Beschrijving

Nieuw op voorraad!

Ancient Record Keepers: Robijn natuurlijke groeivorm

Zeer uniek! Weinig voorkomend!

Afmetingen: ongeveer 1,5 cm doorsnede
Kenmerken: Ruwe robijn in oorspronkelijke groeivorm en uitkristallisatie. Op deze wijze wordt de robijn gevonden, en het is dus geenszins bewerkt. De inwendige natuurlijke groeivorm is goed zichtbaar in de vorm van de kleine piramides in en op het kristal. Zeer uniek!!!
Korte algemene reading op de prachtige energie van dit kristal afgestemd op deze tijdsfrequenties:
Zoals hier boven!
Extra aanvulling op deze specifieke kristallen:
Deze kristallen zijn Record Keepers op zich. Ze dragen vele driehoek coderingen vanuit hun natuurlijke groeivorm en houden daarmee de Scheppingscodes van de Heilige Drie Eenheid vast en brengen deze in her-innering in jouw Bewustzijn en DNA. Deze Scheppingscodes activeren o.a. via je (fysieke) hart en bloed je DNA en RNA en trekken op deze wijze aspecten van je Zijn naar voren die niet in (Kosmische) balans zijn en verstoringen vanuit het onbewuste creëren in je lijf, leven en groei. Disbalans kan op deze manier dieper doorzien, geopend en getransformeerd worden waarmee blijvende wijzigingen aangebracht worden in zowel je energetische als fysieke bewustzijn.
Healingen, herstel van structuren en beschadigingen kunnen in allerhande lagen in de diepte doorwerken maar dragen altijd de elementen van de Heilige Drie Eenheid in zich. Heling van het overkoepelend (of thema-gewijs) Goddelijk Mannelijk Veld in jou, van het Goddelijk Vrouwelijk Veld, van je Hele Wezen als I Am welke in zich de volledige versmelting van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk draagt, in Androgyniteit.
Er ontstaat door deze diepte healingen veel meer ruimte in je celbewustzijn en DNA om je werkelijke potentie en Bewustzijn ook in 3D tot z’n recht te laten komen en te doen ontwaken. Deze kristallen stimuleren dus een intense healing vanuit diep gewortelde oerlagen aan onbalans, versluieringen en dualiteit om de Heilige Drie Eenheid weer te herstellen! Dat betekend op allerlei verschillende levels van je Zijn iets anders. Het betekend o.a. meer balans en gelijkwaardigheid en samenwerking tussen je Spirit, mens-zijn en Al Wat Is. Het betekend een dieper balans, samenwerking en gelijkwaardigheid tussen Hoger Zelf(en), persoonlijk Zelf en Innerlijk Kind. Het betekend een dieper doorstroom en bewustzijn van je I Am, Persoonlijkheid en fysieke lichaam. Alle lagen worden aangetrilt om je eigen Goddelijke Blauwdruk van Eenheid weer te gaan her-inneren, dragen en werkelijk embodyment te geven. Om je Gerealiseerde Zelf en I Am in alle lagen van je Zijn embodyment en dus gestalte en bestaansrecht te geven!
© Willemien Timmer, juni 2012