Beschrijving

Labradoriet armband Super

Afmetingen: 1 maat
Kenmerken: Super prachtige kwaliteit getrommelde transparante labradoriet
met extreem veel inwendige kleuren.
Algemene reading op dit kristal, afgestemd op deze tijdsperiode en de
Nieuwe Energie:
De Energie van Labradoriet kristal kent vele verschillende Kosmische en aardse
verbindingen. De meest bekende en specifieke werking van de labradoriet is de
Kracht van Bescherming die labradoriet je energievelden brengt. Labradoriet
helpt je om dicht bij je Zelf te blijven zonder hinder van verstorende invloeden
van buitenaf, energieën van de omgeving of andere mensen die als een spons
opgezogen worden en zich vermengen met jouw energie. Labradoriet sluit je
hiervoor af, legt een beschermlaag om je aura heen en houdt je energie dicht
bij je Zelf, zonder dat deze ook ongewild weg loopt of je aura leeg gezogen wordt.
Echter labradoriet heeft deze werking niet alleen op aards en of aura niveau,
maar werkt ook op Multidimensionaal niveau soortgelijk. De kracht en energie
van labradoriet werkt verspreid door steeds hogere Lichtlichamen heen op
precies dezelfde wijze. Op hogere Lichtlagen ben je je wellicht nog niet bewust
van het feit dat zich hier ook ‘energiezuigers’ kunnen voordoen in de zin van
mentale gedachtecirkels, entiteiten die op andere lagen aanhaken op je energie
en je groei kunnen belemmeren of verstoren. Maar ook oude karmische patronen,
eerdere (wellicht nooit afgesloten) incarnatie ervaringen kunnen op allerlei
niveaus nog steeds zoveel energie weg zuigen dat je groei lijkt te stagneren.
Ook deel- of subpersoonlijkheden van je Ziel (persoonlijkheden die je ooit was
in eerdere incarnaties, hoe ver ontwikkeld dan ook) kunnen wellicht nog altijd
een weerklank in je energie mee geven waardoor bijv. welvaart of overvloed
niet werkt in je huidige leven, al werk je er nog zo bewust aan. En dan zijn er
nog de Galactische levens die karmische ‘bestanddelen’ kunnen dragen
waardoor je ook je energie niet gefocust op je Zelf of Ziel kunt houden, die
telkens opnieuw op welke laag dan ook voor afleidingsmanoeuvres zorgen om
je energie tegen te werken of ‘kleiner’ te houden. (Schuldgevoel bijvoorbeeld
kan vanuit heel oude Galactische incarnaties stammen).
Kortom: labradoriet energie werkt op al deze Multidimensionale lagen van je
Zelf door, daar waar het voor jouw Ziel en groei noodzakelijk is.
In deze tijdsperiode komen vele van dergelijke oeroude oorzaken steeds meer
naar de voorgrond of treden (weer) in werking, omdat de energieën die naar de
aarde komen steeds verder verhogen in trilling en daarmee oude lagen
opschonen, aantrillen en andere dieper gewortelde energieën of lagen blootleggen.
© Willemien Timmer, augustus 2008