De kloof tussen Goddelijkheid en mens-zijn

De ‘kloof’ tussen oud en nieuw In deze laatste week van het jaar 2017 zien en ervaren velen dat er nog enkele hobbels te nemen zijn. De wens [...]