Rainbow Light Codes Healing Consult:

Kleuren Healing n.a.v. de Rainbow Light Codes

Dit zijn door mij eerder gechannelde informatie en coderingen t.b.v. de transformaties en groei in bewustwording in deze nieuwe tijd. De New Rainbow Light Codes zijn sinds 2009 stap voor stap ‘ingebracht’ in het Nieuwe Aarde Raster (of Matrix) en Collectief Bewustzijn. Je zou kunnen zeggen de Potentie werd overgebracht, maar was nog slapend. Sinds 2012 echter zijn deze Blauwdrukken of Coderingen dieper geactiveerd in het Collectief Bewustzijn. Maar bij veel mensen zijn deze coderingen nog niet geactiveerd in het persoonlijk bewustzijn!
De New Rainbow Light Codes dragen een veelheid aan kleur energieën in zich mee (veel meer dan alleen de regenboog kleuren) en resoneren op de wereldwijde en persoonlijke veranderingen en proces van Ontwaken van deze tijd. Ze ondersteunen, stimuleren en activeren de diepere groei en bewustwording die gaande is op aarde en in het persoonlijke bewustzijn.

Een Rainbow (codes) Healing en activatie via transmissie

Een transmissie is een gechannelde energie overdracht waarbij bepaalde energieën in je eigen bewustzijn weer geopend en geactiveerd worden. Vaak ontstaat daarbij een diepe healing waardoor er weer nieuwe ruimte in je energie en bewustzijn ontstaat waardoor trillingsverhogingen mogelijk worden. En dus naar nieuwe groei, heling en bewustwording leiden. Tijdens deze transmissie op afstand wordt je weer bewuster ‘aangesloten’ op je eigen Zielen Kleuren Palet. Dit zijn kleuren of beter gezegd frequentiegolven die passen bij jouw Zielenpad, groei en Missie voor dit leven. Je wordt dus dieper in uitlijning en verbinding gebracht met je eigen Zielsbewustzijn en Ziels Bedoeling.
Je wordt dieper afgestemd op Regenboog Coderingen die voor jouw bewustwording en groei essentieel zijn en krachtig jouw potentie, Licht en heling kunnen aanraken.
Door je bewust wording van welke frequenties (kleuren) in het nu jou het meest krachtig ondersteunen, geeft dat de mogelijkheid er direct en concreter mee te werken. Zodat je je eigen groei krachtig kunt ondersteunen. Door af te stemmen op en te verbinden met de Rainbow Light Codes die in het nu in je processen aan de orde zijn,  open je je Zelf voor enorme healing, instroom van deze bij jou passende frequenties en kun je heel nieuwe stappen in je groei zetten.
Bijvoorbeeld:
*Dieper in je eigen kracht komen
*Het oude loslaten en helen
*Het hart dieper openen
*Dieper vanuit je hart leven
*Meer vertrouwen in jezelf
*Positieve(re) levens instelling
*Dieper gronden zodat je krachtiger in het leven staat
*Bescherming van je energie
*Meer balans in je leven en bewustzijn
*Dieper inzicht in jezelf, jouw levenssituatie, relaties, groei, etc.
*Doorbreken van gedachtencirkels, oude patronen en conditioneringen
*Ondersteuning bij traumatische ervaringen en emotionele issues*Je eigen unieke kwaliteiten dieper leren kennen, integreren en eigen maken
*Meer gemak, stroming en beweging in je groeiprocessen brengen en ervaren
*Dieper in de belichaming komen van je Hoger Bewustzijn (op aarde)
*Ondersteuning bij processen van uiteenlopende aard, die spelen in jouw leven en groei

Afstand transmissie, activatie en healing ineen

Deze transmissie vindt plaats op afstand, je wordt tijdens de transmissie aangesloten op de kleurfrequentie(s) die naar voren komt als meest belangrijke en het diepst ondersteunde op dit moment in je groei.De transmissie zelf duurt ongeveer 20 minuten tot een half uur.
Je kan daarbij mogelijk veranderingen in bewustzijn ervaren, stroming, fysieke of energetische gewaarwordingen, meer balans, rust of healing, herinneringen, inzichten, etc.Hoe of wat je exact ervaart is afhankelijk van hoe ver jouw bewustzijn al is geopend  en dus hoe gevoelig je bent,  en/of hoe nieuw een frequentie voor je energie is. Is een frequentie al deels eigen gemaakt, dan zal het makkelijker en sneller binnenkomen en is het meer bekend, en zul je mogelijk minder diep ervaren.
Als een frequentie hele diepe oude trillingen in je losmaakt kan dat even weerstanden opleveren, voordat de healing plaats vindt en ook dat kan een reden zijn waardoor je het in eerste instantie misschien anders of minder diep ervaart.

Verslag om zelf verder te kunnen werken aan je groei

Je ontvangt na deze transmissie per mail een verslag van de naar voren gekomen (persoonlijke) informatie, energie en activatie. Daarin beschreven staat ook de specifieke kleur(en) die op dit moment aansluiten op je groeiprocessen, wat deze voor je kunnen betekenen.  En hoe je daarmee verder aan de slag kan gaan om deze kleurfrequenties en bijbehorende geometrieën, coderingen en heling te integreren. Incl. eventuele tips, oefeningen, Ascension Glyphs, geometrieën of wat maar essentieel voelt ten behoeve van jouw volgende stappen in je Bewustwordingsproces.
Ook persoonlijke informatie, mits deze naar voren is gekomen, omtrent je persoonlijke processen kan daarin vermeld worden.
Daarnaast bevat het verslag meer uitgebreide informatie over de Licht geometrieën, de New Rainbow Codes en waarop deze dieper door kunnen werken, welke lagen ze raken, welke kwaliteiten ze bevatten, welke organen ermee verbonden zijn, en noem maar op.
De healing en transmissie activeren de geometrieën van je Lichtlichamen zodat je de kleurfrequenties en Lichtcoderingen dieper kunt eigen maken.
Deze activaties werken zeer diep door op een Multidimensionaal level (dat wil zeggen op vele lagen van je bewustzijn tegelijkertijd). Het kan dus ook ervaarbaar zijn op verschillende lagen van je bewustzijn.
Bijvoorbeeld op emotioneel niveau, mentaal niveau, energetisch niveau, fysiek niveau, Multidimensionaal, etc.
Het verslag brengt de activatie in ‘de stof’. Zodra je het leest kun je mogelijk al het een en ander voelen gebeuren of verschuiven (innerlijk). Na het lezen is het goed om je er een moment in stilte er op af te stemmen, zodat je de energieën ook echt even bewust de ruimte geeft om dieper bewust binnen te komen en te integreren. Je kan daarvoor mediteren op de informatie, kleur, geometrieën. Of gewoon even in stilte laten gebeuren wat er mag gebeuren.

Begeleiding bij deze gechannelde transmissie

De transmissie vindt plaats in elk geval onder leiding van Metatron, Hathor en Isis, die deze ‘methode’ hebben ‘doorgegeven’.  En mogelijk ook andere persoonlijk begeleidende Lichtwezens of Meestervelden die op dat moment ook passend zijn.
Per (groei) periode kun je een dergelijke sessie op afstand aanvragen, als daar behoefte aan is, gewoon als het zo voelt.  Je ontvangt dan weer  nieuwe coderingen, kleuren, informatie en diepgaande healing. Aansluitend op je processen op  dat moment.
Deze transmissie en activatie vindt plaats op het moment dat je Ziel daar ‘groen Licht’ voor geeft. Dat betekend dat ik niet op een vooraf afgesproken tijd werk, waarbij jij ook afgestemd bent,  maar op een moment dat je Ziel aan mij aangeeft dat het de juiste tijd er voor is. (Na jouw aanvraag). Het proces verloopt dus niet via wat de  aardse persoonlijkheid (ego) wil, maar van Ziel tot Ziel. En dat betekend op een juiste Goddelijke Stroming en Timing.

Aanvragen van een persoonlijke Rainbow (Code) Healing

Mail me je aanvraag, waarbij je je naam, geboorte datum en een eventueel thema of vraag vermeld. Er zal niet altijd dieper rechtstreeks op je vraag afgestemd worden, als wel op het onderliggende Zielenthema. Ook dat zou nieuwe informatie, antwoorden en inzichten kunnen opleveren (maar van een dieper niveau dan het aardse, van waaruit je je vraag stelt)

Groeps activaties op afstand

Op bepaalde data zal er ook een groepstransmissie en activatie gepland worden. Deze vindt ook plaats op afstand. Vergelijkbaar met de Blauwdruk activaties en Portaal activaties (zie website). Vanwege het groepsverband zal deze transmissie en dus ook het verslag een meer algemenere aard hebben en niet op persoonlijk groeiprocessen ingaan.
Tijdens deze groepstransmissie worden ook de Blauwdrukvelden van de Regenboog Coderingen dieper aangeraakt in je bewustzijn.
De groepstransmissies bieden vooral veel healing vanuit de Blauwdrukken van de Regenboog Coderingen en activeren niet per definitie deze kleurfrequenties ook weer in je eigen Blauwdruk/bewustzijn.
Het verslag zal een overzicht geven van hetgeen er tijdens deze activatie gebeurd is, welke energieën en groeithema’s aangeraakt zijn, en zal zijn afgestemd op dat moment.
Ook het groepsverband (vanuit een veilig afgebakend groepsveld) speelt daarbij een belangrijke rol. Des te meer Zielen/mensen bepaalde coderingen weer gaan herinneren, voelen en leven (belichamen), des te groter wordt het Veld van Potentie daarvoor op aarde en des te toegankelijker wordt deze frequentie/Kleur voor jezelf en anderen! (Des te dieper dus de groei en bewustwording die daarmee mogelijk wordt).
Deze transmissies ondersteunen krachtig je eigen groei, bewustwording en helingsprocessen ten behoeve van je gehele Ascensie proces, in her-innering aan wie je Werkelijk Bent!

Uitwisseling:

*De uitwisseling voor een persoonlijke Rainbow (Code) Healing op afstand bedraagt € 77,- incl. BTW en persoonlijk verslag (Ongeveer 15-17 blz.)
(Aanvragen nu al mogelijk! Maar ik ga hiermee pas vanaf half juli 2015 starten)
*De uitwisseling voor een groeps Rainbow (Code) Healing op afstand (op ingeplande data) bedraagt € 33,33 incl. BTW en algemeen korter verslag van de groepsactivatie. (ongeveer 5-7 blz.)
(Zie activiteitenagenda voor data!)
*Rainbow Code Transmissie dag (waarop 7 coderingen doorgegeven worden op afstand): Zie de activiteitenagenda.

Rainbow Healing Transmissie Dag

Deze transmissies van specifieke Goddelijke frequenties zullen enerzijds diep doorwerken op chakra niveau, maar omvatten zo enorm veel meer dan dat. Ze trillen in jou de Broncoderingen aan, de oorspronkelijke Blauwdrukken voorbij elke vorm van blokkade, stagnatie en bevroren energie. De chakra’s zijn daarbij ‘slechts’ poorten om tot dieper gelegen lagen van (on)bewustzijn te kunnen binnen dringen.
Deze transmissies kunnen enorm veel zoden aan de dijk zetten en heel veel oude gestagneerde energieën in beweging brengen, waarmee een proces van heelwording én bewustwording op gang wordt gebracht in eerder ontoegankelijke onbewuste lagen van je Zelf.
Deze transmissies voelen belangrijk om voor het grotere publiek toegankelijk te maken, omdat velen worstelen met de energieën van deze tijd, ego en onbewuste delen van het Zelf op vele lagen hoogtij vieren (zelfs onder de zogenaamde spirituele mensen) en het werkelijk tijd is om dieper wakker te worden en de confrontatie met het Onbewuste  Zelf aan te gaan.
Een dag waarop meerdere transmissies van Regenboog coderingen (Rainbow Healing) zullen plaats vinden (op afstand) en waar je je per kleurcodering/straal voor in kan schrijven.Op verschillende tijdstippen zullen verschillende coderingen gechanneld in transmissie doorgezonden worden. Je ontvangt daarna een miniverslag van de energieën en belangrijke handvaten of aandachtspunten m.b.t. de integratie van deze energieën.
Het is een ander iets dan de uitgebreidere transmissies. Het betreft korte transmissies van ongeveer 10-15 minuten, waarbij puur en alleen de energie overgedragen wordt.
Het verslag bevat ‘slechts’ wat meer informatie over deze Regenboog frequentie. Dus geen uitgebreid verslag zoals met de uitgebreidere afstand transmissies op de (geplande) avonden. (Waarbij vaak ook veel gechannelde informatie naar voren komt, thema’s en werkwijze benoemd worden, en alles wat naar voren kwam tijdens de transmissie).
Deze transmissie dag omvat puur en alleen een stukje energie overdracht en wat jouw systeem/bewustzijn/energie ermee doet, hoe dat een plek mag krijgen, wat het exact in jouw bewustzijn activeert of aanzet tot heling en bewustwording,  en hoe bewust je dit ervaart, is aan jou en jouw bewustzijn.Het miniverslag met algemene informatie betreffende de gekozen kleur resonantie kan handvaten geven of iets meer achtergrond informatie over wat de energie mogelijk voor je kan doen en waarop het dieper inwerkt.
Deze transmissies worden vanuit een hologram verzonden. Dat wil zeggen, je stemt je af op de afgesproken tijd en haalt vanuit afstemming/meditatieve staat jouw energie via het hologram binnen. (Je hoeft je alleen af te stemmen op die kleur, en ik koppel je bewustzijn aan het hologram, zodat de energie ook naar je toe stroomt zodra jij je er op afstemt).
Mocht je niet in staat zijn om op de juiste tijden af te stemmen, geen probleem. Ik koppel jouw energie (na aanmelding) aan het betreffende veld, en je kan daar ook op een later tijdstip voor gaan zitten om de energie bewust (via meditatieve afstemming) binnen te halen.
Op deze wijze kun je één of meerdere kleurfrequenties op 1 dag binnen halen, die een enorme stroomversnelling in bewustwordingsgroei en helingsprocessen kunnen brengen in jouw leven, lijf, energie en bewustzijn.
Een wat versnelde manier om een boost aan energie binnen te halen, ondersteuning en diepere activaties in je eigen systeem te laten plaats vinden.
Deze transmissies omvatten puur helende frequenties ten behoeve van je eigen groei. Het is géén (!!!)  inwijding waardoor je in staat bent deze Regenboog energieën ook zelf door te geven.
Datum van deze Regenboog code transmissie dag:zieactiviteiten agenda!
Tijden van de verschillende transmissies:
10.00- 10.15 uur Rainbow Code: Rood-Goud
10.30-10.45 uur Rainbow Code: Oranje-Roze-Goud
11.00-11.15 uur Rainbow Code: Geel-Goud
11.30-11.45 uur Rainbow Code: Smaragd Groen-Goud
12.00-12.15 uur Rainbow Code: Hemelsblauw- Goud 
12.45-13.00 uur Rainbow Code: Violet-goud
13.15 uur-13.30 uur Rainbow Code: Purper-Goud
Prijs per transmissie van 10-15 minuten: € 12,22 incl. BTW en kort algemeen verslagje van de door jou gekozen kleur(en).
De codering van 12,22 staat voor de frequenties van dieper/nieuw ontwaken (1) om op te rijzen in je eigen authentieke kracht (222) voorbij dualiteit.
Wil je alle 7 transmissies meedoen, ontvang je een kleine korting en bedraagt de uitwisseling in plaats van € 85,54 nu (bij aanmelding van alle 7) € 80,- incl. Btw en 7 korte verslagen per kleur.
De frequentie van de 80 resoneert op de Kosmische balancering met en doorstroming van de Broncodering.
Aanvragen kun je mailen op: info@praktijk-apofyliet.nl