Pinksteren vanuit een persoonlijk oogpunt be-leefd

 
Heel veel mooie en diepe uitwisselingen en verbindingen, online en op afstand (van bewustzijn tot bewustzijn en in energie) vanmorgen op deze eerste Pinksterdag.
Hoe toepasselijk… ‘uitstorting van de Heilige Geest’ niet zozeer door externe krachten buiten ons, maar juist in deze tijd door interne krachten en of Bron binnen ons.
Prachtig om te beleven, te voelen, te ervaren. De schoonheid van de verschillende verbindingen die er (vandaag) zijn, de waarde daarvan voor ieders persoonlijke groei. Hoe we elkaar op diep Zielsniveau mogen aanraken en wat dat aan beweging, verheldering, in bewustzijn en hart brengt. Voor ieder op een eigen wijze.
 
Zowel mannen als vrouwen energieën vloeien daarmee samen, in elk geval in mijn ervaring en verbindingen vandaag. Beide even waarde-vol en beide vanuit gelijkwaardigheid, en juist dat brengt de ultieme balans.
Dat wat vaak nog zover te zoeken lijkt te zijn in de 3D wereld waarbij een wereld aan (vaak onbewuste) verborgen agenda’s en onbewuste projecties van verlangens aan de orde lijkt te zijn.
Daar waar pas ontwakend bewustzijn denkt het licht te hebben gezien, maar vanuit onbewust spiritueel ego en eigen ongeziene drijfveren een verbinding afdwingt.
 
Oh ja, ook die ervaringen waren er weer afgelopen week. Inclusief persoonlijke ‘uitdagingen’ daar binnen en puntjes op de i zetten in haarfijn onderscheidingsvermogen en bij je Zelf blijven. Onderscheidingsvermogen ook van drijfveren en mee stromende belangen, intenties en energieën. Om een groter plaatje van hetgeen zich uitkristalliseert voor je neus, bewust n zichtbaar wordt, Tot in de subtielste lagen.
Een compliment aan het Zelf in feite waarin gezien mocht worden hoe verfijnd het voelen al kan Zijn en neutraal observerend gewaar Zijn het hele plaatje bloot legt als je er niet onbewust of emotioneel in mee gaat stromen of je er in laat trekken.
 
Vandaag is dat er niet en is het enkel verbinding in zuivere Eenheid, verbondenheid, gelijkwaardigheid. In eenvoud en werkelijk vanuit hart en hoe waardevol is dat?!
 
Dat is bekrachtiging voor ieder betrokken Zijn. erkenning. Dat is aanraking op allerlei lagen. Van ontroering tot emotievelden die vrij mogen stromen tot diepe inzichten en kraakheldere zuivere verbinding in bewust Zijn. Van kristal ( en – schedel) bewustzijn tot diepe Zielslagen en verbondenheid met de (oer) Moeder energie. Van hart tot hart van mens tot mens, van Ziel tot Ziel en van Bron tot Bron. Alle lagen kunnen en mogen dan vrij stromen. Ieder in een eigen persoonlijke vingerafdruk, uniek dus en op eigen golflengte.
Dat raakt diepe lagen van het Zelf, dat raakt diepe ontroering en dankbaarheid. Dat raakt een diepere Bedoeling van wie wij Zijn en waarom wij hier Zijn.
 
Als dat geen werkelijke ‘uitstorting van de Heilige Geest’ is (waar Pinksteren voor staat) zoals het bedoeld is, dan weet ik het ook niet meer….. 🙂
 
Dit is ook wat er in de meeste workshops dit jaar plaats vindt, steeds in andere verbindingen, met steeds andere betrokkenen en op steeds andere manieren en via verschillende ‘energie ingangen’.
En dat laat dan ook zien dat dit dus totaal niet gebonden is aan een datum of christelijke feestdag. Het is een mogelijkheid die wij IN ons dragen, die op elk moment naar voren kan komen wanneer wij daar aan toe zijn.
 
Ik Ben Dankbaar! Ik geniet en voel me blessed vandaag!
Ik wens dat iedereen deze ervaringen ergens binnen zichzelf mag vinden. Want dan wordt elke meest subtiele vorm van verdraaiing, van (gewond) ego of vals verlangen doorzien. En kan werkelijke Pure Zijnskracht weer vrij stromen!
 
Voor nu wens ik iedereen vanuit deze frequentie een prachtige Pinksteren toe, dat ook de ‘Geest’ in jou zich mag ‘uitstorten in je persoonlijk, menselijk en aardse beleving van leven!
Niet alleen vandaag, maar AL-tijd!
 
 
© Willemien Timmer, 9-6-2019
 
 
In het kader van deze ‘thematiek’ wens ik tijdens de zomer zonnewende een bijzondere nieuwe bijeenkomst te organiseren, waarin Ontmoeting van je eigen Zijn en elkaars grootste Licht centraal staat: Zomer Zonnewende Kristal labyrint: