Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Persoonlijke workshops en uitgebreide sessies
Op de pagina over de praktijkconsulten kun je al iets meer informatie over deze vorm van sessies, consulten en coachingsmomenten lezen, die Spirituele Praktijk Apofyliet aanbiedt. Er wordt een dagdeel, oftewel 2 1/2 uur voor deze consult-vorm uitgetrokken die op velerlei wijze ingevuld kan worden. ofwel als uitgebreid healing-reading-channeling consult (uitgebreide versie van de uurconsulten) ofwel in te vullen als een persoonlijke workshop. Zoals genoemd: Praktijk Apofyliet is erg flexibel en kan afstemmen op de vraag of wens die er ligt, en aan de hand daarvan in overeenstemming met Spirit iets geheel unieks aanbieden. Persoonlijke workshops of 2 1/2 uur consulten bieden extra ruimte om dieper op je processen in te gaan en soms kunnen er 2 sessies van afstemming in plaats vinden, afhankelijk van wat op dat moment aan de orde is. Soms ook zal dat een lange sessie zijn, eventueel aanreiken van oefeningen of wat maar aan de orde is. De tijdsduur biedt simpelweg meer mogelijkheden om diepgaander te werken of uitgebreider alles te belichten. De uitwisseling of investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 111,- incl. 21% BTW. Of naar keuze: € 135,- incl. een voor jouw uitgezocht ondersteunend kristal en incl. 21% BTW. Aanvragen van consulten kan via info@praktijk-apofyliet.nl Voorbeelden van mogelijkheden Hoewel er volledig afgestemd op de persoon, vraagstellig, het betreffende nu-moment wordt gewerkt, vind je hier onder enkele van de vele voorbeelden die mogelijk zijn bij Spirituele Praktijk Apfyliet. Juist doordat ik op deze wijze werk betekend dat, dat er niet specifiek gekozen hoeft te worden voor een specifiek thema of soort sessie. Al kan dat natuurlijk wel, indien je voor specifieke zaken belangstelling hebt of daar ervaring in wil opdoen. Dat er verschillende consult-vormen op de site staan is puur ter informatie over de mogelijkheden, als voorbeeld. En sommige mensen vinden het juist fijn daaruit te kiezen omdat dat een beetje richting geeft. Maar ook bij de voorbeeld consult-vormen is er geen enkele gelijk omdat ik vanuit dat nu-moment werk en de persoon die er op dat moment is, in zijn/haar energie. *Blauwdruk activaties Op persoonlijke workshop basis. Eigen Blauwdrukken van jouw unieke Zijn die op dat moment essentieel zijn zullen dieper geactiveerd worden, opdat nieuwe groeimogelijkheden en kwaliteiten weer her-innert en belaichaamd kunnen gaan worden! De transmissie van frequenties die ik vanuit mijn Zijn en coderingen binnen brengen in het gecreëerde groepsveld, helpen je op jouw bewustzijns-level van groei op dat moment om nieuwe stappen voorwaarts te zetten, in verheldering, transformatie, healing, activatie van blauwdrukken of wat je maar nodig hebt. Maar is ten alle tijden gericht op jouw unieke Meesterschap, jouw unieke kwaliteiten en het embodyment ( belichaming van je Goddelijk Zijn in je mens-zijn). Transmissies vinden plaats vanuit mijn Zijn in gelijkwaardige samenwerking met Al Wat Is en Al wat zich voor dat moment als in de Essentie passende aandient! Deze Creatie momenten dienen niet alleen je eigen groei en Ascensieproces, ze zetten ook zoden aan de dijk voor het Collectieve veld en ze dienen ook ter uitwisseling van unieke codes en sleutels die ieder van ons draagt. Via het groepsveld wat gecreëerd en gedragen wordt, kunnen deze sleutels (soms bewust, anders onbewust) uitgewisseld worden, waardoor je elkaar bekrachtiging, ondersteuning, noodzakelijke codes voor verdere eigen groei aanreikt. Dat is co-creatie met elkaar, in gelijkwaardigheid. En resoneert volledig op de energie van deze nieuwe Tijd. Een nieuwe manier van werken, bekrachtigen, ontvangen en geven vanuit balans en gelijkwaardigheid. *9-daags Persoonlijk Initiatiepad met Tempelkristal Heel persoonlijk, zeer krachtig initiatiepad (op afstand of in de praktijk). Kijk hier voor alle informatie. *Ascension Glyphs  (Ancient codes for Ascension in your own Consiousness) Vanuit vele oude incarnaties op aarde en in de Galaxy hebben we onze eigen ervaringen van wijsheid, eigen gemaakte kwaliteiten en her-inneringen aan wie wij Zijn vanuit onze Zielsevolutie, ergens in ons Bewustzijn opgeslagen, waar we vaak in het hier en nu (nog) niet of slechts mondjesmaat bij kunnen. Echter deze Soul Memories die we opgeslagen hebben als gecodeerde informatie in ons wezen, kunnen ons de weg wijzen en helpen her-inneren wie wij Zijn, en zijn dus als het ware de ‘broodkruimels op ons pad naar Ascensie’, op weg terug naar Huis, ons ware Zijn. Deze codes zou je kunnen zien als de gecodeerde sleutels die de Poorten van jouw bewustzijn op Multidimensionaal niveau weer verder kunnen openen en je op die wijze kunnen helpen in een razend tempo verder te groeien en bewuster te worden van wie wij Zijn, in het hier en nu en in het Grote Geheel. Deze reeds eigen gemaakte Wijs- en waarheden van Universeel niveau als je eigen unieke Sleutels naar Ascensie draag je dus allang in je Zijn mee, zonder dat je er erg in hebt! Op verschillende dimensielagen hebben wij meerdere van dergelijke coderingen en symbolen opgeslagen die allen een ingang of portaal kunnen bieden naar de her-innering aan onze Zijnskwaliteiten, onze eigen en de Universele Akasha velden, coderingen die de potentiele inzichten en healing kunnen aanreiken om stagnaties, karma en belemmeringen in je groei te kunnen overstijgen en oplossen. Ze helpen je op diverse dimensielagen om je Zelf steeds verder te openen, her-inneren, je Zelf in diverse dimensies te leren kennen en je potentieel van daaruit weer in het hier en nu ook te kunnen neerzetten en belichamen. Deze coderingen, ook wel Glyph’s genoemd door de Hogere Begeleiding, kan uit allerhande bekende en onbekende symbolieken bestaan. Vaak veelzeggend voor de ‘tijdgeest’ van waaruit je Ziel in incarnaties deze informatie opgeslagen en gecodeerd heeft, en kunnen derhalve terug te herleiden zijn naar Universele symbolen of bepaalde symbolieken uit verschillende tijdsperiodes of culturen op aarde, maar kunnen daarentegen ook Star Language of Sterren Glyph’s bevatten, vanuit Galactische of Kosmische incarnaties. Sommige Glyph’s brengen intense healingen op oeroude karmische wortels, sommige helpen je oude contracten te verbreken, implantaten te verwijderen of bieden toegang tot Universele Kennis en Akasha velden. Er zijn Glyph’s die je met specifieke dimensies, Meestervelden en Begeleiding verbinden, die meer verhelderen over het Pad wat je bent gegaan vanuit de afdaling van de Bron en op weg terug naar de Bron, er zijn Glyph’s die je Missie meer kunnen verhelderen, die inzicht geven en her-verbinden met je Zielengroep, en noem maar op. Sommige Glyph’s zijn herkenbaar als symbolen uit de oudheid, sommige lijken op (bekende of onbekende) geometrieën, en sommige lijken totaal nergens aan te relateren als iets wat wij bewust kennen. Kortom: deze Sleutelcoderingen kunnen op verlei wijze vormgegeven zijn, en bieden op die wijze ook een stukje meer inzicht in de onmetelijke Creatieve Scheppende Geest die wij Zijn. Tijdens deze sessies/workshops gaan we kijken of een of meerdere van deze sleutels naar voren kunnen komen en wat dit exacte Glyph/symbool voor jouw Wezen betekend, hoe we de code op correcte en liefdevolle wijze kunnen ‘kraken’ zodat deze Kennis vanuit je eigen Akasha en Bewustzijn weer toegankelijk wordt. Uiteraard wordt er ook naar gekeken hoe deze informatie, kennis, kwaliteiten en potentieel toepasbaar zijn in het hier en nu en hoe daar handen en voeten aan te geven. Indien het verhelderend werkt kan de betreffende Glyph ook geschetst worden op papier om een diepere verbinding met of inzicht in de Glyph te kunnen krijgen. Uiteraard zullen die Glyph’s die passend zijn in jouw groei in het Nu alleen naar voren mogen komen, op die niveaus van groei en bewustzijn waar jij je nu bevind, in deze huidige incarnatie- cyclus en bezien vanuit Hoger Perspectief waar jij je nu bevind in je Evolutiespiraal als Goddelijk Wezen. Natuurlijk, anders heb je er ook praktisch gezien niets aan. Alles op de juiste Devine Timing!! Een prachtige reis binnen je eigen onmetelijke Bewustzijn mag van hieruit starten en vele nieuwe kwaliteiten zullen in jouw Zijn in het hier en nu weer geboren mogen worden! Diepgaande healing, cleaning, bewustwording en stroomversnellingen van groei lijken te mogen voortkomen uit deze zeer bijzondere gechannelde Multidimensionale healingen!! *Kristallen schedel transmissie Transmissie met een op jouw energie en bewustzijnsgroei aansluitende krachtig geactiveerde kristallen schedel. Tijdens de sessies wordt er eerst een krachtig veld opgebouwd van waaruit we gaan werken via transmissie via de betreffende kristallen schedel aan je eigen groeiprocessen, o.a. via een kort kennismakingsgesprek, eventuele groei- aandachtspunten van je Zelf, eventuele vragen, etc. Vanuit het veld wat we op deze manier opbouwen en openen kan de transmissie starten. De betreffende kristallen schedel zal via de transmissie van zijn/haar Bewustzijn een energie overdracht doorgeven die een krachtige initiatie, activatie, healing of wat jouw Zijn maar nodig heeft zal aanzetten in jouw Wezen, leven en groei. Deze zeer krachtige transmissies worden via readingen en channeling ook ‘vertaald’ in voor jou verstaanbare taal en krachtige handvaten waar jij mee verder kan in je groei. Dat kan bijv. betekenen dat je methodes, technieken of adviezen aangereikt krijgt, die voor jouw Pad van groei essentiële Sleutels zullen zijn om krachtig te groeien in bewustzijn, healingprocessen en groeiprocessen zullen versnellen en verhelderen en je stevig in je eigen Kracht neer zullen zetten. Volledig afgestemd dus ook voor wie jij Bent, welke potentie jij in huis hebt en welk pad jij als ziel aflegt op aarde in het hier en nu, met meer zicht op de reeds afgelegde wegen op aarde en elders in het Universum. Deze sessies zetten een krachtige golfbeweging in je Bewustzijn en energie in werking die je in een stroomversnelling brengt qua groei en processen en intens veel oude patronen helpt doorzien en transformeren. Bij deze sessies worden alle delen van je Multidimensionaal Zijn mee genomen t/m je cel en DNA niveau aan toe om je volledig potentieel als Goddelijk wezen zo veel mogelijk te activeren, maar uiteraard afgestemd op wat voor jou op dat moment te behappen en relevant is! De kristallen schedel zal in zijn/haartransmissie ook aanspraak op andere Meester Begeleiding kunnen maken (indien passend) voor een zo krachtig mogelijk resultaat, denk hierbij bijvoorbeeld aan Ascended Masters, Engelen, Sterrenwezens, Natuurwezens, en noem maar op. Tijdens deze transmissie zal je mogelijk ook het Meester Bewustzijn van de kristallen schedel helderder dan ooit kunnen ervaren en alleen al dat is vaak een openbaring op zich die enorme bewustwording en healing met zich mee brengt, opdat het ons ook her-innert aan ons Ware Zijn!
* Ascensie Kristal Inwijding Een dagdeel volledige aandacht besteden aan je eigen groei en leerprocessen, middels persoonlijke en intensieve coaching, afgestemd op jouw energie, leerlessen groei/ Ascensie processen.  In combinatie met kristal energie! Op een manier die ook wordt afgestemd op het moment en jouw energie. Dit kan gebeuren middels gesprekken, healing, reading, channeling en alles wat zich op dat moment aandient en wat jou specifiek op dat moment het beste kan ondersteunen in je groei. Intensieve één op één coaching ten behoeve van jouw persoonlijke Ascensiegroei, Zielen Doelen, begeleiding in processen of bij vragen. Deze persoonlijke workshop wordt afgesloten met een inwijding in een persoonlijk en voor jou uitgezocht kristal, welke je groei naar Ascensie en Meesterschap verder kan ondersteunen en begeleiden in de periode na de inwijding. De ervaring leert dat een dergelijk kristal, waarin je ook ingewijd wordt, heel bijzonder en extra krachtig zal werken voor jouw persoonlijke groei. De begeleiding tijdens deze individuele workshop (incl. de kristalinwijding) vind plaats onder leiding van Lichtmeesters, Engelen en alle hulp en Lichtkracht die zich aandient. In samenwerking met 4 grote Isis/Deva kristallen die je zullen helpen om je eigen Hoger Licht en de kristalinwijding te verankeren, opdat er daadwerkelijk krachtige healing in je systeem wordt geactiveerd die blijvend is, en grote schoonmaak- en transformatieprocessen op gang gezet mogen worden. Een krachtige manier voor zelf bewustwording en om je groei in stroomversnellingen te brengen! Ondersteuning en begeleiding vanuit de Lichtrijken als ook van Moeder Aarde en de Kristalrijken. Helpt je je bewust(er) te worden van je Zelf en je Bewustzijn! Opent nieuwe Poorten van Bewustzijn!Helpt je je eigen Hoger Licht meer te ankeren in het hier en nu! Zet je Zielen Doelen meer in werking! Ook dieper leren werken,verbinden en communiceren met kristallen kan in dergelijke sessies meegenomen worden. Eventuele andere voorbeeldopties zijn: * Khemtian (Oud Egyptische ) Initiaties en transmissies *Tweelingstraal en Soulfamily *Werken met andere hulpmiddelen zoals pendel, essentiele olie of Egyptische Essences, de Flower of Life, en noem maar op.