Channeling

Channeling is in feite niets anders dan dat je een ‘kanaal’ wordt. Ongeacht of dat gaat om helende energieen, transmissie van energieen, activatiewerk en dus een ‘hogere vorm’ van healing en reading die daarbij ook kan ontstaan.
Channeling kan vele verschillende vormen aannemen en op velerlei wijzen tot uitdrukking komen. Er kunnen ook oneindig veel frequenties gechanneld worden, afhankelijk van je eigen Bewustzijn en dus bereik.
Je kan dimensies van je Zelf channelen, Ascended Masters, Sterrenfrequenties, Aardefrequenties, Galactische Stralen, Solaire frequenties, kristallen, rechtstreeks vanuit de hoogste Goddelijke Bron. Je kan het zo gek niet verzinnen.
Maar….alles valt of staat met je eigen groei, Bewustzijn en jouw unieke coderingen. Zijn de ‘aansluitingen’ er niet (d.w.z. niet actief) in dit leven, kan dat te maken hebben met dat je andere dingen te doen hebt in dit leven, met een andere Missie of Bedoeling gekomen bent.
Het kan ook zijn dat je er simpelweg nu op je pad ‘nog niet aan toe bent’, in die zin dat er eerst andere groeiprcessen doorlopen mogen worden.
Channelen van energieen klinkt heel mooi, en dat is het natuurlijk ook, maar vergt ook de noodzakelijke groei, zelfreflectie, bewustzijn en zeer zeker ook verantwoordelijkheid. Ook belangrijk is een groot stuk ontwikkelde neutraliteit en onderscheidingsvermogen. Want je mag wel weten wat je doet, welke energie gechanneld wordt en waarom. Dat zijn wel aspecten die hierbij van belang zijn.
Vanuit channeling kunnen de diepste frequenties doorgegeven worden en deze hebben dan ook een zeer krachtig bewustmakend en helend effect.
Via channeling kunnen zowel helende frequenties als ook duidelijk inzichtelijke frequenties doorstromen. Energieen die veelal aan elkaar gekoppeld zijn: Er ontstaat healing juist door bewustwording van… juist doordat er kwartjes vallen en onduidelijkheden duidelijk worden.
Ga naar de bovenkant