Beschrijving

Cosmic Balancer Medinet Habu

Egyptian Cosmic balancers:
Hangers met zand van oude Ingewijde en Heilige plaatsen

De combinatie van hoge energie van de betreffende plaats, in combinatie met het zand, wat hiervan de drager is, vindt een krachtige uitlijning in je energie plaats. Die bijzonder bekrachtigend en helend werkt en je groei versterkt.

Hemel en aarde vloeien moeiteloos samen in deze energie, en ondersteunen je eigen energie, kracht, groei en ontwikkeling om in perfecte hemel en aarde balans te komen, met een geopend Bewustzijn.
Tegelijkertijd worden Goddelijk Kracht en Aarde Energie ingebracht in je energiesysteem!
In afstemming op deze Cosmic Balancer kun je moeiteloos de energie van de betreffende Heilige Plek ´ophalen´ of hier in meditatie of astraal naar toe reizen. Hierdoor kun je mogelijk Her-inneringen van de Ziel weer blootleggen die van belang zijn voor de groei van de Ziel in het hier en nu. Ook ontmoetingen met ‘Goden en Godinnen’ van het Oude Land zijn geen uitzondering.Mogelijk ook kun je in deze energie oude inwijdingen voor de Nieuwe Tijd ervaren door de Meesters van het Land van de Zon.

De Cosmic balancers bevatten het zand en de energie van verschillende Heilige Krachtplaatsen in Egypte en dragen heel hoge frequenties. Omdat ik precies invoel van welke plek ik het zand mee mag nemen, zijn het de hoogste en zuiverstefrequenties van die plek die hierin mee genomen mogen worden. Dit gebeurd altijd ook na specifieke belangrijke activaties of initiaties binnen de tempels of Krachtplaatsen en gaat in overeenstemming van het Hoogste Goed. Geen vervuiling (in energie) dus van toerisme of andere onzuiverheden.
De Cosmic Balancers brengen je zo meer in contact met die hogere frequenties van die plek, die veelal sleutels bevatten voor je eigen groei en bewustwording. ongeacht of je de energie van die plaats herkend vanuit voorgaande levens. De frequenties zijn universeel en dragen universele sleutels tot healing en her-innering van je Zielsfrequenties. Deze kunnen geopend worden door met de balancers te werken, mediteren of ze bij je te dragen.
De balancers zijn tevens geïnitieerd middels verschillende Meesters van het Oude Land, Universele grote Wezens die bekend zijn vanuit de mythologie als Goden en Godinnen.
Doordat de inhoud van de balancer zand is, wordt het geheel van Kosmische energieën ook direct terug begeleid naar je eigen aarding en 3-dimensionale bewustzijn (je fysieke lijf dus en je aardse ikje). Dat maakt het een prachtig hulpmiddel of ‘gereedschap om hoge Kosmische energieën ook te aarden en in te zetten in het hier en nu.
De balancer-hanger is van glas en glas heeft de eigenschap de frequenties in zich op te nemen en te geleiden en versterkt uit te stralen.

In de praktijk brengen de balancers een enorme kracht voort en healing. Maar ieder ervaart ze op een eigen manier, passend bij wie je bent vanuit Zielsperspectief en wat aan de orde is in jouw processen. De een ervaart dat er heel veel open gaat, een
ander dat hij/zij werkelijk op aarde lijkt te landen. dat is heel persoonlijk.

Het zand in deze buisjes is extra geopend en geactiveerd, en verbonden met de Meesters van het Oude Land van de Zon, wat de werking vele malen versterkt!

 

 

Artikel code: Ascension Diamond Cosmic Balancer 001
Prijs: € 15,55
Aantal: voldoende voorraad
Leverbaar in: geel, groen, blauw, roze, violet en transparant/wit.
Geef bij bestelling je voorkeur aan!
Afmetingen: ongeveer 2 cm lang
Kenmerken: Glazen hanger met zilveren hangoog in de vorm van een diamant met Egyptisch tempelzand naar keuze. Voor persoonlijke ondersteuning, bekrachtiging en healing van de krachtplaatsen van Egypte. Zie verder bovenstaande tekst.
Glas is een krachtige geleider die de frequenties overneemt en versterkt uitstraalt.

Geef bij bestelling graag je voorkeur voor de kleur van de hanger op!

 

5-7-mrt-12-habu-temple-26

Artikel code: Cosmic Balancer Medinet Habu 004
Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van Medinet Habu Tempel op de West Bank, ter hoogte van Luxor. Drager van de Kosmische energieen van deze Heilige Plaats.
Sterk verbonden met diverse Meesters van het Oude Land van de Zon.

Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer:
Ook de energie van Medinet Habu omvat verschillende energieën, Goden en Godinnen en verschillende tijdsperiodes. Ook dit geeft een gevarieerd aanbod aan energieen om op af te stemmen en of om uit te putten. Verscheidene ervaringen, Ziels her-inneringen en energieen kunnen op verschillende momenten naar de voorgrond treden en of je uitnodigen tot initiaties in deze tempel complexen. Verscheidene Goden en Godinnen kunnen hun extra Bescherming en Kracht in je leven brengen. Ook initiaties of reinigingsrituelen zijn aan de orde van de dag in deze energie en zullen zeer zeker krachtig je groei in het hier en nu mogen ondersteunen met een krachtige balans, opening van je Bewustzijn en zuivering. Maar zal ook zeer zeker je Lichttrilling krachtig omhoog brengen!
Artikel code: Cosmic Balancer Deir al Shelwit 005
Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van Deir al Shelwit, een kleine tempel in de woestijn van de West Bank, omgeving Luxor. Drager van de Kosmische energieen van deze Heilige Plaats.
Sterk verbonden met Isis.

Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer:
Deze balancer werkt sterk in op je tweede chakra gebied en heelt al-oude Zielenpijnen in dit gebied. Het werkt sterk zuiverend en lijnt je emotionele lichaam weer helemaal uit met je Goddelijke Oorsprong. Bijzonder helend en versterkt enorm de groei van je tweede chakra aspecten. Heelt oud verdriet, onwetendheid, onbewustzijn, verdrongen (Zielen) ervaringen.
Brengt je diep met je eigen innerlijk in contact om deze opnieuw uit te lijnen, zonder karmische belastingen van eeuwen. Zeer bijzondere en krachtige healer die af en toe wel wat traantjes (van healing en of ontroering) kan laten rollen.

Artikel code: Cosmic Balancer Valley of Queens 006
Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van de Valley of Queens, de relatief weinig bezochte vallei met tombes van de koninginnen, met vele hoogfrequente vrouwelijke energieën. (West Bank, omgeving Luxor).
Drager van de Kosmische energieen van deze Heilige Plaats.
Sterk verbonden met de energieën van Nefertiti.

Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer:
Deze balancer werkt sterk op de Goddelijke Vrouwelijke frequenties, zo ook binnen jouw Bewustzijn. Verschillende lagen van gekwetstheden binnen de Vrouwelijke energie mogen helen en transformeren middels deze Balancer, opdat de ware
innerlijke schoonheid van onder de kwetsuren tevoorschijn mag gaan komen. Deze balancer plaatst je steeds meer in je eigen Goddelijk Vrouwelijk Potentieel (welke vaak al levens lang is onderdrukt of belemmert) en versterkt daarmee je intuïtie, empatisch vermogen, sensitiviteit en hartkracht.
Artikel code: Cosmic Balancer Deir al Medina 007
Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van de kleine tempel in Deir al Medina, het dorp waar de oude vaklieden woonden die de tombes in de Konings en Koninginne Valleien in het geheim gemaakt hebben. Deze kleine tempel wordt
weinig bezocht maar draagt enorm krachtige Vrouwelijke/Godinnen Frequenties en is nog altijd sterk actief. (West Bank, omgeving Luxor). Drager van de Kosmische energieën van deze Heilige Plaats.
Sterk verbonden met de energieën van Isis, Ma’at en Hathor.

Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer:
De frequenties van deze Cosmic Balancer zijn subtiel en toch erg krachtig en ver dragend. Het plaatst je in een diepe innerlijke stilte en afstemming, van waaruit je steeds meer zicht, inzicht en gevoel kunt ontwikkelen in wie jij werkelijk Bent en welke inhoud jouw hart bevat. Deze balancer stimuleert integriteit, de moed om te gaan voor de Hoogste Waarheid van je Spirit, welke aangedragen wordt door je hart. En stimuleert je deze Waarheid vanuit Zuiverheid en integriteit te volgen. Dit biedt enorme ondersteuning op je Pad van groei. Geeft innerlijk stilte, een dieper innerlijk verstaan van je hart en Ziel en biedt krachtige ondersteuning middels de Godinnenkrachten verbonden aan deze tempel en Cosmic Balancer.

© teksten & creaties van Willemien Timmer