Ontsluierd Licht – Zomer zonnewende 2018

Voel jij de immense Licht- en vuurkracht ook steeds sterker opwellen?
Of misschien wordt je verlangen daar naar juist aangewakkerd?

Momenteel zijn er immense stromen van hoge trillingen die al dagen lang ons bewustzijn bestoken en aantrillen en die doorlopend je eigen bewustwording en groeiproces voortstuwen. Deze trillingen activeren en stimuleren het her-ontdekken van jouw eigen innerlijke vuurkracht en of zonnekracht. Deze is direct gerelateerd aan je innerlijk vermogen tot transformatie. transformatie van het oude, versluierde, daar waar je je Zelf nog in de kou laat staan, niet kunt liefhebben of omarmen. Daar waar je schaduw nog vrij spel krijgt (veelal onbewust) en je klein en beperkt houdt. Of vast houdt in de oude maniertjes, patronen, denken, voelen en doen.

Zonnewende

De trillingen van deze dagen zijn een krachtige opbouw naar de zonnewende van 21 juni. Het moment dat de zon op haar hoogste punt staat en de dag dat de zon het langste straalt. Een kosmisch/aards moment van balans tussen schaduw/donker en Licht/zon.
In de voorbereiding naar dit punt toe stuwen nu de energietrillingen enorm hoog op, om in ieders bewustzijn met kracht de oude versluieringen zichtbaar te maken die gedurende deze dagen en als hoogtepunt tijdens de zonnewende getransformeerd en gebalanceerd zullen worden.
Oude sluiers van schaduw worden dus ontsluierd, bloot gelegd en komen letterlijk aan het Licht.

Zelf ervaar ik dit al dagen door oude knopen met vurige kracht door te hakken. Alles wat nog scheef zit en op dit moment nog mijn innerlijk Licht dimt, komt sterk uitvergroot naar voren en vraagt om actie.
Doordat de verhoogde trillingen in relatie met de zonne-energie ook de innerlijk vuur-, transformatie- en scheppende kracht aantrilt, voel ik ook de kracht moed e het vertrouwen, naast de ‘noodzaak’ nu deze stappen te zetten.
Dit gaat voor wezenlijke verandering zorgen! En daar waar het ‘kleine ikje’ (Ego Zelf) daar zo bang voor is, dat is exact het punt waar de schaduw dus nog aanhechting en zeggenschap had. Daar zitten de lagen waardoor je bepaalde stukken niet helder krijgt in groei, waardoor je geen stappen zet, waardoor je je door bijv. angst of emoties laat leiden, je terug laat dringen in je kleinheid in plaats van in je grootsheid en hoger bewustzijn te vertrouwen, naar je hart te luisteren die de weg feilloos leidt.

Levend Voorbeeld

Ik zeg altijd: ik ben zelf het levend voorbeeld! Je kan nog zoveel gedaan en gegroeid zijn, altijd zijn er weer nieuwe diep onbewuste laagjes die het licht wensen te gaan zien. We zijn multidimensionaal gelaagd, ook in het onbewuste veld. En laag voor laag komt alles aan het licht. (Van jezelf maar ook collectieve stukken).
Dus hoeveel je ook al in je Zelf verhelderd, geheeld, geactiveerd hebt… er is altijd meer! Groei stopt nooit! Maar stroomt altijd verder… om steeds dieper in eigen Bron terug te keren!

De energie van het Nu

Dit is wat er gaande is, in de energie van het Nu, van afgelopen dagen en komende dagen. We zijn keihard innerlijk aan het werk om ons eigen versluierde Licht te ontsluieren. Om nieuwe gradaties van onze innerlijke Lichtkracht, Vuurkracht, Scheppende Kracht, Transformerende kracht te helpen ontwaken.

Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Het kan vragen confrontaties met je Zelf, met oude schaduw, met patronen, misschien zelfs met anderen aan te gaan kijken. Het kan vragen om stappen zetten, knopen doorhakken, de comfortzone te verlaten waar je kleine ik liever in blijft zitten. Het nodigt uit je eigen grootsheid, Licht en vuur dieper te (h)erkennen en neer te zetten. Voor de noodzakelijke wijzigingen en nieuwe groei!

Vanwege vele activiteiten ontbreekt het me nu aan tijd om hier meer over te vertellen dan aleen deze beknopte versie.

Maar wil je meer informatie over dat wat er in het Nu energetisch gaande is, of wil je het zelf dieper gaan ervaren en ontdekken?

Dat kan op 2 verschillende manieren:

Morgen op 21 juni 2018 geef ik een afstand activatie en transmissie in de energie van de zonnewende zelf. De informatie daarover vind je hier.

A.s. zaterdag 23 juni 2018 organiseer ik een heel bijzondere buitenworkshop, die voortborduurt op de energieen en alle bewustwordingsmogelijkheden van het nu.
Kijk daarvoor hier.

© Willemien Timmer, 20-6-2018

Zie ook de artikelen over de energie van deze maand en komende maanden: Geboorte van de Nieuwe Mens