Terug naar de vorige pagina: Startpagina van de Apofyliet Nieuwsbrieven

 

 

 

 

Apofyliet Nieuwsflits Oktober 2009

 

 

 

In deze nieuwsflits vind je de volgende bijzonderheden:

 

         *Wijzigingen & updates & Mededelingen:

  We gaan zo langzaamaan weer beginnen…

*Wist je dat….

*Voorproefje: Nieuwe Ascensie workshops najaar 2009

*Nieuwe Kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

 

Lieve allemaal,

 

Allereerst wil ik iedereen die naar ons gereageerd heeft vanuit ons hart bedanken! Het was hartverwarmend zo massaal als de felicitatiemails en warme woorden de mailbox binnen stroomden. Ook de vele kaarten hebben een plekje gekregen op onze ‘Wall of Fame’ ter ere van ons pasgeboren zoontje Karim.

Het is werkelijk genieten om te merken hoeveel mensen je een warm hart toedragen en meeleven!

 

Gaandeweg probeer ik nu na een periode van stilte in de praktijk weer langzaamaan een nieuwe planning van activiteiten op te starten. Spirit roert zich en mijn Hoger Bewustzijn staat te trappelen om weer te beginnen.

Gaandeweg komen we nu als gezinnetje in 3D langzaamaan in een beetje ritme waardoor er gelukkig weer wat meer overzicht ontstaat zodat de planning ook weer wat meer vorm kan krijgen en weer neergezet kan gaan worden. Zij het eerst nog even op een laag pitje om te kijken hoe alles gaat werken.

 

Wat hebben we allemaal een aantal pittige maanden achter de rug. De energieen waren hoger dan ooit tevoren en dat leverde de nodige heftige en diepgaande processen bij iedereen op. Diepergaand dan ooit te voren denk ik. Het ene proces was nog niet afgerond of het volgende dook alweer op. Diepgewortelde zeer oude patronen, angsten en  Zielenpijnen, vooral uit de onderste chakra’s, kwamen aan de oppervlakte, mochten we aanschouwen, omarmen, helen en transformeren. Dat was lang niet altijd makkelijk en vroeg een hoop moed, durf, lef en vooral Vertrouwen. Maar het levert ook hele hoop nieuwe groei, Bewustzijn, opruiming en vooral Bevrijding van het oude op. We zullen nooit meer dezelfde zijn als voorheen!

Dit geldt uiteraard niet alleen voor ons, dit geldt voor iedereen. Velen hebben het zwaar gehad de afgelopen periode, intensieve processen doorgemaakt en hier een heel stuk wijzer, moediger, krachtiger, Lichter en met meer Vertrouwen uit voort gekomen. En uiteindelijk zijn dat de mooiste beloningen die wij ons Zelf kunnen en mogen geven.

En de weg gaat door! De laatste maanden van het Transformatie jaar 2009 zullen opnieuw vele vernieuwing, groei en Bewustwording mogen brengen, en zullen zich ook concentreren op de verankering van alle voorgaande groei en transformaties, maar wellicht vanuit de afgelopen maanden bezien op een wat prettiger manier, of makkelijker te behappen omdat er al zoveel getransformeerd is.

 

Ik wens je weer veel leesplezier met deze nieuwsflits en wie weet tot ziens!

Sprankelende hartegroet,

Willemien

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*Wijzigingen & updates & Mededelingen:

We gaan zo langzaamaan weer beginnen….

 

*Van velen hoor ik dat zij nog steeds de nieuwsflits 2 keer ontvangen. Mijn vreselijke excuses hiervoor. Ik ben er nog steeds niet achter hoe dit kan. Ik heb het al vele malen gecontroleerd, maar iedereen staat echt maar een keer met een mailadres in de ‘lijst’. Als iemand tips heeft of weet hoe het kan dat de nieuwsbrief 1 keer verstuurd wordt, maar toch 2 keer aankomt, hou ik me warm aanbevolen!

 

 

Ongeacht dat ik nu momenteel wat beperkter in de tijd zit en we eerst een nieuw ritme mogen gaan vinden met de veranderde thuis situatie, gaan we langzaamaan weer proberen onze Taak op te pakken.

Dat betekend voor de Praktijk het volgende op dit moment:

 

*Er staan nog een aantal afstandsconsulten in de wacht, deze zullen zo spoedig mogelijk gechanneld gaan worden. Tot die tijd zal het helaas nog even niet mogelijk zijn nieuwe afstandsconsulten aan te vragen. Zodra er wel weer ruimte is voor afstandsconsulten, kun je dat terug vinden op de website (‘updates’) en in de nieuwsbrieven.

 

*Praktijk uur-consulten zijn vanaf nu wel weer mogelijk, zij het op een aantal vaste dagen en data om mee te starten. Heb je hier belangstelling voor? Laat het weten, dan mail ik je de mogelijke data en tijden en kunnen we wellicht tot een afspraak komen.

Vooralsnog zijn de consult-dagen wisselend gepland op dinsdag, woensdag en donderdag.

Wanneer hier weer meer structuur in zit en een start is gemaakt, hoop ik ook spoedig weer persoonlijke workshop sessies van 2 ˝ uur te kunnen gaan inplannen, maar vooralsnog staan ook deze nog even stil.

 

*Apofyliet Kristalshop was alweer enkele weken geopend, zij het ook in een wat mindere mate/op een lager pitje dan voorheen.

Voor hen die belangstelling hebben voor kristallen of andere krachtige artikelen, er is weer volop nieuws te vinden in de Kristalshop. Slechts een voorproefje vind je onderaan in deze nieuwsflits.

Wil je iets bestellen? Het kan weer, dus laat het maar weten!

 

*Langzaamaan wordt er ook weer een start met de Ascensie Activatie & Transformatie workshops gemaakt. Verderop in deze nieuwsbrief kun je daar veel meer over lezen. Enkele nieuwe workshops, aansluitend op de nieuwetijdsfrequenties, staan uitgebreid toegelicht.

 

 * Helaas ontbreekt het me momenteel aan tijd om meer te schrijven in de nieuwsbrief over de meest belangrijke processen die momenteel gaande zijn op aarde, hoewel het zulke essentiële stukken, leerthema’s en zuiverings processen zijn die nu aan de orde van de dag zijn. Gelukkig is hier wel volop ruimte voor in de workshops van afgelopen en komende periode. Vandaar ook dat je opnieuw in deze nieuwsbrief meerdere nieuwetijds en hoogfrequente Ascensie Activatie Workshops aantreft, die allen gericht zijn op de essentiële processen die momenteel gaande zijn in en op de aarde, de Kosmos en het Universum, maar ook in ons eigen Bewustzijn en onze groei naar Meesterschap.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Wil je meer inzicht in jouw eigen processen, omtrent je

Bewustzijnsgroei en/of je praktijk?

Via diverse consultmogelijkheden kan hier in gelijkwaardigheid en

samenwerking naar gekeken en aan gewerkt worden!

Bijvoorbeeld via uurconsulten in de praktijk of persoonlijke

workshops (coaching) van 2 ˝ uur.

Mail me voor meer informatie: info@praktijk-apofyliet.nl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*Wist je dat….

 

…..er momenteel in 2009 een enorme uitzuivering plaats vind in de Oud Atlantische structuren van dualiteit die Moeder Aarde en het Collectief Bewustzijn nog vast houden, waardoor Ego Zelf  processen momenteel hoogtij vieren. Niet alleen in de hedendaagse maatschappij, maar zeer zeker ook onder Lichtwerkers.

…..er daardoor vele Persoonlijkheids stukken naar voren komen waardoor agressie, jaloezie, onmacht, manipulatie, projectie, etc. steeds meer aan het Licht komen met de Hoogste Bedoeling om gezien, doorzien, begrepen, omarmt en geheeld te worden.

…er daardoor door sommigen momenteel wel hele gekke ‘sprongen’ gemaakt worden! En fantasie, Ego of verkapte persoonlijkheids wensen daardoor regelrecht naar de voorgrond treden! Vaak ook nog onder het mom van “ik heb dit doorgekregen”, het interpreteren als komende vanuit Spirit, maar de dieperliggende patronen van Ego Zelf daarin niet filteren of herkennen.

…de scheidslijn tussen zuiverheid en psychiatrische ervaringen dunner is dan ooit tevoren!

…..dit vaak nog niet gezien wordt of verkeerd ‘verstaan’ wordt (vanuit de Persoonlijkheid) !

…Onderscheid essentieel is, maar dat we daar nog o zo vaak nog een oordeel op plakken!

…het daarom, zo immens belangrijk is om telkens opnieuw Zelfreflectie toe te passen, bij alles wat je voelt, ervaart, door krijgt, bewust wordt! Want ons Ego Zelf is sneaky en is vaak een wolf in schaapskleren (een mooie doorgeving die van Spirit lijkt te komen maar onvervulde wensen van de Persoonlijkheid tot uitdrukking brengt!)

…..dat dit hele proces uitnodigt om verder te kijken dan je neus lang is (verder te kijken dan de Persoonlijkheids’brillen’) en je Spirit waarlijk te laten spreken, zodat het proces verstaan wordt waartoe het Bedoeld is: dat het dient om steeds meer door de oude manipulatie matrixen heen te kunnen groeien naar nieuw Bewustzijn van een hogere trilling, in meer Eenheid met ons Zelf en de wereld(en) om ons heen.

…..zodat we in de ander weer echt ons Ware Zelf gaan herkennen!

…..maar dat dit enorme oude stukken innerlijke strijd kan opleveren, strijd met anderen en onze oude fundamenten aan alle kanten doet wankelen. Wat dus een enorme uitdaging voor ons is, maar met moed, eerlijkheid en zelfreflectie wel te dragen en behappen is en dat dit ons enorme stappen voorwaarts in ons Meesterschap brengt.

 

…..de Lemurische en andere hoogfrequente Nieuwetijds kristallen, maar ook de kristallen schedels, ons in deze groeistukken prachtig kunnen ondersteunen, omdat zij het Hoogste Eenheids Licht nog steeds vasthouden en uitstralen en ons Bewustzijn doen her-inneren aan datgene waar we naartoe gaan: Bevrijding, Eenheid en Meesterschap!

…..maar dat er van ons Bewustzijn ook volledige inzet, moed en kracht wordt gevraagd om dit proces te voltooien. Een kristal kan dit nooit alleen voor je oplossen, maar is dienstbaar tot en met, mits wij het in totale gelijkwaardigheid en respect erkennen, herkennen en ermee leren samenwerken.

 

…..de maand oktober 2009 in het teken staat van de indaling, integratie en verankering van de New Rainbow Light Codes in de kleurfrequenties van de Saffier Blauw-Gouden Straal onder leiding van Lord Maiteya, in samenwerking met de Walvissenmatrixen van Moeder Aarde.

…dat deze frequenties ons helpen steeds meer de diepten van ons eigen Zijn te gaan ervaren. In stroming, flexibiliteit en hoog Bewustzijn.

……dat dat ook een enorme trillingsverhoging teweeg brengt die je helpt om meer en meer uit te stijgen boven de duale stukken van het Oud Atlantische grid. Om meer van ons eigen Gouden Bewustzijns Licht te kunnen gaan ervaren in de komende maanden, mits wij bereid zijn ons Naakte Zelf eerlijk in de ogen te kijken.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

*Voorproefje: enkele nieuwe Ascensie workshops in najaar 2009

 

2009…gekenmerkt door geheel nieuwe energieën, frequenties en veranderingen, brengt uiteraard ook geheel vernieuwde hoogfrequente workshops voort om zo up to date mogelijk afgestemd te zijn, worden en of blijven op alle veranderingen en energieën die op aarde werkzaam zijn.

Dat betekend met de vele nieuwe Poortopeningen ook vernieuwde en verdiepende connecties in je Zelf en het Universum ontdekken, die werkzaam zijn in je en om je heen en nieuwe mogelijkheden creëren op ons Pad van Ascensie.

 

Enkele van deze nieuwe workshops afgestemd op de frequenties van dit jaar, vind je hier onder:

 

* Bijzondere nieuwe Ascensie workshops:

 

 

Ascensie Activatie Workshop:

Experience the Ultimate 11-11-11 Portal of Transformation

 

Deze workshopdag staat volledig in het teken van de speciale en zeer hoge frequenties die deze dag op en in de aarde geďnitieerd zullen worden.

De hoge Kristallijne frequenties voor de Ultieme Vernieuwing middels transformatie en Een-wording zullen via ons Bewustzijn dieper verankert mogen worden in het Hart/Kernkristal van Moeder Aarde, dwars door alle Aarde Bewustzijnslagen heen. Vanuit Ultieme samenwerking met Al Wat Is, voor en door elkaar!

Dat betekend niet alleen Lichtwerk op hoog niveau voor Moeder Aarde, en samenwerking met vele grote Meestervelden, maar ook voor je Zelf zal dit een enorme stap voorwaarts in je eigen Bewustzijnsgroei en je Pad naar Meesterschap mogen betekenen.

Met het toelaten, het fungeren als kanaal en de functie van Mede-Schepper opnieuw in je toelaten, gaan alle Kristallijne frequenties van het 11-11-11 Portaal namelijk ook door heel jouw Multidimensionale velden heen (werken). En biedt dat zo de kans om alles wat het Licht nog niet kan/kon toelaten, nu in het Licht van Onvoorwaardelijke Liefde via het Kristallijne Licht van Oorsprong, wat op deze dag in frequentie naar ons toe stroomt,  mag transformeren.

Deze ultieme transformaties openen Wezenslagen en dimensies in je Bewustzijn die eerder wellicht niet of moeilijk bereikbaar waren. Dat betekend dat er een enorme verdieping en verrijking in je eigen Bewustzijn ervaren mag worden. Een diepere verkenning van je Oorspronkelijke Zelf, opening en activatie van Wezenslagen in je Multidimensionale Zijn. Dit alles leidt tot nieuwe bewustwording, groei, her-innering, herstel en healing, alles wat nodig is om tot je eigen Meesterschap in Volledig Bewustzijn te kunnen komen.

Via de Kristallijne frequenties van deze Ultieme Poortdag vind er een mega opschoning, transformatie en verschuiving plaats, welke de komende weken gaandeweg nog meer diepte gaat krijgen. Op deze Poortdag worden de poorten geopend, in de navolgende weken ga je deze poorten in je eigen Zijn meer verkennen en ontdekken. Dit is dus ‘slechts’ de eerste stap naar enorme verdieping en vernieuwing, aansluiting op de frequenties en veranderingen en mogelijkheden van deze tijd. Nieuwe aansluitingen op de 5D-Kristallijne rasters van Moeder Aarde, wat inhoudt dat je steeds meer/makkelijker mee gaat resoneren op de nieuwe 5D Aarde frequenties en je 3D wereld daar steeds meer in kunt integreren. 3D en 5D worden steeds meer Een en ga je steeds meer tegelijkertijd ervaren. Zodat je makkelijker ook in 3D je 5D afstemming kunt vast houden en andersom (je 5D inzichten en verbindingen kunt ompolen en verankeren, belichamen en neerzetten in 3D). Het versmelt meer met elkaar!

 

Voor de verankering van de Kristallijne 11-11-11 frequenties voor Moeder Aarde en ons eigen Bewustzijn, zullen we connectie mogen maken met de 11D kristalrasters in Moeder Aarde, waar deze frequenties van Transformatie naar Meesterschap en Vernieuwing, verankert mogen worden. Dat betekend dat de frequenties ultiem hoog zullen orden opgetrokken en uitgelijnd. En hiervoor is het noodzakelijk samen te werken met vele Grote Bewustzijnsvelden, Ascended Masters, natuurwezens, Engelen, kristallen en kristallen schedels. En verder alle Lichthulp die zich reeds nu al meldt voor deze belangrijke initiatiedag.

Enkele van hen zijn zoal: Metatron, Serapis Bey, Sananda, Uriel, Rafaël, Zadkiël. En vele anderen. We zijn allen Meesters en betrokken bij het Grote Geheel!

Zij zullen ons Bewustzijn ondersteunen, begeleiden, versterken en we zullen met hen samenwerken voor de verankeringen in de verschillende velden en dimensies van Moeder Aarde alsook in onze eigen systemen.

 

Met de activaties, initiaties en verankering van het Kristallijne 11-11-11 Portaal zal er tevens een enorme verdieping gegeven worden aan de sinds dit jaar (2009) geďnitieerde New Rainbow Light Codes (zie nieuwsflits januari 2009). Deze frequenties die je reeds binnengehaald en verankert hebt zullen meer diepgang, dus meer grond en voedingsbodem door de activaties van het 11-11-11 Portaal mogen krijgen. Ook dit brengt verschuivingen, transformatie, verdieping, groei, nieuwe uitlijningen en Bewustwording met zich mee, die je helpen om dieper in je Authentieke Zelf en Meesterschap te komen, in Volledig Bewustzijn.

 

Kortom: een zeer veelzijdige workshop met enorme diepgang, afgestemd op de frequenties van deze tijdsperiode en zeer essentiële en bijzondere dag. Een workshop die enorme verdieping en vernieuwing brengt, enorme transformaties in gang zal zetten!

 

Op 29 november 2009 (opnieuw een 11-11-11 Portaal) zal er opnieuw een verankering en activatie plaats mogen vinden van alle transformaties, wijzigingen in uitlijningen, verhoging van je frequenties die je hebt ondergaan sinds dit 11-11-11 Portaal op 11 november 2009.

De activaties en nieuwe uitlijning die op 29 november verankert worden plaatsen je dieper in je nieuwe afstemming en uitlijning op je eigen Multidimensionale Zijn en poetsen die laatste restjes van oude energie weg met opnieuw een stoot Kristallijne/Oorspronkelijke Transformerende energie (stukken in je Bewustzijn die Vernieuwing in de weg staan, bijvoorbeeld vanuit je Ego Zelf, innerlijk kind, afgescheiden sub-delen van je Ziel, afgescheiden of gespleten ziele-extensies, etc.) Maar zal tevens ook weer nieuwe dimensies en velden van je Multidimensionale Zijn bloot leggen voor transformatie, healing, verkenning, ontdekking, her-innering en Bewustwording. Lagen die voorheen nog niet toegankelijk waren.

Tja, de frequenties en dus ook de groei gaat tegenwoordig razendsnel als je afgestemd en uitgelijnd bent met de nieuwe tijds frequenties, en bieden daarmee een keur aan groeispurten in je eigen groei naar Meesterschap!

 

 

Datum: 11 november 2009 (11-11-11 the Ultimate Portal) 

Tijden: 10.00 tot 17.00 uur

Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl. koffie, thee & soep

 

Datum: 29 november 2009 (11-11-11, aansluitende Integratiedag)

Tijden: 10.00 tot 17.00 uur

Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl. koffie, thee & soep

Bijzonderheden: Ook los te volgen, wokshop op 11 november 2009 is dus geen vereiste om te volgen voor deze workshop, maar wel aanbevolen!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ascensie Activatie Workshop:

The 12-12 Portal of Ultimate Integration

 

Dit jaar (2009) zijn er zeer bijzondere initiatie momenten geweest die zeer diepgaande energieën en activaties naar de aarde gebracht hebben. Het Portaal van de 12-12 energieën van deze dag, frequenties en initiaties die vandaag op aarde verankert worden, sluiten hier volledig op aan en hebben een grote integratie functie. De afsluiting van het 11-jaar (2009) is bijna in zicht en het is essentieel dat alle geďnitieerde en geactiveerde frequenties tot een goede verankering, aarding en integratie mogen komen. Des te dieper zul je ze in je eigen Bewustzijn verankeren en integreren. Het 12-12 Portaal van je Multidimensionaal Bewustzijn helpt je hierbij om alle dimensielagen van je Wezen met elkaar te helpen versmelten, samenvoegen en aan elkaar te verbinden. Op deze wijze kan alles wat geopend, geactiveerd en bewust gemaakt is dieper binnenkomen in je Zijn. Alles wat in het afgelopen jaar door deze groei, bewustwording en veranderingen is vrij gekomen, losgelaten of getransformeerd, wat nieuwe ruimte en bevrijding in je Bewustzijn heeft gebracht, kan hiermee ook meer een prominente plek in je Bewustzijn en leven van alledag gaan innemen.

Dat betekend dat de 12-12 frequenties je 12-voudig Bewustzijn meer op een lijn met elkaar zullen brengen, opnieuw op elkaar zullen afstemmen en dat er een enorme integratie en dus verdieping in je Zijnsstaat zullen mogen brengen.

Wanneer alle hoge frequenties en initiaties namelijk verankert en geaard worden, zul je ze veel bewuster kunnen aanspreken. Zo ook kwaliteiten, inzichten, mogelijkheden en Kennis vanuit je eigen Bewustzijn.

 

Deze dag staat in het teken van de bewuste integratie, aarding en verankering van je eigen 12-dimensionaal Bewustzijn, opdat je 13-voudig Overkoepelend Bewustzijn (je Monadisch Zelf, Staat van Meesterschap) meer ruimte krijgt om ‘in te dalen’.

Tevens worden deze frequenties ook geankerd in het Hart van Moeder Aarde, dwars door alle Aarde Bewustzijnslagen heen, opdat deze mogelijkheden en integratie ook op alle aardelagen bewust ingebracht wordt. Dat zal z’n weerklank hebben op het Ascensie proces van Moeder Aarde, die hiermee nog meer de nieuwetijdsfrequenties en de 5D nieuwe Aarde energie zal gaan kunnen belichamen. Maar het zal ook z’n weerklank mogen hebben op het collectief menselijk Bewustzijn wat hiermee mogelijkheden en openingen schept voor iedere Ziel die momenteel op aarde verblijft, voor ieder op de eigen Kosmische Timing.

 

In samenwerking met vele Wezensdelen van ons Zelf, Ascended Masters, Engelen, dolfijnen Bewustzijn, natuurwezens, kristallen en kristallen schedels zullen we steeds meer ons eigen Creatie Vermogen gaan ontdekken middels de integratie van ons Multidimensionaal Zijn.

 

Kortom: een zeer veelzijdige workshop met enorme diepgang, afgestemd op de frequenties van deze tijdsperiode en zeer essentiële en bijzondere dag. Een workshop die enorme verdieping en vernieuwing brengt, enorme transformaties in gang zal zetten!

 

Datum: 12 december 2009

Tijden: 10.00 tot 17.00 uur

Investering in je Zelf: € 111,- per persoon incl. koffie, thee & soep

 

         --------------------------------------------------------------------------

 

Activatie van je Multidimensionale hart en bewustzijn 

Via de Portalen van Oneindigheid & Transformatie

 

Zeer verdiepende Transformatie en activatie Ascensie workshop waarbij we afstemmen op de bijzondere frequenties die deze dag naar de aarde stromen. Om zo optimaal mogelijk af te stemmen op het huidige proces en de frequenties die in je Bewustzijn en het Goddelijk Plan in het Universum gaande zijn.

*Multidimensionele Bewustwording en healingen, een grote stap voorwaarts in jouw Ascensiegroei en Zelf Realisatie!

*Uitlijning in je eigen Nulpunt en Multidimensionale Hart voor jouw Pad naar Meesterschap.

*Opening, activatie en her-innering van je eigen aards, galactisch en Kosmisch Bewustzijn.

*Je Immortality Codes her-inneren en activeren in je Bewustzijn.

*En nog veel meer!

 

Datum: zondag 8 november 2009.

Workshop van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf: € 111,- per persoon incl. koffie, thee en soep

 

         -----------------------------------------------------------------------------

 

Multidimensionaal groeien in je eigen Bewustzijn           

 

Basisworkshop op hoog spiritueel niveau waarin je krachtig leert om jouw Hoger Bewustzijn op vele van je dimensielagen te ‘verstaan’, ervaren, integreren en begrijpen.

Er zullen verschillende dimensies van je Wezen aangeraakt en geheeld mogen worden en tevens bewust(er) gemaakt en ervaren worden. Dit biedt een schat aan Kennis en inzicht in wie jij Bent , jouw unieke Ziels Evolutie Spiraal en waar jij NU staat op je Pad van groei. Dit brengt je tegelijkertijd enorme stroomversnellingen in je bewustwordingsprocessen en opschoning van oude belemmeringen, blokkades en conditioneren op diverse Wezenslagen die je groei of het zicht op jouw Bewustzijn kunnen doen stagneren.

Er worden verschillende healingtechnieken aangereikt die essentieel zijn voor een krachtige goede basis en verankering voor verdere groei, er worden handvaten aangereikt om jezelf steeds dieper in je Multidimensionale Bewustzijn te kunnen voortbewegen binnen de aardse 3-dimensionale wereld, om je Zijn te ervaren, belichamen en werkelijk te gaan leven in alle facetten.

Er zal o.a. gewerkt worden met tot dusverre onbereikbare lagen van je innerlijk kind, Hogere Zelven, Monadisch Bewustzijn. Zielsher-inneringen worden wakker gemaakt en geďntegreerd op vele niveaus van je Zijn. Samenwerking met Hogere Lichthulp en Begeleiding. Aardse (karmische) en Galactische healingen en eventueel bij toestemming zelfs healingen op jouw Kosmisch niveau.

Er zullen activaties en diepgaande verankeringen van ons Bewustzijn gemaakt worden in uitlijning met het Kernkristal van Moeder aarde en de Aarde Bewustzijnslagen, leren om een krachtige Multidimensionale basisuitlijning neer te zetten, en tevens werken aan bescherming van en kan er gewerkt worden met je verschillende Lichtlichamen, zoals o.a. de Merkaba, Octaëder, Dodecaëder, Merkivah, etc.

En verder alles wat aan de orde komt, wat de Begeleiding aangeeft, wat speelt in persoonlijke- en groepsprocessen en dat wat in het Nu moment de juiste Kosmische Timing heeft om geheeld, geschoond en of bewust gemaakt te worden.

 

Diepgaande (basis) workshop die de essentiële sleutels aandraagt om je helemaal in je Multidimensionale Bewustzijn te centreren, je Bewustzijn in het hier en nu te ankeren en belichamen en diepgaande handvatten voor je verdere Verlichtingspad en Ascensie groei mogen worden aanreikt.

Data voor deze workshop: zaterdag 21 november 2009.

Workshop van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur

Uitwisseling en investering in jezelf : € 111,- per persoon incl. koffie, thee en soep

 

 

 

Meer nieuwe workshops volgen binnenkort en/of zijn al terug te vinden in de activiteitenagenda!         

Voor aanmeldingen, mail me!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Nieuwe Kristallen en aanbiedingen in de kristalshop

 

Er zijn nog een aantal kleinere en een paar grotere Kristallen Schedels die nieuw zijn binnen gekomen en nog een nieuw Thuis zoeken.

Ook zijn er nog een aantal mini kristallen schedels hangers!

Voel je dat je ‘geroepen’ wordt, mail me, dan stuur ik je de PDF bestanden toe!

 

Heel veel nieuw assortiment kristallen!

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts aangeslepen brok XXL 002

Prijs: € 88,-                      

Afmetingen: 8 cm lang, 6,5 cm breed

Kenmerken: Prachtig grote rozenkwarts, aangeslepen. Super kwaliteit!

LET OP: Verzendkosten zijn hoger vanwege grootte en/of gewicht van dit kristal!

Korte persoonlijke reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een korte reading op maat, afgestemd op jouw energie en Bewustzijn, de energie en kwaliteiten van dit kristal en de Nieuwe tijds energie.

 

Foto:

Artikel code: Rutielkwarts punt 001

Prijs: € 35,-                      

Afmetingen: 5 cm lang, 4,5 cm breed

Kenmerken: Prachtige punt met inwendige rutielharen, schitterend oplichtend in goudtinten. Natuurlijke groeivorm van het kristal is bijgeslepen voor schitterend schouwspel!

LET OP: Verzendkosten zijn hoger vanwege grootte en/of gewicht van dit kristal!

Korte persoonlijke reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een korte reading op maat, afgestemd op jouw energie en Bewustzijn, de energie en kwaliteiten van dit kristal en de Nieuwe tijds energie.

 

 Voor Lemurische Iris kwarts, kijk hier!

Vele nieuwe kristallen in diverse formaten, maten, vormen en kwaliteiten!

 

Foto:

Artikel code: Citrienkwarts knuffelsteen 001 t/m 010

Prijs: Aanbieding: € 6,50 per stuk                 

Afmetingen: knuffelsteen formaat

Kenmerken: Gebrande amethist van waaruit citrienkwarts ontstaan. Diep geel van kleur met inwendige regenbogen. Super kwaliteit! Kleur vertekend iets op foto.

Korte algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de Nieuwe Energie:

Citrienkwarts draagt een zachte werking en brengt direct Goddelijke Vreugde en Regenboog frequenties naar je toe, dit is een ietwat andere werking dan de pure natuurlijke citrien die enorm krachtig en direct kan zijn.

Citrien versterkt je zonnevlecht en hiermee ook je eigen Kracht. Het helpt je dicht bij jezelf te blijven. Citrien en citrienkwarts helpen je om je zonnevlecht meer Bewustzijn, kracht en bescherming te bieden, opdat de zonnevlecht fungeert als Poort met de buitenwereld. Via de zonnevlecht komen energieën van buitenaf je systeem binnen. Citrien kristallen helpen hier meer bescherming in aan te brengen zodat je dichter bij jezelf en jouw energie kunt blijven, maar ook het onderscheidingsvermogen leert ontwikkelen welke energieën van jou zijn en welke niet. Welke energieën bijdragen aan jouw groei en welke niet.

Citrienkwarts ruimt oude dualiteitstukken van de zonnevlecht op en helpt je nieuw Hoger Licht hier te integreren. Opdat je uiteindelijk je eigen Licht ook in de zonnevlecht kunt dragen en belichamen, waardoor je kunt leren om daadkracht te combineren met intuďtie, gevoel en Bewustzijn. Waardoor je je eigen Kracht en Doelen ook sterker naar voren kunt brengen en ook daadwerkelijk in je eigen Licht durft te gaan staan.

Citrienkwarts helpt je via de zonnevlecht om te gaan staan voor wie jij Bent, voor jouw Licht en voor die dingen die je komt uitdragen in deze incarnatie!

Citrien en citrienkwarts zijn vaak sterk verbonden met het Gouden Licht van Melchizedek of van Ra, wat bijzondere diepgaande healing en Bewustzijnsgroei met zich mee brengt. Het verbind je met je eigen  Gouden Licht van Wijsheid en Kennis, met jouw Gouden Bewustzijn.

© Willemien Timmer 2009

 

Foto:

Artikel code: Arkansas knuffelsteen 001 t/m 010

Prijs: Aanbieding € 7,50  per stuk     

Afmetingen: knuffelsteen formaat

Kenmerken: Kraakheldere bergkristallen uit Arkansas, zeer krachtig en transparant. Super kwaliteit!

Korte algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de Nieuwe Energie:

Arkansas (berg)kristal is een zeer krachtig kristal met een heel hoge Lichtfrequentie. De Kracht van Arkansas draagt het Oorspronkelijke Kristallijne licht in zich, welke deze kristallen nog altijd vasthouden vanuit het begin van de Schepping. Zij stralen dit in een krachtig Wit en Regenboog kleurige frequentie uit, en dit brengt een enorme Transformerende Kracht met zich mee.

In dit Licht van Transformatie kunnen Hogere connecties met Zieledelen van je Zelf hersteld, her-innert en weer ‘opgehaald’ worden. Dat betekend dat Arkansas kristal je je eigen Lichtcoderingen van je Oorsprong, je originele codes, weer helpt te doen ontwaken en aantrekken. Dit werkt zowel transformerend, helend als enorm Bewustzijnsverruimend. Je Monadisch Licht komt hiermee dichter binnen handbereik in het hier en nu en je wordt in je volledige Potentie uitgelijnd.

Des te meer je systemen dit kunnen dragen en in dit is gerelateerd aan in hoeverre jij dit kunt verankeren (waarvoor een zeer krachtige aarding vereist is), des te meer wordt je Hoger Bewustzijn en Multidimensionaal Bewustzijn geopend.

Dat betekend dat je Ware Potentieel zich weer (gaandeweg) aan je Bewuste hier en nu zal mogen gaan openbaren, kwaliteiten van je eigen Zijn weer wakker gekust worden en zich kunnen manifesteren in het hier en nu en jouw Licht en Zijn zich kunnen manifesteren in diepe verbinding met je Aardse Zelf. Hiervoor ook is uiteraard een zeer diepe connectie met Moeder Aarde en je eigen Aarde Bewustzijn een must, opdat de Kracht van Arkansas kristal je anders makkelijk uit je aarding/realiteit trekt, opdat de energie ervan zo sterk en hoog qua trilling is. Een goede aarding en verankering in de aarde-energie is dus zeer essentieel wanneer je werkt met dit kristal.

Arkansas kristal draagt naast het Oorspronkelijke Kristallijne Licht, ook verbindingen met grote Meester Bewustzijnsvelden, zoals de Scheppende Krachten van de Elohim, de hoge transformerende frequenties van Metatron, de zuiverende frequenties van Serapis Bey. Maar daarnaast is Arkansas kristal ook volledig uitgelijnd en afgestemd op de tonen van het Kernkristal in Moeder Aarde en het Kernkristal van Alcyone, waarmee een zeer hoogfrequentie, zuivere en bewustzijnsverruimende uitlijning wordt neergezet, die wanneer je werkt met dit kristal, ook in jouw systemen en Multidimensionale Zijn wordt neergezet.

Daarnaast stralen ook de frequenties van de Regenboog Stralen door dit kristal heen om heel gedoseerd en passend healing in verschillende kleur/frequentietonen te kunnen aanreiken, passend bij je groei, jouw Bewustzijn, energie en processen.

Arkansas kristal versnelt je processen in een razend tempo. Maakt oude schaduwstukken wakker om belicht, doorzien, her-innert, herkend en omarmt te worden. Het her-innert je aan je eigen Ware Zijnslicht en Oorsprong, maar vraagt daarmee ook uiterste zuiverheid en respect voor Al Wat Is, opdat het kristal je laat zien hoe jij ‘wij’ zijn, hoe we onderdeel zijn van Al Wat Is. Dat we Mede-Schepper zijn van Al Wat Is en hoe we ons Zijn kunnen Manifesteren door alle dimensies van Zijn heen, in het hier en nu.

Arkansas kristal weerspiegeld ons ons Ware Zijnslicht vanuit de Oorsprong, in Kristallijne Structuren.

©Willemien Timmer, oktober 2009

 

 

Foto:

Artikel code: Lemon kwarts knuffelsteen 001

Prijs: Aanbieding: €  19,50                

Afmetingen: groot knuffelsteen formaat.

Kenmerken: goudgele citroen-citrien. Prachtige unieke kleur. Prachtige kwaliteit! Let op: kleur vertekend op foto. In het echt is dit kristal citroen geel-groen.

Korte algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de Nieuwe Energie: Dit kristal brengt een enorm verhelderende, verfrissende energie in je Bewustzijn die als het ware afgesloten delen van je Bewustzijn moeiteloos kan opfrissen en ‘afstoffen’ waardoor je vele nieuwe ontdekkingen in eigen Lichtkwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden in je Zelf zult kunnen ontdekken. Dit kristal werkt met krachtig samen met de Gele Galactische Straal en is een kei in het opfrissen, opschonen van vastgezette of karmische energie. Wat het op een vernieuwende, verhelderende manier kan aanreiken. De healingen die dit kristal je brengt kenmerken zich door een enorme zachtheid (hoe diepgeworteld karmische belasting ook zit), liefdevolle ondersteuning en heel veel opheldering. Er vloeien dan ook makkelijk nieuwe inzichten, inspiratie en heldere vernieuwde visies uit voort wanneer oude lagen opgeruimd zijn of aangetrilt mogen worden.

Het brengt daarnaast kracht, moed en doelgerichtheid om je Pad van groei in helderheid en heel Bewust te bewandelen.

Tevens trilt het continu je eigen Goddelijk Gouden Bewustzijn van Kennis en Wijsheid aan en kan hierin ook nieuwe Poorten naar Bewustzijn openen.

Bijzonder nieuwetijdskristal van grote waarde voor je verlichtingsgroei!

©Willemien Timmer augustus 2008

 

Foto:   

Artikel code: Prasioliet knuffelsteen 001 t/m 004

Prijs: € 15,- per stuk        

Afmetingen: knuffelsteen formaat

Kenmerken:Prachtige geel/bruine Prasioliet met fantomen in zilveren zetting.

Geen gebrande amethist! Puur natuur!

Korte algemene reading op dit kristal afgestemd op deze nieuwe Tijd:

Je eigen Gouden Bewustzijn wordt op steeds diepere lagen aangewakkerd, gewekt

en geactiveerd, maar tegelijkertijd ook verbonden aan je Aarde Bewustzijn. Dit

kristal brengt een intense en immense uitlijning van je Hogere Lichtlichamen teweeg die je steeds dieper uitbalanceert en uitlijnt. Ook je Kosmische- en Aardse Blauwdruk worden hier met name in de ankering in mee genomen, opdat je ook daadwerkelijk steeds meer handen en voeten kan geven aan je Goddelijk Bewustzijn in je fysieke lijf op aarde.

Enorme opschoning ook op cel- en DNA niveau, opdat je fysieke lijf ook steeds hogere frequenties kan gaan dragen, je Ziel waardig.

Dit kristal brengt een enorme nieuwe potentie van je Bewustzijn aan het Licht en zal prachtige balans en uitlijningen blijven uitvoeren totdat je innerlijk de Multidimensionale Balans zelf kan vasthouden en reguleren. Bijzonder en vrij onbekend nieuwetijds kristal met enorme potentie en kwaliteiten!!

© Willemien Timmer 2008

 

Foto:  

Artikel code: labradoriet geslepen XXL 002

Prijs: € 35,-                      

Afmetingen: 7,5 cm lang, 5,5 cm breed

Kenmerken: Prachtige kwaliteit labradoriet, aangeslepen. Prachtige inwendige kleuren!

LET OP: Verzendkosten zijn hoger vanwege grootte en/of gewicht van dit kristal!

Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de Nieuwe Energie: Zoals bij kristal 001.

 

Foto:

Artikel code: Sleutelhanger spiraal

Prijs: Aanbieding € 4,50 per stuk      

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: sleutelhanger met spiraalhanger waarin knuffelstenen gedragen kunnen worden. Handig aan je broek als je geen broekzakken hebt en toch een kristal bij je wilt dragen!

Ook diverse kristal bolletjes voor in deze sleutelhanger vind je in het nieuwe assortiment!

 

Foto:   

Kijk hier voor Mini dubbeleinders Amethist & Arkansas kristal

 

Foto:  

Artikel code: ketting, armband & oorbellen set rozenkwarts 001 t/m 003

Prijs: Aanbieding € 15,-  per set        

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Leuke ketting, armband en oorbellen met rozenkwarts kristalletjes en

zilverdraad.

Gereinigd, geopend en geactiveerd, zonder reading!

 

Kijk hier voor meer sets in diverse kristalsoorten!

 

Foto:

Artikel code: Mini hanger hart citrien 001 t/m 004

Prijs: € 6,- per stuk          

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Prachtige mini  hart-hanger. Mooie kwaliteit, zilveren hanger.

Korte reading op dit kristal: Bij aankoop ontvang je een korte reading op maat,

afgestemd op jouw energie en Bewustzijn, de energie en kwaliteiten van dit kristal

en de Nieuwe tijds energie.

 

Kijk hier voor heel veel meer hangers in diverse kristal soorten, vormen en maten!!

 

             Voor Laserwand kristallen (ook wel Lemurisch

zaadkristal genoemd), kijk hier!        

 

Foto:

Artikel code: Fluoriet schijf hanger 001 t/m 005

Prijs: € 17,50 per stuk           

Afmetingen: gemiddeld zo’n 3,5 tot 4 cm lang

Kenmerken: Prachtige transparante kwaliteit, in schijf geslepen. Met ingeboord

gaatje voor ketting.

Korte algemene reading op dit kristal: Fluoriet is een kristal wat prachtige

healing brengt door telkens opnieuw al je Wezenslagen met elkaar uit te

balanceren en uit te lijnen. Hierdoor ontstaat steeds een nieuwe innerlijke

rust en harmonie. Dit kan zeer welkom zijn ten tijde van diepe groeiprocessen,

waarbij je veel oude zwaarte los laat, om telkens opnieuw de vernieuwing dieper

toe te laten, de healing of groei te helpen integreren of de innerlijke rust en

harmonie te bewaren. Fluoriet lijnt je mannelijk en vrouwelijke energie uit, je

kosmische en aardse verbinding, links en rechts, en alle auralagen. De

verschillende kleuren dragen ieder andere frequenties die dan ook andere

aspecten helpen helen, aantrillen of transformeren. bijvoorbeeld groen werkt

sterk op het hartgebied, wit op je totaliteit als Lichtwezen, paars op je spirituele

integratie, etc.

Juist in deze tijd waarin veranderingen, groei, healing en stormachtige processen

gaande zijn kan fluoriet een zucht van rust, balans en harmonisering teweeg

brengen. Waardoor je weer dieper in je Zelf komt, dichtbij je gevoel, intuďtie en

de Bedoeling van je processen. Omdat het door de innerlijke harmonie te

herstellen ook de ruimte geeft voor een adempauze, nieuwe inzichten en met

vernieuwde moed en hartkracht je processen weer aan te gaan.

© Willemien Timmer 2008

 

Kijk hier voor schijf hangers in diverse kristal soorten:

Arkansas kristal, rozenkwarts, amethist & fluoriet.

 

 

Foto:

Artikel code: Rozenkwarts punt hanger in zilveren zetting 001 t/m 005

Prijs: Aanbieding: € 15,- per stuk     

Afmetingen: Ongeveer 2,5 – 3 cm lang

Kenmerken: Prachtig subtiel puntje in mooie zilveren zetting. Mooie kwaliteit!

Korte algemene reading op dit kristal: Rozenkwarts is een zeer zachte en liefdevolle

healer, die niet alleen heelt op hartaspecten, maar je totale Zijn hierin mee neemt.

Rozenkwarts in deze vorm (dubbeleinder) brengt een krachtige balans tussen hemelen

en aarde in je Bewustzijn en uitlijning en heelt hiermee alle aspecten van verdriet, kou,

onvermogen, donkerte, eenzaamheid, en noem maar op. Al die delen van je Zijn die

behoefte hebben aan troost, warmte, en zachtheid ontvangen healing van deze

rozenkwarts.

De frequenties van Quan Yin, Maria Magdalena en Isis werken nauw samen met

deze kristallen en bieden een toegevoegde waarde van inzicht, acceptatie en begrip

met betrekking tot je Bewustwordingsprocessen bij het helen van de oude

(Zielen)pijn thema’s.

            © Willemien Timmer 2009

 

            Kijk hier voor meer prachtige punthangers in diverse kristal soorten:

            Arkansas kristal, amethist & rozenkwarts

 

Foto:

Artikel code: Mini fluoriet piramide hanger 001

Prijs: € 15,-                      

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: prachtige mini piramides van super kwaliteit fluoriet.

Korte algemene reading op dit kristal: Fluoriet is een kristal wat prachtige

healing brengt door telkens opnieuw al je Wezenslagen met elkaar uit te

balanceren en uit te lijnen. Hierdoor ontstaat steeds een nieuwe innerlijke

rust en harmonie. Dit kan zeer welkom zijn ten tijde van diepe groeiprocessen,

waarbij je veel oude zwaarte los laat, om telkens opnieuw de vernieuwing dieper

toe te laten, de healing of groei te helpen integreren of de innerlijke rust en

harmonie te bewaren. Fluoriet lijnt je mannelijk en vrouwelijke energie uit, je

kosmische en aardse verbinding, links en rechts, en alle auralagen. De

verschillende kleuren dragen ieder andere frequenties die dan ook andere

aspecten helpen helen, aantrillen of transformeren. bijvoorbeeld groen werkt

sterk op het hartgebied, wit op je totaliteit als Lichtwezen, paars op je spirituele

integratie, etc.

Juist in deze tijd waarin veranderingen, groei, healing en stormachtige processen

gaande zijn kan fluoriet een zucht van rust, balans en harmonisering teweeg

brengen. Waardoor je weer dieper in je Zelf komt, dichtbij je gevoel, intuďtie en

de Bedoeling van je processen. Omdat het door de innerlijke harmonie te

herstellen ook de ruimte geeft voor een adempauze, nieuwe inzichten en met

vernieuwde moed en hartkracht je processen weer aan te gaan.

© Willemien Timmer 2008

 

Kijk hier voor heel veel meer hangers in diverse kristal soorten, vormen en maten!!

 

 

Foto:

Artikel code: Ruwe Abalone schelp hanger 001

Prijs: € 17,50                   

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: prachtige hanger van ruwe Abalone schelp. Voorzijde prachtig gekleurd

(verkleurd mee in het licht) en de achterzijde ruwe schelp.

Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de Nieuwe

Energie:

De energie van Abalone schelp brengt je de energie van de zee, de energie van

water. Een energie die vervult is met stroming, doorstroming, maar ook met dat

wat er diep van binnen in leeft. Dat betekend dat deze energie je helpt allereerst

met een enorme doorstroom in je energie, een opschoning, een zuivering.

Waardoor vervolgens de ruimte ontstaat te zien en ervaren wat daar in de diepte

van je eigen gevoel of Bewustzijn nog leeft of verborgen is geraakt. Dat betekend

dat Abalone je helpt bij het steeds meer her-ontdekken van dat wat er werkelijk

onder de oppervlakte leeft in je gevoel, emoties en je Bewustzijn. Drijfveren in

handelen of gevoelens, oorzaken van bepaalde emoties, ideeën, gedachten, visies

of ervaringen mogen weer steeds meer aan het Licht komen. Doorzien worden,

begrepen worden en van daaruit kun je nog meer loslaten, onderzoeken,

transformeren en opruimen.

Abalone helpt je dus met een enorme schoonmaak en een her-ontdekking van je

diepere innerlijk opdat je je Zelf op steeds diepere niveaus ook leert verstaan en

kennen.

Deze schelp-energie werkt samen met verschillende Krachten en verbindingen

gekoppeld aan de Nieuwe Tijd: de energie van dolfijnen en walvissen ondersteund

in het (her)vinden van je innerlijke vreugde en het steeds meer leren meestromen

in overgave en volledig vertrouwen, in Wijsheid en Kracht.

De energieen van de Regenboog van het volgende Universum helpen je heel subtiel

te helen op steeds diepere niveaus. Met de verfijnde subtiele kleurschakeringen

(zichtbaar in de Abalone zelf) brengen ze deze subtiele hoge Lichtkrachten naar je

toe en helpen alles wat niet stroomt of wat nog diep weggestopt in het onbewuste

zit, in stroming en Bewustzijn te brengen. Ook oud-karmische aspecten kunnen

hierbij heel vloeiend en in stroming uit je onbewustzijn, je bewustzijn in stromen.

Om erkend, gezien, ervaren te worden en vervolgens geheeld, getransformeerd

en of bevrijd te worden.

De energie van Abalone en de daaraan gekoppelde hulp vanuit verschillende

verbindingen, brengt een diepe innerlijke rust en enorme bevrijding!

© Willemien Timmer, augustus 2008

 

Kijk hier voor meer Abalone sieraden!

 

Foto:  

Artikel code: Armband Ankh & Ogen van Horus        

Aantal: 2 stuks op voorraad!

Prijs: € 22,95                   

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: metaal, met opening, zodat de armband te buigen is om passend te maken.

Met afbeeldingen van het linker- en rechter oog van Horus (symbool van de beide mysteriescholen en inwijdingspaden), de ankh en de lotus.

Let op: Extra verzendkosten vanwege grootte van de armband.

Korte extra informatie:

De lotusbloem staat symbool voor Zuiverheid, puurheid, maar ook voor het Egyptisch Bewustzijn.

De ankh staat symbool voor o.a. Levenskracht.

De ogen van Horus (vanuit de ouheid oorspronkelijk Oog van Ra genoemd) staat symbool voor de 2 stromingen van mysteriescholen van het Oude Egypte: de linkeroog- en rechteroog mysteriescholen die de vrouwelijke- en mannelijke teachings, energieën en initiaties bevatten.

Dat beide ogen afgebeeld zijn brengt dus balans tussen het mannelijke- en vrouwelijke, ook tussen ratio en gevoel, maar triggert ook de her-innering aan de linker- en rechter ‘oog’ teachings, initiaties en energieën in je eigen Bewustzijn en brengt deze samen via de Levenskracht (ankh).

 

Foto:

Artikel code: Krachtsymbool Horus 001

Prijs: € 33,-                      

Afmetingen: cm lang, cm breed,   cm dik, omtrek cm

Kenmerken: Metaal, te gebruiken als sieraad (ketting) of krachtvoorwerp in bijvoorbeeld een krachtwiel, of op je altaar. Incl. goudkleurige ketting.

Korte informatie over dit krachtvoorwerp:

Opgeladen en geďnitieerd in de Egyptian Healing Light © energie, daardoor bijzonder krachtig als symbool, wat in je Bewustzijn de nodige Poorten kan openen.

De Kracht van Horus staat voor de Kracht van Vrijheid, Wijsheid, Kennis. Horus als ‘zoon’ van Isis en Osiris bevat de krachten van Versmelting van het Heilig Huwelijk (Verbinding tussen Isis en Osiris) en de overstijging daarvan. Horus komt voort uit deze versmelting en dat betekend dat dit symbool je ook versmelting van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten brengt en de overstijging daarvan: de Eenwording binnen je Zelf, Meesterschap, Eenheid, androgyniteit.

De Kracht van Horus spreekt je eigen Horus-oog aan: jouw kwaliteiten van Zijn, waarin horen, zien, voelen, weten, etc zijn versmolten tot een Eenheid, je Zijnsstaat van waaruit je BENT.

Horus symboliseert deze staat van Ultieme Bevrijding en Thuiskomen in je eigen Zijnsstaat, je Meesterschap.

Dit krachtsymbool en sieraad triggert telkens opnieuw deze her-innering in je Bewustzijn en zet je groei aan om in versnelt tempo hier gerichter naartoe te kunnen groeien.

 

Kijk hier voor meer Egyptische Krachtsymbolen!

 

 

 

 

 

Verschillende nieuwe gechannelde healingen van de afgelopen periode zijn op cd’s in het assortiment opgenomen:

 

Prijs per cd € 12,50 excl. Verzendkosten!

 

*Gechannelde Healing cd:

Healing op het Oud Atlantische Grid

(ook in je eigen groei en Bewustzijn) m.b.v. roze opaal

  

*Gechannelde Healing cd:

Multidimensionale healing op je mentale lichaam via Lemon kwarts en Prana

 

*Gechannelde Healing cd Deel 1 t/m 3:

Thuis komen in je eigen Multidimensionaal Bewustzijn:

Afstemming & healing op persoonlijke groeithema’s

 

Kijk hier voor de inhoud van deze healing cd’s en de overige nieuwe cd’s!!!

 

 

 

Kijk in de Apofyliet Kristalshop voor heel erg veel meer assortiment!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Extra mededeling: zoals bij velen al bekend, maar bij sommige nieuwe lezers van de nieuwsbrief misschien nog niet bekend of helder is:

Alle kristallen, producten en sieraden van Praktijk Apofyliet zijn uiterst zorgvuldig, stuk voor stuk, gereinigd, geopend en geactiveerd!!

Dat is onderdeel van mijn Taak en op deze wijze werk ik met de kristallenwezens en Meester Bewustzijnsvelden samen.

Ter extra verduidelijking (naar aanleiding van een aantal vragen van de afgelopen periode): Het openen en activeren van een kristal of product houdt niet in dat het kristal ingestraald of opgeladen wordt met mijn eigen energie, zoals sommige healers of Lichtwerkers dat doen. 

Maar in samenwerking met Lichtmeesters, Engelen, Moeder Aarde, de Kristalrijken, andere grote Bewustzijnsvelden en het Kristalwezen zelf wordt het volledig potentieel van het kristal geholpen om verder te ontwaken, zich te openen op alle lagen van het Bewustzijn van het kristal en dit te activeren, wat de kristallen krachtig, wakker, sterker helend en zeer sterk energetisch werkbaar maakt.

Er zit dus geen energie van mij rechtstreeks in de kristallen geladen. Wat je krijgt is een puur, zuiver en zeer wakker en actief kristal die sterk helend en zeer krachtig op Multidimensionaal vlak werkt.

©Willemien Timmer 2008

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Activiteiten Agenda van deze en komende maand

 

Datum & tijd            

Workshop                                                        

Kosten                      

 

 

 

November 2009

 

 

 

 

 

Zon. 8 nov. '09
10.00-16.30 uur

Activatie van je Multidimensionale
Hart en bewustzijn

Via de Portalen van Oneindigheid & Transformatie!

Multidimensionaal Lichtwerk!

Galactisch Healing & transformatie werk,
in je Multidimensionaal Bewustzijn
mbv Ascended Masters, Starnations,
Kristallen schedels, Engelen,
kristallen, etc.

Nog 5 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

Woensdag 11 nov'09
10.00-17.00 uur

Experience the Ultimate 11-11-11 Portal

Multidimensionaal Lichtwerk!

Nog 2 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

Zat. 21 nov. '09
10.00-16.30 uur

Multidimensionaal groeien in je
eigen Bewustzijn

Multidimensionaal Lichtwerk!

Galactisch Healing & transformatie werk,
in je Multidimensionaal Bewustzijn
mbv Ascended Masters, Starnations,
Kristallen schedels, Engelen,
kristallen, etc.

Nog 5 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

Zon. 29 nov'09
10.00-17.00 uur

Experience the 11-11-11 Portal
Integratie-dag

Multidimensionaal Lichtwerk!

Nog 2 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

 

 

 

December 2009

 

 

 

 

 

Zat. 5 &
zon.6 dec '09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 4.1
Her-inneringen van de Ziel/ Connecties met
de Ouden der Aarde

 

De opleidingsgroep is al vol!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

Zat. 12 dec.'09
10.00-17.00 uur

The 12-12 Portal of Ultimate Integration

Multidimensionaal Lichtwerk!

Nog 2 plaatsen vrij!

€111,-
per persoon

Zat.19 dec.'09
10.00-16.30 uur

Lichtwerk Opleiding workshop 4.2
Healing & Reading en werken
vanuit de Goddelijke Magie van het
Merlin Bewustzijn

 

De opleidingsgroep is al vol!

meer info over
de Opleiding

€200,- p.p. bij
deelname aan
hele opleiding

 

 

 

Januari 2010

 

 

 

Meer Ascensie Activatie workshops volgen!

 

 

Binnenkort vind je hier de nieuwe planning!

 

 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten hier!

 

 

 

 

Dit was de Nieuwsbrief van Spirituele Praktijk Apofyliet

                                          Willemien Timmer

                                           T. Harkeswei 25

                                            8408 CG Lippenhuizen

 

                                           www.apofyliet.nl

                                           www.praktijk-apofyliet.nl

                                           www.apofyliet-kristalshop.nl

                                           www.kristallenschedels.nl

 

                                          info@praktijk-apofyliet.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het dan eventjes weten!

 

Voel je vrij deze nieuwsbrief naar belangstellenden door te sturen,

     zolang het geen ongevraagde spam wordt!! J J J