Op de drempel van het 12-12-2020 Portaal

 

 

Opgevoerde druk

De energie van deze maand is nog meer dan voorgaande maanden, bijzonder intens. Het contrast met wat zich afspeelt in de 3D dagelijkse maatschappij of dat wat er mogelijk is op energetisch niveau, wordt steeds groter.
Naarmate de periode die we collectief en mondiaal doormaken verstrakt en steeds verder beperkt, lijkt de 3D een grote snelkookpan te worden van steeds meer onvrede, spanning en verdeeldheid. (Ergens zal die snelkookpan gaan ploffen, dat kan niet missen). De druk en spanning wordt steeds meer opgevoerd en alles heeft een ‘houdbaarheidsdatum’, het wachten is alleen op wanneer deze verloopt.
Die druk op 3d vlak is niet de enige druk die opgevoerd wordt. Ook de druk van trillingsverhogingen wordt gelijktijdig steeds verder opgevoerd. Dat betekend dat de reikwijdte qua bewustzijn en de openingen in multidimensionale velden steeds groter wordt.
Ik ervaar het al maanden, maar nog niet eerder zo sterk als sinds de start van deze maand: de kloof die ontstaat tussen wat we zien in de 3D wereld en dat wat we zien, voelen, ervaren in de multidimensionale realiteiten lijkt steeds verder van elkaar af te staan.

 

Uitvergrote polariteit

Hoe zit dat dan, want het is toch de bedoeling deze dichter bij elkaar te brengen?  Ja dat klopt, dat roep ik ook al jaren en het is ook echt mijn visie dat dit de bedoeling is.
Echter er worden naast hoogtelagen ook zulke grote diepte lagen nu aangeraakt dat het lijkt of die kloof i.p.v. kleiner nu groter wordt.
Ook hierbij gaat het om een uitvergroot contrast tussen realiteiten en tijdslijnen, mogelijkheden en onmogelijkheden die zichtbaar worden. kortom:  de dualiteit wordt uitgelicht.
Daar waar de aardse 3D beleving steeds verder dicht geknepen lijkt te worden en alle vrijheid ontnomen wordt, des te vrijer worden we in de immense reikwijdte van alle andere (multidimensionale) sferen.
Het lijken tegengestelde krachten en toch zijn beide een andere kant van dezelfde weegschaal.
Soms moet die weegschaal even heel helder voelbaar worden, voordat er naar een balans (en integratie) van beide kanten toe gewerkt kan worden.
De weegschaal wiebelt zogezegd nu, een beweging de uiteindelijk (ergens) tot stilstand en balans gaat komen.
De opgevoerde druk is nu nodig om diepste en hoogste velden van persoonlijk en collectief bewustzijn in beweging te brengen, zodat daar ergens op een bepaald moment die balans en heruitlijning tussen kan gaan ontstaan.
Hoe je deze periode ervaart hangt uiteraard af van hoe jij in je energie en bewustzijn zit. Ben je bewust bezig met je groei, gevoeligheid en kwaliteiten, blijf jij in je uitlijning, kracht en groter bewustzijn,  dan zul je een heel andere beleving van deze tijdsperiode ervaren dan wanneer je ‘slapend’, nog onbewust of kneedbaar door de gebeurtenissen in de 3D wereld bent.

 

Op weg naar de komende ‘events’

Het 12-12-2020 portaal volgt een oplopende trillingsverhoging vanaf 1 december, op weg richting 21-12-2020.  Het 12-12 portaal is een volgende markeringspunt in de trillingsverhogingen van deze laatste maand van het jaar.
December is altijd een maand van terug trekken, naar binnen gaan, bezinnen, evalueren welke processen jij doorlopen en bemeesterd hebt dit jaar. Een heruitlijnen met alle bevrijde wezensdelen en kwaliteiten om tot een juiste afronding van dit jaar te komen. En met goede moed het volgende jaar en bijbehorende energie te betreden.
Nu wordt er binnen dat proces van bezinning dit keer weinig of minder rust gegund dan anders, omdat de trillingsverhogingen steeds verder oplopen en een voortstuwende kracht zijn, op weg naar allereerst de nieuwe maan en zonsverduistering op 14 december. En vervolgens de grote conjunctie van 21 december. En een mega bewustzijnsshift die daaruit volgt.

Het 12-12 Portaal is daarbij een krachtige markering en ankeringspunt van de december energie tot nu toe, maar is tevens een grote katalysator die de energie weer een volgende richting in gaat duwen. Je zou kunnen zeggen, het geeft een nieuwe krachtige draai aan de beweging van energie die het collectief bewustzijn instroomt.

 

Het 12-12-2020 Portaal

Op 12 december betreden we het 12-12 Portaal. Niet alleen start dan de tweede cyclus van 9 dagen in de 3-3 energie (zie een eerder artikel) . Ook is dit een krachtig  Portaal waarbij de resonantie van de 12 bekrachtigd wordt.
De energie van de 12 resoneert door op je multidimensionaal bewustzijn, wat uit 12 dimensielagen bestaat (en een 13-de overkoepelend of alomvattend veld).
De trillingsverhogingen van dit portaal trillen al jouw 12 dimensielagen aan en brengen deze in een krachtiger beweging. Niet alleen brengt dat meer opschoning, mogelijkheden tot bewustwording en groei. Het zet ook een transformatie in gang, waarbij jouw gepolariseerde energieën meer naar het midden (de balans) kunnen gaan bewegen).

Daar waar je al in je midden en in je gronding kunt zijn, zullen dus heel veel hogere bewustzijnslagen en lichtcoderingen binnen kunnen  komen in je menselijke ervaringsvoertuig. Wat betekend dat hogere verbindingen met Hoger Zelven, kennis, informatie, kwaliteiten en Zielservaringen bewuster kunnen worden in je mens-zijn.
Daar waar ruimte is (gemaakt) in je basis kan dit echt gaan landen, gronden en verankeren  en je trilling (op aarde) blijvend wijzigen.  Je trilling wordt dus (ook fysiek) immens verhoogd en dat betekend ook dat je vanuit hogere (en andere) perspectieven naar je Zelf en de wereld zult kunnen kijken.
De kloof die tot nu toe steeds meer leek te ontstaan tussen 3D wereld en hoger bewustzijn gaat van daaruit weer meer naar elkaar toe bewegen, om uiteindelijk dieper met elkaar te kunnen versmelten.

De 12-12 energie zet dus aan om beide polariteiten zo dusdanig te gaan bewegen (zie het als een weegschaal die heen en weer zwaait), om een nieuwe balans en van daaruit een nieuwe frequentie te betreden binnen je Zelf.
Wanneer deze ook nog eens ruimte vindt om te landen tot diep in gevoelslagen (tweede chakra) en gronding (basischakra)  kan deze nieuwe (meer multidimensionale) realiteit echt landen in jouw menselijke ervaren en – bewustzijn.
M.a.w. je ervaart een hoger perspectief in je mens-zijn, kunt anders naar dingen kijken. Wordt minder geraakt of bestuurd door emoties of mind, kunt dichter bij jezelf en in neutraliteit en met verruimde blik blijven staan. Meer jouw kracht voelen, dieper naar je hart luisteren, en meer van dat.
Dat kan ook behulpzaam zijn bij de processen die je deze maand nog doorloopt om jouw 2020 tot een voltooiing te brengen, waarmee je je bewustzijn voorbereid op de 2021 energie en bijbehorende groei.

De energie van het 12-12 portaal resoneert ook op de 3-3 trilling, wat gaat om het Heilig Huwelijk (het samensmelten van polariteiten) van waaruit de Goddelijk Kind energie ‘geboren’ kan worden.  Da gaat niet alleen om de onbevlekte mogelijkheden van de kind-energie, op Goddelijk niveau. Het gata ook om een nieuwe creatie, een nieuw veld van mogelijkheden die in lijn zijn met Bron en hogere realiteiten, ver voorbij beperking en onmogelijkheden die we nu juist zo ster in het 3D mens-zijn en maatschappij ervaren.

Fasten your seatbelts, vanaf het 12-12 portaal gaan de energieën nogmaals verhogen, op weg naar de zonsverduistering, volle maan en de grote shift op 21 december!

 

© Willemien Timmer, 11-12-2020

 

Tijdens het 12-12 portaal verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie, heb je belangstelling? Lees dan hier even verder….

 

P.S. Heb je het gevoel dat je ondersteuning nodig hebt? Ik heb gezien de tijdsenergie besloten nogmaals het volgende aan te bieden (omdat ik super fijne, positieve reacties hierop heb mogen ervaren van mensen die hier echt veel baat bij hebben!):

Aanbieding in de ondersteuning van jouw groeiprocessen:

Simpele oefening die heel effectief is

Een nieuwe wereld start in jouw zelf en start met het herverbinden in en met jouw Zelf.
Ter ondersteuning van de verbinding (herstellen of behouden) met je eigen (multidimensionaal) bewustzijn biedt ik bij deze een optie aan om je daarin te ondersteunen.
In een simpele oefening kun je de verbinding met jezelf  weer bekrachtigen en ervoor zorgen dat je tevens diep gegrond wordt, vanuit je gehele bewustzijn. Simpel maar heel effectief. Om telkens als je merkt dat je even weer uit verbinding bent, uit je gronding raakt, in moedeloosheid of overleefstanden schiet, weer snel en effectief dichter bij jezelf en in je midden te komen.

Des te vaker je dit oefent, des te sneller en effectiever het werkt en des te meer het een nieuw geautomatiseerde energiestroming in je eigen systeem wordt. D.w.z. blijvend door je heen werkt.
Door bewuster te worden hoe het voelt om in diepe verbinding met je Zelf en de aarde te zijn  des te sneller zul je kunnen onderscheiden wanneer je uit die verbinding valt of stapt
Des te sneller kun je dan ook, in het dagelijks leven, je verbinding weer versterken, oppakken of herstellen.

Dit is een basisoefening die ik al jaren ‘standaard’ inzet (in telkens andere op dat moment geïnspireerde varianten) in de eerste minuten voordat we dieper een activatie afstemming in gaan (in workshops). Omdat het zo effectief werkt en het zo simpel is, is het voor ieder op het eigen niveau van groei toe te passen en behulpzaam.

Gezien de toenemende spanning en polarisatie in de wereld, voelt het belangrijk om dit juist nu aan te bieden, voor hen die daar behoefte aan hebben
Een steuntje in de rug, een opstapje. Misschien niet nieuw voor je bewustzijn, maar wel een hulp voor je mens-zijn. Om je trilling hoog en diep gegrond te houden. Om een open kanaal te zijn voor je eigen hoger bewustzijn en dit ook steeds dieper werkelijk te gaan ontvangen, verankeren en belichamen in de aardse  alledaagse wereld.

Deze oefening is te bestellen voor de uitwisseling van €11,11 als speciale prijs op weg naar het 21-12 transformatie portaal.

Je ontvangt dan een audio opname waarop de vanuit mijn bewustzijn door gegeven oefening staat, die je zo vaak je wilt kunt afluisteren om te ervaren, eigen te maken en je basis om je trilling te verhogen te versterken.

Deze afstemming duurt 25 minuten, maar is een wat uitgebreidere versie. Naarmate je er vertrouwd mee raakt, kun je het op elk willekeurig moment (ook in het dagelijks leven) in korte momenten toepassen. De uitgebreidere versie is bedoeld om er meer eigen mee te worden.

 

Bestellen mag via info@praktijk-apofyliet.nl