Pinksteren

Vandaag is het Pinksteren, waarbij collectief in het Christelijke geloofsveld de ‘uitstorting van de Heilige Geest’ herdacht wordt. Of je nu gelovig bent of niet, maakt niets uit. Doordat velen het Christelijk geloof aanhangen vormt zich hiermee een enorme stuwing in collectieve energie die voor iedereen voelbaar is.

De focus gericht op de Pinksterenergie bepaald de frequentie die daarmee (onbewust) uitgenodigd wordt en of vrijkomt, namelijk die van (het verlangen) naar het ervaren of terugkeren van de Heilige Geest. M.a.w. het Gods-of Bronbewustzijn.

Deze collectieve aanroep van Bronenergie, van bezieling brengt een beweging voort die collectief voelbaar kan zijn, als ook individueel van invloed is.

Het sluit ook aan op de energie en trillingsverhoging in de energie van juni, waarin de poorten naar de materie dieper geopend zijn.
(Zie eerder artikel)
Waardoor dat wat wij als Bron/hoger bewustzijn al kunnen toelaten, ook echt dieper in gronding (en van daaruit belichaming) kan komen. Dieper in het dagelijks leven, in mens-zijn en menselijk functioneren. Dat is precies waar belichaming van bewustzijn om gaat, je Bronkracht weer op aarde integreren en leven.
Tegenwoordig hoeven we daarvoor niet perse te sterven, zoals Jezus dat ‘voor deed’ in zijn tijd, bedoeld om het zaad van bewustzijn van oneindige mogelijkheden te zaaien in het collectief onbewuste.

Deze tijd is bedoeld om dat steeds dieper in het leven te integreren, in bewustzijn van alledag te her-inneren.

Uitstorting van de Heilige Geest in deze tijd is de mogelijkheid je te openen voor je eigen Bron Zijn en deze te verwelkomen in je lichaam, leven en persoonlijkheid. Om te leven vanuit je rechte lijn, gecentreerd in je hart, van waaruit jou unieke Zijn tot uitdrukking komt op aarde. Liefdevol en krachtig.

Laten we ons openen voor de Bronkracht en de Heilige Geest van ons hogere wezen, als mens, om met volledige bezieling vanuit het hart te leven!  De collectieve beweging van vandaag brengt hier weer nieuwe openingen en mogelijkheden in. Voor wie wil ontvangen!!

©️ Willemien Timmer, 5-6-2022