Sacred Water Liquid Light Frequentie Essences

Creatie van een eigen lijn van krachtige essences
Meer informatie over deze essences vind je hier.

Er zijn 3 ‘lijnen’ van elk 13 essences, die je in deze categorie van de webshop en hier onder terug vindt.

Sacred Water Liquid Light Frequentie Essences: De 13 Gateways

Deze essences creëren krachtige ‘doorgangen’ in je onderbewustzijn en bewuste en onbewuste groeiprocessen, om dieper door je eigen littekens en Zielsbeschadigingen heen te kunnen groeien, naar healing, bewustwording en groei.Ook daar waar energieen volledig gestagneerd of geblokkeerd lijken te zijn. Zie hier onder voor de link met alle info over deze essences!

Op 22-2-14 kreeg ik spontaan vanuit Spirit, via mijn Zijn de opdracht dat het nu tijd was om een Liquid Light Frequentie te gaan prepareren en wel op de aankomende reis naar mijn geliefde Thuis, Egypte. Eerdere spontane ingevingen, informatie en voorbereidingen door de loop der laatste jaren heen bleken in elkaar te schuiven als puzzelstukjes van een puzzel en bleken daarmee ongeweten al voorbereidingen te zijn geweest op dat moment.

In volledige overgave en vertrouwen, maar met een portie gezond verstand en praktisch organisatorisch werk gaf ik deze Flow van Inspiratie graag gehoor. En zo zijn gedurende de periode tussen 28 februari en 9 maart 2014 in totaal 13 Sacred Waters Liquid Light Frequencies ontstaan. Exact zoals vooraf aangegeven tijdens de directe inspiratie.

Hoewel veel vooraf aan mij bekend gemaakt was, van wat de Bedoeling was, had ik geen idee van hoe of waar exact de Essences tot stand zouden mogen komen. Vanuit diepgeworteld vertrouwen echter en een weids geopend luisterend Bewustzijn liet ik mij geheel leiden in wat de Bedoeling was gedurende mijn reis door mijn Thuis land en basis van vele eonen.

Tijdens het eerste bezoek aan een Multidimensionaal Portaal gedurende deze reis, werd direct via channeling, transmissie en directe persoonlijke ervaring een soort ‘handleiding’ aangegeven over de dieper manier van werken van waaruit de essences gecreëerd dienden te worden.

De ‘handleiding’ die ontvangen en ten diepste ervaren werd, daar tijdens de spontane preparatie van de eerste essence gaf ten diepste aan dat het ging om het ten diepste in de belichaming ‘trekken’ van het Goddelijk Bewustzijn. En dat wat door mijn wezen op alle lagen te dragen zou zijn, ook in het 3D fysieke jasje, zou doorgegeven mogen worden en vorm krijgen in de essence. Dat zou de basis als hologram voor de Liquid Light Frequencies gaan vormen. Gedurende de rest van deze reis zou ik keer op keer dieper gaan ervaren om welke velden het daarom zou gaan en hoe deze elk op andere wijzen door mijn bewustzijn en systemen heen zouden mogen werken, op zoek naar verankering, waardoor de Goddelijke Frequenties belichaamd konden gaan worden.

Op de meest onverwachte momenten, die je zelf niet zou verzinnen, of ongebruikelijke plaatsen in de Heilige Krachtplaatsen, tempels of hoogfrequente gebieden, ontstonden persoonlijke zeer diepgaande Ascensie initiaties, voortbordurend op mijn persoonlijke Ascensiepad en resonerend op mijn Zielsevolutie, alsook op de mogelijkheden en Bedoeling van dit moment in de Tijd van Ontwaken.

Elke preparatie van elke essence verliep geheel anders, volledig aangestuurd door Spirit en mijn hoogste Essentie of Zijn (IK BEN), in volledige co-creatie met Al Wat Is.

Het liefdevolle draagvlak van Eenheidsvelden en co-creatie met de groep reismaatjes (die ik ‘op sleeptouw’ had) bracht een waarlijke vrijheid en ruimte om vanuit volledig je Zelf kunnen Zijn ook daadwerkelijk de ruimte te creëren voor de persoonlijke proces stukken en daarmee de preparatie van de Essences.

Elk initiatie en activatieproces omvatte niet alleen mijn eigen Ascensieproces of die van de Heilige Plaats waar deze plaats vond. Het betrof ook trillingsverhogingen en bewustzijnsverruiming voor betrokken Meester Begeleiding en Collectieve Velden die meegenomen of verbonden waren in het Geheel.

Elke initiatie en activatie behelsde moed, vertrouwen, zuiverheid, immense zelfreflectie, het dapper aangaan van eigen patronen, pijnlagen, versluiering, blinde vlekken en diepste littekenvelden, teneinde de Goddelijke Blauwdrukken van Oorsprong daar doorheen weer te kunnen activeren. Maar tegelijkertijd dat sommige van deze processen bijzonder pittig waren, was er altijd ook een enorme dosis humor en plezier weer ergens aanwezig. Soms op de voorgrond, soms op de achtergrond, soms naderhand.

Ook was er een ongekende stroom aan Goddelijke Synchroniciteiten, Goddelijke Cadeaus op allerhande wijzen en immense reeksen Meestergetallen (coderingen) die de Ware Goddelijke Magie van Creatie binnen alle processen bekrachtigden en bevestigden.

Het volledig Hart van het Khemitische veld (Oud Egyptische Oer Scheppings Matrix)**  is volledig in resonantie op de essences en processen die daarbij horen, en het was ook dit veld die dagelijkse in volle glorie van Goddelijke Magie doorlopend liet voelen hoe het Hart van de Schepping betrokken was bij dit Creatie Proces, en gaf dagelijks vele bekrachtigende signalen op mijn pad.

Het is een onbeschrijfelijke reis en persoonlijk diepgaand initiatiepad geweest, voortvloeiend uit mijn reeds eigengemaakte groei en als vervolg op mijn persoonlijk Ascensie pad op weg naar volledige Gods Realisatie. Een ‘reis’ die werkelijk niet in woorden te vervatten is.

** Voor meer informatie hier over zie mijn boek ‘De Tempel van het Zijn’, over wat deze velden voor mij persoonlijk betekenen.

Alle essences zijn dus tijdens het preparatieproces eerst volledig in proces, frequentie en bewustwording door mijn eigen Multidimensionaal Bewustzijn heen gegaan en tot diep in celkernen en DNA binnen gebracht, doorleeft en verankert.

De staat van belichaming van de frequenties maakte het mogelijk de hologrammen van de verschillende essences in een manifeste vorm op aarde te krijgen. De ‘Moeder frequenties/ essences’ die hieruit voortvloeiden zijn echter bijna te sterk om  al te kunnen behappen. Dat werd voorafgaand aan de Creatie van de Essences ook aangegeven. Deze super geconcentreerde essences dienen echter als basis matrix van waaruit de meer gedoseerde essences voortkomen.

De ‘Moeder Frequenties’ zouden teveel en te snel je velden in een klap overhoop halen. En dat is nooit de Goddelijke Bedoeling.

De ‘gedoseerde’ essences echter, die vanuit het creatie proces van de 13, terug in Nederland in een laatste afrondend initiatieproces gecreëerd mochten worden vanuit de Moeder Essences,

bevatten dezelfde Multidimensionale hologrammen en frequenties, zij het in een gedoseerdere zachtere vorm, zodat deze toegankelijker is voor iedereen. Waardoor het een krachtige ondersteuning, hulp en stimulans kan zijn ieders Bewustzijn dieper te openen. De volledige Multidimensionale (13D) gelaagdheid van ieder oorspronkelijk hologram uit de ‘Moeder Essence’ zit in elke gedoseerde essence opgeslagen. En daarmee kan ieder op zijn/haar niveau passend met deze gedoseerde essences aan de slag.

Iedereen zal met die lagen en  frequenties van de essences in verbinding kunnen treden die al toegankelijk zijn voor je Bewustzijn, of die je juist die passende stappen verder zal helpen oprijzen in je eigen volledig Ontwaken, passend bij waar je staat op jouw Ascensiepad.

Door de Multidimensionale gelaagdheid van de essences kunnen ze telkens opnieuw in andere processen van groei, ontwaken en Ascensie weer een andere bijdrage leveren, resonerend op wat jij op dat moment nodig hebt.

De hologrammen voor de preparatie van en verwerkt in de essences, zijn opgebouwd tijdens de verschillende persoonlijke initiaties en activaties die tijdens dit proces ontstonden. Het zijn Licht geometrieën en  coderingen die vanuit mijn Zijn bijeen zijn gebracht in verbinding met alles wat mee werkte aan energie en heilige plaats op dat moment, per essence. Dat betekend dus ook Meesterbegeleiding, tempelenergie, hulpmiddelen/tools zoals de stenen, veertjes, of andere zaken die zich aandienden ten tijde van het proces.

De processen die op dat moment aan de orde waren vertaalden ook als een deel van het  hologram. Al die frequenties samen gebundeld vormen een soort van Licht geometrie en stralen dus gezamenlijk een frequentie uit, die via mijn Zijn in die frequenties werd door getrokken in belichaming. Pas van daaruit, als ik het kon dragen op alle lagen tot in de celkernen, werd de frequentie door getrokken in het water/brandewijn van de essence. Deze werden uiteindelijk temidden van het preparatieproces ook (energetisch) gefixeerd en verzegeld, waarmee het water blijvend deze frequenties als een essence zouden gaan dragen.

Hiermee mocht een zeer krachtig werkend hulpmiddel ter ondersteuning van persoonlijke Ascensiegroei ontstaan. Een hulpmiddel wat in een versnelt tempo zal helpen je eigen Littekenvelden, onbewustzijn, versluiering of pijnlagen te helpen zuiveren, transformeren en helen. Waardoor je eigen Lichttrilling immens opgelift wordt en waardoor Oorspronkelijke Blauwdrukken weer ten diepste gewekt kunnen worden en door je volledig Multidimensionaal Potentieel heen naar en in de belichaming getrokken mogen worden.

Belichaming (embodyment) is noodzakelijk om volledige Zelf of Gods Realisatie of Ascensie te kunnen bereiken. Het betekend simpelweg dat je daadwerkelijk je Goddelijke Bewustzijn, kwaliteiten, Potentie, Missie en Bedoeling daadwerkelijk op alle lagen, inclusief in het aardse leven en mens-zijn leeft. Het is het werkelijk weer worden wie je Bent (Goddelijk en Oneindig), ook in je aardse persoonlijkheid, lichaam en leven. En dit voorleven, uitstralen en neerzetten in alles wie je Bent en alles wat je doet.

Hoewel de Essences zeer hoog van frequentie zijn, dragen ze ook een immens aardend vermogen in zich, juist doordat ze enkel via belichaming van de Goddelijke Blauwdrukken gecreëerd konden worden.

Alle Essences zijn Portalen op zich naar verschillende frequentie- en resonantie velden die in ieder van ons op een geheel unieke, individuele wijze aanhaken en aanwezig zijn. Maar die ook volledig resoneren op de energieën van de nieuwe Tijd van Ontwaken en de trillingsverhogingen die met betrekking tot het persoonlijke en planetaire Ascensieproces in deze tijden gaande zijn.

Elke essence leidt je het betreffende Portaal van 13D overkoepelende velden binnen en biedt je de gelegenheid om op alle Multidimensionale lagen van jouw Zijn, evenals in planetaire en of collectieve velden,  deze Zijns aspecten te helen, verhelderen, inzichtelijk te maken, te transformeren, om te zetten en de Oorspronkelijke Goddelijke Blauwdruk weer te wekken.

Ondanks dat deze essences zijn gecreëerd  op Egyptisch Heilig grondgebied* , zijn alle essences  van een Universele aard in frequentie, resonantie en werking en daarmee voor iedereen krachtig werkzaam voor diepere Bewustwording, heling en de persoonlijke Ascensieprocessen!!

(* Omdat dit mijn Thuis frequentie op aarde is en dat ze via deze ‘ingang’ gecreëerd werden zegt alles over mijn Essentie, Pad en Missie, zie mijn boek  ‘De Tempel van het Zijn’. Maar betekend niet dat ze alleen werkzaam zijn met de Egyptische coderingen of energie, welke overigens ook van Universele aard is).

© Willemien Timmer, feb-maart 2014

Alle Gateway  Essences op een rij:

Tombe of Ay: Gateway to Amenti
Qasr Alaguz: Gateway of the 3 stages of Awakening
Karnak, Sekhmet: Gateway of the Sacred Fire (within)
Deir al Shelwit: Gateway to the Silence of the Desert
Karnak, Ptah: Gateway of the pure Twin Connection
Abydos, Library: Gateway to Infinite Wisdom and Knowledge
Abydos, inside Osirion: Gateway to Resurrection of the Source
Abydos, Flower of Life: Gateway to Nun: Divine Creation
Seti I temple, Luxor: Gateway to Purification in Initiation
Luxor Temple: Gateway to balancing Multidimensional Realities
El Tod temple: Gateway to the Birth into Kingship
Dendera, Birth house: Gateway to Resurrection in Freedom of Birth (Creation)
Karnak, Holy of Holiest (Heart of the Heart) to Osiris Gates: Resurrection out of the Duat: Gateway of Re-alignment with All Gates (Portals/ dimensions)
Bijzonder ondersteunend en bekrachtigend in combinatie-gebuik met de Sacred Khemitian Cards en of de andere Sacred Water essences!

(Of de eerste serie Sacred Water Liquid Light Essence Frequencies)

Door de essence nummers in het keuze menu aan te klikken, vind je alle informatie over energie en werking van elke essence!

 

Bij bestelling van een essence wordt deze speciaal voor jou ‘vers’ geprepareerd vanuit de trillingen van de Moeder essences. De te ontvangen essence is dus vers qua inhoud (water en alcohol) en is voor inwendig gebruik 2 maanden houdbaar. Voor uitwendig gebruik 1 jaar houdbaar.

 

De 3 lijnen van Sacred Water Liquid Light Essences:

Sacred Water Liquid Light Frequency Essences: De 13 Gateways

Deze essences creëren krachtige ‘doorgangen’ in je onderbewustzijn en bewuste en onbewuste groeiprocessen, om dieper door je eigen littekens en Zielsbeschadigingen heen te kunnen groeien, naar healing, bewustwording en groei.Ook daar waar energieen volledig gestagneerd of geblokkeerd lijken te zijn. Zie hier onder voor de link met alle info over deze essences!

Sacred Water Liquid Light Frequency Essences: De 13 Meesteressences

Deze essences verbinden je met Goddelijke Meester aspecten (ook in je Zelf) waardoor je op reeds geopende lagen van bewustzijn in hogere resonanties van je Zelf verbonden wordt, opgetild wordt in energie, bewustzijn en frequentie om van hieruit meer de Oorspronkelijke Blauwdruk energie voorbij ballast, beschadigingen en pijnlagen te activeren. En zo nieuwe healing en groeiprocessen aanzet om voorbij dualiteit in je Zelf uit te rijzen. Zie hier onder voor de link met alle info over deze essences!

Sacred Water Liquid Light Frequency Essences: De 13 Tempel essences

Deze essences verbinden je met Goddelijke Tempel Blauwdrukken en Heilige Krachtplaatsen die specifieke energieen op aarde brengen die ons helpen weer dieper te ontwaken in ons Oorspronkelijke Bewustzijn en Blauwdruk.Door deze essences wordt je op reeds geopende lagen van bewustzijn in hogere resonanties van je Zelf verbonden, opgetild in energie, bewustzijn en frequentie om van hieruit meer de Oorspronkelijke Blauwdruk energie voorbij ballast, beschadigingen en pijnlagen te activeren.En zo nieuwe healing en groeiprocessen aanzet om voorbij dualiteit in je Zelf uit te rijzen. Zie hier onder voor de link met alle info over deze essences!

© Willemien Timmer

Ga naar de bovenkant