Pittige energieën en trillingswijzigingenPittige energieën razen over de aarde en komen binnen in ons bewustzijn. Niet alleen zonnestormen of verschuivingen in het aardmagnetisch veld, ook de aanloop op de gedeeltelijke zonsverduistering morgen (zondag 6-1-19) en de nieuwe fase en energie van 2019 zijn hier deel aan.

Van slapeloosheid tot fysieke klachten, van oude gedachtenstromen tot oude (vaak bekende) patronen die weer de kop opsteken.
Soms lastig te verkroppen en kunnen het gevoel geven dat je nog steeds met de oude shit dealt en dat al je groeiwerk voor niets is geweest.

Maar niets is minder waar. De energieën van deze tijd rakelen laag voor laag steeds dieper gelegen imprints aan. Tot diep in ons celbewustzijn. Daarom reageren al je menselijke systemen ( fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal) hier zo sterk op.
Vermoeiend en vaak als lastig ervaren door ons ego zelf, maar vanuit een hoger perspectief noodzakelijk om ons bewustzijn verder te bevrijden van de oude ‘bedrading’.

Oude imprints maken ruimte voor het nieuwe in jou

Oude gedachtenpatronen, emoties, moeheid, moedeloosheid, zelfondermijning, je klein voelen, slachtofferschap en heel veel meer oeroude verwondingen worden nog steeds laagsgewijs aangeraakt om op te schonen.
Dit is een vervolg op de processen van 2018.
Dat je het ervaart is misschien niet prettig. Maar wel een teken dat je lekker mee deint op de flow van wat er in het nu aangetrilt wordt.

Het oude gewonde ego zelf wordt stap voor stap verder afgebroken. De overtuigingen en overlevingsmechanismen die als imprints tot diep in de cellen liggen, daarmee los getrilt. Zodat we deze bewust(er) krijgen, verder kunnen opschonen en resetten of ‘herschrijven’.

Waardoor we steeds vrijer worden van alle oude ballast die ons klein houdt, afgescheiden houdt, uit onze kracht houdt, in rusteloosheid en ver van ons Zelf houdt.
Daar waar het oude opgeruimd wordt kunnen we onze ruimte weer met bewustzijn vullen, afstemming op ons grotere Zelf, onze ware kracht en potentieel. En vanuit die nieuwe ‘bedrading’ meer in lijn met ons Goddelijk Zelf leven.

Op vele lagen vind trillingsverhoging plaats

Er is momenteel weer zo enorm veel gaande. Er worden vanaf allerlei frequentielagen heel veel hogere trillingen op ons afgevuurd. Of je ze nu ervaart als afkomstig vanuit zonnestormen, straling, aardmagnetisch veld, portaaldagen, zonsverduistering of vanuit hogere dimensiesferen. Het maakt niet uit. Het effect is hetzelfde!

Het is enkel zo dat de vele ingangen van waaruit het naar je toekomt ergens op jouw bewustzijn, energie en lichaam zal kunnen ‘aanhaken’. Zodat de wijzigingen die wij nodig hebben, kunnen plaats vinden. De ingang maakt niet uit, als het je maar aanraakt en aanzet tot vernieuwing.

 

apofylet.nl - energie van 2019

Hoe help ik mijzelf hier doorheen?

De vraag blijft keer op keer hoe je je zelf kan ondersteunen om door de steeds sneller opvolgende trillingsverhogingen heen te komen. Mede omdat deze steeds krachtiger effecten op ons gehele mens-zijn hebben en daar fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch hinder van ondervonden wordt.

Hier een paar tips die ik zelf vaak toepas om mij  Zelf op alle lagen te ondersteunen:

*Drink voldoende water
Water ondersteund de afvoer van afvalstoffen die vrij komen door alles wat aangeraakt wordt. Zowel fysiek als energetisch.
Tevens brengt voldoende water drinken een vernieuwing in je opgeslagen vochthuishouding. Opgeslagen vocht wordt afgevoerd, en nieuw vocht neemt die plek in. Water is een makkelijke transporteur van energieën, en dus van informatie.
Als je je water met intenties van zuivering, ondersteuning, liefde, heling, etc vilt voordat je het drinkt, breng je bewust en versterkt heel nieuwe energie binnen. Met het water wat je tot je neemt.
Daarnaast brengt water stroming. En helpt je indirect meer fysiek in een flow mee te gaan.

*Blijf in beweging
Als je merkt dat je verzand in gedachtenstromen, een lichaam wat stram aanvoelt, emoties of oude patronen, ga dan bewust in beweging. Ga naar buiten, ga iets totaal anders (tegenovergesteld) doen. Zo help je jezelf uit de oude energie en modus te stappen.
Als je blijft zitten waar je (in) zit, zul je binnen no time steeds dieper vast draaien in het oude patroon en of gedachte en of emotie.
Als je iets totaal anders gaat doen doorbreek je dat patroon en schep je ruimte om weer in doorstroming te komen.
Stap dus bewust uit het patroon en doe iets totaal anders.

*Let op je gronding
Meer dan ooit is je gronding belangrijk. Bemerk je dat je vast draait, niet meer vooruitkomt, geen fut meer hebt, ga bewust met je aandacht naar je gronding. Mediteer hierop. Maar vaak praktischer en sneller: ga met je blote voeten op de aarde staan. Wandel bewust met je aandacht bij je voeten, zodat je elke stap ook echt bewust maakt en voelt.
Ga met je aandacht in je hele bekkenbodemgebied zitten en neem de tijd echt te voelen hoe je hier aanwezig bent.
Een goede gronding brengt een makkelijker doorstroom en afvoer van energieën teweeg.

*Luister naar je lichaam
Waar heeft je lichaam behoefte aan? Je lichaam geeft feilloos aan. Het is echter aan ons om te (leren) luisteren en gehoor te geven. Ondanks wat de wil misschien aan geeft.
Ons lichaamsbewustzijn gaat steeds sterker van zich laten horen en weet feilloos wat ons kan ondersteunen.We zijn alleen vaak uit verbinding (gegaan) met ons lichaam. En mogen weer leren luisteren naar de signalen die ons lichaam ons geeft. En daar gehoor aan geven. Dat valt lang niet altijd mee. Maar zelfs proberen leidt al naar meer verbinding ermee ontwikkelen.

*Neem verantwoordelijke voor je proces
Jij bent de schepper en tegelijkertijd een facet van Bron wat je schepping ervaart. Als je je bewust realiseert dat jij daarmee ook de potentie in je hebt om het verhaal een andere uitkomst (dan het verleden) te bieden, pak je een stuk van je kracht en verantwoordelijkheid terug.
Niemand anders kan de situatie of het gevoel wijzigen, behalve jij.

*Wees met dat wat is
Maar dat lukt pas zonder ‘identificatie’ als je niet langer ‘aangehecht’ zit aan het patroon, de emotie of gedachte die opspeelt. Dus een stukje neutraliteit en trillingsverhoging/afstemming op hart en hoger bewustzijn is daarvoor nodig. Dus voorgaande stappen bijvoorbeeld zijn eerst nodig.
Wanneer je midden in de oude gevoelens of patronen zit lukt het niet om er vanuit een ander (neutraler) perspectief mee te kunnen Zijn. Want dan bestaat de kans dat je er nog dieper in gezogen wordt.
Pas wanneer je wat dichter bij jezelf bent kun je er bij stilstaan om te gaan doorvoelen, acceptatie vinden en ermee te Zijn. Waardoor patronen dieper verhelderd en ook losgelaten kunnen worden.

*Je hebt een keuze, altijd
Besef je keer op keer dat je een keuze hebt. Om in het oude vertrouwde maar vaak hinderlijke patroon te blijven. Of daar juist uit te stappen.
Verandering begint met het besef dat je een keuze hebt. En dat je bewust kan kiezen voor wat anders. Zelfs al weet je nog niet hoe, wat, waar.
Als je innerlijk bewust een keuze maakt om niet meer op de oude manier ergens in te blijven zitten of mee om te gaan, wordt een nieuwe richting al open gezet.
Het is van daaruit de kunst om bewust te blijven kijken naar wat er van uit die keuze naar je toekomt. Innerlijk en in je leven.
Met het maken van een bewuste keuze voor nieuwe manieren, zal er zich altijd iets gaan ontvouwen.
Je mentale ik zal misschien niet weten hoe en of wat. Maar met bewuste keus geef je je hoger bewustzijn een ingang om nieuwe wegen voelbaar en zichtbaar te maken.

*Richt je op vertrouwen
Een kwaliteit die vaak niet makkelijk is om toe te laten en toe te passen. En toch meer dan noodzakelijk om innerlijk te trainen en ontplooien. Vertrouwen dat daar waar jij een andere keus maakt, daar ook gehoor aam wordt gegeven.
Vertrouwen dat wanneer jij verantwoordelijkheid neemt voor je geluk, je groei, etc dat daar ook een andere weg voor je open ligt. Dat dat soms niet direct zichtbaar is en nog wat innerlijk werk van je vraagt is in die zin bijzaak.
Vertrouwen in het pad wat je al bewandeld hebt om tot dit punt te komen. Dat je al zovele lagen en kwaliteiten innerlijk bevrijd en bewust hebt, dat je je ook hier weer doorheen zult bewegen.

*Alles is tijdelijk
Besef je dat elk proces tijdelijk is. Alleen al dat kan relativerend werken. En maakt je losser uit de grip van een gevoel, gedachte  of patroon.

*Terugkijken op wat je al bereikt hebt
Dat maakt bewuster van het pad dat je al bewandeld hebt, hoeveel je al gegroeid bent, wat je al in huis hebt om je zelf bij te staan. Oom daar waar het even lastig is.
Maak gebruik van je reeds geïntegreerde kwaliteiten, tools, technieken om jezelf weer uit het oude patroon, uit de versnippering of duale beleving te trekken.

*Luister naar je ingevingen
Vaak zijn die uiterst subtiel. En hoe meer je even vast draait in oude lagere trilling patronen, hoe moeilijker het is om je intuïtie en ingevingen te verstaan.
Maar daar waar je al maar een beetje meer ruimte, stroming en of afstemming met je hoger bewustzijn weer op kunt pakken, zou je ze al op kunnen gaan pikken. Je hoger bewustzijn (Zelf) zendt altijd impulsen en signalen om de weg naar flow en naar jezelf terug te vinden.

*Besef dat je even uit verbinding bent
Vaak wanneer je zoveel lichttrillingen naar je toe krijgt, en oude imprints aangeraakt worden, schieten we even uit verbinding. Dit is een subtiel en vaak onbewust patroon van overleving wat geactiveerd wordt.
Dus besef je bewust: wanneer je feitelijk volledig vast draait in oude emoties, gedachtenstromen, herhalende patronen, dat je dan subtiel uit je verbinding met Bron bent gegaan. Soms is dat letterlijk een millimeter naast je uitlijning zitten. Maar het effect is groot, je zit weer in het oude.
Wanneer je je bewust bent dat je ‘uit verbinding’ bent, kun je bewust de keuze maken om weer in verbinding met jezelf/het nieuwe te stappen. En al jouw kwaliteiten en technieken, naast bovengenoemde tips, in te zetten om je verbinding te herstellen.

Zo even wat tips and tricks die ter plekke vaak voor mij goed werken. Er zijn er ongetwijfeld heel veel meer. Maar ditnis wat in dit moment even boven komt drijven. Ik hoop dat het jou misschien ook kan helpen om jouw processen en uitdagingen te kunnen be-meesteren.

Meer (persoonlijk afgestemde) tips and tricks komen vaak ook in persoonlijke consulten en (hierop aansluitende) workshops aan bod.

 

© Willemien Timmer, 5-1-2019

 

Meer inzicht en info over de energie van 2019?
Kijk op mijn website bij de artikelen!

 

Op 26 januari 2019 vind er volledig op dit artikel aansluitende workshop ( ‘Omgaan met de nieuwe tijd’ ) plaats!