Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Rainbow Healing Transmissie Dag
Rainbow codes transmissie dag Deze transmissies van specifieke Goddelijke frequenties zullen enerzijds diep doorwerken op chakra niveau, maar omvatten zo enorm veel meer dan dat. Ze trillen in jou de Broncoderingen aan, de oorspronkelijke Blauwdrukken voorbij elke vorm van blokkade, stagnatie en bevroren energie. De chakra’s zijn daarbij ‘slechts’ poorten om tot dieper gelegen lagen van (on)bewustzijn te kunnen binnen dringen. Deze transmissies kunnen enorm veel zoden aan de dijk zetten en heel veel oude gestagneerde energieën in beweging brengen, waarmee een proces van heelwording én bewustwording op gang wordt gebracht in eerder ontoegankelijke onbewuste lagen van je Zelf. Deze transmissies voelen belangrijk om voor het grotere publiek toegankelijk te maken, omdat velen worstelen met de energieën van deze tijd, ego en onbewuste delen van het Zelf op vele lagen hoogtij vieren (zelfs onder de zogenaamde spirituele mensen) en het werkelijk tijd is om dieper wakker te worden en de confrontatie met het Onbewuste  Zelf aan te gaan. Een dag waarop meerdere transmissies van Regenboog coderingen (Rainbow Healing) zullen plaats vinden (op afstand) en waar je je per kleurcodering/straal voor in kan schrijven. Op verschillende tijdstippen zullen verschillende coderingen gechanneld in transmissie doorgezonden worden. Je ontvangt daarna een miniverslag van de energieën en belangrijke handvaten of aandachtspunten m.b.t. de integratie van deze energieën. Het is een ander iets dan de uitgebreidere transmissies. Het betreft korte transmissies van ongeveer 10-15 minuten, waarbij puur en alleen de energie overgedragen wordt. Het verslag bevat ‘slechts’ wat meer informatie over deze Regenboog frequentie. Dus geen uitgebreid verslag zoals met de uitgebreidere afstand transmissies op de (geplande) avonden. (Waarbij vaak ook veel gechannelde informatie naar voren komt, thema’s en werkwijze benoemd worden, en alles wat naar voren kwam tijdens de transmissie). Deze transmissie dag omvat puur en alleen een stukje energie overdracht en wat jouw systeem/bewustzijn/energie ermee doet, hoe dat een plek mag krijgen, wat het exact in jouw bewustzijn activeert of aanzet tot heling en bewustwording,  en hoe bewust je dit ervaart, is aan jou en jouw bewustzijn. Het miniverslag met algemene informatie betreffende de gekozen kleur resonantie kan handvaten geven of iets meer achtergrond informatie over wat de energie mogelijk voor je kan doen en waarop het dieper inwerkt. Deze transmissies worden vanuit een hologram verzonden. Dat wil zeggen, je stemt je af op de afgesproken tijd en haalt vanuit afstemming/meditatieve staat jouw energie via het hologram binnen. (Je hoeft je alleen af te stemmen op die kleur, en ik koppel je bewustzijn aan het hologram, zodat de energie ook naar je toe stroomt zodra jij je er op afstemt). Mocht je niet in staat zijn om op de juiste tijden af te stemmen, geen probleem. Ik koppel jouw energie (na aanmelding) aan het betreffende veld, en je kan daar ook op een later tijdstip voor gaan zitten om de energie bewust (via meditatieve afstemming) binnen te halen. Op deze wijze kun je één of meerdere kleurfrequenties op 1 dag binnen halen, die een enorme stroomversnelling in bewustwordingsgroei en helingsprocessen kunnen brengen in jouw leven, lijf, energie en bewustzijn. Een wat versnelde manier om een boost aan energie binnen te halen, ondersteuning en diepere activaties in je eigen systeem te laten plaats vinden. Deze transmissies omvatten puur helende frequenties ten behoeve van je eigen groei. Het is géén (!!!)  inwijding waardoor je in staat bent deze Regenboog energieën ook zelf door te geven. Datum van deze Regenboog code transmissie dag: 26-8-2015 (Het derde 8-8 portaal van deze maand! Dit geeft een extra bekrachtiging en helpt je tevens de energieën van de 8- 8 dieper binnen te halen en integreren!) Tijden van de verschillende transmissies: 10.00- 10.15 uur Rainbow Code: Rood-Goud 10.30-10.45 uur Rainbow Code: Oranje-Roze-Goud 11.00-11.15 uur Rainbow Code: Geel-Goud 11.30-11.45 uur Rainbow Code: Smaragd Groen-Goud 12.00-12.15 uur Rainbow Code: Hemelsblauw- Goud  12.45-13.00 uur Rainbow Code: Violet-goud 13.15 uur-13.30 uur Rainbow Code: Purper-Goud Prijs per transmissie van 10-15 minuten: € 12,22 incl. BTW en kort algemeen verslagje van de door jou gekozen kleur(en). De codering van 12,22 staat voor de frequenties van dieper/nieuw ontwaken (1) om op te rijzen in je eigen authentieke kracht (222) voorbij dualiteit. Wil je alle 7 transmissies meedoen, ontvang je een kleine korting en bedraagt de uitwisseling in plaats van € 85,54 nu (bij aanmelding van alle 7) € 80,- incl. Btw en 7 korte verslagen per kleur. De frequentie van de 80 resoneert op de Kosmische balancering met en doorstroming van de Broncodering. Aanmelden kan nu al, via info@praktijk-apofyliet.nl Meer info over de Rainbow Coderingen, Healingen, afstand activaties en transmissies vanuit deze frequenties, zie: www.apofyliet.nl/rainbowhealing.htm