15-5-15-activ

Ontwaken in de Nieuwe Tijd  – Deel 6

Het intense drieluik aan Sterrenportalen (beschreven in de laatste nieuwsflits van begin december) was een krachtig geheel met intense energieverschuivingen en prachtige nieuwe mogelijkheden tot healing, ontwikkeling en ontwaken. De energieën zijn zeer krachtig gebalanceerd en daarbij kon het nodige aan oude ballast nog opnieuw de revue passeren.
Ik heb zelf sterk ervaren hoe de Poorten via het 11-12-13 portaal geopend werden tot een diepgaande transformatie van alle polariteit en dualiteit, oude littekens en onbalans die op dat moment bewust of onbewust in je energie en groei aan de orde waren. Alles werd naar voren getrokken wat niet langer je groei en bewustzijn dient, opdat er ruimte gecreëerd kon worden voor nieuwe instroom van energie, bewustzijn en Ontwaken.
Het 12-12 portaal met name richtte zich volkomen op een ultieme balancering in alle 12 dimensionale lagen van Zijn. Waarbij alle dimensielagen uitgelijnd en gebalanceerd werden. Opdat ook de 3-3 frequentie, besloten in de 12-12, dieper ingebed kon gaan worden. De 3-3 frequentie is de Heilige Drie Eenheid, het gebalanceerde Mannelijke en Vrouwelijke, die vanuit versmelting met elkaar in gelijkwaardigheid (Heilig Huwelijk) het derde Aspect: het Goddelijk Kind voortbrengen. Zogezegd de Horus frequentie die voort komt uit Isis en Osiris. Het is de Doorgang of Portaal naar het volledige 13-voudige Bewustzijnsveld, onze Essentie of Ik Ben.
De 12-12 of 3-3 frequentie was het middelste van de 3 portalen op een rij en de meest Essentiële. Het was tevens het middelste 3-3 portaal van deze maand december (3-12-13, 12-12-13 en 21-12-13, morgen dus). Alles wijst en was ook sterk voelbaar op de ‘middenweg’, de middellijn, de ultieme balans. In zoverre haalbaar in je bewustzijn binnen je hele Multidimensionale (12-voudige) Bewustzijn te bereiken.Het 13-12-13 Portaal was daarnaast ook uiterst krachtig en voelde als een soort hoogtepunt na de twee voorgaande portalen en bracht een nog diepere balancering en instroom van de Zijns frequenties (13D) binnen in alle Multidimensionale lagen van ons Zijn, alle lagen dus of dimensies waarin ons Goddelijk wezen ‘vorm’ aanneemt.
En in alles werd ons 3D wezen, ons aardse mens-zijn dus, volledig mee genomen, omdat Ascensie gaat over het belichamen van het Goddelijke juist in het mens-zijn, in het alledaagse leven.
Juist daarom ook in de uitdaging van dit pad van ontwaken en groei ook zo groot.
Degenen die mee gedaan hebben met de afstands activaties van 12-12 en 13-12-13, vanuit het Mannelijk Hartchakra van het Khemitische (Egyptische) veld zullen spoedig nog een uitgebreid verslag met meer informatie over de activaties en wat er precies gebeurd is vanuit mijn ervaring ontvangen per mail. Het was immens vreugdevol om met 2 gigantische groepen zo diep en direct verbonden te zijn tijdens deze portalen en tegelijkertijd zo krachtig met ons Zelf, elkaar en Al Wat Is verbonden te zijn en samen te werken.
Elke stap voorwaarts in je eigen Ontwaken, is er weer een voor de wereld om je heen, het Grote Geheel, het collectief, etc. En lieve mensen, we hebben immens veel werk mogen verzetten en immens veel nieuwe coderingen, Licht, energie, healing en Bewustzijn mogen binnen brengen deze dagen!Hoewel deze Drieluik aan Portalen van immens belang waren en zijn, zijn zij tevens de voorbereiding op het Meesterportaal van morgen: 21-12-’13. Het derde 3-3 portaal ook van december, exact een jaar na de uitlijning met het Galactisch Hart van vorig jaar: 21-12-’13.
Tegelijkertijd is het Winter Zonnewende (Yule), en dus de dag waarin de Terugkeer van het Licht gevierd wordt. Letterlijk!  Want ook het portaal van morgen is van een immense shift en essentieel in alle Bewustwordingsprocessen.
Opnieuw een shift in bewustzijn, voor hen die ervoor durven kiezen en die er aan toe zijn, waar dan ook maar, in je groei.De instroom van frequenties zal nog dieper de 13D (Goddelijke Essentie) binnen brengen, de Poorten van de Heilige Drie Eenheid (Goddelijk mannelijk-Vrouwelijk-Kind) met elkaar uitlijnen, verbinden) en daarmee een nog diepere doorgang gaan creëren in ons Multidimensionaal Bewustzijn om ons Goddelijke Licht steeds dieper te gaan herinneren, belichamen en leven ook in het alledaagse mens-zijn!
Vele Meestervelden zijn ook vandaag al (een Galactische Activerings Poort dag, volgens de Maya kalender) druk in de weer in voorbereiding op de gigantische instroom die morgen mag gaan plaats vinden. Het is alsof we een diepere Heilige Ruimte van onze eigen Innerlijke Tempel, de Tempel van Zijn, dieper zullen mogen en kunnen gaan betreden. Dat vergt voorbereiding. En die voorbereidingen zijn we reeds via vele Portalen al door gegaan. Als een waar initiatie pad op zich. Steeds dieper zuiverend, herinnerend en ontwakend….
Dus ook vandaag zul je het nodige in je Zelf aan voorbereidingen misschien kunnen ervaren. Het is de energie die opbouwt en voorbereid, ook in jou, naar het dieper openen en ontvangen van de instroom van nieuwe Lichtfrequenties en codes, de Terugkeer van het Licht in jou, die voelbaar is.
Tenslotte zal het 30-12-’13 Portaal volgende week als een vierde en laatste 3-3 frequentie het laatste puntje op de i gaan zetten. In afronding van het jaar 2013 en als start naar het jaar 2014.
De frequentie van de 4 (als 4-de 3-3 portaal frequentie) is die van de kracht van ankering, stevigheid en belichaming mee geven. Het is het afsluitende portaal wat het kracht bij zet. Het vierkant, de stevigheid compleet maakt en bekrachtigd. Van hieruit zullen we makkelijker, misschien zelfs moeitelozer het jaar 2014 binnen kunnen stromen, in een diepere belichaming van het op dat moment hoogst haalbare Licht van ons Wezen, in ons mens-zijn.
2014 is een 7- jaar. De frequentie van de 7 gaat over de Creatiekracht van het Goddelijk Vrouwelijke. De kracht van intuïtie, magie, healing, creatie vanuit het Hart, vanuit Onvoorwaardelijke Liefde. Waarin nu al voelbaar een geheel nieuwe impuls aan energieën klaar ‘staat’, waarin we nog veel dieper ook in ons mens-zijn kunnen leren daadwerkelijk dieper de Onvoorwaardelijke Liefde te leren herinneren, (h)erkennen, leven en van daaruit de nieuwe Vormgeving van de Aarde voort te zetten. Op en vanuit een nog zuiverder, onvoorwaardelijker en hartsfrequentie basis. Voor een nog diepere Zelf of Gods Realisatie die vanuit de mogelijkheden, energie, coderingen en frequenties van 2014 mogelijk zal gaan worden. Waarin nog dieper ontwaken en ook het inzetten van je eigen Goddelijke Vermogens steeds krachtiger vanuit Volledig Goddelijk Potentieel beschikbaar zal worden. Ook in je mens-zijn van alledag.
Vanuit de frequentie van de 7, die het komende jaar 2014 doorlopend aan de orde zal zijn, zal juist vanuit die frequentie een krachtiger manifestatie en creatiekracht vanuit het Goddelijk Vrouwelijke Aspect door alles heen verweven zijn.
Tegelijkertijd verwijst de 2014 op andere levels naar het mannelijke (de 2) die dieper terug gaat keren naar de Bron frequentie (de 0), en dus oude littekens, wonden en overleving dieper zal mogen gaan overstijgen, om de frequentie van de 14 (het 14-de deel van Osiris, het Goddelijk Mannelijk Scheppend Vermogen en Creatie Kracht) terug te kunnen gaan ‘vinden’. Dus zowel mannelijke als vrouwelijk Goddelijke Creatiekracht zullen centraal staan in 2014. Dat beloofd een zeer vruchtbaar, vreugdevol jaar vol Scheppend Potentieel te worden. Van een ongekende orde, voor mijn gevoel.
Essentieel naar het einde van het jaar toe, met dergelijke krachtige Portalen die immense shifts in Bewustzijn nog even op de valreep binnen zullen brengen is het essentieel zo diep mogelijk in afstemming te zijn met je eigen bewuste intenties, en zo zuiver mogelijk je intenties voor je Zelf, het nieuwe jaar en wat er voor jou maar essentieel is af te stemmen. Alles wat niet langer past in je leven en groei omdat het ‘oud’ is, niet meer resoneert, vervuld is met verwachtingspatronen, angst, dualiteit, overleving, etc. mag nog even onder de loep genomen worden. Zal zich nog aandienen in je energie en processen. Dat wordt ook aangestuurd door je eigen Goddelijk Zijn, opdat deze zich voorbereid op deze volgende stap binnen het Ascensie proces.
Hoewel we hoogst waarschijnlijk de grootste hobbels, en diepste dalen van dit jaar gehad hebben, kunnen er dus nog een beetje ‘stormachtige’ restanten de revue passeren. Maar mogelijk ervaar je dat op een mildere manier dan eerder in dit jaar.Vanuit de activatiereis die ik de afgelopen weken mocht maken, binnen het Egyptische (tempel) veld, mochten er ook immense gradaties nieuwe coderingen, nieuw Licht en Solair zowel als Lunair Bewustzijn binnen gehaald en geankerd worden. Via de Heilige Plaatsen binnen het oeroude Egyptische veld die nog vele Oorspronkelijke Goddelijke Coderingen in zich draagt, werd dat alles verbonden en geankerd, dieper geactiveerd ook in de nieuwe Aarde matrix. Waardoor ieder van ons, via het collectieve veld en via de aansluiting op de Nieuwe Aarde energie krachtig ondersteund is en wordt in het steeds dieper (durven) toelaten van het eigen Goddelijke Licht (mannelijk/solair en vrouwelijk/lunair). Zodat deze beide overkoepelende Polariteiten van ons Zijn steeds dieper weer met elkaar kunnen ‘versmelten’ en de Geboorte van Horus, het Goddelijke Kind, en dus de Creatie van de Heilige Drie Eenheid, ondersteunen.
Een krachtige ondersteuning voor het Geheel, evenals de persoonlijke processen die vele nieuwe mogelijkheden, kwaliteiten van het Zijn, Goddelijke Coderingen omtrent Missie, taken en Zijn weer gaandeweg dieper kan gaan doen ontwaken in ieder van ons. Goddelijke Blauwdrukvelden die weer vanuit de Bron terug gebracht mochten worden, door alle 12 dimensielagen heen, tot en met in het fysieke 3-dimensionale mens-zijn aan toe. Waardoor we gaandeweg ons Zelf werkelijk weer op alle dimensielagen her-inneren en gaan belichamen.
Kortom, het blijft een boeiende tijd en boeiend (persoonlijke) reis van Ontwaken, groei en bewustwording. Niet alleen nu, maar ook in 2014 zet zich deze reis ten diepste voort.De Magie van het Zijn wordt meer en meer ontsluierd en leefbaar, voelbaar, ervaarbaar in het dagelijkse mens-zijn. Voor hen die dieper aan het ontwaken zijn, bijna met de dag meer tastbaar!
Ben jij er klaar voor om je Innerlijke Tempel van Zijn dieper dan ooit te betreden?
© Willemien Timmer, 21-12-‘13 12.33 uur (is een 3-3-3 frequentie!  )
Lees alle artikelen in de serie ‘Ontwaken in de nieuwe tijd’ hier.