De scheppingskracht en het innerlijk vuur wordt steeds dieper geactiveerd

We naderen de 2 krachtmaanden van het jaar, juli en augustus. Maanden waarin jaarlijks bijzondere krachtige triggers, portalen en energieën binnen ons bewustzijn aangeraakt en in beweging gebracht worden, die de rest van het jaar door rimpelen in je verdere groei.

In de energie van juli draait dat met name om het scheppend vermogen, de creatiekracht. In augustus gaat dat o.a. over de innerlijke Meesterschapskracht vanuit de vuur/leeuwen energie (Leeuwenpoort).

Een zomerperiode met de nodige upgrades en activaties, verhogingen van trilling in je bewustzijn. Jaarlijks een periode van enorme impact op je bewustzijnsgroei omdat het diepte transformaties inzet met een grote dosis warmte en zonnekracht ( is ook levenskracht).
Ditmaal in de meesterschapsenergieën van de 222 (2022) die resoneert op het vermogen om op te rijzen in eigen oorspronkelijk bewustzijn. En in de 6-energie (2022 =6) die gaat over dat daadwerkelijk neerzetten tot in de materie, de meest verdichte versie van Bron in jou, je mens-zijn dus.
Waarover later uiteraard meer informatie en energetische updates.

Juist in deze periode staan er speciale activatie workshops in de planning die heel aansluitend maar ook diep bewustmakend over de potenties van deze periode en tijd van vernieuwing zijn. Die bijdragen aan een bewuste verdere groei, verdieping en transformatie van jouw mens-zijn. Om steeds dieper je Zijn te integreren, manifesteren en belichamen op aarde, in dagelijks leven.

Want des te meer wij bewust zijn van wat gaande is, des te krachtiger kunnen wij ons ontwikkelen, uit onze oude blinde vlekken en wonden stappen en in ons oorspronkelijke Zijn terugkeren.

Later meer over de energieën die gaan komen, Voor nu wil ik even de mogelijkheden belichten voor hen die graag de diepte in willen gaan (binnen zichzelf) in lijn met de potenties en mogelijkheden van deze tijd:

*16 juli: Gouden Draak, Gouden Slang en Overvloedsbewustzijn
Een bijzonder krachtige activatie workshop voor de onderliggende lagen in Overvloedsbewustzijn en healing van armoede/ tekorten bewustzijn.

*17 juli: Armoede- en Overvloed bewustzijn
Het omzetten van oeroude programmeringen van de ‘7 vette en 7 magere jaren’, hoe je je Zelf kunt bevrijden vanuit eeuwenoud armoede bewustzijn/matrix en je oorspronkelijke Overvloed vanuit uitlijning met Bron weer kunt ‘aansluiten’ en integreren.
Werkelijke overvloed komt van binnenuit en vanuit de juiste afstemming!

*22 juli: Buitenworkshop Kristallen Labyrint
Een unieke workshop in co-creatie met elkaar, de elementen, kristallen, de aarde en universum, in de buitenlucht!

*5 augustus: Sisterhood of Sekhmet, the Lionsgate
Zeer krachtige activatie workshop i.s.m. de Lion Beings. In het Leeuwenpoort en op weg naar het 8-8 Portaal.

6 & 7 augustus Leeuwenpoort 2022 – Leeuwenkracht intensive
Activatieworkshop in je eigen Multidimensionaal bewustzijn i.s.m. The Sisterhood of Sekhmet & the Galactic Feline Family
Een krachtige 2-daagse aan de start en opening van de Leeuwenpoort. Twee dagen die in het teken staan van de bijzondere en extreem krachtige energieën van deze tijdsperiode, waarin het persoonlijk en collectief bewustzijn weer een mega shift in bewustzijn maakt.

*Meerdere afstand activaties en transmissies worden spoedig ook weer toegevoegd aan de activiteitenagenda!

*En in de activiteitenagenda vind je nog veel meer, wat aansluit op deze tijdsenergie en de processen die wij individueel en collectief nu doorlopen. Zoals ook nieuwe opleiding/ trainingsgroepen die starten in september 2022!

Voel je welkom om deel te nemen aan een van deze krachtige, liefdevolle en transformerende activiteiten!

©Willemien Timmer