Beschrijving

Spiegel Apofyliet puntjes

Prachtige helder transparante spiegel Apofyliet puntjes. gemiddeld 1,5 tot 2,5 cm hoog. Spiegelend oppervlak inwendig wat jouw een krachtige heldere spiegel voor houdt.

 

Korte algemene reading op dit kristal:

De zeer zachte doch hoge frequentie van witte spiegelapofyliet biedt een prachtig liefdevolle ondersteuning in je Ascensieprocessen, en wel op vele verschillende manieren en via diverse ingangen. Allereerst is de basis frequentie van apofyliet er een die doorlopend de Heilige Drie Eenheidsverbinding tussen je hart, het hart van Gaia en het hart van Alcyone draagt, stimuleert en activeert. Dat betekend dat apofyliet een constante stroom aan impulsen afgeeft om je dieper en dieper met je eigen Zijn/ I Am te verbinden, ook in je hier en nu mens-zijn en persoonlijke hart, en je aardeverbinding. Apofyliet is de Brug tussen Spirit en mens-zijn en helpt je om dieper en dieper je hoogste Bewustzijn in het hier en nu te leven, embodyment mee te geven en dus je Zijn uit te stralen, uit te dragen en te leven op aarde. De kwaliteiten van de spiegelende effecten in spiegelapofyliet reiken je telkens opnieuw spiegels aan om je te helpen zien of bewust worden waar je nog niet je Zijn kunt leven. Waar nog versluiering, vertroebeling of onbewustzijn de ‘weg naar het Zelf’ belemmert of uitdaagt. De frequenties van de witte apofyliet daarnaast trilt telkens opnieuw het Eenheids Bewustzijn, het Christus Licht in je Wezen aan. Dat leidt je op de weg, op jouw Pad van Ascensie en stimuleert je mens-zijn ook telkens opnieuw verder te groeien, dieper te ontwaken en dieper en dieper je Zijn in embodyment (je hier en nu leven werkelijk te leven).

Apofyliet triggert in je Bewustzijn de Kracht van Compassie en Universele Onvoorwaardelijke Liefde en leert je met de ‘ogen van het hart’ te zien. Stimuleert je eigen connecties met het Christus Bewustzijn en de Meestervelden van de Grote Witte Broeder- en Zusterschappen, alsook de Engelensferen en Elfenfrequenties dieper te her-inneren en samen te werken vanuit Gelijkwaardigheid en Eenheid. Op meer persoonlijk vlak helpt deze apofyliet frequentie je oude ballast, oude emoties, karmische stagnaties en onbewuste ballast te schonen door het in het spiegelend Licht bewust(er) te maken en te helpen transformeren naar zachte, eigen hoge Lichtkracht en Bewustzijn.

Apofyliet brengt daarnaast helderheid en een hoger perspectief op jouw Zijn, jouw Missie en Taken, je valkuilen, je kwaliteiten, je leerlessen en brengt daarmee een Licht van verheldering op je Pad, gecombineerd met de compassie en Liefde van je eigen zijn. Waarmee het je helpt dieper en dieper in de oordeelloosheid te blijven en meer in je Meesterschap te gaan staan, vanuit hart en Bewustzijn!

Apofyliet slaat de brug naar embodyment van je I Am en of hoogste Goddelijk Bewustzijn naar je hier en nu mens-zijn en helpt dit ook wezenlijk binnen te brengen in alle lagen van je Multidimensionaal Bewustzijn, inclusief je 3D fysieke lijf en leven. Dat betekend dat apofyliet op al deze aspecten van je Zijn meer Licht, sensitiviteit, bewustzijn, kracht, helderheid en overvieuw activeert!

© Willemien Timmer, 2012