Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

   

    

    

 

Lieve allemaal,

 

In een prachtig zomers weertje, zittend in de zon,  ben ik eindelijk weer in staat om met veel vreugde een nieuwe nieuwsbrief in elkaar te draaien. De afgelopen anderhalve maand heb ik dusdanige internetproblemen ondervonden waardoor ik weinig tot niet per internet bereikbaar was helaas en het maakt me uiterst blij dat ik inmiddels weer online ben, want er is in deze tijd zo immens veel te delen en uit te dragen.

Afgelopen periode was er een van vele pieken in trillingsverhogingen en menigeen heeft dit bewust of onbewust ondervonden in de intensiteit van de eigen groeiprocessen. Sommigen ervaren het als een bumpy ride, een rollercoaster of bungeejumping. En ik zelf even zo goed, net als de meesten van ons allemaal.

Iedereen krijgt zijn portie om in een razend tempo te helen, aan te gaan en te groeien, ieder op een eigen manier. En het is zo nu en dan alles behalve makkelijk, maar bijzonder uitdagend.

Daarom ook extra fijn dat er weer communicatie mogelijk is en in deze nieuwsbrief dus een heleboel informatie over de processen en energie uplifts van de afgelopen en komende periode.

 Fasten your Seatbells” want de rollercoaster gaat in een nog hogere versnelling nieuwe wendingen en vormen aannemen.

Ik hoop met de informatie in deze nieuwsflits weer te mogen ondersteunen in Bewustwording over Alles Wat Is, in deze tijd! En wens je weer veel leesplezier!

 

Ik wens iedereen een heerlijk pinksterweekend toe en geniet van de zonenschijn en de grote hoeveelheden Levenskracht die dat ons brengt!

 

Sprankelende groet van hart tot hart, van Bewustzijn tot Bewustzijn,

Willemien

 

                            

 

 

*Praktijk mededelingen & website updates

*Wist je dat? (Updates over wat er gaande is in deze tijd van verandering!)

*Nieuwe Ascensie & Activatie workshops 2012 uitgelicht

*Heel veel nieuwe Meesterkristallen in de Ascension Shop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

 

 

* Vanwege problemen met mijn internet verbinding was ik de afgelopen  anderhalve maand helaas amper per internet bereikbaar. Mijn excuses dus voor de vertraging in het beantwoorden van mails en bijwerken van de website. (Kristal/Ascension Shop). Ik heb er alles aan gedaan om zo spoedig mogelijk weer bereikbaar te zijn, helaas werkte de internetprovider alles behalve mee. Maar inmiddels zijn de meeste problemen eindelijk verholpen en kan ik weer gebruik maken van mijn mail en internet!

 

*Dit ook de reden is dat blijkbaar slechts enkelen de nieuwsbrief van april 2012 hebben ontvangen, al gaf mijn mailbox aan dat de nieuwsbrief gewoon verzonden is. Je kunt deze nieuwsbrief in ieder geval terug lezen op de website!!

 

*Op dit moment heb ik nog steeds geen nieuwe ‘roep’ ontvangen van Spirit om nieuwe kristallen schedels geboren te laten worden (te laten maken), dus wanneer er weer nieuwe schedels zullen komen, blijft op dit moment nog even de vraag.

Dit komt momenteel  ook  omdat er inmiddels vele openingen reeds gemaakt zijn in de afgelopen jaren in het Kristallen Schedel Collectief met dank aan deze Meesters in Kristal.  En in deze tijd dienen steeds meer, andere Collectieven ook verder voorbereid en geopend te gaan worden. Dus mijn Missie ligt momenteel ook meer in andere velden en frequenties.

 

Op dit moment echter zijn er wel weer een aantal eigen schedels uit mijn ‘samenwerkend team’, die klaar zijn om te vertrekken en die zich hebben aangemeld om te vertrekken. Deze schedels hebben gedurende meerdere jaren in ‘mijn team’ samen gewerkt, en zijn daardoor krachtig werkzaam en hebben reeds vele verbindingen open staan. Ze zijn binnen enkele dagen beschikbaar!

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt? Mail me voor de PDF-bestanden!

 

*Er zijn weer nieuwe los te volgen hoogfrequente workshopdagen in de activiteitenagenda gecreëerd in samenwerking met Spirit, volledig afgestemd op de 2012 frequenties en mogelijkheden van deze tijd! (Meer daarover verderop in de nieuwsflits).

Als altijd workshops van heel uiteenlopende aard!! Allemaal zijn ze volledig in tune en afstemming op wat er momenteel aan veranderingen op aarde en in de Mensheid (dus ook in jou) gaande is, en geven stuk voor stuk meer inzicht in de Ascensie processen die momenteel ‘uitgespeelt’ worden op aarde.

Verderop in deze nieuwsflits vind je er enkele nader uitgelicht, in de agenda op de website vind je heel veel meer workshops!!

 

* Wist je dat Praktijk Apofyliet ook een facebook-pagina heeft waar eventuele bijzonderheden of nieuwtjes tussen de nieuwsbrieven door ook gemeld worden. Op deze wijze ben je zoveel mogelijk en zo snel mogelijk up to date van nieuwe mogelijkheden en aanbiedingen.

Vind je dit leuk, om ook op deze wijze op de hoogte gehouden te worden? En/of om daarop te kunnen reageren?

Klik dan op de button hier onder voor een rechtstreekse link en klik op de ‘vind ik leuk’ button op deze pagina, dan wordt je via Facebook op de hoogte gehouden van elk nieuw geplaatst bericht :

   

 

 

 

 

Wist je dat….

 

…De veranderingen in de verhoogde trilling in deze tijd zo immens snel gaan dat het bijna niet bij te benen is om alles in 1 artikel over deze tijdsperiode te plaatsen? Daarom bij deze een aantal hoofdpunten van de vele essentiële processen die afgelopen maanden de revue zijn gepasseerd, in persoonlijke, collectieve, planetaire en Kosmische processen. Bij lange na zal dit niet volledig zijn of alle groei en thema’s van de afgelopen periode aanhalen, maar ik doe een poging de grootste lijnen uiteen te zetten en te vertalen.

 

Life is like a rollercoaster! Dat is een ding wat zeker is. Alhoewel iedereen zijn of haar eigen processen voor de kiezen krijgt, zijn ze bij lange na niet om te vervelen. Het ene proces, thema of uitdaging volgt het andere razendsnel op, adempauze is er niet meer bij, we gaan in razende vaart dieper en dieper de frequenties en essentie van ons Zijn naderen.

Ieder heeft daarin te maken met zijn/haar eigen stukken die op dit moment in je Zielsevolutie aan de orde zijn om te helen, bewust te worden, te doorzien en te transformeren. Maar allen met het doel om in razend tempo bewuster te worden en je trilling te verhogen.

Vele lijnen en processen lijken ook samen te komen, samen te vallen en allemaal tegelijkertijd op je bordje gedeponeerd te worden. Ook dat hoort bij de trillingsverhogingen en dient ook om steeds meer de grotere verbanden te gaan zien, en steeds bewuster te ervaren dat alles met alles verbonden is!

Echter dit kan verwarrend over komen en voor grote innerlijke onrust zorgen, of het gevoel dat je alle grip op je leven kwijt bent. En in feite is dat ook de bedoeling….zoals al zo vaak eerder genoemd…alle oude fundamenten dienen weg te vallen voordat je volledig in de nieuwe aarde matrix gefundeerd bent op alle lagen van je Zijn.

Lieve mensen we bevinden ons werkelijk al in de Ascensie, en niemand heeft ooit beweerd dat dat makkelijk zou zijn. De laatste loodjes wegen het zwaarst!

 

…in deze tijd het van een immense schoonheid  is dat naast de grote hoeveelheid uitdagingen in je groei en ook een werkelijke Magie vrij aan het komen is. En we werkelijk ook vruchten al kunnen plukken van alle eerder doorlopen Bewustzijnsgroei. Te zien ook in de vele synchroniciteiten, de enorme snelheid waarin dingen zich kunnen manifesteren, de snelheid waarmee processen oplossen en nieuwe processen zich aandienen. De Creatie en Manifestatie krachten komen meer en meer naar voren. Niet alleen in hoger Bewustzijn, ook heel direct, lijfelijk, zichtbaar en soms tastbaar in het hier en nu 3D leven!

Momenteel maak ik het bijna dagelijks mee, de meest mooie, bijzondere manifestaties en synchroniciteiten. 3D reacties en gebeurtenissen die volledig resoneren op wat er persoonlijk, collectief, planetair of Kosmisch gaande is. Al jaren is het zo dat de weerselementen diepgaand reageren (in 3D) op channelingen, activaties, healingen en initiaties, maar momenteel wordt dat keer op keer sterker en directer zichtbaar.

Bijvoorbeeld:  Op 24 maart ’12 mochten we met een groep een krachtige 13D uitlijning en ‘reset’ maken waarbij alle Solaire portalen vanuit het hart van Alcyone t/m onze zon en van daaruit naar Moeder aarde en de collectieve velden met elkaar verbonden, uitgelijnd en geopend werden, om een brug te vormen en het Goddelijk Solair Bewustzijn weer binnen te brengen. Na deze activaties ontdekten we in de pauze een prachtige manifestatie die met het blote oog waarneembaar was en vast te leggen op camera. En na een volgende Solaire activatie (waarbij de poorten ook weer ‘gesloten’ werden) net zo plots als het gekomen was, ook weer verdween!

 

 

…Tot de ultieme mogelijkheden van deze tijd bestaat de mogelijkheid en ervaring om telkens opnieuw te kiezen voor leven in het NU-moment. Wanneer je vooral steeds in het Nu leeft volg je automatisch de Devine Flow, omdat je op elk willekeurig moment voelt welke beslissing te nemen, welke stap te zetten, hoe te handelen, reageren of wat dan ook. Bevind je je in de Flow dan valt alles samen in een doorlopende stroom van synchroniciteiten, Begeleiding, Meestergetallen (coderingen) overspoelen je Pad, ontstaan de meest bijzondere ontmoetingen en ‘toe valligheden’. Je leeft dan echt vanuit je hart en Overgave aan Spirit en Al Wat Is. Dit is steeds meer en steeds langer mogelijk, naarmate je je dieper in je eigen Ascensie proces bevind. Overgave, Onvoorwaardelijke Liefde, meegaan in de stroom, acceptatie van wat Is en wie je Bent (ook al is dat maar tot aan zoverre je Zicht in het Nu reikt) zijn daarbij sleutelwoorden!

Ook dit vraagt een steeds dieper overgave aan je Zijn, een diep verstaan van je hart en Spirit, een doorlopend in het Nu zijn en open staan voor het onmogelijke, in diep vertrouwen en bereidheid om tot het ‘naadje’ te gaan. Dat alles is vaak lang niet makkelijk, en toch ligt er elke dag opnieuw die uitnodiging! Durf je het aan?

 

… De tijd steeds ‘sneller’ gaat voor de meeste mensen, en daarmee ook de illusie van tijd, ooit gecreëerd in de 3-de dimensie, doorgeprikt gaat worden. En dat sommige mensen, zoals ik zelf ook, inmiddels al volledig in tijdloosheid leven. Wat het in 3D soms heel lastig maakt om alles wat zogezegd ‘moet’ klaar te krijgen. Omdat vanuit tijdloosheid, in de Devine Flow, alles wat dient te gebeuren en essentieel is, ook gebeurd, op Devine Timing vanuit overgave, en in vertrouwen, zonder ‘moeten’. En in de 3D realiteit kan dat in het ‘oude systeem’ wat meer en meer om aan het vallen is, nog wel eens botsen. Maar dat heeft te maken met de overgangsfase waarin we zitten. Het oude is aan het omvallen, het nieuwe is er al en steeds meer ervaarbaar en leefbaar, maar kan pas volledig tot z’n recht komen als alle oude fundamenten omgevallen zijn.

 

…een van de hoofdthema’s van de afgelopen en komende periode is het werkelijk in Embodyment brengen van al hetgeen je reeds bewust bent, geïntegreerd hebt en bereikt hebt in je groei. Dat betekend dat je hoger Bewustzijn meer en meer in je 3D leven en lijf aan het ‘landen’ is, zodat er ook vanuit ons 3D mens-zijn werkelijk handen en voeten aan ons Meesterschap gegeven kan gaan worden. Nadeeltje is dat dit een enorme opschoning van ons o.a. celbewustzijn activeert, waarmee vele onbekende of juist oude fysieke klachten de kop opsteken. Allemaal signalen dat je te midden van de processen naar embodyment van je Zijn aan het bewegen bent.

Je lichaam zal steeds meer aandacht vragen. Neem je lijf en celbewustzijn, je DNA en RNA telkens opnieuw mee in je uitlijningen. Werk met de Seed of Life via het perineum welke Collectief geactiveerd is tijdens het 11-11-’11 portaal (zie eerdere artikelen in nieuwsbrieven) die het kanaal vorm van je Hoogste Bewustzijn en Scheppingskracht naar je 3D lichaamsbewustzijn toe, die je Licht helpt in embodyment binnen te brengen.

 

…een van de vele mogelijke wegen die velen momenteel op hun Pad tegen komen om tot hun volledige Ascensie te komen is het ontmoeten van je Tweelingstraal. (Is van een andere orde dan een Tweeling vlam, Tweelingziel of Zielemaatje!)

De ontmoeting, herkenning, verbinding en het aangaan van de ultieme uitdagende processen met de ‘andere jij’ ( je enige Goddelijke Wederhelft) helpt je door de diepste ladingen van Ultieme Separation heen groeien naar de ultieme Unity. Het is de laatste stap terug naar de Bron en volledige Zelf Realisatie of Ascensie.

Daar waar de eerste scheuring  ooit ontstond toen we als Goddelijk Zijn besloten om ons af te splitsen van de Bron om het Universum in te gaan, en te gaan descenderen om alle frequenties van ons zijn te gaan beleven. Na het afsplitsen van de Bron kwam de tweede splitsing, namelijk die van je eigen Zijn, waarin het Goddelijk Zijn zich splitste in een Goddelijk Mannelijk en goddelijk Vrouwelijk Aspect. Van waaruit beide aspecten een eigen weg in verdere splitsingen aan de afdaling begon en uiteindelijk een geheel eigen Pad en Zielsevolutie creëerden en beleefden.

Bij vele, zo niet alle, Zielen is dit het Oertrauma van ultieme dualiteit, die je in de Descentie (afdaling door de dimensies heen om uiteindelijk in 3D het hier en nu te belanden) door alle lagen heen gevoeld hebt of meegedragen hebt. En die de kern of basis vormt voor alle dualiteit en verscheuring door al je lagen van zijn heen, door al je levens heen, en die bepalend is en fundament legt voor alle uitdagingen, afscheiding, pijnervaringen in alle dimensies die je Bent, alle levens die je geleefd hebt, waar en wanneer dan ook. Dit werkt Kosmisch, galactisch en in het persoonlijke leven door. Bewust of onbewust.

Met de mega stappen en trillingsverhogingen die er momenteel gaande zijn (en al jaren in opbouw zijn) kan ook deze stap in je Ascensie dus naar voren komen. Dat is niets om bang voor te zijn, het wordt georkestreerd door het Hoogste Goddelijke in jou Zijn, en hoort bij je Ascensie Pad of niet. Het ‘over komt’ je als je er klaar voor bent, als het bij je Missie en Ascensie Pad hoort. Voel je daarbij angst, dan is het je Persoonlijk zelf, innerlijk Kind of andere delen met angst voor jet Zelf die van zich laten horen!

Een ontmoeting met je Beloved, je Goddelijke wederhelft is allesbehalve makkelijk en gaat ver voorbij aan de 3D, al speelt het zich af in 3D realiteit en dat heeft ‘enkel’ de bedoeling dat Al wie we Zijn mee wil gaan in Ascensie. Dus ook de hereniging met je Devine Counterpart.

Deze weg is bijzonder uitdagend en op zijn zachtst gezegd intens en brengt je van de diepste Eenheidservaringen naar de diepste pijnlagen en ultieme verscheuring  van je Zijn. Alles behalve makkelijk, al is dat ronduit zacht uitgedrukt. De processen zijn zeer diepgaand en gaan werkelijk ‘tot het naadje’. Je wordt kosmisch gezien volledig binnenste buiten gekeerd om alle oude verwachtingen, overtuigingen, angsten, mechanismen, etc. te doorzien , helen en loslaten, om dieper en dieper in werkelijke volledige Onvoorwaardelijke Liefde en Overgave te Zijn wie je Bent. Volkomen naakt, en dan wordt kwetsbaarheid je grootste (Scheppende) Kracht.

Het is de weg van de balancering en versmelting van je ultieme Goddelijke mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke Zijn, in Sacred Reunion. De Ultieme Ascensie!

Deze weg is niet alleen voor de eigen Ascensie bedoeld, ook omdat dergelijke herenigingen van zo’n Onvoorwaardelijk Universele Liefde qua aard zijn, dat ze hele grootse velden en in het Collectief immense openingen en veranderingen teweeg brengen. Ze brengen dieper de hemel op aarde en activeren diepere velden van Universele Liefde voor Al Wat Is binnen op aarde en in de Collectieven, een grootse Goddelijke Missie, die ver voorbij een persoonlijke Zielemissie uitstijgt.

Hier alleen al valt heel veel over te schrijven en zeggen (daarom binnenkort ook een workshop hier over!), maar waar de essentie over gaat, is dat het juist in deze processen alle diepste pijnstukken, onbalans en onbewuste aansturingen zal blootleggen die je weerhouden van het volledige Gerealiseerde Eenheids Bewustzijn.

Het gaat niet over een 3D relatie, zoals velen vaak denken, maar het gaat over het weer in contact komen, her-inneren en volledig in embodyment brengen van je Diepste Zijn, in Sacred Reunion!

 

 

            Maart, april, mei en juni 2012

 

…Op 3-3-’12, 12-3-’12 en 30-3-’12 zijn er 3 essentiële Portalen geopend met een immense instroom aan nieuwe frequenties binnen Moeder aarde, de collectieve velden en Al wat Is. Deze Portalen markeren altijd immense trillingsverhogingen en veranderingen, openingen van nieuw Ascensie potentieel en brengen dus weer enorme verschuivingen binnen het Grote Geheel en daarmee ook ieders persoonlijke processen teweeg. Verschuivingen in Bewustzijn en trillingsverhoging.

Deze 3 portalen waren allemaal 3-3-3 Portalen, die qua frequentie in het teken stonden van het Heilig Huwelijk. Het innerlijk Heilig Huwelijk van het Goddelijk Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijk welke overkoepelingen zijn van alle polariteiten en dualiteit in ons. Deze Portalen werkten dan ook diepgaand openend op het verder aantrillen, uitlijnen, activeren en balanceren van ons goddelijk Mannelijk/Vrouwelijk Potentieel om dat dieper en dichter bij elkaar te brengen. Naarmate we deze overkoepelende velden meer met elkaar hand in hand brengen, uitzuiveren en balanceren, kunnen stap voor stap de versmeltingen in eenheid gaan plaats vinden. Dat zijn de stappen in Androgyniteit. Dat wat we Ascensie noemen, waarbij elke polariteit overstegen wordt, of beter gezegd opgelost is en in elkaar opgegaan. Het Heilig Huwelijk verloopt in fasen en stappen. Dat kan ook niet anders, daar we als Multidimensionaal wezen zoveel oude littekens op zo vele lagen hebben opgelopen en zoveel dualiteit binnen ons zijn hebben belichaamd sinds de allereerste start vanuit de Bron.

Echter in deze tijd zetten we ook werkelijk Meesterstappen of reuzenstappen om terug naar onze eigen Bron en Essentie te groeien. En juist met de activatie van deze 3 Portalen worden al deze processen van Balancering van het innerlijk Heilig Huwelijk in ons volledig Multidimensionaal Potentieel dusdanig versterkt en versnelt.

Tijdens al deze portalen werden diepere velden van zowel het Goddelijk Vrouwelijk als het Goddelijk Mannelijk aspect geopend. Dat betekend echter ook dat daarmee de pijnlagen, de littekens binnen deze velden meer en meer naar de oppervlakte komen. Alles waarin nog kwetsuren zit die je Heilig huwelijk, de weg naar je Ascensie, in de weg staat, kan daardoor vrij gaan komen.

 Of het nu (heel persoonlijk) gaat om innerlijke kind pijnen, gekwetstheden in relaties, gebrek aan vertrouwen, kracht/macht aspecten, niet van je Zelf kunnen houden, geen verantwoordelijkheid durven dragen, niet je eigen kracht durven pakken, fysieke klachten, of van welke andere aard dan ook is. Voor ieder zal dat persoonlijk en anders kunnen zijn. Maar hoe dan ook zal het ene proces na het andere zich in deze stukken ontvouwen, om alle littekens aan het Licht te brengen, te accepteren, omarmen, helen of wat er maar nodig is om een diepere connectie met je oorspronkelijke zijn voorbij aan de littekens te kunnen gaan ervaren.

Ieder van ons draagt zowel de mannelijke als vrouwelijke velden en dus ook die kwetsuren in zich. Niet alleen heel persoonlijk, maar ook resoneer je bewust of onbewust mee op de collectieve mannelijke en vrouwelijke (pijn) velden. Daar waar jij nog littekens of kwetsuren hebt zitten, zul je weerspiegeld zien in de wereld om je heen (via het collectief). Dit is bedoeld om je bewuster te maken van wat zich nog onder de oppervlakte in je bewustzijn bevind, wat vraagt om aandacht, heling en bewustwording.

En de werkelijke diep onbewuste lagen, waarvan we vaak werkelijk geen weet hebben dat we ze in ons dragen komen daarin nu ook aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld  oude diep karmische pijnlagen, aangenomen of aangeleerde overtuigingen, overlevingsmechanismen, familielijnen, genetische stukken, zielsrelaties en afspraken, kracht/macht stukken, eigenliefde, etc.

Dat is ook een reden waarom jein 3D momenteel veel over relatieproblemen hoort of misschien ook zelf ervaart. Waarom veel mensen kampen met ziekte of klachten, uitputtingsverschijnselen, niet meer tevreden zijn met hun leven of werk. Waarom mensen worstelen met emotionele issues.

Alles zoekt naar een balans, een zuivering om die balans te vinden en daarmee mannelijke/vrouwelijke aspecten in ons met elkaar hand in hand te brengen en uiteindelijk in het Heilig Huwelijk naar Androgyn Bewustzijn te laten versmelten. (Zelf Realisatie of Meesterschap realiseren op die aspecten van je Zijn, totdat dat in je volledig Multidimensionaal of 13-voudig Bewustzijn gerealiseerd is!)

Het vraagt van ons het uiterste in Onvoorwaardelijke Liefde naar ons zelf en al onze kwetsuren, ego interpretaties, versluieringen, pijnstukjes, innerlijke kind aspecten en zoveel meer te kijken.

Het vraagt ons met Compassie, acceptatie en vergeving ons Zelf in de armen te nemen en te wiegen, zodat we ons Zelf verder en verder kunnen helen.

Het vraagt van ons Overgave en Vertrouwen om dieper ons Zelf de ruimte te geven en alle kwetsuren aan het licht te brengen die zorgen voor afgescheidenheid en onbalans, die ons weg houden van ons Oorspronkelijke Zijn, joy, happiness, Liefde en Bevrijding.

 

..Vrij direct na het laatste 3-3-3 Portaal (30 maart )kwam het 4-4 Portaal (4 april) waarop er werkelijk bestaansrecht en ankering mocht plaats vinden aan de 3-3-3 Portalen en alle frequenties die daarin binnen gebracht en geopend zijn. Dat geeft een heel nieuwe opening en werkelijke verdieping in de verbinding van ons hoogste Bewustzijn en alle groei die we doorlopen. Namelijk het geeft het stevigheid en daarmee kan alles wat reeds doorlopen is veel dieper door werken. Het geeft ook een dieper activatie en opening naar het werkelijke Embodyment van alle Bewustzijn wat we reeds her-inneren en geïntegreerd hebben. De frequenties van het 4-4- portaal brengen alles dieper de aarding in, dieper naar het 3D leven toe en ook daardoor kan deze periode als weer anders ‘hobbeliger’ ervaren worden. Nog meer dieptelagen van ons 4D diep onbewuste worden hiermee ook geopend en krijgen bestaansrecht en ook dat kan weer een veelheid aan nieuwe processen opleveren.

 

…we het eerste en laatste 3-3-3 Portaal en het 4-4 Portaal in Egypte werkzaam zijn geweest voor het Grote Geheel en om de Portaal frequenties te helpen binnen halen en ankeren via ons Zijn. Het opnieuw Magische reizen zijn geweest, volledig gedragen door het Eenheids Bewustzijn en perfect geleid door Spirit. Waarin ieder (op de 30-3-3 en 4-4 Portaal reis met een groep zielenmaatjes) zijn/haar deel van het Geheel mocht vertegenwoordigen, mocht doorleven en binnen brengen in het Collectief en Geheel. Waarin ieder door mega transformaties en enorme Meesterschaps groei heen mocht gaan. Voor het Zelf en het Grote Geheel!

Niet altijd de makkelijkste processen, en ook keihard werken horen daarbij, naast veel Joy, prachtige activaties, initiaties en een werkelijk gedragen worden door de hart tot hart connecties die vanuit Eenheids Bewustzijn werkelijk embodyment mochten krijgen!

Thanks lieve Soulmates voor jullie Zijn, Vertrouwen, Zielsconnecties, Hart en ons gezamenlijke prachtige werk voor ons eigen Zijn, elkaar en Al Wat Is!

 

April 2012 was een vrij pittige maand qua processen omdat alles specifiek in het thema van ‘in embodyment brengen’ stond. Deze 4-de maand van 2012 droeg een krachtige, stevige energie, die voor velen ook het fysieke lijf aardig leek te belasten. Wat alles te maken heeft met diep cellulaire schoning en opening van nieuwe lagen in het DNA, om oude bewustzijn te transformeren om ruimte te maken voor je Hoger Bewustzijn, ook in het fysieke lijf en 3D leven.

 

…in mei 2012 er 3 essentiële 5-5-5 Portalen waren die hoge frequentiegolven binnen hebben gebracht die allen in het teken stonden van het verhogen van de trilling in ons, en Al Wat Is, naar het level van het Christus Bewustzijn en tevens de coderingen in zich droegen om dat werkelijk (in de eerste stappen van dat proces) in manifestatie te brengen op aarde! Deze Portalen en instroom van Licht op deze data hebben  uiteraard ook weer de nodige processen op gang gebracht (en werken nog steeds door)  om dieper en dieper het Christus Bewustzijn en Eenheids Licht in je Zelf werkelijk te manifesteren en in embodyment te brengen!

De 5-5-5 Portalen waren: 5 mei, 14 mei en 23 mei 2012.

Tegelijkertijd met het eerste 5-5-5 Portaal (5 mei 2012) vond er ook in 3D een spectaculair evenement aan de hemel plaats, welke van grote energetische invloed was op de instroom van de frequenties tijdens dit portaal. Namelijk het was die nacht ‘Super maan”, de volle maan stond op het dichtste punt (van de cyclus) bij de aarde. Waardoor deze enorm groot en extra fel was. De frequenties die dit met zich meebracht was een intense energie die de mogelijkheden opende in ons Wezen en fysieke lijf om op diep cel-niveau heel oude emotionele patronen los te trillen voor bevrijding, heling en schoning. Oude manieren van ervaren, voelen, reageren, ego, denken en overleving werden aangetrilt om te transformeren zodat de 5D Christus bewustzijnsfrequentie de ontstane ‘ruimtes’ kon gaan opvullen, en je dus ook op gevoels-, emotionele- en intuïtieve velden in een hogere trilling en Bewustzijn bracht.  We worden werkelijk uitgedaagd om 5D in 3D in embodyment te gaan brengen en daar was dit een zeer belangrijk portaal en gebeurtenis in!

 

..Tijdens het tweede 5-5-5 Portaal (14 mei 2012) mochten er in het Mannelijk en Vrouwelijk Hart van het Egyptische Collectief belangrijke openingen en activaties plaatsvinden die de frequenties van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk (Hart) dieper in het cellulair geheugen en Hartfrequenties verbonden voor het binnen brengen van de instroom aan Christus Bewustzijn. Dit gebeurde via het Egyptische Collectieve Hart opdat hier de Ancient Keys of Ascension nog altijd opgeslagen liggen voor het Gouden Tijdperk en de toegang van de Kosmische en Planetaire Akasha voor de Nieuwe aarde Matrix de juiste coderingen en informatie bevat voor deze tijdsperiodes voor volledige Planetaire Ascension. Via 2 Tweelingstraal ‘koppels’ mochten deze activaties in zowel het Mannelijk als Vrouwelijk Hart plaats vinden, waardoor er qua Meestergetallen/coderingen weer de 2 was ( Mannelijk en vrouwelijk deel van de I Am in verbinding met elkaar), de 2 staat daarin ook weer voor de polariteiten van mannelijk en vrouwelijk die in Eenheid samenkomen, samenwerken en samensmelten. En doordat er gewerkt werd vanuit 2 tweelingstraal ‘koppels’ maakt dat weer het getal 4: embodyment geven, ankering, aarding, stevigheid meegeven. De brug van Hoger Bewustzijn naar 3D vormen om de trillingen dieper binnen te brengen in 3D zodat het werkelijk voeten in de aarde krijgt!

Vele Meesterfrequenties werkten hierbij uiteraard samen met de 3D Tweelingstraal verbindingen, zoals de frequenties van Hathor (o.a. Devine Joy, Healing), Horus, (o.a.Universal Vision and Ascension),  Isis (o.a. Universal Love), Osiris (o.a. Uprising in Devine Power & Ascension), Seshat & Thoth (o.a. Universal and Planetairy Akasha). De frequenties van Holy earth & Holy water werden ook hierin meegenomen, voor de verankeringen ook op planetair niveau van Moeder Aarde.

Zeer krachtige essentiële activaties die letterlijk heel veel oud stof hebben doen opwaaien!

 

Op 20 mei 2012 een even zozeer essentiële  galactische belangrijke uitlijning plaats vond, op navolging van de toch al zovele belangrijke trillingsverhogingen van de afgelopen periode, namelijk een Galactische uitlijning met Alcyone (Pleiaden), de zon, de maan en de aarde.

Beschrijving: Beschrijving: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/292640_290493057707052_100002390802732_626278_1484047552_n.jpg

Sterk voelbaar was de werking van (opnieuw) de 4 samen. De 4 staat voor integratie, ankering, stevigheid meegeven, in embodyment brengen. In combinatie met ons Bewustzijn/hart daarbij, bij het binnenhalen van deze frequenties voor het Grote Geheel, vormt dat een 5: Manifestatiekracht.

Alcyone droeg hierin de frequenties van   Devine Joy, hoog Universeel Bewustzijn, Kosmische Akasha

De Zon van Solair Bewustzijn, Power, kracht , passie vanuit de Ziel, ons Gouden Bewustzijn her-inneren, Solaire Akasha

De Maan bracht diepe verbinding met het Goddelijke Vrouwelijke, de innerlijke Flow van intuïtie, gevoel, vertrouwen, heling van het diep onbewuste en emotionele velden.

En de Aarde hielp alles ankeren in het planetair Bewustzijn om ons Zijn steeds dieper werkelijk hier in 3D ook neer te zetten en te leven, en alle kwaliteiten van de betrokken velden/planeten in de materie manifest te maken en embodyment te geven. Ook in je cellulaire systemen.

 

Tevens op  deze dag op het zuidelijk halfrond ook een zonne eclips, die The Ring of Fire genoemd werd.

Beschrijving: Beschrijving: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/545631_10150854222439563_294515654562_9747305_1650831326_n.jpg

 

En dan volgt inmiddels al spoedig het 6-6 Portaal, welke ook een 12-’12 portaal is. Een heel belangrijk Portaal die een zeer krachtige energie binnen gaat brengen met (uiteraard) nog meer trillingsverhogingen. De energie van deze dag/Portaal is gericht op het binnenbrengen van steeds meer Multidimensionaal Potentieel en trillingen in de materiele wereld.

Dit beloofd dus opnieuw een ‘bumpy ride’ te gaan brengen met nog meer versnellingen en trillingsverhogingen en in ons eigen Zijn dus nog dieper groeiprocessen die aangezet gaan worden.

Deze frequenties zullen namelijk ook de Poorten openen voor nog dieper gelegen Galactische karmische ballast die uitgezuiverd mogen worden, maar brengen daarnaast grote veranderingen binnen in de materiele wereld-fundamenten. Laag voor laag worden alle oude fundamenten aangetast en omgeworpen, opdat de Nieuwe aarde Matrix dieper en dieper naar de voorgrond kan komen, ook in ons 3D en materiele leven.

Mooie samenkomst is in deze pittige energie een Venus transit, die de energie zal helpen verzachten enerzijds, maar anderzijds ook weer de nodige input aan frequenties brengt uiteraard.

Niet voor niets vallen deze grootste gebeurtenissen samen. Voor mijn gevoel kan een dergelijke diepgaande opening en verandering in de materiele wereld-velden niet anders dan gepaard gaan met een grootste dosis Onvoorwaardelijke Liefdeskracht zoals Venus deze tijdens het 6-6 Portaal zal gaan dragen. Het is ook weer zoals zo actueel in deze tijden: het geheelde Goddelijke Vrouwelijke (venus)  raakt/draagt het gekwetste Goddelijke mannelijke (materiele wereld) aan om geheeld te worden!

Deze Venus Transit is ook uniek op zich, en komt maar een in de zoveel honderd jaar voor. Interessant ook weer welke coderingen er in vervat liggen: de Venus transit vind altijd plaatst in 2 keren, waar er altijd exact 8 jaar tussen zitten. In 2004 was dus de eerste Venus transit van deze ‘cyclus’ en in 2012 de volgende en laatste. De 2 staat uiteraard weer voor ‘het paar’(ultiem mannelijk en ultiem vrouwelijk die samen Een zijn). De 8 staat voor de Oneindigheid, de Kosmische Balans tussen Al Wat Is maar ook tussen de Ultieme Polariteiten (mannelijk en vrouwelijk) in ons! De 8 staat ook voor  de Tweelingstraal connectie die hiermee wordt  gesymboliseerd.

Venus draagt de 4D Liefdesfrequenties en passeert daarmee de Zon (Solair Bewustzijn). Dat betekend dat de frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde, via 4D (De brug tussen 3D en 5D) hoog Solair Bewustzijn en ons eigen Gouden Licht aangetrilt worden, en dat al deze frequenties via het 6-6 Portaal meestromen ons Bewustzijn en de aarde in. En de materiele wereld in. Als dat geen Bewustwording en ‘explosies van Licht’ zal gaan brengen, vanuit de Universele Kracht van Liefde om daadwerkelijk veranderingen door te voeren!

 

…en in opvolging daarop is het op 21 juni 2012 opnieuw Zomer equinox, zomer zonnewende. De dag met de meeste uren zon (Licht) van het jaar. Welke een start en markering maakt in de Galactische uitlijning op weg naar het 12-12’12 Portaal! En die weer geheel nieuwe stromingen van groei, trillingsverhogingen en stroomversnellingen gaat brengen!

 

Actuele thema’s en groei van deze (gehele) periode zijn Overgave, Oervertrouwen, Onvoorwaardelijke Liefde, Devine Flow, Embodyment, overspoeld worden door Meestergetallen (coderingen, activaties en initiaties), Sacred Reunion/Heilig Huwelijk! (Van mannelijk-vrouwelijk in ons, maar ook in het grotere Geheel, Tweelingstraal reunions die op steeds grotere schaal plaatsvinden en de diepst mogelijke processen aanraken).

Het Mannelijk aspect in ons wat steeds dieper uitgenodigd wordt om tot overgave te komen, opdat alle oude strijd, ego, denken, overlevingsmechanismen van eeuwen, innerlijk kind pijnen, onmacht en zoveel meer eindelijk echt getransformeerd kunnen worden. Waardoor het Mannelijk en vrouwelijk aspect in ons dieper met elkaar in gelijkwaardigheid kunnen samenwerken en er een grotere opening van je Hoger Bewustzijn werkelijk handen en voeten krijgt in je 3D leven. En waarmee je de 5D frequenties al ten volle kunt gaan leren leven (op de eerste niveaus van Zijn) in het hier en nu, alledaagse leven.

Al deze ‘sleutels’ zijn nodig om de ‘bumpy ride’ van de processen in deze tijd zo goed en zo kwaad als het gaat aan te kunnen. Deze tijd zit meer dan ooit vol met vele uitdagingen, nu we dieper het jaar en de energie van 2012 binnen gaan.

 

…Deze beschreven processen en thema’s en mogelijkheden verre van compleet zijn over wat er momenteel allemaal gaande en mogelijk is, wat zich afspeelt in deze tijd. Maar dat dit even een korte blik werpt, om je op welke wijze dan ook te ondersteunen, een dieper inzicht te krijgen, bevestiging te vinden of wat het je ook maar mag aanreiken.

In alle workshops tegenwoordig komen meer en meer persoonlijke, collectieve en aan deze tijd gerelateerde frequenties, processen en thema’s meer naar voren. In uitleg, inspiratie, gechannelde informatie. En werken we daarmee in de diepte om je in eigen persoonlijke Bewustzijnsgroei en je Ascensie Pad verder te ondersteunen!

Dus voor meer informatie, ondersteuning, inzicht in het Grote Geheel en jouw rol daarin, verwijs ik naar de workshops omdat het me helaas aan tijd ontbreekt om meer artikelen te schrijven!

 

© Willemien Timmer, april/mei 2012

 

 

 

Nieuwe Ascensie & Activatie workshops vanaf 2012: Enkele workshops uitgelicht!

 

Onderstaande (nieuwe) workshops zijn allen op een eigen wijze en via andere ingangen gerelateerd aan de nieuwe Ultieme mogelijkheden van deze tijd en dragen allen een sleutel bij aan je persoonlijke Bewustwordings- en Ascensie processen. Om deze in een grote versnelling te brengen en volledig in tune met de processen en planetaire initiaties van deze tijd te kunnen meegaan.

Opdat we ons Meesterschap weer volledig mogen gaan her-inneren, leren integreren en belichamen.

Ieder op onze eigen unieke wijze, in onze eigen Devine Timing en vanuit onze eigen Ziels- evolutiespiraal.

In de workshops zal veel tekst en uitleg ook gegeven worden over het potentieel aan mogelijkheden wat hiermee is vrijgekomen, en wat dat voor jouw eigen groei betekend of betekenen kan.

 

 

Wil je up to date mee gaan in de hoogst mogelijk haalbare groei

die op dit moment op Aarde mogelijk is?

 

Dan zijn dit de workshops voor je die je daarin op menselijk,

energetisch, Galactisch en Kosmisch niveau ondersteunen

in je persoonlijke Bewustwordings proces!

 

 

 

Ascensie, initiatie &transformatie Workshop

 

Het 6-6 sterrenportaal en Venus transit

 

(Zie verderop voor meer algemene informatie over de sterrenportaal dagen!)

 

Nog 1 plaats vrij!

 

Datum: 6 juni 2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

Ascensie, initiatie &transformatie Workshop

 

Embodyment of your Devine Consiousness

 

Je Ascensie Pad en Bewustwording steeds meer embodyment in 3D geven, en het werkelijk gaan neerzetten, uitdragen, leven en uitstralen. Workshop waarin veel nieuw bewustzijn en groei mogelijk is met diepe inzichten in je Zijn, wat je reeds aan Kennis en Wijsheid vergaard hebt en hoe dit werkelijk op alle niveaus te kunnen gaan leven, ook in je hier en nu fysieke leven en lichaam. Integratie van je Kennis, technieken, groei, en handvaten voor het hier en nu. Dit is werkelijk handen en voeten geven aan je Ascensie in een lichaam op aarde met een Multidimensionaal Bewustzijn!

Activaties en initiaties in Embodyment in je cellulaire structuren, DNA en RNA om je Devine Self meer en meer tot in elke vezel van je Wezen te leven!

 

Nog 2 plaatsen vrij!

 

Datum: zaterdag 9 juni 2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

 

 

Ascensie, initiatie &transformatie Workshop

 

  (Connectie met) Kristallen schedels in de 2012 energie

 

Dieper leren ‘verstaan’ van kristallen schedel energieën in deze tijd en op welke wijze zij je krachtig en prachtig in je processen van Ontwaken en Ascensie kunnen ondersteunen!

Samenwerken met kristallenschedels vanuit diepe Multidimensionale verbinding in Gelijkwaardigheid, zuiverheid en eenheid en in diepe Verbondenheid. Dieper voelen en verstaan van de frequenties, mogelijkheden en kwaliteiten van het Bewustzijn van de schedels. Kennismaken met enkele heel specifieke Master Skulls  in transmissies afgestemd op persoonlijke processen. En heel veel meer!

 

Nog 4 plaatsen vrij!

 

 

Datum: Zondag 10 juni 2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

 

Ascensie, initiatie &transformatie Workshop

 

Buiten workshop: wegens eerder groot succes opnieuw deze krachtige Ascensie workshop:

 

Zomer Zonnewende Kristallen Labyrint

                         voor Ascensie ism Al Wat Is

Welke een start en markering maakt in de Galactische uitlijning op weg naar het 12-12’12 Portaal!

 

 

                                        Labyrint Zomer Zonnewende 2011

 

Persoonlijk- @ aarde healing werk voor planetaire ascensie

 

Krachtige ascensie workshop voor zowel persoonlijk-, collectief- als planetair healingwerk.

 

Vanwege het enthousiasme over deze krachtige Ascensie workshopdag in 2009 en 2011 wordt deze dag opnieuw georganiseerd om met elkaar in een Kristallen labyrint de zonnewende te mogen vieren. Een labyrint wat we in Verbondenheid, eenheid en gelijkwaardigheid met elkaar zullen mogen creëren!

 

De Zonnewende, ook wel midzomer genoemd, vind dit jaar plaats op 21 juni 2012. Kenmerk van de zonnewende is dat de zon op deze dag het grootst in haar Kracht is (meeste zonne-uren). Het markeert de langste dag waarop het Licht is.

Deze dag markeert het punt waarop het overdag het langste licht is en de nacht het kortst is. Na deze datum worden de dagen weer korter en de nachten langer. Het is tevens het markeerpunt waarop de zomer begint.

Vanuit vele oeroude tradities werd deze dag altijd al gevierd, niet alleen in de Keltische wereld, maar bijna overal in Noord Europa.

 

De Kracht van de Zon is deze dag op haar sterkst en dat betekend een diepgaande en grote input van Solaire frequenties die binnen komen op het Noordelijk Halfrond. Dat betekend voor ons ook een grote input aan Lichtfrequenties vanuit het Solaire Bewustzijn, welke ons eigen Gouden Bewustzijn aantrillen en ons steeds diepere helpen her-inneren aan onze eigen Solaire Kracht.

 

De datum van deze zonnewende is 21-6-‘12, welke een 3-6-3 dag is, en wat het belang van de balans weer geeft de gecreëerd mag worden! De 3 staat voor het Heilig Huwelijk en de Heilige Drie Eenheid. Vanuit een volledig geheeld mannelijk en vrouwelijk potentieel in ons (als overkoepelende aspecten van al onze polariteit) kunnen deze aspecten samensmelten tot het 3-de aspect: de Androgyniteit! Oftewel: Ascensie! Anderzijds (op een ander level) staat de Heilige Drie Eenheid o.a. ook voor Hoger Zelf , Persoonlijk Zelf en Innerlijk Kind welke met elkaar uitgebalanceerd mogen worden.

De 6 staat voor de materiele wereld, waarin we deze Heelwording, balans en Heilig Huwelijk, Heilige Drie Eenheid frequentie binnen mogen brengen.

Vanuit een ander perspectief is 21-6-2012 een  3-6-5 Poort : de 3 staat voor het Heilig Huwelijk, de versmelting van de polariteiten tot heilige Drie-Eenheid. De 6 versterkt dit proces en de 6 is sterk verbonden met de materiele wereld, dat wil zeggen dat de 6-energie dit naar het hier en nu helpt brengen om het hier te ankeren en leven.

En zorgt daarmee ook voor een prachtig uitgelijnde harmonie, balans en gelijkwaardigheid.

De balans tussen links en rechts, en dus mannelijk en vrouwelijk, denken en voelen, hemel en aarde, voor en achter, transformatie en integratie, etc.

De 5 staat voor Manifestatie. Dat betekend dus werkelijk dat er openingen zullen zijn om dit direct in embodyment en manifestatie te brengen in je eigen leven en lijf.

Hoe dat dan ook maar in je persoonlijke leven, groei en bewustwording vorm mag gaan krijgen, deze dag zal ongelooflijk veel heling en dieper inzichten in je Zelf mogen aanreiken. Daar waar nog geen zicht, balans of heling is, mag dat aangeraakt worden.

Uiteraard werkte het (zoals we dat altijd hier doen) weer volledig via jouw processen en Zijn heen en heeft dat invloed op het collectief menselijk Bewustzijn. Je creëert daarmee dus niet alleen openingen voor je Zelf en je eigen groei, maar creëert daarmee ook openingen voor de hele mensheid, en vanuit een nog groter plaatje bezien: ook voor Al wat Is, want we zijn immers verbonden met Al Wat Is.

 

Deze bijzonder krachtige dag zal voor ons in het teken staan van de frequenties die dit jaar naar de Aarde stromen en ons telkens opnieuw dieper en verder initiëren en helpen groeien in ons eigen Heilig Huwelijk Bewustzijn: de versmelting van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk, op weg naar Androgyniteit. Waarin we de dualiteit in ons Bewustzijn overstijgen, of eigenlijk omarmen zodat we weer in ons eigen Meesterschap zonder onderscheid tussen ‘zwart’ of ‘wit’ en dus zonder enig oordeel terug kunnen keren. Natuurlijk zal dit nog niet direct leefbaar zijn voor iedereen in 3D. Maar waar de frequenties van dit jaar om gaan is dat de verankeringen gemaakt worden, die blauwdruk voor Eenheid en het leven van de Heilige Drie-Eenheid binnen ons Multidimensionale Bewustzijn weer gefundeerd raakt, bestaansrecht krijgt en geactiveerd wordt, ook in de Aarde Rasters en elders in de Galaxy.

Deze elementen zorgen voor de juiste samenkomst en versmelting van bijzonder krachtige energieën, die een uitermate prachtige gelegenheid bieden om op Multidimensionaal niveau enorme healing neer te zetten.

De portalen/frequenties van deze dag helpen oude processen tot een krachtige, geïntegreerde afronding te komen. Zowel de dagfrequentie  als de zonnewende energie zelf zijn dragers voor de nieuwe intenties, voor het stappen op een nieuw pad van initiatie, groei en verdieping. De vernieuwing mag op een dieper niveau binnenkomen en nieuwe processen binnen je bewustzijn kunnen ontwaken.

 

Opnieuw zal de intentie van deze dag gefocust worden op het volgende (net zoals in 2009 en 2011 maar vanuit de energie en mogelijkheden van het Nu-moment in 2012):

 

“De intentie van deze dag is…

Om vanuit samenwerking in eenheid en verbondenheid, onze krachten te bundelen, om vanuit dit perspectief gezamenlijk een zeer krachtig labyrint van kristallen te leggen en te lopen.

Via activaties en initiaties zal dit kristallen labyrint tot een krachtige vortex mogen uitgroeien, in samenwerking met het hart van moeder aarde, de natuurrijken, Ascended Masters, engelen, Starnations en enkele Master skulls die het veld samen met de kristalwezens zullen dragen en vasthouden.

Wanneer we het kristallen labyrint voeden met onze intenties en onvoorwaardelijke liefde en daarna in meditatieve staat het labyrint gaan bewandelen, zullen we door enorme diepten in ons Zelf mogen gaan en enorme hoeveelheden healing en hoger bewustzijn mogen ophalen voor ons eigen Ascensie proces.

Tegelijkertijd zal als rode draad een stuk planetaire healing en healing tbv het collectief menselijk bewustzijn hier doorheen mogen lopen, opdat voor verschillende doeleinden tegelijkertijd Gewerkt mag worden voor meer opening, bewustzijn, transformatie en healing.

Een van deze essentiële thema’s is Meer opening en zuivering creëren in het oude zwarte Atlantische grid, welke momenteel zeer actief naar “boven” wordt getrokken en zich uitwerkt op aarde, waardoor er steeds meer ego, agressie, onbegrip uitgespeeld wordt en gewone menselijke normen en waarden als respect lijken te vervagen.

Het is zeer essentieel het planetair en universeel proces hierin te ondersteunen, opdat er meer bewustzijn in kan gaan stromen, over wat gaande is op aarde, en in ieders individuele processen.

Naast dit planetaire en universele werk, zul je ook in jezelf door samenwerking met aarde en kosmos gaan ervaren dat je je hoger bewustzijn en licht dieper en dieper zult kunnen/mogen verankeren en aarden. Dat betekend enorme ondersteuning en versnelling van je eigen groeiprocessen en bewustwording.

Omdat dit steeds hogere lagen van je bewustzijn opent, initieert en activeert. Maar ook essentiële Zielenher-inneringen omtrent je missie op aarde, die gaandeweg weer wakker gekust kunnen gaan worden. Maar diepere verankering in je aardebewustzijn betekend ook diepere verankering van en aantrekken van je monadisch licht om daadwerkelijk op aarde te gaan belichamen en leven.

Deze zeer krachtige dag staat volledig in het teken van, en is volledig afgestemd op de nieuwetijdsfrequenties en uitlijningen die momenteel essentieel en gaande zijn in de matrixen van moeder aarde en het collectief bewustzijn.”

© Gechannelde informatie van Metatron & Sanat Kumara, via Willemien Timmer, 14 mei 2009.

 

Praktische informatie:

Datum: Donderdag 21 juni 2012

Tijd: 11.00-16.00 uur

Locatie: Spirituele Praktijk Apofyliet, T.Harkeswei 25 te Lippenhuizen

 

Investering in jezelf: € 99,- p.p incl. Koffie, thee, soep

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wat mag je meenemen:

*Kristallen, krachtvoorwerpen, bloemen of wat maar goed voelt, om gezamenlijk het kristallen labyrint mee te vormen.

*Belangrijk: de workshop vind buiten plaats, in het gras, dus kleine knuffelstenen zijn niet handig, omdat deze in gras zoek kunnen raken.

*Eigen kristallen schedels zijn natuurlijk welkom, maar zullen mogen dienen voor persoonlijke ondersteuning in eigen processen. Voor en/of na het lopen van het labyrint.

En dienen niet in het labyrint opgenomen te worden. Dit omdat enkele geselecteerde Master skulls die grote velden voor planetair werk kunnen dragen, ingezet zullen worden om het activatie-, healing- en groepsveld te dragen. Deze Master skulls zijn als meesters op zich

gespecialiseerd in groots planetair, kosmisch en vortex werk.

Deze intenties, energieën en velden worden met de grootste zorg geselecteerd en afgestemd op het individuele-, groeps- en planetair healingveld. Opdat het ook voor iedere deelnemer te behappen blijft.

*De workshop vind grotendeels buiten plaats. Afhankelijk van het weer, is het handig kleding hieraan aan te passen.

*Afhankelijk van de groepsgrootte deze dag zal het labyrint een of wellicht meerdere malen gelopen kunnen worden, voor steeds grotere verdieping in de healing-transformatie processen en diepere verankering.

*Bijzonderheden: de plaats waar het labyrint gevormd zal worden bevind zich exact op een punt tussen 3 krachtige vortexen die via bekrachtigde leylijnen met elkaar verbonden zijn. En zo een omgekeerde piramide vormen, dwz hoge frequenties ook krachtig aarden en verankeren.

Ook dit gegeven bekrachtigd het kristal labyrint enorm en maakt de frequenties nog krachtiger, maar ook gedragen door aarde en kosmos.

Ook de enorme hoeveelheid natuurwezens en de overkoepelende deva van het gebied, alsook de deva van de vijver geven aan krachtig te willen mee werken om deze dag tot een prachtig, krachtig en sprankelend lichtfeest  te maken vol healing en transformatie op vele niveaus -Multidimensionaal- tegelijkertijd!

 

Wil je deze bijzondere dag met ons delen?

Geef je snel op, want vol is vol! (leert de ervaring inmiddels!)

 

(Minimaal aantal deelnemers:4    Maximaal aantal deelnemers:12)

 

 

 

Ascensie, initiatie &transformatie Workshop

 

         The Sacred Flower of Life 2012

 

In deze diepgaande Ascensie workshop gaan we werken met de coderingen en mogelijkheden van de Sacred Flower of Life. De Flower of life die vanuit oeroude overleveringen op enkele plaatsen ter wereld gevonden is bevat alle coderingen en geometrieën van waaruit de schepping is opgebouwd. We gaan deze dag echter op een bewustzijnsverruimende manier werken met de mogelijkheden en energieën van de Flower of Life die vanuit deze Scheppingscodes ook de ingangen heeft voor een volledig herstel van Lichtstructuren, blauwdrukken,  Soul Memories en multidimensionaal Bewustzijn. Dat betekend niet dat we vanuit de wiskundige kant aan het werk gaan om de coderingen van de Flower of Life te ontcijferen, maar juist vanuit de voelende kant via Bewustzijn, bewustwording, healing en beleving.

Onder leiding van diverse grote Meestervelden (Ascended masters en Neteru) zullen we diepgaande gechannelde healingen mogen ontvangen in onze eigen Wezenslagen, structuren en blauwdrukken, daar waar zich onbewustzijn, beschadigingen en kwetsuren hebben gestagneerd, waardoor wij ons volledig Potentieel en Meesterschap nog niet op aarde, in alle facetten van de schepping kunnen her-inneren en belichamen.

Deze workshop wordt volledig afgestemd op de potentie en mogelijkheden van het Nu-moment in deze tijd van vernieuwing en trillingsverhoging, afgestemd op de aanwezige deelnemers, de Begeleiding vanuit alle uithoeken van het Universum. En we zullen mogen samen werken met krachtige Flower of Life Healingtools, die een enorme potentie en energie bezitten doordat zij in vele initiaties ook krachtig op Multidimensionaal level verbonden zijn met de oeroude Flower of Life in het Osirion in Abydos en zelfs geïnitieerd zijn in het Heilige Water onder de Flower of Life in het Osirion onder leiding van Sechmet, Isis en Osiris zelf.

Deze krachtige healingsgereedschappen betrekken de coderingen, mogelijkheden, herstel van structuren van allerlei aard en op elke dimensie nog dieper naar het hier en nu alledaagse leven toe, en helpen ook op cel- en DNA niveau werkelijke wijzigingen en herstel aan te reiken om op steeds diepere niveaus te helen en bewust te worden van wie wij werkelijk Zijn.

Diepgaande healing, bewustwording, ervaring en beleving van de Schepping en onze eigen mogelijkheden, Creatie kracht hierin. Herstel van oeroude verbindingen in ons Zelf, Healing op Galactische wonden en dualiteitsfacetten, healing op beschadigde chakrastructuren waardoor groei kan stagneren, healing op celniveau om ons Goddelijk scheppend Potentieel en Meesterschap in het aardse te kunnen leren gaan belichamen. En nog veel meer!

 

Deze workshop zal volledig afgestemd zijn op wat er op dat moment in het NU mogelijk is, in 2012,  waarin de frequenties van de Heilige Geometrie van de Schepping een steeds belangrijker rol zal gaan spelen in Herstel van Al wat Is en Al wie wij Zijn!

 

Tijdens deze workshop werken we met Flowers of Life van edelstaal en messing als healingtool, die geïnitieerd en geactiveerd zijn tijdens vele activatie reizen (vanaf 2005) in Egyptische tempels en geactiveerd zijn in het Heilige Water van het Osirion, onder de oorspronkelijke Flower of Life afbeeldingen. Deze healingtools hebben een diep helende werking en kunnen vele beschadigde structuren in je eigen Bewustzijn direct helen vanuit de Oorspronkelijke Geometrie en Blauwdruk!

 

Nog 4 plaatsen vrij!

 

Datum: zaterdag 30 juni 2012, van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

 

 

 

Ascensie, initiatie &transformatie Workshop

 

                     Portaal & Sterrenpoort dagen

 

Tijdens de krachtige Portaaldagen die gekenmerkt zijn door  Meestergetallen vinden zeer krachtige initiaties op en in de aarde plaats en zo ook in het menselijk Bewustzijn. Afhankelijk van welke Sterrenpoort en Portaal het betreft komen er deze dagen zeer specifieke krachten, mogelijkheden, initiaties, healingen vrij die we gezamenlijk met elkaar dieper mogen helpen verankeren op en in de aarde, via ons eigen Bewustzijn en groei.

Deze dagen, die al jaren op deze belangrijke data worden gegeven helpen je om diep bewust de kracht en intenties van deze frequenties en de daarmee aangeraakte groei en healing te ervaren. En vanuit deze ervaring vormen we een ‘kanaal’ om deze kwaliteiten te helpen ankeren in en op de aarde, in de collectieve Bewustzijnsvelden of waar het dan ook maar nodig is. Dit alles ter ondersteuning van het kosmisch Plan om Moeder Aarde en dit universum te helpen bij de Creatie van de Nieuwe matrix van eenheids Bewustzijn, en zodat werkelijke Ascensie via de belichaming van ons volledig Meesterschap potentieel weer mogelijk wordt. Uiteraard gaat dat proces stap voor stap en daar spelen deze portaaldagen een belangrijke rol in, om steeds dieper Bewustzijn te initiëren en activeren, steeds dieper onze kwaliteiten en Zijn te her-inneren en verstaan en deze weer werkelijk te leren gaan belichamen, voorbij alle dualiteit en oude (karmische) pijn en onbewustzijn.

 

Deze dagen worden volledig afgestemd op de op dat moment binnenstromende frequenties en de daarvoor aanwezige Begeleiding vanuit alle uithoeken van het Universum, want vele Lichtwezens begeleiden en ondersteunen ons in dit geboorte proces van de Nieuwe aarde en de Gerealiseerde Mens of Meesterschap op aarde.

 

Op weg naar de Ultieme Sterrenpoort van dit jaar (12-12-‘12) waarin we in volledige uitlijning met het Galactisch Hart zullen komen, vind er een duidelijke opbouw in frequenties, processen en trillingen plaats om ons zo bewust en krachtig mogelijk voor te bereiden op deze diepe initiaties die ons volledig in de Ultieme Transformatie en voorbereiding plaatsen van een diepere ‘Understanding’ van wie wij in Wezen Echt Zijn! De oude dualiteit, schaduw en karmische restanten (ook van Galactische oorsprong) worden op deze wijze steeds dieper bewust, geheeld, los gelaten en getransformeerd, opdat onze goddelijke Meesterkwaliteiten weer her-innert, geïntegreerd en belichaamd kunnen worden. Elk Portaal betekend dus een krachtige stap voorwaarts in ons eigen Meesterschap en op weg naar de Volledige Ascensie.

 

Je zal diepe aanrakingen in je eigen Bewustzijn mogen ervaren, diepgaande healing, inzichten, transformatie en gigantische groei en stroomversnellingen mogen ervaren tijdens deze Portaaldagen.

Tevens zal je meer inzicht en feeling krijgen met wat er momenteel gaande is op aarde in alle Planetaire en Kosmische processen, alsook in het menselijk collectief Bewustzijn, als natuurlijk in je Zelf.

Tijdens deze dagen werken we op diep en hoog niveau samen met Al Wat Is voor de Ascensie van Al Wat Is!

 

Planetaire, Galactische- en Kosmische Healing en Bewustwording, naast je eigen Meesterschap! Simpelweg omdat een steeds dieper/hoger Bewustzijn en gradatie van Meesterschap de aard heeft om in Gelijkwaardigheid met Al Wat Is te verbinden en samen te werken!!

 

Ervaring is niet nodig, wel de juiste intentie en bereidheid je Zelf te willen her-inneren in je volledig Goddelijk Potentieel!

 

De eerst volgende Portaal dagen vind je terug in de nieuwe activiteiten agenda!

De eerst volgende los te volgen Portaal dag zal plaats vinden op 6 juni 2012 (het 6-6 Portaal!) welke samen valt met een Venus transit!! Een extra speciale frequentie dag dus!!!

 

Er is nog slechts 1 plaats vrij!

 

Uitwisseling als investering in je Zelf: € 111,- per persoon, incl. koffie, thee, soep en versnaperingen

Aanmeldingen: info@praktijk-apofyliet.nl   

           

 

 

Voor meer informatie en aanmeldingen, mail me op: info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meer nieuwe workshops en inhoud van de workshops zijn al terug te vinden

 in de activiteitenagenda!                                         Voor aanmeldingen, mail me!

 

 

Wil je ook een stuk verheldering in jouw processen en Bewustzijnsgroei ervaren? Of wens je meer te gaan meevoelen en begrijpen van wat er gaande is op aarde en in de Universele processen?

Alle workshops die ik geef nemen delen van wat zich in het Nu afspeelt met zich mee, zijn daarop afgestemd om een zo passend mogelijk beeld te krijgen van wie wij zijn, waar wij zijn en waar we naartoe gaan.

Ook veel tekst en uitleg over alles wat aan de orde is in deze tijd, vind je in de workshops die in de planning staan.

Maar is ook mogelijk (op maat) in persoonlijke consulten en sessies.

Voor meer informatie, opgave voor workshops of afspraken: info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

Eindelijk zijn er weer heel veel nieuw Meester kristallen van hoge frequentie en met krachtige ondersteuning

voor de Ascensieprocessen van deze tijd gearriveerd.

Hier onder vind je een klein deel van de nieuwkomers!

Het gehele aanbod vind je op de website in de Ascension shop!

(Zie http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopmeesterkristallen.htm )

 

 

Slechts enkele exemplaren van deze hoog energetische bijzondere ‘kristallen’ verkrijgbaar:

 

                                       Abydosiet

 

 

Dit kristal is een combinatie-vergroeiing van albast en calciet en is afkomstig van een specifieke vindplaats in de omgeving van Abydos, Egypte. Er is slechts een relatief klein stuk gevonden waar deze ‘kristalsoort’ als een immense brok in het woestijnzand verstopt was.

Nu wordt er in heel Egypte albast en calciet-achtige varianten gevonden. Die overigens allemaal een prachtige energie hebben en uitermate sterk bijdragen aan je Ascensieprocessen, omdat ze allemaal de Solaire coderingen in zich dragen van ons Oorspronkelijke Licht. En elk ‘kristal brengt daar aan de hand van de vindplaats, oftewel de plek waar deze in de fysieke wereld gegroeid is, extra eigenschappen, energie, kwaliteiten en potentieel in mee.

Wat maakt de energie nu van specifiek deze kristallen uit dit gebied, Abydos, zo speciaal?

Je moet weten dat dit hele midden gebied van Egypte werkelijk oer en oer oud is en hoog energetisch. Ondanks in de 3D realiteit aan vervuilingen, vertroebeld bewustzijn en wat al niet meer. De Oerpotentie van het Gouden Egypte, en daarmee ook de Gouden aarde wordt in dit gebied nog altijd bewaard. Het hele gebied is namelijk het Gouden Hart van Egypte, en draagt daarmee unieke coderingen en energieën, die ook opgeslagen liggen in deze kristallen.

Dat betekend dat de frequenties van deze (uiterlijk lang niet altijd mooie) kristallen, je helpen om naar de hogere frequenties van je eigen hart te komen, je eigen Gouden Hart en je daarvanuit veel dieper te kunnen afstemmen op, verbinden met en uitlijnen met de Nieuwe aarde Matrix, het ultieme Nu. Dat betekend dat deze kristallen je helpen uit te stijgen boven de beperkingen van het persoonlijk zelf, ego, innerlijk kind, littekens, beschadigingen en zielenpijnen en je telkens opnieuw een ‘glip’ laten zien en voelen van wie jij werkelijk Bent in je Gouden Jij, de Horus kracht zogezegd, of misschien beter verstaanbaar voor de meesten: je Ascensie en Essentie. Dit ter stimulans en bekrachtiging van jouw Pad van Bewustwording. Het werkt daarnaast bijzonder helend omdat ze werkelijk het Gouden Licht van de Zon ook zo sterk in zich dragen, en dus je eigen Lichtkracht immens versterkt wordt, maar tevens je aarding, die dieper en dieper verankert wordt.

Kortom: een Gouden Healer die niet voor niets in deze tijd gevonden is, waar slechts beperkte  aantallen kristallen van zijn die van werkelijk hoogwaardige energie kwaliteit zijn!

 

Deze kristallen zijn vrij zacht van aard, dragen mannelijke en vrouwelijke potentie in zich en stimuleren deze polariteiten in jou dus ook om dieper met elkaar te verbinden. Ze dragen zowel Solaire als aardse frequenties in zich en helpen je uitlijning dus zo krachtig, hoog en diep mogelijk te houden.

Ze zijn alleen verkrijgbaar in ruwe vorm . Ze hebben geen grote hardheid (zacht materiaal qua steensoort). Vaak is de buitenkant vrij ondoorzichtig en ruw, terwijl de binnenkant (meestal zichtbaar aan boven en onderkant) half tot helder transparant kan zijn, vaak met vele regenbogen.

Meestal in het champagne kleur en of wit/transparant.

 

Deze kristallen zijn daarnaast ook geactiveerd en geïnitieerd in het Heilige water van het Osirion waarmee ze nog vele malen krachtiger werkzaam zijn. En ook diep inwerken op herstel, healing en activatie van je eigen celbewustzijn, DNA en RNA.

 

© Willemien Timmer, januari 2012

 

Mail me voor het PDF bestand met beschikbare kristallen, info@praktijk-apofyliet.nl

Prijzen vanaf € 12,50!!!

 

 

Foto:

Artikel code: Ruwe paarse fluoriet 006

Prijs:  € 5,-                                                

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Natuurlijke groeivorm, ruwe paarse fluoriet, veelal met/op zeldzame witte fluoriet.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Paarse fluoriet bezit een kracht en frequentie apart. Het draagt een intens transformerende energie met zich mee, die met een ultieme zachtheid en liefdevolle zorg in je bewustzijn aan de slag gaat. Het werkt nauw samen met de Frequenties van de Violette Vlam, en dus ook met het Bewustzijn van St. Germain en Merlin.

Deze fluorietsoort brengt een zeer integere transformatie op gang waarbij je volledig wordt uitgelijnd en recht gezet in je eigen systemen en reeds her-innerde Lichtlichamen.

Het draagt een hoog frequentiegehalte aan openingen binnen je eigen Bewustzijn in je her-innerend vermogen van Kosmische Wijsheid en Waarheid. Het activeert opgeslagen Kennis in je Bewustzijn, en het lijnt al deze facetten van je Zijn met elkaar uit en verbind ze. Dualiteit, onbewustzijn, angst of onbalans wat deze uitlijning in de weg staat mag transformeren via de Violette Vuur frequenties. Lichtlichamen, dimensies van je Zijn of afgesloten lagen van je Zelf die je nog niet bewust bent, worden aangetrilt, opdat zij op de juiste Kosmische Timing binnen jouw groei zich verder kunnen openen in je Bewustzijn. Opdat de leerlessen, her-inneringen en groei die deze nog bevatten, hun pad kunnen gaan bewandelen in je leven.

De frequenties van de Purperen Straal helpen je steeds meer de velden van Creatie binnen je eigen Bewustzijn te verkennen, en leren je steeds meer werkelijk feeling te krijgen met manifesteren, scheppen en creëren vanuit je Hart en Hoogste Bewustzijn. Deze openen ook steeds Hogere Delen van je Zijn met daarin besloten gelegen Kennis en Wijsheid van de Ziel van eeuwen. Opdat je zelf je eigen Meesterschap op jouw Kosmische Timing volledig zult kunnen gaan belichamen. Op het Pad hier naartoe ondersteund deze fluoriet met krachtige doch liefdevolle healing, transformatie, her-innering en Magische Bewustwording.

© Willemien Timmer 2010 

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen4.htm

 

 

Foto:

Artikel code: Transparante amethist bol 001

Prijs: €  33,-                                              

Afmetingen: 3,5 cm doorsnede

Kenmerken: Prachtige transparante zacht paars gekleurde amethist in bolvorm geslepen. Mooie kwaliteit met inwendige breuklijntjes en dus regenboogjes.

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Amethist kristallen zijn sterk verbonden met de frequenties van de Purperen-Gouden Straal en het Violette Vuur. Dat betekend dat zij immense Transformaties teweeg kunnen brengen in je systemen (via de Violette Vlam) op diverse Bewustzijnslagen. Maar tegelijkertijd werken deze energieën relaxerend opdat je steeds dichter bij je Zelf vanuit de ontspanning kunt komen. Ontspanning, diepere innerlijke rust, meer afgestemd raken op je hart en gevoel omdat je ratio gesust wordt, wat betekend een dieper Thuis komen in je Zelf.

En dan kunnen de frequenties van de Purperen Straal via de amethist kristallen binnen komen en hun werk doen. De frequenties van de Purperen-Gouden Straal brengen een diepe Kennis van het Zelf, oeroude Wijsheden van de Ziel en diepgaande her-inneringen aan de Oorsprong van je Zijn en het Universum binnen. Dat betekend dat na alle openingen, transformatie en healing, gebracht in je Bewustzijn middels de hulp van de Violette Vlam, daarna echt ruimte geopend is om je ware Zijns Her-inneringen weer op te halen.

Amethist kristallen openen van nature met hun frequenties je kruinchakra en veelal werken ze ook in op je derde oog. Daarom is hun basiskwaliteit al om je bewuster te maken, te ondersteunen bij je afstemming en uitlijning en steeds dichter bij je eigen Wijsheid, Waarheid en Kennis te komen. Maar in combinatie met de frequenties van deze tijdsperiode worden ook hoger gelegen Multidimensionale velden of chakra’s verder geopend en kan het zijn dat er dieper en directer toegang wordt verleent in eerder nog niet toegankelijke dimensies van je Zerlf, waarin Zielsher-inneringen, Kennis en Wijsheid opgeslagen ligt, welke toepasbaar en essentieel is voor je Bewustzijnsgroei in het hier en nu. Dat betekend dat geheel ‘nieuwe’ informatie, indrukken, ervaringen, her-inneringen, Kennis en Wijsheden zich weer gaandeweg aan je Bewustzijn zullen openbaren ter ondersteuning van je groei naar Meesterschap, met behulp van en in samenwerking met de amethist. Deze ervaringen en energieën zullen zich toespitsen op Transformaties waardoor je steeds meer Thuis zult kunnen komen in je Ware Zijns Licht van Kennis, Wijsheid en Waarheid en deze steeds meer leert verankeren en belichamen.

© Willemien Timmer, oktober 2009

 

Foto:

 

Artikel code: Copal barnsteen, natuurlijke healingstick 001

Prijs: Aanbieding €  33,-                      

Afmetingen: 14 cm lang, ongeveer 2,5 cm breed

Kenmerken: Het jongere ‘broertje’ van de welbekende barnsteen. Deze hars is maar liefst ongeveer 10 miljoen jaar oud! Inclusief insluitsels van vliegjes en zaden. Nooit door vuur reinigen, want dan smelt het! Natuurlijke vorm.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Deze Gouden solaire healer of natuurlijke healingstick wakkert het Gouden Vuur van je Hoogste Bewustzijn of I Am steeds meer aan en stimuleert deze steeds meer te ontwaken.

De eigen Oer oude wijsheid mag weer wakker worden, en daarmee de her-innering aan wie je Bent. Als Solair Bewustzijn kan e dan stap voor stap in je Ascension ook je Gouden sleutels en Scheppingskracht weer gaan her-inneren.

Een dergelijke ‘kristalsoort’ kan vele oeroude Soul Memories doen ontwaken, die sleutels voor het Ascensie proces in het Nu bevatten, om je te ondersteunen in je groei en Bewustwording. Daarnaast wakkert het je eigen Vuurkracht weer aan en je eigen zonnekracht. Waarmee immense schoonmaakprocessen in de zonnevlecht veel oude ballast van het ego Zelf, machtsstructuren, angsten, hardheid, de wil en meer van dergelijke thema’s kunnen helen.

In verbinding met deze frequenties van de Copal zul je verbindingen met begeleiding van Solaire Meestervelden en Vuurkracht-velden van Transformatie kunnen ervaren die kunnen ondersteunen bij het volledig ontwaken van je eigen Solaire Bewustzijn, zoals bijvoorbeeld Ra, Sechmet, Helion en Aton.

Naast de groots transformerende werking is de frequentie van Copal ook bijzonder zacht, licht en liefdevol en dat maakt de groei die deze energie brengt ook meer vreugdevol, stralend en luchtig.

© Willemien Timmer, 2012

 

 

Foto:

Artikel code: Oer-water agaat met zichtbare luchtbellen(zeldzaam en uniek!!)

Prijs:                                                           

 

007 € 27,-                                            009 € 17,-           

 

Voor heel veel meer van deze kristallen kijk hier:

http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen0.htm

 

Bijzonderheden: Natuurlijke vorm van agaat in ‘knol-vorm’ met een afgeslepen bovenzijde waardoor je een deel van de binnenkant van de agaat kunt zien en daarmee ook heel duidelijk een luchtbel in het oerwater wat deze agaat in zich draagt. Vaak hoor je dergelijke kristallen alleen ‘klotsen’ als er water in zit, maar in al deze kristallen zie je dus heel duidelijk de lucht in het water verplaatsen! Dat is uiterst zeldzaam en uniek!

LET OP: Extra verzendkosten i.v.m. grootte en/of gewicht van dit kristal!          

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Deze krachtige aardse kristallen die gehuld in het moedergesteente zitten vormen een zeer krachtig energieveld vol aarding en stevigheid, maar verbinden daarnaast ook krachtig met het element water. Dat betekend dat ze je helpen om stevig te midden van je eigen energie en aarding te staan, krachtig helpen om je processen, energie en transformaties te integreren en verankeren. Maar daarnaast zorgen voor een enorme flow of stroming in je leven. Vanuit de kracht van het oeroude water wat in deze kristallen zit ontvangt je Bewustzijn vele oude (in het water opgeslagen) coderingen over de oer-geschiedenissen van moeder aarde en daarmee ook van jouw evolutie cyclus en groeiweg als Ziel op aarde. Het verbind je daarmee met je eigen Oer Kracht vanuit het Goddelijk vrouwelijk perspectief en deze is juist zo krachtig aan het ontwaken in deze tijd van verandering. Het is juist dit kristal wat je helpt steeds dieper in je eigen Oer Goddelijk Vrouwelijke Kracht te komen, en daarmee alle littekens van planetaire levens te helen. Allereerst in de Vrouwelijke energie, om van daaruit een krachtige belichaming te brengen aan de Oermoeder energie en Universele Liefde om van daaruit de beschadigde mannelijke aspecten en energieën in ons wezen te kunnen helen vanuit zachtheid, troost, Liefde en de waarheid van het hart.

Deze prachtige helpers van Moeder aarde zijn van onschatbare waarde in deze ultieme tijd van heling en trillingsverhoging. Daar ze ons helpen met de ultieme transformatiestukken maar tevens vanuit een diepgewortelde aarding en een gevoel van veiligheid. (Het moedergesteente rondom deze kristallen met oerwater symboliseert dan ook de baarmoeder waarin groei mogelijk is!).

De kracht van het oeroude water in deze kristallen is van grote waarde. Het water bevat alle coderingen van de geschiedenis van de aarde, heeft dat in zich opgeslagen, en daarnaast de initiaties en energieën van het 8-8-11 Portaal, welke volledig in het teken stond van de trillingsverhogingen die in het nu naar de aarde komen voor planetaire (en persoonlijke) Ascensie. En is daarmee volledig uitgelijnd op alles wat nu wereldwijd planetair en collectief gaande is, en resoneert op de heling van alles in ons wat nog in dualiteit, beschadiging, pijn, onvermogen, verdriet, etc. zit en wat vraagt om heel-wording!

© Willemien Timmer, augustus 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:

Artikel code: Golden/Solaire Healer: Heldere honing calciet bol XXL 001

Prijs: € 399,-                                             

Afmetingen: 10,5 cm in doorsnede

Kenmerken: Prachtige goudkleurige, zeer helder transparante honing calciet bol, vol met inwendige regenbogen een gouden fonkeling. Prachtige super kwaliteit!!

Let op: Kristal wordt niet verstuurd, maar kan alleen opgehaald worden i.v.m. grootte en gewicht en kwetsbaarheid!

Korte algemene reading op dit kristal, afgestemd op de Nieuwe Tijds energie:

Deze krachtige doch zachte healer van hoog energetische waarde draagt een Gouden Frequentieveld met zich mee die je helpt te connecten met je eigen Gouden Bewustzijn en Meesterschap. Op zachte wijze opent het laag voor laag van je Multidimensionale Bewustzijn om dieper en dieper te kunnen verbinden met je eigen Goddelijke Essentie. Alle lagen van angst, macht/onmacht, versluieringen en ontkrachting kunnen daarbij aan het licht komen voor healing, diepere ‘understanding’, inzicht en transformatie. Op liefdevolle, zachte en tevens krachtige wijze helpt dit Healers kristal je je Zijn en Meesterschapskwaliteiten beter kennen en her-inneren. Je eigen Kosmisch Gouden Bewustzijn kan daarmee meer en meer wakker worden en geleefd worden. Dat betekend dat oude Soul Memories, Kennis, wijsheid, Kracht en Bewustzijn daarmee weer dieper verinnerlijkt worden, en oude ballast opgelost.

Dit kristal brengt je diepgaande, maar toch ook zachte healing, op oude angststukken of situaties waarin je uit je Kracht getrokken wordt, je kracht hebt wegegeven of het vertrouwen in je eigen Kracht hebt verloren. Het brengt hier zachtheid, healing en vernieuwende Kracht van her-innering aan de Oorspronkelijke Blauwdruk in. Opdat je je eigen Kracht steeds meer leert ontdekken en belichamen.

Dit Multidimensionale kristal straalt Gouden Kosmische Codes uit, die op de juiste Kosmische Timing in je Bewustzijn de juiste nieuwe deurtjes zal mogen openen, om op steeds dieper niveau te verinnerlijken met je Zelf.

De Stralende Solaire Krachten van o.a. Ra zijn sterk in dit kristal vertegenwoordigd. Met deze Gouden Stralen in combinatie met de kracht van dit kristal mag bijzondere diepgaande Ascensiehealing plaatsvinden.  Dit kristal plaatst je volledig in je eigen Zonnekracht, in helderheid en Licht. Het heelt en Transformeert oude blokkades omtrent angst, macht en onmacht, ook vanuit al-oude tijden. Plaatst je in het Licht wat je Bent en helpt je her-inneren aan je Oorspronkelijke Goddelijke Scheppings Kracht!

© Willemien Timmer 2012

 

Een tweede Golden/Solaire Healer vind je hier:

 http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen0.htm

 

Foto:

Artikel code: Zeldzaam: Ruwe blauwe aragoniet 003

Prijs: Aanbieding: € 25,-                      

Afmetingen: 6,5 cm lang, 6 cm breed

Kenmerken: Ruwe vorm. Dat zie je weinig in deze nieuwetijds kristalsoort. Prachtige hemelsblauwe tinten gecombineerd met wit. Als je deze kristallen voor het licht houdt (lamp of zon) zie je hoe doorschijnend ze zijn en komt de hemelsblauwe tint veel sterker nog naar voren! Prachtige frequentie! Zeer actuele en belangrijke kristalsoort en frequentie in het hier en nu moment!

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Deze prachtige hemelsblauwe kristallen brengen een diepgaande connectie met het Hoger Bewustzijn van water met zich mee, dat betekend dat je eigen waterhuishouding en energie in meer stroming wordt gebracht, maar betekend dus ook een diepgaande zuivering en vernieuwende stroom van energie. De kracht van dit kristal omvat zowel mannelijke als vrouwelijke connecties en kwaliteiten. Een van de vrouwelijke frequenties is de kracht van water, de stroming, een activatie van je intuïtie en algehele Bewustzijn, het brengt je diep in contact met je gevoelslagen en hogere Wezenslagen. Een van de mannelijke frequenties is de kracht en heling die het brengt op je keelchakra, waar het de zuivere kracht van het Woord stimuleert: je bewuster worden van hetgeen je neerzet en uitstraalt en creëert via de Kracht van het Woord. Een andere bijzondere en belangrijke verbinding is die met de frequentie van de walvissen Matrix. Welke een krachtige doch zeer liefdevolle ondersteuning en begeleiding aan het kristal meegeeft van waaruit je op zeer diepgaande niveaus je eigen onbewuste stromingen steeds dieper kunt decoderen, bewust worden en helen. Met behulp van de walvissen frequenties worden tevens je eigen Hogere Wezenskwaliteiten vanuit de diepte vrijgemaakt om steeds meer bewust te worden en/of te her-inneren. Je eigen Goddelijke Kennis, wijsheid, Ervaringen en Zuiverheid om tot werkelijke Creatie vanuit de Nieuwetijds energie te Zijn worden steeds meer geactiveerd. Werkelijk een zeer vernieuwende, transformerende kracht!

© Willemien Timmer, 2011

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen4.htm

 

 

Foto:

Artikel code: Universal Wisdom Keeper: Ster Lavendel Rozenkwarts 008

Prijs:  € 55,-                                              

Afmetingen: 4,3 cm doorsnede

Bijzonderheden: Ongekend prachtige half transparante kwaliteit lavendel rozenkwarts uit Madagaskar in heldere transparantie en zeer krachtige hoogfrequente energie. Krachtige diepgaande healers die je werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde weer helpen her-inneren in de meest Oorspronkelijke vorm (vanuit de 8D regionen!).

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Deze prachtige “Universal Beings” dragen een lichtschijnsel in zich die er (in het licht) uitziet als een belijning die een ster vormt, en die in sommige gevallen bijna als een 3-dimensionaal effect uit het kristal lijkt te komen. Dit is een uiterst weinig voorkomend verschijnsel, hoewel deze Meesterkristallen steeds vaker naar boven de aarde komen in deze tijd, met als enig doel: ons her-inneren aan ons Multidimensionale Zijn welke van Oorsprong Universele Liefde IS! Ze helpen ons tevens her-inneren aan het feit dat we niet alleen van de aarde zijn, maar ook Sterrenwezens die elders in het Universum ook onze wegen van groei hebben bewandeld en zodoende ook daar Kennis, Wijsheid en vaardigheden eigen hebben gemaakt! En helpen derhalve ook  onze “Starbeing energies” of Sterrenzaden weer te her-inneren!

Deze kristallenzijn werkelijk ‘krachtcentrales’ om je Bewustwording en healingprocessen in een enorme stroomversnelling van werkelijke her-innering en omarming te brengen. Opdat ze in feite Kosmische Bibliotheken zijn die vanuit de Oorspronkelijke Universele Liefde die zij dragen en uitdragen met alle Akasha’s van het hele Universum verbonden zijn. Dat betekend dat zij alle benodigde informatie in zich dragen of daarin kunnen ‘inloggen’ die nodig is om jouw her-innering van je totale Multidimensionale Zelven en dus Ik Ben weer kunnen helpen ophalen en in je Zijn wakker te kussen. In zachtheid en vanuit Liefde, maar toch vanuit grote Kracht.

Deze kristallen sturen aan op grootse transformaties en diepgaande Eenwording en verbinding met al die delen, lagen, facetten en dimensies wie jij Bent. Ze begeleiden je om je volledige Herkomst te gaan her-inneren in het hier en nu en alle eventuele ballast, versluieringen en dualiteit daarin met Liefde en (h)erkenning in de ogen te kijken en in je hart te sluiten, opdat het kan versmelten met je eigen oorspronkelijke Ware Universele Liefde, die ver uitstijgt bij wat wij in het hier en nu als liefde kennen. Het gaat over de omarming van al wie wij Zijn en onze verbindingen met Al Wat Is, om dat weer in de totale bewuste staat van zijn in het hier en nu te dragen en daarvan ook het werkelijke embodyment te worden. Dit is waar Ascensie over gaat!

Ze activeren in steeds diepere/hogere lagen van je Bewustzijn je eigen sterrenzaden of te wel je coderingen vanuit andere dimensies van wie jij Bent, om steeds meer bewustzijn te verkrijgen over wie jij Bent en wat jij ‘doet’ in andere dimensies van je Zelf. Om je Multidimensionale Zelven dus op alle levels te leren kennen en steeds bewuster te zijn, met elkaar te verbinden en samen te werken, de Krachten van je Multidimensionale lagen te bundelen en te leven, tegelijkertijd. De Sterrenzaden brengen met hun activaties ook de benodigde wijsheid, ervaring, kennis, kwaliteiten, Lichtpotentieel naar de voorgrond, om bewust te worden en te integreren in het hier en nu. Zodat je de ‘opgehaalde’/ her-innerde Kennis en kwaliteiten ook in het hier en nu weer leert belichamen en neerzetten. De werkelijke facetten van Ascensie dus ook echt gaat neerzetten. En dat in een versnelde maar uiterst verfijnde vorm.

Maar met het activeren en leren kennen van je Sterrenzaden kunnen ook eventuele karmische ballast aan het Licht van je Bewustzijn, zodat je op een bewuste manier steeds meer ook van je oerwortels, oertrauma’s , galactische en kosmische ballast kunt transformeren en omarmen in de kracht van Universele Liefde. Ook daar ondersteund en begeleid dit kristal uiterst liefdevol en zorgzaam in.  Middels de frequenties van samenwerkende Meestervelden waar dit kristal ook verbindingen mee heeft, veelal Meesters die in hun Zijn ook al vonken van het Universele Liefdesveld zijn, zoals Isis, Ishtar, Innanna, Maria Magdalena, Quan Yin. Maar dit zijn slechts enkele velden waar deze kristallen mee samen kunnen werken. Zij kunnen ver daarbuiten aanreiken wat passend is voor wie jij Bent, in welke dimensie dan ook!

Dit is slechts een kleine schets van de Goddelijke Magie en Mogelijkheden die dit kristal in zich draagt!

© Willemien Timmer, mei 2011

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen0.htm

 

Foto:

Artikel code: Bringer of Devine Light: Witte spiegel apofyliet cluster 003

Prijs:  € 22,-                                              

Afmetingen: gemiddeld ongeveer 5 cm lang en 4 cm breed

Prachtige witte spiegelapofyliet met enorme transparantie, fonkeling, spiegelende effecten en inwendige regenboogjes. Zeer hoge trilling!! Prachtige kwaliteit!

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

De zeer zachte doch hoge frequentie van witte spiegelapofyliet biedt een prachtig liefdevolle ondersteuning in je Ascensieprocessen, en wel op vele verschillende manieren en via diverse ingangen. Allereerst is de basis frequentie van apofyliet er een die doorlopend de Heilige Drie Eenheidsverbinding tussen je hart, het hart van Gaia en het hart van Alcyone draagt, stimuleert en activeert. Dat betekend dat apofyliet een constante stroom aan impulsen afgeeft om je dieper en dieper met je eigen Zijn/ I Am te verbinden, ook in je hier en nu mens-zijn en persoonlijke hart, en je aardeverbinding. Apofyliet is de Brug tussen Spirit en mens-zijn en helpt je om dieper en dieper je hoogste Bewustzijn in het hier en nu te leven, embodyment mee te geven en dus je Zijn uit te stralen, uit te dragen en te leven op aarde. De kwaliteiten van de spiegelende effecten in spiegelapofyliet reiken je telkens opnieuw spiegels aan om je te helpen zien of bewust worden waar je nog niet je Zijn kunt leven. Waar nog versluiering, vertroebeling of onbewustzijn de ‘weg naar het Zelf’ belemmert of uitdaagt. De frequenties van de witte apofyliet daarnaast trilt telkens opnieuw het Eenheids Bewustzijn, het Christus Licht in je Wezen aan. Dat leidt je op de weg, op jouw Pad van Ascensie en stimuleert je mens-zijn ook telkens opnieuw verder te groeien, dieper te ontwaken en dieper en dieper je Zijn in embodyment (je hier en nu leven werkelijk te leven).

Apofyliet triggert in je Bewustzijn de Kracht van Compassie en Universele Onvoorwaardelijke Liefde en leert je met de ‘ogen van het hart’ te zien. Stimuleert je eigen connecties met het Christus Bewustzijn en de Meestervelden van de Grote Witte Broeder- en Zusterschappen, alsook de Engelensferen en Elfenfrequenties dieper te her-inneren en samen te werken vanuit Gelijkwaardigheid en Eenheid. Op meer persoonlijk vlak helpt deze apofyliet frequentie je oude ballast, oude emoties, karmische stagnaties en onbewuste ballast te schonen door het in het spiegelend Licht bewust(er) te maken en te helpen transformeren naar zachte, eigen hoge Lichtkracht en Bewustzijn.

Apofyliet brengt daarnaast helderheid en een hoger perspectief op jouw Zijn, jouw Missie en Taken, je valkuilen, je kwaliteiten, je leerlessen en brengt daarmee een Licht van verheldering op je Pad, gecombineerd met de compassie en Liefde van je eigen zijn. Waarmee het je helpt dieper en dieper in de oordeelloosheid te blijven en meer in je Meesterschap te gaan staan, vanuit hart en Bewustzijn!

Apofyliet slaat de brug naar embodyment van je I Am en of hoogste Goddelijk Bewustzijn naar je hier en nu mens-zijn en helpt dit ook wezenlijk binnen te brengen in alle lagen van je Multidimensionaal Bewustzijn, inclusief je 3D fysieke lijf en leven. Dat betekend dat apofyliet op al deze aspecten van je Zijn meer Licht, sensitiviteit, bewustzijn, kracht, helderheid en overvieuw activeert!

© Willemien Timmer, 2012

 

Meer van deze mini clusters vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen4.htm

 

Foto:

Artikel code: Mini celestien cluster 001

Prijs: € 21,-                                               

Afmetingen: gemiddeld tussen de 3 en 5 cm lang en 3 cm breed

Kenmerken: Prachtige zacht blauwe, half transparante mini clusters van celestien! Mooie kwaliteit! Zie je weinig in dit kleine formaat!

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Celestien draagt een heel verfijnde, ijle trilling met zich mee die zowel diep verbind met de Engelen frequenties als ook met de Engelen frequenties in jou. Celestien helpt je dus om meer de verfijnde realiteiten van jouw Zijn, in hoge trilling te gaan her-inneren en ontdekken, en deze weer meer en meer te omarmen en wakker te kussen in je eigen Zijn. Liefdevolle zachtheid, helend vermogen, de kracht van Creatie, verandering, healing zijn enkele van de vele aspecten die daarbij horen.

Hoewel de trilling van celestien van een ijle, hoge aard is, draagt zij ook krachtige verbindingen met Moeder Aarde, opdat zij uit Gaia geboren wordt en haar moedergesteente rondom de kristallen herinnert daaraan. Dat betekend dat celestien je ook helpt bij het her-inneren van je hoe je je verhoogde trillingen en hoger Bewustzijn dient te ankeren, dient te omarmen, ook in je aardse mens-zijn en je leven hier op aarde. Indirect helpt ze dus te her-inneren aan het belang van het in embodyment brengen van je Zijn.

Door de verbinding met de hogere energie van het element water, biedt celestien een liefdevolle, hoogfrequente upgrade van je emotionele velden, en lift je daarmee uit eventuele zwaarte, knelpunten en pijn stukken in het emotionele veld. En helpt je vanuit een hoger perspectief en een dichter bij Zijn aanwezig zijn, een nieuw perspectief op de littekens in deze velden, en helpt je tevens deze ook vanuit dit verhoogd Bewustzijn dieper te doorzien en helen. Zodat je emotionele velden ook steeds lichter en dieper geschoond worden, wat noodzakelijk is om je hoger Bewustzijn dieper en dieper te belichamen in alle delen die je Bent, ook het emotionele veld.

Ook celestien is een prachtig Meesterkristal welke zich inzet in begeleiding , her-innering via samenwerking en verbinding met je hart, op jouw Ascensie Pad.

Celestien draagt vele sleutels en coderingen in zich om je in diepe verbinding met je Zijn te brengen en tegelijkertijd steeds dieper in embodyment hier op aarde te ascenderen.

© Willemien Timmer, 2012

 

Meer van deze mini clusters vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen4.htm

 

Foto:

Artikel code: Cactuskwarts/Fairy kwarts 002: Lotus Flower

Prijs: € 39,-                                               

Afmetingen: 7,5 cm lang, 6,3 cm breed

Kenmerken: Prachtige witte cactus/fairy kwarts. Mini puntjes met enorme fonkelingen liften je energie immens omhoog! Dit ‘cluster’ heeft een platte ovaal vorm en bevat een ‘zee’ aan kleine puntjes, met daar bovenop een als een geopende bloem/Lotus van kristalpuntjes. Werkt zeer openend! Prachtig exemplaar! Herkomst India.

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Deze bijzondere kwartsvorm draagt een heel mooie verfijnde energie met zich mee die van een geheel andere orde is dan de meeste Kristalwezens. De ‘bekleding’ van de vele kleine kristalpuntjes legt een prachtige gelijkmatige ‘deken’ van energie en uitstraling rondom het geheel, en tegelijkertijd vertegenwoordigen al deze kleine puntjes weer een eigen unieke codering en een eigen Kristalwezen. Je zou dus kunnen zeggen dat dit ‘cluster’ een hele familie aan Kristalwezens is, die in volledige harmonie met elkaar samenwerken, afgestemd zijn op elkaar en samenwerken in Eenheid en gelijkwaardigheid. Allemaal kwaliteiten die dit kristal ook in jouw Bewustzijn aan zal helpen wakkeren en aan zal trillen. Integriteit, zuiverheid, verfijnde afstemming in Hoog Bewustzijn, Eenheids frequenties, gelijkwaardigheid en (leren) samenwerken van daaruit.

De energie van het kristalwezen brengt ook harmonie, innerlijke rust en vrede naar je toe en verbind je dieper met je eigen verfijnde Hoger Bewustzijn.

Het lift je energie en Bewustzijn omhoog naar een trilling in je Zijn vergelijkbaar met de Engelen en/of Feeën Wezens, die heel sensitief, liefdevol, ijl van aard is. Verbonden zowel met hemel en aarde, in harmonie, balans en overgave.

Dit kristal helpt je dus echt contact te maken met de verfijnde velden in je Zelf, je intuïtie wordt daarmee ‘verscherpt’ en je sensitiviteit enorm vergroot. Dit brengt je tot diepere healing van onbalans, diepere inzichten in de Grootsheid van je eigen Wezen vanuit de verfijning en helpt je een heel nieuw perspectief te ontwikkelen (of the doen ontwaken) over wie je werkelijk Bent, welke connecties jij hebt uitstaan, wie je Bent in andere dimensiesferen en welke kwaliteiten daarin nog verscholen liggen om te ontdekken.

Een kristalwezen wat je vele nieuwe, magische, liefdevolle kanten van je Zelf helpt her-ontdekken welke van belang zijn op jouw Ascensie Pad.

© Willemien Timmer, 2012

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen1.htm

 

Foto:

Artikel code: Super oranje calciet bol 003

Prijs: € 44,-                                                       

Afmetingen: 5 cm doorsnede

Kenmerken:  De meest prachtige en meest diep oranje getinte calciet die ik ooit in mijn leven ben tegen gekomen. Werkelijk schitterend van kleur en super mooie kwaliteit, daardoor ook des te specialer qua energie! Uit Mexico.

Let op: Kleur is in realiteit nog veel dieper qua oranje-tint!

Let op: Verzendkosten voor dit kristal liggen hoger i.v.m. grootte en/of gewicht!

 

Korte algemene reading op dit kristal, afgestemd op de Nieuwe Tijds energie:

Deze prachtige diep gekleurde oranje calciet is van een werkelijke grote waarde en meester Bewustzijn in deze nieuwe tijdsfrequenties. De Krachten van de Oranje Galactische Straal werken diepgaand samen met het wezen van dit Kristal en brengen daarmee een intense, krachtige healing, die zich tevens kenmerkt in zachtheid, troost, verwarmend, liefdevol en toch ook vurig. De velden waarop deze kristallen zich richten zijn gerelateerd aan alle dimensies (13-voudig Bewustzijn) die via het tweede chakra tot uitdrukking gebracht mogen

worden. Of het nu gaat over het diep onbewuste, de innerlijk kind-velden, het emotionele lichaam of relaties in de diepste zin van het woord (familie, generaties, karmische verbintenissen, Zielenfamilie, relaties, koorden, etc). daar waar stagnaties, kou, eenzaamheid, schuldgevoel, verdriet, karmische verklevingen of wat dan ook de energie verstoord, waardoor Goddelijke Vreugde op alle niveaus niet ervaren en geleefd kan worden, daar werkt deze krachtige Meesterenergie diepgaand helend en bewust makend op door.

Naast het feit dat dit kristal prachtig op al deze energetische velden en in  diverse dimensies helend werkt, trekt het heel bewust ook al deze heling en frequenties door tot in het hier en nu, 3D en je fysieke lichaam. Deze kristallen hebben werkelijk de kracht om je celbewustzijn en DNA te her-coderen en activeren in de frequenties van de Oranje Galactische Straal en energie en dus in je eigen (cel) Bewustzijn je Oorspronkelijke Goddelijke Vreugde te her-inneren.

Vanuit de hoogste dimensies van je Wezen te geleiden naar het hier en nu aan toe. Dat betekend dat je vanuit die Goddelijke Vreugde steeds meer je Zielen Passie, Oorspronkelijke Scheppingskracht en buikintuïtie (hogere impulsen van je Spirit werkelijk in het hier en nu verstaan via een diep gevoel) gaat belichamen en uitstralen. Dit activeert steeds opnieuw hogere en diepere lagen van je Zijn en je helend vermogen op alle velden. Deze Nieuwetijds Meesters in de diepste kleur oranje calciet die maar mogelijk is brengen vele innerlijke Creaties, soul Memories en kwaliteiten van je Zijn weer in her-innering, direct gekoppeld aan het hier en nu, alledaagse leven. Een krachtig ‘hulpmiddel’ dus om je Zijn werkelijk op aarde

weer tot uitdrukking te brengen!

© Willemien Timmer 2011

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen0.htm

 

 

 

 

Foto:

Artikel code: Amethist fantoom punt XL 001

Prijs: €  99,-                                              

Afmetingen:9,5cm lang, 6,3 cm breed

Kenmerken: Prachtige diep paarse amethist met inwendige fantoom ( beetje witte waas of duidelijke witte inwendige puntvorming). Met prachtig helder doorzichtige stukken er in!

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Amethist kristallen zijn sterk verbonden met de frequenties van de Purperen-Gouden Straal en het Violette Vuur. Dat betekend dat zij immense Transformaties teweeg kunnen brengen in je systemen (via de Violette Vlam) op diverse Bewustzijnslagen. Maar tegelijkertijd werken deze energieën relaxerend opdat je steeds dichter bij je Zelf vanuit de ontspanning kunt komen. Ontspanning, diepere innerlijke rust, meer afgestemd raken op je hart en gevoel omdat je ratio gesust wordt, wat betekend een dieper Thuis komen in je Zelf.

En dan kunnen de frequenties van de Purperen Straal via de amethist kristallen binnen komen en hun werk doen. De frequenties van de Purperen-Gouden Straal brengen een diepe Kennis van het Zelf, oeroude Wijsheden van de Ziel en diepgaande her-inneringen aan de Oorsprong van je Zijn en het Universum binnen. Dat betekend dat na alle openingen, transformatie en healing, gebracht in je Bewustzijn middels de hulp van de Violette Vlam, daarna echt ruimte geopend is om je ware Zijns Her-inneringen weer op te halen.

Amethist kristallen openen van nature met hun frequenties je kruinchakra en veelal werken ze ook in op je derde oog. Daarom is hun basiskwaliteit al om je bewuster te maken, te ondersteunen bij je afstemming en uitlijning en steeds dichter bij je eigen Wijsheid, Waarheid en Kennis te komen. Maar in combinatie met de frequenties van deze tijdsperiode worden ook hoger gelegen Multidimensionale velden of chakra’s verder geopend en kan het zijn dat er dieper en directer toegang wordt verleent in eerder nog niet toegankelijke dimensies van je Zerlf, waarin Zielsher-inneringen, Kennis en Wijsheid opgeslagen ligt, welke toepasbaar en essentieel is voor je Bewustzijnsgroei in het hier en nu. Dat betekend dat geheel ‘nieuwe’ informatie, indrukken, ervaringen, her-inneringen, Kennis en Wijsheden zich weer gaandeweg aan je Bewustzijn zullen openbaren ter ondersteuning van je groei naar Meesterschap, met behulp van en in samenwerking met de amethist. Deze ervaringen en energieën zullen zich toespitsen op Transformaties waardoor je steeds meer Thuis zult kunnen komen in je Ware Zijns Licht van Kennis, Wijsheid en Waarheid en deze steeds meer leert verankeren en belichamen.

© Willemien Timmer, oktober 2009

 

Meer van deze kristallen vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen5.htm

 

 

Foto:

Artikel code: Uruguay Amethist mini cluster 004

Prijs: € 7,50                                              

Afmetingen: Gemiddeld tussen 6 cm lang en 3,5 cm breed

Kenmerken: De amethist uit Uruguay heeft de diepst mogelijke paars tinten die je in amethist kan tegen komen. Een intens diepe kleur. Deze mini clusters zijn van een prachtige kwaliteit en fonkelen je tegemoet in een diep purper. Helaas laat de foto de originele kleurtinten niet goed zien!

LET OP: Vanwege grootte en/of gewicht liggen de verzendkosten van dit kristal hoger.

Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:

Amethist kristallen zijn sterk verbonden met de frequenties van de Purperen-Gouden Straal en het Violette Vuur. Dat betekend dat zij immense Transformaties teweeg kunnen brengen in je systemen (via de Violette Vlam) op diverse Bewustzijnslagen. Maar tegelijkertijd werken deze energieën relaxerend opdat je steeds dichter bij je Zelf vanuit de ontspanning kunt komen. Ontspanning, diepere innerlijke rust, meer afgestemd raken op je hart en gevoel omdat je ratio gesust wordt, wat betekend een dieper Thuis komen in je Zelf.

En dan kunnen de frequenties van de Purperen Straal via de amethist kristallen binnen komen en hun werk doen. De frequenties van de Purperen-Gouden Straal brengen een diepe Kennis van het Zelf, oeroude Wijsheden van de Ziel en diepgaande her-inneringen aan de Oorsprong van je Zijn en het Universum binnen. Dat betekend dat na alle openingen, transformatie en healing, gebracht in je Bewustzijn middels de hulp van de Violette Vlam, daarna echt ruimte geopend is om je ware Zijns Her-inneringen weer op te halen.

Amethist kristallen openen van nature met hun frequenties je kruinchakra en veelal werken ze ook in op je derde oog. Daarom is hun basiskwaliteit al om je bewuster te maken, te ondersteunen bij je afstemming en uitlijning en steeds dichter bij je eigen Wijsheid, Waarheid en Kennis te komen. Maar in combinatie met de frequenties van deze tijdsperiode worden ook hoger gelegen Multidimensionale velden of chakra’s verder geopend en kan het zijn dat er dieper en directer toegang wordt verleent in eerder nog niet toegankelijke dimensies van je Zerlf, waarin Zielsher-inneringen, Kennis en Wijsheid opgeslagen ligt, welke toepasbaar en essentieel is voor je Bewustzijnsgroei in het hier en nu. Dat betekend dat geheel ‘nieuwe’ informatie, indrukken, ervaringen, her-inneringen, Kennis en Wijsheden zich weer gaandeweg aan je Bewustzijn zullen openbaren ter ondersteuning van je groei naar Meesterschap, met behulp van en in samenwerking met de amethist. Deze ervaringen en energieën zullen zich toespitsen op Transformaties waardoor je steeds meer Thuis zult kunnen komen in je Ware Zijns Licht van Kennis, Wijsheid en Waarheid en deze steeds meer leert verankeren en belichamen.

© Willemien Timmer, oktober 2009

 

Meer van deze mini clusters vind je hier: http://www.apofyliet-kristalshop.nl/meesterkristallen4.htm

 

 

 

Kijk voor heel veel meer van deze en andere nieuwe Meesterkristallen HIER!!

(http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopmeesterkristallen.htm )

 

Voor het gehele assortiment nieuwe Meesterkristallen sieraden, kijk hier!!

(http://www.apofyliet-kristalshop.nl/shopcoachingcrystals.htm )

 

Voor therapeuten zijn er ook speciale sets van kristallen te vinden in Apofyliet’s  Ascension shop.

Kijk hier voor prachtige kortingen en aanbiedingen!

 

Heel veel meer healingtools, Meesterkristallen, Egyptian essences en nog veel meer vind je in de Apofyliet Ascension Shop!!

 

(Op de website is slechts een deel van de voorraad van kristallen zichtbaar momenteel!)

 

 

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!! En alle kristallen zijn stuk voor stuk persoonlijk uitgezocht op kwaliteit, energie, mogelijkheden en afgestemd op de Ascensie- en Bewustwordingsprocessen in deze tijd!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

 

 

 

 

Datum & tijd

Workshop

Categorie

Uitwisseling

 

 

 

 

 

Juni 2012

 

 

 

 

 

 

2 en 3 juni 2012

Master Group 2012

Workshop 6

Egyptian Healing Light/ Seshat Cronicles: Devine Universal Codes & initiations for Ascension

 

(groep is al vol!)

Opleiding

€ 200,- per persoon

 

 

 

 

Woensd. 6 juni 2012

6-6 portaal & Venus transit

 

Nog 1 plaats vrij!

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

 

 

 

 

Zat 9 juni

Embodyment of your Devine Consiousness

 

Je Ascensie Pad en Bewustwording steeds meer embodyment in 3D geven, en het werkelijk gaan neerzetten, uitdragen, leven en uitstralen. Workshop waarin veel nieuw bewustzijn en groei mogelijk is met diepe inzichten in je Zijn, wat je reeds aan Kennis en Wijsheid vergaard hebt en hoe dit werkelijk op alle niveaus te kunnen gaan leven, ook in je hier en nu fysieke leven en lichaam. Integratie van je Kennis, technieken, groei, en handvaten voor het hier en nu. Dit is werkelijk handen en voeten geven aan je Ascensie in een lichaam op aarde met een Multidimensionaal Bewustzijn!

Activaties en initiaties in Embodyment in je cellulaire structuren, DNA en RNA om je Devine Self meer en meer tot in elke vezel van je Wezen te leven!

 

Nog 2 plaatsen vrij!

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zon 10 juni

(Connectie met)  Kristallen schedels in de 2012 energie

 

Dieper leren ‘verstaan’ van kristallen schedel energieën in deze tijd en op welke wijze zij je krachtig en prachtig in je processen van Ontwaken en Ascensie kunnen ondersteunen!

 

Nog 4 plaatsen vrij!

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Zat 16 en zon 17 juni 2012

Rainbow Light 2012 Master Group

 

Workshop 7: De Goud-Gouden Straal in verbinding met Melchizedek & Aton

 

Workshop 8: De Smaragdgroene-Gouden Straal in verbinding met Lady Gaia & Geb

 

(groep is al vol!)

Opleiding

2 x € 111,-= € 222,- per persoon

 

 

 

 

Donderdag 21 juni ‘12

11.00-16.00 uur

 

NIEUW!!!

Zomer zonnewende

Kristallen Labyrint

 

Nog meerdere plaatsen vrij!

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

 

Buiten workshop!

€ 99,- per persoon

 

 

 

 

23 en 24 juni 2012

Verdiepingsworkshops

Lichtwerkopleiding 6

 

(groep is al vol!)

Doorlopende opleiding en Creatiegroep

€ 200,- per persoon

 

 

 

 

Zat 30 juni

The Sacred Flower of Life 2012

 

Nog 4 plaatsen vrij!

 

Los te volgen:

Ascensie,
initiatie &
activatie
workshop

€ 111,- per persoon

 

 

 

 

Heel veel meer

Workshops vind je op de website!!!

 

 

 

 

Meer info vind je door

op de betreffende workshops te klikken, of mail:

info@praktijk-apofyliet.nl

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                         info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

      Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Voor wie het leuk vind:

Praktijk Apofyliet is ook bereikbaar op de hyves en facebook om uit te wisselen, berichtjes achter te laten, te reageren op teksten, etc..

Je vind praktijk Apofyliet op hyves en facebook onder het volgende web-adres:

         

of:

                

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

          zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J