Creatie van een eigen lijn van krachtige essences

Vanaf maart 2014 mocht eindelijk vorm gegeven gaan worden aan de ‘geboorte in de stof’ van een inspiratieve ingeving die al enkele jaren geleden tot mij kwam. Pas nu bleek het de juiste tijd te zijn dat deze essences en frequenties daadwerkelijk op aarde vorm mochten krijgen, na jaren lange voorbereiding in de vorm van persoonlijke groei- en bewustwordingsprocessen, waarbij vele energieen en Blauwdrukken eigen gemaakt werden.
In maart 2014 ontstond daar de eerste serie Sacred Water Liquid Light Frequency Essences, in de vorm van 13 Gateways. Doorgangen die ondersteunen naar een diepere opening van Bewustzijn in je Zelf.
In september en oktober 2014 volgden daarop twee nieuwe series van 13 essences: de Meester Essences en Tempel essences.
Via de onderstaande linken vind je alle informatie behorende bij deze lijn van hoge trillings essences die een krachtige ondersteuning kunnen bieden in je bewustwordings, ascensie en groeiprocessen.
Klik op de verschillende afbeeldingen en vind hier alle beschrijvingen van de essences en mogelijkheden deze te bestellen.
Essences zijn los verkrijgbaar, of als complete set in 10 ml flesjes.
Nieuw is ook de mogelijkheid om een mini reisset van 13 essences naar keuze te bestellen, in een stevige (echt) leren hoes.
Bij elke essence wordt de betreffende informatie mee geleverd.Bij bestelling van een complete set ontvang je een heel boekwerkje met alle werkingen en meer achtergrond informatie.

 

Sacred Water Liquid Light Frequency Essences: De 13 Gateways

Deze essences creëren kgateway-essrachtige ‘doorgangen’ in je onderbewustzijn en bewuste en onbewuste groeiprocessen, om dieper door je eigen littekens en Zielsbeschadigingen heen te kunnen groeien, naar healing, bewustwording en groei.Ook daar waar energieen volledig gestagneerd of geblokkeerd lijken te zijn. Zie hier onder voor de link met alle info over deze essences! Klik hier om deze essences te bestellen!

Sacred Water Liquid Light Frequency Essences: De 13 Meesteressences

556
Deze essences verbinden je met Goddelijke Meesteraspecten (ook in je Zelf) waardoor je op reeds geopende lagen van bewustzijn in hogere resonanties van je Zelf verbonden wordt, opgetild wordt in energie, bewustzijn en frequentie om van hieruit meer de Oorspronkelijke Blauwdruk energie voorbij ballast, beschadigingen en pijnlagen te activeren. En zo nieuwe healing en groeiprocesen aanzet om voorbij dualiteit in je Zelf uit te rijzen. Zie hier onder  voor de link met alle info over deze essences! Klik hier om deze essences te bestellen!

Sacred Water Liquid Light Frequency Essences: De 13 Tempel essences

557Deze essences verbinden je met Goddelijke Tempel Blauwdrukken en Heilige Krachtplaatsen die specifieke energieen op aarde brengen die ons helpen weer dieper te ontwaken in ons Oorspronkelijke Bewustzijn en Blauwdruk.Door deze essences wordt je op reeds geopende lagen van bewustzijn in hogere resonanties van je Zelf verbonden, opgetild in energie, bewustzijn en frequentie om van hieruit meer de Oorspronkelijke Blauwdruk energie voorbij ballast, beschadigingen en pijnlagen te activeren.En zo nieuwe healing en groeiprocessen aanzet om voorbij dualiteit in je Zelf uit te rijzen. Zie hier onder voor de link met alle info over deze essences! Klik hier om deze essences te bestellen!

Over het preparatie proces van Sacred Waters Liquid Light Frequency Essences: The Gateways

 gateway-ess

Op 22-2-14 kreeg ik spontaan vanuit Spirit, via mijn Zijn de opdracht dat het nu tijd was om een Liquid Light Frequentie te gaan prepareren en wel op de aankomende reis naar mijn geliefde Thuis, Egypte. Eerdere spontane ingevingen, informatie en voorbereidingen door de loop der laatste jaren heen bleken in elkaar te schuiven als puzzelstukjes van een puzzel en bleken daarmee ongeweten al voorbereidingen te zijn geweest op dat moment.

In volledige overgave en vertrouwen, maar met een portie gezond verstand en praktisch organisatorisch werk gaf ik deze Flow van Inspiratie graag gehoor. En zo zijn gedurende de periode tussen 28 februari en 9 maart 2014 in totaal 13 Sacred Waters Liquid Light Frequencies ontstaan. Exact zoals vooraf aangegeven tijdens de directe inspiratie.

Hoewel veel vooraf aan mij bekend gemaakt was, van wat de Bedoeling was, had ik geen idee van hoe of waar exact de Essences tot stand zouden mogen komen. Vanuit diepgeworteld vertrouwen echter en een weids geopend luisterend Bewustzijn liet ik mij geheel leiden in wat de Bedoeling was gedurende mijn reis door mijn Thuis land en basis van vele eonen.

Tijdens het eerste bezoek aan een Multidimensionaal Portaal gedurende deze reis, werd direct via channeling, transmissie en directe persoonlijke ervaring een soort ‘handleiding’ aangegeven over de dieper manier van werken van waaruit de essences gecreëerd dienden te worden.

De ‘handleiding’ die ontvangen en ten diepste ervaren werd, daar tijdens de spontane preparatie van de eerste essence gaf ten diepste aan dat het ging om het ten diepste in de belichaming ‘trekken’ van het Goddelijk Bewustzijn. En dat wat door mijn wezen op alle lagen te dragen zou zijn, ook in het 3D fysieke jasje, zou doorgegeven mogen worden en vorm krijgen in de essence. Dat zou de basis als hologram voor de Liquid Light Frequencies gaan vormen. Gedurende de rest van deze reis zou ik keer op keer dieper gaan ervaren om welke velden het daarom zou gaan en hoe deze elk op andere wijzen door mijn bewustzijn en systemen heen zouden mogen werken, op zoek naar verankering, waardoor de Goddelijke Frequenties belichaamd konden gaan worden.

Op de meest onverwachte momenten, die je zelf niet zou verzinnen, of ongebruikelijke plaatsen in de Heilige Krachtplaatsen, tempels of hoogfrequente gebieden, ontstonden persoonlijke zeer diepgaande Ascensie initiaties, voortbordurend op mijn persoonlijke Ascensiepad en resonerend op mijn Zielsevolutie, alsook op de mogelijkheden en Bedoeling van dit moment in de Tijd van Ontwaken.

Elke preparatie van elke essence verliep geheel anders, volledig aangestuurd door Spirit en mijn hoogste Essentie of Zijn (IK BEN), in volledige co-creatie met Al Wat Is.

Het liefdevolle draagvlak van Eenheidsvelden en co-creatie met de groep reismaatjes (die ik ‘op sleeptouw’ had) bracht een waarlijke vrijheid en ruimte om vanuit volledig je Zelf kunnen Zijn ook daadwerkelijk de ruimte te creëren voor de persoonlijke proces stukken en daarmee de preparatie van de Essences.

Elk initiatie en activatieproces omvatte niet alleen mijn eigen Ascensieproces of die van de Heilige Plaats waar deze plaats vond. Het betrof ook trillingsverhogingen en bewustzijnsverruiming voor betrokken Meester Begeleiding en Collectieve Velden die meegenomen of verbonden waren in het Geheel.

Elke initiatie en activatie behelsde moed, vertrouwen, zuiverheid, immense zelfreflectie, het dapper aangaan van eigen patronen, pijnlagen, versluiering, blinde vlekken en diepste littekenvelden, teneinde de Goddelijke Blauwdrukken van Oorsprong daar doorheen weer te kunnen activeren. Maar tegelijkertijd dat sommige van deze processen bijzonder pittig waren, was er altijd ook een enorme dosis humor en plezier weer ergens aanwezig. Soms op de voorgrond, soms op de achtergrond, soms naderhand.

Ook was er een ongekende stroom aan Goddelijke Synchroniciteiten, Goddelijke Cadeaus op allerhande wijzen en immense reeksen Meestergetallen (coderingen) die de Ware Goddelijke Magie van Creatie binnen alle processen bekrachtigden en bevestigden.

Het volledig Hart van het Khemitische veld (Oud Egyptische Oer Scheppings Matrix)**  is volledig in resonantie op de essences en processen die daarbij horen, en het was ook dit veld die dagelijkse in volle glorie van Goddelijke Magie doorlopend liet voelen hoe het Hart van de Schepping betrokken was bij dit Creatie Proces, en gaf dagelijks vele bekrachtigende signalen op mijn pad.

Het is een onbeschrijfelijke reis en persoonlijk diepgaand initiatiepad geweest, voortvloeiend uit mijn reeds eigengemaakte groei en als vervolg op mijn persoonlijk Ascensie pad op weg naar volledige Gods Realisatie. Een ‘reis’ die werkelijk niet in woorden te vervatten is.

 ** Voor meer informatie hier over zie mijn boek ‘De Tempel an het Zijn’, over wat deze velden voor mij persoonlijk betekenen.

Alle essences zijn dus tijdens het preparatieproces eerst volledig in proces, frequentie en bewustwording door mijn eigen Multidimensionaal Bewustzijn heen gegaan en tot diep in celkernen en DNA binnen gebracht, doorleeft en verankert.

De staat van belichaming van de frequenties maakte het mogelijk de hologrammen van de verschillende essences in een manifeste vorm op aarde te krijgen. De ‘Moeder frequenties/ essences’ die hieruit voortvloeiden zijn echter bijna te sterk om  al te kunnen behappen. Dat werd voorafgaand aan de Creatie van de Essences ook aangegeven. Deze super geconcentreerde essences dienen echter als basis matrix van waaruit de meer gedoseerde essences voortkomen.

De ‘Moeder Frequenties’ zouden teveel en te snel je velden in een klap overhoop halen. En dat is nooit de Goddelijke Bedoeling.

De ‘gedoseerde’ essences echter, die vanuit het creatie proces van de 13, terug in Nederland in een laatste afrondend initiatieproces gecreëerd mochten worden vanuit de Moeder Essences,

bevatten dezelfde Multidimensionale hologrammen en frequenties, zij het in een gedoseerdere zachtere vorm, zodat deze toegankelijker is voor iedereen. Waardoor het een krachtige ondersteuning, hulp en stimulans kan zijn ieders Bewustzijn dieper te openen. De volledige Multidimensionale (13D) gelaagdheid van ieder oorspronkelijk hologram uit de ‘Moeder Essence’ zit in elke gedoseerde essence opgeslagen. En daarmee kan ieder op zijn/haar niveau passend met deze gedoseerde essences aan de slag.

Iedereen zal met die lagen en  frequenties van de essences in verbinding kunnen treden die al toegankelijk zijn voor je Bewustzijn, of die je juist die passende stappen verder zal helpen oprijzen in je eigen volledig Ontwaken, passend bij waar je staat op jouw Ascensiepad.

Door de Multidimensionale gelaagdheid van de essences kunnen ze telkens opnieuw in andere processen van groei, ontwaken en Ascensie weer een andere bijdrage leveren, resonerend op wat jij op dat moment nodig hebt.

De hologrammen voor de preparatie van en verwerkt in de essences, zijn opgebouwd tijdens de verschillende persoonlijke initiaties en activaties die tijdens dit proces ontstonden. Het zijn Licht geometrieën en  coderingen die vanuit mijn Zijn bijeen zijn gebracht in verbinding met alles wat mee werkte aan energie en heilige plaats op dat moment, per essence. Dat betekend dus ook Meesterbegeleiding, tempelenergie, hulpmiddelen/tools zoals de stenen, veertjes, of andere zaken die zich aandienden ten tijde van het proces.

De processen die op dat moment aan de orde waren vertaalden ook als een deel van het  hologram. Al die frequenties samen gebundeld vormen een soort van Licht geometrie en stralen dus gezamenlijk een frequentie uit, die via mijn Zijn in die frequenties werd door getrokken in belichaming. Pas van daaruit, als ik het kon dragen op alle lagen tot in de celkernen, werd de frequentie door getrokken in het water/brandewijn van de essence. Deze werden uiteindelijk temidden van het preparatieproces ook (energetisch) gefixeerd en verzegeld, waarmee het water blijvend deze frequenties als een essence zouden gaan dragen.

Hiermee mocht een zeer krachtig werkend hulpmiddel ter ondersteuning van persoonlijke Ascensiegroei ontstaan. Een hulpmiddel wat in een versnelt tempo zal helpen je eigen Littekenvelden, onbewustzijn, versluiering of pijnlagen te helpen zuiveren, transformeren en helen. Waardoor je eigen Lichttrilling immens opgelift wordt en waardoor Oorspronkelijke Blauwdrukken weer ten diepste gewekt kunnen worden en door je volledig Multidimensionaal Potentieel heen naar en in de belichaming getrokken mogen worden.

Belichaming (embodyment) is noodzakelijk om volledige Zelf of Gods Realisatie of Ascensie te kunnen bereiken. Het betekend simpelweg dat je daadwerkelijk je Goddelijke Bewustzijn, kwaliteiten, Potentie, Missie en Bedoeling daadwerkelijk op alle lagen, inclusief in het aardse leven en mens-zijn leeft. Het is het werkelijk weer worden wie je Bent (Goddelijk en Oneindig), ook in je aardse persoonlijkheid, lichaam en leven. En dit voorleven, uitstralen en neerzetten in alles wie je Bent en alles wat je doet.

Hoewel de Essences zeer hoog van frequentie zijn, dragen ze ook een immens aardend vermogen in zich, juist doordat ze enkel via belichaming van de Goddelijke Blauwdrukken gecreëerd konden worden.

Alle Essences zijn Portalen op zich naar verschillende frequentie- en resonantie velden die in ieder van ons op een geheel unieke, individuele wijze aanhaken en aanwezig zijn. Maar die ook volledig resoneren op de energieën van de nieuwe Tijd van Ontwaken en de trillingsverhogingen die met betrekking tot het persoonlijke en planetaire Ascensieproces in deze tijden gaande zijn.

Elke essence leidt je het betreffende Portaal van 13D overkoepelende velden binnen en biedt je de gelegenheid om op alle Multidimensionale lagen van jouw Zijn, evenals in planetaire en of collectieve velden,  deze Zijns aspecten te helen, verhelderen, inzichtelijk te maken, te transformeren, om te zetten en de Oorspronkelijke Goddelijke Blauwdruk weer te wekken.

Ondanks dat deze essences zijn gecreëerd  op Egyptisch Heilig grondgebied* , zijn alle essences  van een Universele aard in frequentie, resonantie en werking en daarmee voor iedereen krachtig werkzaam voor diepere Bewustwording, heling en de persoonlijke Ascensieprocessen!!

(* Omdat dit mijn Thuis frequentie op aarde is en dat ze via deze ‘ingang’ gecreëerd werden zegt alles over mijn Essentie, Pad en Missie, zie mijn boek  ‘De Tempel van het Zijn’. Maar betekend niet dat ze alleen werkzaam zijn met de Egyptische coderingen of energie, welke overigens ook van Universele aard is).

Willemien Timmer, feb-maart 2014              www.apofyliet.nl                    info@praktijk-apofyliet.nl

Gebruik van de Essences:

Gebruik kan geheel intuïtief toegepast worden vanuit het voelend vermogen of op advies van healer, therapeut of iemand die bekend is met de werking van de essences. Mogelijkheden zijn:

*Flesje bij je dragen of vasthouden, waarmee de energie overgedragen wordt op je bewustzijn en energiesysteem.

*Meditatie met een flesje, waardoor de energie dieper (bewust) binnen kan komen in je Multidimensionaal Bewustzijn.

*Een druppel door de aura heen verspreiden of het flesje voor bepaalde chakra’s houden.

*Direct op de huid of op specifieke chakra’s aanbrengen.

*Een druppel water in een glas water (verdunde inname).

*Directe inname van een druppel (maximaal 3 per dag tenzij anders intuïtief aangevoeld wordt) voor de aanzet van een diepe fysieke zuivering en opening van bewustzijn in DNA en celniveau.

Het kiezen van een Essence:

Het kiezen van een passende essence kan volledig intuïtief (op gevoel) of via iemand die bekend is met de werkzaamheid van de Essences.

Het is belangrijk niet uit te gaan van de beschrijvingen qua werking, maar puur op Hoger Voelend vermogen, omdat de Essences allen een Multidimensionale gelaagdheid bevatten die alle 13-dimensies omvat en dus op al deze lagen werkzaam is. De beschrijvingen van de essences bevatten slechts enkele handvaten wat betreft thematieken, maar zijn incompleet in wat de werking is op elke afzonderlijke Multidimensionale laag.

Dit, juist vanwege het feit dat Persoonlijkheid (ego) en mind (verstand) niet ingezet dienen te worden om tot een juiste keuze van de essence te komen.

Beschrijvingen zoals aangegeven zijn slechts een deel van de mogelijkheden van de betreffende essence die op het moment van creatie van de essence het sterkst belicht werd. Wellicht zullen de beschrijvingen zich in de loop der tijd nog uitbreiden of aangevuld worden, maar voor dit moment voelt het essentieel om dat niet te doen. Juist omdat het er om gaat dat je Hoger Bewustzijn en Hart aangesproken mogen worden op het Weten wat op welk moment het juiste bij jou aansluit, en het meest passend is binnen jouw Ascensie groei.

Wet- en regelgeving

Deze Essences vallen onder de Warenwet en dat houdt in dat zij geen geneesmiddelen zijn.  De essences geven een energetische ondersteuning bij persoonlijke groei- en bewustwordingsprocessen. Zij vervangen dus ook nooit enige medische ondersteuning bij of kunnen betiteld worden als geneesmiddel voor ziekte of ziektebeelden.

De essences  zijn ongebouwd uit water en brandewijn (voor langere houdbaarheid), waarin specifieke Licht energieën, coderingen of hologrammen, energetisch zijn toegevoegd.

Doordat de Lichtkracht vanuit de essences ondersteunend werkt op het dieper herstel van balans tussen lichaam, energie en eigen Goddelijke Essentie, en je eigen Lichttrilling verhoogd, kan deze echter wel een bijdragen aan een gebalanceerder gezondheid. Doordat de eigen heelheid en zelf genezend vermogen, vanuit opheffing van dualiteit in het Zelf, gestimuleerd wordt.

De essences helpen en ondersteunen je, op alle vlakken van het leven, een diepere verbinding met het Goddelijke in jou Zelf te ervaren. Zij kunnen echter niet alle stenen voor je voeten weg rollen. Bewustwording dient dan ook vooral vanuit je Zelf voort te komen. En de essences ondersteunen je dit pad met meer vreugde, Licht en vertrouwen te kunnen gaan.

Houdbaarheidsdatum (volgens de voorschriften en regelgeving van de Warenwet):

Deze set is ten minste houdbaar tot maart 2017

© Willemien Timmer, maart 2014

Alle Gateway Essences op een rij:

 1. Tombe of Ay: Gateway to Amenti
 2. Qasr Alaguz: Gateway of the 3 stages of Awakening
 3. Karnak, Sekhmet: Gateway of the Sacred Fire (within)
 4. Deir al Shelwit: Gateway to the Silence of the Desert
 5. Karnak, Ptah: Gateway of the pure Twin Connection
 6. Abydos, Library: Gateway to Infinite Wisdom and Knowledge
 7. Abydos, inside Osirion: Gateway to Resurrection of the Source
 8. Abydos, Flower of Life: Gateway to Nun: Divine Creation
 9. Seti I temple, Luxor: Gateway to Purification in Initiation
 10. Luxor Temple: Gateway to balancing Multidimensional Realities
 11. El Tod temple: Gateway to the Birth into Kingship
 12. Dendera, Birth house: Gateway to Resurrection in Freedom of Birth (Creation)
 13. Karnak, Holy of Holiest (Heart of the Heart) to Osiris Gates: Resurrection out of the Duat: Gateway of Re-alignment with All Gates (Portals/ dimensions)
 1. Tombe of Ay: Gateway to Amenti

Datum preparatie: 28-2-‘14

I.s.m. met: Ay en Tiya, Isis, Hathor, Ra en Nephthys.

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: geen, behalve de ‘gechannelde handleiding’ voor het preparatie proces en Essentie van de Essences.

Proces/frequenties/werking:

Embodyment: Oprekking bewustzijn op alle lagen incl. in 3D. Alles mag eerst tot in de diepste celkernen en DNA doordringen en binnen komen, voordat het werkelijk geleefd kan worden in alle lagen van het Zijn.     Oprijzend bewustzijn. The Gates are opening….

Openingen voor het Multidimensionaal Bewustzijn om de IK BEN frequentie  steeds dieper in de celkernen geactiveerd en herinnert te worden.

De Ik Ben in manifestatie brengen in 3D en op alle dimensielagen.

Activatie van de eigen IK BEN Memory cells en celkern-harten.

This first Portal essence “Gateway of Amenti” you will open up the pathway of embodyment from 3D to 13D: the first step: The Awakening of this Path.

Throughout all this 13 essences necessary steps of Ascension (growth and Consiousness) will be triggered and activated to reach the ‘Goal’. This first essence is touching in Cell and Soul Memory the Gateway to Amenti (Heaven, Ascension) on all levels!”

Kheper: New Awakening. Voorbereiding op het werken met de andere essences omdat het diepte openingen van celbewustzijn en DNA brengt waardoor de frequenties dieper naar belichaming doorgetrokken kunnen worden. Maar ook verdieping in het (gelijktijdig) werken met andere essences.

 1. Qasr ala guz: Gateway of the 3 stages of Awakening

Datum preparatie: 1-3-’14            Nieuwe maan

I.s.m. met: Tehuti

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: veertje in de tempel

Proces/frequenties/werking:

De 3 stadia van Bewustzijn en Ontwaken worden dieper belicht en ervaren, met een groot plezier, overgave en je laten leiden door Spirit/ de eigen Goddelijke Essentie:

 1. Stadium van onbewustzijn
 2. Stadium van Ontwaken
 3. Stadium van Diepere Bewustwording t/m Ascensie

Krachtige vernieuwing (nieuwe maan) en opening van onbewustzijn naar dieper ontwaken en bewustzijn. Op weg naar verankering, belichaming van hoger, meer ontwaakt Bewustzijn. Vanuit overgave, fun, wijsheid en kracht  en stroming het eigen Solaire Licht/ Essentie weer gaan herinneren. Ook op steeds diepere (nog onbewuste) lagen, die stap voor stap geactiveerd worden en  tot dieper ontwaken  en uiteindelijk volledig bewustzijn worden gebracht.

3. Karnak, Sekhmet: Gateway of the Sacred Fire (within)

Datum preparatie: 1-3-’14            Nieuwe maan

I.s.m. met: Sekhmet

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: hart van steen, hartverbinding Soulfamily die alle ruimte geeft in de tempel

Proces/frequenties/werking:

 ‘Sacred Fire (in) Sacred Water!’

Deze essence gaat over de Sekhmet power inside, de Kundalini, kracht van healing, magie, de power inside, de oprijzende vrouwelijke Scheppingskracht. Kracht van Passie en Vuur, de ware Kracht van Creatie vanuit het Hart en Vurig Goddelijk  Scheppers Bewustzijn.

Maar ook de verbinding met Ra (Solair Scheppend Bewustzijn, de Vader frequentie). Het gaat over staan in je Goddelijke Scheppingskracht met volledige verantwoordelijkheid en bewustzijn. Op alle niveaus, ook op de onbewuste of emotionele niveaus.

Water en vuur zijn Een, verbonden in gelijkwaardigheid en deel van elkaar!

‘To show your inner power! To feel your inner power, energy, Being inside’.

Let me feel your power, energy, Being inside me!’ Om het ten diepste te ervaren, de Sekhmet kracht in jezelf. Goddelijk Vrouwelijke Vurige Scheppingskracht. Ook om het bestaansrecht te geven, vanuit verantwoordelijkheid.

Diepte transformatie is in razend tempo mogelijk wanneer we onze Goddelijke verantwoordelijkheid naar ons Zelf , onze Scheppingskracht en Overgave weten te vinden, durven te omarmen, accepteren en in bewuste verantwoordelijke overgave durven te erkennen.

Deze essence brengt diepe healing in eigen Scheppingskracht aspecten die beschadigd zijn. Leert je je eigen Kracht, Scheppingspotentie weer herinneren en toe- eigenen. Heelt alle stukken oude magie, litteken en afwijzing van eigen Kracht. Brengt je weer bij de Passie van Harten Ziel en brengt immense transformerende helende kracht met zich mee. Bijzonder powerfull and life changing!

 1. Deir al Shelwit: Gateway to the Silence of the Desert

Datum preparatie: 2-3-‘14

I.s.m. met: Isis, Ma’at, Sekhmet en de Dualiteitsverstoringen

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: vele vogels en met name mussen

Proces/frequenties/werking:

The Silence of the Desert’.

Vrijheid, je vleugels uitslaan voorbij oude littekens. Oprijzen van Oorspronkelijke Blauwdrukken van het Vrouwelijk veld voorbij littekens van afgescheidenheid, onderdrukking, lagere resonanties, etc. Overstijgen van weerstanden.

“Deze essence is bedoeld voor het oprakelen en omhoog halen van weerstanden, verstoorde harmonie, verstoorde energieën en frequenties, voor beschadigde blauwdrukken. Als het gaat om de frequenties van macht, manipulatie, afscheiding in de vrouwelijke velden (Isis). D.w.z. de beschadigde vrouwelijke blauwdruk, die gecreëerd is door de mannelijke velden in descentie en afdaling in frequenties.

Het zijn de hogere Isis frequenties en het Ma’at veld die voor de imprint of blauwdruk belangrijk zijn m.b.t. het herstel van deze beschadigde velden.

Het gevoel van weerstand wordt steeds neutraler, als er meer helderheid komt.

Het gaat over de hogere Isis frequenties die over de beschadigingen heen mogen komen te liggen. Er doorheen mogen gaan stralen.”

Contact maken met je Hogere Intelligentie, je eigen Zijn, helpt om in de neutraliteit te komen om oude littekens te overstijgen.

Omkering en ompoling oude littekens brengt diepte bevrijding, verruiming en Joy.

Deze essence gaat echt over het losmaken of omhoog halen van de beschadigde, gemanipuleerde, onteerde, verkrachtte delen van het Vrouwelijk Bewustzijn en de onderdrukking van het mannelijke aspect. Emoties als weerstand, verdriet, innerlijk kind stukken, donkerte en zwaarte. Juist door daar (dwars) doorheen te gaan kan de hogere resonantie binnen stromen om de blauwdruk te herstellen (de hogere Isis frequentie, de oorspronkelijke blauwdruk, de Sirius symboliek) en kan de vrijheid/ bevrijding terug keren (de vogels). Dan komt de Joy en Fun terug the Joy of Life!

Dat alles kan pas als je eerst heel diep door de ‘Silence of the Desert’ gegaan bent. De  Silence’ van verlatenheid, wanhoop, eenzaamheid. Terug geworpen op of terug getrokken in jezelf. In de stilte. Dat creëert de opening waardoor de diepste beschadigingen naar voren kunnen komen. Van waaruit er door de weerstanden heen neutraliteit gevonden kan worden om het geheel te helen en herstellen!

 1. Karnak, Ptah: Gateway of the pure Twin Connection

Datum preparatie: 2-3-‘14

I.s.m. met: Ptah

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: met dank aan de ruimte die de Soulfamily ons bood en alle privacy om ons werk te kunnen doen.

Proces/frequenties/werking:

Deze essence gaat om de ompoling van de beschadigde velden: manipulatie, de verdichte velden van overheersing, macht, etc. soortgelijk als bij essence 4, maar dan vele lagen dieper, en vanuit de mannelijke velden: de mannelijke beschadigde gevoelslagen.  Bij essence 4 zijn andere lagen aangeraakt, meer aan de oppervlakte. Nu worden de dieptelagen of wortels daarvan aangeraakt. Niet alleen in de persoonlijke structuren, maar ook met doorwerking in de Tweelingstraalconnecties en het collectieve veld.

Sekhmet : ‘De zuivere Twin frequentie komt voort vanuit de zuiverheid van Nefertem’.  Deze gevoelsmatige vertaling geeft aan dat wanneer mannelijk (Ptah) en vrouwelijk (Sekhmet) weer samenvloeien, het derde veld (Nefertem) ontstaat. Nefertem staat ook voor de puurste zuiverheid, voor de Lotus!

Maar de puurste zuiverheid is ook essentieel om tot de versmelting van mannelijk en vrouwelijk te kunnen komen! Dus voor de versmelting plaats kan vinden is de Nefertem frequentie al in werking.

Via de was scepter van Ptah komt de initiatie van balancering van de mannelijke kracht. Om te gaan staan in de oorspronkelijke Mannelijke Scheppings Kracht. ‘geklonken aan de aarde’.  Dit verwees in mijn gevoel naar de Ptah frequentie. Dat wil zeggen: verankering in de aarde!

Het gaat dus om de mannelijke blauwdruk van Scheppingskracht, om deze in de aarde te brengen!

Dit kan diepte healingen van ongekende orde in de diepst donkere dualiteits velden van het Mannelijk Bewustzijn, velden die zo’n afscheiding veroorzaken dat ze oorlogen, strijd, haat, terrorisme, gruweldaden en martelingen in 3D op aarde hebben neergezet.  Het kan een ware innerlijke worsteling zijn om de Zuivere Blauwdruk die geklonken op aarde wil worden, voorbij de strijd met de weerstand van de beschadigde mannelijke velden vanuit angst, zorg, schaamte, verdriet, pijn….. etc. te kunnen brengen. Immens verdriet dat doorleeft dient te worden vanuit de mannelijke pijn velden en beschadigde structuren. Ver voorbij alleen de persoonlijke lagen, ook het collectief beschadigd Mannelijkveld speelt hierin een belangrijke rol.

De diepte van het volledige beschadigde veld wil doorgetrokken worden, maar om dat bewust te worden kan dat eerst te groots, te confronterend, te immens, te intens zijn…daarom ook kan dat innerlijk eerst stagneren.

Het bewustzijn van alles wat voortgevloeid is aan (collectieve) wreedheden en dualiteit vanuit de beschadigingen van het mannelijk veld is niet niets om in de ogen te kijken.

De beschadiging stagneert op de beschadiging.  Waardoor het oorspronkelijk mannelijke veld niet op aarde kan/kon komen.

Door de verankering van de beschadigde velden, en het bewustzijn daarop, kan juist de oorspronkelijke blauwdruk gaan stromen, verankeren en herstellen. Hierdoor pas  kan het 14-de deel van Osiris (de volledige mannelijke blauwdruk) op aarde gaan komen.

En daar is de Nefertem frequentie voor nodig. Voortvloeiend uit de zuiver gebalanceerde Tweelingstraal verbinding!

Daar waar de diepste zuiverheid (Nefertem) ervaren durft te worden, daar kan voorbij gegaan worden aan de littekens of beschadigde velden, en daar kan de zuivere blauwdruk weer door gaan stromen. Het oude beschadigde helend en zuiverend. Daar ontstaat een nieuwe zuiverheid, van waaruit mannelijk-vrouwelijk in diepere pure kracht kunnen gaan balanceren en versmelten…

Dus dit is ook van invloed op alle Tweelingstraal koppels en hun missies en frequenties!

That’s opening the Gates! Opening the Gates voor het 14-de deel van Osiris zodat de Tweelingstraal koppels veel dieper kunnen gaan verbinden in de zuiverheid van de Nefertem/Lotus frequentie. Oftewel: zodat de Horus geboren kan worden in iedereen.

 1. Abydos, Library: Gateway to Infinite Wisdom and Knowledge

Datum preparatie: 3-3-’14           (3-3 Portaal)

I.s.m. met: Tehuti i.s.m. mijn eigen (Seshat) Zijn, Flower of Life

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: 2 witte veertjes, groot hart van steen

Proces/frequenties/werking:

“New codes/books for the new age from the Universal Library, in co-creation with the Flower of Life. Herstel van de Blauwdrukken van het Mannelijke veld. Hart-coderingen van Seshat & Tehuti.”

Children of the Sun

Balans van de Children of the Sun, levenskracht. De spiegeling duidt ook op de polariteiten: het is dezelfde afbeelding maar dan weerspiegeld weer gegeven: Twee die Een zijn en elkaar spiegelen! Dat gaat over de Twin Rays!! Two who are One, but also mirrors and opposites!

Het gaat om de mannelijke Blauwdruk velden en de zuiverheid van Ma’at dus!

Fingerprint of the ‘Gods’ “: Ik voel dat de informatie/coderingen/frequenties van de download van de ‘New Books’ via mijn ‘fingerprint’ (duim) via de witte veer (Zuiverheid van Ma’at) vanuit de Library en via de Flower of Life wordt doorgegeven aan de essence.

‘Portals of Infinite Wisdom and Knowledge”

“Activating the own Akashic Records/ Portals inside. To read or re-write the Akashic Records of Being. In deeper stages of the Ascension Process. It will allow you to read Universal and/ or Planetary and/or Collective Akashic Records: The Books of the Divine Library!

This is a gift from the Seshat and Tehuti frequency (Sefkhet-Tehuti)”

Tot twee keer toe mag ik een veer vanuit het ‘hart’ van de Library ontvangen tijdens de preparatie van deze essence, terwijl de download stevig doorgaat: De eerste witte veer die ingezet wordt bij de preparatie van deze essence bevestigd en vertegenwoordigd de Mannelijke codering van het Ma’at veld van Zuiverheid. Het zijn de Tehuti codes: Access to the Portals of Divine Inner Wisdom: the Masculine Universal Records. De Tweede witte veer vertegenwoordigd de Vrouwelijke Seshat coderingen van de Zuiverheid van Ma’at: Access to the Portals of Divine Inner Wisdom: The Feminine Planetairy records and Wisdom.

De download in mijn (Multidimensionale) Being wordt direct via de ‘fingerprint of Who I AM (The Two who are One)’  ingebracht in de essence en dat opent ‘The Gates of Knowledge’ : Voor het her-inneren wie je Bent in je eigen Essentie (je I AM codering waarbinnen de Tweelingstraal Verbinding tot Eenheid wordt gebracht!) en brengt deze naar belichaming toe, opdat je eigen Goddelijke Wijsheid, Waarheid, Zuiverheid en Kennis weer beschikbaar komen op het level waar je nu staat in je groei en Ontwaken. Het mag hiermee heel diep de 3D binnen gebracht worden om het ten diepste (ook fysiek) te gaan ervaren, voelen en herinneren.

 1. Abydos, inside the Osirion: Gateway to Resurrection of the Source

Datum preparatie: 4-3-‘14

I.s.m. met: All That Is, The Source, Heartof Khemitian Matrix

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: steentje uit Osirion, water uit Osirion, 2 schelpjes.

Proces/frequenties/werking:

Sacred Alignment with the Source and most Holy Parts of Being.

Her uitlijning met het hart van het hart van het Khemitische veld. Her uitlijning met de eigen Bron, in Purity. Zuivering van de Duat (12 dimensies/hemelen/hellen) waar doorheen gewerkt is, en terugkeer in de (eigen) Bron en het hart van het hart van Schepping. Her uitlijning van polariteit.

Diep resonerend op het Hart van het Osirion (hart van de hartvortex van de Khemitische Scheppings Matrix), de Source/Bron, de Flower of Life en de Duat tot  en met Amenti in de kern!

Flower of life: herstel van geometrie

Sacred water Osirion: healing en uitlijning tot in DNA en cel-niveau.

Verbinding Duat naar Amenti: volledig Multidimensionaal bewustzijn overstegen en betreden van 13D/Volledige Ascensie.

Hart van het hart van het Khemitische veld: verbonden met het Oer Scheppingsveld van Khemit: ‘Mother of the World’.

Opmerking:

Essences 6, 7 en 8 zijn verbonden met elkaar, maar daarnaast ook ‘los staand’, individueel volledig volwaardige, op zichzelf staande essences. Maar ze werken als een Drie Eenheid krachtig aanvullend en ondersteunend op elkaar.

 1. Abydos, Flower of Life: Gateway to Nun: Divine Creation

Datum preparatie: 4-3-‘14

I.s.m. met: Flower of Life

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools:

Proces/frequenties/werking:

“ The(Gate of) Silence of the Heart (of the Heart) “.

‘Daar waar alles samen komt in de Heilige Geometrie van het hart – de Sacred space, the heart of the heart- of the Divine Mother (de Oer matrix van Khemit, Mother of the World!). The Gate of Manifestation is opening and reachable through this frequency. The Creation Fire of Ra in equality of the Mother Frequency. (De Oer Scheppende frequenties van mannelijk-vrouwelijk in Universeel opzicht, van waaruit de persoonlijke Essenties gecreëerd zijn, de Ik Ben velden). Van waaruit de 12 dimensievelden weer gecreëerd werden, die weer de 3D geschapen hebben. Het gaat over de 3 stages of Divine Creation!

Deze essence gaat over de oer geometrie van de Universele Overkoepelende Scheppingskracht: Nun, de Oerzee die God/Godin ineen is, die de Essenties of Ik Ben velden heeft voortgebracht. Opening the Gates beyond the Heavens through the Flower of Life, the Tree of Life and the Library (Divine Universal Akashic Records van essence 6).

Het gaat over Nun, de Oerzee van waaruit alle Schepping is voortgekomen.

‘De oeroude oceanen komen weer tot leven’: toegang tot de Oerzee van waaruit Creatie is voortgekomen.

Het hologram van deze essence is de Flower of Life (uiteraard). En ik voel hoe deze essence als basis kan dienen, als draagvlak, voor andere frequenties. Bijv. andere tempel frequenties of hologrammen. Dat is ook weer nieuw en zal zich wel ontvouwen hoe dat mag gaan werken of manifesteren.

Opmerking:

Essences 6, 7 en 8 zijn verbonden met elkaar, maar daarnaast ook ‘los staand’, individueel volledig volwaardige, op zichzelf staande essences. Maar ze werken als een Drie Eenheid krachtig aanvullend en ondersteunend op elkaar.

 1. Seti I temple, Luxor: Gateway to Purification in Initiation

Datum preparatie: 5-3-’14           (5-3-5 Portaal)

I.s.m. met: Men Maat Ra (Seti I), Khonsu en Ma’at

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools:

Proces/frequenties/werking:

“Purification in Initiation.

Dit heeft betrekking op de zuiverheid in groei en initiaties (dicht bij je Zelf zijn en blijven). Ook met de frequenties van Ma’at: Living by the Divine Laws of Ma’at: leven in opperste Zuiverheid, in alle lagen, handelingen, gevoelens, intenties, gedachten, woorden, etc.”

“Het gaat om de diepste Goddelijke Zuiverheid van zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten  in de belichaming te brengen. Dat is ook gerelateerd dus niet alleen aan polariteit, maar ook aan de Tweelingstraal connectie. Maar ook gaat het om het leven van de diepste Zuiverheid in en vanuit zowel de mannelijke als de vrouwelijke kwaliteiten. Deze in diepste zuiverheid leven en erkennen.

En dat geldt ook voor de versmeltingen van het Heilig Huwelijk van beide, op alle lagen. Dus elke laag van mannelijke en vrouwelijke aspecten dienen eerst ten diepste gezuiverd te zijn en (h)erkend te worden voordat ze met elkaar kunnen gaan versmelten in het Heilig Huwelijk.

Dus Zuivering brengt ook de noodzakelijke balans en basis voordat versmelting van polariteiten mogelijk wordt!

Zuivering is ook op alle lagen, details, thema’s en littekens bewust worden, verhelderen, helen en balanceren.

Het gaat ook om Zuiverheid van de hoogste Inwijdingen. En zuiverheid tijdens elk initiatieproces wat doorlopen wordt.”

Diepe zuiveringsprocessen op alle lagen van het Multidimensionaal niveau. Vanuit de resonantie van Verstilling.

Sacred waters cleaning all layers and dimensions!

3 elementen van zuivering zijn daarin mee genomen: vuur (de zon), water (de bron) en aarde.

Vanuit de zuivering komen de frequenties van de Lotus en van Khonsu (The Moon Child) vrij: opperste Zuiverheid van Zijn in diepe verbinding met het Divine Child.

De lotussen en Divine Child energieën van zachtheid en gevoelslagen zijn ook opgenomen in de essence. Resonerend op de Purification and the True Divine Alignment!

Het hologram van deze essence is een kristallijne lotus in Egyptische hiëroglief stijl, bestaande uit ragfijne dunne kristal of diamant licht draden.

Ook de zachtheid van de blauw-witte maan frequentie (Khonsu) en ook het vuur van de zon (Ra) zijn voelbaar opgenomen in de frequenties en zullen voelbaar worden juist na de diepste zuiveringen. Op een veel dieper-hoger level dan ooit voorheen.

Purification in Initiation and integration’  is de kern van deze essence. Dit opent de nieuwe Portalen van hogere gevoeligheid en ervaren van en leven vanuit hogere dimensielagen in de aardse belichaming!

 1. Luxor Temple: Gateway to balancing Multidimensional Realities

Datum preparatie: 6-3-‘14

I.s.m. met: The Temple of Man (Luxor Temple), Khonsu (de maan) en Khnum

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: hart van cement (resoneert in de Khnum frequentie)

Proces/frequenties/werking:

Nieuw hart fundament aanbrengen via de Creatie Kracht om het daadwerkelijk in de stof te manifesteren (Khnum frequentie).

“Anchoring and balancing ALL Multidimensional levels and layers…. (in de aarding brengen van…)’

Het hart is de belangrijkste Poort en Sleutel ineen om alle Realiteiten met elkaar uit te balanceren, verbinden, her uitlijnen en alle Multidimensionale Realiteiten in het Nulpunt te brengen en het van daaruit (ook in belichaming) te ervaren!

Openheid voor alle Realiteiten van het Zijn vanuit het diepste Hart fundament.

Het hart is fundament van alle schepping!

Nieuwe Hart uitlijning en openingen, waardoor niet alleen Multidimensionale Realiteiten uitgebalanceerd worden, maar ook bewust in de aarding en dus ervaring gebracht kunnen worden (ook in 3D bewustzijn en belichaming).

Openingen die uiteindelijk leiden naar het tot belichaming brengen van de Gehele Holy Trinity van je Zijn. En daarmee Poort tot Manifestatie  en Schepping op aarde van je volledige Gods Essentie in alle Multidimensionale Realiteiten, incl. 3D.

De frequentie van de Sema Tawi zijn in deze essence opgenomen: de resonantie die alle polariteiten verbind in de Eenheid van het Hart. De Sleutel tot diepere opening van de totale Hart portalen!

Balancing Multidimensional Realities: opening van de poorten van Multidimensionale Realiteiten. The Freedom of Multidimensional Travelling. Maar dit dient  wel vanuit balancering en aarding te gebeuren!

Deze energie is krachtig verbonden met de energie van Luxor Temple, die ook wel ‘The Tempel of (hu) man’  wordt genoemd. Omdat deze naast alle chakra’s ook alle meridianen en organen van het menselijk systeem in zich gecodeerd draagt. en een krachtige Multidimensionale balancerende werking heeft, om alle velden, lagen, chakra’s en systemen met elkaar uit te lijnen.

 1. El Tod temple: Gateway to the Birth into Kingship

Datum preparatie: 7-3-’14           (7-3-7 Portaal)

I.s.m. met: diverse velden

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: hart en uil in muur, hart in scherf op de vloer, kat in holy tree-nity, weersomstandigheden, etc.

Proces/frequenties/werking:

‘Initiaties en het leven inblazen in het eigen Koningschap!

Het her-schrijven van de Akasha!

Vanuit het verleden het nieuwe heden creëren!

Daarvoor, eerst door het oude heen gaan om in de nieuwe oer frequentie te stappen: dat is Koningschap!

Zwart en wit in Een verbinden, in het hart van de Tweelingstraal verbinding/ Overkoepelende Polariteiten (Mannelijk- Vrouwelijk), van waaruit de Holy Trinity ontstaat. All-in One frequentie!

De frequentie van de uil en het hart zijn in deze essence meegenomen:

‘Hart en wijsheid om helften te verbinden. Dat is ook Meesterschap oftewel koningschap.’

Zo ook de frequenties van ‘Little Paradise’, Levenskracht en Purification. Dat alles leidt naar nieuwe Levenskracht, nieuwe geboorte in hogere resonantie en bewustzijn.

 Maar het gaat ook over 13D ankeren,  Koningschap ankeren! En overstijgen wat dis-matched!

‘Wanneer de dualiteit samengevoegd (helften verbonden!) kan worden, kan  Koningschap in stilte geboren  worden! Dat is het Ware Meesterschap!’

 1. Dendera, Birth house: Gateway to Resurrection in Freedom of Birth (Creation)

Datum preparatie: 9-3-‘14

I.s.m. : Benu en Horus en Isis en de Lotus

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: steen in de vorm van hart, met op achterzijde een klein ‘innerlijk kindje’ er aan vast: Isis en Horus/Moeder en kind.

Proces/frequenties/werking:

Rebirth out of the Duat (the 12) and into the Magic of Amenti (Heavens)!

De resonantie van honderden ooievaars, cirkelend boven het Geboortehuis van deze temple, op het moment dat we deze betraden, is mee genomen in deze essence. Pure Goddelijke Magie en Goddelijke Synchroniciteit resonerend op Wedergeboorte of Nieuwe Geboorte in de eigen Essentie.

Freedom of the birds’ maar ook ‘Freedom of Birth’:  De vrijheid om weer volledig vanuit de eigen Essentie te kunnen Scheppen, vanuit de hoogste Bron niveaus, vanuit volledig geopend Goddelijk Bewustzijn en Verantwoordelijkheid.

Frequenties van de Lotus (hoogste Zuiverheid) en de Benu (oprijzen uit de as, Nieuwe Schepping en Creatie coderingen).

De Dubbele Lotus die in elkaar schuift: Vereniging van de Polariteiten (dualiteit/ Tweelingstraal) in de opperste Zuiverheid: de Twee die Een Zijn!

De 12 hemelen van de Duat die leiden naar Amenti (Heaven on Earth or in an earthly embodyment).

Het activeren en oprijzen van alle 12 dimensies  in hun zuivere hoogste frequenties van ons Multidimensionale Zijn, welke leidt tot volledige nieuwe Geboorte en ‘oprijzen uit de as’ waardoor de Vrijheid van Creatie, Schepping, Amenti en dus volledige Ascensie weer toegankelijk wordt!

De Magie van Isis, Heka, Heilige Kundalini en Sacred Sexuality. Technieken, Soul Memories, Kennis en ervaringen van de gehele Ziels evolutie omtrent het oprijzen in volledig eigen Bewustzijn kunnen stap voor stap weer herinnert en geactiveerd worden, teneinde alle 12 dimensies weer volledig in hoogste Zuiverheid terug te brengen, waarmee elke dimensie in zuiverheid, Vrijheid en oprijzend vermogen gestabiliseerd en geactiveerd wordt.

Herschrijven van de Akasha. ‘Rewind’ all polarity and duality!

 1. Karnak, Holy of Holiest (Heart of the Heart) to Osiris Gates: Gateway of Re-alignment with All Gates (Portals/ dimensions)

Datum preparatie: 9-3-‘14

I.s.m. met: Ra en Aton, Osiris

Ondersteuning aan door Spirit/Flow aangereikte tools: “Heart of Egypt’ sleutelhanger cadeau, 4 x een hart in de wolken, voor, middenin en na de laatste activaties/essence! (4 = verankering!!) en verschillende stenen in de vorm van een hart die mijn pad kruisten tijdens de preparatie van deze essence. Het weer reageerde tijdens deze activaties bijzonder sterk. Elk moment van Opening van Poorten werd gevolgd door onweer/ donderslagen. Exact op het moment dat de essence klaar was brak een wolkbreuk los (stortregen in Egypte!).

Proces/frequenties/werking:

Her uitlijning van de Middenas’. ‘De 12 Gouden Stralen van Ra die door de Amun (versluiering) heen breken!’

De 7 Poorten die de 5 verborgen poorten in zich dragen, mogen weer zichtbaar, ervaarbaar, voelbaar gaan worden in ons Bewustzijn!

‘Opening the full Divine Potential when ALL is aligned with the Divine 13. To bring it into (human) Being, it needs to go through the spine, central energy canals and Kundalini channels. The portals stretching out the dimensional alignment, so the 13D frequency can descent into Being (on ALL levels!).

The 7 keys (ankh-en) are hiding the 5 secret keys inside too. The Keys of the Heart of Egypt! The heart of the I AM (for me the I AM EGYPT code).

Entering the Portals of Being!

Without fear, control, ego, patterns of survival, etc.

But with a fully loaded heart which is prepared to conquer all of the Duat inside.

Doorways to Heaven inside opening up to welcome your Being at Home at all levels, including the human being.

Living the Divine Laws of One in all levels of Being and to be the Living Enlightment or Divine Self in embodyment.’

Her uitlijning van de middenas, gaat over her uitlijning van de wervelkolom en het Centrale energiekanaal die alle dimensies met elkaar verbind. Des te dieper uitgelijnd, des t hogere (13D) Zijns frequenties van het God Zelf kunnen indalen in alle dimensies, lagen en incl. 3D. om steeds dieper de God Mens/ Adam Kadmon te kunnen leven (belichamen).

To be the Living Example of the Manifested Divine in all Creation!

Alleen vanuit je volledige uitlijning kun je het Divine Light/13D pas binnen halen: anders zit er ruis op en is geen volledig embodyment mogelijk.

The Heart is the greatest gift and Gate of All!

Uitlijning van de 144 Zielsaspecten met de 14, het 14-de deel van Osiris: de Volledige Zielsfamilie mag terug keren in de Volledige Blauwdruk waarmee alle Poorten naar Amenti (Ascensie) zullen openen! Waarmee volledige Gods Realisatie op alle lagen (Koningschap/ Meesterschap) bereikt kan worden.

Deze essence brengt een her uitlijning van jouw ‘middenas’, via de Ultieme Poort van het hart, waardoor alle dimensielagen weer her uitgelijnd en verbonden worden en alle Poorten van Bewustzijn weer een voor een open kunnen gaan, waardoor tot en met in belichaming, jouw Essentie en die van de volledige Zielsfamilie ook in volledige Zelf/Gods Realisatie kan treden.

Deze essence opent ALLE poorten van Goddelijke Schepping en de werkelijke pure Eenheid en Verbondenheid met Al Wat Is in volledig Bewustzijn !

Alle essences kosten € 13,- per stuk, incl. BTW en excl. Verzendkosten.

Het totaalpakket van 13 essences kost € 169,- incl. BTW en excl. Verzendkosten.

Klik hier om deze essences te bestellen!

Sacred Water Liquid Light Meester Essences

556

Gecreëerd binnen een 9-daags initiatiepad in Egypte, in verschillende Tempels, tombes en heilige plaatsen. (sept-okt 2014).

De basismatrix van deze essence is verankerd in de essences tijdens het 9-9-’14 Portaal. Waarmee de kracht om tot volledige voltooiing van het oude te komen is opgenomen in alle essences.

Ook de frequenties van het tweede en derde 9-9 Portaal (op 18-9 en 27-9) zijn als basismatrix meegenomen in de essences. Deze basismatrix zorgt voor een fundament, waarop de specifieke Meestercoderingen doorwerken en dieper in de essence opgenomen konden worden. Het is een extra toevoeging aan frequenties die ondersteunen in het afronden van ‘het oude’ zodat je systeem wordt ‘klaargestoomd’ om geboren te worden in nieuw bewustzijn.

Dit geldt ook voor de frequenties die toegevoegd zijn om de essences te ‘fixeren’ en blijvend krachtig werkzaam, gekoppeld aan water alcohol, te verankeren. Dat is (vanuit inspiratie en doorgeving) gecreëerd binnen de 10-10 (-14) Portaal frequenties t/m het 14-10-14 Portaal. Waarmee de essences de frequenties van nieuwe geboorte van de Goddelijke Blauwdrukken van het Zelf hebben mee gekregen. Deze extra toegevoegde frequenties van de Portaal energieën werken krachtig samen in verbinding en gelijkwaardigheid, om de specifieke Meester energieën nog meer kracht bij te zetten.

 1. Anpu (Anubis)
 2. Winged Isis
 3. Seshat & Tehuti
 4. Hor-Het (Hathor)
 5. Aset (Isis)
 6. Hapi
 7. Ma’at
 8. Hor-wer & Sobek
 9. Asar (Osiris)
 10. Hor (Horus)
 11. Nefertem
 12. Sekhmet
 13. Amentet

Essences dragen allemaal een basismatrix van de 9-9 Portaal energie in de energie van voltooiing en afronding,. Waarna hun specifieke energieën van Meestervelden in het Egyptische veld op de Krachtplaatsen aan de essence zijn gekoppeld.  En ze zijn gefixeerd in al deze frequenties via de frequenties van nieuwe geboorte tijdens het 10-10 Portaal (2014) en het 14-10-14 Portaal.

Bijzonder ondersteunend en bekrachtigend in combinatie-gebuik met de Sacred Khemitian Cards en of de Tempel essences!

(Of de eerste serie Sacred Water Liquid Light Essence Frequencies)

Gebruik van de Essences:

Gebruik kan geheel intuïtief toegepast worden vanuit het voelend vermogen of op advies van healer, therapeut of iemand die bekend is met de werking van de essences. Mogelijkheden zijn:

*Flesje bij je dragen of vasthouden, waarmee de energie overgedragen wordt op je bewustzijn en energiesysteem.

*Meditatie met een flesje, waardoor de energie dieper (bewust) binnen kan komen in je Multidimensionaal Bewustzijn.

*Een druppel door de aura heen verspreiden of het flesje voor bepaalde chakra’s houden.

*Direct op de huid of op specifieke chakra’s aanbrengen.

*Een druppel water in een glas water (verdunde inname).

*Directe inname van een druppel (maximaal 3 per dag) voor de aanzet van een diepe fysieke zuivering en opening van bewustzijn in DNA en celniveau.

Het kiezen van een Essence:

Het kiezen van een passende essence kan volledig intuïtief (op gevoel) of via iemand die bekend is met de werkzaamheid van de Essences.

Het is belangrijk niet uit te gaan van de beschrijvingen qua werking, maar puur op Hoger Voelend vermogen, omdat de Essences allen een Multidimensionale gelaagdheid bevatten die alle 13-dimensies omvat en dus op al deze lagen werkzaam is. De beschrijvingen van de essences bevatten slechts enkele handvaten wat betreft thematieken, maar zijn incompleet in wat de werking is op elke afzonderlijke Multidimensionale laag.

Dit, juist vanwege het feit dat Persoonlijkheid (ego) en mind (verstand) niet ingezet dienen te worden om tot een juiste keuze van de essence te komen.

Beschrijvingen zoals aangegeven zijn slechts een deel van de mogelijkheden van de betreffende essence die op het moment van creatie van de essence het sterkst belicht werd. Wellicht zullen de beschrijvingen zich in de loop der tijd nog uitbreiden of aangevuld worden, maar voor dit moment voelt het essentieel om dat niet te doen. Juist omdat het er om gaat dat je Hoger Bewustzijn en Hart aangesproken mogen worden op het Weten wat op welk moment het juiste bij jou aansluit, en het meest passend is binnen jouw Ascensie groei.

© Willemien Timmer, 2014

Korte beschrijving per essence in hun specifieke ondersteuning:

 1. Anpu (Anubis): Opener of the Way

Gecreëerd op diverse Heilige Krachtplaatsen in Deir al Medina , Wadi Meluk (Valley of Kings) en Abydos. Start activatie op 27-9-14 (derde 9-9 portaal).

Activatie van de  essence gestart via Anubis met Zonneschijf tegenover de Weging van het hart in Deir al Medina.

Dit is een essence voor Bescherming.

Anpu is een beschermer en een ‘opener of the way’.

That the Light on your path may be activated!

Begeleiding, bescherming en Licht (zonneschijf) op je Pad!

Leidend en begeleidend naar Koning/Meesterschap. (Anpu op troon).

To find the magical pathway to Eternal Childhood (Divine Child frequencies) overview and clarity inside. Protection of your pathway, guiding from darkness to Light, by Anpu.

Meesteressence 1 brengt je naast begeleiding en ondersteuning vooral een stuk bescherming op je pad en binnen je energie. Om te kunnen oprijzen in je eigen (innerlijke beschermende) kracht.

Om vanuit schaduw naar je eigen hoogste Licht te groeien.

Zeer sterke essence die helpt bij het vinden van jouw Pad naar of in Licht, zuiverheid, balans, bescherming en innerlijk oprijzende kracht van bewustzijn.

Deze essence helpt je je eigen weg en je eigen beschermingskracht te herinneren, activeren en neer te zetten.

Vanuit de dagcodering (derde 9-9 portaal) die ook in de essence is meegenomen, biedt deze essence een sterke balans in oude energieën, en diepe opschoning hierin om de oude versluiering en littekens te overstijgen. Om je eigen pad vanuit Licht, helderheid, zuiverheid en eigen Essentie weer te herinneren, in balans met de Goddelijke Wetten (Concepten van Ma’at).

De 9-9 codering brengt een diepgaande opschoning en transformatie daar waar je je nog niet veilig voelt op jouw pad of in jouw bewustzijn en Licht, of daar waar je het gevoel van extra bescherming nodig hebt.

Bescherming tegen lagere resonanties, niet passende/aansluitende resonanties, bescherming bij het aangaan van eigen schaduwstukken op je pad. Activatie van je eigen beschermend (energetisch) vermogen. Herinneringen aan het eigen pad, Licht en bewustzijn waardoor onderscheid ontstaat tussen schaduw en licht.

 1. Winged Isis: Protection of the Heart

Seti I Temple in Luxor: Temple of a million years. Op de 3 allerheiligste plaatsen van deze temple in totale stilte en sereniteit op 30-9-2014.

Later nog via andere tempels zoals Abydos en Dendera toevoegingen aangevuld.

Deze essence biedt een krachtige bescherming van het harten de vrouwelijke energieën en kwaliteiten.

Activatie van je hart op Multidimensionaal niveau, vanuit een basis van veiligheid binnen je eigen hartfrequenties.

Openen van de ‘million years’  reizen van je Ziel, de Zielsevolutie door vele levens en bestaansvormen heen, om via het Multidimensionale hart, vanuit bescherming, je  eigen Zielsevolutie te her-inneren. De Wings of Isis bieden een hoge resonantie en bescherming om die gekwetste delen van je hart en bewustzijn te kunnen  helen, zonder dat je erin meegesleurd wordt .

Verbindingen met de oneindigheid van je Ziel, binnen gebracht in herinnering van het mens-zijn.

Je eigen Goddelijke Staat in herinnering in belichaming brengen, via de Poorten van het Hart.

Deze essence zal je helpen je eigen Goddelijke Vleugels van Isis te herinneren en activeren: de beschermende en bevrijdende kracht van het Multidimensionale Hart en de Goddelijk Vrouwelijke kwaliteiten van het hart.

Biedt ook bescherming van je hart energieën, diepere opening van je hart, gevoelsvelden en hogere gevoels- en intuïtieve kwaliteiten. Vanuit Liefde, veiligheid, de eigen hartkracht.

It’s safe to BE who you are!!

© Willemien Timmer 2014

 1. Seshat en Tehuti : Uniting the Divine

Na opening van het hart van Luxor Temple, 28-9-‘14

Gezamenlijk door Seshat en Tehuti in belichaming gecreëerd in volledige Goddelijke Harmonie, (h)erkenning van elkaars Zijn en Onvoorwaardelijke Liefdesverbinding in Gelijkwaardigheid.

De verbinding van Goddelijke  Heelheid in Onvoorwaardelijke Liefde, daar waar Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke frequenties in (h)erkenning van elkaars Zijn in gelijkwaardigheid verbinden en samen smelten, waarbij alle polariteit overstegen wordt, en ‘enkel’ Androgyn Bewustzijn over blijft. De Goddelijke Versmelting van Tweelingstraal frequenties, de eerst ontstane Polariteit. (vanuit de Bron splitsing).

Deze essence bevat de ultieme kracht van Onvoorwaardelijke Liefde die alle polariteit,

Vanuit de Tweelingstraal frequentie van de Akasha velden en Creatie biedt deze essence je nieuwe coderingen aan (vanuit Goddelijke Liefde en Heelheid) om je eigen innerlijke polariteiten en littekens van afscheiding te helen, dwars door alle levenslijnen en incarnatiecycli heen. De Akasha van je Wezen wordt aangetrilt in de hoogste frequenties van her-innering aan de Goddelijke Heelheid en vanuit die Ultieme Liefdesfrequenties kan de diepste afscheiding aangeraakt worden om te helen.

Dit kan een diepgaand proces van zuivering, heling, herinnering in gang zetten, op weg naar de belichaming van je eigen Goddelijke Heelheid, vanuit Bewustzijn op alle lagen van je Wezen.

Het bevat ook de coderingen van de Multidimensionale Balancering en van de Sema Tawi: het verbinden van alle polariteiten in de frequenties van het hart, op alle multidimensionale lagen. Om vanuit balans versmeltingen van polariteiten op alle lagen te brengen. Pas vanuit balans, versmelting (Heilig Huwelijk) op alle lagen kan uiteindelijk de hoogste Eenheid, die van je Essentie, voorbij de eerste afsplitsing van de Bron weer herinnert, ervaren en belichaamd worden.

De processen die deze essence in werking zal zetten, zullen een duizelingwekkende ‘achtbaan’ aan groeiprocessen, zuivering en transformatie van oude littekens en versluiering gaan brengen… op weg naar je eigen Goddelijke Heelheid vanuit je Bron/Essentie.

Dit vraagt wel overgave. Alle polariteiten velden worden hierin meegenomen: licht en schaduw, man en vrouw, hemel en aarde, Ziel en mens-zijn, etc. Alle Godsaspecten die in oorsprong Een zijn. Dat IS Goddelijke Liefde op alle lagen en biedt toegang tot de Akasha van je eigen Wezen, Goddelijke Kennis, werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde en Scheppingskracht.

De codering van belichaming in het mens-zijn is in deze essence meegenomen, dat betekend dat alle aangeraakte, opgeschoonde en geactiveerde frequenties binnen je bewustzijn ook in je belichaming van het mens-zijn toegankelijk zullen worden. Om werkelijk Goddelijke Liefde, Eenheid en Heelheid op aarde te leven.

 1. Hor-Het (Hathor): Celebration of Life

Start activatie van deze essence op 30-9-14 in Philae Temple, Aswan. Later frequenties ook nog toegevoegd van Hathor tempel in Dendera.

Deze essence reikt je ondersteuning aan om dieper te zakken in de basis, via de gevoelsvelden (en vreugde). Waardoor een diepere vreugde ook in het mens-zijn ervaren en beleefd mag worden, tevredenheid met wie jij Bent (en wat je hebt), je eigen schoonheid te kunnen zijn, etc.

Vaak potentie waar we nog amper tot geen zicht, en laat staan vertrouwen of erkenning aan durven geven.

Deze essence activeert je Joy Spot meer (tussen 2-de en 3-de chakra in, tegen de ruggengraat), om dieper de Goddelijke Vreugde toe te laten in je leven en mens-zijn. De energie van ‘Vier het leven’ mag weer vrij gaan stromen, wat meer luchtigheid zal brengen in vaak zwaardere gevoelslagen die we meestal ervaren.

Activatie van je helend, zelf genezend en herstellend vermogen.

Activatie van diepere creativiteit en zachtheid om van daaruit de de kracht van Vreugde (Divine Joy) te kunnen (her)vinden.

Vieren van het (nieuwe) leven, healing, schoonheid, terughalen van Goddelijk Vrouwelijke kwaliteiten en deze bestaansrecht mogen geven, Zielsakasha van het Vrouwelijke helen (onderdrukking, ontkrachting, verkrachting, ongelijkwaardigheid, waardoor we onze Vrouwelijke kwaliteiten zijn gaan afsluiten of ontkrachten).

De energie van de Shen ring (Oneindigheid) is verbonden aan deze essence.

 1. Aset (Isis) : Divine Love

Start activatie van deze essence op 30-9-14 in Philae Temple, Aswan. Later frequenties ook nog toegevoegd van Hathor tempel in Dendera en Abydos.

Deze essence stimuleert de oprijzende kracht van het Goddelijk Vrouwelijk aspect via de Onvoorwaardelijke Liefde van het Hart.

Het opent het hart van je hart (het innerlijke Allerheiligste van je Zijn).

Het activeert alle vrouwelijke kwaliteitenvelden op elk gewenst moment passend bij jouw groei, wanneer je met deze essence werkt.

Activeert o.a.  gevoelsvelden, helend vermogen, acceptatie en vertrouwen.

Helpt bij het herinneren van je eigen Goddelijk vrouwelijke overkoepelende Blauwdruk, en heelt, hersteld of overschrijft je Akasha velden daar waar passend is op elk moment.  Dat brengt heling en herstel van littekens, zieleverwondingen en hartepijnen, afgesloten gevoelsvelden en oude emotielagen.  Brengt heling in het gekwetste hart en binnen alle kwetsuren ontstaan door een gebrek aan Liefde.

En activeert hogere gevoelslagen, intuïtie, bewust zijn en leven vanuit Onvoorwaardelijke Liefde van het Goddelijke hart.

Deze essence activeert stapsgewijs steeds diepere lagen van het hart om op steeds diepere lagen van het hart oude energie, schaduw, littekens en pijn te helen. De essence brengt je via deze healing van je hart in een diepere verbinding met je Essentie of je Zelf. Van daaruit zul je steeds

Eer je Pure Essentie van Onvoorwaardelijke Liefde gaan ervaren en herinneren. En ga je voelen dat de Pure Essentie nooit beschadigd kan raken.

Het heft daarmee dus een onbewust identificeren met pijnlagen op om weer vanuit het hart van je hart (je Essentie) te kunnen leven. Dat IS Onvoorwaardelijke Liefde.

Daarnaast brengt deze essence een nieuw ontwaken van het Vrouwelijke in de basis tot stand, dat betekend een dieper landen en verankeren in je gevoelswereld, hartenergie en zacht ontvankelijke kant.

Activeert het hart in de basis, welke de aansturende kracht is om de Twee Slangen te laten oprijzen (activatie van de Kundalini of Sekhem).

Een nieuwe geboorte van de Goddelijke Vrouwelijke Blauwdruk (op aarde).

Moeder kwaliteiten, omarming, hart en ziel verbinding,  healing, overkoepeling, vruchtbaarheid, hartkracht en Goddelijke magie worden dieper geactiveerd en ervaarbaar in je leven en groei.

De energie van de Shen ring (Oneindigheid) is verbonden aan deze essence.

 1. Hapi: Flow of Life

Activatie van de essence op 30-9-’14 om 22.20 uur, de activatie/upload duurde de hele nacht om de overgang van 9 naar 10 mee te nemen in frequentie! Aswan, West Bank. Verbinding met Nijl en de woestijn.

De frequentie van Hapi is de Flow of Life, de Levensstroom en levensbrengende kracht. Deze essence brengt je de frequentie om (moeitelozer) mee te stromen met het leven en de Kosmische Wetmatigheden, zonder weerstanden die zorgen voor stagnaties.

De essences brengt je in een energie van alerte overgave waardoor je synchroniciteiten en signalen scherp zult kunnen oppikken (vanuit bewustzijn).

Daar waar geen weerstand is, daar stroom je zonder moeite met de Stroming van het Leven mee.

Hapi in frequentie zal je helpen om weerstanden te doorzien en doorbreken tot in de basis structuren. Weerstanden en stagnaties die je verhinderen in jouw Levensbrengende kracht en Levensstroom mee te deinen. Wanneer basis structuren van weerstanden en stagnaties verhelderen, verhelderd dat ook waarom je keer op keer tegen dezelfde patronen, processen of tegenslagen aan loopt op je pad van groei. Het geeft meer inzicht in levenslessen en oude (overlevings) patronen van je Zelf, maar biedt ook inzicht in oude pijnstructuren die tot dan toe misschien nog niet te zien of doorbreken waren.

Hapi brengt nieuwe levenskracht, ‘vruchtbare aarde’ voor vernieuwing en stroming, juist daar waar je stagneert. Om van daaruit de innerlijke kracht te vinden en te voelen om de stagnaties ook aan te gaan en aan te kijken. Deze essence ondersteund ook bij de voltooiing van dat oude (de 9 energie) om van daaruit het nieuwe (de 10 energie) te betreden.

Hapi laat je feilloos op je stagnaties, beperkingen en patronen stuiten, met de kans ze te helen, daadwerkelijk tot in de kern op te lossen en doorbreken, om dieper dan ooit met je eigen Flow of Life mee te kunnen stromen.

7. Ma’at: Living by the Divine Law of One

Activatie van deze essence start op 01-10 (-’14) Portaal  exact op 00.00 uur (Bron codering). Om vervolgens gedurende de rest van de dagen in alle tempels en energieën mee te stromen en op te laden. Ma’at werkt door ALLES heen!

Goddelijke stroming en uitlijning met Goddelijke Harmonie, Balans en Flow, direct gerelateerd aan de Goddelijke en Kosmische Wetmatigheden.

Deze essence  is direct verbonden met Zuiverheid, integriteit en Spirit, Kosmische Principes en Wetmatigheden van Schepping.

Deze essence brengt de frequentie van Harmonie. Het draagt een harmoniserende verstilde kracht in zich die balans en verzachting brengt. Deze energie draagt ook het tot actie komen in zich, maar alleen vanuit een Goddelijke Flow.

Deze essence laat je voelen hoe het is om in lijn met het Goddelijke te leven, in volkomen harmonie, zonder stagnaties of blokkades. Het maakt bewuster van Goddelijke synchroniteiten en Meestergetallen als coderingen van Goddelijke aard, die aangeven dat je in de juiste Kosmische Stroming en in lijn met het Goddelijke meebeweegt in het leven.

Daar waar geen weerstand is, is enkel Goddelijke Stroming. Daar hoef je geen moeite voor te doen, het IS er!

Het is aan je Zelf om weerstanden en blokkades op te ruimen en op te lossen, die uitvergroot zullen worden door het meestromen in Goddelijke Harmonie .Waardoor de innerlijke harmonie en Goddelijke Stroming in je Zelf weer ervaren kan worden.

Ma’at activeert je bewustzijn dieper om (nog onbewuste) weerstanden zichtbaar en voelbaar te maken, zodat ze kunnen oplossen, waardoor jij dieper in Flow, afstemming en lijn met Spirit mee kan stromen!

 1. Hor-wer & Sobek: Uniting Polarities

Activatie van deze essence op het Portaal van 01-10 te Kom Ombo. Hor-wer (Horus the Elder) en Sobek hebben hun handen/frequenties ineen geslagen in deze essence en beide frequenties zijn hierin in gelijkwaardige verbondenheid vertegenwoordigd.

Deze essence verbind de diepte polariteiten van met name het tweede chakra en de gevoelsvelden met elkaar. De diepste angst en emotielagen (Sobek) worden ondersteund in een diepere opening en opschoning (healing) door de frequenties van Horus the Elder (Hor-wer).  Deze hoge (volwassen) Horus frequenties overstijgen de frequenties van Horus als Goddelijk Kind, in de zin van volwassenheid.

Deze frequentie biedt vertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel, grote Lichtkracht, strijdvaardigheid en doorzettingsvermogen om tot in de donkerste, pijnlijkste , angstigste frequenties en beschadigingen door te kunnen dringen.

In de balancering van deze twee frequentievelden (ook wel het Licht van je Zijn als doorgang naar je Essentie versus de diepste beschadigingen, angst en pijn in het mens-zijn) ontstaat een diepere balans en daarmee neutraliteit.

Vanuit neutraliteit (voortvloeiend uit healing van het oude) ontstaat de verbinding met de Oneindigheid van de Ziel/het Goddelijke weer in herinnering. Het lift je op naar een hogere frequentie en daarmee overstijg en heel je de oude belemmeringen en pijnlagen en ontstaat meer goddelijk Perspectief, ook in je mens-zijn.

Deze essence activeert ook je DNA in een oorspronkelijker trilling en staat van heelheid, voorbij de oude littekens en angsten. En activeert de herinnerings-imprint van het Oneindige en Goddelijke Neutraliteit (vrij van oordeel of identificatie) in je DNA. Hierdoor ontstaat een minder gehecht zijn aan identificatie met pijnlagen, emoties en angst (ook op andere lagen van bewustzijn) en kom je vrijer van persoonlijke en collectieve littekens van het mens-zijn, voortkomend uit de incarnatie cyclus op aarde.

Het balanceren van polariteiten brengt je terug naar neutraliteit en dat opent de poorten voor een nieuwe fase van groei (de 1-energie) in diepere verbondenheid met de Bron (de 0-energie). Dat is ook de codering, in spiegeling, van de dag energie dat deze essence gemaakt is, namelijk tijdens het 01-10 Portaal.

Hor-wer activeert je eigen Hoger Licht in een ‘volwassen staat’. En Sobek activeert je diepst gewortelde littekens, pijn, emoties en angsten, met de bedoeling om deze vanuit je eigen Hoogste Licht (in volwassenheid) te helen en neutraliseren.

Deze essence laat je voelen hoe beide polariteiten in feite Een zijn en dat helpt je ook de illusie van afgescheidenheid dieper te doorzien.

 1. Asar (Osiris): Rising Ascension Power

Activatie en creatie van deze essence was op 2 en 3 oktober in Seti I temple in Abydos.

Deze essence brengt een ontwaken en oprijzen in je eigen bewustzijn teweeg. Het draagt een oprijzende kracht in zich om je bewustzijn op diepere lagen te doen ontwaken, en biedt daarnaast frequenties van healing en herstel in zich voor de Oorspronkelijk Mannelijke Blauwdruk.

Deze essence biedt begeleiding vanuit de frequenties van heelwording en overstijging van  mannelijke littekenvelden zoals de mind, innerlijke strijd, innerlijk vechten, overleven, afweermechanismen, etc.

Deze essence helpt je terug te keren in je Oorspronkelijk mannelijke (Scheppings) Kracht.

Van daar uit vind je ook concrete handvaten en inzichten in je Zelf, vanuit vertrouwen, kennis, wijsheid en zonder angst of ego uitspattingen.

Deze essence activeert je eigen innerlijke Scheppingskracht en de power om je pad met overgave, daadkracht, moed en vertrouwen te gaan.

Alle stagnaties, littekens en pijnlagen als afweermechanismen en overleving zullen met ondersteuning van deze essence krachtiger en vlotter doorzien mogen worden, waardoor de weg naar heelwording en transformatie van de oude patronen vrijgemaakt wordt.

Resoneert op de frequenties van de 2 (dualiteit en de mannelijke velden)  en de 3 (de Heilige Drie Eenheid die voortkomt uit het Heilig Huwelijk waarbij polariteiten versmelten tot Eenheid). Beide zijn gerelateerd aan Osiris als Overkoepelend Goddelijk mannelijk Blauwdrukveld. Daar waar de oorspronkelijke kracht weer kan rijzen (voorbij de beschadigingen) daar kan het nieuwe geboren worden: de Heilige Huwelijk ceremonie met Goddelijke Wederhelft Aset (Isis) als Goddelijk Vrouwelijk Overkoepelende Blauwdruk, van waaruit Hor (Horus) als Goddelijk Kind geboren kan worden. Waarmee de weg naar volledig Meesterschap en Godsrealisatie in belichaming op alle lagen,  zich opent.

Resoneert ook op de frequentie van de 14: het 14-de deel van Osiris, het laatste stuk Blauwdruk wat het Goddelijk mannelijk aspect in zichzelf mag helen. (Overstijging van alle oude beperkende patronen en littekens die de ware Scheppingskracht doen stagneren).

 1. Hor (Horus): the Divine Child

Activatie en creatie van deze essence was op 2 en 3 oktober in Seti I temple in Abydos.

Deze essence biedt een healing aan op alle gekwetste innerlijk kindlagen en pijnlagen. Het brengt een diepere bewustwording waardoor er een steeds dieper inzicht in je Zelf ontstaat, wat weer doorgetrokken kan worden naar een dieper inzicht in het Goddelijke.

Deze frequentie wekt ook het Goddelijk Kind in je, die vol vertrouwen, speelsheid, beweeglijkheid, creativiteit, zuiverheid, nieuwsgierigheid, flow,  en bereidheid tot leren en groeien is. het is de oorspronkelijke Blauwdruk van het Goddelijk Kind, die vrij is van beperking, pijn en blokkades. Dit geeft een enorme innerlijke ruimte en bevrijding.

Het activeert je innerlijk om meer te ‘spelen’ en luchtiger met dingen om te gaan, maar raakt ook kwaliteiten als inzicht en overzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en Goddelijke Scheppingskracht aan om dieper wakker te worden . Activeert je bewust- zijn voorbij littekens en pijnen van het (geketste) innerlijke kind.

Deze essence biedt een hoge frequentie, maar ook een troostrijke om kwetsuren te helen, transformeren en los te laten.

 1. Nefertem: Pure Divinity: Purify of the Heart

Activatie en creatie van deze essence was op 2 en 3 oktober in Seti I temple in Abydos.

Deze essence activeert de Lotus frequentie van zuivere Goddelijke Puurheid in je bewustzijn. Zuiverheid in hart, denken, voelen, spreken en handelen. Deze essence accentueert en activeert je eigen Goddelijke Potentie die altijd de hoogste innerlijke zuiverheid nastreeft. Allereerst naar je Zelf (Essentie) toe en van daaruit in en naar de wereld om je heen.

Het activeert innerlijke aspecten als integriteit, respect, zuiverend vermogen vanuit een steeds diepere bewustwording. Dat betekend dat alles wat deze innerlijke kwaliteiten verhinderen om naar voren te komen, zullen worden gezuiverd.

Hoe dan ook brengt deze essence een enorme stille zuiverende kracht voort, die inwerkt op je eigen Zuivere Essentie, om deze dieper en dieper te ervaren en her-inneren. Vanuit ieders unieke Essentie zullen de kwaliteiten van Zuiverheid van het Hart steeds dieper weer een rol gaan spelen en bewust herinnert worden.

Vanuit toepassing voor levenslessen en groei brengt deze essence een dieper ontwaken van wijsheid en zuiverheid in het hart.

 1. Sekhmet: the Mighty One

Activatie en creatie van deze essence was op 2 en 3 oktober in Seti I temple in Abydos en  4 oktober (de 4-1-0-1-4 frequentie) in de Sekhmet Kapel van Karnak.

Deze essence draagt de vurige power van Sekhmet die tot transformatie en activatie aanzet. Deze essence werkt diepgaand in op het doen ontwaken van je eigen innerlijke transformatie kracht, helend vermogen, Zielspassie en activatie van de Sekhem (pure Goddelijke Levenskracht, ook wel Kundalini Vuur genoemd).

Deze essence biedt een transformerende vuurkracht die al het oude ‘verteerd en helpt daarmee met een diepgaand loslaten van alles wat je niet langer dient of je afhoudt van het volgen van je hart, Ziel en Goddelijke Missie.

Het transformerend Vuur van deze essence spreekt je eigen transformerend vermogen aan, maar ook je eigen Goddelijke Scheppingskracht, tot op celniveau. De kracht om al het oude in Liefde te ‘verbranden ’zodat je ware Potentie weer aan het Licht mag komen: pure Goddelijke Passie en Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht.

Ook de kracht van zuiverheid vanuit Bewustzijn (de lotus) is opgenomen in verbinding met Sekhmet, in deze essence. Die  lange tijd heeft staan ‘uploaden’ op de lotus die het Sekhmet beeld (oer Krachtplek) in Karnak vast houdt. Dat betekend dat de frequentie van zuivering van al het oude benadrukt is. Al het oude dat niet langer dient en wat getransformeerd mag worden in je bewustzijn, om zo tot een dieper ontwaken van zuivere kracht, zuivere passie en Goddelijk Bewustzijn te kunnen komen.

Ook heeft deze verbintenis geleidt tot het toevoegen van de ‘Stilte in de brandende Kracht’. En biedt de kwaliteit om stil te zijn, te luisteren, (innerlijk) te vragen, ook als je niet direct een antwoord of inzicht ontvangt.

Deze vurige frequentie van (innerlijke) Stilte biedt ook de ultieme spiegel van zelfreflectie aan, als ook van vertrouwen. Een ‘blindvertrouwen’ vanuit de Goddelijke Stroming.

Deze essence biedt daarnaast een stukje stevigheid aan, binnen het Zelf, waardoor er geen ruimte is voor twijfel maar de kracht ‘van gewoon doen’ meer naar voren komt.  Maar ook de moed om je (grootse) Zelf, je kracht, je passie (is je Vuur) werkelijk vanuit verstilling aan te kijken.

De kracht van de lotus en de ankh liggen ook hierin vervat: de kracht van zuiverheid van hart en levenskracht, binnen de transformatieprocessen en groei.

Deze essence ondersteund je groei en bewustwordingsprocessen bijzonder krachtig! Een goede aarding maar ook eerlijkheid naar je Zelf toe is vereist! Evenals de bereidheid om je Zelf ten diepste aan te kijken. Want deze Sekhmet Power (innerlijk) kan bijzonder confronterend zijn!

 1. Amentet: Guidance through the Portals of Amenti

Activatie en creatie van deze essence was op 5 oktober (5-10-5 Portaal) in de Tombe van Ay.

Deze essence biedt je begeleiding en bescherming op je pad door de Duat, tot aan de poorten van Amenti. Dat wil zeggen het omvat je gehele Ascensiepad van ontwaken (de 12 dimensielagen die de Duat weerspiegeld, met daarin de ’12 hemelen en 12 hellen’, alle ballast en alle kwaliteiten op Multidimensionaal niveau) tot en met het betreden van het 13-de veld, je Essentie of Ik Ben (Amenti).

Dat betekend dat deze essence gedurende je hele pad van groei en bewustwording van dienst kan zijn.

Naast bescherming en begeleiding reikt de essence je de activatie en herinneringen aan van je eigen Oneindigheid als Goddelijk Wezen zijnde en lift je daarmee keer op keer op uit ene beperkt (3D en 4D) gezichtsveld welke vaak (onbewust) gebaseerd is op beperking of oud onbewustzijn. De essence rekt je bewustzijn dus op naar een steeds grootser perspectief, op een steeds ‘hoger’ multidimensionaal niveau. Steeds dieper inzicht dus in je Zelf, je onsterfelijkheid als Goddelijk wezen en je eigen Oneindigheid als Goddelijk Wezen. Dat helpt enorm te relativeren en steeds opnieuw je trilling te verheffen, daar waar je mag dealen met oude energieën, oude patronen, oud onbewustzijn. (de Seth frequenties van dualiteit en afgescheidenheid, angst, etc).

Deze essence zal innerlijk steeds dieper je energie en bewustzijn afstemmen om daadwerkelijk te gaan voelen hoe essentieel het is om in lijn met het Goddelijke ook op aarde te leven (volgens de Concepten van Ma’at) en op deze wijze je bewustzijn te doen uitdijen, ook in belichaming in de 3-de dimensie en alledaagse menselijke leven.

In feite bevat deze essence een immens veld op zich, evenals de gehele Duat die doorlopen dient te worden voordat je Amenti binnen kunt gaan. De essence is multidimensionaal van aard en omvat alle mogelijke stappen van ascensie die we doorlopen hebben en nog zullen doorlopen. Het pad van volledig onbewustzijn naar volledig ontwaakt bewustzijn, in de belichaming op alle lagen van het Zijn, inclusief 3D.

Dus ongeacht in welk proces, stadium van groei, welke trilling je je bevindt, deze essence biedt je een handreiking om je trilling te verhogen, vanuit de ervaring van Oneindigheid en (innerlijk) Goddelijk inzicht in alle illusie van dualiteit. En lift je van daaruit op naar een ‘hogere traptrede’ en trilling in je groei.

Pas wanneer al je spreken, handelen, voelen, inzicht, bewustzijn, ervaren, belichamen, etc.  in lijn is met Ma’at en dus in opperste zuiverheid, hartkracht en bewustzijn, in lijn met het hoogste Goddelijke, pas dan zul je in staat zijn Amenti (je eigen Essentie) volledig te betreden. Amentet begeleidt je gehele initiatiepad van bewustwording, tot aan de Poort van je Essentie!

© Willemien Timmer oktober 2014

Investering in je Zelf: € 13,- per essence, incl. BTW en excl. verzendkosten.

Klik hier om deze essences te bestellen!

Reis set, mini verpakking van de gehele set (2 ml buisjes van alle essences) in stevige leren hoes € 99,- incl BTW en excl. verzendkosten

Sacred Water Liquid Light Tempel Essences

557

Gecreëerd binnen een 9-daags initiatiepad in Egypte, in verschillende Tempels, tombes en heilige plaatsen. (sept-okt 2014).

De basismatrix van deze essence is verankerd in de essences tijdens het 9-9-’14 Portaal. Waarmee de kracht om tot volledige voltooiing van het oude te komen is opgenomen in alle essences.

Ook de frequenties van het tweede en derde 9-9 Portaal (op 18-9 en 27-9) zijn als basismatrix meegenomen in de essences. Deze basismatrix zorgt voor een fundament, waarop de specifieke Meestercoderingen doorwerken en dieper in de essence opgenomen konden worden. Het is een extra toevoeging aan frequenties die ondersteunen in het afronden van ‘het oude’ zodat je systeem wordt ‘klaargestoomd’ om geboren te worden in nieuw bewustzijn.

Dit geldt ook voor de frequenties die toegevoegd zijn om de essences te ‘fixeren’ en blijvend krachtig werkzaam, gekoppeld aan water alcohol, te verankeren. Dat is (vanuit inspiratie en doorgeving) gecreëerd binnen de 10-10 (-14) Portaal frequenties t/m het 14-10-14 Portaal. Waarmee de essences de frequenties van nieuwe geboorte van de Goddelijke Blauwdrukken van het Zelf hebben mee gekregen. Deze extra toegevoegde frequenties van de Portaal energieën werken krachtig samen in verbinding en gelijkwaardigheid, om de specifieke Meester energieën nog meer kracht bij te zetten.

 1. Weging van het hart/Deir al Medina
 2. Luxor tempel
 3. Seti I: Temple of Million Years
 4. Wadi Melikat (Vallei der Koninginnen)
 5. Deir al Shelwit
 6. Philae Tempel
 7. Kom Ombo Tempel
 8. Seti I Tempel Abydos
 9. Osirion
 10. Karnak Tempel
 11. Mountains of Ancient Thebes
 12. Hathor Tempel Dendera
 13. Tombe van Ay

Essences dragen allemaal een basismatrix van de 9-9 Portaal energie in de energie van voltooiing en afronding. Waarna hun specifieke energieën van Tempel Blauwdruk velden in het Egyptische veld op de Krachtplaatsen aan de essence zijn gekoppeld.  En ze zijn gefixeerd in al deze frequenties via de frequenties van nieuwe geboorte tijdens het 10-10 Portaal (2014) en het 14-10-14 Portaal.

Bijzonder ondersteunend en bekrachtigend in combinatie-gebuik met de Sacred Khemitian Cards en of de Tempel essences!

(Of de eerste serie Sacred Water Liquid Light Essence Frequencies)

Gebruik van de Essences:

Gebruik kan geheel intuïtief toegepast worden vanuit het voelend vermogen of op advies van healer, therapeut of iemand die bekend is met de werking van de essences. Mogelijkheden zijn:

*Flesje bij je dragen of vasthouden, waarmee de energie overgedragen wordt op je bewustzijn en energiesysteem.

*Meditatie met een flesje, waardoor de energie dieper (bewust) binnen kan komen in je Multidimensionaal Bewustzijn.

*Een druppel door de aura heen verspreiden of het flesje voor bepaalde chakra’s houden.

*Direct op de huid of op specifieke chakra’s aanbrengen.

*Een druppel water in een glas water (verdunde inname).

*Directe inname van een druppel (maximaal 3 per dag) voor de aanzet van een diepe fysieke zuivering en opening van bewustzijn in DNA en celniveau.

Het kiezen van een Essence:

Het kiezen van een passende essence kan volledig intuïtief (op gevoel) of via iemand die bekend is met de werkzaamheid van de Essences.

Het is belangrijk niet uit te gaan van de beschrijvingen qua werking, maar puur op Hoger Voelend vermogen, omdat de Essences allen een Multidimensionale gelaagdheid bevatten die alle 13-dimensies omvat en dus op al deze lagen werkzaam is. De beschrijvingen van de essences bevatten slechts enkele handvaten wat betreft thematieken, maar zijn incompleet in wat de werking is op elke afzonderlijke Multidimensionale laag.

Dit, juist vanwege het feit dat Persoonlijkheid (ego) en mind (verstand) niet ingezet dienen te worden om tot een juiste keuze van de essence te komen.

Beschrijvingen zoals aangegeven zijn slechts een deel van de mogelijkheden van de betreffende essence die op het moment van creatie van de essence het sterkst belicht werd. Wellicht zullen de beschrijvingen zich in de loop der tijd nog uitbreiden of aangevuld worden, maar voor dit moment voelt het essentieel om dat niet te doen. Juist omdat het er om gaat dat je Hoger Bewustzijn en Hart aangesproken mogen worden op het Weten wat op welk moment het juiste bij jou aansluit, en het meest passend is binnen jouw Ascensie groei.

© Willemien Timmer, 2014

Investering in je Zelf: € 13,- per essence, incl. BTW en excl. verzendkosten.

Korte beschrijving per essence in hun specifieke ondersteuning:

 1. Deir al Medina: Weging van het Hart

Activatie van deze essence  op 27-9-14 (het derde 9-9 portaal). Blauwdruk van de tempel is opgehaald en geactiveerd in de essence via de afbeeldingen/wand van de Weging van het Hart. In aanwezigheid an het Nefertem Bewustzijn, Tehuti, Ma’at en Anpu.

Deze essence werkt diep openend en balancerend op het hartchakra. Het opent dieper  verbinding en uitlijning met het Ma’at Bewustzijn en de Concepten van Ma’at en activeert daarmee de herinneringen van je Essentie aan het leven in lijn met Al Wat Is, in een Goddelijke Stroming, Kosmische Balans (ook op aarde) en het leven in Zuiverheid en Puurheid, in lijn met Spirit.

Het stimuleert om te leven in zuiverheid van het hart en uitlijning met het Goddelijke. Balans van het hart, balans tussen ego en Ziel, mens-zijn en Goddelijkheid, licht en schaduw, en elke andere polariteit. De weegschaal functie helpt een diepe innerlijke balans te ervaren waardoor Goddelijke Harmonie, verstilling, uitlijning en hoge afstemming in het dagelijks leven mogelijk zijn.

Juist met de combinatie van de 9-9 frequenties worden alle onzuiverheden en onbewustzijn tot een afronding in transformatie gebracht en daardoor kan er nieuwe ruimte voor bewustzijnsgroei, opening van hogere lagen van bewustzijn en nieuwe balans ontstaan.

Deze essence brengt letterlijk polariteiten hand in hand samen binnen je bewustzijn, nadat deze in de Zuiverheid van Ma’at tegen elkaar afgewogen en gebalanceerd zijn. Diepere neutraliteit, zuiverheid en weidser geopend bewustzijn zullen het resultaat zijn, waardoor je dieper je eigen Zuivere Hart en Wijsheid kunt herinneren, aanspreken (innerlijk) en belichamen.

© Willemien Timmer oktober 2014

 1. Luxor temple

Activatie van deze essence start op 27-9-14 (het derde 9-9 portaal), allereerst vanuit afstand, ter hoogte van de sfinxen allee. Later live in de tempel.

Deze essence draagt een diep balancerende en uitlijnende energie met zich mee die op werkelijk alle lagen van je Wezen door zal werken. Het lijnt links-rechts, boven-beneden, werkelijk alle bewustzijns/dimensielagen met elkaar uit. Vanuit de toegevoegde 9-9 frequenties biedt het een diepgaande flow van zuivering en healing om al het oude wat op dit moment in je groei aan de orde is relatief makkelijker los te laten en te helen, zodat nieuwe balans gecreëerd kan worden, en daardoor een hogere gradatie van bewustzijn geactiveerd en ervaren kan worden. Dat houdt dus een stuk afronding van groeiprocessen van het oude in, en een geboorte in een nieuwe frequentie van je Zelf.

Deze essence herverbind Lichtlichamen, chakra’s, auralagen, meridianen en geometrische lichtstructuren van je Wezen met elkaar en brengt deze vanuit balancering in een nieuwe uitlijning met elkaar. Verbeterde energie doorstroom, weidsere opening van alle lagen en verruimd bewustzijn welke gefundeerd is in het hart zullen daaruit voort mogen vloeien.

Maar allereerst zal dat een diepe zuivering, processen van healing, transformatie en los laten in gang zetten, om daar te komen. De 9-9 frequentie brengt een diepe beweging van loslaten en de tempel frequentie een nieuwe balans en uitlijning met je eigen Essentie, dwars door alle velden en lagen van je Zijn heen.

© Willemien Timmer oktober 2014

 1. Seti I: Temple of Million Years

Activatie van deze essence  op 28-9-14, Seti I temple te Luxor (West Bank).

Deze essence biedt een herstel van oorspronkelijke verbindingen vanuit het Allerheiligste van het Hart en diepe verstilling en reflectie in het Zelf aan. Deze essence helpt je om in de ongekende Stilte binnen het Zelf te komen waardoor vele onbewuste lagen, verbindingen en structuren zichtbaar/voelbaar kunnen worden. Die verbindingen en lijnen van eeuwen die vaak onder de oppervlakte van het bewustzijn aanwezig zijn, maar die eeuwen en eeuwen van herinneringen en ervaringen van de Ziel in haar Evolutiepad in zich dragen.

Deze essence zal diep op dergelijke (meestal onbewuste) belijningen en paden van de Ziel in werken om deze meer naar de oppervlakte te halen en beschadigingen en littekens bewust te maken. Vanuit de verstilling in je Zelf, reflectie van het Zelf kunnen zo diepere littekens die oude patronen, overtuigingen en overleving vast houden dieper aan het licht komen. Pas wanneer iets bewust is, kan er een manier gevonden worden om te helen, transformeren of om te polen en kan herstel van Goddelijke Verbindingen in de stof in dalen (in de belichaming).

Tevens worden er diepere verbindingen via de essence met je eigen Akasha en Blauwdrukken gemaakt, met je Zielsbedoeling en Zielsbestemming, waardoor er een dieper inzicht in de eigen Essentie en Bedoeling kan ontstaan, vanuit het luisteren in de Stilte binnen het Zelf. Daarmee kunnen beschadigde delen van de Ziel bloot komen te liggen, met de mogelijkheid om het pad naar herstel te bewandelen.

Deze essence opent de Portalen van je Ziel naar de Oorspronkelijke Bedoeling en Blauwdrukken en de Oorspronkelijke Eenheid. Dat is wat de beschadigingen zal doen uitlichten en bewust maken.

Deze essence helpt je niet alleen de oude onbewuste Zielenpaden die essentieel zijn in het nu naar voren te halen, maar reikt ook handvaten aan in de heling ervan, zodat de beschadigde Zielenlijnen hersteld kunnen worden en Oorspronkelijke Goddelijke Verbindingen her-innert kunnen worden.

Deze essence draagt de coderingen in zich om verbindingen, lichtstructuren, matrixen en blauwdrukken van eeuwen, zo niet duizenden jaren, te herstellen.

Meesteressence 2 Winged Isis biedt hierin een prachtige ondersteuning en samenwerking met deze Tempelessence, daar deze tegelijkertijd gecreëerd zijn, en deze Meesteressence een krachtige bescherming van het Hart aanreikt, dwars door de ‘milion years’ van de Ziel heen (de hele Evolutie reis van de Ziel).

De 5 frequentie lichtte ook telkens op tijdens de preparatie van deze essence. De 5-frequentie heeft te maken met de Manifestatiekracht, het Christus Bewustzijn, de 5 elementen en ook het pentagram, welke symbool staat voor de mens. De kracht van embodyment (belichaming) is dus ook sterk aanwezig in de energie van deze essence. Dat betekend dat die lijnen en verbindingen die daadwerkelijk hersteld en geheeld worden, ook daadwerkelijk in de belichaming van het mens-zijn aarding zullen vinden. Zodat de karmische ballast van ‘milion years’ ook daadwerkelijk volledig opgelost wordt en het Oorspronkelijke ook concreet ervaarbaar, toepasbaar en bewust geleefd kan worden in het menselijke leven in 3D.

© Willemien Timmer oktober 2014

 1. Wadi Melikat (Vallei der Koninginnen)

Activatie van deze essence  op 29-9-14 (11-9 frequentie) in de stilte van wadi Melikat (Vallei der Koningen).

Gesloten deuren gaan open en ‘verboden zones’ worden betreden met deze essence, die diepgelegen onbewuste lagen van familielijnen, bloedlijnen en karmische verbindingslijnen dieper aan het licht zal brengen. Deze essence biedt de coderingen om heel oude verbindingen in familie-, bloed- en voorouderlijnen bewust(er) te maken, te helen en te herstellen. Het reikt ondersteuning aan om oude man-vrouw-kind afscheiding stukken van de Ziel en het mens-zijn bloot te leggen en een schifting te maken van ‘het oude’ binnen deze lijnen, dat wat niet langer dient maar eerder beperkend werkt en datgene wat nog steeds dient in je groei.

Wanneer oude patronen, familiekarma en ballast geheeld worden zul je bij een krachtiger innerlijke schoonheid en heelheid in je Zelf kunnen komen en zul je grootser inzicht en beleving gaan ervaren wie jij in jouw Unieke Blauwdruk bent, los van de familie- en bloedlijnen.

Deze essence biedt je de innerlijke ruimte aan om in de stilte binnen je Zelf de schoonheid van het Unieke Zelf te aanschouwen voorbij vervuilde familie-, voorouder- en bloedlijnen. Voorbij karmische ballast.

Deze essence laat ook de nog onafgemaakte zaken verhelderen en stimuleert om deze tot een afronding en voltooiing te brengen. Dat wat nog niet uitgewerkt, uitgesproken, bijgelegd is mag uitgewerkt gaan worden. Vanuit een diepe innerlijke stilte, vrede en dicht bij je Zelf. Pas dan kun je de ware innerlijke Schoonheid van je Zelf en de ander gaan zien.

De frequentie van deze dag waarop de essence geprepareerd is, resoneert sterk door in deze essence: de 11-9 frequentie: frequentie van transformatie, vernieuwing en afronding van het oude. Maar ook de kracht van gelijkwaardige verbinding, balanceren, onderscheidingsvermogen (zonder oordeel). Zachte healing vanuit rust, bezinning en verstilling. Zuiverheid in spreken en oprijzen in je eigen innerlijke schoonheid.

Deze essence biedt echt een verstilde rust om tot enorme diepte inzichten te komen in de verbindingslijnen met anderen (familie en karmische verbindingen) en daar daadwerkelijke healing en omkering in binnen te brengen. Dit gaat veel vernieuwing en bevrijding opleveren.

© Willemien Timmer oktober 2014

 

 1. Deir al Shelwit

Activatie van deze essence  op 29-9-14 (11-9 frequentie) in de stilte van de tempel en woestijn rond en in Deir al Shelwit.

Ook deze essence biedt een enorme stimulans om in verdiepte Stilte van het Zelf te komen om van hieruit in een veld van overgave te kunnen komen, en in een staat van bewustzijn waarbij ook de her-innering aan wie jij Bent voorbij je littekens herinnert kan worden.

Deze essence draagt ook de energie in zich om steeds dieper in een veld van acceptatie in je Zelf te komen. Acceptatie ook van overgave en nieuwe situaties en groei die daaruit voortvloeien. Van hieruit wordt acceptatie van het oude, het beschadigde en verwonde deel van je Ziel veel dieper vanuit neutraliteit begrepen. En dat leidt tot duurzame healing vanuit het besef: what doesn’t kill you, makes you stronger!

De kracht om werkelijke belichaming te gaan geven aan en het werkelijk in belichaming te ervaren van deze innerlijke Goddelijke Overgave is ook in deze essence opgenomen.

Deze essence biedt de coderingen en sleutels aan om alle Vrouwelijke Wonden, toegebracht door het Mannelijk aspect om te polen.

Het bevat een spiralende energie voor herstel van beschadigde velden, structuren en blauwdrukken die diep inwerkt op het Vrouwelijk aspect en veld. Velden van pijn, afscheiding, onderdrukking, misbruik, verkrachting etc. van het vrouwelijk aspect mogen in een diepe transformatie en herstel gebracht gaan worden. Dat is ook opnieuw de toevoeging van de 11-9 frequentie.

Je zult met behulp van deze essence dieper gestimuleerd worden om je eigen ruimte in te nemen om je innerlijk licht weer te laten schijnen.

Wanneer jij in je eigen Heilige Ruimte durft te zijn, in overgave en vertrouwen, voorbij littekens van pijn en dualiteit, gaat het Licht in jouw Wezen weer volledig aan!

© Willemien Timmer oktober 2014

 1. Philae Tempel

Activatie van deze essence  op 30-9-14 in Philae Tempel.

Deze essence brengt een enorme verschuiving in je energie teweeg. beschadigingen in je basis structuren en patronen worden aangezet tot transformatie, om terug te keren naar de Oorspronkelijke staat van Eenheid.

Deze essence heft stagnaties en blokkades op in het basischakra, met de bedoeling om in een versnelt tempo tot de diepere basis blauwdruk te komen.

Verscheuringen en ‘omleidingen’ in je, energievelden die je ‘gevangen’ zetten in oude patronen, pijnlagen en overleving worden aangeraakt om naar een transformatie en ompoling toe te gaan werken. Dit kan veel oude basispijnen wakker maken en losmaken, diepe karmische littekens(o.a. onveiligheid, angst om op aarde te zijn, afgescheidenheid) los maken.

Beschadigingen in de basis leiden tot vervormde patronen van overleving in plaats van functioneren op werkelijk vertrouwen en vanuit veiligheid in je Zelf. Dergelijke patronen brengen vaak moeite met aarding met zich mee (niet op aarde durven, willen, kunnen zijn) en kan een verstoord lichaamsbewustzijn veroorzaken. Ook hieraan verbonden emotionele en gevoelslagen resoneren hierop door.

Deze essence biedt een diepe opschoning en zuivering van al deze velden en chakra’s zodat de oorspronkelijke verbinding met de eigen basis hersteld kan worden. Daarmee zal ook de ware Verbinding met het Vrouwelijke in Basis, de Moeder frequentie ook in verbinding met de aarde, weer hersteld en gevoeld mogen worden. En zal de Ware Levenskracht (Sekhem) ook weer kunnen gaan stromen in je energie, lichaam en bewustzijn.

Veiligheid binnen het Zelf, in je Vrouwelijke velden en basis is een vereiste voor een krachtige aarding van waaruit werkelijke manifestatie van je Zijn op aarde pas mogelijk wordt!

Herstel van de Heilige Verbintenis in je Zelf. Het Vrouwelijke in basis weer bestaansrecht geven! Dat activeert kwaliteiten als veiligheid (in je Zelf en van daaruit op aarde), overgave, vertrouwen, gedragen worden in je Zelf en diepte verbinding met de Moeder Energie van Moeder Aarde.

Wanneer de basis hersteld en geheeld wordt, kan de Sekhem (Vuur- en levenskracht, ook wel Kundalini genoemd) weer gaan stromen en een oprijzende kracht gaan laten voelen. Van hieruit worden de Twee Slangen dieper geactiveerd, die zullen gaan oprijzen richting pijnappelklier, totdat volledige ascensie en Godsrealisatie op alle lagen incl. op aarde bereikt is.

Healing en herstel via deze essence dus ook in verstoorde of verminkte seksualiteit, beschadigingen in vruchtbaarheid en basis, relatiestukken (innerlijk en uiterlijk), etc.

Waardoor vanuit een landen in de veiligheid en in zachtheid in de eigen basis ook de Heilige Seksualiteit en ware bedoeling van Hereniging in het Heilig Huwelijk weer dieper herinnert zal gaan worden.

Het activeert daarmee letterlijk het Allerheiligste in je eigen Tempel van Zijn en je eigen mens-zijn!

© Willemien Timmer oktober 2014

 1. Kom Ombo Tempel

Activatie van deze essence  op 01-10-14 (01-10Portaal) in Kom Ombo tempel van Hor-wer en Sobek. Zeer essentieel en krachtig portaal van nieuwe geboorte in Broncoderingen, balans en volledige Eenheid van polariteiten en met een  zeer krachtige spiegelende functie.

De frequentie van de 01-10, 10.00 en 1.11 en 11.11 lichten krachtig op binnen deze essence. Frequenties van nieuwe geboorte en diepte transformatie, activatie van nieuwe coderingen en dieper wakker worden van gelijkwaardig Bewustzijn (voorbij polariteiten gaan).

Deze essence werkt diep door in met name het tweede chakra gebied en oude angstpatronen, die los geslagen zijn an het hart-bewustzijn, waardoor zij feitelijk een eigen leven zijn gaan leiden. wanneer delen van ons Zijn niet meer in verbinding staan met het hart wordt de angst doorlopend van buitenaf gevoed en zal de lagere trilling die angst is maar moeilijk verhoogt kunnen worden in trilling, waardoor deze lastig te doorzien, helen of om te polen is.

Deze essence helpt je in een dieper contact met deze (onbewuste, vaak ook karmische) angstdelen van je Zelf te komen en ondersteunt bij het doorzien, bewust worden en helen van deze thematieken.

Het brengt een balans in polariteiten die elkaar innerlijk tegen spreken, waardoor de angstlagen blijven bestaan of moeilijk ‘grijpbaar’ zijn, waardoor meer neutraliteit en dus overkoepelender overzicht mogelijk wordt. Dat geeft handvaten om ook daadwerkelijk heling en verandering aan te brengen, daar waar nodig is.

Opnieuw licht de 11.11 frequentie op (ook tijdens het uitwerken van deze essence). Benadrukkend wat een immense helende, transformerende kracht deze essence in zich draagt. de kracht om polariteiten werkelijk te verbinden in gelijkwaardigheid en oude angsten en oude pijnlagen werkelijk op te lossen en in vernieuwing van frequenties te brengen.

Deze essence stimuleert jouw Broncoderingen om weer dieper wakker te worden en deze ‘terug te brengen’ ook in het tweede en eerste chakra. Waarmee je oude pijnlagen en angststukken ‘overschreven worden’ met de Oorspronkelijke codering van je Zijn. (Eenheid, heelheid).

Deze essence stimuleert en ondersteunt in het overstijgen van oude angsten (Sobek frequentie) en andere tweede chakra beschadigingen, op alle lagen, tot in het DNA wordt dit ‘overschreven’ en geheeld. De frequentie van nieuwe geboorte staat centraal in deze essence energie. Nieuwe geboorte vanuit opheffen van polariteit (oude angststukken en beperkingen in het tweede chakra, en deels ook het basischakra) waarmee je terugkeert in Goddelijke Neutraliteit en Oorspronkelijke Blauwdrukvelden. Dat leidt naar balans, gelijkwaardigheid, volwassenheid ook van het Goddelijke (Hor-Wer, oftewel Horus the Elder, de volwassen versie van het Goddelijk Kind).

Wanneer deze essence de diepste angst- en pijnlagen van je tweede chakra aantrilt en opent wordt je juist door deze energie van Hor-Wer ondersteunt en bekrachtigd. Deze frequentie biedt je ondersteuning vanuit activatie van je innerlijk vertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel (niet van ego maar vanuit Essentie), grote Lichtkracht, doorzettingsvermogen en overkoepelend overzicht. Om van daaruit tot in de donkerste, pijnlijkste en angstigste frequenties en beschadigingen in je Zelf door te dringen.

In de balancering van deze twee frequentievelden (ook wel het Licht van je Zijn, de doorgang naar je Essentie versus de diepste beschadigingen in mens-zijn vanuit de incarnatiecyclus) ontstaat een balans en vandaaruit neutraliteit. De angst wordt overstegen! Vanuit de healing die hierdoor ontstaat, ontstaat de verbinding met de Oneindigheid van de Ziel. In werkelijke herinnering. Het lift je op in een hogere frequentie, activeert je DNA in een oorspronkelijker staat van heelheid, voorbij het oude, en activeert herinneringen van de Imprint van Oneindigheid in je DNA en op alle dimensielagen.

Hierdoor koppel je je Zelf losser van de identificatie met pijn, emoties, angst of andere littekens (ook op andere groeilagen, niet alleen op tweede chakra niveau).

Binnen deze essence zijn ook de Blauwdrukken van twee Neteru velden, verbonden aan deze Tempel Blauwdruk opgenomen: Hor-wer activeert je eigen Hoger Licht en Bewustzijn in de volwassen staat en Sobek activeert je diepst gewortelde pijn en angstlagen. Met de bedoeling om deze binnen je eigen Licht en bewustzijn te helen en neutraliseren. Dan vindt werkelijke nieuwe geboorte van het Zelf plaats.

Tevens laat deze essence je voelen hoe beide polariteiten in feite Een zijn en het helpt je om de illusie van afgescheidenheid te overstijgen! Deze essence helpt je om dieper door te dringen in alle mogelijke nog aanwezige illusies van afgescheidenheid en helpt deze ‘door te prikken’. Dit schept ruimte waardoor je Hoger Licht dieper in het buikgebied kan indalen, waardoor ook de basis dieper toegankelijk wordt.

Indirect wekt het dus ook weer de Twee Slangen (Kundalini) en de Sekhem (Vuur-levenskracht, Scheppende Kracht).

Diep balancerende werking in hoger Licht en diepe schaduwlagen van je Zelf om tot neutraliteit en overstijging van illusie te komen!

Des te meer je al geaard en geschoond hebt, des te beter is deze essence te behappen.

Deze essence kan oerstukken van de Ziel los maken in de kern en helen vanuit Essentie en kan daartoe op vele vlakken diep confronterend werken!

© Willemien Timmer oktober 2014

 1. Seti I Tempel Abydos

Activatie van deze essence  op  2 en 3 oktober 2014 in de Seti I tempel te Abydos.

Deze essence biedt je een persoonlijk initiatiepad aan in de vorm van een reis door je chakra’s, bewustzijn en dimensielagen, met de bedoeling tot een nieuwe geboorte in (hoger) bewustzijn te komen. Je kan het een initiatiepad noemen omdat deze essence in haar ondersteuning onbewuste lagen en nog niet eerder geopende lagen  van je bewustzijn verder zal wekken, activeren en openen. Dat biedt processen van ontdekking, onderzoek, opschoning, een dieper ont-moeten van je Zelf, het overstijgen van oude patronen en energieën om zodoende de hogere kwaliteiten en frequenties die daar achter verstopt liggen dieper te leren kennen en integreren.

Deze essence kan diepe Ziels ‘geheimen’ blootleggen en helpen herinneren om de basispatronen van diepgewortelde patronen en blokkades tot in de kern te gaan doorzien.

Het biedt je een helende reis en initiatiepad binnen je eigen multidimensionaal Bewustzijn, waarbij healing van het oude en geboren worden in het nieuwe centraal staat. Hoge frequenties en diepe aarding, nieuw ontwaken en opstaan in je Meesterschap.

© Willemien Timmer oktober 2014

 1. Osirion

Activatie van deze essence  op 2 en 3 oktober 2014 nabij het Osirion.

Deze essence bevat de Flower of Life matrix en brengt daarmee een Flower of Life Matrix Activatie binnen in je eigen bewustzijn. Dat betekend dat je eigen Oorspronkelijke Schepping geometrieën en ‘slapend’ bewustzijn en DNA weer aangezet en geactiveerd worden. Dat brengt een diepe transformatie en herstel van energetische beschadigingen op alle lagen van bewustzijn, inclusief je 3D en 4D bewustzijn. Het werkt Multidimensionaal alle kanten tegelijkertijd op.

Het brengt een diepe opening van het hart in de praktiserende kracht: handelen en daadkracht vanuit wijsheid en hart (Liefde).

Het creëert ene Heilige, veilige Ruimte in je Zelf, via je hart, waardoor je een diepe(re) verbinding met je Multidimensionaliteit en Essentie zult kunnen ervaren.

Herstel van geometrische structuren van bewustzijn en Lichtlichamen, vanuit het wekken van beschadigde velden die allereerst healing nodig hebben. Deze essence werkt diep doordringend en laag na laag dieper openend en zuiverend terwijl het tegelijkertijd nieuwe Levenskracht in de Oorspronkelijke Blauwdrukken en geometrieën van je Wezen inblaast. Juist dat zorgt voor herstel en healing.

Dit is een zeer krachtige essence waarbij een goede aarding vereist is en al het nodige bewustzijnswerk als basis. Want anders kan deze essence te heftige pijnvelden en onbewuste lagen ineens open trekken en dan kan dat diep confronterend of traumatiserend werken.

De essence in frequentie werkt namelijk in een versneld tempo naar heelwording en bewustwording toe binnen alle beschadigde velden en lagen die aan de oppervlakte liggen. En werkt zich van daaruit een weg verder naar de kern van beschadigingen, en steeds dieper door naar je Essentie en Broncodering.

Deze essence is diep verbonden aan de Duat en dat betekend dat deze essence op 12-dimensionaal niveau alle pijnlagen en alle kwaliteiten naar de voorgrond haalt!

© Willemien Timmer oktober 2014

 1. Karnak Tempel

Activatie van deze essence  tijdens het 4-1-0-1-4 Portaal in Karnak Tempel. Via de Sekhmet-Ptah kapel, de middenas (ruggengraat) van de tempel en het allerheiligste.

Deze essence bezit een grootste Vuur Kracht en dus transformerend vermogen. De Vader-dochter frequenties van Ra en Sekhmet zijn opgenomen binnen deze Tempel essence.

Deze essence brengt diepte transformatie van versluieringen in bewustzijn (onbewustzijn dus) om tot de diepste kern van Waarheid, Goddelijke Heelheid en Oorspronkelijke Scheppingskracht (Zonnekracht/Vuur) terug te keren. De frequenties van Ra en Sekhmet werken daar doorheen om ook eigen verbindingen binnen het Vader Bewustzijn en Kind Bewustzijn in je Zelf te herstellen.

Verder draagt deze essence een enorme gelaagdheid en enorme hoeveelheid aan verschillende frequenties in zich mee, waardoor het zeer uitgebreid werkterrein omvat. Dankzij de vele verschillende tempels, kapellen en Heilig Meer die Karnak Tempel rijk is, bevat het vele verschillende frequenties, mogelijkheden, ingangen tot heelwording en herinner wie jij Werkelijk Bent voorbij elke vorm van versluiering en beschadiging.

Enkele voorbeelden:

Mut Tempel: De Oermoeder frequenties voor troost, omarming, heling, magie, acceptatie, overgave.

Sekhmet Kapel: Activatie van Goddelijke Passie, transformerend Vuur, Scheppingskracht, healing.

Ptah kapel: Scheppingskracht in Oorspronkelijke verstilde vorm, voorbij tijd en ruimte, vanuit diepe innerlijke Vrede.

Khonsu Tempel: Intuïtieve vermogens en gevoelsvelden.

Akhenaton kapel: De kracht om je eigen weg te volgen in het Licht van de Essentie, voorbij versluierd (collectief) bewustzijn.

Osiris kapel: de frequenties van de 7 Poorten en 7 Sleutels om voorbij het duale beperkte 3D en 4D bewustzijn in je eigen Multidimensionaliteit uit te lijnen, en verbindingen met je Akasha (Tree of Life).

Opet tempel: Vieren van het leven en alles wat daarbij hoort.

Deze essence zal op die pijnlagen, velden en blokkades doorwerken die op dat moment aan de orde zijn in je groei. Het zal telkens omschakelen naar de juiste frequenties passend bij jouw groei en proces. Daarbij poolt het elke belemmering, ballast en blokkade om in een versnelt proces, van versluiering naar healing en daarmee naar bewust wording.

Deze essence omvat een groot potentieel en kan daardoor gedurende elk proces andere frequenties aanspreken en naar voren halen ter ondersteuning, heling en bewustwording.

© Willemien Timmer oktober 2014

 1. Mountains of Ancient Thebes: The Crown of Thebes

Activatie van deze essence  in de 4-1-0-1-4 Portaal frequenties op 4-10-14. Deze essence omvat een groots gebied van het gehele Thebaanse gebergte, welke via verschillende cruciale poorten en Multidimensionale knooppunten van Ascensielijnen (hoog frequente Ascensieportalen) werd geactiveerd. En via de Tempel van Merenptah zijn al deze verbindingen aan elkaar ‘geknoopt’ tot een geheel en geprepareerd in deze essence.

Deze essence is in de diepte verbonden met  (de schoonheid van) de aarde. De schoonheid ook van het leven en de incarnaties op aarde. Het maakt bewuster van de schoonheid van de mogelijkheden die hier op aarde ervaren kunnen worden in de Ziel, die van een geheel andere orde zijn dan elders in de hogere sferen.

Deze essence belicht de hoogtepunten en diepe dalen en biedt een krachtig overzicht (uitzicht) van een hoog perspectief op het pad van de Ziel op aarde. Het belicht daarmee dieper jouw Zielenpad wat je al gegaan bent en het punt waar je op dit moment staat.

Het omvat een breder en hoger perspectief op de Duat (het 12-voudig bewustzijn) waardoorheen wij op reis zijn in ons bewustzijn, terug naar de Essentie (13D of Amenti).

Deze essence reikt je ondersteuning aan in het ontplooien en herinneren van het vermogen om vanuit diepe aarding het aanwezig zijn op aarde te omarmen. Het helpt je een diepe acceptatie van het mens-zijn en de aarding in je Zelf te vinden. Maar brengt daarmee tegelijkertijd een diepere en hogere uitlijning met het Goddelijke in je voort.

Het verbind polariteiten als leven en dood, de cycli van transformatie en groei, en stimuleert het meestromen met de natuurlijke (ook aardse) stroming.

Het helpt je de magie van het Goddelijke ook op aarde te beleven en ervaren. Juist vanuit een diepe gronding en de acceptatie van het op aarde aanwezig zijn.

Dat vraagt soms daadkracht en doorzettingsvermogen, wat deze essence ook sterker in je aanwakkert. Evenals Levenskracht en de energie om door te gaan.

Het gaat bij deze essence ook om de hemel op aarde te gaan ontdekken: het doorzien van de 3D illusie van afgescheidenheid van het Goddelijke. Het helpt je het Goddelijke in alles te leren zien, dus ook in de 3D manifestaties en wereld. De kunst om dit te zien ontstaat vanuit de omarming van het leven zoals het IS. ook dat is aarding en een dieper leven vanuit overgave in je basis.

Deze essence reikt je dus een krachtige Goddelijke – Aarde verbinding aan die je dieper dan ooit met de magie van de hemelen op aarde verbind. Om van daaruit dwars door de versluieringen en illusies van 3D en 4D heen te kunnen kijken en ervaren.

Het verbind je dieper met het leven, je eigen incarnatiecyclus en Ziels evolutie, het zicht daarop en de healing van oude angsten voor het op aarde zijn, het leert je meer met de Goddelijke Flow op aarde mee te stromen.

© Willemien Timmer oktober 2014

 

 1. Hathor Tempel Dendera

Activatie van deze essence is tijdens het 5-10-5 Portaal (5-10-14) in de Hathor en Isis tempels van Dendera. Op deze bijzondere dag was de tempel doordrenkt van Egyptische toeristen en met name jongeren of gezinnen met kinderen.

Deze essence helpt je met het oplossen van verstoringen op het hartniveau, daar waar hart en gevoel niet mogen zijn of spreken. Deze essence helpt je om de stilte temidden van chaos te vinden en in het hart van het hart je innerlijke ruimte in te nemen, om van hieruit te leven en zonder dat verstoringen van buitenaf  invloed hebben je hart te voelen.

Deze frequentie biedt de energie van bescherming tegen eventueel verstorende energieën van buitenaf die pogen om je uit je hart en gevoel te houden, de zogenaamde ‘ruis op de lijn’.

Deze essence helpt je bij het hervinden van de Heilige Ruimte van je hart, je eigen innerlijke ruimte, stilte, gecentreerd en dicht bij je Zelf vanuit de hart en Liefde frequenties. Om vanuit je hart de bescherming ook te ervaren dat het veilig is om jouw pad temidden van de dualiteit, chaos en ruis toch te vervolgen. In kracht, Liefde, overgave, acceptatie en vertrouwen, met intuïtie en diep verbonden met je gevoel.

Daarnaast verbind deze essence je dieper met al je hart- en vrouwelijke kwaliteiten om deze dieper te ontwaken, bevrijden en activeren. Om ten diepste vanuit hart en Ziel te kunnen en mogen leven. De vrijheid innerlijk voelt om je hart en gevoel te laten spreken en herstel en healing te bieden aan alle gekwetste delen en lagen in je Zelf. Het hart als baken van verstilling, rust, omarming, troost, heling.  Van waaruit de helende potentie en het Multidimensionale Poort aspect van het Hart weer ten diepste gekend mag worden.

Deze essence kan vele lagen van je hart, vrouwelijke kwaliteiten en gevoelslagen aanraken, helpen healen, activeren en bewust maken.

© Willemien Timmer oktober 2014

 1. Tombe van Ay

Activatie van deze essence is tijdens het 5-10-5 Portaal (5-10-14) in de Tombe van Ay.

Deze essence biedt je een veilige en verstilde ruimte in je Zelf aan, als een baarmoeder diep in de aarde van waaruit grootse Goddelijke Kracht (innerlijk) geboren kan worden.

Deze essence creëert de energie van een veilige ruimte, waardoor je juist jouw eigen verstilde veilige ruimte in je Zelf zult kunnen vinden, om van hieruit in een versnellende groeistroom te kunnen komen.

Juist door je diep in en met de aarde te verbinden wordt een verbinding met het Goddelijke daarmee tot stand gebracht.

Deze essence omvat een ‘frequentie knooppunt’ die zo’n innerlijke diepte en stilte in je Zelf aantrilt dat je je volledig op je Zelf ‘teruggeworpen’ kunt gaan voelen. Maar juist vanuit deze diepte afstemming op je Zelf kom je tot de diepste zelfreflectie, zelf onderzoek, inzichten en bewustwording. Waardoor een diepere bewustwording van het zicht, spreken en leven in lijn met de Kosmische Orde (Ma’at) en in hoeverre jij daarmee verbonden bent en dit al tot uitdrukking (belichaming) kunt brengen.

Deze essence stimuleert je door deze inzichten om steeds verfijnder te groeien en geboren te worden in je eigen Goddelijke Verbinding op aarde. De ‘baarmoeder’ energie waarmee deze essence je omhult, helpt  deze frequentie en uitlijning met Al Wat Is dieper bewust te maken en te activeren. Vanuit de ‘baarmoeder energie’ heb je veilige ruimte om daar binnen te groeien, totdat het moment van ‘geboorte’ op aarde is aangebroken en de uitlijning ook daadwerkelijk in belichaming mogelijk wordt.

Alle mogelijke versluiering, littekens, ballast en blokkades die je weerhouden volledig volgens de concepten van Ma’at (Goddelijke Orde) te leven mogen aangeraakt, gewekt en doorzien gaan worden. Daar helpt deze essence ook bij. Dieper zicht dus op wat je uit de verfijnde afstemming met Spirit en Al Wat Is houdt en healing daarvan. Doel daarvan is het dieper geboren worden in je Kosmische en Goddelijke Zelf op aarde! (Vanuit gepaste groei in een veilige baarmoeder/ruimte).

© Willemien Timmer oktober 2014

Investering in je Zelf: € 13,- per essence, incl. BTW en excl. verzendkosten.

Klik hier om deze essences te bestellen!

Reis set, mini verpakking van de gehele set (2 ml buisjes van alle essences) in stevige leren hoes € 99,- incl BTW en excl. verzendkosten

Prijzen 

Prijzen: Per essence van 10 ml € 13,- incl BTW, beschrijving van de essence en excl. verzendkosten
Set van 13 essences € 169,- incl. BTW, boekje met alle beschrijvingen van de essences en meer achtergrondinformatie en excl. verzendkosten
Essence spray, luxe aluminium verpakking, 10 ml € 15,- incl BTW ,beschrijving van de essence en excl. verzendkosten
Reisset, mini set van 13 essences in 2 ml buisjes, incl. stevige leren hoes met rits € 99,- incl BTW, beschrijving van alle essences en excl. verzendkosten
571
Meer informatie en bestellingen: info@praktijk-apofyliet.nl  

Wet- en regelgeving

Deze Essences vallen onder de Warenwet en dat houdt in dat zij geen geneesmiddelen zijn.  De essences geven een energetische ondersteuning bij persoonlijke groei- en bewustwordingsprocessen. Zij vervangen dus ook nooit enige medische ondersteuning bij of kunnen betiteld worden als geneesmiddel voor ziekte of ziektebeelden.De essences  zijn ongebouwd uit water en brandewijn (voor langere houdbaarheid), waarin specifieke Licht energieën, coderingen of hologrammen, energetisch zijn toegevoegd.
Doordat de Lichtkracht vanuit de essences ondersteunend werkt op het dieper herstel van balans tussen lichaam, energie en eigen Goddelijke Essentie, en je eigen Lichttrilling verhoogd, kan deze echter wel een bijdragen aan een gebalanceerder gezondheid. Doordat de eigen heelheid en zelf genezend vermogen, vanuit opheffing van dualiteit in het Zelf, gestimuleerd wordt.De essences helpen en ondersteunen je, op alle vlakken van het leven, een diepere verbinding met het Goddelijke in jou Zelf te ervaren. Zij kunnen echter niet alle stenen voor je voeten weg rollen. Bewustwording dient dan ook vooral vanuit je Zelf voort te komen. En de essences ondersteunen je dit pad met meer vreugde, Licht en vertrouwen te kunnen gaan.
© Willemien Timmer maart 2014