Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

    

    

 

Lieve allemaal,

 

Deze periode kenmerkt zich echt door een immense stroom aan informatie die vrijkomt naast of juist  te midden van de puttige processen in groei en bewustwording die maar voort lijken te razen. De tijd die nog steeds sneller lijkt te gaan maakt het op 3D niveau soms nog lastig te behappen allemaal of te verwetken.in de praktische zin dan ook om nog de tijd te vinden voor een nieuwsbrief en alle veranderingen bij te kunnen houden en te kunnen beschrijven.

Vele bijzondere krachtige activatiedagen en portalen zijn inmiddels alweer de revue gepasseerd en daarmee zelfs meer ongekende mogelijkheden, inspiratie, openingen en activaties voor de Ascensie van Al Wat Is, evenals onze persoonlijke groeistukken. Het is bijna niet bij te benen en daarom in deze nieuwsbrief maar een kort overzicht van actuele thema’s en groei die in deze tijden mogelijk zijn. Het is verre van compleet, maar door de bijna dagelijkse updates en upgrades in de trilling en daarmee in ons bewustzijn is het bijna noodzakelijk een dag-boek bij te houden. Vandaar een algemeen overzicht deze keer. En wil je meer weten, ervaren of dieper ontwaken, kan ik alleen maar verwijzen naar de vele nieuwe activatieworkshops die weer in de nieuwe planning staan. Die volledig aansluiten op de grootse Meesterschapsprocessen van deze tijden van ultieme verandering. En die een ondersteuning mogen aanreiken in diepere inzichten en dieper ontwaken van jouw Meesterschap en Zijn in deze tijd. Het is in deze tijden werkelijk ongekend wat er allemaal mogelijk is in de workshops, in samen zijn met elkaar, en te delen en uit te wisselen in gelijkwaardigheid met elkaar en Al Wat Is, waardoor werkelijke Meesterstappen in groei en bewustwording gezet kunnen worden!

Verder vind je weer een aantal op deze tijdsfrequenties aansluitende kristallenwezens in deze nieuwsbrief, en meer daarvan vind je natuurlijk, als altijd, in de Shop op de website!

 

Ik hoop met de informatie in deze nieuwsflits weer te mogen ondersteunen in Bewustwording over Alles Wat Is, in deze tijd! En wens je weer veel leesplezier!

 

Heb een stralende zomer waarin dieper ontwaken en stralen in je eigen (zonne) Licht centraal mogen staan!

 

Sprankelende groet van hart tot hart, van Bewustzijn tot Bewustzijn,

Willemien

 

                            

 

 

*Praktijk mededelingen & website updates

*Artikel: Wat is er gaande in deze tijden van verandering (Deel 7)

*In the Spotlight: Tweelingstraal Activaties (TwinRay activations)

*Nieuwe Ascensie & Activatie workshops 2012 uitgelicht

*Heel veel Meesterkristallen in de Ascension Shop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

 

*Op dit moment heb ik nog steeds geen nieuwe ‘roep’ ontvangen van Spirit om nieuwe kristallen schedels geboren te laten worden (te laten maken), dus wanneer er weer nieuwe schedels zullen komen, blijft op dit moment nog even de vraag.

Dit komt momenteel  ook  omdat er inmiddels vele openingen reeds gemaakt zijn in de afgelopen jaren in het Kristallen Schedel Collectief met dank aan deze Meesters in Kristal.  En in deze tijd dienen steeds meer, andere Collectieven ook verder voorbereid en geopend te gaan worden. Dus mijn Missie ligt momenteel ook meer in andere velden en frequenties.

 

Op dit moment echter zijn er nog een aantal eigen schedels uit mijn ‘samenwerkend team’, die klaar zijn om te vertrekken en die zich hebben aangemeld om te vertrekken. Deze schedels hebben gedurende meerdere jaren in ‘mijn team’ samen gewerkt, en zijn daardoor krachtig werkzaam en hebben reeds vele verbindingen open staan. Ze zijn binnen enkele dagen beschikbaar!

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt? Mail me voor de PDF-bestanden!

 

*Er zijn weer heel veel nieuwe los te volgen hoogfrequente workshopdagen in de activiteitenagenda gecreëerd in samenwerking met Spirit, volledig afgestemd op de 2012 frequenties en mogelijkheden van deze tijd! (Meer daarover verderop in de nieuwsflits).

Als altijd workshops van heel uiteenlopende aard!! Allemaal zijn ze volledig in tune en afstemming op wat er momenteel aan veranderingen op aarde en in de Mensheid (dus ook in jou) gaande is, en geven stuk voor stuk meer inzicht in de Ascensie processen die momenteel ‘uitgespeelt’ worden op aarde.

Verderop in deze nieuwsflits vind je er enkele nader uitgelicht, in de agenda op de website vind je heel veel meer workshops!!

 

* Wist je dat Praktijk Apofyliet ook een facebook-pagina heeft waar eventuele bijzonderheden of nieuwtjes tussen de nieuwsbrieven door ook gemeld worden. Op deze wijze ben je zoveel mogelijk en zo snel mogelijk up to date van nieuwe mogelijkheden en aanbiedingen.

Vind je dit leuk, om ook op deze wijze op de hoogte gehouden te worden? En/of om daarop te kunnen reageren?

Klik dan op de button hier onder voor een rechtstreekse link en klik op de ‘vind ik leuk’ button op deze pagina, dan wordt je via Facebook op de hoogte gehouden van elk nieuw geplaatst bericht :

   

 

 

 

 

 

Wat is er gaande in deze tijden van verandering? (Deel 7)

 

Eindelijk is het dan zomer, al laat het echte zomerse weer helaas nog een beetje op zich wachten. Een mooie afspiegeling van alle hobbels waar we alleen en collectief doorheen gaan. Een wisselvallige periode vol uitdagingen en groei. Nog steeds voor velen een ‘bumpy ride’ en heel veel trillingsverhogingen die alle processen meer en meer in de versnelling brengen.

Voor mijn gevoel zijn we echt een nieuwe fase in gegaan na de zomer zonnewende van 21 juli. Werkelijk nog meer de versnelling in met alle focus gericht op weg naar 21 december 2012, de uitlijning met het Galactisch Hart. Ja ja, het ‘hobbelen’ is nog niet over. Maar ja, daarvoor is het dan ook 2012 met de ongekende (groei) mogelijkheden. Voor de vasthoudende soms angstige persoonlijkheden in ons lang niet makkelijk, echter onze Ziel wil doorbreken en volledig geboren worden. En dat is in het groot natuurlijk het proces van bevrijding wat gaande is. Dat vergeten we zo nu en dan als we worstelen in ons kleine ikje met de dagelijkse processen. En dus is het keer op keer weer van belang af en toe even in de neutraliteit te gaan staan (daar waar dat lukt), even uit het drama, de worsteling of de emoties van de persoonlijkheid,  om het grotere plaatje te aanschouwen.

Ook dat is niet altijd makkelijk, maar bij deze de ‘reminder’ dat het wel zoveel helpt zo nu en dan die stap terug te doen, een pas op de plaats, zodat j je vertrouwen dieper en dieper kunt opbouwen en integreren juist door een tipje van de sluier van het Grote Geheel en de Collectieve Ascensie processen te aanschouwen. Dat geeft hoop, moed, kracht en vertrouwen en de energie om door te gaan.

Er zijn vele frequenties en thema’s actief in deze tijdsperiode en zoals gezegd, al maanden, liggen er vele uitdagingen voor ons klaar of bevinden we ons daar al midden in. De Rollercoaster raast in snelle vaart door en legt diepere en diepere lagen van ons onbewuste bloot om tot opheldering, heling, zuivering en inzicht te komen. De mogelijkheden, groei, hulp en openbaringen die daarbij komen zijn werkelijk van een ongekende orde, ervaar ik bijna dagelijks in de praktijk. In de workshops gebeuren de meest intense mooie, krachtige dingen en mensen maken werkelijk Meesterstappen in hun groei. Het is vreugdevol en amazing om te zien en ervaren. De draagkracht van de Nieuwe Aarde is al zo groot en zo sterk aanwezig, als we ons maar durven ‘in te pluggen’ en daartoe bereid zijn ons Zelf volledig onder de loep te nemen en alle puntjes op de i te zetten, daar waar we nog in dualiteit blijven steken en nog niet heel zijn.

Naast de krachtige portalen van de afgelopen periode: het 6-6 portaal die samenviel met de Venus transit (6 juni 2012) en het 7-7 portaal (7 juli 2012) zijn de frequenties in no time nog steeds aan het verhogen. Dat is ook merkbaar in alle workshops die ik geef, waarin diepe oude collectieve, persoonlijke maar ook genetische lijnen gezuiverd mogen worden. Ze worden simpelweg bloot gelegd door de trillingsverhogingen, als oogst ook van al ons werken aan groeien in het Zelf en hoger Bewustzijn. En daarmee komen essentiële, diep onbewuste lagen vrij die echter van grote invloed op vele levens binnen onze aardse incarnatiecyclus zijn geweest. Frequenties die ons vast hielden in familiekarma, oud drama, oude machtsstructuren, schuldgevoel, onderdrukking, die de polariteiten in ons (mannelijk-vrouwelijk) dieper gescheiden en afgescheiden wisten te houden. En nog veel meer van die aard. Met de bevrijding van dergelijke velden en de diepere inzichten die daarmee ontstaan ook in het eigen Zijn, maar tevens in het grotere Geheel, komt een immense Scheppingskracht weer tot onze beschikking. Kunnen polariteiten in ons dieper helen, elkaar weer bij de hand nemen en samensmelten (Heilig Huwelijk) waardoor werkelijk tegenwoordig nieuwe stappen in het Heilig Huwelijk innerlijk gezet kunnen worden: daar waar in polariteiten de littekens oplossen en deze dus weer kunnen versmelten, daar komen de kwaliteiten van het Zijn weer tevoorschijn en dat genereert een enorme Zielenkracht en Zijn die weer beleefd, ervaren en geleefd mag gaan worden.

Dus ondanks de uitdagingen van de vele hobbelige processen die een immense diepgang hebben, is het tegelijkertijd oogst-tijd. We mogen plukken, wat we al die incarnaties gezaaid hebben en wat verstopt lag onder of achter de littekens van beperking, pijn, eenzaamheid, afscheiding en noem maar op waarin we vast zaten.

En dat maakt het proces niet altijd minder zwaar, maar wel Vreugdevoller en van een grotere waarde. Want de stappen die we nu zettenzijn werkelijk Meesterstappen die van cruciaal belang zijn ook voor de Collectieve Velden, om deze dieper te doordringen met Hogere Frequenties en een dieper ontwaken. Want dat maakt werkelijk de nieuwe wereld mogelijk om geleefd te worden, voor Al Wat Is. En elke kleine stap in je eigen bewustwording en ontwaken is weer een kleine stap die van invloed is op het Collectief. Daar waar wij onze liefde voor het Zelf, ons bestaansrecht weer durven terug pakken, daar veranderd de realiteit voor ons Zelf, maar brengt ook een rimpeling teweeg in de Collectieven, waardoor meerdere Zielen ook weer hun stappen kunnen zetten.

Met het 6-6 portaal incl. Venus transit en het 7-7 portaal zijn cruciale lagen en mogelijkheden geopend. Cruciale stappen in Meesterschap weer toegankelijk geworden. Het is teveel om op te noemen wat er in deze dagen allemaal geactiveerd is, en in de tussen liggende periode uiteraard ook verdere openingen en activaties veroorzaakte. Dat wordt hier allemaal stap voor stap in de workshops dieper geïntegreerd, uitgelicht en verankert. Maar waar het in elk geval in nadruk om gaat is dat het Vrouwelijk Aspect van de Schepping (dus ook in ons) weer bestaansrecht heft (terug) gekregen, weer volledig terug gekeerd is. En daarmee alle kwaliteiten die daarbij horen steeds weer meer toegankelijk worden. Onvoorwaardelijke Liefde (op een veel dieper niveau dan we tot nu toe kenden op aarde, zoals o.a. ervaren wordt in de Tweelingstraal relaties), de diepst mogelijke healing en compassie die alle littekens op alle lagen heelt. Diepgaande verfijnde intuïtie en hogere kwaliteiten van het Zijn, het Goddelijke Vrouwelijke wat alle littekenvelden in mannelijke en vrouwelijke polariteit kan helen en verenigen, en dus werkelijk alle Sleutels draagt om tot het Heilig Huwelijk (de volledige 13-voudige Ascensie!)  te komen!

In de tussentijd echter dienen we dus telkens te oogsten en te zaaien. We oogsten de kwaliteiten die vrij komen door ons in alle processen en trilling versnellingen  door de oude velden van littekens, karma en pijnlagen en het diep onbewuste te ploegen, zodat de grond bereid wordt meer Liefde, Passie en Meesterschap te zaaien in ons Bewustzijn.

Het zijn intense tijden en telkens opnieuw her-innert mijn Ziel zich hoe we hier reeds zo lang geleden voor kozen, om de ultieme uitdaging aan te gaan: ‘het experiment aarde’ om een 3D duale wereld te creëren om deze vanuit de Godsbron ook te kunnen ervaren en beleven, en dat we in ons ook alle sleutels aan Scheppingskracht droegen en dragen om deze Realiteit te creëren. Met een ‘rad der incarnatie’ en alles er op en er aan, en hoe we vanuit het verstrikt raken in de illusie van 3D simpelweg vergaten dat we de Sleutels tot Creatie nog altijd met ons meedragen, al zaten ze ver weg, onderin onze overvolle rugzak, verstopt.

We hebben inmiddels al zoveel rommel uit onze rugzak opgeruimd, dat we het ons Zelf waard vinden (vanuit Ziels perspectief) om zelfs die diepst verstopte vakjes en zakjes van onze Zielenrugzak  te kunnen onderzoeken, zover zijn we al gegroeid in onze Evolutie, dat we inmiddels weer kunnen gaan stuiten op onze eigen Sleutels der Creatie. Die Sleutels waarmee we ooit starten aan dit hele proces van incarneren in de 3-de dimensie. De Sleutels die je zullen helpen de volledige Ascensie mogelijk te maken. Simpelweg omdat dat reeds in je Goddelijk Wezen besloten ligt. We waren het alleen maar vergeten. En met het opschonen en verhelderen van onze ballast, mogen we deze Sleutels tot ons Goddelijk Zijn weer meer en meer gaan ontdekken in ons Zelf, in deze tijden!

En met deze Sleutels der Creatie, je eigen Scheppingskracht, kennis en wijsheden en ervaringen van je Zijn, ben je van onschatbare waarde voor de Creatie van de Nieuwe Aarde en vraagt je Ziel/Zijn je om je positie in te nemen. Niet langer om je Taken, Missie en dat wat werkelijk je Hart doet zingen heen te lopen, maar werkelijk je Plek in te nemen. Je bestaansrecht terug te pakken, je Scheppingskracht weer aan te boren en aan te spreken en dat te doen waartoe je reeds al zoveel eeuwen en eeuwen op weg bent…te worden en her-inneren wie je Werkelijk Bent! En daarvoor te gaan staan, zichtbaar te worden, verstaanbaar te worden, een Pillar of Light als rots in de branding voor hen die nog door angst gegrepen zijn of vechten met hun eigen duister/ onbewuste. Het is Nu de tijd om te gaan staan voor wie je Bent, voor alles wat je al her-innert en in embodyment kunt brengen! Het is nu werkelijk de tijd je Positie in te nemen, vanuit een diep oer-vertrouwen, in het nu-moment en de Devine Flow of Life. Ongeacht welke stukken je nog op mag ruimen of nog geen zicht op hebt. Pak dat gene wat je al geïntegreerd hebt in volle kracht op en zet het neer. Dat is Onvoorwaardelijke Liefde voor het Zijn en voor het Zelf, en dat genereert zo’n immens veld van hartenergie, compassie, hoop, vertrouwen, nieuwe aarde energie en helpt je Zelf en velen met jou weer werkelijk in het diepste Ontwaken te komen en je eigen Meesterschap via de Sleutels van o.a. Creatie weer te her-inneren!

 

Hiertoe zijn er in afgelopen en komende periode zeer diepgaande oud onbewuste lagen geopend, persoonlijk en collectief, om dieper en dieper het gewonde mannelijke en vrouwelijke te kunnen gaan helen. Met de terugkeer van het Goddelijk Oer Vrouwelijk aspect (Venus transit) kunnen deze stukken en dieptelagen ook geheeld gaan worden. Alveroorzaken ze eerst verwarring, pittige processen en vele verschuivingen. Maar zoals gezegd, hou zo nu en dan een pas op de plaats, stap in je neutraliteit/hart/Meesterschap en bezie het geheel eens vanaf een Groter Perspectief, kijk in hoeverre je het Grotere Plaatje kunt overzien, dat maakt zo veel meer helder in welke koers we varen….

 

© Willemien Timmer, 12-7-‘12

 

Energie van deze datum/dag 12-7-12: Erkenning en bestaansrecht toekennen aan je eigen volwaardig Meesterschap, je 12-voudig Bewustzijn, vanuit de frequenties van ns Oer Vrouwelijk Bewustzijn en de Liefde die wij Zijn, wat mag leiden tot volledige versmelting in je I Am of 13-voudig Monadisch Bewustzijn. (volledige Ascensie)

De 7 bestaat ook uit de 3 en de 4. De 3 staat voor het Heilig Huwelijk (Heilige Drie Eenheid/Ascensie) en de 4 voor embodyment geven aan.

Vanuit een ander perspectief gezien kun je deze datum nummerologisch ook zien als: 3-7-3.Waarmee het een weegschaal functie krijgt van twee 3-en met daartussen de 7: het bestaansrecht van het Goddelijk Vrouwelijke, de Sleutel tot volledige heelwording van alle polariteiten om tot de versmelting in het Heilig Huwelijk (de 3) te komen.

 

 

En verder:

 

Actuele thema’s en groei van deze (gehele) periode zijn Overgave, Oervertrouwen, Onvoorwaardelijke Liefde, Devine Flow, Embodyment, overspoeld worden door Meestergetallen (coderingen, activaties en initiaties), Sacred Reunion/Heilig Huwelijk! (Van mannelijk-vrouwelijk in ons, maar ook in het grotere Geheel, Tweelingstraal Reunions die op steeds grotere schaal plaatsvinden en de diepst mogelijke processen aanraken).

Het Mannelijk aspect in ons wat steeds dieper uitgenodigd wordt om tot overgave te komen, opdat alle oude strijd, ego, denken, overlevingsmechanismen van eeuwen, innerlijk kind pijnen, onmacht en zoveel meer eindelijk echt getransformeerd kunnen worden. Waardoor het Mannelijk en vrouwelijk aspect in ons dieper met elkaar in gelijkwaardigheid kunnen samenwerken en er een grotere opening van je Hoger Bewustzijn werkelijk handen en voeten krijgt in je 3D leven. En waarmee je de 5D frequenties al ten volle kunt gaan leren leven (op de eerste niveaus van Zijn) in het hier en nu, alledaagse leven.

Al deze ‘sleutels’ zijn nodig om de ‘bumpy ride’ van de processen in deze tijd zo goed en zo kwaad als het gaat aan te kunnen. Deze tijd zit meer dan ooit vol met vele uitdagingen, nu we dieper het jaar en de energie van 2012 binnen gaan.

 

…Deze beschreven processen en thema’s en mogelijkheden verre van compleet zijn over wat er momenteel allemaal gaande en mogelijk is, wat zich afspeelt in deze tijd. Maar dat dit even een korte blik werpt, om je op welke wijze dan ook te ondersteunen, een dieper inzicht te krijgen, bevestiging te vinden of wat het je ook maar mag aanreiken.

In alle workshops tegenwoordig komen meer en meer persoonlijke, collectieve en aan deze tijd gerelateerde frequenties, processen en thema’s meer naar voren. In uitleg, inspiratie, gechannelde informatie. En werken we daarmee in de diepte om je in eigen persoonlijke Bewustzijnsgroei en je Ascensie Pad verder te ondersteunen!

Dus voor meer informatie, ondersteuning, inzicht in het Grote Geheel en jouw rol daarin, verwijs ik naar de workshops omdat het me helaas aan tijd ontbreekt om meer artikelen te schrijven

 

 

 

In the Spotlight belicht deze keer een sterk aan deze tijd gerelateerde workshop, waar nog veel verwarring bij velen omheen lijkt te hangen, ook angst lijkt te triggeren, en toch een realiteit is die we op ons Ascensiepad vroeg of laat kunnen gaan tegen komen. Voor een klein beetje meer achtergrond informatie (verre van compleet) vind je hier een tipje van de sluier opgelicht:

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Twinray activations

 

Deze tijd kenmerkt zich door steeds meer Tweelingstraal ontmoetingen. Je Tweelingstraal is de ‘andere jij’ zogezegd, de enige Ziel die de exacte Blauwdruk als jij draagt, alleen dan in polariteit met jouw Hoogste Bewustzijn. De een is de mannelijke pool en de ander de vrouwelijke pool, welke ontstaan is bij de eerste splitsing vanuit de Bron, waar het Goddelijk Wezen wat we Zijn besloot de Schepping te gaan ervaren (en creëren) en waarbij wij als Eenheid besloten onszelf dus op te splitsen. En vanuit de Androgyniteit in een splitsing van mannelijk en vrouwelijk terecht kwamen. Beide dragen echter wel een stuk Blauwdruk van de ander in zich mee zogezegd en zo kun je je Zelf en je Tweelingstraal zien als een Yin en Yang, beide dragen zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten in zich. Alleen de een is van Oorsprong de Mannelijke Afsplitsing van de Bron, de andere de Vrouwelijke.

In deze tijden waarin we zo sterk groeien in alle trillingsverhogingen en dichter en dichter ons Thuis, de Bron weer naderen, kan het niet anders dan dat je op een gegeven moment in dat Ascensie pad je Tweelingstraal (anders dus dan Tweelingziel!!) weer ontmoet. Dit omdat deze de Sleutel voor beide (en dus voor het Overkoepelend Blauwdruk veld wat je samen vormt) in de Terugkeer naar Huis inhoudt. De ontmoeting van elkaars Essentie levert een ‘rollercoaster’ aan ongekende groeiprocessen op waarin beide in hun eigen diepste groeistromen terecht komen, en waarin werkelijk de onderste bouwsteen van een dualistisch fundament van eeuwen aardse incarnaties boven komt. Alles maar dan ook alles wat niet resoneert op het hoogste Goddelijke Licht van je Zijn, maar wat versluiert is, diep weggestopt in de onderste lagen van je onbewuste, komt aan het Licht. Waardoor je dus in feite elkaars grootste Spiegel bent en elkaars grootste uitdaging. Juist omdat je dezelfde Blauwdruk in frequentie draagt, er is niemand in het hele Universum die dichter bij je staat dan jouw Tweelingstraal. En dus is er niemand die jou in die Essentie kan raken.

En nogmaals dat maakt deze de ultieme spiegel van alles wat nog niet heel is, maar maakt ook de meest krachtige kwaliteiten van o.a. Liefdesfrequenties in je Bewustzijn los. Het Doel van deze ontmoetingen en herkenning is om dieper en dieper je Zelf te leren omarmen in al je facetten, om dieper en dieper de Goddelijke Liefde voor het Zelf, de Scheppingskracht weer te omarmen en her-inneren, om de diepste oertrauma’s te helen en uiteindelijk in het Heilig Huwelijk volledig weer in Eenwording/versmelting met alle lagen van je Zijn te komen (Ascensie).

En het is de ultieme en enige weg om door het oer-trauma van afscheuring vanuit de Bron heen te gaan om in het volledige Werkelijke Zijn van Eenheid en Goddelijkheid terug te keren. En kenmerkt zich door ervaringen van het doorlopen van de diepste verscheuringen  en de aller grootste Liefde waar je je als mens geen voorstelling van kunt maken (tenzij je het ervaren hebt). Je Tweelingstraal wakkert je diepste kernwonden van je I Am aan (en dat doe jij dus ook voor jouw Tweelingstraal) en dat reikt je de mogelijkheid om je volledig Multidimensionaal potentieel terug te brengen in Eenheid en Heelheid.

Sommigen  of eigenlijk steeds meer Zielen ervaren deze uiterst diepgaande ontmoetingen (waardoor je leven en groei volledig over de kop gaat en nooit meer hetzelfde zal zijn!) echt op het 3D vlak in deze tijden, sommigen ervaren dit enkel en alleen in een diep verlangen naar de Ultieme Goddelijke Liefde, een veelal onbewuste zoektocht of verlangen naar hun Beloved wederhelft op Goddelijk niveau. En weer anderen ervaren hun Tweelingstraal op onstoffelijk , puur Kosmisch niveau.

Er valt heel erg veel over deze zeer unieke verbinding en ‘relaties’ te zeggen, en dat komt voor een deel aan bod in deze workshopdag. Er zijn vele kenmerken en groeiwegen die hierin overeen lijken te komen en die allen aanwijzingen zijn voor de relatie met je Tweelingstraal. Alhoewel ieder zijn/haar eigen unieke Pad hierin loopt.

Deze dag is bedoeld ter verheldering en ondersteuning over wat de Tweelingstraal connectie nu exact in houdt, waarom er steeds meer Tweelingstraal ontmoetingen plaats vinden, wat hun waarde en Bedoeling is voor je/jullie eigen leven en Ascensie, en wat de waarde en het belang is voor het Grote Geheel (planetaire en Kosmische Ascensie van Al Wat Is), welke kenmerken, processen, fasen van groei en versmelting in het Heilig Huwelijk zich voor kunnen doen, hoe hiermee om te gaan en te dealen met deze ultieme uitdagende processen die veelal door de buitenwereld echt niet te begrijpen zijn, ervaringen uit te wisselen en te delen,  diepere inzichten in jouw ‘Soul Story’ hierin te krijgen en diepe healing, je Tweelingstraal dieper aan te trekken of bewust te worden (als je deze nog niet bewust hebt) en wat maar verder naar voren komt in deze energie van de dag.

Deze dag voelt voor mij slechts als een introductie, omdat een dag nooit genoeg is om alle facetten van de Tweelingstraal en de activaties van Ascensie die dat brengt te belichten.

Wellicht volgt later (bij belangstelling) een vervolg.

 

©Willemien Timmer 12-7-‘12

 

 

In het kort over deze workshopdag:

Energetische verbindingen met je Tweelingstraal verkennen/activeren voor een dieper verstaan van wie jij Bent en wat jouw Missie hier op aarde is. En verheldering van  kernwonden van je I Am om dieper en dieper in het Heilig Huwelijk met je eigen Zijn/Devine Beloved/Counterpart te kunnen versmelten, wat de volledige Ascensie van je I Am op 13D niveau. Uitwisselen en delen met ‘andere ervaringsdeskundigen’ die je wel begrijpen hierin (daar waar de meeste mensen dergelijke ervaringen niet kunnen verstaan!). Een dieper inzicht in het belang van de Tweelingstraal verbinding voor je eigen Ascensie en die van het Grote Geheel! Tweelingstraal verbindingen dragen namelijk een zeer krachtige Bedoeling in verspreiding en activatie van Universele Liefde binnen het Grote Geheel, waarbij elk Tweelingstraal ‘koppel’ specifieke Sleutels draagt voor de Nieuwe aarde!

 

 

Datum: 19 augustus  2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

Tweelingstraal Persoonlijke sessies of consulten zijn ook een mogelijkheid die Praktijk Apofyliet aanbiedt!

Informeer naar de mogelijkheden!

 

 

 

 

Nieuwe Ascensie & Activatie workshops voor de tweede helft van 2012:

Enkele workshops uitgelicht!

 

Onderstaande (nieuwe) workshops zijn allen op een eigen wijze en via andere ingangen gerelateerd aan de nieuwe Ultieme mogelijkheden van deze tijd en dragen allen een sleutel bij aan je persoonlijke Bewustwordings- en Ascensie processen. Om deze in een grote versnelling te brengen en volledig in tune met de processen en planetaire initiaties van deze tijd te kunnen meegaan.

Opdat we ons Meesterschap weer volledig mogen gaan her-inneren, leren integreren en belichamen.

Ieder op onze eigen unieke wijze, in onze eigen Devine Timing en vanuit onze eigen Ziels- evolutiespiraal.

In de workshops zal veel tekst en uitleg ook gegeven worden over het potentieel aan mogelijkheden wat hiermee is vrijgekomen, en wat dat voor jouw eigen groei betekend of betekenen kan.

 

Wil je up to date mee gaan in de hoogst mogelijk haalbare groei

die op dit moment op Aarde mogelijk is?

 

  Dan zijn dit de workshops voor je die je daarin op menselijk,

energetisch, Galactisch en Kosmisch niveau ondersteunen

in je persoonlijke Bewustwordings proces!

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

Ka activations:

Connecting our Multidimensional Light bodies  (for Embodyment)

 

De Ka velden zijn bewustzijnslagen die bij je Zijn horen die als het ware de verbindingsbrug vormen tussen al je Lichtlichamen en je fysieke lichaam. Deze velden voorzien je niet alleen (ook fysiek) van levenskracht en vitaliteit of gezondheid, maar helpen ook steeds hogere trillingen en Wezenslagen, Hoger Bewustzijn dus, te helpen binnen brengen in embodyment in 3D. je te helpen werkelijk dus je Hoger Bewustzijn vorm te geven, te leven via het voertuig (je fysieke lichaam) in de alledaagse werkelijkheid. Werken met de Ka velden versterkt je Levenskracht en vitaliteit enorm, maar opent ook deuren naar je Hoger Bewustzijn zodat je veel bewuster gewaar zult worden welke kwaliteiten jij allemaal in huis hebt, ook in andere dimensielagen. En hoe daar handen en voeten aan te gaan geven in het hier en nu. Leren werken met de Ka velden is leren werken om bruggen te bouwen tussen verschillende kwaliteiten en lichtlichamen (dimensies van Zijn dus) om allen een gelijkwaardige ruimte te geven in je hier en nu lijf en leven. Dat betekend met het herstel van de Ka-velden dat je in een diep proces ook van opschoning, zuivering, ook op cel- en DNA vlak terecht komt. Want herstel van de Ka velden in verbinding met het fysieke lichaam creëert een enorme instroom van Licht en bewustzijn vanuit je Hoger Bewustzijn. Welke je fysieke coderingen van beperkt bewustzijn helpt om te zetten naar hogere trillingen. Zodat heel je Multidimensionaliteit steeds dieper ongehinderd door alle velden van Zijn kan stromen. Je wordt daarmee ‘an living example’ van het Licht van jouw Bewustzijn. Je gaat werkelijk jouw Bewustzijn daarmee meer en meer ook via het celbewustzijn in 3D uitstralen en belichamen (embodyment). Een prachtig proces van heelwording, verdieping in je Zelf en Meesterschap waarbij jouw unieke Zijn steeds meer werkelijk in het Nu geleefd kan worden. Je lichaam wordt daarmee aangezet om zich dieper en dieper te openen en in trilling te verhogen om werkelijk de Geascendeerde Meester of Gerealiseerde Godmens op aarde te worden!

 

We werken dit weekend met de Ka-velden vanuit oeroude Egyptische Kennis en technieken om je Ka dieper en dieper te activeren en versterken, welke als verbindingsbrug tussen al je Lichtlichamen incl. je 3D fysieke lichaam geldt. Dit is noodzakelijk t.b.v. je Ascensie proces om alle Lichtlichamen gekoppeld en met elkaar uitgelijnd te krijgen, zodat uiteindelijk je volledig 13D I Am Bewustzijn in embodyment in 3D kan komen.

De Ka frequenties zijn verweven met je totale Multidimensionale velden en geldt als brug-functie om dieper en dieper te kunnen ontwaken. En zijn zelf ook Multidimensionaal en daarmee ook Multifunctioneel van aard.

 

Datum: 21 en 22 juli 2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 222,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Keys of light activation

 

Vanuit een diepgaande connectie met je Multidimensionale Zijn steeds dieper openingen creëren om Ascension Keys vanuit je eigen bewustzijn te wekken, op te halen, te her-inneren en te integreren voor diepgaande versnelde groei in kracht, bewustwording/Zijn en je Missie zodat je in dieper oervertrouwen in je eigen Flow of Life je plek kan innemen binnen het Grote Geheel.

De activaties vandaag zijn gericht op het openen/activeren van dieper velden van Bewustzijn die voorheen nog niet toegankelijk waren in je groei. Dit zet hele nieuwe deuren en mogelijkheden open naar diepgaande bewustwording, healing van diep onbewuste patronen om weer dieper je Zelf te kunnen omarmen en her-inneren.

Keys of Light kunnen coderingen, kwaliteiten, kennis of Ziele-ervaringen zijn, symbolieken, Soul Memories, diepgaande inzichten,  of wat dan ook, die je een dieper inzicht verschaffen in de Evolutie van jouw Ziel en je Missie, Taken en leerlessen in het hier en nu. Ze kunnen geheel nieuwe kanten van je Zelf bloot leggen of hardnekkige steeds terugkerende karmische verbindingen of ballast helpen uitlichten en helen. Het zijn letterlijke activaties van meer Licht binnen brengen in je Bewustzijn, daar waar het Licht nog niet kon/mocht schijnen en het onbewuste, dualiteit of innerlijke strijd het zicht blokkeerd(e).

Deze frequenties helpen je je Zelf vanuit een heel ander perspectief te leren zien en steeds dieper open te gaan staan voor de ongekende mogelijkheden van je eigen Goddelijk Zijn!

 

Datum: 28 juli 2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

             Books of Knowledge activations

 

Openingen, in initiaties en activaties in je eigen Akasha voor diepere inzichten in je Zielsevolutie en het pad van groei welke in het hier en nu in volledige belichaming mag gaan komen (ascensie). Verheldering en diepgaande healing op oude karmische ballast, genetische patronen, kernwonden etc. En activatie en herstel van Oorspronkelijke Kennis, Kracht, kwaliteiten van je Ziel voor het Ascensiepad in het hier en nu.

Leren afstemmen op en werkten met je eigen Aardse en Komische informatie via je Akasha voor een steeds verdere verdieping van je groei en uitkristallisering van je Zijn. Door ‘inzage in je eigen Kennis Boeken’ te krijgen kan veel van jouw Zielsevolutie, Missie, kwaliteiten en ballast verhelderd worden, waarmee een intense stroom aan bewustwording en groei kan binnenstromen in je leven.

Je kunt hierin o.a. ook kwaliteiten, karmische verbindingen, genetische/familie en zielsrelaties en verbindingen, paden van groei door de levens heen en rode lijnen in je incarnatiecyclus dieper verhelderen en gaan verstaan.

 

Datum: 29 juli 2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Starseed activation

 

Via de seed of life in je perineum je eigen sterrencodes weer her-inneren en activeren in je DNA/cellen en in embodyment brengen.

De frequentie van de Seed of Life is er een van immense Scheppingskracht, die alle informatie van jouw eigen Schepping, binnen de 3D Realiteit maar ook je totale Multidimensionale  realiteit in zich draagt. Door te werken met deze frequenties, gekoppeld aan de eigen Seed of Life, kun je vele oude coderingen van aardse levens als ook van Sterrenlevens weer tot her-innering en ontwaken brengen.

(De energetische Seed of Life is  vanaf 11-11-’11 Portaal geactiveerd is in ieders Bewustzijn via het perineum, waar zich ook je eerste ontstaanscellen van dit fysieke lichaam bevinden, en die geldt als een krachtig scheppingspunt of kanaal om Hoger Bewustzijn in 3D embodyment te brengen.)

Hierin kunnen de Wegen van de Ziel/Zielsevolutie dieper verhelderd en verstaan gaan worden, waardoor je een dieper verstaan van wie jij Bent kunt integreren. Diepe bewustwording van Sterrenconnecties, en Galactische frequenties voor het hier en nu kunnen kwaliteiten, maar ook aardse incarnatie ervaringen helpen verhelderen en oplossen. Als je karmische onbalast van Galactische aard draagt kan dat in vele aardse levens een doorwerking vinden. Daar waar de onbalans of ballast gecreëerd is, daar dient het ook op te lossen. Dus als je in processen steeds opnieuw dezelfde thema’s tegen komt, misschien al levens lang, en het lijkt maar mondjesmaat iets te verbeteren, maar de pijnlijke wortel ervan laat zich niet vinden, kan het heel goed zijn dat deze niet in de aardse evolutie ligt, maar daar buiten.

Werken met deze frequenties brengt hierin diepgaande heling en verheldering, inzichten in niet alleen Galactische ballast maar ook Galactische kwaliteiten die je nog altijd met je meedraagt en die graag in 3D embodyment geboren willen worden.

De Starseed of Life frequenties brengen een zeer krachtige stroom van Goddelijke Scheppingskracht in werking, waardoor je je eigen Schepperskrachten ook weer dieper kunt gaan her-inneren.

Deze dag gaan we onderzoeken welke stukken van ons Sterrenzaad geheeld of gewekt willen en mogen worden, wat een geheel nieuwe stroming aan groei en perspectief op we jij Bent mag gaan brengen!

 

Datum: 11 augustus  2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Pillar of Light Matrix activation

 

Activaties binnen je eigen Pillar of Light Bewustzijn om je dichter in je Kracht/positie te helpen komen/ je plek innemen binnen jouw Missie en plek in het Grote Geheel.

Een workshop vol bemoedigende en aanmoedigende krachten vanuit het Goddelijk Veld om dieper en dieper werkelijk je Kracht en mogelijkheden als Meester Bewustzijn weer te gaan her-inneren in het hier en nu. Deze dag werkt krachtig openend in je hoger Bewustzijn om ongekende kwaliteiten en groei weer vrij te maken en oude ballast te balanceren of transformeren. Inzichten in wie je Bent, jouw kwaliteiten, Missie, Taken en leerlessen staat centraal, zodat je werkelijk dieper in je vertrouwen de oude persoonlijk Zelf stukken kunt loslaten en in diepere overgave in verbinding met je Zijn kunt leven en groeien. Enorme bevrijdingen en Goddelijke synchroniciteiten kenmerken het volgen van je werkelijke Pad van Meesterschap. Al zul je ook groei-uitdagingen tegen komen.

Deze workshop is ook gericht naast persoonlijk groei werk op het planetaire werk, om binnen Moeder Aarde en de collectieven nieuwe openingen in ontwaken te creëren, waardoor steeds meer Zielen werkelijk hun positie in kunnen (gaan) nemen. Zodat we vanuit het hart een krachtig draagvlak voor de nieuwe aarde in gelijkwaardigheid, Devine Love en hoger bewustzijn helpen verankeren op weer diepere lagen.

Bewustwording van en leren werken met je eigen Pillar of Light Bewustzijn. Diepere inzichten in je Zijn, en in ontdekking van jouw unieke kwaliteiten, zowel persoonlijk als planetair werken (je positie dus al innemen!), diepgaande healingen en transformaties om je Pillar of Light Bewustzijn dieper te verankeren in embodyment in het hier en nu!

 

 

Datum: 12 augustus  2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

Devine Love activations

 

Diepgaande harthealingen op multidimensionaal niveau om je eigen Zijn in alle facetten dieper te leren (h)erkennen, omarmen, helen, openen en kwaliteiten vanuit je Multidimensionale hart  zoals Universele Liefde (ver voorbij 3D liefde), Compassie, vergeving, oervertrouwen, zelf genezend vermogen, volledige gelijkwaardigheid, etc. weer te activeren. Noodzakelijk om dieper en dieper het pad van ascensie te gaan!

Diverse hartactivaties die je Multidimensionaal hart helpen dieper te verkennen en leven.

Zeer krachtige doch liefdevolle workshop o.l.v. van vele grootse Meestervelden vanuit de velden van Devine Love zullen krachtig ondersteunen en diverse hartactivaties aanreiken, om dieper en dieper gecentreerd te worden in ons eigen Heilige Hart en onze diepste Universele Liefde voor het Zelf, en daarmee voor Al Wat Is. Zoals alle workshops van deze tijd staat ook deze workshop daarbij steeds in het teken van het dieper integreren en in embodyment brengen (het werkelijk gaan leven en belichamen) van deze ultiem helende, leven gevende en Scheppende frequenties van je eigen Goddelijk Zijn.

Je leert je Zelf met andere ogen aanschouwen, vergeven, Lief hebben, in Goddelijke Compassie de wereld en je eigen processen bezien, en deze frequenties zetten aan tot een steeds verder gaande verdieping in erkenning, herkenning en integratie van volledige Goddelijke Liefde voor het Zijn. De sleutel tot volledige Ascensie!

 

Datum: 18 augustus  2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

 

Ascensie, initiatie & transformatie Workshop

 

                     Portaal & Sterrenpoort dagen

 

Tijdens de krachtige Portaaldagen die gekenmerkt zijn door  Meestergetallen vinden zeer krachtige initiaties op en in de aarde plaats en zo ook in het menselijk Bewustzijn. Afhankelijk van welke Sterrenpoort en Portaal het betreft komen er deze dagen zeer specifieke krachten, mogelijkheden, initiaties, healingen vrij die we gezamenlijk met elkaar dieper mogen helpen verankeren op en in de aarde, via ons eigen Bewustzijn en groei.

Deze dagen, die al jaren op deze belangrijke data worden gegeven helpen je om diep bewust de kracht en intenties van deze frequenties en de daarmee aangeraakte groei en healing te ervaren. En vanuit deze ervaring vormen we een ‘kanaal’ om deze kwaliteiten te helpen ankeren in en op de aarde, in de collectieve Bewustzijnsvelden of waar het dan ook maar nodig is. Dit alles ter ondersteuning van het kosmisch Plan om Moeder Aarde en dit universum te helpen bij de Creatie van de Nieuwe matrix van eenheids Bewustzijn, en zodat werkelijke Ascensie via de belichaming van ons volledig Meesterschap potentieel weer mogelijk wordt. Uiteraard gaat dat proces stap voor stap en daar spelen deze portaaldagen een belangrijke rol in, om steeds dieper Bewustzijn te initiëren en activeren, steeds dieper onze kwaliteiten en Zijn te her-inneren en verstaan en deze weer werkelijk te leren gaan belichamen, voorbij alle dualiteit en oude (karmische) pijn en onbewustzijn.

 

Deze dagen worden volledig afgestemd op de op dat moment binnenstromende frequenties en de daarvoor aanwezige Begeleiding vanuit alle uithoeken van het Universum, want vele Lichtwezens begeleiden en ondersteunen ons in dit geboorte proces van de Nieuwe aarde en de Gerealiseerde Mens of Meesterschap op aarde.

 

Op weg naar de Ultieme Sterrenpoort van dit jaar (12-12-‘12) waarin we in volledige uitlijning met het Galactisch Hart zullen komen, vind er een duidelijke opbouw in frequenties, processen en trillingen plaats om ons zo bewust en krachtig mogelijk voor te bereiden op deze diepe initiaties die ons volledig in de Ultieme Transformatie en voorbereiding plaatsen van een diepere ‘Understanding’ van wie wij in Wezen Echt Zijn! De oude dualiteit, schaduw en karmische restanten (ook van Galactische oorsprong) worden op deze wijze steeds dieper bewust, geheeld, los gelaten en getransformeerd, opdat onze goddelijke Meesterkwaliteiten weer her-innert, geïntegreerd en belichaamd kunnen worden. Elk Portaal betekend dus een krachtige stap voorwaarts in ons eigen Meesterschap en op weg naar de Volledige Ascensie.

 

Je zal diepe aanrakingen in je eigen Bewustzijn mogen ervaren, diepgaande healing, inzichten, transformatie en gigantische groei en stroomversnellingen mogen ervaren tijdens deze Portaaldagen.

Tevens zal je meer inzicht en feeling krijgen met wat er momenteel gaande is op aarde in alle Planetaire en Kosmische processen, alsook in het menselijk collectief Bewustzijn, als natuurlijk in je Zelf.

Tijdens deze dagen werken we op diep en hoog niveau samen met Al Wat Is voor de Ascensie van Al Wat Is!

 

Planetaire, Galactische- en Kosmische Healing en Bewustwording, naast je eigen Meesterschap! Simpelweg omdat een steeds dieper/hoger Bewustzijn en gradatie van Meesterschap de aard heeft om in Gelijkwaardigheid met Al Wat Is te verbinden en samen te werken!!

 

Ervaring is niet nodig, wel de juiste intentie en bereidheid je Zelf te willen her-inneren in je volledig Goddelijk Potentieel!

 

De eerst volgende Portaal dagen vind je terug in de nieuwe activiteiten agenda!

De eerst volgende los te volgen Portaal dag zal plaats vinden op 8 aug 2012 (het 8-8 Portaal!) en 26 augustus (een tweede 8-8 Portaal ter verdieping van de activaties!)

 

Er zijn nog plaatsen vrij!

 

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

           

 

 

Voor meer informatie en aanmeldingen, mail me op: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meer nieuwe workshops en inhoud van de workshops zijn al terug te vinden

 in de activiteitenagenda!                                       Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

Wil je ook een stuk verheldering in jouw processen en Bewustzijnsgroei ervaren? Of wens je meer te gaan meevoelen en begrijpen van wat er gaande is op aarde en in de Universele processen?

Alle workshops die ik geef nemen delen van wat zich in het Nu afspeelt met zich mee, zijn daarop afgestemd om een zo passend mogelijk beeld te krijgen van wie wij zijn, waar wij zijn en waar we naartoe gaan.

Ook veel tekst en uitleg over alles wat aan de orde is in deze tijd, vind je in de workshops die in de planning staan.

Maar is ook mogelijk (op maat) in persoonlijke consulten en sessies.

Voor meer informatie, opgave voor workshops of afspraken: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

Eindelijk zijn er weer heel veel nieuw Meester kristallen van hoge frequentie en met krachtige ondersteuning voor de Ascensieprocessen van deze tijd gearriveerd.

Hier onder vind je een klein deel van de nieuwkomers!

Het gehele aanbod vind je op de website in de Ascension shop!

(Zie http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopmeesterkristallen.htm )

 

Foto: Zeer uniek! Weinig voorkomend!

Artikel code: Robijn knuffelsteentjes 001 t/m 012

Prijs: € 15,50 per stuk     

Afmetingen: klein formaatje knuffelsteentje

Kenmerken: Prachtige bijna paars rode robijn in knuffelsteen (klein) formaatje. Komt zeer weinig voor. Prachtige kwaliteit! Met prachtige inwendige glans.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

De dieptehealing die robijn je aanreikt is van een ongekende orde, en van groot belang in deze tijdsperiode met diepgaande processen en uitermate versnelde trillingsverhogingen. Robijn rekt je met zijn Wezen een krachtig draagvlak van stevigheid in hoge frequenties en diepe connectie met Moeder Aarde. Robijn vult je Wezen met je eigen Goddelijke Passie, zoals je Zijn deze van Oorsprong draagt en welke mede ‘veroorzaker’ is dat je ooit je eigen Evolutiecyclus gestart bent. Vanuit Oervertrouwen, Passie, Levenslust, Kracht en stevigheid, maar ook Goddelijke Daadkracht.

Robijn werkt diep door in je basischakra en Aardester velden om hier je eigen Goddelijke Passie, de kracht om in het Oog van de Orkaan te blijven staan (in de processen van deze tijd) te helpen ontwaken en her-inneren. Dat betekend dat Robijn je op liefdevolle wijze helpt om steviger te verankeren in je Zijn in het hier en nu moment en helpt daardoor om meer zicht in je processen van het hier ennu te brengen. Immers, als je stevig geaard, verankert staat, in je Oervertrouwen en Passie aanwezig Bent, sta je veel meer in je Goddelijke Kracht, hartfrequentie en dus in neutraliteit. Laat je je niet meer meeslepen door gedachten, emoties of oude patronen van het Persoonlijk Zelf, maar kun je vanuit de ogen van je Hart en Hoger Bewustzijn met een veel scherper, hoger Perspectief je eigen groei, Pad en processen aanschouwen.

Levenslust wordt weer aangewakkerd. Diepe healing op je bloed en daarmee ‘levensaders’ van je fysieke lichaam, waarbij oude informatie in het bloed gezuiverd wordt (oude disbalans, patronen, oude mechanismen, onbewustzijn en onzekerheden, etc.) worden geschoond en een input aan nieuwe levenskracht, passie en stevigheid wordt binnen gebracht.

Een krachtige kanjer specifiek aansluitend voor deze tijd, die je helpt je kracht en stevigheid te bewaren, je krachtig in de Flow van het Nu plaatst, in het oog van de storm (van je eigen groeiprocessen) en je de power geeft dat te doen waartoe je hier op Aarde Bent. De weg wordt meer en meer vrijgemaakt met behulp van robijn, ook in je fysieke ‘voertuig’ om steeds hogere dimensies van je Zijn werkelijk in embodyment te gaan brengen in je celbewustzijn, DNA en RNA!

© Willemien Timmer, juni 2012

 

 

Foto:           Zeer uniek! Weinig voorkomend!

Artikel code: Robijn bol 001

Prijs: € 77,-                      

Afmetingen: 2,9 cm doornsnede

Kenmerken: Prachtige bijna paars rode robijn in bolvorm geslepen. Komt zeer weinig voor. Prachtige kwaliteit! Met prachtige inwendige glans. Een bolvorm van deze steensoort en van dit formaat is zeldzaam!

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Zoals hier boven!      

 

Foto:

Zeer uniek! Weinig voorkomend!

Artikel code:

Ancient Record Keepers: Robijn natuurlijke groeivorm 001 t/m 022

Prijs: 001 (groot) € 28,-

002 t/m 008 (middelgroot) € 25,-

009 t/m 014 (middel) € 20,-

015 t/m 019 (klein) € 12,50

020 t/m 022 (mini) € 7,50                

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Ruwe robijn in oorspronkelijke groeivorm en uitkristallisatie. Op deze wijze wordt de robijn gevonden, en het is dus geenszins bewerkt. De inwendige natuurlijke groeivorm is goed zichtbaar in de vorm van de kleine piramides in en op het kristal. Zeer uniek!!!

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Zoals hier boven!      

Extra aanvulling op deze specifieke kristallen:

Deze kristallen zijn Record Keepers op zich. Ze dragen vele driehoek coderingen vanuit hun natuurlijke groeivorm en houden daarmee de Scheppingscodes van de Heilige Drie Eenheid vast en brengen deze in her-innering in jouw Bewustzijn en DNA. Deze Scheppingscodes activeren o.a. via je (fysieke) hart en bloed je DNA en RNA en trekken op deze wijze aspecten van je Zijn naar voren die niet in (Kosmische) balans zijn en verstoringen vanuit het onbewuste creëren in je lijf, leven en groei. Disbalans kan op deze manier dieper doorzien, geopend en getransformeerd worden waarmee blijvende wijzigingen aangebracht worden in zowel je energetische  als fysieke bewustzijn.

Healingen, herstel van structuren en beschadigingen kunnen in allerhande lagen in de diepte doorwerken maar dragen altijd de elementen van de Heilige Drie Eenheid in zich. Heling van het overkoepelend (of thema-gewijs) Goddelijk Mannelijk Veld in jou, van het Goddelijk Vrouwelijk Veld, van je Hele Wezen als I Am welke in zich de volledige versmelting van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk draagt, in Androgyniteit.

Er ontstaat door deze diepte healingen veel meer ruimte in je celbewustzijn en DNA om je werkelijke potentie en Bewustzijn ook in 3D tot z’n recht te laten komen en te doen ontwaken. Deze kristallen stimuleren dus een intense healing vanuit diep gewortelde oerlagen aan onbalans, versluieringen en dualiteit om de Heilige Drie Eenheid weer te herstellen! Dat betekend op allerlei verschillende levels van je Zijn iets anders. Het betekend o.a. meer balans en gelijkwaardigheid en samenwerking tussen je Spirit, mens-zijn en Al Wat Is. Het betekend een dieper balans, samenwerking en gelijkwaardigheid tussen Hoger Zelf(en), persoonlijk Zelf en Innerlijk Kind. Het betekend een dieper doorstroom en bewustzijn van je I Am, Persoonlijkheid en fysieke lichaam. Alle lagen worden aangetrilt om je eigen Goddelijke Blauwdruk van Eenheid weer te gaan her-inneren, dragen en werkelijk embodyment te geven. Om je Gerealiseerde Zelf en I Am in alle lagen van je Zijn embodyment en dus gestalte en bestaansrecht te geven!

© Willemien Timmer, juni 2012

 

 

Slechts enkele exemplaren van deze hoog energetische bijzondere ‘kristallen’ verkrijgbaar:

 

                                       Abydosiet

 

 

Dit kristal is een combinatie-vergroeiing van albast en calciet en is afkomstig van een specifieke vindplaats in de omgeving van Abydos, Egypte. Er is slechts een relatief klein stuk gevonden waar deze ‘kristalsoort’ als een immense brok in het woestijnzand verstopt was.

Nu wordt er in heel Egypte albast en calciet-achtige varianten gevonden. Die overigens allemaal een prachtige energie hebben en uitermate sterk bijdragen aan je Ascensieprocessen, omdat ze allemaal de Solaire coderingen in zich dragen van ons Oorspronkelijke Licht. En elk ‘kristal brengt daar aan de hand van de vindplaats, oftewel de plek waar deze in de fysieke wereld gegroeid is, extra eigenschappen, energie, kwaliteiten en potentieel in mee.

Wat maakt de energie nu van specifiek deze kristallen uit dit gebied, Abydos, zo speciaal?

Je moet weten dat dit hele midden gebied van Egypte werkelijk oer en oer oud is en hoog energetisch. Ondanks in de 3D realiteit aan vervuilingen, vertroebeld bewustzijn en wat al niet meer. De Oerpotentie van het Gouden Egypte, en daarmee ook de Gouden aarde wordt in dit gebied nog altijd bewaard. Het hele gebied is namelijk het Gouden Hart van Egypte, en draagt daarmee unieke coderingen en energieën, die ook opgeslagen liggen in deze kristallen.

Dat betekend dat de frequenties van deze (uiterlijk lang niet altijd mooie) kristallen, je helpen om naar de hogere frequenties van je eigen hart te komen, je eigen Gouden Hart en je daarvanuit veel dieper te kunnen afstemmen op, verbinden met en uitlijnen met de Nieuwe aarde Matrix, het ultieme Nu. Dat betekend dat deze kristallen je helpen uit te stijgen boven de beperkingen van het persoonlijk zelf, ego, innerlijk kind, littekens, beschadigingen en zielenpijnen en je telkens opnieuw een ‘glip’ laten zien en voelen van wie jij werkelijk Bent in je Gouden Jij, de Horus kracht zogezegd, of misschien beter verstaanbaar voor de meesten: je Ascensie en Essentie. Dit ter stimulans en bekrachtiging van jouw Pad van Bewustwording. Het werkt daarnaast bijzonder helend omdat ze werkelijk het Gouden Licht van de Zon ook zo sterk in zich dragen, en dus je eigen Lichtkracht immens versterkt wordt, maar tevens je aarding, die dieper en dieper verankert wordt.

Kortom: een Gouden Healer die niet voor niets in deze tijd gevonden is, waar slechts beperkte  aantallen kristallen van zijn die van werkelijk hoogwaardige energie kwaliteit zijn!

 

Deze kristallen zijn vrij zacht van aard, dragen mannelijke en vrouwelijke potentie in zich en stimuleren deze polariteiten in jou dus ook om dieper met elkaar te verbinden. Ze dragen zowel Solaire als aardse frequenties in zich en helpen je uitlijning dus zo krachtig, hoog en diep mogelijk te houden.

Ze zijn alleen verkrijgbaar in ruwe vorm . Ze hebben geen grote hardheid (zacht materiaal qua steensoort). Vaak is de buitenkant vrij ondoorzichtig en ruw, terwijl de binnenkant (meestal zichtbaar aan boven en onderkant) half tot helder transparant kan zijn, vaak met vele regenbogen.

Meestal in het champagne kleur en of wit/transparant.

 

Deze kristallen zijn daarnaast ook geactiveerd en geïnitieerd in het Heilige water van het Osirion waarmee ze nog vele malen krachtiger werkzaam zijn. En ook diep inwerken op herstel, healing en activatie van je eigen celbewustzijn, DNA en RNA.

 

© Willemien Timmer, januari 2012

 

Mail me voor het PDF bestand met beschikbare kristallen, info@praktijk-apofyliet.nl

Prijzen vanaf € 12,50!!!

 

 

Foto:

Artikel code: Ruwe paarse fluoriet 006

Prijs:  € 5,-                       

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Natuurlijke groeivorm, ruwe paarse fluoriet, veelal met/op zeldzame witte fluoriet.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Paarse fluoriet bezit een kracht en frequentie apart. Het draagt een intens transformerende energie met zich mee, die met een ultieme zachtheid en liefdevolle zorg in je bewustzijn aan de slag gaat. Het werkt nauw samen met de Frequenties van de Violette Vlam, en dus ook met het Bewustzijn van St. Germain en Merlin.

Deze fluorietsoort brengt een zeer integere transformatie op gang waarbij je volledig wordt uitgelijnd en recht gezet in je eigen systemen en reeds her-innerde Lichtlichamen.

Het draagt een hoog frequentiegehalte aan openingen binnen je eigen Bewustzijn in je her-innerend vermogen van Kosmische Wijsheid en Waarheid. Het activeert opgeslagen Kennis in je Bewustzijn, en het lijnt al deze facetten van je Zijn met elkaar uit en verbind ze. Dualiteit, onbewustzijn, angst of onbalans wat deze uitlijning in de weg staat mag transformeren via de Violette Vuur frequenties. Lichtlichamen, dimensies van je Zijn of afgesloten lagen van je Zelf die je nog niet bewust bent, worden aangetrilt, opdat zij op de juiste Kosmische Timing binnen jouw groei zich verder kunnen openen in je Bewustzijn. Opdat de leerlessen, her-inneringen en groei die deze nog bevatten, hun pad kunnen gaan bewandelen in je leven.

De frequenties van de Purperen Straal helpen je steeds meer de velden van Creatie binnen je eigen Bewustzijn te verkennen, en leren je steeds meer werkelijk feeling te krijgen met manifesteren, scheppen en creëren vanuit je Hart en Hoogste Bewustzijn. Deze openen ook steeds Hogere Delen van je Zijn met daarin besloten gelegen Kennis en Wijsheid van de Ziel van eeuwen. Opdat je zelf je eigen Meesterschap op jouw Kosmische Timing volledig zult kunnen gaan belichamen. Op het Pad hier naartoe ondersteund deze fluoriet met krachtige doch liefdevolle healing, transformatie, her-innering en Magische Bewustwording.

© Willemien Timmer 2010 

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen4.htm

 

Foto:

Artikel code: Transparante amethist bol 001

Prijs: €  33,-                     

Afmetingen: 3,5 cm doorsnede

Kenmerken: Prachtige transparante zacht paars gekleurde amethist in bolvorm geslepen. Mooie kwaliteit met inwendige breuklijntjes en dus regenboogjes.

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Amethist kristallen zijn sterk verbonden met de frequenties van de Purperen-Gouden Straal en het Violette Vuur. Dat betekend dat zij immense Transformaties teweeg kunnen brengen in je systemen (via de Violette Vlam) op diverse Bewustzijnslagen. Maar tegelijkertijd werken deze energieën relaxerend opdat je steeds dichter bij je Zelf vanuit de ontspanning kunt komen. Ontspanning, diepere innerlijke rust, meer afgestemd raken op je hart en gevoel omdat je ratio gesust wordt, wat betekend een dieper Thuis komen in je Zelf.

En dan kunnen de frequenties van de Purperen Straal via de amethist kristallen binnen komen en hun werk doen. De frequenties van de Purperen-Gouden Straal brengen een diepe Kennis van het Zelf, oeroude Wijsheden van de Ziel en diepgaande her-inneringen aan de Oorsprong van je Zijn en het Universum binnen. Dat betekend dat na alle openingen, transformatie en healing, gebracht in je Bewustzijn middels de hulp van de Violette Vlam, daarna echt ruimte geopend is om je ware Zijns Her-inneringen weer op te halen.

Amethist kristallen openen van nature met hun frequenties je kruinchakra en veelal werken ze ook in op je derde oog. Daarom is hun basiskwaliteit al om je bewuster te maken, te ondersteunen bij je afstemming en uitlijning en steeds dichter bij je eigen Wijsheid, Waarheid en Kennis te komen. Maar in combinatie met de frequenties van deze tijdsperiode worden ook hoger gelegen Multidimensionale velden of chakra’s verder geopend en kan het zijn dat er dieper en directer toegang wordt verleent in eerder nog niet toegankelijke dimensies van je Zerlf, waarin Zielsher-inneringen, Kennis en Wijsheid opgeslagen ligt, welke toepasbaar en essentieel is voor je Bewustzijnsgroei in het hier en nu. Dat betekend dat geheel ‘nieuwe’ informatie, indrukken, ervaringen, her-inneringen, Kennis en Wijsheden zich weer gaandeweg aan je Bewustzijn zullen openbaren ter ondersteuning van je groei naar Meesterschap, met behulp van en in samenwerking met de amethist. Deze ervaringen en energieën zullen zich toespitsen op Transformaties waardoor je steeds meer Thuis zult kunnen komen in je Ware Zijns Licht van Kennis, Wijsheid en Waarheid en deze steeds meer leert verankeren en belichamen.

© Willemien Timmer, oktober 2009

 

Foto:

Artikel code: Golden/Solaire Healer: Heldere honing calciet bol XXL 001

Prijs: € 399,-                    

Afmetingen: 10,5 cm in doorsnede

Kenmerken: Prachtige goudkleurige, zeer helder transparante honing calciet bol, vol met inwendige regenbogen een gouden fonkeling. Prachtige super kwaliteit!!

Let op: Kristal wordt niet verstuurd, maar kan alleen opgehaald worden i.v.m. grootte en gewicht en kwetsbaarheid!

Korte algemene reading op dit kristal, afgestemd op de Nieuwe Tijds energie:

Deze krachtige doch zachte healer van hoog energetische waarde draagt een Gouden Frequentieveld met zich mee die je helpt te connecten met je eigen Gouden Bewustzijn en Meesterschap. Op zachte wijze opent het laag voor laag van je Multidimensionale Bewustzijn om dieper en dieper te kunnen verbinden met je eigen Goddelijke Essentie. Alle lagen van angst, macht/onmacht, versluieringen en ontkrachting kunnen daarbij aan het licht komen voor healing, diepere ‘understanding’, inzicht en transformatie. Op liefdevolle, zachte en tevens krachtige wijze helpt dit Healers kristal je je Zijn en Meesterschapskwaliteiten beter kennen en her-inneren. Je eigen Kosmisch Gouden Bewustzijn kan daarmee meer en meer wakker worden en geleefd worden. Dat betekend dat oude Soul Memories, Kennis, wijsheid, Kracht en Bewustzijn daarmee weer dieper verinnerlijkt worden, en oude ballast opgelost.

Dit kristal brengt je diepgaande, maar toch ook zachte healing, op oude angststukken of situaties waarin je uit je Kracht getrokken wordt, je kracht hebt wegegeven of het vertrouwen in je eigen Kracht hebt verloren. Het brengt hier zachtheid, healing en vernieuwende Kracht van her-innering aan de Oorspronkelijke Blauwdruk in. Opdat je je eigen Kracht steeds meer leert ontdekken en belichamen.

Dit Multidimensionale kristal straalt Gouden Kosmische Codes uit, die op de juiste Kosmische Timing in je Bewustzijn de juiste nieuwe deurtjes zal mogen openen, om op steeds dieper niveau te verinnerlijken met je Zelf.

De Stralende Solaire Krachten van o.a. Ra zijn sterk in dit kristal vertegenwoordigd. Met deze Gouden Stralen in combinatie met de kracht van dit kristal mag bijzondere diepgaande Ascensiehealing plaatsvinden.  Dit kristal plaatst je volledig in je eigen Zonnekracht, in helderheid en Licht. Het heelt en Transformeert oude blokkades omtrent angst, macht en onmacht, ook vanuit al-oude tijden. Plaatst je in het Licht wat je Bent en helpt je her-inneren aan je Oorspronkelijke Goddelijke Scheppings Kracht!

© Willemien Timmer 2012

 

Een tweede Golden/Solaire Healer vind je hier:

 http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen0.htm

 

Foto:

Artikel code: Universal Wisdom Keeper: Ster Lavendel Rozenkwarts 008

Prijs:  € 55,-                     

Afmetingen: 4,3 cm doorsnede

Bijzonderheden: Ongekend prachtige half transparante kwaliteit lavendel rozenkwarts uit Madagaskar in heldere transparantie en zeer krachtige hoogfrequente energie. Krachtige diepgaande healers die je werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde weer helpen her-inneren in de meest Oorspronkelijke vorm (vanuit de 8D regionen!).

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Deze prachtige “Universal Beings” dragen een lichtschijnsel in zich die er (in het licht) uitziet als een belijning die een ster vormt, en die in sommige gevallen bijna als een 3-dimensionaal effect uit het kristal lijkt te komen. Dit is een uiterst weinig voorkomend verschijnsel, hoewel deze Meesterkristallen steeds vaker naar boven de aarde komen in deze tijd, met als enig doel: ons her-inneren aan ons Multidimensionale Zijn welke van Oorsprong Universele Liefde IS! Ze helpen ons tevens her-inneren aan het feit dat we niet alleen van de aarde zijn, maar ook Sterrenwezens die elders in het Universum ook onze wegen van groei hebben bewandeld en zodoende ook daar Kennis, Wijsheid en vaardigheden eigen hebben gemaakt! En helpen derhalve ook  onze “Starbeing energies” of Sterrenzaden weer te her-inneren!

Deze kristallenzijn werkelijk ‘krachtcentrales’ om je Bewustwording en healingprocessen in een enorme stroomversnelling van werkelijke her-innering en omarming te brengen. Opdat ze in feite Kosmische Bibliotheken zijn die vanuit de Oorspronkelijke Universele Liefde die zij dragen en uitdragen met alle Akasha’s van het hele Universum verbonden zijn. Dat betekend dat zij alle benodigde informatie in zich dragen of daarin kunnen ‘inloggen’ die nodig is om jouw her-innering van je totale Multidimensionale Zelven en dus Ik Ben weer kunnen helpen ophalen en in je Zijn wakker te kussen. In zachtheid en vanuit Liefde, maar toch vanuit grote Kracht.

Deze kristallen sturen aan op grootse transformaties en diepgaande Eenwording en verbinding met al die delen, lagen, facetten en dimensies wie jij Bent. Ze begeleiden je om je volledige Herkomst te gaan her-inneren in het hier en nu en alle eventuele ballast, versluieringen en dualiteit daarin met Liefde en (h)erkenning in de ogen te kijken en in je hart te sluiten, opdat het kan versmelten met je eigen oorspronkelijke Ware Universele Liefde, die ver uitstijgt bij wat wij in het hier en nu als liefde kennen. Het gaat over de omarming van al wie wij Zijn en onze verbindingen met Al Wat Is, om dat weer in de totale bewuste staat van zijn in het hier en nu te dragen en daarvan ook het werkelijke embodyment te worden. Dit is waar Ascensie over gaat!

Ze activeren in steeds diepere/hogere lagen van je Bewustzijn je eigen sterrenzaden of te wel je coderingen vanuit andere dimensies van wie jij Bent, om steeds meer bewustzijn te verkrijgen over wie jij Bent en wat jij ‘doet’ in andere dimensies van je Zelf. Om je Multidimensionale Zelven dus op alle levels te leren kennen en steeds bewuster te zijn, met elkaar te verbinden en samen te werken, de Krachten van je Multidimensionale lagen te bundelen en te leven, tegelijkertijd. De Sterrenzaden brengen met hun activaties ook de benodigde wijsheid, ervaring, kennis, kwaliteiten, Lichtpotentieel naar de voorgrond, om bewust te worden en te integreren in het hier en nu. Zodat je de ‘opgehaalde’/ her-innerde Kennis en kwaliteiten ook in het hier en nu weer leert belichamen en neerzetten. De werkelijke facetten van Ascensie dus ook echt gaat neerzetten. En dat in een versnelde maar uiterst verfijnde vorm.

Maar met het activeren en leren kennen van je Sterrenzaden kunnen ook eventuele karmische ballast aan het Licht van je Bewustzijn, zodat je op een bewuste manier steeds meer ook van je oerwortels, oertrauma’s , galactische en kosmische ballast kunt transformeren en omarmen in de kracht van Universele Liefde. Ook daar ondersteund en begeleid dit kristal uiterst liefdevol en zorgzaam in.  Middels de frequenties van samenwerkende Meestervelden waar dit kristal ook verbindingen mee heeft, veelal Meesters die in hun Zijn ook al vonken van het Universele Liefdesveld zijn, zoals Isis, Ishtar, Innanna, Maria Magdalena, Quan Yin. Maar dit zijn slechts enkele velden waar deze kristallen mee samen kunnen werken. Zij kunnen ver daarbuiten aanreiken wat passend is voor wie jij Bent, in welke dimensie dan ook!

Dit is slechts een kleine schets van de Goddelijke Magie en Mogelijkheden die dit kristal in zich draagt!

© Willemien Timmer, mei 2011

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen0.htm

 

Foto:

Artikel code: Bringer of Devine Light: Witte spiegel apofyliet cluster 003

Prijs:  € 22,-                     

Afmetingen: gemiddeld ongeveer 5 cm lang en 4 cm breed

Prachtige witte spiegelapofyliet met enorme transparantie, fonkeling, spiegelende effecten en inwendige regenboogjes. Zeer hoge trilling!! Prachtige kwaliteit!

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

De zeer zachte doch hoge frequentie van witte spiegelapofyliet biedt een prachtig liefdevolle ondersteuning in je Ascensieprocessen, en wel op vele verschillende manieren en via diverse ingangen. Allereerst is de basis frequentie van apofyliet er een die doorlopend de Heilige Drie Eenheidsverbinding tussen je hart, het hart van Gaia en het hart van Alcyone draagt, stimuleert en activeert. Dat betekend dat apofyliet een constante stroom aan impulsen afgeeft om je dieper en dieper met je eigen Zijn/ I Am te verbinden, ook in je hier en nu mens-zijn en persoonlijke hart, en je aardeverbinding. Apofyliet is de Brug tussen Spirit en mens-zijn en helpt je om dieper en dieper je hoogste Bewustzijn in het hier en nu te leven, embodyment mee te geven en dus je Zijn uit te stralen, uit te dragen en te leven op aarde. De kwaliteiten van de spiegelende effecten in spiegelapofyliet reiken je telkens opnieuw spiegels aan om je te helpen zien of bewust worden waar je nog niet je Zijn kunt leven. Waar nog versluiering, vertroebeling of onbewustzijn de ‘weg naar het Zelf’ belemmert of uitdaagt. De frequenties van de witte apofyliet daarnaast trilt telkens opnieuw het Eenheids Bewustzijn, het Christus Licht in je Wezen aan. Dat leidt je op de weg, op jouw Pad van Ascensie en stimuleert je mens-zijn ook telkens opnieuw verder te groeien, dieper te ontwaken en dieper en dieper je Zijn in embodyment (je hier en nu leven werkelijk te leven).

Apofyliet triggert in je Bewustzijn de Kracht van Compassie en Universele Onvoorwaardelijke Liefde en leert je met de ‘ogen van het hart’ te zien. Stimuleert je eigen connecties met het Christus Bewustzijn en de Meestervelden van de Grote Witte Broeder- en Zusterschappen, alsook de Engelensferen en Elfenfrequenties dieper te her-inneren en samen te werken vanuit Gelijkwaardigheid en Eenheid. Op meer persoonlijk vlak helpt deze apofyliet frequentie je oude ballast, oude emoties, karmische stagnaties en onbewuste ballast te schonen door het in het spiegelend Licht bewust(er) te maken en te helpen transformeren naar zachte, eigen hoge Lichtkracht en Bewustzijn.

Apofyliet brengt daarnaast helderheid en een hoger perspectief op jouw Zijn, jouw Missie en Taken, je valkuilen, je kwaliteiten, je leerlessen en brengt daarmee een Licht van verheldering op je Pad, gecombineerd met de compassie en Liefde van je eigen zijn. Waarmee het je helpt dieper en dieper in de oordeelloosheid te blijven en meer in je Meesterschap te gaan staan, vanuit hart en Bewustzijn!

Apofyliet slaat de brug naar embodyment van je I Am en of hoogste Goddelijk Bewustzijn naar je hier en nu mens-zijn en helpt dit ook wezenlijk binnen te brengen in alle lagen van je Multidimensionaal Bewustzijn, inclusief je 3D fysieke lijf en leven. Dat betekend dat apofyliet op al deze aspecten van je Zijn meer Licht, sensitiviteit, bewustzijn, kracht, helderheid en overvieuw activeert!

© Willemien Timmer, 2012

 

Meer van deze mini clusters vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen4.htm

 

Foto:

Artikel code: Mini celestien cluster 001

Prijs: € 21,-                      

Afmetingen: gemiddeld tussen de 3 en 5 cm lang en 3 cm breed

Kenmerken: Prachtige zacht blauwe, half transparante mini clusters van celestien! Mooie kwaliteit! Zie je weinig in dit kleine formaat!

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Celestien draagt een heel verfijnde, ijle trilling met zich mee die zowel diep verbind met de Engelen frequenties als ook met de Engelen frequenties in jou. Celestien helpt je dus om meer de verfijnde realiteiten van jouw Zijn, in hoge trilling te gaan her-inneren en ontdekken, en deze weer meer en meer te omarmen en wakker te kussen in je eigen Zijn. Liefdevolle zachtheid, helend vermogen, de kracht van Creatie, verandering, healing zijn enkele van de vele aspecten die daarbij horen.

Hoewel de trilling van celestien van een ijle, hoge aard is, draagt zij ook krachtige verbindingen met Moeder Aarde, opdat zij uit Gaia geboren wordt en haar moedergesteente rondom de kristallen herinnert daaraan. Dat betekend dat celestien je ook helpt bij het her-inneren van je hoe je je verhoogde trillingen en hoger Bewustzijn dient te ankeren, dient te omarmen, ook in je aardse mens-zijn en je leven hier op aarde. Indirect helpt ze dus te her-inneren aan het belang van het in embodyment brengen van je Zijn.

Door de verbinding met de hogere energie van het element water, biedt celestien een liefdevolle, hoogfrequente upgrade van je emotionele velden, en lift je daarmee uit eventuele zwaarte, knelpunten en pijn stukken in het emotionele veld. En helpt je vanuit een hoger perspectief en een dichter bij Zijn aanwezig zijn, een nieuw perspectief op de littekens in deze velden, en helpt je tevens deze ook vanuit dit verhoogd Bewustzijn dieper te doorzien en helen. Zodat je emotionele velden ook steeds lichter en dieper geschoond worden, wat noodzakelijk is om je hoger Bewustzijn dieper en dieper te belichamen in alle delen die je Bent, ook het emotionele veld.

Ook celestien is een prachtig Meesterkristal welke zich inzet in begeleiding , her-innering via samenwerking en verbinding met je hart, op jouw Ascensie Pad.

Celestien draagt vele sleutels en coderingen in zich om je in diepe verbinding met je Zijn te brengen en tegelijkertijd steeds dieper in embodyment hier op aarde te ascenderen.

© Willemien Timmer, 2012

 

Meer van deze mini clusters vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen4.htm

 

 

Foto:

Artikel code: Super oranje calciet bol 003

Prijs: € 44,-                            

Afmetingen: 5 cm doorsnede

Kenmerken:  De meest prachtige en meest diep oranje getinte calciet die ik ooit in mijn leven ben tegen gekomen. Werkelijk schitterend van kleur en super mooie kwaliteit, daardoor ook des te specialer qua energie! Uit Mexico.

Let op: Kleur is in realiteit nog veel dieper qua oranje-tint!

Let op: Verzendkosten voor dit kristal liggen hoger i.v.m. grootte en/of gewicht!

 

Korte algemene reading op dit kristal, afgestemd op de Nieuwe Tijds energie:

Deze prachtige diep gekleurde oranje calciet is van een werkelijke grote waarde en meester Bewustzijn in deze nieuwe tijdsfrequenties. De Krachten van de Oranje Galactische Straal werken diepgaand samen met het wezen van dit Kristal en brengen daarmee een intense, krachtige healing, die zich tevens kenmerkt in zachtheid, troost, verwarmend, liefdevol en toch ook vurig. De velden waarop deze kristallen zich richten zijn gerelateerd aan alle dimensies (13-voudig Bewustzijn) die via het tweede chakra tot uitdrukking gebracht mogen

worden. Of het nu gaat over het diep onbewuste, de innerlijk kind-velden, het emotionele lichaam of relaties in de diepste zin van het woord (familie, generaties, karmische verbintenissen, Zielenfamilie, relaties, koorden, etc). daar waar stagnaties, kou, eenzaamheid, schuldgevoel, verdriet, karmische verklevingen of wat dan ook de energie verstoord, waardoor Goddelijke Vreugde op alle niveaus niet ervaren en geleefd kan worden, daar werkt deze krachtige Meesterenergie diepgaand helend en bewust makend op door.

Naast het feit dat dit kristal prachtig op al deze energetische velden en in  diverse dimensies helend werkt, trekt het heel bewust ook al deze heling en frequenties door tot in het hier en nu, 3D en je fysieke lichaam. Deze kristallen hebben werkelijk de kracht om je celbewustzijn en DNA te her-coderen en activeren in de frequenties van de Oranje Galactische Straal en energie en dus in je eigen (cel) Bewustzijn je Oorspronkelijke Goddelijke Vreugde te her-inneren.

Vanuit de hoogste dimensies van je Wezen te geleiden naar het hier en nu aan toe. Dat betekend dat je vanuit die Goddelijke Vreugde steeds meer je Zielen Passie, Oorspronkelijke Scheppingskracht en buikintuïtie (hogere impulsen van je Spirit werkelijk in het hier en nu verstaan via een diep gevoel) gaat belichamen en uitstralen. Dit activeert steeds opnieuw hogere en diepere lagen van je Zijn en je helend vermogen op alle velden. Deze Nieuwetijds Meesters in de diepste kleur oranje calciet die maar mogelijk is brengen vele innerlijke Creaties, soul Memories en kwaliteiten van je Zijn weer in her-innering, direct gekoppeld aan het hier en nu, alledaagse leven. Een krachtig ‘hulpmiddel’ dus om je Zijn werkelijk op aarde

weer tot uitdrukking te brengen!

© Willemien Timmer 2011

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen0.htm

 

 

Foto:

Artikel code: Amethist fantoom punt XL 001

Prijs: €  99,-                     

Afmetingen:9,5cm lang, 6,3 cm breed

Kenmerken: Prachtige diep paarse amethist met inwendige fantoom ( beetje witte waas of duidelijke witte inwendige puntvorming). Met prachtig helder doorzichtige stukken er in!

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Amethist kristallen zijn sterk verbonden met de frequenties van de Purperen-Gouden Straal en het Violette Vuur. Dat betekend dat zij immense Transformaties teweeg kunnen brengen in je systemen (via de Violette Vlam) op diverse Bewustzijnslagen. Maar tegelijkertijd werken deze energieën relaxerend opdat je steeds dichter bij je Zelf vanuit de ontspanning kunt komen. Ontspanning, diepere innerlijke rust, meer afgestemd raken op je hart en gevoel omdat je ratio gesust wordt, wat betekend een dieper Thuis komen in je Zelf.

En dan kunnen de frequenties van de Purperen Straal via de amethist kristallen binnen komen en hun werk doen. De frequenties van de Purperen-Gouden Straal brengen een diepe Kennis van het Zelf, oeroude Wijsheden van de Ziel en diepgaande her-inneringen aan de Oorsprong van je Zijn en het Universum binnen. Dat betekend dat na alle openingen, transformatie en healing, gebracht in je Bewustzijn middels de hulp van de Violette Vlam, daarna echt ruimte geopend is om je ware Zijns Her-inneringen weer op te halen.

Amethist kristallen openen van nature met hun frequenties je kruinchakra en veelal werken ze ook in op je derde oog. Daarom is hun basiskwaliteit al om je bewuster te maken, te ondersteunen bij je afstemming en uitlijning en steeds dichter bij je eigen Wijsheid, Waarheid en Kennis te komen. Maar in combinatie met de frequenties van deze tijdsperiode worden ook hoger gelegen Multidimensionale velden of chakra’s verder geopend en kan het zijn dat er dieper en directer toegang wordt verleent in eerder nog niet toegankelijke dimensies van je Zerlf, waarin Zielsher-inneringen, Kennis en Wijsheid opgeslagen ligt, welke toepasbaar en essentieel is voor je Bewustzijnsgroei in het hier en nu. Dat betekend dat geheel ‘nieuwe’ informatie, indrukken, ervaringen, her-inneringen, Kennis en Wijsheden zich weer gaandeweg aan je Bewustzijn zullen openbaren ter ondersteuning van je groei naar Meesterschap, met behulp van en in samenwerking met de amethist. Deze ervaringen en energieën zullen zich toespitsen op Transformaties waardoor je steeds meer Thuis zult kunnen komen in je Ware Zijns Licht van Kennis, Wijsheid en Waarheid en deze steeds meer leert verankeren en belichamen.

© Willemien Timmer, oktober 2009

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen5.htm

 

 

 

Kijk voor heel veel meer van deze en andere nieuwe Meesterkristallen HIER!!

(http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopmeesterkristallen.htm )

 

Voor het gehele assortiment nieuwe Meesterkristallen sieraden, kijk hier!!

(http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopcoachingcrystals.htm )

 

Voor therapeuten zijn er ook speciale sets van kristallen te vinden in Apofyliet’s  Ascension shop.

Kijk hier voor prachtige kortingen en aanbiedingen!

 

Heel veel meer healingtools, Meesterkristallen, Egyptian essences en nog veel meer vind je in de Apofyliet Ascension Shop!!

 

(Op de website is slechts een deel van de voorraad van kristallen zichtbaar momenteel!)

 

 

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!! En alle kristallen zijn stuk voor stuk persoonlijk uitgezocht op kwaliteit, energie, mogelijkheden en afgestemd op de Ascensie- en Bewustwordingsprocessen in deze tijd!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

 

 

 

 

 

Datum & tijd

Workshop

Categorie

Uitwisseling

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Zat 14 juli 2012

Egyptian Healing Light:

Seshat/Thoth Chronicles:

Devine Wisdom of the Ancient Principles & the Ascension Process in this Time

 

Oeroude Kosmische en Universele principes vanuit de Universele en Planetaire Akasha voor het Ascensie proces in deze Tijd. In samenwerking met vele Neteru en Meestervelden, Ascensielijnen op Universeel en Planetair niveau. Volledig afgestemd op alle persoonlijke, planetaire, collectieve en Kosmische processen in het Nu moment. Activaties, initiaties, bewustwording en healing.

 (In de 12-12 codering: Volledig doortrekken in het volledig Multidimensionale potentieel van je Zijn!)

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

 

Zat 21 en zon 22 juli

Ka activations: Connecting our Multidimensional Light bodies  (for Embodyment)

 

Werken met de Ka-velden vanuit oeroude Egyptische Kennis en technieken om je Ka dieper en dieper te activeren en versterken, welke als verbindingsbrug tussen al je Lichtlichamen incl. je 3D fysieke lichaam geldt. Noodzakelijk t.b.v. je Ascensie proces om alle Lichtlichamen gekoppeld en met elkaar uitgelijnd te krijgen, zodat uiteindelijk je volledig 13D I Am Bewustzijn in embodyment in 3D kan komen.

De Ka frequenties zijn verweven met je totale Multidimensionale velden en geldt als brug-functie om dieper en dieper te kunnen ontwaken.

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 222,- per persoon

 

 

 

 

 

 

Zat 28 juli

Keys of light activation

 

Ascension keys vanuit je eigen bewustzijn wekken, ophalen, her-inneren en integreren voor diepgaande versnelde groei in kracht, bewustwording/zijn en je Missie zodat je in dieper oervertrouwen in je eigen Flow of Life je plek kan innemen binnen het Grote Geheel

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

 

Zon 29 juli

Books of Knowledge activations

 

Openingen, in initiaties en activaties in je eigen Akasha voor diepere inzichten in je Zielsevolutie en het pad van groei welke in het hier en nu in volledige belichaming mag gaan komen (ascensie). Verheldering en diepgaande healing op oude karmische ballast, genetische patronen, kernwonden etc en activatie en herstel van Oorspronkelijke Kennis, Kracht, kwaliteiten van je Ziel voor het Ascensiepad in het hier en nu.

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 3 aug 2012

Rainbow Light 2012 Master Group

 

Workshop 10: De saffier/koningsblauwe-Gouden Straal in verbinding met Osiris

 

Deze groep is al vol!

 

Opleiding

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

 

4 en 5 aug 2012

Master Group 2012

Workshop 8 Crystal Light Healing:  Into the Universal Crystal matrix

 

Deze groep is al vol!

 

Opleiding

€ 200,- per persoon

 

 

 

 

 

 

Woe 8 aug

8-8 Portaal

 

Lionsgate/lemniscaat/8D Andromeda: Return of the Infinity…attracting balance in male/female consciousness, attracting your Beloved Twin, remember your Devine Creative Forces of your Being from Wholeness

 

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

 

Zat 11 aug

Starseed activation

 

(via de seed of life in je perineum je eigen sterrencodes weer her-inneren en activeren in je DNA/cellen en in embodyment brengen)

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

 

Zon 12 aug

Pillar of Light Matrix activation

 

(activaties binnen je eigen Pillar of Light Bewustzijn om je dichter in je Kracht/positie te helpen komen/ je plek innemen binnen jouw Missie en plek in het Grote Geheel)

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

 

Zat 18 aug

Devine Love activations

 

Diepgaande harthealingen op multidimensionaal niveau om je eigen Zijn in alle facetten dieper te leren (h)erkennen, omarmen, helen, openen en kwaliteiten vanuit je Multidimensionale hart  zoals Universele Liefde (ver voorbij 3D liefde), Compassie, vergeving, oervertrouwen, zelf genezend vermogen, volledige gelijkwaardigheid, etc. weer te activeren. Noodzakelijk om dieper en dieper het pad van ascensie te gaan!

Diverse hartactivaties die je Multidimensionaal hart helpen dieper te verkennen en leven.

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

 

Zon 19 aug

Twinray activations

 

energetische verbindingen met je tweelingstraal verkennen/activeren en kernwonden van je I Am verhelderen om dieper en dieper in het Heilig Huwelijk met je Devine Beloved/Counterpart te kunnen versmelten = volledige Ascensie van je I Am op 13D nivo.

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

 

Zon 26 aug

(2-de) 8-8 portaal

Verdieping in activaties!

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

Heel veel meer

Workshops vind je op de website!!!

 

 

 

 

 

Meer info vind je door

op de betreffende workshops te klikken, of mail:

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                                   Willemien Timmer

                                                    T. Harkeswei 25

                                                     8408 CG Lippenhuizen

 

                                                    www.apofyliet.nl

                                                    www.praktijk-apofyliet.nl

                                                    www.apofyliet-kristalshop.nl

                                                    www.kristallenschedels.nl

 

                                                   info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                   

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                                   Willemien Timmer

                                                    T. Harkeswei 25

                                                     8408 CG Lippenhuizen

 

                                                    www.apofyliet.nl

                                                    www.praktijk-apofyliet.nl

                                                    www.apofyliet-kristalshop.nl

                                                    www.kristallenschedels.nl

 

                                                   info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                   

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J