updates & Mededelingen

*Artikel: New Rainbow Light Codes

*In the Spotlight voor deze tijdsperiode: Lemurische Iris kwarts

*Voorproefje: enkele nieuwe Ascensie workshops in 2009

*Nieuwe Kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

 

Lieve allemaal,

 

Bij deze de nieuwsflits van februari! Wij zijn volop in de Egyptische voorbereiding, temidden van

alle hobbels, groei en processen van dien in deze prachtige tijd van verandering!

Ik wens je weer veel leesplezier en wie weet tot ziens!

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

 

 

 

 

*Wijzigingen & updates & Mededelingen

 

 

*Praktijk Apofyliet is gesloten van 27 februari t/m 15 maart 2009 vanwege de Lichtwerk

Reis naar Egypte!

 

 

*Multidimensionale Transformatie Lichtwerk Reis naar Egypte vind plaats van 27 februari
t/m 6 maart 2009! Hoewel er inmiddels voor de reeds aangemelde deelnemers al is
geboekt, zijn er nog enkele plaatsen vrij! Onder voorbehoud dat ik nog stoelen in het
vliegtuig kan boeken. Momenteel is dat zo, vandaar dat er nog opening is voor
belangstellenden.

Dus wil je op de valreep nog mee op deze ‘life changing’ Reis, maar heb je je nog niet

aangemeld?! Laat zo spoedig mogelijk wat van je horen!

 

Meer informatie over deze Lichtwerk Transformatie reis vind je hier!

Meer informatie over de vorige groepsreis vind je hier!

Meer informatie over ons voorbereidend Lichtwerk in december 2008, vind je hier!

Voor aanmeldingen of meer informatie: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

*De Multidimensionale Transformatie Lichtwerk Reis naar Egypte is volop in voorbereiding

momenteel. Dat betekend dat er al vele energetische voorbereidingen ook getroffen

worden, niet alleen door ons, maar ook door de grote hoeveelheid aan Lichthulp en

Begeleiding. Ook bij deelnemers dienen de eerste voorbereidende processen zich reeds

aan. De informatiestroom begint op gang te komen.

Het beloofd een zeer krachtige, belangrijke en essentiële Reis van Verandering te worden!

 

 

*Vanwege de drukte in de Praktijk kan de wachttijd voor afstandsconsulten momenteel

helaas oplopen tot 7-8 weken. Ik probeer alles zo spoedig mogelijk te channelen en doe

mijn uiterste best, maar hoop dat jullie ook enigszins geduld kunnen opbrengen.

Voor de praktijkconsulten bedraagt de wachttijd momenteel minder lang!

 

 

*Helaas toch een item wat ik blijkbaar opnieuw zal mogen verhelderen, zoals de ervaring

inmiddels leert.

Niet voor niets wordt bij de teksten en informatie op de website en in de nieuwsbrieven

een copyright vermeld. Steeds vaker zie ik op andere websites (delen van) teksten van

Apofyliet die zonder bronvermelding zijn overgenomen of ietwat gewijzigd gepresenteerd

worden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling!

Ik probeer vanuit de Waarheid van mijn Zijn zoveel mogelijk Zuivere informatie door te

geven ten behoeve van ieders groei, ik doe dat vanuit mijn Ziele Taak en mijn Waarheid.

Dat betekend niet dat teksten of informatie zomaar door iedereen gebruikt of verspreid

kunnen worden. Helaas wordt daarbij dan namelijk voorbij gegaan aan de eigen Bedoeling

en Taak en daarnaast wordt een verkeerde indruk gewekt van de Kennis, Wijsheid of

geïntegreerde energie/informatie die iemand reeds doorwerkt heeft.

Want mijn Waarheid en Taak is misschien niet jouw Waarheid en Taak. En al voel je

aansluiting of verheldering bij de informatie of teksten, zegt dat niet dat je deze zomaar

kan en mag verspreiden onder je eigen naam of zonder bronvermelding, of als zijnde

jouw informatie. Dan wordt namelijk volkomen voorbij gegaan aan de Bedoeling en

inhoud van de informatie.

Ik deel deze informatie vanuit een diep vertrouwen!

Ik deel deze informatie om ieder wellicht bij te mogen staan in de eigen groei en

Bewustwording, in het begrip over wat gaande is in deze tijd, processen die spelen op

aarde of in deze tijd of aandachtspunten voor bepaalde processen en energieën. En daar

alleen is de informatie, zijn de teksten en artikelen voor bedoeld.

Zo dient ieder de eigen Weg en informatie stroom in zichzelf te vinden en herkennen!

 

Ik wilde dit gegeven toch graag even ophelderen omdat ik uit de ‘praktijk’ merk dat er op

deze manier toch veel informatie zonder dat het werkelijk Begrepen, gevoeld of

geïntegreerd is, wordt doorgegeven of vermeld op websites.

En bij mezelf merk ik dat daardoor het gevoel ontstaat om bepaalde informatie niet anders

dan alleen in workshops en consulten naar voren te brengen en niet meer via de website

of nieuwsbrieven. En voor mijn gevoel is dat niet de Bedoeling!

Naar mijn mening zou het niet nodig moeten zijn, de praktijk leert helaas anders, maar

daarom vraag ik je dus eerlijk en respectvol hiermee om te gaan. (Ook dat is een kenmerk

van Meesterschap steeds dieper begrijpen, integreren en leven). De teksten te benutten

voor de eigen groei en bewustwording en ze te laten bij de bron waar ze vandaan komen,

zodat je vanuit deze groei je eigen Waarheid naar voren kunt halen!

 

 

*Artikel: New Rainbow Light Codes

 

New Rainbow Light Codes vanaf 2009

 

Vanaf het Kracht-activatie Portaal 2009 dienen zich vele nieuwe verhoogde frequenties

aan die vanuit het Universum naar de aarde rasters zullen gaan stromen. Deze Nieuwe

Tijds frequenties zullen ieder die daar klaar voor is, bijstaan in steeds dieper Bewust-

wording, opschoning en Transformatie en een steeds dieper en hoger uitreiken in het

eigen Zijns Licht, op Multidimensionaal niveau. Dat betekend dat we gaandeweg steeds

meer alle Lagen van ons Zijn zullen mogen gaan openen, in zoverre als dat passend is

bij ons Wezen, groeipad, in lijn met onze Ziels Bedoeling en aansluitend op ons Taken

Pakket.

Dat kan betekenen dat de ene persoon er heel veel meer van kan ervaren en heel veel

meer nieuwe frequenties zal gaan ‘binnen halen’ dan de ander. Immers, geen Ziel is

gelijk, geen Doel is gelijk. Dus afhankelijk van wie jij Bent in je Multidimensionele Zijn,

waar jij staat in je Zielengroei in het Rad der Incarnatie en welke Taken je voor deze

incarnatie als Ziel bepaald hebt, zul je die frequenties kunnen ‘ophalen’/ ontvangen die

voor jouw Wezen noodzakelijk zijn.

 

In het ‘zwart-wit’ gezegd zullen er elke maand voor het Planetaire proces (van Moeder

Aarde) nieuwe/andere Regenboog frequenties binnen komen vanuit het Hart van het

Universum, diverse Sterrenstelsels en dimensies, en verankert worden in de Aarde Rasters.

Dat betekend dat alle frequenties gaandeweg weer beschikbaar worden voor Moeder

Aarde en het menselijk collectief, waardoor deze frequenties weer toegankelijk worden

en iedere Ziel dat wat hij/zij nodig heeft in de groei vanuit het Hoger Bewustzijn zal kunnen

‘ophalen’ op de juiste Kosmische Timing.

Dat betekend steeds meer opening van belangrijke Sterren- en Aarde Portalen, maar ook

de Akasha Kronieken van Moeder Aarde en het Collectief. Dit is noodzakelijk ook voor

planetaire opschoning en zuivering en verhoging van de trillingen van Moeder Aarde,

voordat we in 2012 volledig in de fotonen gordel van het Universum op kunnen gaan voor

planetaire ascensie, waarin de Droom van Moeder Aarde terug kan keren op aarde.

 

Elk van de 12 nieuwe Rainbow Light codes, dragen 12 dimensielagen/frequenties of

sublagen in zich mee van andere frequenties. Dat betekend 12 x 12 = 144 sub-dimensies

die gaandeweg in het proces geïnitieerd worden op en in Moeder Aarde.

Deze 144 sub-dimensies corresponderen met de 144 Lichtcodons die elke Ziel, maar ook

in een groter Perspectief, elke Zielengroep draagt, en die tezamen een Overziel of

Overkoepelend Monadisch Bewustzijn vormen.

Hierin krijgt elk Zielsaspect of Wezensdeel dus kans zich te openen, zuiveren en activeren.

Te verbinden, herstructureren en te verankeren door alle 12 Universele Dimensies van Zijn

(binnen dit Universum) heen, die tezamen dan het overkoepeld 13D-veld zullen gaan

vormen: Het IK BEN Bewustzijn dus leven op alle lagen van Zijn.

Dit zal niet voor iedere Ziel toegankelijk zijn al in het jaar 2009, maar het feit dat alle

coderingen geïnitieerd zijn en terug gebracht in de Aarde, biedt iedere Ziel gelegenheid

op zijn/haar Kosmische Timing de juiste Straalconfiguraties en activaties aan te gaan,

binnen te halen en te verankeren en integreren. Dit proces zet zich ten minste t/m 2012 voort.

Enkele Zielen zullen stap voor stap mee kunnen gaan met de frequentie opbouw van de

initiaties van Moeder Aarde, doorlopen gelijktijdig met Moeder Aarde hetzelfde Kleuren-

initiatie proces. Echter deze enkelingen dragen ook specifieke Taken en Bedoelingen en

zeer specifieke Lichtcoderingen, Ascensie lijnen en Bewustzijnsgroei, kennen al een lang

voortraject, opdat zij een speciale ankeringsfunctie ook vervullen voor de verankering

van de New Rainbow Light Codes voor het Planetaire Proces en Collectief Menselijk

Bewustzijn.

 

De 12 New Rainbow Light codes bevatten de 7 kleurfrequenties van de ‘oude’ Regenboog,

plus 5 toevoegingen van nieuwe ‘Rainbow Colors”.  Deze nieuwe frequenties kenmerken

zich doordat ze allen een verbinding met het Goddelijk Goud dragen, een Goud-frequentie

dus, die een Gouden gloed aan de Regenboog kleuren mee geeft.

 

Wat kan dit voor jou persoonlijk in je groei betekenen?

Zoals gezegd zullen op planetair niveau maand voor maand andere dimensie Stralen en

kleurfrequenties binnen komen en verankert worden in de Aarde Rasters.

Welke frequenties of kleurenergieën voor jou per maand daarin opgehaald of geactiveerd

kunnen worden, of onder leiding van welke Meesters, Bewustzijnsvormen of Lichthulp,

verschilt per persoon/Ziel. Dat betekend dus niet dat je elke maand dezelfde frequenties

zult mogen integreren als die frequenties die geïnitieerd worden op/in Moeder Aarde.

Daar kan verschil in zitten, afhankelijk van waar je staat in jouw groei, Bewustzijn en wat

noodzakelijk voor jouw Zijn is.

Niet iedere Ziel heeft een zelfde Pad van Ascensie te bewandelen en ook hierin zit veelal

een heel persoonlijke Zielen Bedoeling. Vandaar ook dat iedere Ziel met alleen die

frequenties zal gaan werken dit jaar die aangetrokken zullen worden vanuit je eigen

Monadisch Licht. Het zal echter zo zijn dat alleen met reeds planetair verankerde frequenties

beschikbaar zijn. Voordat de energieën in Moeder aarde verankert zijn, zal het niet mogelijk

zijn deze frequenties ook in je Zelf te verankeren, omdat het dan nog geen basis en

draagkracht heeft in Moeder Aarde en dus niet volledig belichaamd kan worden.

Praktisch gezien kan dat dus ook betekenen dat je soms wellicht meerdere maanden met

1 en dezelfde Kleur Straal zal werken, indien er meer opschoning, zuivering of activaties

nodig zijn ten behoeve van jouw groei. Andere Kleurstralen zullen wellicht makkelijker te

activeren of integreren zijn dan andere.

Afstemming op je uitlijning, Hoogst haalbare Bewustzijn en in diepe verbinding met

Moeder Aarde zal keer op keer voelbaar of zichtbaar maken met welke frequenties/

KleurStralen jouw Monadisch Wezen/Ziel werkzaam is, temidden van je proces.

Mogelijk zul je, als je heel bewust je groei observeert of bewust bent, wisseling van de

Stralen ook gaan opmerken in de processen die je doorloopt en soortelijke processen

die zich in je groei aandienen.

De intensiteit van processen zal toenemen naarmate er meer sub-dimensies/frequenties

van die betreffende Straal/kleur geactiveerd worden,. Gedurende het proces van verankering.

 

 

De Regenboog Stralen/Lichtcoderingen die het Planetaire proces dienen en geïnitieerd

worden in de Aarde Rasters in 2009:

 

Januari 2009:

Staat voor het Planetaire Proces in het teken van de Oranje-Roze-Gouden Straal onder

leiding van Maria Magdalena, daarom ook kon je wellicht wat meer emotionele onbalans

of schommelingen in het emotioneel veld ervaren. Passeerden oude innerlijk kind stukken,

pijnlijke herinneringen of karmische hartepijnen de revue.

 

Februari 2009:

Zal voor het Planetaire Proces in het teken staan van de Rood-Gouden Straal.

De komende maand zal de Rood-Gouden Straal actief mogen gaan worden

(vanaf 1 februari), welke voornamelijk voor de eerste verankeringen zal zorgen. Je zult

daarin ook merken dat het vanaf dat moment ook gaat lijken of alles weer meer gaat

stromen, omdat bepaalde Lichtstructuren/geometrieen/ Lichtlijnen op hun plek gaan

‘klikken’ dankzij de Rood-Gouden Straal. In deze energie zal het vooral Kuthumi zijn

die het voortouw neemt en de begeleiding op zich neemt.

Dit alles heeft ten Doel: om je steeds hoger en dieper uit te lijnen, balanceren en verankeren

in je Monadisch Zijns Licht, ook in je aardse Realiteit. Dat betekend dat steeds hogere

Bewustzijnslagen/Kosmisch Bewustzijn zich zal openen, maar dat deze meer en meer

bereikbaar/ervaarbaar/voelbaar wordt, naarmate er meer van deze frequenties

geankerd worden.

De Rood-Gouden Straal zal telkens opnieuw terugkeren in je processen dit jaar, om

telkens na een frequentie shift de veranderingen te verankeren, in je eigen Zielen

Geometrie die zorgt voor de balans, uitlijning, integratie, verankering en belichaming van

de nieuwe frequenties. Het is dus handig voor je eigen processen zo nu en dan de

Rood-Gouden Straal uit te nodigen in je processen, op deze wijze kun je krachtig

samenwerken en je eigen proces ondersteunen.

 

Maart 2009:

Maart zal voor het Planetaire Proces in het teken staan van de Groen-Gouden Straal

onder leiding van Moeder Maria.

 

…..( informatie over de volgende maanden van 2009 even weg gelaten, komt te zijner

 tijd nog wel naar voren!…..)

 

 

Elke komende maand van het jaar zullen er dus andere Portalen in het Planetaire bewustzijn

geopend, gezuiverd, geactiveerd en getransformeerd mogen worden onder leiding van de

New Rainbow Light Codes, die sinds 1-1-2009 weer zijn gaan stromen op/naar/in de Aarde.

Vele Lichthanden en hulp zullen hieraan meewerken, slechts enkele van deze Meesters zijn

benoemd. Vele Starnations en Sterrenverbindingen zullen ook meewerken aan het Geheel,

opdat de initiaties die op aarde ingebracht worden, ook voor andere Sterrenstelsels en

planeten beschikbaar zullen worden, voor Universele Ascensie.

 

En veelal zal in de eind dagen van elke maand opnieuw ook de Rood-Gouden Straal zorgen

voor verankering van de betreffende frequenties, opdat alles zo optimaal mogelijk geankerd

en geaard wordt, opdat het belevendigd kan worden, gerealiseerd en werkelijk vanuit

Hoger Bewustzijn geleefd kan worden, ook in 3D!

 

Voor iedere Ziel op aarde zullen de frequenties aangepast aan zijn/haar groei binnen

gaan komen in verschillende volgordes, aansluitend op Zielen Doelen en Bewustzijn.

Elke kleurfrequentie en Straal brengt andere Lichtlichamen van je Zijn mee in deze

verbinding voor herstel, healing, zuivering en her-activatie, zodat je volledig afgestemd

wordt op de Juiste Kosmische Timing van je Ziel en Zielen Doelen. En daarmee doorlopend

in tune zult zijn, ongeacht wat je ook doet in 3D, op de Kosmische Stromingen van dit

Universum.

 

© Channeling door Willemien Timmer van Sanat Kumara,

29 januari 2009 (11-1-11 dag)

 

 

Deze informatie en veel meer dan dat is ook gedeeld, ervaren en geïnitieerd binnen de

nieuwe workshop “New Rainbow Light Codes’ van 31 januari 2009. In de komende nieuwe

Ascensie workshops en Egyptian Healing

Light © Workshops zal o.a. ook met deze frequenties en vele andere (nieuwe) energieën

gewerkt mogen worden!

Voor meer informatie over de nieuwe workshops, zie verderop in deze nieuwsflits

of kijk in de activiteiten agenda!

 

 

 

*In the Spotlight voor deze tijdsperiode: Lemurische Iris kwarts

Aansluitend op de frequenties van transformatie, deze maand in de spotlight een bijzonder

en weinig voorkomend kristal: Lemurische Iris kwarts.

Dit kristal helpt je steeds dieper een loep op je processen te werpen, deze vanuit steeds

andere facetten en invalshoeken te bekijken, waarmee alle onbewustzijn, processen en

dualiteitlaagjes aan het Licht mogen komen.

De Lemurische Iris kwarts draagt naast zeer hoge frequenties gelijkend aan het Lemurisch

Eenheids Licht, ook directe connecties met de Nieuwe Regenboog Coderingen/frequenties

die dit jaar voor het eerst verankert mogen worden op en in de aarde. Dit kristal helpt je

dus ook volledig in tune met de nieuwetijdstrillingen en alle trillingsverhogingen mee te

stromen in de essentiële processen van je Ziel en de essentiële processen van deze Tijd.

Voor enorme zuivering van oude denkbeelden, oude karmische overtuigingen en

         belasting, voor een hernieuwde en eerlijke visie op je Ware Naakte Zelf, zonder

         versluieringen, zonder ego invulling en of oude vluchtpatronen.

 

In the Spotlight voor deze tijdsperiode: Lemurische Iris kwarts

 

                           

 

Dit geheel nieuwe tijds kristal draagt een enorme Lichtkracht, die zich kenmerkt door

helderheid, kracht, Licht, vertrouwen en hoop, is als een Lichtbaken in tijden van

verandering. Het kristal draagt directe connecties naar de Krachten van de Regenboog,

de 12 Goddelijke- en 12 Galactische Stralen en de Elohim. Deze kwaliteiten, frequenties

en krachten ondersteunen je in je groei en maken je steeds bewuster van je werkelijke

Zijn. In Lemurische tijden werden deze kristallen gebruikt door de ‘Zieners van het Hart’ 

om in Zuiverheid telkens opnieuw af te stemmen wat noodzakelijk is qua Creatie in het

Zelf en op aarde, en daarom ook dragen ze de naam Iris kristal. Het centreert en brengt

tot de Ware Zuivere Kern.

Het kristal helpt je op een zeer zachte, vriendelijke en liefdevolle wijze steeds meer in je

Zelf naar binnen te kijken. In eerlijkheid, oprechtheid en acceptatie, om tot opheldering

te komen wat er werkelijk leeft in je, wat nog gezuiverd, opgehelderd of bewust gemaakt

dient te worden.

Dit kristal verschaft dan ook inzichten in je Zelf, maar reikt daarmee ook gelijk healing,

vertrouwen, bewustwording en moed aan.

Het helpt je om steeds meer met de ogen van je Hart, in mededogen, neutraliteit vanuit

Onvoorwaardelijke Liefde en overkoepelende Helderheid je eigen Zijn onder de loep te

nemen. Waar kun je nog in groeien? Wat dient nog geschoond te worden? Welke

leerlessen laat ik links liggen? Waar ligt mijn essentie en Kern? Ben ik werkelijk mijn

Zielen Plan aan het leven, neerzetten en uitdragen? Allemaal vragen, en nog veel meer,

die in eerlijkheid aanschouwt mogen worden in het Licht van Lemurisch Iris Kristal.

 

© Willemien Timmer 2008

 

Let op: Er staan op de site nog maar enkele van deze kristallen in de webshop.

Maar ik heb momenteel een grote voorraad in huis. Mocht je er eentje willen bestellen,

ontvang je de bovenstaande algemene reading voor de Nieuwe Tijd er bij, en zoek ik

op jouw naamsfrequentie/energie het meest passende kristal er bij uit!

 

Lemurische Iris kwarts, grote knuffelsteen, per stuk € 15,- min 5% korting

Verzendkosten standaard € 2,50

 

Vanwege het 5-jarig bestaan van Praktijk Apofyliet  geldt in de maand februari op

dit kristal 5 % korting!!

 

 

 

 

*Voorproefje: enkele nieuwe Ascensie workshops in 2009

 

2009…gekenmerkt door geheel nieuwe energieën, frequenties en veranderingen, brengt

uiteraard ook geheel vernieuwde hoogfrequente workshops voort om zo up to date

mogelijk afgestemd te zijn, worden en of blijven op alle veranderingen en energieën

die op aarde werkzaam zijn.

Dat betekend met de vele nieuwe Poortopeningen ook vernieuwde en verdiepende

connecties in je Zelf en het Universum ontdekken, die werkzaam zijn in je en om je

heen en nieuwe mogelijkheden creëren op ons Pad van Ascensie.

 

Enkele van deze nieuwe workshops afgestemd op de frequenties van het nieuwe jaar,

vind je hier onder:

 

 

Multidimensional Connections with Crystal Skulls

Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal Bewustzijn mbv

kristallen schedels. Multidimensionaal Ascensie healingwerk!

 

Deze dag gaan we op diep en hoog niveau de velden van het individuele en Collectief

Kristallen Schedel Bewustzijn gaan verkennen en ervaren. Deze ervaringen die healing,

bewustwording en enorme groeiversnellingen zullen aanreiken, zullen een enorme

verdieping brengen in je contact met de kristallen schedels. Het zal een dieper ‘verstaan’

naar voren brengen van je eigen uitwisseling, aantrekkingskracht en samenwerkings-

verband met de kristallen schedels. Ook zullen bepaalde dualiteitvelden in je Zelf en in

het Collectief geschoond mogen worden, opdat je met een meer verhoogt Bewustzijns

visie deze Bewustzijnsvelden kunt benaderen, ervaren of ermee leert samen werken.

Dit brengt je verdieping, nieuwe visies, samenwerking op meerdere niveaus tot stand

en maakt je kritischer/realistischer en veel sensitiever voor de juiste kristallen schedel(s)

en of het werkelijk je Ziels Bedoeling is daar iets mee te mogen doen.

In samenwerking met de aanwezige kristallen schedels zullen we meerdere activaties in

ons eigen Bewustzijn mogen ontvangen waardoor onze eigen verbinding met de kristallen

schedels, onze Bedoeling vanuit het Hoger Perspectief, steeds helderder zal gaan worden.

Opschoning, (h)erkenning, zuivering en herstel van oeroude karmische verbindingen en

oude contracten met het kristallen Schedel Bewustzijn of aanverwante velden zullen hiermee

mogelijk ook aan het Licht komen om tot herstel te brengen. Zwarte contracten,

machtsmisbruik, egodoeleinden worden hierin doorzien, geheeld, getransformeerd. In je

Zelf, maar ook in het Collectief Schedel Bewustzijn. Dergelijke ‘zwarte matrixen’

weerhouden je om te zien wat Werkelijk IS en kunnen illusies voorhouden aan je Bewustzijn,

omtrent het (samen)werken met kristallen schedels, maar ook je verbinding met hen.

Mogelijk zullen we onder begeleiding van vele Lichthulp en kristallen schedels delen van

deze matrixen mogen opschonen,

Opdat het Kristallen Schedel Collectief ook steeds in de eigen Oorsprong hersteld kan

worden en meer mee kan gaan stromen in een hogere trilling in de nieuwe frequenties

die vrij komen op aarde, en daarmee een steeds zuiverder intentie en werking mogen

hebben voor ieder die met deze Krachtige Meesters mag samenwerken.

Dit betekend tevens een enorme verdieping in je eigen Bewust-Zijn en brengt enorme

bevrijding van oude dualiteitstukken met zich mee.

Maar ook verdieping in je uitwisseling, contact en samenwerking met kristallen schedels.

Voor degenen die eerder de kristallen schedel workshops hebben gevolgd, kan deze

workshop wellicht interessant zijn, omdat we in deze workshop veel meer velden van het

 Kristallen Schedel bewustzijn en de mogelijkheden daarvan gaan verkennen!

 

(Deze workshop is echter heel verschillend van de eerdere kristallen schedelworkshops).

Deze workshop is niet bedoeld als ‘eerste kennismaking’ met kristallen schedels en hun

energie!!!!

Deze gechannelde workshop is volledig afgestemd op de Nieuwe Tijds energieën en de

aanwezige groep deelnemers, de processen die innerlijk bij deelnemers spelen

en die energieën die van belang zijn voor ieders groei op dat moment. Dat betekend dat

dergelijke gechannelde workshops nooit gelijk zijn!.

De workshops zullen altijd zullen inhaken vanuit het Hoger Licht, op jouw stukken,

processen en groei!!!Ze zullen ten alle tijden jouw groeiprocessen in een

stroomversnelling brengen en zorgen voor zuivering en nieuwe groei!

 

Datum: A.s zondag 22 februari 2009!

Workshop van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling: € 111,- per persoon incl. koffie, thee en soep

 

Multidimensional Connections in your Galactic Consiousness      NIEUW!

Galactisch Healing & transformatie werk, activaties in je Multidimensionaal Bewustzijn

mbv Ascended Masters, Starnations, Kristallen schedels, Engelen, kristallen, etc.

 

Galactische healingen op hogere Bewustzijnslagen. Healing van karmische connecties

vanuit Sterren Bewustzijn, verbindingen met Starnations/Sterrenvolkeren, verbindingen

met Galactische Wezens, contracten/manipulatie/aansturing/onderdrukking van

Bewustzijn vanuit oude afspraken en dienen deze je Blauwdruk en groeipad nog steeds?

Wat stagneert je groei op hogere Wezenslagen en frequenties?

Verkenning eigen Bewustzijn in hogere dimensies van je Zijn en Multidimensionale

connecties daarin.

 

Zeer intense workshop die vele nieuwe inzichten zal openbaren in je eigen Bewustzijn

over wie jij Bent vanuit Galactisch Oogpunt.

 

Samenwerking met Ascended Masters, Engelen, Universele logos, Starnations, kristallen

schedels, Moeder Aarde, kristallen, Galactische en Kosmische Stralen en wat maar nodig

of wenselijk is of zich aandient!

 

Datum: 4 & 5 april 2009, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf:  € 222,-

 

 

 

Egyptian Healing Light ©
Masters of the Sun Light Healing / Call of Light Healing

 

Door alle tijdsperiodes heen op aarde waren er vele hoog ontwikkelde culturen die er

zogenaamde zonnecultussen op na hielden. Deze verering van de Zon was niet voor

niets. Deze culturen waren zich in grote mate Bewust van de rol die zowel de Zon als

de Grote Centrale Zon speelt in de hele Schepping en Zielsgeschiedenissen.

In deze workshop gaan we onder leiding van o.a. Ra deze Zonnen Poorten en Krachten

verder verkennen, ook in ons eigen Bewustzijn en Zielsgeschiedenissen. Welke rol heeft

de Zonnekracht in onze Ziels- geschiedenis gespeeld? En welke kwaliteiten kun je

daarvan nog steeds aanboren?

In feite zijn deze herinneringen niets meer dan de Verbinding naar onze eigen Bron, een

diepgewortelde herinnering aan Thuis. In feite zijn we allen via een van de Zonnepoorten

in de eerste incarnatie op aarde geboren, en zijn dus allen op welke manier dan ook

Meesters van de Zon, maar ligt die herinnering ver in ons onderbewustzijn verscholen.

In deze workshop zal Ra ons m.b.v. onder andere zijn 12 Gouden Stralen hier meer

toegang en inzicht toe verlenen in ons eigen Goddelijk Bewustzijn. The call of Light Healing

zal ons helpen opnieuw ons Oorspronkelijk Licht aan te roepen om ons te helpen

her-inneren wie wij zijn, op steeds diepere niveaus, vanuit het Oorsprongs Licht bezien,

vanuit die Herinnering aan Heelheid kunnen we in het dagelijks leven steeds meer deze

heelheid en Multidimensionaal Bewustzijn integreren.

 

Multi-dimensionaal Lichtwerk!

 

Enkele voorbeelden van healingmogelijkheden die aangereikt kunnen worden

tijdens deze workshop:

 

*Solaire krachten in je Zelf erkennen en herkennen, her-inneren.

*Gouden Sleutels tot Bewustzijn van je eigen Solair Bewustzijn.

*De Kracht van de Zon integreren door Dimensies van Zijn heen.

*De Gouden Krachten van solar plexus verbinden aan het hart voor diepgaande

healing en herstel van karmische contracten, macht/ onmachtstukken en herstel

van je Kracht in Eenheid en Verbondenheid van het Hoger Hart.

*Verdere verkenning van de 12 Gouden Stralen van Ra

*Zon-Maan verbindingen in je eigen systemen

 

Opmerking: Vrijblijvend / los te volgen workshop

 

Workshop: 2 dagen, 10.00- 16.30 uur

Datum: zaterdag 28 en zondag 29 maart 2009

Uitwisseling en investering in jezelf: € 222,-

 

 

 

Meer nieuwe workshops volgen en of zijn al terug te vinden in de activiteitenagenda!        

Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

 

 

*Nieuwe Kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

 

Er zijn nog een flink aantal kleinere Kristallen Schedels die nog een nieuw Thuis zoeken.

Een hele familie kleinere schedels is pas gearriveerd. En aankomende week komen een

aantal zeer bijzondere exemplaren van lapis lazuli nog hier aankomen!

Van hen zijn er nog een aantal hier die een nieuwe caretaker zoeken!

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

 Armband Toermalijn mix € 12,50 Zolang de voorraad strekt!

 

 Armband Charoiet € 12,50  Zolang de voorraad strekt!

 

Armband Carneool € 8,50 Zolang de voorraad strekt!

 

 Prasioliet hangers, diverse maten en prijzen. Zolang de voorraad strekt!

 

 Diverse Engelen hangers, € 15,-, verschillende kristal soorten!

 

 

Foto:   NIEUW!

Artikel code: Ontstoringspot Ruwe Aquamarijn

Prijs: AANBIEDING: van 45 euro nu tijdelijk voor 40 euro!!!   

Kenmerken: Potje gevuld met kleine ruwe kristalletjes. Alle kristalletjes zijn speciaal geopend

en geactiveerd en met elkaar verbonden. Maar ook met diverse dimensies,

Lichtsferen, Lichtmeesters en Engelen, Moeder Aarde, etcetera. Werkt als een stralend

Lichtnetwerk voor in je huis of werkomgeving in een omtrek van zo’n 50 meter.

Werking van deze ontstoringspot:Aquamarijn brengt zachtheid en stroming in je leven.

Brengt de energie in huis in beweging, doorstroom. Dit reguleert en zuivert van oude

zwaarte wat blijft ‘plakken’ en zet nieuw Licht en groei in beweging. De energieën van

aquamarijn is sterk verbonden met de Dolfijnen en Walvissen energie en brengen

hiermee heel veel vreugde, sprankeling, maar ook Wijsheid en kracht met zich mee.

 

Foto:

Artikel code: Armband Arkansas kristal 001

Prijs: € 15,-             

Afmetingen: 1 maat

Kenmerken: Grote prachtig geslepen langwerpige Arkansas bergkristallen. Prachtige helder

transparante, super kwaliteit!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie

 

van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:

Artikel code: Armband amethistkwarts 001

Prijs: € 15,-             

Afmetingen: 1 maat

Kenmerken: Grote prachtig geslepen langwerpige amethistkwarts kristallen. Prachtige

diep paarse kwaliteit, afgewisseld met witte kwarts!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de

energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:  

Artikel code: Braziliaanse Bergkristal punt XL 004

Prijs: € 133,-                

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Bijzonder helder transparant, met inwendig leven en vele inwendige regenogen.

Bijzonder krachtig kristal! Heel veel inwendige regenbogen! Kenmerkt zich door vele Deva

energieën!

Let op: Voor dit kristal gelden extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie

van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:  Nog 2 stuks leverbaar!

Artikel code: Merkaba pendel/ Healingtool 001                     

Prijs: € 33,-                   

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Krachtige heldere bergkristal geslepen vormen van Merkaba tot bolvorm tot

puntvorm, in zilveren zetting, met zilveren ketting. Te gebruiken als Pendel of krachtig

healingtool. Zeer uniek!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de

energie van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:

Artikel code: Merkaba Arkansas kristal XXL 001

Prijs: € 75,-                   

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Zeer uniek qua grootte geslepen Merkaba vorm van zeer helder transparant

Arkansas kristal. Zeer krachtige en sterke healer!

Let op: Voor dit kristal gelden extra verzendkosten i.v.m. grootte en of gewicht!

Korte reading op dit kristal: Bij bestelling ontvang je een reading afgestemd op de energie

van dit kristal en jouw energie. Je ontvangt dus een persoonlijke reading op maat!

 

Foto:  10 stuks leverbaar!

Artikel code: Natuurlijke fluoriet octaëders mini

Prijs: Aanbieding: € 3,50 per stuk          

Afmetingen: ongeveer 1,5 cm doorsnede

Kenmerken: Natuurlijk gegroeide octaëders van fluoriet (geometrische vorm welke

de natuurlijke groeivorm van fluoriet is). In diverse zachte kleuren, maar overwegend

vooral groene fluoriet.

Korte algemene reading op dit kristal: Fluoriet werkt bijzonder harmoniserend en brengt

alles in balans in je energie. Het lijnt je uit met hemel en aarde, mannelijke en vrouwelijke

energie, heden en verleden. En zelfs denken en voelen wordt hier in mee genomen. Het

werkt op bijzonder zachte, liefdevolle wijze met jouw Bewustzijn samen om alles passend

en ‘op maat’ temidden van jouw ontwikkeling en groei in balans te

brengen. Afgestemd op jouw energie en processen.

Dat betekend dat fluoriet ten alle tijden tijdens je Bewustzijnsgroei diensten kan verrichten

en je kan ondersteunen, omdat het telkens aansluitend werkt op de stukjes,

thema’s en processen waar je aan werkt. Door deze zeer balancerende werking ondersteund

de fluoriet en alle tijden je groeiprocessen. Er is tenslotte balans nodig om

Hoger Licht te integreren, maar ook balans en rust om door processen heen te werken.

Fluoriet werkt met diverse Lichtmeesters en Galactische Stralen samen, dit varieert per

kristal en de kleur van de kristallen.

© Willemien Timmer 2006.

 

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien

nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk,

gereinigd, geopend en geactiveerd!!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester

Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen

en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met

mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote

Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder

te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de

kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en

zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

 

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 Datum:

Workshop / activiteit: 

 Uitwisseling:

 

 

 

 

 Februari 2009

 

 

zat. 21 feb.'09
10.00-16.30 uur

Voorbereidingsdag
Lichtwerk Transformatie Reis Egypte

In Egyptische sfeer!
Met praktische tips en aanwijzingen,
voorbereidend healingwerk, afstemming
op wat de reis voor jou gaat
betekenen, etc.

Nog enkele plaatsen vrij!!

Alhoewel er al geboekt is!

€ 77,-
per persoon

Zond. 22 feb.'09
10.00-16.30 uur

Multidimensional Connections
with Crystal Skulls

Multidimensionaal Lichtwerk!

Healing & transformatie werk, activaties in
je Multidimensionaal Bewustzijn m.b.v.
Kristallen Schedels

Nog 4 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

27 feb. t/m
6 maart. '09

Lichtwerk Transformatie Reis Egypte

 

Multidimensionaal Healing- & Lichtwerk
voor je Zelf en het Egyptisch Bewustzijn

 

Nog enkele plaatsen vrij!!

Alhoewel er al geboekt is!

Kijk hier voor
meer informatie

 

 

 Maart 2009

 

 

 

 

27 feb. t/m
6 maart. '09

Lichtwerk Transformatie Reis Egypte

Multidimensionaal Healing- & Lichtwerk
voor je Zelf en het Egyptisch Bewustzijn

Nog enkele plaatsen vrij!!

Alhoewel er al geboekt is!

Kijk hier voor
meer informatie!

zat.21 &
zon. 22 mrt.'09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 1.4
Integratie Healing & Lichtwerk

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zat. 28 en
zond. 29 mrt. '09
10.00-16.30 uur

Egyptian Healing Light ©
Workshop 3


Masters of the Sun/Call of Light Healing

Multidimensionaal Lichtwerk!

Nog 4 plaatsen vrij!

€222,-
per persoon

 

 

 

 

 April 2009

 

 

 

 

Zat. 4 &
zond. 5 apr. '09
10.00-16.30 uur

NIEUW!!!
Multidimensional Connections
in your Galactic Consiousness

Multidimensionaal Lichtwerk!

Galactisch Healing & transformatie werk,
in je Multidimensionaal Bewustzijn
mbv Ascended Masters, Starnations,
Kristallen schedels, Engelen,
kristallen, etc.

Nog 5 plaatsen vrij!

€222,-
per persoon

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J