Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Opleidingen bij Spirituele Praktijk Apofyliet
Vrijwel vanaf het begin worden er bij Spirituele Praktijk Apofyliet jaarlijks ook een of meerdere opleidingen gecreerd en verzorgd. Opleidingen die allen op geheel eigen wijze bijdargen aan het eigen individuele groeiproces van ontwaken, bewustworden, spirituele groei, belichaming daarvan, het leren kennen van je eigen Zijn, kwaliteiten en mogelijkheden. Leren samenwerken met vele Godelijke aspecten en ‘hulpmiddelen’ en nog veel meer. En het helen van oude ballast, onbewustzijn, oude angst, emoties, patronen, overleving, etc. Er zijn reeds vele verschillende opleidingen met verschillende invalshoeken en ‘ingangen’ al gepasseerd de afgelopen jaren. Sommige van een half jaar, andere van een jaar en sommigen zelfs als 2-jarige opleiding. Alle opleidingen van Praktijk Apofyliet worden vormgegeven vanuit directe inspiratie, afgestemd op de tijdsenergie van een jaar, afgestemd op de meest essentiele groeiprocessen en energieen van die tijdsperiode. Ongeacht welke ‘ingang’ er gecreerd wordt om de opleiding vorm te geven. Alle opleidingen bestaan uit verschillende workshops, die gezamenlijk het gehele opleidingstraject vormen. Niet alleen geeft dat ruimte ook voor integratie, en biedt dat een doorlopende stroomversnelling aan, juist door de regelmaat van workshops. Maar ook voor de portemonnee scheelt dit, omdat gewoon per workshop betaald kan worden in plaats van een groot bedrag voor een heel jaar in een keer. Het voordeel van een traject of opleiding is de regelmaat waarin we samen komen met elkaar, de veiligheid in de groep die daarmee gecreerd wordt, waardoor het uitwisselen met elkaar, alsook de persoonlijke processen steeds dieper worden. Ook de regelmaat van vertoeven in hogere frequenties, de ondersteuning daarbij, de verheldering die optreed helpen je Bewustwording en groei immens te versnellen en verdiepen. Een opleiding biedt hoe dan ook een zeer krachtigegroei en bewustwordings stroming teweeg die diepgaande healing, transformaties en ontwaken activeren. Binnen de opleidingen (ongeacht de vorm van ‘ingang’ tot diepere groei) wordt er zowel zorg besteed aan persoonlijke groei als ook aan de praktische vormgeving daarvan in je dagelijks leven. Er worden zoveel mogelijk handvaten aangereikt waarmee je in het dagelijks leven en je groei krachtiger, steviger, neutraler kunt blijven staan. Hoe je praktisch met bepaalde ‘hulpmiddelen’ of technieken kunt werken, en wat maar aan de orde is. Waardoor belichaming van je Goddelijke Kwaliteiten steeds meer een feit kan worden. Er vind veel healing plaats, oefeningen ter bewustwording, uitwisseling met elkaar biedt sleutels en dus inzichten ook aan elkaar, en er is volop ruimte voor vragen, verdiept op onderwerpen in gaan. Zelfreflectie en doorlopend zelfonderzoek stimuleren en maken je bewuster van al hetgeen er leeft in je bewustzijn en je onderbwustzijn. En technieken als deze leren je je Zelf steeds dieper gaan verstaan. Evenals bij de ‘gewone’(los te volgen) workshops worden de workshops afgestemd op dat moment in tijd, de energie van dat moment, de aanwezige groep, groeps- en individuele processen die aan de orde zijn en dat alles binnen het thema van de betreffende opleiding-workshop. Opleidingen zijn niet per definitie bedoeld om praktijk-gericht op te leiden, in die zin dat het wel ‘dagelijks leven praktijk gericht’ is. Het gaat om het leren steeds dieper je bewustwijn te openen en te herinneren wie jij Bent, met al je unieke kwaliteiten en Missies, en hoe deze vorm te geven op aarde. Draai je een praktijk (in therapeutische zin) dan werkt dat even zo goed ook daarin in vormgeving door als in alle andere facetten van je leven. Maar in eerste instante zijn de opleidingen nietzozeer bedoeld om eenpraktijk te gaan starten. Al kan dat het gevolg zijn vanuit je bewustwordingen en groei, je takenpakketje die wakker wordt, en jouw vorm van handen en voeten geven aan je kwaliteiten. Hoe kun je vorm geven aan jouw unieke Zijn en kwaliteiten in je dagelijkse realiteit? Waar liggen je uitdagingen? Je groei of leerpunten? Hoe breng ik dat in de belichaming? etc. dat zijn allemaat thema’s die doorlopend mee genomen worden als rode lijn door het traject heen. Niet altijd direct benoemd, maar altijd mee stromend met het geheel. Onderdelen als zelfreflectie, steeds diepere aarding, uitlijning met Al Wat Is, diepere samenwerking met Al Wat Is vanuit volkomen gelijkwaardigheid en een hart van Onvoorwaardelijke Liefde staan centraal. Evenals een steeds verder ‘oprekken’ van je Bewustzijn om dieper en dieper je ware Goddelijke Zelf te gaan herinneren, integreren en belichamen. Nogmaals, ongeacht welke ‘ingang’ een opleiding ook biedt. En dat heeft alles te maken met het Ascensieproces, die de leidraad is voor elke opleiding die Praktijk Apofyliet creert en aanbiedt. Ondersteuning van de diepste tot de hoogste levels van Zijn, om deze allemaal te ondersteunen in de frequenties van de nieuwe tijd, ze met elkaar op een lijn te helpen brengen en vanuit die diepte bewustwording kun je Meesterstappen binnen je eigen Bewustzijn zetten. Hier onder vind je enkele voorbeelden van opleidingen die de afgelopen paar jaren de revue zijn gepasseerd. Ter illustratie van het oneindige aantal mogelijkheden vanuit de inspiratie van de Nieuwe Tijd. Deze voorbeelden geven ook de mogelijkheden, reikwijdte en globale invulling van de opleidingen aan, zodat je daar een helderder beeld van mag krijgen. Je vind hier ook de opleiding die voor 2014, 2015 en 2016 gecreerd zijn.       Voor meer informatie of vragen over opleidingen, of aanmeldingen, mail me op info@apofyliet.nl
2014: van zijn naar Zijn 2013: EHL Mastergroup 2012: Rainbow Light 2005-2010: Kristal Opleiding 2012: Mastergroup 2011: Crystal Light 2009: EHL 2008-2010: Lichtwerk Opl. 2010-2012:Verdiepingsgroep 2014-2015 Basis opleiding 2014-2015 Kristal Opleiding 2015 opleiding Egyptian Healer
Achtergrond informatie: Praktijk Apofyliet biedt een veilige ruimte die je eigen energie, bewustzijn en groei helpt ontvouwen, bevorderd en bekrachtigd. Vanuit een schat aan informatie, herinnert vanuit vele levens, en tevens ervaringen en kennis opgedaan in dit leven, biedt dit een unieke combinatie van ervaringen en kennis die het tot een ‘life changing’ reis in je Zelf zullen maken. Op Egyptische bodem zullen moeiteloos ‘gesloten deuren’ geopend worden dankzij de vele connecties en in de Stroming van wat op dat moment mag ontstaan. Op Nederlandse bodem zullen we  dieper de innerlijke Mysteriën kunnen ontsluiten waardoor het niet slechts tot ervaren van iets komt, maar ook een diep bewustzijn daarmee wakker gemaakt wordt. De combinatie van ervaren en bewustzijn is cruciaal wanneer we het pad van ascensie bewandelen. Niets gebeurd voor niets en achter alles zit een Bedoeling. Binnen de veilige ruimte die Praktijk Apofyliet je aanreikt kom je tot unieke ervaringen en immense groei in al jouw unieke kwaliteiten en een diepe bewustwording in wie jij Bent en in verbinding staat met Al Wat Is. Je eigen intuïtie, Weten, verantwoordelijkheid, vertrouwen en (te ontwikkelen) kwaliteiten staan centraal, naast de energieën en mogelijkheden van deze tijd. Elke workshop, opleiding, reis of sessie wordt feilloos afgestemd op de betrokken persoon, personen of groep en de energieën van dat moment, om de hoogst haalbare potentie daar uit te halen. In gelijkwaardige samenwerking  van mijn Bewustzijn met vele Meestervelden van Bewustzijn, Lichtwezens, hemel en aarde wordt een krachtig draagvlak geboden om je Zelf optimaal te ontplooien en oude ballast en onbewustzijn te transformeren tot nieuw Licht en mogelijkheden. Het streven is het hoogst haalbare aan Potentie en her-innering aan je eigen Essentie naar voren te halen en te belichten. Niet vanuit een leraar-leerling positie maar juist vanuit gelijkwaardigheid en van hart tot hart. Alleen dan wordt werkelijke co-creatie en ontwaken in de eigen diepste kern mogelijk. Mede daarom is lang niet alle werk wat Praktijk Apofyliet neerzet als ondersteuning en energie, altijd direct zichtbaar in de 3D aardse wereld. Het is een kwestie van zuiver voelen en niet van uiterlijk vertoon. Eerlijkheid, oprechtheid, waarheid, gelijkwaardigheid en zuiverheid staan hoog in het vaandel!
2015-2016 Master opleiding Testimonials 2015-2016 Essentie Activaties 2017 opleiding Egyptian Healer