1148879_3354238830747_1619232672_n

Wat een pittige periode, de afgelopen maand en zeer de afgelopen week. Met diverse sterrenstanden die het nodige aan oude patronen en diep onbewuste zaken naar de voorgrond trokken en gisteren de bijzondere volle maan die de maan van Ontwaken wordt genoemd, en daarbij tegelijkertijd een maansverduistering. Is er aardig wat aan het rammelen gebracht in het collectief en ieders persoonlijk bewustzijn.

Het zijn nog steeds diepere stenen die boven komen uit de diep onbewuste velden om gezien, omarmt, geheeld te worden. Maar oef, dat valt lang niet altijd mee.Heel veel oude  strijd en polariteit tussen mannelijke en vrouwelijke velden werd nog verder op de spits gedreven. Er lijken bijna scheuringen te ontstaan waardoor mannelijke en vrouwelijke aspecten of energie verder dan ooit van elkaar verwijderd lijken te zijn en elkaar volkomen misverstaan. En niets is minder waar. Deze processen voltrekken zich allemaal innerlijk in je, bijv. door de strijd tussen gedachten en gevoel, ego en Hoger Zelf, maar ook in de uiterlijke 3D wereld, in je relatie, familie of misschien werksituatie zie je deze processen zich voltrekken.

 

Niet alleen hebben deze processen betrekking op de volle maan van gisteren of op de sterrenstanden die ook juist op dergelijke aspecten door werken. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met de periode waarin we leven en de instroom van frequenties en nieuwe groeimogelijkheden van deze maand. Deze 4-de maand, april, wordt gekenmerkt door de 4-frequentie dis staat voor de stevigheid, verankering en het tot belichaming brengen. Dat betekend dat alles wat je al diep geïntegreerd hebt tot een diepere ankering is gekomen (of nog komt) en alles waarin dat nog niet zo is, juist uitvergroot naar voren komt. Tegelijkertijd brengen de energieën in de ruimte die ontstaat door dat waarheden in jou dieper geankerd en belichaamd worden, nieuwe lagen oud onbewustzijn omhoog.

Het is een steeds dieper zich tegelijkertijd voltrekkend proces. Het enerzijds indalen en integreren (belichamen en neerzetten) van het reeds geleerde en bewust gemaakte, en het tegelijkertijd omhoog halen van oude patronen. Het is een soort van spiegeling ook van wat er in het overkoepelend geheel, ook in ons, gaande is op andere niveaus.

We zijn tegelijkertijd bezig met zowel ascenderen als descenderen. Datgene wat we al aan Licht in hogere lagen vrij gemaakt hebben (bewustzijn) daalt in, in de 3D stof, ons lichaam, ons leven. We leren onze waarheden, verruimde zienswijzen, kennis, kwaliteiten toepassen en leven in de alledaagse aardse werkelijkheid. En tegelijkertijd opent dat ons fysieke lijf en celbewustzijn voor dieper gelegen oude visies, patronen en structuren de beperken. Die dus ook om verruiming, bewustzijn, heling of bevrijding vragen.Anderzijds is het juist deze indaling van ons Hoger Bewustzijn in de 3D stof en realiteit die ook de brug vormt voor een trillingsverhoging van onze 3D realiteit, leven en lijf om op een nieuwe 4D zo niet hogere trilling temidden van 3D te gaan leven.

Diverse realiteiten en dimensies worden steeds meer al tegelijkertijd geleerd en ervaren. En dat is de schoonheid van het hele proces.Neemt niet weg dat het momenteel, en eigenlijk de afgelopen maanden van 2013 soms heel erg zoeken zal kunnen zijn in je processen hoe deze vorm te geven in de 3D realiteit.

Je realiseert je mogelijkerwijs steeds bewuster dat je nog steeds, of misschien wel dieper dan ooit in deze 3D realiteit aanwezig bent, maar tegelijkertijd op een geheel andere manier. Lichter, misschien ook vrijer lijkt te bewegen. Dat elke handeling, intentie, woord of daad een veel directer effect en uitwerking heeft, en steeds regelmatiger ook dat simpelweg je aanwezig Zijn al verandering brengt in situaties, energie, humeur of openheid van mensen.

Het zijn wat dat betreft wonderlijke en ongekende tijden en uniek om te ervaren.De pittige processen wisselen geregeld af met momenten van diepe inzichten, enorme helderheid, een groots overkoepelend overzicht. En dan weer lijk je even helemaal te verdrinken in de oude emoties, patronen en structuren zoals ze zich in je 3D leven aandienen. Echter, het is van veel kortere duur dan voorheen, al is de diepte ongekend.

 

Voor velen blijkt het een worsteling te zijn deze tijden met de meest intense processen ooit. Maar daarentegen reikt het innerlijk ook die afwisseling aan van enorme helderheid en overzicht. Waarin nog diepere instroom van bewustzijn/wording binnen kan stromen in je leven, energie en bewustzijn. Vervolgens volgt weer het effect daarvan: het integreren, vrij direct na binnenkomst, en dus zwelt het proces weer aan. Het is een doorlopende golfbeweging van stroming. Binnenhalen van hoger Licht – bewustwording – heling/omarming/transformatie – integreren – leren handen en voeten geven in 3D – het tot dieper embodyment brengen en het nieuwe bewustzijn echt neerzetten en leven – verhoogt de trilling van je 3D lijf en leven –  rakelt weer nieuwe diepten op – en  dan start het allemaal opnieuw.

Grappige is ook dat dit niet eens zozeer alleen in een soort van cyclus plaats vind, maar veel van deze stappen vinden tegelijkertijd plaats, op verschillende lagen van bewustzijn ook. Omdat steeds meer dimensies van ons bewustzijn geopend en geschoond zijn en er dus ook daarin een doorlopende beweging van in- en uit- stroom, koppelen, verbinden, balanceren en ascenderen en descenderen plaats vindt. En alles wat ook in die hogere en diepere lagen van ons Wezen plaats vind, vind direct weer zijn weerklank terug in onze 3D realiteit en beleving daarvan. We zijn er maar druk mee.

 

Maar tevens zijn we werkelijke Meesterstappen aan het zetten in ons Ascensieplan en zijn we daadwerkelijk bezig onze hogere Licht en Bewustzijnsvelden te gaan verankeren op aarde, het daadwerkelijk aan het neerzetten en leven van.Dat kan alleen maar gepaard gaan met ‘groeistuipen’ want elke wedergeboorte van nieuwe kwaliteiten, bewustzijn en bevrijding in ons Zelf levert dermate nieuwe ruimte op dat oude patronen weer bloot komen te liggen. Patronen die daar weer onder verstopt waren.

Simpleweg omdat we al zo ver gekomen zijn, en ten volle bezig zijn met de Creatie van onze Oorspronkelijke Droom om ons Goddelijke Zelf in alle volledigheid in alle realiteiten en dimensies te her-inneren, belichamen en dus realiseren.

En daar waar wij dat in ons Zelf dieper en dieper toe durven staan, steeds meer onze comfort zone van oude patronen verlaten en ons openen voor het ‘nieuwe’ het Goddelijke van onze Oorsprong, daar vind het versneld oplossen van onze sluiers plaats. Daar losser de sluiers van de illusie van afgescheidenheid steeds meer op en gaan we ons meer en meer bewust realiseren en herinneren dat wij nog altijd Eenheid zijn. In ons Zelf, het ons Zelf op alle lagen en met Al Wat Is.

 

Daar kunnen we meer en meer onze Scheppende Kwaliteiten die van Goddelijke Aard zijn weer her-inneren en dus aanspreken.En terwijl wij in ons Zelf deze processen lopen, openen we tegelijkertijd ook nog eens de deuren voor het collectieve veld. Dus ook daarin gebeurd alles, maar dan ook alles tegelijkertijd. En zie je daarin ook steeds dieper weerspiegeld hoe alles met alles verbonden is.

Elke stap in groei die jij zet, elk klein vonkje van Essentie wat jij al belichaamd en de wereld in straalt, heeft een direct effect op de wereld(en) om je heen. Je laat zien en voelen wat mogelijk is, als je blijft vertrouwen, geloven in je eigen Goddelijke Droom, in je eigen Passie en drive aangestuurd en voelbaar vanuit de Ziel via je hart.

En mogelijkerwijs ervaar je daarin ook, in de frequenties van deze tijd ook verschuiving in waarneming en beleving van je eigen bewustzijnsgroei.In de hele shift van 2012 naar 2013 zijn we in zulke nieuwe stromingen en frequenties gebracht dat de hele wijze van groeien binnen onze Ascensie op een heel nieuwe manier ervaren en beleefd wordt. Alles is meer en meer gericht op embodyment en dat betekend dat zich tegelijkertijd veel meer aan processen (dan ooit voorheen) op het 3D vlak aan het uitwerken is. Dat betekend nieuwe manieren van ervaren, nieuwe uitdagingen, nog meer diepgang en soms ook heftige processen in het dagelijkse 3D leven. Maar het betekend ook nieuwe manieren van ervaren van ons Goddelijk Zijn in het hier en nu.

Nieuwe manieren van informatie-voorziening zogezegd, nieuwe manieren waarop we onze Flow steeds dieper verhelderd zien of zien/ervaren hoe deze vorm krijgt binnen de 3D realiteit.Daar waar voorheen wellicht via mediatie of afstemming veel informatie, handvaten of inzichten aangereikt werden, is dat nu meer en meer doorlopend mogelijk, wanneer we in tune zijn met ons Divine Being.

Tegelijkertijd functionerend in de 3D realiteit en tegelijkertijd dieper dan ooit daar binnen afgestemd zijn op onze Goddelijke Stroom. Waarmee op allerhande nieuwe manieren nieuwe handvaten en synchroniciteiten manifesteren, simpelweg ook in de 3D van alledag.

Signalen in de vorm van Meestersgetallen, opvallende synchroniciteiten, signalen van allerlei aard zoals via boeken, opvallende teksten, of anderszins, leiden ons feilloos in 3D naar diepere inzichten. Mits we onze ogen inderdaad geopend hebben en ons in diep vertrouwen op de Flow mee laten stromen.

Wanneer we nu langzaamaan in deze 4-de maand van 2013 dieper daarin ankeren, openen zich meer en meer deuren tussen ons Goddelijk Zijn en Mens Zijn, en vanuit de frequenties en blauwdrukken die deze maand binnen gestroomd zijn (gerelateerd aan ons 3D zijn en materiële wereld) kunnen al deze nieuwe Goddelijke Potenties, groeiwijzen steeds dieper ankeren en dus handen en voeten gaan krijgen in ons leven. We zijn nu nogmaals werkelijk bezig met de eerste lagen van embodyment/ belichaming geven, en dus werkelijk onze hogere waarheden te gaan leven en integreren in onze 3D alledaagse realiteit.

Dit is zo’n laag van vernieuwing, nieuwe ervaring dat ook dat geen wonder is dat het pittige processen en stroomversnellingen op kan leveren. Het maakt het leven op aarde ook in 3D meer dan magisch en wonderlijk, verrassend en interessant.Maar anderzijds kan het ook veel angst triggeren.

En ook dat is wat je ziet gebeuren in de wereld om je heen of misschien ook zelf ervaart. Angst omdat het oude bekende aan fundamenten en patronen om valt, niet meer lijkt te werken of in elk geval niet meer geheel zoals van ouds. Omdat je voelt dat er nieuwe stappen van je ‘verlangt’ worden, vanuit je eigen Essentie, simpelweg omdat sommige oude fundamenten, patronen, relaties niet langer bij je trilling passen (en dat in feite al heel lang niet meer doen, maar waar nog in compromis mee te leven was).

 

We bevinden ons op het scherpst van de snede waarin onze intentie en keuze tot groei belangrijker dan ooit is. Integriteit, waarheid van het hart en zuiverheid zijn aspecten die op alle lagen in verfijning en met focus benadrukt mogen worden. Ook dat is bewustzijn, om met finger spitzen gefuhl, hyper focus, het diepste respect en Onvoorwaardelijke Liefde en alle ’tijd/ruimte’ die maar mogelijk is, de diepste coderingen en Blauwdrukken van ons Divine Being te gaan verstaan. Waarbij Oertrauma’s en collectieve velden die ons vastzetten onder de loep mogen komen, ontrafeld en omgekeerd kunnen worden.

 

Kortom, het is een uiterst boeiende maar tevens intensieve tijd waarin het ongekende mogelijk is en wordt, meer en meer. een periode van storm op alle lagen van ons Bewustzijn, waarin tegelijkertijd de verstilling van het Zijn aanwezig is. Waarin meer dan ooit van ons ‘gevraagd’ wordt al het geleerde ‘uit de kast’ te trekken en werkelijk in het hier en nu leven te gaan toepassen. Dat is gaan staan voor wie je Bent, en zet je Essentie meer en meer in werkelijke belichaming ook in 3D neer. 

 

© Willemien Timmer 26-4-2013

 

Lees alle artikelen in de serie ‘Ontwaken in de nieuwe tijd’ hier.