Sacred Water Liquid Light Frequentie Essences

Creatie van een eigen lijn van krachtige essences
Meer informatie over deze essences vind je hier.

Er zijn 3 ‘lijnen’ van elk 13 essences, die je in deze categorie van de webshop en hier onder terug vindt.

Sacred Water Liquid Light Meester Essences

Gecreëerd binnen een 9-daags initiatiepad in Egypte, in verschillende Tempels, tombes en heilige plaatsen. (sept-okt 2014).

De basismatrix van deze essence is verankerd in de essences tijdens het 9-9-’14 Portaal. Waarmee de kracht om tot volledige voltooiing van het oude te komen is opgenomen in alle essences.

Ook de frequenties van het tweede en derde 9-9 Portaal (op 18-9 en 27-9) zijn als basismatrix meegenomen in de essences. Deze basismatrix zorgt voor een fundament, waarop de specifieke Meestercoderingen doorwerken en dieper in de essence opgenomen konden worden. Het is een extra toevoeging aan frequenties die ondersteunen in het afronden van ‘het oude’ zodat je systeem wordt ‘klaargestoomd’ om geboren te worden in nieuw bewustzijn.

Dit geldt ook voor de frequenties die toegevoegd zijn om de essences te ‘fixeren’ en blijvend krachtig werkzaam, gekoppeld aan water alcohol, te verankeren. Dat is (vanuit inspiratie en doorgeving) gecreëerd binnen de 10-10 (-14) Portaal frequenties t/m het 14-10-14 Portaal. Waarmee de essences de frequenties van nieuwe geboorte van de Goddelijke Blauwdrukken van het Zelf hebben mee gekregen. Deze extra toegevoegde frequenties van de Portaal energieën werken krachtig samen in verbinding en gelijkwaardigheid, om de specifieke Meester energieën nog meer kracht bij te zetten.

De Sacred Water Liquid Light Meester Essences op een rij:

Anpu (Anubis)
Winged Isis
Seshat & Tehuti
Hor-Het (Hathor)
Aset (Isis)
Hapi
Ma’at
Hor-wer & Sobek
Asar (Osiris)
Hor (Horus)
Nefertem
Sekhmet
Amentet

De essences dragen allemaal een basismatrix van de 9-9 Portaal energie in de energie van voltooiing en afronding,. Waarna hun specifieke energieën van Meestervelden in het Egyptische veld op de Krachtplaatsen aan de essence zijn gekoppeld. En ze zijn gefixeerd in al deze frequenties via de frequenties van nieuwe geboorte tijdens het 10-10 Portaal (2014) en het 14-10-14 Portaal.

Bijzonder ondersteunend en bekrachtigend in combinatie-gebuik met de Sacred Khemitian Cards en of de Tempel essences!

(Of de eerste serie Sacred Water Liquid Light Essence Frequencies)

Door de essence nummers in het keuze menu aan te klikken, vind je alle informatie over energie en werking van elke essence!

De 3 lijnen van Sacred Water Liquid Light Essences:

Sacred Water Liquid Light Frequency Essences: De 13 Gateways

Deze essences creëren krachtige ‘doorgangen’ in je onderbewustzijn en bewuste en onbewuste groeiprocessen, om dieper door je eigen littekens en Zielsbeschadigingen heen te kunnen groeien, naar healing, bewustwording en groei.Ook daar waar energieen volledig gestagneerd of geblokkeerd lijken te zijn. Zie hier onder voor de link met alle info over deze essences!

Sacred Water Liquid Light Frequency Essences: De 13 Meesteressences

Deze essences verbinden je met Goddelijke Meester aspecten (ook in je Zelf) waardoor je op reeds geopende lagen van bewustzijn in hogere resonanties van je Zelf verbonden wordt, opgetild wordt in energie, bewustzijn en frequentie om van hieruit meer de Oorspronkelijke Blauwdruk energie voorbij ballast, beschadigingen en pijnlagen te activeren. En zo nieuwe healing en groeiprocessen aanzet om voorbij dualiteit in je Zelf uit te rijzen. Zie hier onder voor de link met alle info over deze essences!

Sacred Water Liquid Light Frequency Essences: De 13 Tempel essences

Deze essences verbinden je met Goddelijke Tempel Blauwdrukken en Heilige Krachtplaatsen die specifieke energieen op aarde brengen die ons helpen weer dieper te ontwaken in ons Oorspronkelijke Bewustzijn en Blauwdruk.Door deze essences wordt je op reeds geopende lagen van bewustzijn in hogere resonanties van je Zelf verbonden, opgetild in energie, bewustzijn en frequentie om van hieruit meer de Oorspronkelijke Blauwdruk energie voorbij ballast, beschadigingen en pijnlagen te activeren.En zo nieuwe healing en groeiprocessen aanzet om voorbij dualiteit in je Zelf uit te rijzen. Zie hier onder voor de link met alle info over deze essences!

© Willemien Timmer

 

Bij bestelling van een essence wordt deze speciaal voor jou ‘vers’ geprepareerd vanuit de trillingen van de Moeder essences. De te ontvangen essence is dus vers qua inhoud (water en alcohol) en is voor inwendig gebruik 2 maanden houdbaar. Voor uitwendig gebruik 1 jaar houdbaar. 

Ga naar de bovenkant