Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
   Nieuw voor 2015: Specialisatie opleiding   tot Ancient Egyptian/Khemitian Healer                       Optioneel incl. opleidingsreis naar Egypte
Specialisatie opleiding tot Ancient Egyptian/Khemitian Healer (Optioneel incl. opleidingsreis naar Egypte) Let op: De data van deze opleiding zijn gewijzigd. Ook is er deels een iets andere invulling aan de opleiding gegeven dan in de eerste planning! Inschrijven is vanaf nu mogelijk! Deze opleiding biedt diepe inzichten in het oude en oeroude Egypte (Khemit) en de kennis, wijsheid en (Goddelijke) kwaliteiten en zienswijzen die daarin nog altijd aanwezig zijn, ook voor het nu. Heden ten dage stammen de meeste spirituele stromingen nog altijd af van de oerkennis en wijsheid, de oefeningen en praktijk uitvoering vanuit de oud Egyptische Wijsheid. Wat bijna niemand weet is dat zelfs de oeroude Indiase leringen afkomstig zin vanuit het oud Egyptische (Khemitische) veld. Deze specialisatie opleiding richt zich dus op de Bron-leringen die nog op aarde te vinden zijn, voorbij eventuele vertroebelde overleveringen binnen spirituele stromingen.  Daarmee overstijgen we dus ook eventuele vertroebelingen, aangeleerde zienswijzen, aannames en dogmatieken vanuit de spirituele stromingen om uit te komen in onze kern. En dat is precies waar de bewustwordingsprocessen, groei en transformatie healingen van deze tijd om gaan: terug naar de kern, de Bron! In deze opleiding leer je dieper vanuit deze (eigen) Bronenergie en - Kennis te helen, zowel voor je Zelf als voor een ander. Gebaseerd op de oeroude informatie en energie, maar in de afstemming op de energie, mogelijkheden en wensen van het nu. Zo komen oud en nieuw samen in een Universele  versmelting van het oneindige Nu, vanuit je eigen Bewustzijn. Dat brengt je Zelf dieper tot de kern van je Goddelijke Essentie. In deze opleiding ontvang je heel veel achtergrond informatie, inzicht en kennis die je in je groei nu enorm kunnen ondersteunen en verhelderen. Naast kennis overdracht en gechannelde teachings, ligt de nadruk op het zelf ervaren en her-inneren vanuit jouw Bewustzijn. Hiermee open je je bewustzijn en eigen Kennis (Akasha velden) weer ten diepste om je eigen helende kwaliteiten, Goddelijke Kennis en Potentieel weer praktische handen en voeten te geven in het nu. Gebaseerd op de oeroude Kennis en  Wijsheden, maar gericht op en in de vertaalslag naar je groei in het nu! Gefocust op het toepasbaar maken van oeroude kennis en technieken in een praktische vertaalslag in het hier en nu. Gericht op allereerst healing en diepere bewustwording van jezelf en jouw kwaliteiten en van daaruit naar healing voor een ander. Met veel persoonlijke healingen , activaties en initiaties in je eigen Essentiele (bewuste) Zijn. Waarin jouw unieke pad van groei, energie en processen ook centraal staan. Inhoud van deze opleiding: 1. De Basis van het oud Egyptische Veld als Universele kennis voor het nu De Oer Matrix en Schepping van Khemit, de coderingen van dit veld en het belang van dit veld voor het Nu. De 5 universele cycli van Bewustzijn. De opbouw van het oud Egyptische veld. Principes van Ma’at, de Neteru (Goden/Godinnen), zienswijzen en leven met het Goddelijke op aarde. Het belang van het begrijpen en doorvoelen van deze universele kennis voor het hier en nu. En het toepasbaar maken en leven vanuit de Kosmische principes op aarde. 2. Scheppingsmythen en een dieper begrip van wat Schepping is Hoe is de Schepping opgebouwd. Een dieper inzicht hierin (vanuit de scheppingsmythologie van Khemit) geeft een directer inzicht in de opbouw van het Universum, de afsplitsing van de Bron. Creatie van de Zielsevolutie en dat wat IS. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten en andersom te diepste gaan begrijpen. Deze workshop geeft een dieper inzicht in je eigen Zielenpad en rad der incarnaties. De Bedoeling, zingeving en Missie van een Ziel. (Scheppings)mythen die een dieper inzicht geven in het Ascensiepad in het hier en nu. (O.a. Isis, Osiris en Horus.) Vanuit een dieper begrip en doorvoelen (verstaan) van de Schepping wordt het ook steeds helderder hoe wij Een zijn met Al Wat Is en hoe we vanuit die doorleefde herinnering steeds meer dualiteit en afgescheidenheid kunnen overstijgen en steeds meer werkelijk vanuit Eenheid kunnen leven. 3. Heilige plaatsen en vortex energie Heilige plaatsen en vortex energie op aarde op aarde als weerspiegeling van het Goddelijke Krachtplaatsen en vortex punten op aarde en bijzondere bouw werken op deze plaatsen. Wat is hun functie en hoe kun je in overeenstemming met deze energie de eigen Bron weer her-inneren. Geschiedenis van de opbouw van tempels en heilige bouwwerken op vortexplaatsen. Ervaren van de vortexen via de tempels, piramides en hun specifieke energie en kwaliteiten. De opbouw van het Egyptische veld en haar chakra’s. Werken met de Tempel energieën en -matrix. 4. De Mysteriescholen van Khemit De Mysteriescholen en hun teachings. Het werk binnen de tempels. Opleidingsweg binnen de tempels en tempeltechnieken. Priesterordes en inwijdingspaden. Linker- en Rechteroog Mysteriescholen. Initiaties en activaties vanuit de Mysterieschool leringen. Praktische toepassingen voor het hier en nu vanuit een dieper begrip van de rituelen en opleidingspaden van toen. 5. Ancient Egyptian Healing I Helende werkwijzen vanuit oud Egypte, toepasbaar in het hier en nu. Essentiele begrippen, energieën en ingangen voor oud Egyptische Healing en diepe Universele bewustzijnsgroei in het nu. Initiaties (inwijdingen) in de ab, ankh, Ren, essentiële hiërogliefen en symbolen, Nehast, Chet em Ankh ( Tree of Life -Akasha), Flower of Life, en nog veel meer. Tempelrituelen en methodes voor het verhogen van trilling, healing en bewustzijn. Praktische toepassingen vanuit oud Egypte voor het nu. Healingtechnieken voor jezelf en de ander via initiaties (inwijdingen) in verschillende oud Egyptische symbolieken. 6. Ancient Egyptian Healing II Vervolg op voorgaande workshop. Helende werkwijzen vanuit oud Egypte, toepasbaar in het hier en nu. Essentiele begrippen, energieën en ingangen voor oud Egyptische Healing en diepe Universele bewustzijnsgroei in het nu. Initiaties (inwijdingen) in de ab, ankh, Ren, essentiële hiërogliefen en symbolen, Nehast, Chet em Ankh ( Tree of Life -Akasha), Flower of Life, en nog veel meer. Tempelrituelen en methodes voor het verhogen van trilling, healing en bewustzijn. Praktische toepassingen vanuit oud Egypte voor het nu. Healingtechnieken voor jezelf en de ander via initiaties (inwijdingen) in verschillende oud Egyptische symbolieken. 7. Ancient Egyptian Healing III Helende werkwijzen vanuit oud Egypte, toepasbaar in het hier en nu. De 9 Lichtlichamen (o.a. de Ka en de Ba), de Twee Slangen, samenwerking met de Neteru  en het praktische werken hiermee. Tempelrituelen en methodes voor het verhogen van trilling, healing en bewustzijn. Praktische toepassingen vanuit oud Egypte voor het nu. Healingtechnieken voor jezelf en de ander. Initiaties (inwijdingen) in en ter activatie van de 9 Lichtlichamen. 8. Ancient Egyptian Healing IV Vervolg op voorgaande workshop. Helende werkwijzen vanuit oud Egypte, toepasbaar in het hier en nu. De 9 Lichtlichamen (o.a. de Ka en de Ba), de Twee Slangen, samenwerking met de Neteru  en het praktische werken hiermee. Tempelrituelen en methodes voor het verhogen van trilling, healing en bewustzijn. Praktische toepassingen vanuit oud Egypte voor het nu. Healingtechnieken voor jezelf en de ander. Initiaties (inwijdingen) in en ter activatie van de 9 Lichtlichamen. 9. Ancient Egyptian Healing V Tempelrituelen en methodes voor het verhogen van trilling, healing en bewustzijn. Praktische toepassingen vanuit oud Egypte voor het nu. Werken met oliën en andere hulpmiddelen vanuit de Egyptische oer matrix (kristallen, essences, zand van heilige plaatsen, de Flower of life symboliek en Khemitische kaarten). Healingtechnieken voor jezelf en de ander. Initiaties (inwijdingen) in specifieke coderingen, energieën en symbolieken die je helend vermogen en dieper inzicht verder zullen activeren. 10. Laatste initiaties ter afronding en diepte transformatie Evaluatie van de reis door alle workshops heen en alle processen van groei en transformatie. Afrondende workshop om de puntjes op de i te zetten. Alle ruimte voor vragen en invulling van de dag aan de hand van wat naar voren komt en leeft binnen de groep. Dat wat nog naar voren mag komen ter verdieping vanuit het Khemitische Bewustzijn. Afsluitende persoonlijke initiaties om je Khemitisch Healerschap te bekrachtigen. Afronding met een certificaat. Optioneel: Verdiepingsreis ‘Khemitian Healer’ naar Egypte 8 daagse reis langs diverse tempels en heilige krachtplaatsen. Voor persoonlijke verdieping, transformatie, initiatie en activaties in je eigen Essentie. Voor het zelf dieper ervaren, beleven en her-inneren van de oud Egyptische energieën. Gericht op healing van je Zelf en het her-inneren van helende kwaliteiten, methodes en mogelijkheden vanuit het Oud Egyptische veld. Healing op alle lagen in zoverre toegankelijk. Met begeleiding in praktische toepasbaarheid van je Khemitische Healer kwaliteiten, tips, ondersteuning, coaching en begeleiding in persoonlijke- en groepsprocessen. En vervolg teachings tijdens de reis. Het programma voor de reis wordt later in het jaar, in de opleiding, nader belicht en toegelicht. Optioneel voor hen die deze opleiding gevolgd hebben, bij voldoende belangstelling vanuit de groep! Belangrijke informatie met betrekking tot deze opleiding: Deze opleiding biedt een gedegen achtergrond. Niet alleen aan kennis en eigen ervaringen, maar ook aan het dieper doorleven van alle genoemde thematieken, waardoor het werkelijk delen van je Zelf weer activeert en belichaambaar maakt. Daarmee stap je een immens transformatieproces in jezelf binnen waardoor je werkelijk draagkrachtig bent om op een verantwoorde manier op persoonlijk vlak als ook op therapeutisch vlak met de oud Egyptische Healingtechnieken voor het nu te werken. Ook hierin staan goede aarding, hoge uitlijning, draagkracht, verantwoordelijkheid en zuiverheid hoog in het vaandel! Deze specialisatie opleiding kan indien gewenst een vervolg (level II : Ancient Egyptian/Khemitian Healer) krijgen bij voldoende belangstelling en na het volgen van dit traject! Deze opleiding biedt geen los te volgen workshops. Workshops behoren bij het gehele traject en instromen in een van de workshops is dus niet mogelijk! Gemiste workshops dienen in een persoonlijke sessie ingehaald te worden. Dit, vanwege de opbouw van het traject en de essentiële bouwstenen die opgenomen zijn in deze opleiding. Deze reis naar Egypte is alleen toegankelijk voor hen die dit opleidingstraject volgen, en is een essentiele verdieping van de opleiding! Investering in je Zelf: € 111,- per workshop-dag in Nederland!  Dat betekend dat een weekend € 222,- bedraagt!  (De 111-codering staat voor nieuw Ontwaken en activatie van nieuwe coderingen, diepte transformatie en een nieuw begin/fase van groei. De 222-codering staat voor de oprijzende kracht van Bewustzijn!) Deze prijs is incl. 21% BTW, lesmaterialen, soep, koffie, thee en versnaperingen. Gespreide betaling doordat per workshop betaald wordt. Investering in je Zelf voor de optionele, aansluitende en verdiepende reis: Totaalprijs van € 1899,- gebaseerd op 2-persoonskamers, incl. alle entreegelden en alle vervoer (behalve op vrije dag) van in de reis vastgelegde excursies en trips, retourvlucht Amsterdam-Cairo-Luxor, hotel en guesthouse overnachtingen en ontbijt. Inclusief uitgebreide reader over de te bezoeken plaatsen, energieën, tips en achtergronden. Persoonlijke begeleiding, coaching en teachings tijdens de reis. Meer informatie ook binnen de opleiding omtrent de reis en voorbereiding daarop. ovb van wijzigingen in vliegtickets en hotelprijzen Bij annulering na aanmelding (ook halverwege het traject) gelden de Apofyliet Spelregels met betrekking tot de opleiding, zoals weergegeven op de website www.apofyliet.nl Er is geen restitutie mogelijk van het bedrag voor de Egypte reis in het programma . De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van persoonlijke (ernstige) ziekte of overlijden. (In overleg en afhankelijk van de situatie). Minimaal aantal deelnemers is 5 personen. Maximaal aantal deelnemers is 12 personen. Data van deze opleiding: Bij voldoende belangstelling worden nieuwe data voor het traject ingepland! Eventueel bij voldoende belangstelling wordt een groepsreis met deelnemers van de opleiding gepland. Meer info daar over binnen de opleiding. Er dient wel een bepaald minimaal aantal deelnemers te zijn, om de genoemde prijs te kunnen hanteren. Een datum voor een specifieke en praktische  voorbereiding dag op de reis wordt te zijner tijd gepland, begin 2016. Aanbevolen tips m.b.t. deze opleiding: *Maak zelf aantekeningen van de teachings en eigen ervaringen naast het lesmateriaal. Dit is een krachtige ondersteuning voor je Zelf en biedt een prachtig naslagwerk na de opleiding. *Lees het boek ‘De Tempel van het Zijn’ voor meer achtergrond en informatie. Ook kan dat mogelijk gerichtere vragen of studiemateriaal voor je eigen groei opleveren. Achtergrond informatie: Praktijk Apofyliet biedt een veilige ruimte die je eigen energie, bewustzijn en groei helpt ontvouwen, bevorderd en bekrachtigd. Vanuit een schat aan informatie, herinnert vanuit vele levens, en tevens ervaringen en kennis opgedaan in dit leven, in combinatie met een inmiddels door en door kennen van de hedendaagse cultuur (na ruim 40 reizen in dit leven) biedt dit een unieke combinatie van ervaringen en kennis die het tot een ‘life changing’ reis in je Zelf zullen maken. Op Egyptische bodem zullen moeiteloos ‘gesloten deuren’ geopend worden dankzij de vele connecties en in de Stroming van wat op dat moment mag ontstaan. Op Nederlandse bodem zullen we  dieper de innerlijke Mysteriën kunnen ontsluiten waardoor het niet slechts tot ervaren van iets komt, maar ook een diep bewustzijn daarmee wakker gemaakt wordt. De combinatie van ervaren en bewustzijn is cruciaal wanneer we het pad van ascensie bewandelen. Niets gebeurd voor niets en achter alles zit een Bedoeling. Binnen de veilige ruimte die Praktijk Apofyliet je aanreikt kom je tot unieke ervaringen en immense groei in al jouw unieke kwaliteiten en een diepe bewustwording in wie jij Bent en in verbinding staat met Al Wat Is. Je eigen intuïtie, Weten, verantwoordelijkheid, vertrouwen en (te ontwikkelen) kwaliteiten staan centraal, naast de energieën en mogelijkheden van deze tijd. Elke workshop, opleiding, reis of sessie wordt feilloos afgestemd op de betrokken persoon, personen of groep en de energieën van dat moment, om de hoogst haalbare potentie daar uit te halen. In gelijkwaardige samenwerking  van mijn Bewustzijn met vele Meestervelden van Bewustzijn, Lichtwezens, hemel en aarde wordt een krachtig draagvlak geboden om je Zelf optimaal te ontplooien en oude ballast en onbewustzijn te transformeren tot nieuw Licht en mogelijkheden. Het streven is het hoogst haalbare aan Potentie en her-innering aan je eigen Essentie naar voren te halen en te belichten. Niet vanuit een leraar-leerling positie maar juist vanuit gelijkwaardigheid en van hart tot hart. Alleen dan wordt werkelijke co-creatie en ontwaken in de eigen diepste kern mogelijk. Mede daarom is lang niet alle werk wat Praktijk Apofyliet neerzet als ondersteuning en energie, altijd direct zichtbaar in de 3D aardse wereld. Het is een kwestie van zuiver voelen en niet van uiterlijk vertoon. Eerlijkheid, oprechtheid, waarheid, gelijkwaardigheid en zuiverheid staan hoog in het vaandel! Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet www.apofyliet.nl info@praktijk-apofyliet.nl