Polariteiten, de kloof en de beweging naar binnen

Deze tijd is er een van jojo-en tussen enorme polariteiten. Van schaduw naar licht, van wonden naar heelheid, van links naar rechts, van boven naar beneden. De polariteiten die we in ons dragen lijken grootser dan ooit uitgelicht te worden en de kloof die er tussen beide polariteiten bestaat lijkt grootser en onoverbrugbaarder dan ooit.

Toch is dit gedeeltelijk een illusie. Al lijkt het in onze aardse persoonlijkheid visie een echt en reel gegeven. En als we daar midden in zitten, en vanuit die trilling en dat perspectief waarnemen lijkt alles in ons en in de wereld in te storten, lijkt angst te regeren, eenzaamheid, wonden en onveiligheid ten top.
Maar wanneer we ons Zelf weer naar ‘de andere kant’ van ons Zelf kunnen ‘overhevelen’ en vanuit een grootser, hogere trilling en perspectief kunnen kijken, zien we heel wat anders gebeuren. Dan is er natuurlijk de erkenning dat het pittig is voor het aardse persoontje in ervaring. Maar zien we tegelijkertijd dat juist deze enorme kloof en uitgelichte polaire velden in feite niets meer verhullen. Het legt letterlijk bloot waar we al zoveel levens en eonen in ons Zelf aan het strijden zijn. Het legt letterlijk de disbalans bloot, daar waar we ons Zelf nog niet vertrouwen, geloven of lief hebben. Daar waar we ons Zelf nog weggeven, niet trouw zijn, pleasen en aanpassen of gebrekkige eigenwaarde hanteren. Daar waar ons ego nog controle en grip, steun of leunen op een ander zoekt. Daar waar angst de basis sturing is om je ten diepste echt te openen voor ‘niet mijn (ego) wil, maar ‘Uw’ Wil (jouw hogere Goddelijke Wil) geschiedde.

Doordat beide polariteiten, echt op alle vlakken in ons en in ons leven, uitgelicht worden, krijgen we de gelegenheid ‘aangeboden’ om te zien wat er nog onder de oppervlakte ligt in ons onbewustzijn. Krijgen we de kans om te zien van waaruit wij handelen, reageren en resoneren. Van waaruit we leven en beleven.
We krijgen daarmee tevens de kans op een Bewuste Keuze. Waar wil je nog bewust op resoneren? En waarop niet?
Het uitlichten van alle polaire velden geeft een kans op wijzigingen, om bewust te worden waar jij naartoe wenst te gaan en hoe. Om het oude los te laten, oude programma’s te upgraden naar een nieuwe manier van omgang, zienswijze of benadering.

De kloof komt aan het licht

De enorme  kloof die aan het licht komt, die de mogelijkheid van al die tinten grijs tussen zwart en wit, die nu even niet bereikbaar lijken, omdat enkel zwart en wit in de spotlight staan.
Waardoor we van de ene kant naar de andere kant geslingerd lijken te worden. Zonder dat de aardse persoonlijkheid daar sturing aan kan geven. Het is (vanuit dat perspectief) of het je overkomt. Je stemming, de situaties die zich aandienen in je leven, hoe je je voelt. De ene dag prachtig, fijn en in hogere trillingen, dicht bij je hart en Bronverbinding. De andere dag lijk je er zo weer uit geslingerd te worden en zit e in de beperkende menselijk kant vast, lijkt er geen uitweg, is er verdriet, moeilijk situaties, etc. Soms verschilt dit per week, per dag, per uur.

Er lijkt geen bewust stuur op te zitten. En dat is precies wat de Grotere Bedoeling is. want daar waar we nog niet in en met  deze kloof of het spel van polariteiten kunnen samenvallen in een ‘standje relax’ of acceptatie, daar wordt alles tot het uiterste gedreven. Daar waar nog innerlijk weerstand, verzet  of vecht-modus aan gaan, daar staat ego nog lekker aan het denkbeeldige stuur te draaien. Daar is geen overgave, maar overleving.
Enerzijds zorgt dat er voor dat steeds diepere lagen oude onbewuste programma’s naar boven komen, oude angsten, wonden en patronen. Nog meer om aan te kijken in feite. Nog meer wat uit de kloof omhoog komt en de kloof tussen leven vanuit onbewustzijn/ego en leven vanuit bewustzijn/Spirit vergroot.

Uitnodiging en de weg naar binnen

In feite is deze tijd een uitnodiging om vanuit een neutraal standpunt, een overview en liefdevolle (hogere) visie je Zelf te aanschouwen in wat er nog in jou is. Waar de dualiteit nog steeds innerlijk aanwezig is, strijd en  waar je verzuipt in oude lagen.
Feitelijk is de enige ‘beweging’ die we hoeven te maken, de beweging naar binnen. Naar het hart, in uitlijning met ons bewustzijn. Dat kunnen we zelfs als we diep verstrikt zitten in de dualiteitsbleveving, zelfs al laat de persoonlijkheid je wat anders weten.
Maar de beweging naar je Zelf toe, door alleen al een moment de tijd te nemen, om stil te staan bij wat jij ervaart, hoe (on)realistisch vanuit welke perspectief dan ook. Dat wat zich aandient is reëel voor jou.
Op het moment dat je daarbij, in je Zelf gaat stilstaan, komt er meer ruimte. Ruimte om te kijken, te voelen waar je je in bevindt. Wat het is dat je zorgen geeft, wat het is waarom je verdrietig, machteloos, eenzaam bent. Wat het met jou doet.

Zo’n moment van stilte, terugkomend in je Zelf haalt je al uit de overlevingsstand, die meestal is van doorrennen, terug vechten of misschien verzwelgen in emoties.
Een enkele beweging, terug naar je Zelf, je hart, en even stil te staan met wat er in jou(w leven) is op dit moment. Creëert al ruimte. Creëert de mogelijkheid om uit de lagere trilling en oude patronen te stappen, en uit te rijzen boven dat wat aan je trekt.
Een moment stilte, dicht bij je Zelf biedt kans op helderheid, om te gaan zien wat je doet, uitstraalt, van waaruit je reageert, handelt en ervaart.

Van hieruit kun je ook zien wat jou triggert, raakt of uit balans trekt. Waar je in het oude patroon verzand. Waar een gebrek aan vertrouwen is of waar het ego uit volle macht steun zoekt omdat het ervaart dat het verzuipt.
De 3D wereld is vol met prikkels van overleving, angst en ego perspectieven. Des te meer we daar (ook onbewust) nog aan hechten, des te meer lijken we in deze trillingen te verzuipen. Des te meer houden we ons Zelf ver verwijderd van wie we echt zijn. Des te meer verzuipen we letterlijk in lagere trillingen, ver weg van ons Zelf.

Met een enkel moment (per dag bijvoorbeeld al) pas op de plaats, een moment van inkeer naar binnen, ontstaat de mogelijkheid om je even daar uit te onttrekken. Om te doorzien waar je er ‘weer ingetrapt’ bent, je Zelf ontheiligt hebt en aan de kant gezet, om mee te stromen op die overheersende stroming aan lage trilling prikkels. Waar jouw ego graag aan vast houdt. Want het is misschien niet altijd leuk, maar wel bekend. Overlevingsstand gaat aan en mee stromen maar.

Prikkels van Spirit

De subtiele prikkels van Spirit, van Bron, je Ziel zijn van een verfijnde aard en hebben rust, ontspanning, stilte nodig om gevoeld te worden. De massieve stroming van oude duale 3D energie overstemt deze verfijnde prikkels van jouw Bron Wezen. Mede doordat we zo gewent zijn in de zware trilling voort te bewegen en relatief pas recent weer echt dieper kunnen openen voor de subtiliteit van ons eigen Licht en Bewustzijn.
Het is een switch die we mogen leren maken. Die pas op de plaats, de beweging naar binnen. De verbinding met ons hart. Om van daaruit weer te verstaan wie we echt zijn, voorbij de illusie die 3D en ego ons voorgespiegeld hebben. Dan kun je ook weer uit de identificatie met zorgen, emoties of gedachten stappen en je weer koesteren in de liefdevolle kracht van wie je echt Bent.
Alle wijziging in bewustzijn, in ervaring, in perspectief, in beleving… het start met die ene simpele beweging: de weg naar binnen. Een moment voor je Zelf. Om te gaan verstaan wat jouw menselijk hart bezwaard, wat je angstig, verdrietig, klein, afhankelijk of verloren laat voelen.

De beweging naar binnen, verbinding makend met je hart, is de eerste stap in Zelf Liefde, die getuigt dat jij je Zelf het waard vindt om stil te staan bij wat jij ervaart, bij wat jij voelt en bij wie jij Bent. Gepolariseerd of niet, vanuit 3D perspectief of niet. Deze eerste beweging, naar je Zelf toe, is ee energetische switch die je gaandeweg steeds dieper in contact zal brengen met dat wat er ook op hoger niveau in jou aanwezig is. Dat gaandeweg zal laten voelen en zien hoe je anders in jouw leven kunt gaan staan, om kunt gaan met zorgen, verdriet, emoties, mind of welke menselijke ervaring dan ook.
Deze eerste stap…. Die leidt uiteindelijk naar het steeds helderder herinneren, doorvoelen en neerzetten van jouw eigen-waarde, Zelf, Licht, Liefde en de Bewuste Keuze voor jouw ervaringsperspectief. Waarbij je uiteindelijk steeds meer zult ervaren dat de polariteiten en die enorme kloof, ook een illusionaire wereld op zich zijn, die met gemak te overstijgen is!

© Willemien Timmer, 13-2-2017