19-2-19 Portaal en super volle maan  

In de energie van vandaag, super volle maan en 19-2-19 portaal, liggen de coderingen van balancering besloten. De 19-2-19 code zou je als weegschaal kunnen zien. Waar de 19 de twee schalen symboliseren. En de 2 de rechte middenas. De frequentie van de 2 gaat over de oorspronkelijke blauwdruk. De frequentie van de 19 staat centraal dit jaar en gaat o.a. over de rechte (uit)lijn(ing) met alle ervaringswerelden van ons Zelf.

(Zie de artikelen op mijn website over de energie van 2019)

De energie van de 19 is twee keer aanwezig in deze energiecode, waardoor de denkbeeldige weegschaal als het ware in balans is. Een bekrachtiging van de 19 energie is het ook.

Je eigen uitlijning met alle delen van je Zelf,  die verbonden is aan de 2, de oorspronkelijke blauwdrukken van je wezen.

Dat in combinatie met de super volle maan van vandaag, die alle (onbewuste) gevoelskwesties omhoog haalt, brengt prachtige kansen om alles wat je uit verbinding met delen van je Zelf houdt, of juist uit je uitlijning met je oorspronkelijke Zijn, kan daarmee belicht worden.

Oude gevoelsstromen, wonden, gevoelsovertuigingen, angsten, emoties die je (vaak subtiel) in oude dualiteit laten vasthaken kunnen zo dieper aan het licht komen. Wanneer dit naar boven komt drijven kan het bewust worden, doorvoelt, omarmt, los gelaten.

Onmacht, twijfel, gebrek aan vertrouwen of zelfliefde, boosheid, verdriet of wat jouw zuivere verbinding met je Zelf vertroebeld, kunnen in deze maanenergie uitgelicht worden.

En door de energiecodering vandaag zal alles wat naar voren komt steeds naar een balans toe willen bewegen. De oorspronkelijke blauwdrukken die achter  wonden liggen, kunnen op deze wijze steeds meer naar voren komen. En weer gevoeld, herinnert en geactiveerd worden.

Daar waar balans kan ontstaan is als automatisch uitlijning!

Er valt (als altijd) nog veel meer over te zeggen. Zeker in combi met alle trillingswijzigingen van deze tijd. En dit is slechts een algemeen beeld, die per individu heel andere ervaringsvormen aan kan nemen.

Het belangrijkste is jouw eigen ervaring die vandaag gevoeld, doorzien, geheeld en of herinnert mag worden.

 

Afstand activatie 22-2

Vanuit het belang van die persoonlijke beleving biedt ik niet vanavond, maar juist op 22-2-19 weer een afstand activatie aan.

In de 22-2 energie die de oprijzende kracht van je oorspronkelijk bewustzijn en herstel van blauwdrukken stimuleert die vandaag door de codering en super maan aangetrilt worden.

Het doorvoelen van alles wat deze maan en portaal brengt, Integratie en door werk tijd van deze volle maan is essentieel. Dus voelt het belangrijk om “gebruik” te maken van de potentie van het 22-2 portaal om een heel stuk van je uitlijning weer te ijken en activeren enkele dagen na deze volle maan.

De Osiris Code (Meesterschap verwerven door dwars door je eigen schaduw heen bewogen te hebben, en het oprijzen in gouden bewustzijn c.q. oorspronkelijke blauwdrukken) speelt daarbij ook een belangrijke rol die dieper belicht gaat worden! (Tijdens de afstand activatie).

Meer informatie volgt nog in de komende dagen omtrent deze activatie avond op afstand. (Hou mijn fb of website even in de gaten).

Ik wens ieder voor nu in elk geval een prachtige vernieuwende volle super maan en portaaldag toe!

c Willemien Timmer, 19-2-19