Overvloed of armoede in denken, voelen, ervaren en je eigen schepping

Overvloed zit hem in heel veel dingen. Zo ook armoede.
In spirituele kringen wordt vaak gesproken over het creëren van de nieuwe wereld, daar hoort overvloed als automatisch bij omdat het wezenlijk onderdeel is van ons Goddelijk Bewustzijn.
Maar om overvloed te ervaren en dus ook je Godsbewustzijn vrij te laten stromen om ook daadwerkelijk een nieuwe wereld te scheppen en te manifesteren, mag je wel eerst zoveel mogelijk bewust worden waar je nog in tekorten zit. Dat kan al vorm krijgen in jezelf klein maken, denken dat je iets niet waard bent, maar ook de afwijzing van je lichaam, de buitenwereld of het feit dat je op aarde bent.
Hoe kun je een nieuwe wereld scheppen als je geen enkele eigenwaarde hebt, niet werkelijk de verbinding met lichaam en 3D aan gaat?
Hoe kun je geloven in een nieuwe wereld als je niet werkelijk op alle lagen open kunt staan voor overvloedbewustzijn, waardoor je ook aantrekt wat echt matched met jouw resonantie van Zijn?

Ieder mens staat bol van de oude aannames, ‘foutieve’ ( verdraaide) denkbeelden, emoties, ego en wil, wensen en hoop, overlevingsmechanismen en gebrekkige eigenwaarde. De meeste daarvan zitten stevig verankert in het diep onbewuste.
De ‘wij-zij’ dualiteit en het afwijzen van de wereld zijn ook voorbeelden waarbij autoriteit en macht buiten jezelf geplaatst worden. Dit en nog veel meer komt voort vanuit een gebrek aan bewustzijn dat de wereld (duaal en vol tekorten) evengoed een creatie is die voortkomt uit zowel persoonlijk als collectieve krachten die manifestatie aangenomen hebben.

Net zo makkelijk kan je binnen diezelfde wereld heel andere ervaringen scheppen (de hemel op aarde brengen of ervaren) wanneer jij je frequentie van bewustzijn bijstelt.
Zoals gezegd vraagt dat wel een onderzoeken en ompolen van alles waarin je in armoedebewustzijn aanwezig bent of haakt aan de wereld der afgescheidenheid.

Maar het vraagt ook een bewust aanwezig zijn in wie je bent als mens, in je emotie- en mentale velden, in je lichaam. Deze zijn een belangrijke sleutel om al je Godskwaliteiten echt op aarde als mens en in dagelijks leven te kunnen ervaren.
Elke afwijzing van aarde, op aarde zijn of je lichaam is funest en houdt gronding van Goddelijk Bewustzijn, en dus werkelijke wijziging tegen om echt manifest te worden in de vorm (op aarde).

We kunnen dus heel hard roepen, denken en zelfs geloven dat we een nieuwe aarde creëren, maar deze begint toch echt eerst in jezelf! En dat betekend: in alle lagen van jezelf, geen deel uitgesloten!
Niet gegrond bewustzijn brengt geen concrete wijzigingen voort. Afwijzing van jezelf, oordelen of vasthouden aan onbewuste denkbeelden verdraaid wat je wenst te scheppen in je leven. Je creëert dan niet wat je wenst maar krijgt een versie die er op lijkt maar het precies niet is.
Daar zit de wereld vol mee. Kijk maar eens naar je eigen leven.
We denken dan vaak dat het karma is, een leerles, of in ergere gevallen dat het de schuld van een ander is, van een systeem, een regering of wat ook.
Maar het komt allemaal voort uit eigen onbewustzijn van waaruit ons natuurlijk scheppend vermogen evengoed werkt. Je schept wat en wie je bent. En elke verdraaide schepping is een weerspiegeling die evengoed kan laten zien waar nog onbewustzijn, oude denkbeelden, ego, afwijzing of wat ook mee heeft gestroomd.

Natuurlijk zijn er ook op grotere schaal invoegingen in de schepping. Niet meer pure energie die creaties voortbrengen. Niet gebaseerd op persoonlijke schepping, maar op  collectieve. Even zo goed zowel vanuit bewustzijn als vanuit onbewustzijn.
In het klein, zo werkt het ook in het groot. Daar waar je je plek en ruimte, je midden, je rechte lijn niet inneemt, gaat die plek of ruimte ongevuld worden door wat anders of iemand anders.
Ook dan ontstaan scheve, verdraaide of ingevoegde creaties. Situaties die je niet wenst, die klein houden, vast zetten en tekortbewustzijn, kleinheid, afhankelijkheid, slavernij zelfs in stand houden.

Daar waar jij meer zicht krijgt op je eigen onbewuste patronen van armoedebewustzijn en je ongevulde ruimte leert innemen, zul je ook gaan herkennen waar je mee resoneert op collectief onbewustzijn. En waar je onbedoeld dus mee resoneert op collectieve creaties en deze mee in stand houdt.
Daar waar jij eerst innerlijk je plek, je midden, je uitlijning weer in kan nemen, daar ga je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, groei en Zijn. Daar kun je geen delen van je zelf meer afwijzen, negeren of verstoten (zoals het feit dat je op aarde bent!).
Daar waar jij je plek in neemt in jezelf, doe je dat ook in de wereld. En neem je steeds meer leiding over je leven en je creaties.
Daar raak je steeds meer afgestemd op je scheppend Goddelijk Bewustzijn en leert deze steeds beter vanuit bewustzijn hanteren en inzetten voor werkelijke creaties in je leven vanuit overvloed. Dan trek je ook echt overvloed aan.

Natuurlijk zijn wij enorm gelaagd en kunnen we niet alle lagen onbewustzijn, alle wonden die opgelopen zijn in een keer herstellen. Dat kost tijd en eerlijk innerlijk werk aan jezelf. Maar hoe meer die bereidheid daar is, je steeds dieper je gronding gaat toelaten, op aarde land in lichaam en bewustzijn. Hoe sneller je direct al effecten en wijzigingen zult zien manifesteren.
Hoe sneller onbewuste creaties, onderstromen die daarvoor gezorgd hebben ook echt helder en bewust kunnen worden.

Kortom: werk aan de winkel!  Ook wat betreft acceptatie dat je hier bent op aarde, van je lichaam en je mens-zijn.
Stap uit de zweef-modus en het dromen over een nieuwe wereld en kom in actie!
Die verantwoordelijkheid draag je zelf!

© Willemien Timmer, 13-12-2019

Zie ook de recente workshop Overvloed en armoede bewustzijn, die ook in 2020 opnieuw gegeven zal worden.