Spiegeltje, spiegeltje aan de wand….

Durf jij in de spiegel te kijken en eerlijk te bekijken wat zich laat zien?
Durf jij je te openen voor de schoonheid die dan zichtbaar wordt?
Of veroordeel je, kijk je weg en sta je daar liever niet bij stil?

Doorlopend krijgen we spiegelingen op ons pad en het is de kunst om deze te leren herkennen en aan te kijken.
Juist in deze tijd waarin je uitgenodigd wordt om meer naar binnen te gaan, dieper met jezelf te verbinden, omdat de oude wereld zoals we die kenden tot stilstand is gekomen.
Dat vraagt om een vernieuwing en wel een vernieuwing die alleen vanuit het hart kan gaan ontstaan. Het is een van de redenen voor de grootse reset die wereldwijd gaande is.

Doorlopend kijken we om ons heen naar de buitenwereld waarbij velen het belangrijkste, de binnenwereld, vergeten zijn. Velen zijn zich niet bewust hoe de buitenwereld en wat ze daarin ontmoeten een weerspiegeling is van de binnenwereld.
In deze tijd wil dat allemaal bewust(er) worden en dus is het belangrijk te onderzoeken wat er innerlijk in je leeft.

Buiten- en binnenwereld onderscheiden

De buitenwereld kun je niet veranderen, wel hoe jij daarmee omgaat. Veranderd jouw omgang daarmee, dan kun je je in exact dezelfde situatie bevinden en toch ervaar je deze geheel anders. Je ervaart dan vanuit een andere lens, een hoger perspectief dan daarvoor en dat kleurt de ervaring op een andere (belevings)wijze.
Uiteindelijk zal ook de buitenwereld veranderen, wanneer je zelf anders er (innerlijk) mee om gaat, want de buitenwereld is een afspiegeling van de binnenwereld.
Het lastigste is dat dat niet alleen van jouw binnenwereld is, maar die van iedereen, het collectief bewustzijn.
De kunst is dan ook om onderscheid te leren maken wat in de buitenwereld echt een weerspiegeling van jouw innerlijk is (en dus jouw creatie) en wat een reflectie is van het collectief (on)bewustzijn.
Dat is best een lastige opgave zo nu en dan omdat dat ook nogal eens door elkaar heen loopt. Onbewuste zienswijzen of overtuigingen van jou kunnen ook collectief aanwezig zijn en dan is onderscheid moeilijk(er) te maken.
Belangrijk is het bewuste besef dat dit onderscheid enkel te maken is via gevoel en via een verbinding met je zelf en jouw binnenwereld.
Wanneer je niet daarmee verbonden bent is die spiegeling niet te onderscheiden en of te herkennen. Laat staan dat de uiterlijke realiteit te herscheppen of wijzigen is.

Van zonnevlecht naar het (multidimensionale) hart

Je hart is de ingang om dieper in contact en verbinding te komen met wat er op bewust en onbewust niveau in je leeft.
Lange tijd hebben velen vooral vanuit de zonnevlecht geleefd. Denken, presteren, doe-kracht, ego stonden voorop. Vaak vooral gedreven door de mannelijke energie.
Sinds enkele decennia bevinden we ons in de omslagperiode waarin dit bij velen bewuster is geworden en is er een ompoling in werking gezet om steeds meer uitgelijnd te raken op het hart i.p.v. de zonnevlecht.
Vanuit het hart is er verbinding met gevoel, liefde, passie, compassie. Is het meer de vrouwelijke kracht die weer leert te ‘spreken’. En worden verbindingen met de binnenwereld herontdekt en hersteld.
Dit proces loopt synchroon met de ompoling van vissen- naar waterman tijdperk.

Het multidimensionale hart draagt de verbindingen met ons totale Godswezen in zich. M.a.w. vanuit afstemming op je hart zijn alle delen die jij Bent bereikbaar. De bewuste en onbewuste lagen. De menselijke, galactisch een Goddelijke lagen die jij Bent. De hogere kwaliteiten zogezegd en de diepgewortelde stagnaties en pijnen van eeuwen die er voor gezorgd hebben dat we steeds meer weggegaan zijn van (de verbindingen met) ons zelf en meer naar buiten zijn gaan richten.

Wanneer je start met het herverbinden met je innerlijk, via je hart, heb je uiteraard niet direct alle lijntjes weer open staan waardoor je niet direct in staat bent om met alles wie je Bent te verbinden. Dat proces gaat stapsgewijs en laagsgewijs. Het is een ont-wikkelings proces.

Collectief ontwaken

Hoewel vele individuen al jaren hierin aan het ontwaken zijn en zich door oude pijnlagen heen werken om ons totale innerlijk weer te her-inneren en te ontdoen van oude afgescheidenheid, overleving en wonden. Zijn het in het grote geheel gezien ‘slechts enkele individuen’. Een heel groot deel van het collectief is nog niet ontwaakt of bezig met deze ompoling.

Dat is echter wat nu, in 2020, wel in een stroomversnelling komt.
De buitenwereld zoals we die kennen is aan een totale reset bezig (dankzij corona) om naar een andere golflengte om te schakelen. Collectief gezien krijgen steeds meer mensen daardoor te maken met de keuze van het herzien van hun ‘oude leven’ en een dieper naar zichzelf moeten keren. Wanneer je de buitenwereld niet meer in kan en mag, zit er niets anders op dan letterlijk thuis blijven. Een mogelijkheid om niet alleen in de buitenwereld thuis te blijven maar ook om innerlijk dieper thuis te komen.
De oorspronkelijke jij, die functioneert vanuit Godsbewustzijn, die resoneert op zuivere onbevlekte Goddelijke energie en resonantie wenst herontdekt te worden en toegang te krijgen tot jouw aardse leven.
Deze wenst weer deel te mogen nemen aan jouw aardse ervaring en beleving. De toegangspoort daartoe is je hart. En dus de verbinding met jouw zelf.

Wanneer je kijkt naar de buitenwereld om je heen die momenteel van zo’n onwerkelijke andere orde is dan hoe wij die kennen, dwingt het velen om ook naar het eigen denken, voelen, reageren en handelen te kijken. Hoe ga jij ermee om wat wil er in jou herzien worden? Welke uiterlijke spiegelingen zie je in de wereld die iets over jouw innerlijk vertellen?

Reactiepatronen

Gooi je de kont in het krip vanuit weerstand, schiet je in angst, negeer je adviezen van veiligheid of leef je deze (te) strikt na vanuit angst of onzekerheid? Geef je je eigen innerlijke waarheid uit handen of pak je deze juist aan?
Probeer je het beste van deze situatie te maken en zie je ook de positieve kant (voor jezelf, gezin, de wereld, de natuur die adempauze krijgt)?
Luister je ook naar de uitnodiging van deze tijd om dieper dan ooit tot stilstand te komen, niet alleen innerlijk maar nu ook uiterlijk,  en om stil te staan bij wat er in jou leeft? Wat er in jou wil ontwaken, gezien, gevoeld, gewijzigd of bevrijd wil worden?

Innerlijke verbinding

Het is boeiend om te zien hoe jij reageert op deze collectieve stilstand. En nog boeiender om te aanschouwen welke spiegels daar voor jou persoonlijk in zitten. Welke groei deze aanreiken, om persoonlijk nog meer van zonnevlecht naar volop leven vanuit het hart om te polen, waardoor je niet alleen leeft vanuit jouw Godswezen maar ook in verbinding met Al Wat Is.
Je multidimensionale hart bezit de potentie om binnen- en buitenwereld volledig te synchroniseren en op elkaar af te stemmen.

In de ompoling naar ons multidimensionale hart worden innerlijke krachten wakker die we al vele duizenden jaren vergeten zijn.
Des te meer jij echt verbinding met je hart durft te maken, met jouw binnenwereld, des te meer golflengtes van jouw Zijn zullen weer naar de voorgrond komen. Niet alleen op menselijk en aards vlak, ook galactisch, kosmisch en Goddelijk.

Lichthulp

Het gaat er nu dus ook niet om hoeveel helpers vanuit Lichtsferen er zijn of welke Lichthulp zich bemoeid met deze hele collectieve ompoling. Daarop gericht zijn legt nog altijd de kracht buiten je en houdt je extern afgestemd. Je gaat daarbij voorbij aan jezelf en de oproep van deze tijd om steeds dieper thuis te komen in je Zelf, jouw interne uitlijning en eigen kracht en meesterschap.
Eeuwenlang hebben spiritualiteit en religie hogere Lichtwezens buiten zich verheerlijkt en aanbeden. Daarmee de eigen kracht en Godsessentie die in ieder aanwezig is (onbewust) genegeerd, ontkent en ontkracht. Onbewust uiteraard en vanuit een perceptie en ervaring van afgescheidenheid.
Dit alles wil nu ook omgekeerd worden.
Van externe gerichtheid naar interne gerichtheid. Ook als het gaat om Lichthulp.

Natuurlijk zijn er vele Lichtkrachten en -hulp betrokken bij deze ongekende kanteling van het collectief en individueel bewustzijn
Maar vanuit onbewustzijn en gebrek aan verbinding met ons totale Multidimensionale Zelf herinneren en herkennen we ook deze hulp en begeleiding als externe wezens. Zoals we ook de andere mens zien als een extern losstaand wezen buiten ons zelf.
Vergeten zijn we (door alle afgescheidenheid heen) hoe de Lichthulp ook aspecten van ons wezen weerspiegelt. Frequenties die ergens ook in ons bewustzijn aanwezig zijn. Maar als we dat niet herinneren, weten of de verbinding met ons zelf (via het hart) herstellen, blijven we grijpen naar en hangen aan externe Lichthulp.

Met de mogelijkheid tot herstel van de verbinding met ons zelf, via de poorten van het multidimensionale hart, ontstaat ook de mogelijkheid om dieper te verbinden met hogere zelf delen. Die evengoed kunnen resoneren op golflengtes van galactische sferen (ik noem ze bewust geen ‘buitenaardsen’ want ik heb een hekel aan dat woord, het slaat de plank mis), als vanuit de Lichtmeester of engelen sferen. D.w.z. dat er ook interne Lichthulp binnen je eigen wezen te vinden en aanspreekbaar is.
En dat daarmee de poorten tot je innerlijke kracht nog veel verder open zullen gaan, de krachten van verbondenheid in Eenheid, die jij in Essentie Bent, dan wanneer je leeft met enkel externe Lichthulp ( wat vaak subtiel afhankelijk en klein, ongelijkwaardig houdt).
Pas door het steeds dieper verbinden met je eigen multidimensionale hart wordt dat her-inneren, activeren en beleven van de interne Lichthulp weer mogelijk.
Ook dat is gekoppeld aan het ont-wikkel proces wat nu in sneltreinvaart gaat.
Het vraagt wel als eerste vereiste dat je naar binnen gaat, in jezelf, in je hart en al jouw innerlijke spiegelingen aan leert kijken en omarmen. Of je (ego) deze nu classificeert als schaduw of als licht.

Durf jij?

Durf jij in alle (multidimensionale) spiegels te kijken die in deze tijd aangereikt worden??
Zodat jouw hart weer wijd kan openen en dat de golflengte wordt van waaruit je de nieuwe wereld betreed en creëert??
de energie van nieuwe maan vandaag reikt weer extra ondersteuning aan om jouw niet geziene potenties dieper aan te durven kijken.
Overige portalen en trillingswijzigingen, sterrenstanden en conjuncties van de komende tijd bieden allen andere ondersteunende en bekrachtigende mogelijkheden aan om in rap tempo dieper Thuis te komen in je Zelf, via de poorten van het hart.
Durf jij alle spiegels die er nu zijn aan te kijken en te ontleden wat van jou is en wat van het collectief?
Durf jij mee te surfen op de golven van verandering die er nu zijn?
Durf jij dieper naar binnen te gaan, in stilte en verbinding?
Durf jij je Zelf her te ontdekken?
Durf jij…?

©  Willemien Timmer, 24-3-2020, nieuwe maan

Voor persoonlijke ondersteuning en begeleiding bij deze ontwaak- en ont-wikkelingen biedt ik vele mogelijkheden aan!