Voor het eerst in 14 jaar: Prijswijzigingen in 2018

Persoonlijke beweegredenen

Wat voor mijn gevoel al die jaren heeft geklopt, namelijk door vrijwel nooit prijswijzigingen door te voeren, ongeacht dat de wereld veranderde, voelt al een tijdje niet kloppend meer.
Ik was er ’trots’ op dat ik al 13 jaren steeds dezelfde prijzen kon en wilde blijven hanteren,ongeacht dat de wereld (ook zakelijk gezien) veranderde en de BTW enkele jaren geleden verhoogd werd.
Ik wilde niet mee doen met al dat commerciële gebeuren waar bedrijven mee bezig zijn, zowel in de reguliere als alternatieve sector.
Ik wilde voor iedereen gewoon toegankelijk blijven, maar er was ook de noodzaak om mijn onkosten te kunnen voldoen en een boterham op tafel te krijgen. Ik heb immers geen andere inkomsten bron, en wil ik dienstbaar blijven aan mijn Zelf en de processen van anderen, dan zal er in de 3D-realiteit een vergoeding tegenover diensten mogen staan.
Kijk, ik leef ‘gewoon’ mijn missie en hou van mijn bewustmakend werk wat daaruit voortvloeit, maar in de 3D wereld waarin we ook allemaal leven wordt dat anders bekeken: Het is niet ‘even hobbyen’ of ‘leuk voor erbij’. Je hebt een bedrijf, punt.
Zo zien de officiële instanties dat in deze wereld.
Hoe ik daar invulling aan geef, is aan mij.

Nogmaals, het was daarin ook mijn keuze om amper tot niets aan de prijzen te veranderen in al die tijd. Maar we leven nu in een andere wereld dan 14 jaar geleden. En de realiteit vraagt daarin ook aan mij om mee te gaan met de stroming van het Nu.
Mijn persoonlijke groeiprocessen hebben mij keer op keer afgelopen jaar ook gewezen op mijn eigen-waarde, in alle mogelijke (soms heel pijnlijke) vormen.
Waar acht ik mezelf iets waard?
Waar geef ik steeds mijn waarde weg?
Waar zitten nog ondermijnende mechanismen om me kleiner te maken en dus van alles zomaar weg te geven?  (Dat is dus ook niet liefdevol aan je Zelf, maar een oud mechanisme wat innerlijk steeds zegt om maar meer te geven, het nog beter te doen, de klant mag waarde ervaren, zelfs als het ten koste gaat van je Zelf, etc.)
Uiteindelijk zijn ook de uitwisselingen (vergoedingen) voor wat ik een ander breng daar o.a. een energetisch verlengstuk en/of weerspiegeling van.

Het loopt gedurende deze processen dus al langere tijd te trekken en te borrelen, maar het voelt tijd dat er ook hierin knopen doorgehakt mogen worden. Ongeacht dat mijn aardse persoonlijkheid dat misschien best spannend of eng vind.
Dat deel wat daar überhaupt ‘van alles van vindt’ en continue gedachten opwerpt van menselijke uitspraken die ik in de afgelopen jaren al zo vaak gehoord (en helaas ook gevoeld) heb, als:
‘dat is te duur’ of ‘waarom moet ik er voor betalen’ of ‘het kan ook gratis’.
Daar heb ik enkele jaren terug al een uitgebreid artikel over geschreven (en die vind je hier) dus dat ga ik niet opnieuw uitleggen.
Terwijl het besef en bewustzijn ook daarin inmiddels nog veel ruimer is geworden in mij, in hoe wij als mensheid allemaal tot op zekere hoogte vast zitten in die oude patronen van tekort-denken en armoede bewustzijn!
Dergelijke opmerkingen zeggen dus lang niet altijd iets over mij, maar over het (h)erkennen van waarde.
Voor ieder kan die waarde-bepaling anders liggen. Ik kan alleen maar luisteren naar mijn hart en bewustzijn.

Het onderwerp ‘geld’

Ik ben me heel erg bewust van het feit dat er momenteel veel focus ligt op het onderwerp ‘geld’ en dat veel mensen hiermee stoeien.
Ik weet en voel ook hoe er nog steeds een enorm tekort-denken/voelen en armoede bewustzijn reëel aanwezig is op aarde.
Maar ik weet en voel ook dat dat niet voor niets in deze tijd alleen maar meer naar de voorgrond komt. Het heeft namelijk alles te maken met de thematieken die wij bewust en onbewust als collectief (maar ook persoonlijk) bewustzijn op geld hebben geplakt.
Daarnaast hoort het tekort-denken en armoede bewustzijn bij het eerste chakra (wat stagnatie weerspiegelt) en in deze tijd worden de onderste chakra’s aan alle kanten ‘open getrokken’ om dieper bewust te worden.
Dus in die zin is het logisch dat deze thematiek steeds meer gaat opspelen.

Geld in essentie is niets anders dan energie, een trilling, die in de aardse sfeer (net als wij) een vorm heeft aangenomen of gekregen. Welke waarde wij daarop plakken is aan ons (bijv. ‘geld is energie’ of ‘geld is vies en een machtsmiddel’) en die ‘waarde-bepaling’ kleurt ons beeld van en onze omgang met geld.

Prijswijzigingen half of eind januari

Dit even als ‘achtergrond’ voor de reden waarom je dus zo eind januari 2018 enige prijswijzigingen zult gaan terug vinden op mijn website.
Ik ben momenteel nog aan het voelen voor welke onderdelen van wat ik aanbiedt de prijzen gewijzigd gaan worden en wat als kloppende nieuwe uitwisseling het gaat worden.
Deze zullen dan ter zijner tijd vanzelf gewijzigd gaan worden op de website.
Je kunt dus in elk geval in december en in elk geval t/m half januari nog je voordeel doen met de ‘oude’ prijzen!

 

Waarom nu deze uitleg

Dit om bewust te laten zien dat er heel bewust over gevoeld en gedacht  is, gehoor gevend aan wat deze tijd ook van ons vraagt in persoonlijke groei, ook op deze (voor velen moeilijke) thematiek.
Misschien kan het daarnaast jou ook bewuster maken van hoe jij kijkt naar of omgaat met geld. Je weet maar nooit. 😉
Het bestaan in deze 3D realiteit en het proces van belichaming vraagt om een herziening van de (eigen)waarde en de her-waarde-ring van hetgeen in de wereld gebracht wordt. Want hoe beter wij op alle 3D vlakken om kunnen gaan met de schepping die er is op het aardse vlak, hoe meer wij Meester worden over de Materie en onze Bron daarin gelijkwaardig weer tot uitdrukking gebracht kan worden.
Het gaat mij niet om geld, dat is slechts een ‘spel’ van 3D schepping die we mogen leren meespelen. In essentie gaat het gaat om gelijkwaardigheid.
Alles dient in balans te zijn, want ook die uitwisseling met de buitenwereld is een weerspiegeling van ons innerlijk.
Daarnaast leven we met z’n allen ook gewoonweg nog in deze 3-de dimensie waar geld nu eenmaal een creatie is die kan voorzien in het noodzakelijke hapje eten, een kachel die brand en die de beschikbare ruimte kan bieden om dienstbaar te kunnen zijn aan het Geheel.

© Willemien Timmer, december 2017