Op weg naar nog meer bewustzijnsshifts vraagt je lichaam om te luisteren!

Futloos, moe, weinig concentratie, lastig slapen, weinig energie of inspiratie?

Besef je dat we doorlopend door allerhande trillingswijzigingen heen bewegen. Zowel persoonlijk als collectief. En dat ons fysieke lichaam en mens-zijn keihard aan het werk zijn om al die trillingswijzigingen te behappen, te verwerken, door te werken wat er los komt, en te integreren. Of jij je dat als mens nu bewust bent of niet.
Dit is niet alleen gerelateerd aan de dag, maar gaat ook in de nacht op volle sterkte door. Ook als jij er niet bewust weet van hebt.
Onze lichaamsenergie en hogere bewustzijnslagen bewegen continue mee met alles wat er aangetrilt wordt. En dat is veel. En gaat dieper dan ooit doorwerken in ons menselijk bewustzijn en lichaam (zie de energetische update van juni 2020).

We bewegen ons nu in de energie op weg naar het tweede 6-6 portaal op 15 juni, waarna er de zonnewende met zonne eclips volgt (21 juni) en de dag daarna nieuwe maan en het 22-6-22 portaal.
Dat zijn weer een aantal intensieve energieën en shifts van bewustzijn op een rij, kort na elkaar, wat de energie nu al in opbouw laat voelen.
Grootschalige opschoning op weer diepere menselijke (bewustzijn en lichaams)lagen. Om nog dieper ons menselijk bewustzijn weer op lijn te krijgen met multidimensionaal- en Bron bewustzijn.
Alle schaduw en of verdraait bewustzijn wat in deze golflengtes binnen jouw wezen aanwezig is, zorgen voor stagnaties of afgescheidenheid kunnen daarbij aangetrilt worden, ervaren of gevoeld.

Het is grootscheepse opschoning van de fysieke en lichaamsbewustzijn imprints die daarmee onder helend vuur komen te liggen. Dat kan enorm veel energie kosten om door te werken en te verteren.

Maar vergeet ook niet dat we niet alleen werkzaam zijn aan ons eigen bewustwordingsproces. Collectief zijn er ook enorme bewegingen gaande, en bewust en onbewust deinen we ook daarin mee. Met elk facet of thema wat we binnen onszelf helen, geef je een impuls tot verandering door aan het collectief. Ik noem dat altijd speldenprikken in het collectief veld inbrengen zodat ook anderen daardoor de mogelijkheden zullen vinden (op eigen kosmische timing) om die processen binnen zichzelf aan te gaan.

We zijn dus naast al onze menselijke bezigheden en werkzaamheden ook keihard aan het werk in de voor velen onzichtbaarder regionen.
Een moment pas op de plaats nemen, lekker naar buiten, een uurtje extra slapen en vooral luisteren naar wat je lichaam aangeeft nodig te hebben  is dus echt geen overbodige luxe.

Op vele lagen zijn we aan het werk en aan het transformeren. Als je je Zelf toch eens zou kunnen zien in de grootsheid die je Bent en al het werk wat je voorbij de 3D schermen verricht, zou je jezelf misschien wat meer credits en eer toekennen. Of jezelf meer liefhebben en minder veroordelen. En met liefde luisteren naar je lichaam, gevoel en intuïtie. En zou het minder kosten om toe te geven aan een moment rust, pas op de plaats, een hangdag of ander ‘nutteloos moment’ (= ego interpretatie).

Soms even niets doen (een hangdag) in 3D kan betekenen dat je in andere dimensiesferen misschien al je energie en focus nodig hebt om wijzigingen door te voeren. Die pas in een later stadium in mens-zijn beleefd, gevoeld en gemanifesteerd zullen worden.

De sluiers zijn steeds dunner aan het worden en daarmee wordt de invloed van wat gebeurd in hogere bewustzijnslagen, dimensies of het collectieve veld steeds dieper in je lichaam en menselijk bewustzijn gevoeld. Dat hoef je als mens nog niet altijd direct bewust te zijn (soms opent zich dat pas in een later stadium van het proces).

Het vraagt om aandacht, bewustzijn en -wording, om liefdevol(ler) naar jezelf toe te zijn, te luisteren naar innerlijke en lichamelijke signalen. Begrip naar jezelf op te brengen voor de enorme shifts waar we doorheen bewegen en de (3D matrix) planning en -patronen daarmee wat losser te laten.

Met andere woorden: wees lief voor jezelf, geef jezelf de ruimte voor je processen en geef je lichaam en hoger bewustzijn het vertrouwen dat ze exact weten wat er gebeurd en wat nodig is. Laat je ego maar even lekker in bed liggen en uitslapen, dan kan dat wat zich in jou wil voltrekken aan transformatie en magie naar voren komen.

If only you could see how beautifull you really are, and how hard you work allready,
you could only love and embrace yourself! 💖

©  Willemien Timmer, 14-6-2020

Tijdens het tweede 6-6 Portaal (15 juni 2020) verzorg ik weer een krachtige afstand activatie en transmissie, in de energie van dat moment. Lees hier meer daar over….

Tijdens de zonnewende (21 juni 2020) verzorg ik een unieke buitenworkshop. Maar deze is (helaas voor belangstellenden) al vol!