Beschrijving

Evolution jewelry Angelic Star Tazine Aura

De nieuwe hangers die Bewust Zijn Centrum Apofyliet aanbiedt vanaf maart 2019 zijn speciaal geselecteerd op een hoge lichtfrequentie en een wezenlijke ondersteuning voor de persoonlijke multidimensionale ascensie processen die gaande zijn in deze tijd.

Zie ook de algemene informatie en achtergronden van deze hanger.

 

*Angelic star:

Deze slijpvorm bevat verschillende ‘coderingen’ en energieën die gestimuleerd en geactiveerd worden. Zoals het wekken van het innerlijk engelen bewustzijn. Hoge, ijle bewustzijnsgolflengtes die je hoger bewustzijnskwaliteiten meer naar het hier en nu (mens-zijn) zullen brengen en gronden. Ook het goddelijk vrouwelijk blauwdrukveld en goddelijk vrouwelijke frequenties en kwaliteiten in je bewustzijn worden dieper gewekt. Denk daarbij aan je gevoel, intuïtie, het liefdevol kunnen omarmen, accepteren, helen van wie jij bent.
Deze hanger biedt vanuit het vrouwelijke en engelen gevoels bewustzijn toegang tot onverkende werelden binnen je zelf. Resonerend op de ijle frequenties die het omvat: werelden van hoge frequenties, in het universum als ook in de aarde sferen.
Deze vorm stimuleert en activeert je gevoeligheid en het steeds bewuster detecteren van hogere gevoelslagen, innerlijke kennis en bewustzijnslagen die enkel via gevoel getraceerd kunnen worden.
Deze slijpvorm helpt je wie jij bent daadwerkelijk krachtig te verbinden aan de aarde en te gronden in je aardse menselijke bewustzijn, en zal telkens opnieuw downloads van hogere bewustzijnslagen helpen geleiden in je menselijke bewustzijn en – lichaam. Waarmee belichaming van wie jij bent als ziel, als bron, ook steeds dieper gemanifesteerd wordt in je mens-zijn op aarde. Belichaamd bewustzijn dus.
Daarnaast brengt elke kristalsoort een eigen en extra toevoeging aan deze slijpvorm.

© Willemien Timmer, 21 maart 2019

 

Kenmerken van de angelic star:

Bovenzijde breedte 2 cm. Kristal in sterling zilveren zetting. Inclusief zilveren ketting.

 

*Tanzine aura:

Gevormd uit pure kwarts met goud, indium en nobium, waardoor een diep paars, blauwe kleur ontstaat met olieachtige kleurengloed.
Dit kristal bevat zeer hoge trillingen en deze zijn een stimulans voor de opening van de hogere chakra’s.
Een kristal wat diep inwerkt op geestelijke groei, spirituele groei en multidimensionale bewustwording.
Communicatie in alle mogelijke vormen met lichtwezens, multidimensionale realiteiten, andere dimensiesferen. Her-inneren en verhelderen van eigen zielskennis, visioenen, hoger zelf verbindingen.  Hogere verbindingen met galactische en kosmische sferen.
Je eigen innerlijke kennis en wijsheid worden dieper geactiveerd, maar ook geeft de tanzine aura een stimulans om deze kennis en wijsheid naar buiten toe te brengen (uiten, verwoorden, vertaalslag en belichamen van hogere waarheden).
Activatie van je innerlijke multidimensionale potentieel en bewustzijn. Aantrilling van je eigen blauwdrukken in combinatie met sterren verbindingen (oftewel galactische en kosmische hoger zelf delen).
Tanzine aura in de evolution jewelry ascension star is 12,2 karaat. En in de angelic star 12,1 karaat.

© Willemien Timmer, 21 maart 2019