Ankering van de innerlijke Heilige Drie Eenheid in belichaming

 

Potenties en energieën van maart 2017

Het is alvast een vroege ‘aankondiging’ van wat zich nu al dagen begint te laten zien en ontvouwen. Terwijl we nu in de tussenfase van de maansverduistering van 11-2 en de zonsverduistering van 26-2 bevinden, dient bij mij steeds de essentiële waarde van maart 2017 zich aan. Vandaar dat ik er nu al veel vroeger dan gebruikelijk over begin te schrijven. We naderen een maand met enorme potenties. En als we ons hier bewust van zijn, zul je ook bewuster merken hoe de verduisteringen en veranderingen en groei van februari hier naartoe aan het werken en opbouwen zijn!
In de maand maart staat de frequentie van de 3 centraal. De maand maart kenmerkt zich door 4 krachtige energetische 3-3 portalen, die alles te maken hebben met en diep energetisch inwerken op onze innerlijke Heilige Drie Eenheids velden.

 

Eerst eens even wat achtergrond informatie daar over

Je zou een onderscheid kunnen maken tussen verschillende 3-1-heids velden. Je hebt in de aardse menselijke bewustzijnsvelden de mannelijke-vrouwelijke-kind energieën, die veelal vanuit verwonde of misschien inmiddels deels geheelde energie en bewustzijn functioneren. Maar zij zijn in feite een verkapte afspiegeling van de Heilige Innerlijke Drie Eenheid. De Oorspronkelijke Goddelijke Man-Vrouw-Kind velden. Godskwaliteiten velden of Blauwdrukken die de oorspronkelijke potentie en mogelijkheden van ons Goddelijk Wezen vertegenwoordigen, zoals deze uitgesplitst zijn na de afsplitsing vanuit Bron. Gezamenlijk vormen deze Blauwdrukvelden, in harmonie en versmelting met elkaar de terugkeer naar Bron Bewustzijn.
Onze groeiweg in het menselijke facet is een weer herinneren en heel worden binnen en via de gekwetste man-vrouw-kind velden (even simpel gezegd) om van daaruit weer onze oorspronkelijke Goddelijke Potenties, zoals weerspiegeld in de Goddelijke Blauwdrukken, te herinneren, integreren en belichamen.
Alle kwetsuren, afscheiding, wonden, dualiteit, onbewuste lagen binnen de man-vrouw-kind velden dienen daartoe te helen, bewust gemaakt en te transformeren, zodat ons Oorspronkelijke Licht er weer doorheen kan stralen.

Binnen elk man, vrouw en kind veld (of het nu oorspronkelijk of het verbasterde/gekwetste veld is) bevinden zich opnieuw velden van man-vrouw-kind kwaliteiten.
Je zou kunnen zeggen: het vrouwelijke veld draagt in zich ook weer kracht elementen (mannelijk), speelse elementen (kind) en zorgende elementen (vrouw). Dit geldt voor alle Blauwdrukvelden in de Heilige Drie Eenheid.
Deze 3 elementen binnen dat veld, plus het omvattende veld (in dit voorbeeld het vrouwelijke veld) vormen samen de 4, de energie waarmee het geheel gegrond en gemanifesteerd kan worden.

Omdat elk Blauwdrukveld van man-vrouw-kind deze drie Eenheid ook weer in zich draagt, vormt dit een 3×3 = 9. Deze 9 refereert naar de 9 ervaringswerelden of dimensies waarbinnen ons Wezen ervaringen heeft opgedaan vanuit afgescheiden bewustzijn (en dus dualiteit ervarend). De 9 resoneert ook op de volledige initiatieweg, vanuit dualiteit terug richting Bron.
De 9 weerspiegelt ook het Galactische Hart, die de weg naar de heilige Drie Eenheid Blauwdrukken markeert. Op weg terug naar Bron.
9 + 3 (de Oorspronkelijke Heilige Drie Eenheid) = 12. De 12 dimensies die wij Zijn vanuit de afsplitsing van Bron. De 13 is het overkoepelende veld die alle 12 dimensies samen omvat en die ook wel de IK BEN of Monade genoemd  wordt.

 

De 3 en de man-vrouw-kind velden

Onze gewonde man-vrouw-kind velden zijn een afspiegeling vanuit de duale beleving van de oorspronkelijke Drie Eenheid. Zij zijn een in trilling verlaagd perspectief en ervaringsveld die we dienen te dorkruisen op weg terug naar de oorspronkelijke Frequentie.

De Oorspronkelijke Drie Eenheid is ontstaan bij de allereerste afsplitsing van uit de Bron. De mannelijke en vrouwelijke velden waren daarin simpel gezegd de velden die de beweging uit Bron bewustzijn gingen maken, daartoe zijn zij gecreëerd vanuit Bron. Het Goddelijk Kind veld is de verbindende schakel die voortkomt uit de verbinding van beide polariteiten (Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk veld). Samen vormt dit de Heilige Drie Eenheid. De hoogste potentie velden van ons wezen die het dichtst bij ons Bron Bewustzijn staan.
Hier valt heel veel over te zeggen, maar niet op dit moment (zie ook oudere artikelen van de afgelopen jaren waarin ik veelmeer hierover heb beschreven).

De resonantie van de 3- energie gaat over de energie van het Heilig Huwelijk. Daar waar polariteiten als mannelijk en vrouwelijk weer samen kunnen gaan vloeien (vanuit heelwording volgt verbinding) en vanuit die samenvloeiing ontstaat het derde veld: het kind.
Dus anders gezegd: daar waar we facetten van ons mannelijk en vrouwelijke energie hebben geheeld, de strijdbijl hebben begraven, daar kan weer balans en verbinding ontstaat tussen deze innerlijke elementen. Er kan een versmelting/heilighuwelijk plaats vinden. Van waaruit iets nieuws, een nieuw veld, een nieuwe frequentie, een nieuwe beleving of ervaring kan ontstaan.
Wanneer we op menselijk vlak steeds meer balans en versmelting binnen de man-vrouw-kind energieën bereiken door bewustwording en healing, overstijgen we steeds meer facetten van dualiteit binnen ons Zelf en gaan e weer steeds meer in verbinding treden met en stralen vanuit de oorspronkelijke Drie Eenheids energieën.
We resoneren dan op en leven vanuit steeds hogere verbindingen met ons eigen Bron bewustzijn.
Het is onze menselijke uitdaging om deze heelwording te doorlopen en deze ook te ankeren, gronden en belichamen in ons mens-zijn. Waardoor alle 12dimensies van ons Wezen (wie wij Zijn als Bron) belichaamd en herinnerd worden. We worden dan de God Gerealiseerde mens en tegelijkertijd Bron, dat is waar het ascensie pad over gaat.

 

De energie van maart en de vier 3-3 portalen

De energie van maart, gerelateerd aan vier 3-3 portalen ( namelijk op 3-3, 12-3, 21-3 en 30-03) omvat al deze coderingen. De energieën van de 3, de 4, de 12. (zie hier boven beschreven).
Tussen de vier 3-3 portalen zitten steeds 8 dagen. De 8 resoneert op de kracht van Kosmische Verbinding, gelijkwaardige stroming, maar ook weer de verbinding en versmelting van polariteiten die bij vereniging de doorgang naar het 3-de veld schept. (het middelpunt van de lemniscaat).
Dat betekend dat de energie van de 8, de verbindende balancerende kracht die aanstuurt op vereniging van polariteiten in ons, een doorlopende factor is binnen deze trillingsverhogingen.
De 3-3 portalen zelf zijn volledig gericht op een herbalancering van innerlijke polariteiten in ons. Of je deze nu mannelijk-vrouwelijk of angst-liefde noemt. Of licht-schaduw.
Alles wat in ons nog resoneert op duaal bewustzijn, op afgescheidenheid zal aangeraakt worden in deze portalen, en biedt een versnelde stroming naar doorwerken en uitwerken van deze facetten. Voor healing ervan, herbalancering met de tegenpool en herverbinden, zodat je tot een nieuwe trilling en ervaring kunt groeien.
Deze maand biedt dus een enorme opstap naar grote stappen voorwaarts in trillingsverhoging, bewustwording, heelwording en groei.
Van begin tot het eind van de maand, want het eerste portaal met bijbehorende trillingsverhogingen is op 3 maart. En de laatste op 30 maart.
Een maand van een hogere versnelling en op(t)rekken in bewustzijn.
Een maand waarbinnen alle polariteiten oplichten die nog op dit moment in je groei aanwezig zijn, die je weerhouden om in bewustzijn dieper open te gaan of dieper in de belichaming te komen. En niet alleen wonden maar ook kwaliteiten van deze polaire velden komen daarbij naar voren.
Daar waar mannelijke en vrouwelijke wonden helen, en de kwaliteiten die daarmee weer vrij komen, met elkaar verbinden ontstaat dat derde veld. Heelwording van waaruit een nieuwe energie, trilling of ervaring mogelijk wordt. Een stukje herstel van de Heilige Drie Eenheid in jou.
En deze zal in maart op vele levels getriggerd en aangeraakt gaan worden.

We hebben 4 portalen in de 3 energie. 4×3= 12. Dit resoneert dus door in alle 12 dimensielagen waarop wij als Bron gemanifesteerd zijn, waarin het Goddelijke in ons tot uitdrukking komt.
De  staat ook voor de aarding, het neerzetten, het stevigheid en ankering geven. Verwijzend naar het dieper in de belichaming brengen, vanuit ons hartbewustzijn.
Dus dit is ook een energie die doorlopend stimulerend mee stroomt gedurende alle trillingsverhogingen van maart 2017.

 

Je zou het kort kunnen samen vatten als volgt:

Maart brengt een doorlopende trillingsverhoging binnen de drie eenheidsvelden van ons wezen. Van gekwetste tot en met de oorspronkelijke velden. De man-vrouw-kind blauwdrukken worden op alle lagen uitgenodigd om dieper hun wonden, innerlijke tegenstrijdigheden,  strijd en onbalans bloot te geven. Zodat deze bewust worden en we er doorheen kunnen werken naar heling toe. Daar waar heling plaats vind, ontstaat meer verbinding met de tegenpool. Daar waar je wonden van het vrouwelijke heelt, kan weer dieper met het heel geworden mannelijke verbinding gemaakt worden. Wanneer deze twee balans en verbinding vinden, kunnen samen smelten, ontstaat een nieuwe trilling. De oude wond en innerlijke strijd wordt overstegen: een nieuw veld, het Goddelijk Kind, wordt geboren. Een nieuwe trilling, voorbij aan dat duale wond-stuk is beschikbaar. Van waaruit jouw pad zich vervolgt.
Omdat we wonden en duale strijdvelden op vele lagen in ons wezen dragen, kunnen de triggers op vele niveaus of thematieken aangezet worden. Maar steeds met deze bedoeling: de afgescheidenheid die de dualiteit/polarisatie heeft veroorzaakt traceren, helen en herstellen. Tot verzoening brengen van polariteit, waardoor deze in dat heilig huwelijk weer samen kan gaan stromen (versmelten).
Daar ontstaat het kind-veld van vrije stroming, meer vertrouwen, speelsheid, vernieuwing, hogere trilling. Daar ontstaat meer Eenheid en lost de oude strijd op.
Hoe meer velden en facetten in ons deze beweging gaan maken, van dualiteit en strijd naar heelheid en eenheid, des te dieper zullen we de oude gewonden man-vrouw-kind Blauwdrukken helen en gaan we de oorspronkelijke Heilige Drie Eenheids velden weer dieper herinneren, ervaren, integreren en uiteindelijk belichamen.
Hier zorgt de resonantie van de 4 voor, die brengt de stevigheid. Zoals de resonantie van de 8 (steeds 8 dagen tussen de 3-3 portalen) zorgt voor een doorlopende beweging en stroming richting balans.
Alle 12 dimensielagen van ons wezen worden hierin mee genomen, dus ongeacht waar oorspronkelijke wonden zich ook maar bevinden, in het hier en nu, in karmische lijnen, in andere dimensies, het maakt niet uit, alle lagen doen mee en kunnen zo dieper aangeraakt worden.

De uiteindelijke bedoeling van de trillingsverhogingen en aanrakingen van maart is om een heleboel stappen voorwaarts te groeien vanuit de verstoorde, ontwrichte, gewonden man-vrouw-kind energieën naar de oorspronkelijke kwaliteiten en hogere  Bron potenties van de Heilige Drie Eenheid.
Vanuit een kosmische balancering innerlijk en dwars door alle 9 ervaringswerelden en 12 multidimensionale velden heen, die ook krachtig gegrond en verankert wordt, zodat we het in ons mens-zijn kunnen dragen, ervaren en belichamen.
Maart biedt dus een enorme potentie tot Meesterstappen voorwaarts in heelwording en groei. Om ons gewonde man, vrouw en kind potentieel weer het eigen oorspronkelijk Licht te laten zien!
(Uiteraard passend bij jouw Zielsweg, – Evolutie en die processen en trillingen die jouw Wezen nu verkiest en aan kan!).

Ik wens ons een prachtige nieuwe maand vol groei en vernieuwing toe!

© Willemien Timmer, 19-2-2017

 

P.S.

In de maand maart zullen op alle vier de portaaldata in de 3-3codering afstand activaties verzorgd worden. Elke activatie zal dieper ingaan op de energieën van dat moment en de triggers en mogelijkheden tot groei die er dan zijn. Afgestemd op de aanwezige deelnemers en hun energie, potentie, groeiprocessen en datgene wat zich wenst te laten ervaren op dat moment.

De afstands activaties vinden plaats op:

3 maart ’17 van 20.30-21.00 uur (vaak met uitloop)

12 maart ’17 van 20.30-21.00 uur (vaak met uitloop), tegelijkertijd met volle maan!

21 maart ’17 van 20.30-21.00 uur (vaak met uitloop)

30 maart ’17 van 20.30-21.00 uur (vaak met uitloop)

De uitwisseling bedraagt € 33,33  per activatie per persoon, incl 21 % BTW en uitgebreid verslag.

Wil je alle 4 activaties meedoen, dan bied ik bij deze een korting aan, en wordt het totaal voor 4 activatie € 120,- (in plaats van € 133,32).

Aanmelden voor de activaties mag via: info@praktijk-apofyliet.nl